نگران محرومیت پشتون ها در دولت غنی هستیم
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۳۷    ۱۳۹۹/۵/۴ کد خبر: 164301 منبع: پرینت

نگران محرومیت پشتون ها در دولت غنی هستم شما چطور؟
وقتی پشتون ها از حضور شان در دولت ناراضی اند، دیگر هیچ قوم و طایفه ای نباید از این بابت راضی باشد. پشتون ها حتی همین حالا که کشور دارای قانون اساسی دموکراتیک است، اکثریت ارگان های دولتی را در قبضه دارند و قدرت سیاسی در دست عناصر پشتون است. با اینکه جمعیت و نفوس اقوام سرشماری نشده است، و معلوم نیست که کدام قوم نفوس بیشتر دارد، عملا پشتون ها بزرگ ترین قوم در افغانستان شناخته شده است و نام این کشور بر گرفته از نام این قوم است. اما همین قوم مدعی بزرگی، آمار گیری از نفوس اقوام را نمی پذیرد و پروسه سر شماری را به عقب می اندازد.

هم اکنون پشتون ها بیشتر از نفوس واقعی شان، در دولت حضور دارند و به علاوه ریاست دولت اکثریت پست های کلیدی دیگر را در اختیار دارند و مخالفین و جایگزین دولت فعلی نیز پشتون ها است.
دیگر اقوام نیز همه ناراضی اند، و مشارکت شان را در دولت نا عادلانه میدانند. اما معلوم نیست که چه قوم و طایفه ای باید راضی باشد و به حضور اکنونی اش در دولت اعتراضی نداشته باشد؟

چه کار باید کنیم که همین پشتون ها راضی باشند، از دیگران بگذریم که تاحال نارضایتی شان هم بجایی نرسیده است؟ رییس جمهوری در قانون اساسی، به اندازه یک شاه صلاحیت دارد و در عمل همچون یک حاکم تمامیت خواه با رقبا و مخالفین اش برخورد می کند.

این رییس جمهوری، پشتون است و اکثریت کابینه و اطرافیان اش به ویژه در پست ها و موقعیت های مهم نیز پشتون اند. ولی بازهم ناراضی افراطی، همین پشتون هاست. آیا می شود بیش از این به رییس جمهوری صلاحیت قانونی داد، و به تعداد اطرافیان و کابینه پشتون تبارش افزود تا رضایت پشتون ها حاصل آید؟
من نگران محرومیت پشتون ها هستم شما چطور؟

صفرمحمد مظفری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
محرومیت پشتون
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   یک معمای دیگر که باید جوابش را دریافت کرد.
این آدم معترض هم لنگی اش رنگ زرد دارد در یک عکس مشهورش و هم زیر پوسی اش رنگ زرد دارد.
این رنگ زرد چه معنی دارد؟

>>>   یک ضرب المثل مشعور است که میگویند:
برای من بیاز سیب، و لو که باشد از درخت بید.
حالا رییس جمهور قدرت میخواهد، و لو که بواسطه هر قومی باشد.
زمانی که در دور اول انتخابات رییس جمهوری،اشرف غنی دوستم را معاون اول خودش و دانش را معاون دوم خودش در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد،بعضی پشتون ها بشمول برادرش بالایش انتقاد کردند.
اشرف غنی قهر شد و برادرش را از خود دور کرد و نام احمد زی را از خود حذف کرد و گفت :من رییس جمهور تمام مردم افغانستان خواهم بود و به قوم خاصی تعلق ندارم.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت اعتلافی و مخالفت با داکتر عبدالله و مخالفت با اپوزیسیون عطا محمد نور و دوستم و محقق،اشرف غنی رو به پشتونیزم آورد و لنگی سیاه با فش بلند طالبانی به سر کرد و گلبدین را نیز بخاطر ترساندن تاجک ها و هزاره ها و ازبک ها،از پشاور همراه با راکت انداز ها به کابل آورد.
در بغلان مرکز طالبان و نفر های گلبدین،چندین مرتبه جنگ بین تاجک ها و ازبک ها و هزاره ها و پشتون ها رخ داد و دولت طرفداری پشتون ها و نفر های گلبدین و طالبان را کرد و پشتون ها زمین های حاصلخیز بغلان را تصرف کردند.
حالا نه اپوزیسیون داکتر عبدالله در مقابل اشرف غنی قرار دارد و نه هم اپوزیسیون عطا مجمد نور و دو ستم و محقق،بلکه صرف طالبان بخاطر گرفتن قدرت از اشرف غنی در مقابل دولت میجنگد.
اشرف غنی مجبور است بخاطر حفظ قدرت،دست از پشتیبانی پشتون ها بردارد و بطرف تاجک ها و هزاره ها و ازبک ها روی بیاورد.
بنأ در جاهایی که قدرت از طرف دولت به پشتون ها سپرده شده بود.دوباره به تاجک ها و هزاره ها و ازبک ها سپرده میشود.
تنها وزارت دفاع را نزد خود نگاه میکند و یک پشتون را یعنی اسد الله خالد را نگاه میکند،غرض جلوگیری از کودتا در مقابل خودش.
در باقی جای ها ،دوباره قدرت به تاجک ها و هزاره ها و ازبک ها سپرده میشود.
بدینطرتیب هم رضایت اقوام دیگر را به خود جذب میکند و هم به طالبان اخطار میدهد که اگر با دولت من نپیوندید،روزگار پشتون ها ازین هم بدتر خواهد شد.

