"۱۵۰" میلیون دالر از بانک مرکزی سرقت شد
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۱۳    ۱۳۹۹/۵/۷ کد خبر: 164328 منبع: پرینت

برای اولین بار پس از کنفرانس بن، برق بانک مرکزی قطع شد و تمامی کامره های امنیتی این بانک خاموش گردید.
شنیده می شود که همزمان با قطع شدن برق و خاموش شدن کمره های امنیتی در بانک مرکزی حدود ۱۵۰ میلیون دالر از خزانه این بانک به سرقت برده شده است.

بانک مرکزی پس از گذشت ده روز، به این موضوع واکنش نشان داده با نشر اعلامیه ای این سرقت را رد کرده است: به تاریخ ۲ ماه سرطان سال جاری ساعت ۷:۱۰ عصر آمریت خدمات د افغانستان بانک به آمریت دفتر از خاموش شدن تعداد محدودی از کمره های امنیتی در حالی اطلاع داد که محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کل د افغانستان بانک در جلسه ای با جلالتماب رییس جمهور حضور داشتند. این در حالی است که تعداد محدودی از کمره های مذکور بنابر مشکلات تخنیکی حدود ساعت ۵:۴۰ دقیقه عصر همان روز از فعالیت باز مانده بودند.

بانک مرکزی تصریح کرده است که بر اساس بررسی‌های مفتشان، هیچ آسیبی به دارایی‌ها و داشته‌های بانک در جریان غیرفعال بودن کمره‌های امنیتی وارد نشده است و به معاون دوم پیشین بانک مرکزی به دلیل غفلت کارمندانش «توصیه شفاهی» داده شده و اجمل احمدی گفته است که در صورت موارد مشابه در آینده، با تاخیر به وی گزارش داده نشود.

اجمل احمدی طی مکتوبی هشدار داده است که کمره‌های امنیتی در هر حالتی بدون استثنا باید فعال باشند.
این در حالی است که تلویزیون کابل‌نیوز چند روز پیش گزارش داده بود که کمره های امنیتی و برق بانک مرکزی برای چهار ساعت خاموش شده بود.

نکته قابل توجه این است که سه روز پس از خاموش شدن کمره‌های امنیتی بانک مرکزی، چهار عضو برجسته این بانک از جمله معاون دوم آن برکنار شده بودند.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
بانک مرکزی
سرقت
نظرات بینندگان:

>>>   دزدان میلیون دالریn

>>>   دزدی میلیون دالری؟؟؟؟

>>>   ما خواب هستیم برادر نفر دیگر را بگو خبر بگیرد! نفر دیگر هم بخیالم خواب است دیگرش را بگو آن هم خواب است.
یک ملت غافل
یک ملت بیغمباش
یک ملت سیل بین
یک ملت ننداره چی
یک ملت تماشا چی زیر سایه درخت که در ... ریشه کرده

>>>   ریس سر پرست بانک مرکزی دافغانستان باسماجمل احمدی که به فارسی و پشتون و دیگر لسان های کشور ما بلدیت ندارد بیشتر به انگلیس تکلم و نوشته میکند تازه داماد دختر لبنانی است به اصطلاح بومی واسطه اش توس قرعه است نا کاری و ضعف ان در کار وزارت تجارت و کشیدن سر و صدا در وزارت از نارسایی در کار اجمل احمدی باعث شد تا حسب خواهش ان بحیث ریس بانک از جانب ارگ گماشته شود که اولین بر خورد ان در ظرف محدود از سرپرستی اش در بانک مرکزی اولین برخوردش بر کناری چهار تن بشمول معاون اول و دوم از سابقه داران کار کشته بانک مرکزی بود علت بر کنار انها واضح و اشکار است و خاموش شدن چند کمره امنیتی بانک وحال شنیدن صدای سرقت ۱۵۰ ملیون دالر شوکه کننده در زمان سرپرستی اجمل خان داما لبنانی است و از ترس برکناری شان از وظیفه که یک ترس را به کار کنان بانک از جانب سرپرست بانک در مورد چند پست بلند از کارکنان ایجاد کرده به همین دلیل شاید کسی از کار کنان بانک حاضر نشود در رسانه ها با وصف ازادی بیان تا از دلایل سرق ۱۵۰ ملیون دالر توضحات روشن و واضح دهد اما این حرف درست است که گفته میشود تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز ها .

