حج، نفت دیگرعربستان سعودی
جهان اسلام باید فکری به حال شان کنند تا از این چرخه ای تجارت خانوادگی ال سعود که حج، پس از فروش نفت، دومین منبع ثروت اندوزی اهل حرمین و شرفین را تشکیل می دهد، نجات پیدا کنند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۸    ۱۳۹۹/۶/۲۲ کد خبر: 164769 منبع: پرینت

ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید، بیایید.
مولوی

عربستان سعودی نه تنها یگانه کشوری است که روزانه 10 میلیون بشکه نفت تولید و به بازارهای جهان صادر می کند، بلکه در مابین تمام کشورهای جهان عضو سازمان ملل متحد یگانه کشور است با پسوند نام یک خانواده به شبه جزیره عربستان که از قباییل متفاوت و عشایر مختلف و گروه ها و اقوام و بنابراین خانوداده ها و باورهای مذهبی ای متفاوت که در جمعیت های سنی مذهب و شیعه مذهب عربستان پراگنده شده اند، فرمان سلطانی حاکمیت خانوداگی محمدبن سعود و عبدالعزیزبن سعود و آل سعود را در همدستی با ملایان و شیوخ و مفتی های وارثان خانواده شیخ محمدبن عبدالوهاب، از نیمه دوم قرن هجدهم {خوانندگان گرامی برای معلومات بیشتر به نوشته نقش مخرب عربستان سعودی در افغانستان، مراجه کنند} تا امروزه در پرده های متفاوت در یک سیاست استراتژیک که منافع شاه و شیخ را در یک سلسله مراتب لطف و کرم پیچ در پیچ با هم پیوند می دهد، میرانند و حکومت می کنند.

خانواده اهل سعود به فتوا مفتی های وهابی که زن را «حیوان پستاندار به رسم جاهلیت قبیله سالاری آبایی و اجدادی فرهنگی که حفظ شده و تقدیس مذهبی پیدا نموده می گویند، به سلطنت شاهنشاهی خانوادگی اهل سعود مشروعیت سیاسی و دینی داده اند بطوریکه پادشاهان سعودی همه و همه «ملقب به خادمان حرمین و شریفین» یعنی متوالیان خادمان مکان های مقدس از جمله مکه و مدینه و پرده داران و صفاکاران و خدمت گذاران حریمن شرفین هستند و همچنان پاسداران کغبه قبله ای مسلمین جهان و سنت حج خانه خدا و شعائر حج هستند که پیامبر {ص} آن شعائر حج واجب که با هفت بار تواف بدور خانه کعبه و سپس رفتن به سوی مروه و کوه عرفات و برسم خاجر سنگ پرتاب کردن بسوی شیطان عجین شده است را در آخرین حج شان موسوم به حج الوداع انجام دادند که سنت حج را می نماید که فلسفه عمیق وحدت وجودی دارد.

