جهاد افغانستان چرا یک فاجعه بود؟
هدف مجاهدین از جهاد افغانستان صرف و صرف شکست شوروی و حکومت تحت حمایه شوروی در کابل نبود بلکه هر یک از آنها تلاش داشتند ساکنین افغانستان را به رقم و زعم خود مسلمان سازند 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۱۰    ۱۳۹۹/۶/۱۳ کد خبر: 164672 منبع: پرینت

چرا تشکیل حکومت اسلامی بر اساس شریعت اسلامی از ناممکنات است؟
در حالیکه دستگاه استخبارات امریکا بنام سیا در تمویل و تجهیز مجاهدین نقش اساسی ایفا کردند، ولی هیچ توجه بالای تشکیل حکومت بعد از ختم اشغال شوروی در افغانستان صورت نگرفت. یگانه دلیل این بود که امریکا و کشورهای عضو ناتو هرگز فکر نمی کرد مجاهدین بتوانند شوروی را مجبور سازند افغانستان را ترک گویند یا قادر به سقوط حکومت ببرک کارمل گردند. هدف امریکا ایجاد درد سر برای شوروی در افغانستان بود. امریکا تلاش داشت حضور شوروی ها در افغانستان را برای این کشور از نگاه اقتصادی کمرشکن سازد.

مجاهدین از گروه ها و قماش های گوناگون از جمله مجاهدین سنی مذهب مقیم پشاور و مجاهدین شیعه مذهب مقیم ایران، طوطی وار، تکرار می کردند که هدف شان تشکیل یک نظام اسلامی بر اساس شریعت اسلامی است بدون آنکه معنی و مفهوم شریعت اسلامی را فهمیده یا آن را توضیح داده بتوانند. ماهیت تشکیل حکومت اسلامی بر اساس شریعت اسلامی بمجرد فوت پیغمبر بین سران قریش با مشکلات لاینحل مواجه گشت. بالاخره قبیله قریش دل بدریا زده نظام قبیلوی قبل از اسلام را بر اساس اجماع امت احیا کردند. اجماع امت یک عمل مردم سالاری است که در تقابل با نظام خداسالاری قرار دارد. بر اساس اجماع امت ابوبکر، خسر پیغمبر، به جانشینی پیغمبر منصوب گشت که سخت مورد اعتراض آنانی قرار گرفت که به نظام خداسالاری باورمند بودند. کسانی که با اجماع امت مخالفت کردند هواخواهان و پیروان علی، پسر کاکا و داماد پیغمبر، بودند. این گروه بنام شیعه ها مشهور گشتند.

جنگ های خونینی که در صدر اسلام بخاطر ایجاد یک نظام شرعی صورت گرفت، تباهی و مشکلات عدیده ای را خلق کرد که تا امروز اثرات آن بحیث زخم خون چکان دامنگیر تک تک مسلمانان جهان می باشد. جنگ جمل بین عایشه و علی و جنگ صفین بین علی و معاویه، تراژدی کربلا بین امام حسین نواسه پیغمبر و یزید پسر معاویه، بهترین ثبوت این ادعا است. شیعه مذهب ها بالاخره به این نتیجه رسیدند که الی ظهور امام غایب بهتر است از یک حاکم عادل ولو کافر هم باشد در امور مردمی اطاعت و از اطاعت یک حاکم ظالم ولو در ظاهر مسلمان هم باشد خودداری کرد. اما سنی مذهب ها بالای اصل اجماع امت تاکید و با سرتنبگی برای ایجاد یک نظام شرعی هر قدر می زنند ولی هرگز به نتیجه نمی رسند.

جنگ و جدل مسلمان ها بالای تشکیل نظام شرعی زمانی ختم گشت که هلاکو، نواسه چنگیز خان کبیر، بغداد را فتح و مستعصم بالله، خلیفه مسلمین را در بین نمد آب داغ لول داد تا نفسش برآمد. دلیل این که چرا مستعصم بالله را تیرباران نکرد یا با شمشیر گردن نزد، این بود که مغول ها زمین را حرمت می کرد و نمی خواستند زمین را با خون پلید خلیفه مسلمان ها کثیف سازد. بعد از آن مسلمان ها زیر یاسای چنگیزی از قرن ۱۳ الی اوایل قرن بیستم، برای هفت قرن، نفس براحت کشیدند. ظهور استعمار انگلیس در سیاست بین المللی در قرن ۱۹ فتنه خوابیده را بیدار ساخت. انگلیس ها از طریق پیش کردن مذهب کشورهای اسلامی را استعمار کرد و دامن زدن به اختلافات مذهبی در بین کشورهای اسلامی مستقیما از سیاست استعماری انگلیس ناشی می گردد.

