حمله تروریستی حاجی الماس بالای فوزیه کوفی
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۲۴    ۱۳۹۹/۵/۲۵ کد خبر: 164503 منبع: پرینت

در برنامه ریزی حملات زنجیره ای و قتل های هدفمند، فوزیه کوفی در شاهراه کابل-پروان مورد حمله مردان مسلح قرار گرفت.
فوریه کوفی در این حمله زخمی شده است.

رژیم برای برداشتن موانع از سر راه طالبان، تمامی مخالفان حضور طالبان را ترور می کند که اینبار نوبت به خانم کوفی رسید.
شایعه است که نیروهای حاجی الماس بر فوزیه کوفی حمله کرده اند.
حاجی الماس از برجسته ترین مجریان غنی احمدزی است. او بزرگترین پایگاه تروریستی را در شمالی ایجاد نموده است!

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حاجی الماس
فوزیه کوفی
نظرات بینندگان:

>>>   هزار فیصد درست است

>>>   الماس معامله گر سالها میشود که نخست با حزب اسلامی راکت یار ، بعد با دستگاه استخبارات حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و بعد حزب وطن داکتر نجیب ، بعدآ با زنده یاد احمد شاه مسعود و بعدش با کرزی وحالا با مغز متعفن فاشیزم در قرن 21 که همانا دیوانه عصبی مزاج اشرف غنی احمدزی کوچی است ، همدست شده و بخاطر بقاء ومعامله گری و زندگی ننگین و فاسدش در تقلا است ، ولی روزی خواهد رسید که این معامله گر قرن و این مزدور دالر وکلدار را مردم قهرمان وزحمتکش شمالی بدار آویزند و تخم اش را ازشمالی گم کنند .
کوه کن

>>>   نورالله وليزاده
حمله بر فوزیه کوفی قابل تأمل است. اگر به سادگی طالبان را عامل حمله بدانیم، ابعاد دیگر حمله بر او پنهان می‌ماند. تاجایی که من در جریان هستم، بانو کوفی در یکی دو سال اخیر، مواضع نرم‌تری در قبال طالبان اتخاذ کرده و از معدود زنانی است که در نشست‌هایی با نمایندگان طالبان اشتراک کرد. به همین دلایل می‌توان گفت که انداختن مسوولیت حمله بر کوفی بر گردن طالبان باید با دقت صورت گیرد. هرچند طالبان گروهی نیست که بتوان بالای آن اعتماد کرد و گفت که این گروه بر کدام اصول و تعهدی پایبند است و حمله کار این گروه بوده نمی‌تواند. کوفی در یک فرآیند پیچیده سیاسی از راه‌یابی به مجلس در انتخابات پارسال منع شد. او اخیراً در نقش منتقد جدی حکومت و متمایل به مصالحه با طالبان ظاهر شده است.

>>>   معلوم نیست که فوزیه کوفی کجا میرفت و بخاطر چی میرفت؟
اگر دلیل سفر او معلوم شود،دلیل حمله به او نیز معلوم میشود.
اما از چهار حالت خالی نیست:
یا دولت و یا طالبان و یا مخالفین دولت و طالبان و یا هم دشمنی های شخصی.
بنأ باید درینمورد از خود خانم کوفی سوال شود.
نشود که خودش کدام نفر را پول داده باشد که به دست اش فیر کند که در پهلوی شهید صلح برهان الدین ربانی،یک مرمی خورده صلح فوزیه کوفی نیز داشته باشیم.
خصوصاً درین وقتی که بکی از پنج چوکی معاونیت شورای صلح را نیز بدست آورده است و عضو هیأت مذاکره کننده با طالبان نیز است.