در واقعیت، خانواده اهل سعود در تبانی با خانواده وارثان سنت تفسیر فقهی و تفسیر قرانی و تفسیر اعتقادی شیخ محمدبن عبدالوهاب از مذهب حنبلی {امام احمدحنبل رحمته الله علیه، نویسنده و جمع آوری کنند روایات کتاب المسند از اوست که سی هزار حدیت روایتی که پنج هزار آن از ابوهیره از صحابی سال های پایانی عمر پیامبر گرامی است را جمع آوری کرده} برسرگنچینه خزانه مسلمین اعراب قبایل شبه جزیره عربستان نشسته اند که هم سلطنت و سیاست می کنند و بنابراین دروغ می گویند و در پی منافع شخصی و خانوادگی و تباری و باندی و حفظ رابطه های شخصی و چینل اندازی با انگلیس و امریکا و اسراییل در پنهان کاری های دسیه های پلان های توطئه ها در نیمه شب ها که در مشوره و صلاح با دشمنان اسلام می کنند و هم لباس روحانیت خلیفه پیامبر {ص} را پوشیده اند و شاهان سعودی خادمین حرمین و شرفین هستند و متوالیان دین اسلام و پاسدارن سنت حج هستند که سود سرشاری از 10 تا 15 میلیارد دالر از جیب 2 یا 3 میلیون زائران تواف حج، به جیب شاهزادگان سعودی که اختیار دار کلان شان شاه فصیل، شاه ملک عبدالله و پس از فوت او هم اکنون شاه ملک سلمان بن سعود و شاه ولیعهد محمدبن سلمان جوان عاشق امریکایی و توریستی و تایت کلپ و رقص و شرابی شدن مردم مردم عربستان سعودی است می ریزد که شاه حق خانواده وارثان شیخ عبدالوهاب را می پردازد به رسم گذشته ها و در همدستی با همدیگر برای تحمیق مسلمین پروگرام درس اسلام سیاسی که تاریخ آن بر می گردد به زمان اموی ها، عباسی ها و عثمانی ها و به ویژه به نیمه دوم قرن هیجدهم زمانی که محمدبن سعود و شیخ محمدبن عبدالوهاب در شهر در عیه یکی از بلادنجد با هم ملاقی شدند {در نوشته نقش محرب عربستان سعودی به تفصیل در باه همجوشی شاه و شیخ صحبت شده است.} را در مکاتب، دانشگاه ها، مدارس، آموزشگاه های تربیت اسلامی و در مساجد و دارلعلوم های دینی طالب های سلفی در مراتب متفاوت تدریس می کنند و کله های طلاب جوان بی خبر از دین و تاریخ دین و سنت و سیره پیامبر ص و بی خبر از تفسیر قران و بی اطلاع از مجموعه معارف دینی را با اصول تدریسی و کتاب های فقاهتی اسلام سیاسی در قسمی خشونت و تعصب فکری ذهن شویی فقاهتی آن چنانی می کنند که صحیح بخاری و صحیح مسلم را سپر صحت و درستی احادیث روایتی ساخت اند که به چند وسیله از فلان بن فلان کس نقل کرد که فلان کس از پدر خود نقل کرد که پدرش از پدرش شنیده که ابوهیره از رسول خدا شنیده که او گفته است آن روایت ها که می آورند. که سخن پیامبر حتی اگر سند آن هم درست باشد نقل به معنا شده نه این که حدیث پیامبر با الفاظ و کلمات و جملات که از زبان آن حضرت را می شنویم.

احادیث پیامبرگرامی و سیره آن حضرت گرامی و الگو و سرمشق بعد از قرآن کریم است. اما احادیث که با روح قرآن سازگار و هماهنگ باشد نه هر سخنی را که فلان بن فلان بن فلان به پنج یا شش واسطه بیان گرده باشد ولو خبر متواتر باشد که از چند صحابه و یا تعابعین و یا تبع تابعین به تواتر رسیده باشد و سنداش هم در صحیح بخاری و صحیح مسلم درست و صخیح و صادق تصدیق حدیث تبار شناختی نشده باشد باز حجت ذاتی ندارد یعنی ما از دولب پیامبر {ص} نشنیده ایم و به آن علم نداریم. قرآن که اولی تر از حدیث است به مسلمین ارشاد می کند که: «به آنچه که علم نداری باور نکن زیرا چشم و گوش و عقل همه مسوول هستند».

در هر صورت، شهرهای مکه و مدینه در اختیار سلطنت و شورای خانوادگی سلطنتی قرار دارد و قاضی القضات و مفتی ها و ملایان مدارس همه و همه از خانواده وارثان شیخ محمد هستند و سود سرشاری سالانه از 10 تا 15 میلیارد از درک عواید زائران حج، نفت دیگر عربستان که به جیب شاه و شیخ می ریزد می برند و در همان حال اکثر مردم عربستان و به ویژه در جنوب و شرق در خط فقر زندگانی می کنند و سربازان شاه و شیخ مسلمانان شیعه مذهب زیدی {برادر امام باقر امام پنجم شیعه دوزاده امای اثنا عشری} را از هوا و زمین و دریا محاصره کرده اند که تراژدی مسلمانان شیعه زیدی {زید امام فرقه شیعه زیدیه یمن، با شعار امام بیاید سیف برهنه کند برضد ظالمان، بر علیه سلطان عباسی شورید و سر انجام به دست سربازان گرفتار و به عنوان طاغی علیه اولی الامر-حلیفه به رسم وحشیگری های اعراب جاهل دستان و پاهایش از راست به چپ قطع ویدنش مثله شد و جسد خونین را آتش زدند به جنون اعراب صحرایی.} را می نامید که به اثر جنگ و محاصره سعودی ها و امریکایی ها که درصدد دزدی کردن طلای ثروت مردم یمن در سواحل دریای شرخ هستند، به قحطی مواد غذایی گرفتار شده اند که هر روز ده ها طفل و پیر زن و پیر مرد یمنی از گرسنگی و سوتغذیه می میمرند و شاه و شیخ و بانکداران امریکایی و انگلیسی و یهودی که چشن طمع برسر منابع طلا سرخ اصل یمنی سرخ کرده اند، از این صحته های غم انگیز نراژدی انسانی لذت می برند و کیف می کنند همچون چنگیزها اسب سواران نمهر در شمشیر زنی ها و کشتارها و همچون تیمور از بیک «منم جهان کشا» که در کتابش به افتخار آورده است که: «منم جهان گشا..که وقتی با شمشیر و تبرچه شاه رگ حریفان تاج و تخت را می زدم و خون فواره بلندی می زد چه لذت سرشار به من دست میداد وقتی که زبون شده به خاک و خون خفته شاهان را بر زمین می دیدم و قهقهه های مست سر می دادم.

