...تعليمي اشرف غني يا معاون اول رياست جمهوري؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۰۴    ۱۳۹۹/۴/۷ کد خبر: 163978 منبع: پرینت

.....تعليمي اشرف غني يا معاون اول رياست جمهوري؟
با گذشت شش ماه از انتخابات رياست جمهوري، امرالله صالح در تويتر خود نگاشته است كه:
"به اساس هدایت مستقیم و واضح مقام ریاست جمهوری کشور جلالتماب محترم محمد اشرف غنی قرار است در سه محور و سه بعد یعنی:
اول: مهار جنایت و جنایت پیشگان در شهر های بزرگ؛
دوم: تدوین استراتژی اقدام مبتنی بر اطلاعات کارا و غیر قابل انکار بر ضد موریانه های نظام مالی کشور بخصوص در گمرکات به هدف ازدیاد عواید؛
سوم: بررسی حکومت داری محلی از کوچکترین واحد اداری یعنی ولسوالی و کوچکترین واحد اجتماعی یعنی دهکده به نیت ایجاد موثریت مدیریتی و ارزش دهی به سهم مردم در حل منازعات کوچک و عرضه خدمات بهتردولتی سر از فردا دست بكار شوم"؛

اگر ما صرفا روي محوريت مهار جنايت و جنايت پيشگان در شهر هاي بزرگ كه بقول صالح؛ اشرف غني به او رسما صلاحيت داده است تا عليه آنها اقدامات عملي آغاز گردد و شهر هاي بزرگ را از لوث همچون افراد كه تعداد شان هم اندك نيستند و روز بروز به شمار آنها افزوده ميشود پاك نمايند. فكر كنم كه اين كار به ظاهر آسان اما پرچالش را همه مردم افغانستان استقبال ميكنند زير ا تك تك اتباع اين كشور ميخواهند كه امنيت در سرزمين شان حاكم شود تا در سايه آن بتوانند در رفاه و آسايش زندگي نمايند.

جان مساله در اين است كه اشرف غني كه عوام فريبي، خدعه، فريب، تقلب كاري، دروغ، فساد... اساس و بنياد نظامش را تشكيل ميدهد با اين دستورش كه امرالله را مفتخر به اجراأت عملي ان نموده است با اين كارش امرالله را درگير با كساني ميسازد كه هر روز تعداد شان گروپ وار و در دسته هاي خورد و بزرگ در ساحات مختلف افزايش داده ميشود. رهايي پنجهزار تروريست و جنايتكار طالب كه دست هر كدام شان بخون دها مردم بيگناه اين سرزمين آلوده است گواه صادق بر اين مدعا است. اين جانيان مزدور و آله دست اجانب با رهايي شان از حبس به يك نيروي بالقوه مسلح حاضر در صحنه ظاهر ميشوند و وحشت بيشتر از پيش بر عليه مردم ما وارد عمل ميشوند.

اشرف غني مانند سلفش كرزي تا هنوز كه تعريف مشخص از دشمن ندارد و طالب را كه هر روز جان ده ها نيروهاي مسلح اين كشور را كه از قشر فقير و بي بضاعت مردم ما تشكيل يافته است بخاك و خون ميكشند و صد ها فاميل را به ماتم عزيزان شان داغدار ميسازند برادر خطاب ميكند و هر روز بخاطر اقتدار بيشتر قومي اش نه تنها در فكر شكست و نابودي طالب نيست بلكه در حمايت از آنها و به همكاري آنها براي تضعيف اقوام غيرپشتون مشغول پلانگذاري و توطئه است.

امرالله صالح در طول دوران مسووليت يكماهه اش در وزارت داخله به مشكل توانست يكنفر از مخالفين خودش را كه مشكلات شان ناشي از اختلافات فاميلي بود با بسيج نيروهاي مسلح در شهر كابل دستگير نمايد كه جناب شان(خراساني) بيشتر از ٤-٥ مسلح با خود نداشتند كه بالاخره با معذرت خواهي شخص صالح از زندان رهاگرديد و ممكن است صالح در آينده نه چندان دور بخاطر استفاده سوء از صلاحيت دولتي توسط خراساني به محكمه كشانيده شود. اما بعيد است كه صالح در اين كار فايق آيد زير او إشراف كلي بالاي ارگانهاي امنيتي(داخله، دفاع، امنيت ملي) ندارد تا بتواند اهداف غني احمدزي را در اين راستا بر آورده سازد.