>>>   از اینکه بالای فوزیه حمله توسط افراد الماس صورت گرفته باشد هیچ جای شک نیست چون الماس همچو قابلیت را دارد و در راهگیری و قتل و دزدی انسان ماهر و زبر دست است . کمالات زیادی دارد ولی فعلن به همین اکتفا میکنیم بعدن ودر مواقع پیش امده از شهکارهای جناب خواهیم نوشت .
افغان

>>>   در مورد ایجاد پایگاه ترورستی قوماندان الماس زاهد شک و شبهی وجود ندارد این قوماندان خاین راه گیر که پسر اش در روز روشن در محضر عام مردم یکتن از سربازان اردوی ملی را در شهر کابل ترور کرد و خودش از محل با بادیگاردانش فرار کرد همین الماس زاهد پسر خود را پنهان و تبریه کرد نه ادارات امنیتیو نه دستگاه عدلی و قایی هیچکدام بخاطر پدر قاتل که مشاور خاص اشرفغنی در حکومتداری خوب است جریت کرده نتوانسته تا انرا دستگیر و محکمه کند الماس زاهد شخص قاتل خاین و غاصب و راه گیر چپاولگر است به همه مردم واضح و اشکار است اما در حمله ترورستی علیه خانم فوزیه کوفی از جانب قوماندان الماس زاهد مشاور خاص ریس جمهور غنی کهکه حمله ترورستی علیه خانم کوفی سازماندهی کرده ویا نکرده الغیب عندالله.

>>>   امكان دارد كه علل سياسي نداشته باشد، نه اين خانم و فاميلش و نه الماس در پست پاك هستند، هر دو تجارت هاي نا مشروع داشته اند.

>>>   ان الذین یریدون ان تشیع الفاحشة فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والاخره الایه ترجمه !انهای که میخواهند در میان مسلمانها فحشا را تر ویج نماینددر دنیا واخرت به عذاب سخت معذب میشوند گرچه فوزیه وخواهرش تنها کسانی نیستند که در اشاعه ای فحشا قامت بالا دارند شکریه باریک زی واریانا سعید وخانم وردک و...همه درین راستا سعی وتلاش بیدریغ دارند اما بیرق این دوخانم درین اواخر بیشتر بلند گردیده بی باکانه در شهرک اریا ...رسمی باز نموده بی حیای ورذالت را به انتها رسانیده اند اگرچه الماس هم در فساد وفحشا کم تر ازین دونیست ولی پروردگار دانا وتوانا میداند وکارش که یک مفسد را توسط مفسد دیگر مجازات می نماید وشاید این عملیه جنبه ای سیاسی هم داشته باشد وارگیان نخواستند تا کوفی ها در جرگه ای صلح اشتراک نمایند ولی صبر خداوند هم اندازه دارد هرقدر خداوند به این خاندان موقع داد در مواد مخدر ودر قاچاق سنگ های معدنی و... واینها العیاذا بالله فکر کردند که زور خداوند به اینها نمی رسد چون خارجی ها ازینها حمایت میکند کافی است وانشاءالله مفسد های دیگر مانند الماس زیاد اند تا دیگران را هم تنبیه نمایند وجامعه ای افغانی بسوی صلاح پیش برود
گل نبی عیدی زاده

>>>   وقتيکه در خانه تان بين شوهر و زن مشکل پيدا شود ملامت اشرف غنی است بسيار بی منطق و متعصب هستيد.

>>>   آنچه واضح است این است که
ISI یک لست طولانی دارد تا تمام افراد و اسخاصی که در کوتاه مدت و یا دراز مدت سد راه پلان های شوم پاکستان میشود را از راه بردارد مثل تستا ایاز نیازی مثل مولوی صاحب مفلح و در قدم اول تمامی نخبگان غیر پشتون به خصوص تاجک و بعد هزاره در لست کثیف پاکستان قرار دارد.
برای پیاده کردن اهداف خود پاکستان در داخل افغانستان شبکه های وسیع دارد .
قره باغ فعلا" یکی از پایگاه های ISI است که در گلوگاه راه سمت شمال ایجاد شده و مردم شمالی بزرگ و در مجموع تمام سمت شمال باید این هسته شر را در نطفه خنثی کنند.