استعمارگران کهن و استعمارگران تمدن جدید و یاران ثروتمند از جمله عربستان که اهل سعود به ثروت های نفتی و ثروت های 10 تا 15 میلیارد دالری به اضافه ثروت های 5 تا 6 میلیارد دالری که هر سال از زائران حج عمره {غیر واجب، ثوابی به هدف ملقب به الحاج یعنی چند بار حج و حاجی شدن و مسلمان واقعی نشدن تجارت کردن و پیشوند ساختن الحاج بن فلان آل فلان} به جیب می زنند، وجه مشترک شان ددمنیشی و ستمگری و حیف و میل ثروت ها است که تحفه خدا و یا طبیعت سخاوتمند است برای مردم که اهل شیطان حرص نفوس قوی پنجه چالاک و هوشیار به منافع و فن شمشیر زنی و شرارت دردنده خویی از مردمان دزدیده اند.

راست می گفت آن فرزانه که: نخستین دزدی تاریخی-زمین و آب و چراگاه ها است که قوی های زور آور با درنده خویی آن زمین ها-ثروت ها-مال مردم-تحفه خدا، یا خدا نا باوران را خوش آید، تحفه طبیعت باسخا که آفتابش سخاوتمندانه برخوب و بد و زشت و زیبا روی و ایمان دارو بی ایمان یکسان می تابد، را از مردم دزدی کرده اند. بزرگ ترین سرقت تاریخی به شهادت تاریخ سرقت زمین است.

این سرقت تاریخی در جهان قدیم بدوی و سپس تمدن های کهن و بعداً تمدن سه هزار ساله عمرجوان در پرده های متفاوت در شدت و ضعف سیلان تاریخی جدر و مد و فراز و نشیب طهور و زوال خانواده های پرثروت زمین داران بزرگ رسم تاریخ شده است و تا امروزه ادامه دارد. تقسیم مجدد جهان امروز در مناطق پیرامونی که قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه ای از جمله عربستان سعودی را در زمین خاورمیان عراق و سوریه و یمن و در زمین شمال افریقا لیبی و همچنان در زمین جنوب آسیا افغانستان با هم شاخ به شاخ ساخته است چیزی نیست جز ادامه همان سرقت تاریخی-یعنی زمین و ثروت های گنجینه شده در آن. سرقت تاریخی ادامه دارد.

خانواده سعودی در این سرقت تاریخی از نیمه دوم قرن هیجدهم و به ویژه از دهه ی دوم قرن بیستم که انگلیس ها با سلطان عبدالعزیزبن سعود که در اواخر قرن نوزدهم خانواده راشده را عقب زده بود و قدرت دربلادنجد به هم زده بود، در تماس شدند و پول و سلاح و تجهیزات نظامی فراهم و در دسترس عبدالعزیزبن سعود قرار دادند تا امیرحسین و پسرانش که در حجاز-مکه اعلام پادشاهی کرده بودند و با اعلامیه بالفورواسکان یهودی ها در فلسطین مخالفت می کردند را سرکوب کنند، نقش بازی کرده اند.