>>>   بلی نگرانی اینها خیلی بجاست!
قرار بود با آمدن اشرف غنی و مشاوریت جنابان یون و لایق و طاقت برنامه «« دوهمی سقاوی »» که افتخار طرح و تدوین آنرا نیز همین مشاور ارشد فرهنگی یون صیب در جریان پانزده سال ریاست جمهوری جنابان کرزی و احمدزی به عهده داشت تا به حال مو به مو تطبیق و عملی میشد.
برنامه «« تاجک به تاجکستان٬ اوزبک به اوزبکستان و هزاره به گورستان »» گرچه تلاش های زیادی به برآورده شدن این مامول صورت گرفت٬ امامتاسفانه هرچه به کشتار هزاره دست زدند تاثیری چندانی در کاهش نفوس هزاره دیده نشد٬ چه برسد به امحای کلی ایشان. فرستادن تاجیک ها به تاجکستان و اوزبیک به اوزبکستان نیز جنبه عملی نداشت. چه آن کشور های مستقل محض به خاطر هم نژادی و هم زبانی حاضر به پذیرش تاجیکان و اوزبکان این کشور نیستند.
در برنامه تخلیه دره پنجشیر هم گرچه تلاش های زیاد صورت گرفته اما تخلیه آن دره طولانی از مردم لجوجش کار ساده ای نخواهد بود.
ازینرو پشتون ها حق دارند تا از ناتوانی نظام موجود گله مند باشند.
البته در بخش فرهنگی تاحدی موفقیت نصیب شان شده است اما نه به دلخواه فرهنگیان ایشان.
۱

>>>   شعرتنبان کشی
گفته بودی می کَشی کورتی ولی ایزار نه
منکه گفتم می شوی رسوا، ولی انگار نه
هرچه در تن داشتی، انداختی در چارسو
در خیالت کٔلگی مَحرَم ولی اغیار نه
ای که شورت زرد تو آوازه عالم شده
آبروی مملکت بردی ولی بسیار نه
قهر بودی، مست بودی و نفهمیدی چرا
شرم از مارشال میکردی ولی این بار نه

>>>   اهداف اوردن اشرف غنی توسط امریکا در افغانستان
متاسفانه اوردن اشرف غنی به حمایت وپشتبانی امریکا و غربی ها در افغانستان و نشاندن ان به کرسی ریاست جمهوری یک پروژه طولانی با اهداف سیاسی و فرهنگی و بلکی نژادی بوده است که قسمت از ان در دوره اول ریاست اجرا ان عملی شده که عبارت باشد از پاک سازی و تصفیه شخصیت های قابل نفوذ اقوام غیر پشتن بخصوص مردم ما از وزارت خانه های دولت و کادر های مهم اقتصادی و نظامی و یکی دیگر از اهداف اشرف غنی پروژ ای تقویت سازی گروهک طالبان در قالب نژادی و جلو گیری از کشتار پشتون ها در جنگ های طالبان و دولت و عمدا جنگ طالبان را از مناطق جنوب پشتن نشین متقل نمود به مناطق امن شمالی و مرکزی و جونبی که اکثریت اقوام غیر پشتون تاجک و شیعه هزاره و ازبک حضور داشتند و کشتار و تلفات از دو طرف اقوام غیر پشتن است و سرباز گیری هم از بین همین اقوام مذکور توسط طالبان ادامه دارد و در مقابل از اردوی ملی هم بیشتر کشته ها جوانان تاجیک و هزاره و ازبک هستند و متاسفانه فعلا جنگ و درگیری طالبان در مناطق مذکور ادامه دارد و فقر و بیکاری در انان افزایش یافت است و بالعکس در مناطق جنوبی پشتن نشین چند سال است که جنگ و درگیری خوابیده و کاملا از نظر امنیت و اقتصادی رو به توسع هستند و نگاه کنید که اشرف غنی در سفرهای خود هر روز در مناطق پشتن مرتب پروژه های اقتصادی و فرهنگی افتتاح و اجرا میکند و همه بودجه ها را بسوی انان گسل نموده و متاسفانه در مناطق غیر پشتن فقط درگیری و نا امنی اقتصادی ادامه دارد و هیج پروژه اکمال نمی شود و ایا اشرف غنی فقط رئس جمهوری پشتن ها نیست و از مال و جانو خون جوانان تاجک و هزاره و ازبک برای بقا و توسعه پشتن ها استفاد نمیکند

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است