>>>   خداوندبانوکوفی این الگوی شجاعت زنان افغانستان راحفظ نماید ودشمنانش راخار وذلیل نماید زنده بادافغانستان آزاد ومردمصلح جویش
حامی بانوکوفی ازهرات باستان

>>>   من خودم شاید صحنه بودم همان دو موتر که فوزیه کوفی را تعقیب می کرد از گارد های الماس بود

>>>   بانو فوزیه کوفی درمنطقه شمالی باکسی دشمنی شخصی نداشت وندارد.قرارگفته خود شان جهت ملاقات با دوستان وادای فاتحه به پروان رفته بود.فکر میشود نفرات حاجی صاحب الماس خان این کاررا کرده باشند ومردم شمالی هم نقل قول کرده اند که همین گانه زنی ها به واقعیت نزدیک است که افراد حاجی صاحب این حمله را انجام داده اند تا راه را برای طالب صاف بسازند خواست خلیزاد وارگ هم همینطور است که بانوان آگاه درین مذاکرات راه پیدا نکنند وقرار مطالعه صفحه فیسبوک بانو شهلا فرید که درلیست هیت های مذاکره کننده بود اما امروز ازین لیست نام شان حذف گردیده است این بانو هم آگاه ازمسایل حقوقی است طالب نمیخواهد زنان بادانش وحقوقدان درین مذکرات راه نیابند شاید به عوض شان زنان نافهم ازمسایل حقوقی را برگزینند که صرف امضا کنند دیگر نظری نداشته باشند واجازه یک حرف گفتن راهم نداشته باشند.
بااحترام عبیدالله از .نجراب.

>>>   هیچ جای شک نیست که حاجی الماس در پروان وحاجی اقبال در کاپیسا برای اهداف یکدیگر افراد مورد نظر شان را ترور کنند این موضوع بسیار دقیق است بسیار مردم از دست این وکیل ها ترور وکشته شده اند که شاید به هزاران نفر باشند.
آریائی نژاد از هلند

>>>   «لابی» نام مدرن باج دهی است به دستگاه حاکم امریکا!
امروز از یک منبع معتبر امریکایی دریافتم که اشرف غنی از تاراج منابع داخل کشور و کمک های جهانی میلیونها دالر را هزینه لابی گری در امریکا می کند تا در قدرت بماند.

در امریکا لابی های زیادی روی اهداف خاص سیاسی و جنگی و ایدولوزیک فعالیت دارند و گران ترین و قدرتمندترین آن لابی های نیولیبرال است که متشکل از سرمایه داران بزرگ چون راکفیلرها است. اشرف غنی میلیونها دالر را در جیب این بزرگترین لابی امریکا می ریزد، گویا باج می دهد تا در قدرت بماند.

همچنان لابی های ذخایر افغانستان که اشرف غنی آنجا نیز حضور دارد.
مردم از فقر و بیکاری و بیماری جان می دهند. به این می گویند هومانیسم غنی و هومانیسم و دموکراسی امریکایی...
"صحبت از پژمردن یک برگ نیست
وای جنگل را بیابان می کنند"

ثریا بها

>>>   در زماني كه تعداد قواي دوست در بگرام زياد بود، براي اكمالات و خدمات اين قوا عده انگشت شمار از قومندانان شمالي قريب به دربار قراردادي بودند و كس ديگر خارج از اين حلقه اجازه قرار داد و فعاليت را نداشتند، از جمله رئيس فعلي ولسي جرگه قرار داد صفائي و تخليه تشناب ها را داشت ، و قومندان الماس سهم زياد در قرار داد ها داشت، از جمله رساندن نفت و إكمال رفع حاجات جنسي عساكر ذكور امريكايي در شبهاي اخير هفته ، كه چندين بس روسپيگر ها از كابل به بگرام آورده و دوباره بر گشتانده ميشدند. و كساني مانند كوفي ها و ديگرانش حتماً سهيم اين اكمالات بوده اند، چون الماس صاحب زياد در مسايل امنيت اين كاروان درگير بود و حتماً شركاي ديگر از نسوان برجسته داشته، بغير از همين مردار خوري ها ديگر احتمالات سياسي در حمله بر جان كوفي وجود ندارد، فوزيه چندين سال قبل گفته بود كه در باز گشت از جلال آباد بر موتر او حمله شده بود كه بعد ها معلوم شد كه حمله ارتباط سياسي نه بلكه مربوط به فعاليت هاي برادرانش بود.
به اميد روزي كه عدل حاكم شود، و همه سر مايه ها بر رسي شود و حق ملت به بيت المال بر گردد و دزدان و رهزنان از هر طبقه كه باشند در شهر هاي بزرگ به دار آويخته شوند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است