عبدالعزیز بن عبدالرحمان بن سعود بنیان گذار عربستان سعودی {1935-1953} پس از فتح حجار مگه، طائف، یثرب مدینه و قبایل شبه جزیره عربستان تمام زمبین ها همراه با ثروت نفت را به نام خانواده خود قباله کرد و در این سرقت تاریخی دست دارند.

سعودی ها هم اکنون برای نفوذ در زمین افغانستان پر ثروت و رفتن به سوی زمین پرثروت آسیای میانه و رسیدن به ثروت های نفتی دریای خذر دو شادوش انگلیس و امریکا و پاکستان در افغانستان اسپ فتح الفتوح در عقب ماشین جنگی طالبان، القاعده، داعشیان، لشکرطایئبه، لشکر جنکو، الجیش، الاهرالشام، لشکر خزب اسلامی ازبیکستان، حزب اسلامی ترکمنستان شرقی چین و تمام لشکرهای تروریسم نیابتی که پرده به پرده در وحشت های کابوس های تاریخی باز و بسته می شوند در حرکت هستند.

در هر صورت، حج، ،نفت دیگری عربستان است. که شاه و شیخ ثروت های به جیب می زنند و خادمان حرمین شریفین و قبله مسلمین جهان هستند اقتصاد عربستان سعودی اقتصاد کالای است که در آمداش فروش کالای نفت است. منابع عظیم مالی ناشی از نفت رهبری دیکتاتوری مذهبی این کشور که ظاهراً براساس ایده امت اسلام از سنت پیامبر {ص} جامعه امت صدراسلام مدینه الگو سازی برای فریب امت اسلام شده است بر جامعه در خود بسته در حال باز شدن عربستان سعودی را تسهیل می کند و هژمونی مذهبی عربستان سعودی را در بخش بزرگ جهان سنی مذهب اهل جماعت و سنت { 1/8 میلیارد مسلمان که 90 درصد سنی و 10 درصد شیعه مذهبان در فرقه های متفاوت هستند}

هر سال دست کم به مدت 5 روز در ماه ذی الحجه که آخرین ماه تقویم قمری است 2 تا 3 میلیون نفر از مسلمانان صاحب مال و جایداد و پول و ثروت از 6000 تا 8000 ریوو {حدود 10000 دالر امریکایی} را به غرض اداء فریضه حج پنجمین رکن از احکامی عبادی اسلام یعنی رفتن به مکه و هفت بارتواف بدور خانه کعبه سپس برای رفتن به سوی مروه و کوه عرفات در 20 کیلومتری شرق مکه با عبور از تونل هاو گذرگاه های که با دستگاه های تهویه سرد کننده تونل ها از گرما مجهز و با چراغ ها نورافگن روشن نگه داشته میشود که دستگاه های تهویه سرد کننده گرد و غبار و دو دو گاز که از اگزاز موترها و بس ها و کامیون های که از منطقه منا {مرکز تجمع زائران برای رفتن به سوی کوه عرفات} به داخل تونل ها می رسد را در چرخه گردش آب و بخار و نم رو طوبت در ترکیب شیمیایی به گاز اوزون سمی خفک کننده تبدیل می سازد که سراسر الان پرخم و پیج تونل های کشیده شده به سوی کوه عرفات که زائران به قصد سنگ پرتاب کردن به سوی شیطان از آن تونل ها می گذرد، را سمی زهری گازی اوزنی ساحته است. به جیب خانواده سلطنتی و اهل وارثان شیخ محمدبن عبدالوهاب می ریزند.

