افغانستان به یک دیکتاتور وطنپرست نیاز دارد
کشوری که سرنوشتش را بیگانه ها رقم بزنند دیکتارتور وطن پرست و صادق را هم نمی گذارند که حکومت کند، آنها مغز های متفکر و بی تفکری را کار دارند که سرنوشت وطن و هموطن خود را به نزد جهانیان به مسخره و بازی بگیرد 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۴۹    ۱۳۹۹/۵/۹ کد خبر: 164368 منبع: پرینت

بار ها نوشته ام باز هم به تکرار می نویسم، که افغانستان و دمکراسی سال ها نه، ممکن قرن ها فاصله داشته باشد، واقعأ افغانستان به یک دیکتاتور وطن پرست، با خرد و کار فهم، عاری از بیماری های مزمن قومی و تباری نیاز دارد، نیاز مبرم، که ''مغز متفکر'' نداشته باشد و کاری ناکرده گاه و بیگاه بی خلته (خریطه) فیر نکند.

دیکتاتوری باشد با مغز کم تفکر، اما با خرد سالم و قلب فراخ؛ چون مغز های متفکر دایم مثل فیلمرغ در تفکر می باشند، بنابرین در عمل کاری کرده نمی توانند.
دیکتاتوری باشد که بتواند دور از تعصب و قد بلندی و قد کوتاهی اقوام، طول و عرض اقوام همه مردم را به دور خود جمع کند و کار را به اهل کار بسپارد.

می دانم «دمکرات» ها «مدافعان حقوق بشر» «تکنوکرات» ها و سیکولار های قلابی را از این حرفم خوش شان نمی آید؛ اما آنچه که حقیقت است باید صادقانه اذعان نمود، که اجداد ما مردم افغانستان ۱۴۰۰ سال قبل به زور شمشیر بیگانه مسلمان شده بودند و حد اقل در دو صد و پنجاه سال اخیر به زور توپک و تانک و توپ بیگانه ها از مرز های شمالی و جنوبی کشور صاحب حکومت های قبیله سالار، قوم محور، تک خانواده، تک حزبی (چپی و راستی) طالبانی، انتقالی ـ مؤقت (طالبانی ـ تنظیمی) شدند و رهبران شان با شعار های انقلابی و اسلامی و غیرت افغانی و با ماسک های شیر و پلنگ پیوسته بگذشته در ''تغییر و تداوم'' روی گرده های این مردم دیسانت شدند، که این روند تا حال ادامه دارد، به همین خاطر ما در بین مردم خود ضرب المثلی داریم که می گویند: '' ما مردم تبر مسلمانیم'' این حرف خود مردم است که در ۱۴۰۰ سال سینه به سینه تا امروز در اذهان مردم حک شده است.

دیکتاتورئ باشد که دزد را (چه خس دزد باشد، چه موبایل دزد باشد، چه بایسکل (دوچرخه) دزد باشد، چه خر دزد باشد و چه دزد های کلان و مافیای قدرت) زندانی نکند، نان و پول بیجا از خزانه ملت (ملت منظورم از مردم است در اینجا مردم گرسنه) برایش مصرف نکند، تخت و چپرکت برش نگذارد، جا را بند نسازد، در خانه ای خودش بندش بسازد و روزانه به کمک پولیس سر زمین های لامزروع ببردش و فقط مثل گاو سرش قلبه کند و زمین را هر روز سرش شخم بزند از بیست و چهار ساعت ۱۸ ساعت آنرا سرش کار کند و روزانه یک لقمه نان بخور و نمیر برایش بدهد تا نمیرد، نظر به جرمش از یک سال تا پنج سال و ده سال حتی دایمی سرش کار دوامدار شاقه را عملی کند، بعد می داند که یک نان چند فطیر می شود.

تروریست و قاتل را که دستگیر کرد اعدام نکند، فقط در سر چوک در محضر عام از یک پای آوایزانش کند برای پنج ساعت، باز بگذاردش سه ساعت فکر کند، بعد از سه ساعت باز بلندش کند و باز ده ساعت از یک پای آویزانش کند، اینرا تکرار کند یک لقمه نان برایش بدهد تا زود نمیرد تا به مرگ تدریجی دیر بمیرد تا دیگر تروریستان و آدمکشان او را دیده پند و عبرت بگیرند، که از کدام راه خود را زودتر به بهشت برسانند، به آغوش حور های جنت برسانند، بعد هموطنان ما ببینند که دیگر کسی از این بی خردان از این راه خشین شوق بهشت را در سر می پروراند با واسکت های انتحاری از زیر چادری؟

اگر چنین نظامی بیاید و یک دیکتاتور وطنپرست پیدا شود و با جنایتکاران چنین برخورد کند، یقین دارم آنهای که به قیمت خون هموطنان خود می خواهند با حور های بهشت در آن دنیا زود ترهم آغوش شوند، بعد آن، آن رویا ها را فراموش خواهند کرد و بهشت را در روی زمین جستجو خواهند کرد.

