طالبان در مطالبه نظام خالص اسلامی
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۴۱    ۱۳۹۹/۶/۲۳ کد خبر: 164794 منبع: پرینت

طالبان در قطر از ملابرادر در میز سخنرانی تا مولوی عبدالحکیم و هر عضو دیگر هیات در گفتگو با رسانه ها، به نظام اسلامی تاکید کردند و صلح را در واقع به شکل گیری چنین نظامی وابسته و مشروط ساختند. سهیل شاهین به پرسش خبر نگار بی بی سی گفت که مردم در افغانستان مسلمان هستند، اما نظام، اسلامی نیست. ما نظام اسلامی می خواهیم. عبدالحکیم حقانی رییس هیات طالبان در مذاکرات، واژۀ خالص را نیز اضافه کرد و گفت که نظام خالص اسلامی می خواهند.

طالبان با مطالبۀ نظام اسلامی یا نظام خالص اسلامی، از هر حق دیگر مدنی و اجتماعی و سیاسی برای جامعۀ افغانستان در چهارچوب شریعت اسلام سخن می گویند.

وقتی از آنها پرسیده شود که به زنان چه حقی را قابل اند، می گویند به زنان همان حقی را قایل اند و می دهند که شریعت اسلام داده باشد.
وقتی از آن ها پرسیده شود که حقوق مدنی و شهروندی، آزادی بیان، آزادی مردم در تعین سرنوشت سیاسی شان و ..... چه می شود و در نظام اسلامی مورد نظر شما چیست، پاسخ می دهند که این حقوق در شریعت اسلام مشخص است و در نظام اسلامی، مطابق اسلام به آن عمل می کنیم.
پرسش اصلی این است که نظام اسلامی مورد ادعای طالبان چیست؟

واقعیت این است که حتی خود طالبان هم پاسخ این پرسش را نمیدانند. نظام اسلامی یک کلی گویی است که وقتی از طالب جزئیات آن پرسیده شود، نمیداند که چه بگوید. طالبان حتی نمی توانند در جهان اسلام، نظام اسلامی مورد ادعای خود را نشان دهند و آن را به عنوان نمونۀ نظام اسلامی معرفی کنند.
رسیدن به نظام اسلامی:
یک بحث دیگر در نظام اسلامی مورد ادعای طالبان، رسیدن به این نظام اسلامی است. راه رسیدن به نظام اسلامی که طالبان می گویند، چیست؟
جنگ؟
تغلب؟
توافق؟
انتخابات؟
کدام یکی از این راه ها در رسیدن به نظام اسلامی، اسلامی و مطابق شریعت اسلام است؟

طالبان در رسیدن به نظام اسلامی مورد نظر و ادعای خود، نیز راه اسلامی را مشخص نمی کنند. چونکه روشن شدن این راه، راه طالبان را می بندد.
آیا جنگ طالبان بر سر نظام اسلامی است؟
نه؛
این جنگ نمی تواند بر سر نظام اسلامی باشد که حتی طالبان خودشان نمی توانند یک تعریف روشن، شفاف و مشخص با تمام جزئیات آن از چنین نظام ارائه کنند و خود را متعهد و صادق به آن نشان دهند.
این جنگ را باید پاکستان، همسایگان افغانستان، امریکا و کشورهای منطقه به پایان برسانند.

محمد اکرام اندیشمند


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طالبان
نظام اسلامی
نظرات بینندگان:

>>>   مگر طالبان مسلمان هستند؟؟؟؟

>>>   در کجای شریعت قتل عام مردم بیگناه و وطن فروشی ونوکری آمریکا توجیح میشود؟؟؟؟

>>>   طالبان نوکر آمریکا وبالخصوص ترامپ هستند.

>>>   طالبان برای بردن تراکم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این زمان دست به مذاکره زده اند.

>>>   کدام نظام اسلامی؟
عربستان
کویت
بحرین
امارات
قطر
ایران
پاکستان
مالیزیا
اندونیزیا
مصر
عراق
کدام یک؟

>>>   معنی نظام اسلامی ازدید طالبان
هرکسی طالب شود مسلمان است حتی اگر قاتل باشد اگرتروریست باشد اگر نجست باشد
وهرکسی طالب شود حکم صادر میکند برای دیگران و حتی اگرسواد نداشته باشد چون طالب است خود را قاضی میداند و طالب هرچه قدر آدم بکشد و جنایت کند کسی حق ندارد اورا مجازات کند

