فرض است در مورد اوغان ها بدانیم!
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۵۸    ۱۳۹۹/۵/۵ کد خبر: 164314 منبع: پرینت

مكتب پشتونيسم و پشتونيست ها اهداف و برنامه دارند و يك انديشه غير انساني برتري جويانه، نژاد پرستانه، ظالمانه، وحشيانه، بي رحمانه و خطرناك براي نابودي مردم اين سرزمين است که شالوده اين تفكر مخرب گسترش اوغانها در استانها، نسل كشي قتل عام و نابودي غير پشتونها با استفاده از روش هاي گوناگون آموزش ديده از استعمار گران اروپایی در آمريكا است.

برنامه و اهداف آنها اينگونه طرح ريزي شده قدرت وحاكميت را در دست بگيرند، سربازان جوان غيرپشتون را به مناطق جنگي بفرستند سيستماتيك آنهارا بكشند، بزرگان غيرپشتون را بخرند و آنهاي را كه نميتوانند بخرند ترور كنند، پشتون هارا از جنوب در شمال و مناطق غير پشتون با استفاده از امكانات دولتي و دسيسه سازی ساكن كنند و در اين راستا در برخي مناطق از طالبان به عنوان ابزار نا امني در برخي استانها استفاده كنند مردم محل فرار كنند تا كوچي ها و اوغان هاي وزيرستاني جايگزين مردم محل شوند، يك كمر بند پشتون نشين در أطراف شهر كابل بزنند زمين هاي دولتي را ميان پشتون ها تقسيم كنند تا كابل در محاصره قبیله پشتون باشد، سعي مي كنند زبان و فرهنگ فارسی را در ادارات دولتي، مكاتب، دانشگاه ها و... ممنوع كنند زبان و فرهنگ پشتو را تنها زبان ملي و قابل استفاده اعلام كنند تا ورزش، فرهنگ، سياست،اقتصاد،ادبيات، هنر و... همه را در سايه زبان و فرهنگ افغاني خویش زنداني كنند و حتي رسانه هارا از نشر هرنوع برنامه با زبان غير پشتو ممنوع آنگونه كه اين روز ها بر رسانه ها فشار است...

وقتي حاكميت شان در داخل مقتدر شد همه را سركوب كردند شهرهارا در نورديدند مردمان را نابود كردند آنگاه آسوده می گردند.
هدف مبارزان آزادی اين باشد افراط گرايان را از هرقوم تبار سرنگون كنند كشوري بسازند آرام و آزاد كه همه افراد در آن سرزمين با افكار و عقايد شان آزادانه در سايه عدالت و آرامش زندگي كنند حتي طالب و سكولار دركنار هم بتوانند بدون تبعيض و بدون عمل خشونت بار زيست كنند، دولتي تشكيل شود ملي گرا همه اقوام در آن نقش داشته باشند هيچ كي در آن دولت و آن سرزمين خود را بيگانه احساس نكند. اين تفكر و باور ما و همفكران ما بايد باشد، اين انديشه و باورهاي ما و بسياري از هم وطن هاي مبارز ما بایستی باشد.

ما مبارزه كنيم، بنويسيم و بيان كنيم حقيقت هاي تلخ امروز و شيرين فردا را و شرایط جامعه خفته امروز و رهبران سياسي دلال را، مهم نيست از گفتن حقايق چه كساني مسرور و چه كساني غمگین مي شوند، ظلم پشتونيست ها و سكوت رهبران مفسد نباید صداي مارا خاموش كند تا خشك كردن ريشه هاي مكتب خطرناك پشتونیسم و تفكر پشتونگرایان افراطی تا نفس داریم صدا بلند كنيم
زنجير هاي ظلمت را بشكنيم
كاخ ظالمان را فرو ريزيم
تا آزادي و عدالت، آرامش و امنيت، آسايش و احترام متقابل اقوام در اين سرزمين فرش و پرچم پرافتخار هم زيستي مسالمت آميز
برفراز كشور بر افراشته شود.

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اوغان
عدالت
نظرات بینندگان:

>>>   آسیا اگر از پدر هم باشد به نوبت است
اوغان گپی خودشان 5000 سال دوران کرد یک بار به دیگران هم نوبت خاد رسید
اگر نوبت کاکا شد باز به حساب انگورا هم خاد رسید
یک تصفیه حساب 5000 ساله!××!