در خلال جهاد (۱۹۷۹ - ۱۹۸۹) از زبان تک تک مجاهدین افغان تاسیس حکومت اسلامی بر اساس شریعت اسلامی شنیده می شد ولی کسی معنی و مفهوم حکومت اسلامی بر اساس شریعت اسلامی را توضیح نمی توانست. اگر ما قرآن و سنت پیغمبر را سند قرار دهیم، در قرآن و حدیث نامی از حکومت اسلامی برده نشده، تشکیل آن را بجایش می گذاریم. ایران که مدعی تشکیل حکومت اسلامی است، نظام این کشور بر اساس ایده متفکرین سیکولار اروپا در قرن ۱۸ و نوزده با معرفی قوای سه گانه: اجراییه، مقننه و قضاییه، زیر نظر ملاهای شیعه مذهب تشکیل یافته است. در اسلام یک مذهب نیست که یک حکم واحد از آن در مورد تشکیل حکومت استنتاج گردد. بناء هر قدر در مورد تشکیل حکومت اسلامی بر اساس شریعت اسلامی تاکید گردد، مرداری بیشتر می گردد. با وجودی که ایران مدعی تاسیس حکومت اسلامی است ولی سنی مذهب ها در تهران حتی اجازه ساختن یک مسجد را ندارند.

اعلام خروج سربازان شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۶م توسط میخاییل گورباچف، زعیم شوروی، دنیا را غافلگیر ساخت. امریکا و متحدین این کشور با شرکت کارشناسان سازمان ملل متحد با عجله و وارخطایی شروع به تشکیل حکومت پسا شوروی برای افغانستان کرد. هر قدر فشار برای تشکیل چنین حکومتی بالای مجاهدین وارد گشت، به همان اندازه مرداری ها بیشتر گشت. امریکا و پاکستان با پا درمیانی عربستان سعودی نتوانستند حتی دو گروه جهادی سنی مذهب را در شهر پشاور سر پیش افتاده ترین گپ به توافق وادارد.

جنگ بین مجاهدین و حکومت کابل زیر حمایت شوروی برای یک دهه ادامه یافت. در حالیکه مجاهدین صحنه کشت و خون را گرم و گرمتر نگه می داشت ولی در تمام این مدت مجاهدین نتوانستند پشت یک زعیم ملی بشکل و شمایل یاسر عرفات در فلسطین، کمال اتاترک در ترکیه، یا نلسون ماندیلا در افریقای جنوبی قرار گیرند. هر گروه جهادی بخاطر تامین منافع شخصی منافع ملی را قربان ساخت.

در یک موقع امریکا و ملل متحد فکر می کردند که ظاهر شاه شاید نقش زعیم ملی را ایفا بتواند. محبوبیت ظاهر شاه در بین مردم عامی محسوس بود ولی پاکستان و مجاهدین پشتون غلزی از جمله گلبدین حکمتیار و عبدالرسول سیاف از هیچ نگاه با نقش ظاهر شاه بعد از سقوط نظام تحت حمایت شوروی روی خوش نشان نمی دادند. اگر ظاهر شاه حاضر هم می شد نقش ایفا کند وی باید وارد پاکستان می گشت ولی عبدالرسول سیاف در یکی از بیانات تاریخی خویش به تحریک آی اس آی پاکستان اعلام کرد ظاهر شاه باید چشم ها را سرمه کرده وارد گردد. هدف سیاف این بود که بمجرد ورود ظاهر بخاک پاکستان وی باید ترور گردد.

هدف مجاهدین از جهاد افغانستان صرف و صرف شکست شوروی و حکومت تحت حمایه شوروی در کابل نبود بلکه هر یک از آنها تلاش داشتند ساکنین افغانستان را به رقم و زعم خود مسلمان سازند. هفت حزب سنی ها در پشاور و ده حزب شیعه ها در ایران فعالیت داشتند. اگر مجموع این گروهک ها هفده بوده باشد، یک افغانستانی باید هفده رقم مسلمان می گشت؟!

علیرغم اینکه مجاهدین با حمایت پولی امریکا و اسلحه اسراییلی در افغانستان جهاد کردند ولی رهبران جهادی برخورد آشتی ناپذیر با نظام سیاسی این دو کشور مبنی بر نظام سیکولاریستی از خود تبارز می دادند. نظام سیکولاریستی یگانه نظامی است که نظام حکومتی با عقاید مذهبی ساکنین کشور کار نداشته و مملکت را از طریق یک قانون همه شمول که باورها و عقاید مذهبی تک تک ساکنین کشور محترم باشد، اداره می کند. محمد نادر مشهور به نادر قرآن خور مذهب ساکنین افغانستان را در قانون اساسی ۱۹۳۱م خویش مذهب حنفی سجل کرد. این میراث تا امروز دامنگیر افغانستان است. حنفی سازی ساکنین افغانستان که پیرو عقاید مختلف می باشد، فاجعه می آفریند.
به پیش بینی معجزه آسای نجیب باید توجه کرد!