به همین ترتیب به هر مجرم و جنایتکار جزای فیزیکی و روانی تعین کند، طور مثال اگر شخصی رشوت گرفت، بار اول اخطارش دهد، که تکرار نکند، اما بار دوم که گرفتار شد نخست آمرش از وظیفه و بعد خودش را از کار پیش کند و ضمنأ طی مکتوبی به تمام ارگان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی فرمان صادر کند، که هیچ رییس اداره و یا وزارتخانه ای حق ندارد که چنین شخصی را در اداره خود به کار استخدام کند، تصاویرش را همه جا نصب کند، حتی اگر وزیر و وکیل و معین باشد، بگذارد که مدافعان حقوق بشر چه می گویند، بگذارد هرچه می گویند بگویند، افغانستان اروپا نیست، چندین قرن از نگاه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، حتی اخلاقی بین هم فاصله دارند تا وقتی که شهروندان افغانستان خودشان از حق و حقوق شهروندی خود آگاه نشوند و تا وقتی که خود شان از حق و حقوق خود دفاع نکنند آوردن دمکراسی و تأمین حقوق شهروندی با شعار های توخالی در این کشور محال است و صحبت نمودن از حقوق شهروندی حرف واهیی بیش نیست.

البته آوردن دیکتاتور صادق و وطنپرست هم کار ساده ای نیست، چون کشوری که سرنوشتش را بیگانه ها رقم بزنند دیکتارتور وطن پرست و صادق را هم نمی گذارند که حکومت کند، آنها مغز های متفکر و بی تفکری را کار دارند که سرنوشت وطن و هموطن خود را به نزد جهانیان به مسخره و به بازی بگیرند و خاک وطن خود را به توبره باد کنند، چه نکتایی پوش باشند، چه پکول پوش باشند و چه ایزارپوش و چه ایزارکش و خِشتک کشال!

اما نا ممکن هم نیست، این حالت هم می گذرد، بشرطی آن که آدم های صادق خود را با این فساد آلوده نسازند و در افشا ساختن چهره های سیاه جنایتکاران و دزدان مشترکأ با هم کار کنند و در بین مردم از دور و نزدیک بیشتر روشنگری کنند.
به قول معروف: همین خیل که شد بعد نغز می شود.

با درود
ضیا باری بهاری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دیکتاتور
وطن پرست
نظرات بینندگان:

>>>   همینطور یک دیکتاتور بود که نامش عبدالرحمن خان بود.
اما هزاره ها او را همیش بد گفته اند که هزاره ها را کشت و زنها و مرد هایشان را منحیث غلام در بازار فروخت.
در حال که دیکتاتوری او تنها در مقابل هزاره ها نبود،مردم کافرستان را نیز مسلمان کرد و نام اش را نورستان ماند.
غلام محمد غبار در تاریخ افغانستان در مسیر تاریخ مینویسد که در زمان عبدالرحمن خان کارمندان دولتی ساعات زیاد باید کار میکردند و رخصتی شان نیز کم بود.
هیچ کس جرأت نمیکرد عریضه یی بخاطر کم کردن اوقات کار،به حضور عبدالرحمن خان بفرستد.
بنأ یکی از درباریان را واسطه کرده و عریضه را به دست او دادند تا بحضور شاه برساند.
در عریضه نیز بعد از دعا و صلاوات و صحت و عافیت و اقبال زیاد به امیر عبدالرحمن خان و از پدر معنوی بودن او و خدا سایه وی را از سر مامورین کم نکند و غیره چاپلوسی ها،خواهش کردند که اگر اوقات کار شان کمتر شود،دعا گوی امیر در دنیا و آخرت خواهند بود.
امیر در پایان عریضه شان چنین نوشته کرد:
بر پدر شما بیکار ها و تنبل ها لعنت که دل تان کار نمیشود.
منبعد یک ساعت دیگر نیز بر وقت کاری شما اضافه خواهد شد.