غني خط روشني در مبارزه عليه مخالفين خود دارد او طالب را مخالف خود نميداند و مانند كرزي مجاهدان و مقاومت گران شمال، شمالي و پنجشير را دشمن اصلي و بالفعل خود ميداند و سران آنرا تلاش ميكند تا تطميع كند و يا هم حذف فیزيكي نماي كه اين عمل شان از ابتداي حكومت كرزي تا امروز ادامه دارد.

امرالله صالح كه بچه احساساتي و ضمنا عقده مند در برابر مجاهدين، قوماندانها و شخصيت هاي مردم محور و بانفوذ پنجشير و در مجموع مقاومت گران است، اشرف غني اورا "...تعليمي" خود مقرر ساخته است تا معاونيت نخست رياست جمهوري؛ غني از اين طريق ميخواهد تا سران مجاهدين و مقاومتگران را زير فشار آورد و مطيع جمهوريت فاشيزم و فساد سازد. البته اين در حالي است كه پنج درصد مردم پنجشير با امرالله دست همكاري و همنوايي ندارند و او نميتواند زير عنوان مبارزه با جنايت و جنايتكاران با كساني درگيري ايجاد كند كه خود عليه جنايت و جنايت كاران طالب، داعش، القاعده و نظامهاي فاشيستي در جهاد و مبارزه قرار دارند. آنچنانيكه قبلا تذكر نمودم كه غني و دارو دسته اش اتحاد شمال را در عوض طالب دشمن خود خطاب ميكند و در اين كارش او برحق است زيرا اتحاد شمال غني، كرزي و دارو دسته شان را طالبان نكتايي پوش و مزدوران و گماشتگان بيگانه در كشور ميدانند و براي سرنگوني شان و ايجاد حكومت عدالت پيشه و نظاميكه همه مليت هاي ساكن در افغانستان خود را در آن شريك بدانند مبارزه ميكنند.

از ديد مرد افغانستان بخصوص مقاومت گران صالح نبايد معاونيت نخست رياست جمهوري را به وظيفه "... تعليمي رياست جمهوري" نبايد مبادله ميكرد.
اشرف غني احمد زي طالب نكتايي پوش زير نام قوميت همه سعي و تلاش آن اين خواهد بود تا طالبان مزدور را شامل نظام فعلي اش نمايد همانطوريكه حكمتيار قاتل میليوني مردم افغانستان را شريك قدرت خود ساخت. غني احمد زي تلاش نهايي اش را بخرچ ميدهد تا پشتونها را عليه اقوام ديگر منسجم نمايد تا بتوانند قدرت افغانستان را هرچه بيشتر و قويتر در دست داشته باشند. براي سركوب اقوام ديگر از قوم خود شان استخدام ميكند؛ آنچنانيكه امرالله صالح را براي سركوب قوم تاجيك در ظاهر بعنوان معاون اول انتخاب نوده در حاليكه استقامت كاري اش را مشخصا وطيفه "... تعليمي" تعيين نموده است. امرالله صالح بخاطر حفظ و وقار انساني اش نبايد خودرا درگير بيهوده با مردمش نمايد. اگر شما واقعا ميخواهيد در برابر جنايت و جنايت كاران اقدام نماييد در قدم نخست بايد تروريستان طالب را كه در حبس قرار دارند و هر كدام آنها دست شان بخون ده ها هموطن ما آلوده است را مجازات كنيد و بعد عليه كسانيكه بالايشان شك داريد.

شهاب ثاقب


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اشرف غنی
امرالله صالح
نظرات بینندگان:

>>>   بارك الله. هرچه در مورد پسرك بنويسيد به اشتهار و اشتهايش افزوده مي شود. چوكي برايش دين و ايمان است و پول رسيدن به روياهايش!!!