>>>   صد در صد دزدی شده و غنی جان کوشش دارد که از دید ملت پنهان شود ولی بلا خره موضوع روشن میشود غنی جان .
افغان

>>>   سرو پای این دولت تکقومی و فاشیستی را دزدان میلیاردی گرفته است.
و در زمینه صلح هم تروریستهای وحشی طالب نوکران پاکستان را از زندان ازاد میکند تا دوباره به میدان جنگ بروند و مردم افغانستان را انتحاری کند.

>>>   سارقان بدون شک از طرف خسربره لبنانی غنی هستند.

>>>   غنی شاه دزد است
دزدان حرفوی مثل اجمل احمدی و قیومی را استخدام میکند و بعد دزدی های ملیون دالری مثل اکلیل حکیمی روانه امریکا میشوند وبعد خدا میداند که طارق و مریم با این پول ها چه عیش ها میکنند.

>>>   چنانچه گفته اند ۱۵۰ ملیون دالر از بانک مرکزی به سرقت رفته است نه تنها این از خیرات بین المللی صدها ملیارد دالر حیف ومیل گردیده از وزارت معارف حدود چندین ملیارد دالر ناپدید شده در وزارت دفاع از ابتدای کرزی تا کنون ملیارد ها دالر سربه نیست شده یک کمر بند عسکری که قیمت ان از دو ویا سه دالر بیش نیست چهل دالر قرار داد شده میگویند وقتی طیاره ای کابل بانک نا پدیدشد وسقوط کرد خلیل پیروزی یک ملیون دالر را به وزارت دفاع اورد تا طیاره ای پامیر را جستجو نمایند طیاره پیدا شد ولی ان یک ملیون دالر بین وزیر دفاع وریس ارکان وفیروزی مفقود گردید مانند معلمین خیالی ده هزار صاحب منصب خیالی ونیروهای امنیتی موهوم وعنقا گونه وجود داشت که مصارف ومعاش های انها گرفته میشد ولی تا امروز ازان عساکر گمنام نام ونشانی وجود ندارد وانهمه به سپاهی گمنام مبدل گردیده بودیجه ای ارگ وباب ده هزار و نمیدانم چند هزار همه به هر اسم ورسمی برباد رفته وکمک های ایران وهندوستان وامریکا وسایر کشور ها اصلا در بودیجه ای رسمی دولت جمع نمیگردید ومال شخصی ریس های ارگ بود وزارت مالیه هم فقط با کرامن کاتبین محاسبه مینمود ووزارت های صحت هم مصداق شعر مرحوم شیدا شده بود که فرمود<هردوا خانه ای ما یار وزارت گشته=== ازدواکشته ای ماهمچو زیارت گشته> وتاجر نما ها هم چون الکوزی وعزیزی وابراهیم محب وحبیب گلزار وعبیدالله سدوخیل وداوی شوهر شکریه وغضنفرها وحاجی غلام نبی عیدی زاده همه چون در کمپاینها مصرف مینمایند باید غیر مسول واز تعرض مصون باشند<زاقتصاد غلطت شعله درین خانه بزن=== ملت از فقر بمردست تو جرینگانه بزن >برای ترویج فساد دست افغان بیسیم وبصورت کامل اختیارات وزارت مخابرات راباز گذاشتند تا انترنیت وسایتها وچینل های مبتذل وغیر اخلاقی را سیل اسا تورید و ملت را به بی بندوباری ومفاسد اخلاقی تشویق نمایند ودر بخش میدیا هم به سکس وسکس بازی رونق داده شود وطلوع وسعد محسنی باشریک یهودیش و... تا میتوانند بی حیای وبرهنگی وفساد را رونق دهند پس اگر ریس بانک لبنانی الاصل که دوسه صد ملیون دالر را به کشور فقیر وبی بضاعت خود از خیرات خارجی هاانتقال بدهد چیزی قابل ملاحظه ای رانبرده است چون خانم اول کشور حق دارد یک سهم ناچیز را بخود اختصاص داده کمره هارا خاموش وبرق ها را اف نماید
حاجی ولایت خان صافی از فرانسه