در نظر اکثر مسلمانان «حج برقدر و منزلت مومن افزوده و گناهان او را می شوید و پاک می کند. این مراسم همچنین عاملی برای دیدار مسلمانان سراسر جهان اسلام و یا عامل برای اتحاد و مبادلات است. حج، به طور متوسط 10 تا 15 میلیارد دالر برای عربستان در آمد پرسود دارد. در سال 2018 ریاض پیش بینی کرد که در 5 سال آینده 150 میلیارد از مراسم حج در آمد خواهد داشت و اعلام کرد که قصد دارد آن را افزایش دهد». {Paul Chochrene The economics of the haij According and Business Magazine juillet 2018} بنابر نظر کارشناسان که منن چشم انداز «2030» برنامه تنوع بخشی به اقتصاد را تنوع بخستین به اقتصاد را زیر نظر محمد بن سلیمان، ولیعهد، تدوین کرده اند تا 10 سال دیگر هر سال 30 میلیون نفر باید به زیارت حج بروند. بنابراین سند: «گرد شکردی زیارنی گزینه ای ماندگار برای عربستان سعودی است و این در حالی است که به نظر می آید این کشور امکان ایجاد ثبات در قیمت نفت خام را از دست داده است.» {مقاله «نفت»، توافق وعدم توافق» لوموند دپلماتیک جولای 2020{https//imondediplo.com/july2020 article 34} مخافل بازرگانی خانواده های پر ثروت تجار پیشه و درباریان شرکت سالاران و تجار متوسط الحال عربستان سعودی که در موسوم مراسم حج، نفت دیگر برای عربستان سعودی در این تجارت پرسود پیچ در پیچ سودای سود و زیان هستند خواهان آن هستند که در سهمیه سال 1988 که سهم زائران هر کشور تعیین شده و کشورهای مانند ایران شیغه مذهب 12 امامی لثتاعشری رقیب منطقه ای عربستان سعودی در غرب آسیا خاورمیانه و ترکیه به رهبری طیب اردوغان و مالیزیا و همچنان اندونیزیا به صورت های متفاوت مجازات شده اند که از سهمیه زائران این کشورها کاسته شده است، تجدید نظر شود و شمار زائران را افزایش دهند تا بازار فروش کلا ها همراه با بازار فروش طلا پرستان گرم شود در موسوم حج و تجب عید قربان قربانی گوسفندان خواب ابراهیم پیامبر {ع} که در خواب می بیند که گردن فرزنداش اسماعیل {ع} را در پیشگاه الله به قربانی اخلاص دل سر می برد سربریدنی که خدایش گوسفند چاری چاق و چله خوشنما نرزاد را زیر چاقوی خلیل در خواب هموار به ذبیح قربانی می کند تا به رسم قربانی کردن انسانها در زمین نقطه پایان بگذارد.

مجموع سرمایه گذاری دولتی و شرکت های داخلی و خارجی ذیدخل در زیر ساخت های اقتصادی عربستان سعودی حدود 230 میلیارد دالر است. دست اندر کاران رونق بخشیدن بازار تجارت حج، «سرمایه کلان را برای گسترش زیر ساخت های شهر مکه و اطراف آن از سال های 1970 تا 2017 بکار انداخته اند که ثمره آن جهش چشمگیر در پروازهای خطوط هواپیماسی شمار زائران است که از 50 هزار تن به 10 میلیون جهش داشته ... شهر مکه نیز تغییر یافته است. این شهر با 100 هزار اتاق هتل، 70 رستوران مجلل، 5 فرودگاه هلی گوپترو زمین های وسیع آماده شده برای پذیرایی از سران کم در آمد تر در زیر چادرها، به صورت جنگلی از سیمان، بدون درخت، با سنگ فرش مرمر و محصور در جرثقیل ها و آسمان خراش هایی مانند «خانه خدا» {برج البیت} که دور کعبه را گرفته در آمده است. این شهر مقدس، با حدود 60 تونل که 3 محوطه دیگر زیارتی را به هم متصل می کند، تا حدودی زیادی بیشتر به ترکیبی از دیسنی لتدولاس وگتس شباهت دارد تا یک شهر در خاورمیانه.» {Zienuddin Sardar the destruction of Mecca The NewyorkTimes 30 Septermber2020}
عدالله حموری، مردم شناس مراکشی می گوید: «تغییر ماهیت آن به ساختمان های عجیب و غریب از شیشه و فولاد به شکل خاص زشت و بین عظمت و سینما در نوسان است. اطراف کعبه و مسجدالحرام مسجد بزرگ که می تواند تا 2 میلیون تن را در خود جادهد، هتل های تجملی 40 طبقه و تابلوهای مجلل و نیز قست قرار دارد. اماهیچ جای برای فرهنگ در نظر گرفته نشده است و هیچ بخش تاریخی حاکی از گذشته نتوانسته در برابر مخالفت وهابی ها باستایش و پرستش کورکورانه مقاومت کند.

