عبدالله مقصر فجایع امروز؟!
کی‌ و چرا به‌‌‌ عوض مرحوم محمد ظاهرشاه، حامد کرزی، این جاسوس (ای س ای) را بمثابه ‌یک شخص گمنام و بی‌ هویت به‌‌‌ حیث رهبر افغانستان بالای گرده‌های مردم مظلوم ما تحمیل نمود؟ 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۰۳    ۱۳۹۹/۷/۱۵ کد خبر: 165069 منبع: پرینت

هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی‌،
اگر واقعا آرزو دارید تا چهره اصلی‌ زلمی خلیلزاد و کارنامه‌ های ننگین و خاینانه ا‌و.... حامد کرزی، این مزدور زرخرید (ای س ای) پاکستان و عبدالله عبدالله این جاسوس و وطن فروش دو سره پاکستان و ایران را در قبال افغانستان.... و اینکه خلیلزاد، کرزی، عبدالله، طالبان و بادار اصلی‌ شان، (ای س ای) پاکستان.... همه یکی و یک هستند.... بسیار دقیق و خوب شناسایی بفرمایید... ضرور است تا اسناد منتشره تاریخی‌ ذیل را دقیقا مطالعه فرموده و ویدیو کلیپ ضمیمه آنرا با حوصله‌‌ مندی تمام تا اخیر تماشا بفرمایید.

هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی‌:
یک بخش‌ مهم جلسه استما عیه و استیضاحیه کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نمایندگان آمریکا در مورد اظهارات مقطعی، غیر مسلکی، فرصت طلبانه، کاملا ضدّ و نقیض و فریبکارانه جناب زلمی خلیلزاد و آن سوالات بسیار ٔبر حقّ و جدی را که آقای کانگرسمن، دان روربارکر، از او مطرح کردند.... که اصل کلیپ ویدیو یی آن یکجا با متن ترجمه دری این قسمتی از جلسه جهت خوانش، مشاهده و استماع شما هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی‌ ذیلا تقدیم میگردد:


سوال آقای کانگرسمن، دان روربارکر، عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا (مجلس آمریکا):
(( جناب خلیلزاد... آنچه شما در رابطه با ارزیابی‌ها و موقف تان در قبال پاکستان بیان داشتید، کاملا مضحک و مسخره بود!
آقای خلیلزاد ما و شما سال‌های زیادی با هم کار کرده‌ ایم... و من ‌یک سوال بسیار دشواری را از شما مطرح مینمایم... و آن اینکه وقتی طالبان از افغانستان بیرون رانده شدند... و دوستان ما از "اتحاد شمال" داخل کابل شدند و آنرا گرفتند، قرار بود ‌یک فیصله و تصمیم بسیار مهمی در "بن" در جرمنی اتخاذ گردد.... و آن اینکه چه کسی باید به‌‌‌ حیث رهبر افغانستان جدید برگزیده و یا انتصاب شود،....حد اقل برای دوره انتقال! البته طبعا من پشتیبانی‌ و حمایت خویش را در این مورد از محمد ظاهر شاه اعلام داشتم، در حالیکه ‌یک گروپ دیگری طرفداری شان را از موقف و گزینه "اتحاد شمال" ابراز نمودند!
من خوب به‌‌‌ یاد دارم که شما و اداره بوش در آنوقت از کرزی حمایت و پشتیبانی‌ بعمل اوردید! آیا احراز این چنین ‌یک موضعگیری ناشیانه از طرف شما از نفوذ ناخواسته حکومت پاکستان بالای اداره بوش ناشی شده‌ بود،.... همانطوریکه آنها همواره همچو ‌یک نفوذی را بالای همه اداره‌های ما در آمریکا داشته اند؟