>>>   شب فاشیسم به صبح ، هرگز نمیرسد ای دوست

>>>   سلام
این را میدانم که واژه ای افغانی بگیر بسیار یک جمله ای تلخ ویا یک واژای بسیار بسیار زننده است ولی برادر افغانستانیم از قدیم گفتن که دست خودت را چیز بساز و منت چیز را نکش من ایرانی که شمارا مجبور نمی کنم که شما ایران بیایید که بعد باشما چنین رفتار شود آیا ما از شمادعوت کردیم که شما از ما این قدر گیله مندید برادرم منی ایرانی هم اگر درکشوری دیگری غیر مجاز وارد شوم رفتار بد تر از اینهابامن خواهد شد نمی شود باور کنید که بامن هم کشوری میزبان بد رفتاری خواهد کرد و دیگر اینکه مگر کشوری شما که جنگ زده است ما باید تاوانش را بپردازیم خب عزیزان من بروید کشوری تان ره بسازید و باهم بسازید وباهم در صلح آرامش مثل ما ایرانی ها باشید ما هم ترک داریم لُر داریم کرد داریم عرب داریم ترکمن داریم .... ولی همه باهم به خوبی وخوشی زندگی می کنیم و هیچ وقت به هم بی احترامی نمی کنیم ولی شما که می گویید این پشتون است خوب نیست این یکی هزاره است هم خوب نیست دیگری می گوید این تاجیک است هم خوب نیست از بیک ها هم که می گوید که فقط ما هستیم و بس خب پس که خوب است آمریکایی ها ؟ شوروی ها؟ پاکستانی ها ؟ شما با خود نمی سازید از دیگران چه انتظاری دارید .
یک ایرانی

>>>   دیروز در رژیم مستبد ظاهر بچه نادر داکو هایی پشتون (نه مردم زحمتکش پشتون) مانند حبیبی ها، مومندها، زیار ها، زایی هایی پشوری و .......در مسند هایی بلند نشسته بودند و هر آنچه پلان می کردند بدون مقاومت به کرسی می نشاندند و هر جا هم تبلیغ می کردند که وحدت ملی بدون هیچ تبعیضی درین ملک بدبخت مانند ستاره می درخشد. داکو هایی پارسی زبانان هم که مربا را تنها از پشت بوتل می لیسیدند برای حاکمیت نا مشروع آنها تبر های شانرا دسته می دادند. تنها پوش کتاب هایی قراهت فارسی (واژه غلط برای پارسی دری بخاطر ناقص بودن الفبای عربی) در یک شبه به قراهت دری (یعنی قراهت روان!!؟؟) بجای پارسی دری (پارسی روان) تغییر کرد تا داکو هایی دربار خوش باشند و شاید هم قاشق مربا برای شان برسد تا بلیسند.
تا هنوز هم همان خواب هایی خوش قدیم را می بینند (چون عادت کرده اند) زیرا امروز نه تنها داکو هایی تاجیک بلکه داکو هایی هزاره و ازبک هم همانند دیروز منافع ملی و مردم ستم دیده شانرا بپای داکو هایی افغان ملت قربانی می کنند زیار اگر مربا نمی رسد بزبان عامه چوکی هایی نیم دلمل شاید برسد،
آزاده

>>>   در مورد اوغان دانستن چی لازم
هرجای انتحار شد بدانید که اوغان است
هرجای قتل و خونریزی است بدانید که در همان نزدیکی ها اوغان است
هرجای در مسجدش نمازگذران کشته شد بداند در آن مسجد پای اوغان راه یافته
ریش دراز و بژغل لباس های چرک وچتل
چشم های وحشی و نگاه وحشیانه
انسان های اطراف خود را مثل آدم نمی بیند بل مثل یک طعمه که باید بالایش حمله کند
اگر زیادتر می خواهید که در مورد اوغان بدانید یک بار بروید پلچرخی نی راستی فعلا اوغان های اصلی را آزاد کرده اند پس بروید مدرسه های دینی پشاور یا کویته

>>>   اوغان را احمدزی صاحب با ایزار معرفی کرد نیاز به معرفی شما نیست

>>>   به همه کسان که منکر تعصب اوغان است!!!
هر کس هنوز منکر تعصب اوغان است ازو کده خر دیگه هیچ نیست
آفتاب با دو انگشت پنهان نمی شود
تا سرحد ایزارکشی تعصب اگه میخواستین که نمایش دادند دیگه ازین بدتر؟؟؟
ایزار کشی ناموسی هم اگه دل تان است که اجرا کنن تا تعصب شانرا باور کنین؟؟؟ !!!

>>>   معرفی ازین بالاتر نمی شود
تمام بوی و تعفن اوغان ازین تنبان نمایان شد
اوغان خو شرم نداره بانین که هنوز لنگی شاخدار بسته کنن

>>>   یکی از خصوصیات اوغان این است که
اوغان همیشه تمایل به خوی حیوانی دارد
لنگی بستن شاخدار نمایانگر آنست
تو خود خوان حدیث مفصل ازین مجمل

>>>   اگر دیدی کسی این خصوصیات را دارد بدان که اوغان است
به جهل و بی سوادی افتخار میکند
تریاک محصول حلال را میداند
قاچاق کسب انحصاری شان است
حرام خدا را حلال میدان انتحار یکی ازآنست
در مسجد نمازگزاران را می کشد
گردن بریدن افتخار است برایش
به نام اسلام آدم می کشد و گردن خدا میندازد
به نام اسلام جنایت میکند و همه را ازجانب خدا میداند
به نام اسلام وحشیگری میکند و آنرا جهاد می نامد
معامله گری افتخار اول شان است و بین هم دراین عمل مسابقه می دهند
بیت المال را مال پدر شان می دانن
تهمت به دیگران هنر شان است
خوردن حق دیگران را غیرت حساب میکنند
ووو

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است