این تخریب ها از زمان تصرف شهر در سال 1924 اوسط سلطان عبدالعزیز بن سعود آغاز شد. حتی خانه ای که پیامبر {ص} در آن به دنیا آمده نبدیل به پارکینگ موترها شده و خانه خدیجه، نخستین همسر پیامبر اسلام تبدیل به یک مرکز بهداشتی شده است. معماری طبعی که با صحفه های مشبک موجب تهویه طبیعی هوا می شد و برای شهر مکه با گرمای سوزان بسیار مناسب بود، تخریب شده و جای خود را به زشتی سیمان و سر و صدای دستگاه های تهویه» داده است. در این چندان، حج به معنای کوشش از بار مدهبی خود خالی شده و به صورت محلی برای انجام نیایش ها و ترغیب به خرید و مصرف در آمده است.»

«این تغییر و دگرگونی های بی وقفه شهر را با خطر هایی مانند سیلاب های نگهانی، آلودگی سفره آب هایی زیر زمینی ووخیم شدن وضعیت زیست محیطی روبرو کرده است. تحقیقی که در جریان مراسم حج در سال 2012، در مورد بزرگ راه ها، تونل ها، گذرگاه های شهر انجام شد، حاکی از وجود سطح خیلی بالا اوزون، مونوکسیه کربن، ننزن و ترکیبات سمی، معلق در هوا ناشی از اگزاز موترها و بس ها و کامیون وهاترکیباتی شیمایی فلورCFC -12 دستگاه های تهویه هوا بود.» {Air quality in Mecca and surrounding holy places in Saudi Arabia during haij initial survey environmental sciences Washington DC technology; 2014} از آنچه که گفته آمد، به این ترتیب، 2 تا 3 میلیون زائران که هر یک از ایشان 8000 {البته، نرخ ها فرق می کند ولی همیشه افزایش پیدا می کند} ریوو به جیب سلطان سلاطین شاهنشاهی می ریزند، برای رفتن به مروه و کوه عرفات برای سنگ پرانی بر شیطان دهلیز زیر زمینی آلوده به موادسمی ناشی از مواد سمی شیمیایی می گذرند.

شاهزادگان سعودی از پول حج واجب-حج عید قربان و حج غیر واجب یعنی عمره ابزار برای دکان داری و تجارت ساخته اند و در فضای آلوده زائران را به سوی سنگ پرتاب کردن برشیطان به کوه عرفات می برند و پول سرپول می سازند و ماشین های ترور و خشونت از جمله طالبان، القاعده و ادعشیان و الجیش و الاهرالشام و لشکرطئبه، لشکرحزب اسلامی ازبیکستان، حزب اسلامی ترکمنستان شرقی چین و ده ها گروه تروریستی را از پول های بادآورده قوم به حج رفته تمویل و تجهیز و اعاشه و اباته می کنند و در راستا منافع خانوادگی و حفظ هژمونی در جهان اسلام در رکاب انگلیس و امریکا و اسراییل دشمن اسلام در افغانستان، عراق، سوزیه، یمن، لیبی، سومالی و نیجریه می جنگانند و به ترویج خشونت و خرافات شدت بیشتری به خرج می دهند.

جهان اسلام باید فکری به حال شان کنند تا از این چرخه ای تجارت خانوادگی ال سعود که حج، پس از فروش نفت، دومین منبع ثروت اندوزی اهل حرمین و شرفین را تشکیل می دهد، نجات پیدا کنند. عربستان سعودی پس از جنگ جهانی دوم در یک وحدت سیاسی استراتژیک با امریکا و انگلیس، انواع لشکرهای سلفی تکفیری را بر ساخته است تا روشنفکران آزادیخواه و دیگر اندیشان چپ و راست و ملی گرا و حتی اسلامیست های مکتبی جهان اسلام طرفدار سیدقطب را گردن بزنند و رسم شب و شب پرستی را رسم روزگاران فتنه سیاسی بسازند.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حج
نفت
عربستان
نظرات بینندگان:

>>>   پول نفت و پول حج تبدیل میشه به اسلحه و بمب روی سر کودکان یمنی و سرکوب افراد آزادیخواه مانند خاشقچی و همینطور بخشی از آن پول میره به جیب اسراییل تا کودکان فلسطینی را قتل عام کند, چون عربستان سالهاست که با رژیم صهیونیستی ارتباط داردو الان یکی یکی کشورهای عربی دارند به فلسطین خیانت می کنند, اولیش امارات بود, بعد بحرین و بعدیش هم بقیه شون...