>>>   همه پول ها در بانک لبنان برای برادر برای گل یهودی ارسال شد

>>>   این وظیفه صندوق بین المللی پول است که تمام بانک های مرکزی کشور ها را زیر مراقبت داشته باشد و درین بانک ها نمایندگی داشته باشد و عواید و مصارف این بانک ها را زیر کنترول خود داشته باشد.
زیرا در صورت دزدی و چور و چپاول ازین بانک ها و عواید و مصارف غیر شفاف این بانکها و سؤ استفاده از پول این بانک ها،این کشور ها به کمبود منابع مالی دچار میشوند ودبعداً خود صندوق بین المللی پول مجبور میشود که غرض رفع بحران تأدیات این کشور،به این کشور ها قرضه بدهد.
بنأ باید جلو مریضی و بحران را ،قبل از شروع آن گرفت و این عمل صرف در صورت کنترول این نهاد های مالی امکان پذیر است.
یک وقتی کرزی اعلان کرده بود که در بانک مرکزی ذخیره حدود هشت ملیارد دالر وجود دارد.
حالا هیچ معلوم نیست که در بانک مرکزی چه مقدار پول وجود دارد و چه مقدار آن،غرض ثبات بازار،هفته وار و یا ماهوار در بازار ترزیق میشود؟

>>>   ارگ را تلاشی کنید
لازم به تلف کردن وقت نیست
نفر اول را دستگیر کنید

>>>   ۵ هزار سال تاریخ و فرهنگ هههههه۰۰۰
تا سه صد سال پیش رسم خط نداشتی حال از پشت شتر برآمدی و دعوای برتری فرهنگی تاریخی و قومی داری و ادعای تاریخ ۵۰۰۰ ساله میکنی، برو .....اوغان غول۰ زندگی و روش کوچی گری و دعوای فرهنگ و تمدن ۵ هزار ساله داشتن واقعن مضحک و احمقانه بنظر می آید۰

>>>   Safi Mohmmadshah
. "دسترخوان صلح رنگين است!
براى ٢٥ تن از مهمانان وزارت دولت در امور صلح يك خوراك غذا از رستورانت برگ ٢٥٠٠ افغانى خريدارى شده است.
در حاليكه اين رستورانت يك خوراك غذاى مشابه را براى خبرگزارى پژواك كمتر از ١٤٨٠ افغانى نرخ داده است.
به نظرتان نان ٢٥٠٠ افغانى چی مشخصات و طعم داشته باشد ؟"

>>>   شاید این احمقانه ترین سرقت یک بانک در جهان باشد که یک عقل سلیم قبول کند یکصد و پنجاه ملیون دالر ، این مبلغ در جیب هر یک دزدی که در این سرقت شریک بوده است و این هم خود یک اعتراف است که سرقت صورت گرفته که شاید از پشتوانه اصلی بانک دیگری اثری نخواهد بود و خنده آور است ۱۵۰ ملیون دالر که به محافظین رسیده باشد چون آنجا ذخیرهٔ چندملیارد دالری بود وقتی گاو صندوق میشکند همه به تاراج میرود نه یک مقدار باید گقت چه دزدان با انصافی صرف ۱۵۰ ملیونک بس.
خارکش

>>>   ۵ هزار سال تاریخ و فرهنگ هههههه۰۰۰
تا سه صد سال پیش رسم خط نداشتی حال از پشت شتر برآمدی و دعوای برتری فرهنگی تاریخی و قومی داری و ادعای تاریخ ۵۰۰۰ ساله میکنی، برو گمشو اوغان ... زندگی و روش کوچی گری و دعوای فرهنگ و تمدن ۵ هزار ساله داشتن واقعن مضحک و احمقانه بنظر می آید۰

>>>   واه واه واه دزدی میلیون دالری عالی ومزه دار است؟؟؟؟

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است