عبدالحمید


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جهاد
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   آقای عبدالحمید
در قضاوت هایتان زیاد شتابزده عمل کردید.
آیا کدام نسخه از یاسای چنگیز نزد شما یا مغول های مغولستان وجود دارد.
آخرین خلیفه فاطمی را نه به دلیل شما بل به دلیل دیگری گه در تواریخ ثبت است آنچنان راهی دیار عدم شد ، ورنه مغول ها به حد کافی خون ریختند.

>>>   مجاهدین اصیلترین افراد این مرزوبوم بوده .بعدازینکه ابزارشدند نمیتوان آنهارا مجاهد نامید.حزب دیموکراتیک هم که تحت نام خلق وپرچم اختلافات داشتند باداران شان شوروی هم نتوانست متحد سازد.که بلاخره باباداران شان ازهم پاشیدند .هیچ کدام آنها شیعه وسنی نبودند.همه پیرومارکس ولینین بودند..این را بپزیریم که ماافغانها نه رهبرشده میتوانیم ونه کسی رامیگذاریم رهبرشود.دیده عبرت مند نداریم .بهمین لحاظ قوام نمی یابیم .این وضع ممکن سالهای متمادی ادامه یابد .

>>>   درود جناب عبدالحمید ، ،دمت گرم ، قلمت رسا باد

>>>   عبدالحمید اقا!
۴۰ سال است که ما شربت جهادومجاهدرا میچشیم.
اگه ایلای ما بتی ازپیشت خوش میشویم.
عاقل

>>>   بنام الله پاک جل جلاله//واما بعد" انحراف 'افتراق،چند دستگی دراتفاقات پس از تهاجم ارتش سرخ شوروی به وطن ما نتیجه نفوذسازمانهای استخباراتی عربی ،عبری ،غربی بود که در جمع تمام شراکت کنندگان در دفاع مقدس ما تفرقه ایجاد کنند .افرادی که میتوانستند به یک شخصیت کاریزماتیک و رهبری و زعامت و ایجاد وحدت کنند را ترور کردند واز بین بردند،از این افراد میتوان از شهید عبدالعلی مزاری شهید احمد شاه مسعود نام گرفت.افراد دیگری هم که ماندند یا مست دالر وجوکی شدند ویا در کوچه های تنگ و تاریک قومیت گرایی و قوم سالاری گم شدند. بعض ها هم ازقدرتهای خارجی باتمویل وحمایه نه تنهابشکل مزدوران ان قدرت خارجی درامدند بلکه حتا راضی شدند برای کسب قدرت با راکت بمردم خود حمله کنند. وانها رادرسرکها برخون خویش بغلطانند.اصلا در دفاع در برابر ارتش سرخ شیعه وسنی و قوم ونژاد مطرح نبود ولی کشورهای بیگانه بشمول عربستان سعودی وکشورهای ریز وکوچک حاشیه خلیج فارس فضا را برای نشر عقاید وهابیت بس مناسب دیدند وبا کمک اتاقهای فکر در واشنگتن و مدارس دینی وهابی پاکستان وسرویس استخباراتی پاکستان جبهه ای بنام طالبان گشودند که هرچند بنام طالبان نام گرفت ولی درحقیقت جوانان غیورو مسلمان سنی افغانستانی به دلایلی دراین جبهه وارد شدند وگرنه چهارچوب وا سکلت این طالبان پاکستانیهای مدارس دینی و عربهای افغان ملتی بودند .اینکه محترم صاحب عبرالحمید؟؟؟؟؟!!!!!چگونه وچرا مشکلات پس از انقلاب افغانستان را به نبودن مسجد اهل سنت در پایتخت ایران ارتباط دادند حتما از قانون اساسی ایران بیخبرند که بیش از 98 درصد مردم ایران به ان رای داده اند .در این قانون اساسی مذهب رسمی این کشور شیعه اثنی عشری است وایران یک کشور شیعی است حال حناب عبد الحمیدصاحب پاسخ دهید چرا در عربستان سعودی در ولایات شرقی شیعه نشین یک مسجد درست و حسابی ندارند ؟؟در ریاض ومکه ومدینه پیشکش شما.تا زمانی که تحلیل سیاسی با رنگ ویوی تفرقه همراه باشد تحلیل مخدوش وبی اعتبار است//
داکتر عبدالرب اچک زیMD

>>>   جهاد افغانستان بدتر از فاجعه بود زیرا جنگ طویل اضاف از چهل سال را اساس گذاشت و ملیونها انسان مظلوم و بیگناه و بیخبر کشته و مجروح شدند. این جهاد ....جنگ بین امریکا و روسیه با پول سعودی و نقشه اردوی مزدور پاکستان بود و ده ها هزار مدرسه تروریست پرور و انتحاری در پاکستان تاسیس شد. طالب و داعشیها نتیجه امروز آن است. شوروی شکست خورد و امریکا تا امروز طالب و داعش را توسط عربستان سعودی و پاکستان رهبری میکند. ....