>>>   ایا پنجاه هزار طالب اکثریت مردم افغانستان است؟؟؟؟؟
ایا سی ملیون افغانستانی حق انتخاب ندارن ؟؟؟؟
ایا تنها چهارتا طالب بی سرو پا روستای حق حکومت کردن دارد؟؟؟؟
چند درصد خاک افغانستان از طالبان است ؟؟؟؟
طالبان واقعا اگر جهاد میکنن برون به چین و روسیه وهند حمله کنن وانها را مسلمان کنن
ایا اگر مردم افغانستان مسلمان نبودن سرنوشتشان با این پنجاه هزار طالب چه بود یا چه میشد ؟؟؟؟

>>>   اګر این نظام موجود ما اسلامی باشد خدا این اسلام را ګم کند! هیچګا از دولت دزدان مشهور تاریخ چون ربانی حکمتیار>مسعود خالص، مزاری خلیلی محقق سیاف مخمدی و دزدان مشهور دیګر در هیت دولت است که شرم است چنین انسانهای پلید بر ما حکومت کند! طالب از هر راه کامیاب است زیرا این دزدان عاید ملت بدون ګریز چاره ندارد! بګزارید شریعت جاری شود! ازین نظام یودیت بهتر است!
خلقی

>>>   نظام اسلامی طالبان همان نظام گذشته انها بدون جرم و گناه وهیچ حقی در راه عام در محضر مردم و شوهر زن با کوبیدن شلاق از جانب پولیس مذهبی طالبان با ریش دراز و چرک و قیافه نفرت انگیز و خفه کردن مردم از بلند کردن صدای شان در حق خواهی انتقعاد خو اصلا از کار کرد خلاف اسلام و اسلامیت و انسانیت این گروه وجود ندارد و جرم بزرگ پنداشته میشود و نماز خواندن در یک زمان به زور شلاق و تهدید طالبان در چندین مسجد اما همین شلاق بدستان پولیس نظامی طالبان بدون یونیفورم معلوم نیست که خود شان چهوقت نماز را می خوانند نظامی اسلامی خالص طالبان یعنی تهدیدمسلمانان بی حیثیت و بی ابرو ساختن مردم در محضر عام خاموشی مردم از عمل کرد نادرست خلاف شریعت ناب محمدی و زن ستیزی و تهدید انها به عناوین گناه نظر سنجی خود طالبان که اصلا مخالف شریعت است و ریش ماندن اجباری بشکلی که طالبان میخواهند و ده ها عملکرد نادرست خلاف اصل اسلام و اسلامیت وگرفتن خوشی های مردم به هر مناسبتی که باشد یعنی انسان زنده مرده و امارت طالبانی ساخته و بافته پاکستانی که نه مطابقت بقران دارد و نه در سنت و نه در زمان ایجاد اسلام و نه پس از ان این چنین امارت به اصطلاح خود شان اسلامی بکار گرفته نه شده است اینگونه خواست ونظر طالبان زیر چتر امارت شان.

>>>   انچه شنیدم ،جالب وناراحت کننده،امامتاسفانه دقیق.
(عقل ودین درتضاداند یعنی اگرعقل داری پس دین نداری واگردین داری پس عقل نداری)
مثال:کوبیدن یک دیوارکانکریتی باهفت سنگچل وذبح کردن گوسفند.
تعبیردینی: حصول رضای خداوند وبخشش گناهان.
تعبیرعقلی:عمل اول احماقت ودومی جنایت.
بی صبرانه منتظرنظر شما خواننده ارجمند هستم.
عاقل

>>>   در كتاب اسماني امده. اهدنا. نگفته اضربنا
همه جيز بايد هدايت وبنتحمل بردهباري باشد. نه تظلم واجباري
خداوند همه را ازاد خلق كرده وهم جنان امر لالمعروف ونهي بالمنكر. از راه ( اهدنا) حل شود
براي اين منظور بايد جامعه را. روشن فكر. ساخت وانچه افكار. طالباني. به زور اجرا ميكنند اسلام و روش شرعي نيست

>>>   اگرچیزی نخوانی احمق میمانی وگرچیزی خواندی عقیده ات خراب میشود.چقدرسخته خدایا،چقدرسخته خدایا.
یک دانشمندارجمندایرانی به نام صادق (هدایت ) میفرماید.
(گناه دوزخیان سکس وشراب،پاداش بهشتیان هم سکس وشراب،ایندگان براحماقت ما میخندند.)
خیالم راست خو گفته.
عباد

>>>   معنی اخری این حرف ها این شدکه باهرکسی مقابل میشوی یابیدین ست ویاهم بیعقل.
شایدترکیبی ازدین وعقل درصورتیکه ممکن باشدبهترباشد. منظورم قبول ارشادات عقلانی دین است،شاید هیچ دینی بدون دستورات عقلانی نباشد.
مثلا کمک به فقرا ومساکین.
ناصری