>>>   قیچک نا صالح خود را منفور وریشخند مردم ساخته است ، تا به کی این نادان با بازی نمودن با کلمات و جملات قشنگ میخواهد حاکمیت تقلبی ، غیرمردمی ، فاسد ، تک قومی و مزدور غنی احمد زی کوچی را توجیه کند ، شرم کن او بیشرف ، او پست ، او مزدو ، او خاین ، او بی ...مگر نمی بینی که غنی فاشیست با چند انسان بی هویت که اصل و نسب شان نا معلوم است ، بالای مردم عوام چی روز و حالی آورده است و تو بی وجدان خاین چنین حکومت فاسد و مزدور را توجیه میکنی.
کوه کن

>>>   از آقای لاف و پتاق و بی ثبات جز تفرقه بین اقوام شریف و نجیب افغانستان که برادروار در پهلوی همدیگر زنده‌ گی دارند واز این آقا و دار و دسته‌اش سخت نفرت دارندمی خواهند که بیش ازین با دهن کثیف خود به بزرگان مملکت ما توهین نکند!

>>>   صالح بيچاره اگر در سابق كدام دست آورد ميداشت حالا هم اميد وار ميبوديم، مگر اين بيچاره يا ايجنت با خرد است و يا بي خرد خوش قسمت ، كه شايد هر دو صفت را دارا باشد. كدام قتل هاي زنجيره ئي را در دوران امنيت ملي خود تحقيق نموده و قاتل را گرفتار كرده است ؟ هميش گفته كه پلان حادثات در آن طرف مرز گرفته شده است و بس.
صالح اگر پاك و ملوث نباشد، اولتر از همه بايد حساب جائيداد و بلدنگ هاي خود را بدهد كه از كدام معاش دولتي اين همه دارائي ها را صاحب شده است. اشرف غني خودش يك دزد و اطرافيانش و مأمورين عالي رتبه اش هم مانند خودش دزد، خائين بي دين بيش نيستند.
اميدواريم كه يك قدرت بميان آيد كه همه دزدان بيست سال گذشته و ما قبل آن را محاكمه نموده و مال منقول و غير منقول شان به بيت المال و خود شان را در چوك هاي شهر به دار بزنند.

>>>   اوغان پختون آنقدر .... است هر سال در میدان آمده زیر اشغال امریکا و انگلیس اتن رقص میکند که جشن استقلال را تجلیل میکنیم، در حالیکه در حال همان رقص امنیت اش را عسکر کشور اشغالگر خارجی گرفته می باشند۰ غنی و شمار دیگر یاوه گوی گذافه گوی بی برنامه از این غول های لافوک ارگ نشین چه توقع دارید؟
دموکراسی را هم این طایفه جاهل با مسابقه تقلب رای گوسفندی این قوم متعصب اشتباه گرفته اند۰ او مردم خواب برده مگر به چشم خود ندید که تعلیم یافته این ها خر کوچی صاحب دست های گوسفندخیل بابای شان را در داخل پارلمان کشور بلند کرد؟ آن هم شد متفکر دوم تمام دنیا برای این گنده خر های جاهل۰ همان گوسفند خیل به زور همین متفکر متقلب حال وزیر است و حتی عبدالله چیزی هم گفته نتوانست، به حمایت همان اشغالگران امریکایی و به مشوره آن یک اوغان دیگر امریکایی شده خلیلزی۰ بار دوم دوم غنی ریس جمهور نه شد عبدالله کرزی استاد عطا افتخار هم میکنند۰

>>>   صالح بچیم کار توزیع زمین به ناقلین و کوچی ها را به کجا رساندی؟
غنی هر چند ماه بعد یک استخوان برایت می اندازد تا مصروف باشی.
مگر تو پیش از پیوستن به غنی کدام شرط و شرایط و موافقتنامه داشتی یا نه؟
اگر داشتی نشر کن که ببینیم کی صادق است و کی کاذب.
در غیر آن صاف و ساده بگو که به غنی تسلیم شدی و چون برده هر امر بادار را باید انجام بدهی.
بیچاره ملتی که تو الگوی او شوی

>>>   مگر تقسیم اراضی را تمام کرد که برایش وظیفه جدید امر شده است؟ باید رئیس جمهور برایش بکوید که چه کند و چه نکند؟ بیچاره امرالله گک...


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است