>>>   این آقا خود شان بی خلیطه فیر کردند. آیا حالا زمان تک تازی است؟ فکر نمی کنید که آن زمان گذشت؟ همان طرز تفکر شما را دارند می آورند؛ منتهی علیه دیگر اقوام افغانستان! چرا راهکاری نمی دهید تا به بیداری مردم منجر شود؟ چرا مردم را به زیر سلطه دعوت می کنید؟ نمی دانید که کل مشکلات مردم سراسر جهان از همین روش حکومت داری بوده، هست وخواهد بود؟

>>>   نظری بدی نیست اگر چنین شخص در افغانستان عزیزما پیدا شود که متعصب قومی نباشد با ایمان باشد از الله متعال ترس داشته باشد و واقعن یک مسلمان درست باشد ،قومی را نسبت به قومی ترجیع ندهد زبانی را نسبت به زبانی دیگر ترجیع ندهد،وطندوست و با غیرت باشد ،با مردمان نیک و با خرد راه صفا وصممیت را د پیش کیرد با ظالمان و فاسدان راه مبارزه در پیش کیرد .
عبدالله ریحان

>>>   دقیق گفتید یک دیکتاتور عادل بدون تعصب همه مردم را به یک چشم بیبیند وامتیاز طلبی قومی وزبانی وتباری نداشته باشد همه مردم واقوام کشور خودرا دربدنه حکومت ملاحظه کرده بتوانند ودر تصمیم گیری های مهم وبزرگ همه اقوام سهیم وتصمیم گیر باشند.نه یک قوم ونه حکومت تک قومی.
بااحترام عبید.

>>>   گپ شما مخالف حکم قرآن است خداوند دیکتاتور ستمکار و طاغوت را دشمن خود میداند ای کاش فرد مسلمان عدالتگر خوش انصاف رییس شود

>>>   شما هم عجیب مردمی هستید!
در امریکا که خود را منشا و بزرگترین دموکراسی جهان میداند،هنوز تعصب علیه سیاه پوستان از بین نرفته است،شما حالا آمدید و میگویید که در مقابل هزاره ها تعصب نباشد.
تعصب در همه جای دنیا است.
در همین ایران است ،در همین پاکستان است،در هندوستان است ،در اروپا است، در چین است، در همه جای دنیا است.
هم تعصب نزادی است و هم دینی و هم ایدیولوژیکی و غیره.
طور مثال:
در قانون اتحادیه اروپا هم جنس گرایی ذکر شده است که افراد یک جنس میتوانند با هم ازدواج کنند.
اما بعضی کشور های اروپای شرقی،این قانون را قبول ندارند.
اتحادیه اروپا برایشان میگوید که اگر این قانون را قبول نکنید،مورد تعزیرات اقتصادی قرار میگیرید،اما آنها میگویند که اگر از گرسنگی بمیریم، ما این قانون را قبول نداریم،زیرا گرسنه مردن،بهتر است از کونی مردن.
همین حالا اگر در افغانستان قانون هم جنس گرایی وضع شود که در مقابل هم جنس گراها تبعیض نداشته باشید،کل مردم میخیزند و اعتراض میکنند.
بنأ تبعیض در طول موجودیت جامعه بشری وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت،منتهی در برخی کشور ها بصورت علنی و در بعضی بصورد مخفی.

>>>   دقیقا بدون دیکتاتور وطن پرست و مخلص افغانستان نجات پیدا نمی کند.

>>>   شماها نویسنده و متفکر افغانستان هستید آنوقت وضع کشور معلومه خدا بداد ملت بیچاره ومظلوم برسد

>>>   بجای توهین به همه مردم پنجشیر کمی سر در گریبانت کن او فاشیست!
بوی گند فحشا در ارگ تا واشنگتن برلین و لندن بلند شد
بوی فساد پروژه پروموت رولا غنی کل جهان را گرفت
بوی تعفن قومگرایی و تعصب ات همه جا را گرفته
نا امنی به اوج خود در سرتاسر کشور رسیده
۷۰ درصد این خاک را طالب اداره میکنه
فقر به اوج تا 90 درصد مردم رسیده
مردم طفل خودرا برای چند لقمه نان میفروشند
هزاره از تو نفرت دارد
ازبیک بالای عکس ات ....می اندازد
تاجیک تورا بدتر از نادر غدار میداند
درانی تو را مایه ننگ قوم اوغان پختون میداند
فقط بمیر دلقک دروغگو ، یاوه گو و گذافه گو بی برنام ه !

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است