>>>   پس گلووسیفورهبر بیعقلان اند؟
اری.هرگروه که مکتب وکودکستان وشفاخانه مملکت خودش راانفجارمیدهد،واقعا بیعقل است.
نسیم

>>>   باید یک نظام اسلامی مطابق به شریعت اسلامی باشد نه مانند یهودی ها همه زنان و دختران افغانستان در فحشا غرق است برای جوانان ما در دوایر دولتی و خارجی کسی کار نمی دهد فقط دختران وزنان را به خاطر حیاشی خارجی و افغان ها گرفته وهمه روزه عشق و عشرت است

>>>   به نظردهنده پانزدهم.
خداوندمردان را چنین افریده که دختران وزنان جوان رادوست داشته باشند.
چاره چیست؟ یقین کامل دارم که من وتوهم اگرروزی درراس یک ادره قراربگیریم وهمجنسباز نباشیم،عین کاررا خواهیم کرد.
توانا

>>>   درهیچ اداره تاهنوزریس ان۱۱۴ زن راحامله نساخته،امادرهرات یک روحانی این ریکاردرا قایم کرده است.فحشا که مربوط نظام اسلامی یاانسانی نمیشود.
توانا

>>>   اگرنظام اسلامی شود،هرملا۲۲۸ زن راحامله خواهدساخت.
توانا

>>>   اولا: خوش به حال ملا !
ثانيا: آفرين بر ملا كه ١١٤ نفر را بر نفوس رو به انقراض اين مملكت اضافه كرده است .
ثالثا : هر ملا ٢٢٨ زن را ...
توانا خان ! معلوم شد كه زنان مشخص و آشنا را ، آمار گيرى و ارقام دهى كرده اى. انشاء الله ما هم براى خدمتگذارى به خلق الله طبق معمول آماده هستيم.
رابعا : ١١٤ زن حتما با ميل و رضايت خود ملا را ميخواستند اگر پاى زور و تجاوز در ميان بود فقط چهار نفر از همين زنان كافى بود تا سر ملا را زير آب كنند تا چه رسد به پدران و برادران ايشان.
خامسا: ملا دوستى و عشق بازى با ملا در خون زنان با حيا و با نجابت هراتى وجود دارد: بيا كه برويم به مزار ملا محمد جان !
ملا نصر الدين

>>>   طالبان خو بالای قوای اشغال گر حمله می کند در جنگ در هر دو طرف مردم بیگناه کشته می شود شما فکر کنید طالبان همرای تمام کشور های کفری به خا طر آزادی و اشغال جنگ می کند

>>>   اقای ملا نصرالدین.
۱-تجاوز به زنان باعفت نشان کثافت است وبدا بحال همچوملا.
۲-جنگ است ومهاجرت است باانهم نفوس روبه ازدیاداست،جزشماهمه میدانند.
۳-تذکرسوم تان به یقین کاملادورازدایره ادب واخلاق بوده نشرنشده.
۴-اری زنان معصوم به خاطرجلوگیری ازبدنامی ویاهم ترس ازقتل وحشیانه توسط شوهر،پدرویابرادرکتمان کردند.
۵-فکرنکنم زنی درجهان پیداشودکه درفکرعشقبازی باملاباشد،اگراحیاناباشدنشان نجابت نه،بلکه بداخلاقی است.
۶-واقعاملانصرالدین هستید،این نام برایتان میزیبد.
توانا

>>>   ملا نصرالدین !
دفاع از بیناموسی معنی خراب دارد.
عارف

>>>   مسلمان هستم ،ولی علت اصلی همین جنگ چهل ساله وهمه این دربدری،اوارگی وبیچاره گی تحریکات وتبلیغات ملااست.ایکاش صرف بیناموس میبودندوبس.
هارون

>>>   ملا صاحب نصرالدین!
امروزه میلیونهاانسان روی زمین سربریدن حیوانات وخوردن گوشت انهاراجنایت میدانندوقطعا گوشت به زبان نمیزنند(وجیترین ها).
عده هم بنام(ویگان ها)پافراترنهاده وحتی ازخوردن تخم مرغ ولبنیات هم ابامیورزند ودلیل شان اینست مرغ تخم میگذارد تامرغ دیگری به دنیاایدنه اینکه ماانراشکسته و زهرجان کنیم،شیردرپستان حیوانات استحقاق چوچه های انهاست ونبایدانسان ازان استفاده کند.
انها باایمان،باوجدان وبااحساس اندیامن وتو؟
نظری

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است