>>>   عبدالحمید فکر میکنم باز هوای کمو نیزم به سر ت خورده . ویا نچیب کاو در خواب امده.

>>>   علت همه بدبختیهای ما عدم پیروزی صدفیصد جهادبرحق مردم افغانستان است.
باپیروزی صرف پنجاه فیصد جهادمقدس صرف پنجاه فیصدمردم فرارکردند،خودرانجات دادندوخوشبخت شدند.
اگرجهاد صدفیصد کامیاب میشدوهمه فرارمیکردیم ودراروپا،امریکا،کاناداواسترلیا مهاجرومتوطن میشدیم،امروزهمه خوشبخت میبودیم.
اقلا شایدتاحال درک میکردیم که-سه شنبه کالانشوی،چهارشنبه سفرنکن،درشب خانه جاروب نکن و...و...احماقت است.
عاقل

>>>   کاش رهبران هفت تنظیم پاکستانی و هشت تنظیم ایرانی قبل از انکه جهاد نامنهاد را برعلیه تمدن و پیشرفت اعلام کنند نخست از همه جهاد را علیه خواهشات نفسانی شان تکبر و غرور شان دزدی های شان تعدد زوجات شان اندوختن زر و زیور و پولهای باد اوره ای امریکا اسراییل و عربستان اعلام میکردند. اینها مشتی اوباش بی وجدان بودند که با امدن روسهابه اروزی دیرینه ای شان یعنی چور برسند و اخر رسیدند.
من به همه چلنج میدهم که دا گز و دا میدان ... در مورد تک تک از این جنایتکاران قرن بیست از احمد شاه مسعود تا یرهان الدین ربانی و گلبدین پاکستانی و هشت رهبرتنظیمهای هزاره ها یعنی دزد و نوکران ایران اسناد فراوان وطنفروشی و چور منابع طبیعی کشور چور دارایی دولت توسط صفوف دزدان جهادی بعد از سقوط داکتر نجیب و فروش تمام وسایط زرهی نظامی و غیره و عیره به شمول بس های شهری ملی بس در منطقه ای کارخانو در پاکستان در دست دارم و از همه جانگداز تر اینکه قوماندان عبدالحق که در اغاز حکومت دزدان جهادی به حیث رییس ترافیک شهر کابل مقرر شده بود و این پست را اهانت به جهاد خود میدانست یکی از پنج عراده بنز ضد مرمی سیاه رنک را که مربوط رهبران حزبی و دولتی حکومت سابق بود به نام تحفه جهادی به خود تخصیص داد و چهار عراده ای ان غیب و غارت شد و تا کنون کسی صورت حساب انرا نمیداند. اگر این خبیث ها جهاد واقعی میخواهند چرا اکنون جهاد را در مقابل طالب تروریست اعلام نمیکنند و مردم را واقعا زیر نام و شعار جهاد علیه سیاه ترین اهریمن جهان یعنی طالب و داعش بسیج نمیسازند؟؟؟؟ دست این کثیفها دیروز با امریکاییان و اسرا ییلی ها ی صهیونیست یکی بود و امروز با طالب و داعش.
لست دزدی و جنایات این جنایتکاران خیلی طویل است.
احسانــــــــــــــــــمـــــــل از شهر جلال اباد

>>>   حقایق و مضمون خوبی را اقای حمید تحریر نموده که قابل تحسین است ولی در نقش افرینی پاکستان قضاوت شان ناقص است زیرا امریکا اروپا عربها د دیگر کشورها را پاکستان فریب داده تمامی قربانیهای جهاد و تحکیم نظام اسلامی در افغانستان را قر بانی منافع خود نمودند.
پاکستان نقش چند بعدی بازی کرد و امریکا و اروپا توقع نداشتند که روسها شکست خورد ولی مجاهدین توسط ایمان پاک و قطره قطره خون شان جهاد را موفق ساختند دیگر این وظیفه پاکستان بود که همه کشورهای اسلامی و غربی را در بستر یک حکومت دلخواه خود افغانان باید قناعت میداد پاکستان نفاق های مجاهدین و نیز نفاق تنظیمی ترورشخصیتهای ملی حتی در خود پاکستان اغاز نمود بنا تمامی نفاق افگنی ها و تخریبات افغانستان بسبب پاکستان شده است و افغانستان یک گاو شیری برای پاکستان بود.
صلح دوست

>>>   هر جنگی و جهادی که خارج از آزادی و حریت و حق حاکمیت ملت خواهی باشد، اصالتی نداشته و ندارد و عاقبت محکوم به شکست و فناست.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است