>>>   خاندان السعوداز ابتدا بخاطر مقابله با ترک های عثمانی ایجاد وتقویه گردیده اند واین روند <ترک ستیزی> ادامه دارد وتازه تشدید هم گردیده خارجی ها مخالف ودشمن هر دین واین الهی را از جنس خودش وبه لباس خودش میسازند اگر در برابر خلافت عثمانی که از انها سخت هراس داشتند خودشان استادگی مینمودند خیلی قیمت وپر بها تمام میشد ازین رو در تاسیس حکومت ال سعود با ایتلاف وهابی ها وتشکیل دولت صفوی در ایران پرداختند وازان طریق در تضعیف وسقوط این امپراطوری بزرگ اسلامی کوشیدند که زمام داران ترک تا امروز ار اثرات ان دو سیستم رنج می برند وتطبیع بعض حکومت های خلیجی با اسرایل هم چیزی تاره وجدید نیست از زمان های قدیم این حکومتها روابط مخفی با یهود وحکومت های صهیونیستی داشتند وانها را از قدرت گرفتن ترکیه تخویف می نمودند چنانچه امروزه تقریبا بیشتر از نصف کشور های غربی ومسلمان نماها سعی دارند تا به هر شکلی شده با ترکها که غربی ها نیز انها را دشمن می پندارند مزاحمت خلق نمایند وافتخار نزدیک کردن کشورهای خلیجی با اسرایل به ترامپ بر نمیگردد بلکه از سالهای متمادی بدینسو انها روابط مخفی وبقول خودشان تحت طاوله<زیر میزی> با صهیونیست ها داشتند وامروزه ترامپ وجمهوریخواهان مرغ خانگی شکار مینمایند وانسانهای دست بسته وتسلیم را به دام می اورند وافتخارکاری را که در طوال مدت زمان گذشته تا کنون جریان طبیعی داشته رابخود منسوب میسازند واگر دیگران ازین نکته اگاه نباشند سیاست مداران کشور های غربی ازین موضوع کاملا اگاه است وسروصداهای ترامپ جهت کمپاین های انتخاباتی بیش نیست وبا این اقدام میخواهند جلو پیش رفت وترقی وقوت ترکیه را بگیرند ولی انچه مهم است اراده ای خداوندی است که نه حکومت ال سعود ووهابی ها ونه بازماندگان صفوی هابدون خواست واراده ای پروردگار به این ارزو ومرام مغرضانه خواهند رسید درست است که این خاندان وحامیان غربی شان اهلیت وشایستگی تولیت حج وخانه ای خدا را ندارند ولی انتر نتیف دیگری بجز دولت وملت ترکیه درین کارزار سراغ نداریم وانشا الله چنین خواهد شد ودرانصورت هم باز زبان معترضین ومخالفین کوتاه نخواهد گردید گرچه محال است که به این نیت ومرام شان برسند که در اداره ای امور مسلمین کسی انها را شریک سازد ولی هستند دولتها وکسانی که با مخالفتهای بی ثمر این جبونهای مسلمان نمارا بیشتر به اسرایل وغرب نزدیک مینمایند بدون این که کاری از پیش ببرند ویا توانای داشته باشنداب به اسیاب دشمن میریزندوفقط به دشمنان اسلام ومسلمین خدمت مینمایند
شیخعلی بلخابی سرپلی

>>>   نوشته خیلی جامع غرض بیداری نسل جوان و آینده. قلمت رسا باد.
خاورزمین

>>>   حج فرض است و مسلمانان نیز باید طریق مصرف کردن را بیاموزند. در زمان بیغمبر خدا باوجودیکه مردم فقیر بودند همه حجاج که به حج میرفتند را مهمان میکردند غذا میدانند و جای میدادند. حاجی امرز در هوتل 5 ستاره اطاق می گیرد. بخاطر ثبت نام هچ رشوه میدهد. در هواپیما بزنیس کلاس را اجاره میکند ور در برگشت تصبیح ساخت پاکستان را خریدرای کرده و به مردم بجای آب زمزم آب چاه میدهد. نان مفت را نمی خورد و رفته گوسفند لاندی فرمایش میدهد که ناخورده سیر میشود و بقیه را عرب به حاجی دیگر می فروشد.
بدخشانی

>>>   بارک الله


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است