جواب جناب زلمی خلیلزاد:
((تشکر از بیانات شما، که البته من با آنها مو ا فق و معترف بوده و آنها را تایید مینمایم،.... که البته شما آن را با ‌یک زیبایی خاص بیان نمودید. در مورد اینکه چرا کرزی به‌‌‌ حیث رهبر جدید افغانستان بر گزیده شد، باید بگویم که اسم کرزی برای اولین بار توسط عبدالله عبدالله که در آنوقت یکی از رهبران کلیدی "اتحاد سمت شمال" بود، مطرح شد، و وی در این مورد چنین استدلال نمود که افغانستان در مرحله بعدی به‌‌‌ چنان ‌یک رهبر پشتون ضرورت دارد که "اتحاد شمال" بتواند با او کار نماید... و اظهار داشت که همچو ‌یک رهبر کرزی میباشد. این اولین بار بود که من نام کرزی را برای ایفای همچو ‌یک نقش بخاطر رهبری افغانستان شنیدم، که البته این موضوع توسط "جیمز دابنز" که در آنوقت از ما (آمریکا) در کنفرانس بن نمایندگی میکرد، به‌‌‌ قصر سفید گزارش داده شد و طوریکه ما بعدا با مسوولین در منطقه و دیگران فراتر از منطقه چک کردیم، پاکستان با گزینش کرزی مخالفت ننموده… و البته به همین ترتیب دیگران!))

تبصره و نتیجه گیری آقای کانگرسمن، "دان روربارکر" عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا:
((میخواهم صرف برای درج و ثبت رسمی‌ این بحث در ریکارد (اسناد رسمی‌) جلسه آستما عیه (هیرینگ) امروزی اظهار بدارم که فیصله در مورد تعیین رهبر افغانستان در آنوقت چنان ‌یک مساله حیاتی بود که منتج با آن پرابلم‌ها و مشکلات بسیار جدی گردید که ما امروز روی آنها بحث مینمایم... پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه شخصی بود بسیار مستقل..... و در میان مردم ‌یک رهبر محبوب القلوب بود.... و هم پشتون بود، اما متاسفانه ما ایشان را منتفی و رّد نمودیم و در مقابل طور یکه لحظات قبل شما خود اعتراف کردید شما از پاکستان در مورد گزینش ایشان طالب نظر شدید!.... واضح و معلوم است که پاکستانی‌ها کسی‌ را می خواستند، که باید بالا یش نفوذ و کنترول داشته باشند.... و کسی‌ که باید همرای آنها و رژیم فاسد و مستبد آنها همکاری میکرد، آن کس کرزی بود... و درست بنا بر همین دلایل است که ما امروز به‌‌‌ همچو ‌یک وضع وخیم و رقتبار مواجه شده ایم!!! تشکر از خدمتگذاری‌های تان.... و تشکر از دیدگاه‌های تان!))
ختم اظهارات شدید الحن کانگرسمن، آقای "دان رور بارکر"، عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نمایندگان آمریکا.

یادداشت ها و سوالات من: هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی‌، حال که شما یکی از بخش‌های مهم جلسه استما عیه و استیضاحیه کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نمایندگان آمریکا را در مورد اظهارات مقطعی، غیر مسلکی و فرصت طلبانه، کاملا ضدّ و نقیض و غیر صادقانه جناب زلمی خلیلزاد... و آن سوالات بسیار ٔبر حقّ و جدی را که آقای کانگرسمن، "دان روربارکر"، از او مطرح کرد.... دیدید و شنیدید، احتراماً خواهشمندم تا لطفا بخاطر روشن شدن هر چه بیشتر حقایق مهم و سرنوشت ساز تاریخی در ذهن تان، سوالات ذیل را از خود مطرح نمایید:

۱) کی‌ و چرا مرحوم محمد ظاهر شاه و نقش رهبری او را در تفاهم و همدستی با رژیم فاسد و مستبد نظامی (ای س ای) پاکستان از پروسه صلح افغانستان منتفی ساخت؟

۲) کی‌ و چرا به‌‌‌ عوض مرحوم محمد ظاهر شاه، حامد کرزی، این جاسوس و مزدور رژیم فاسد و مستبد نظامی (ای س ای) پاکستان را بمثابه ‌یک شخص گمنام و بی‌ هویت به‌‌‌ حیث رهبر افغانستان در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ بالای گرده‌های مردم مظلوم افغانستان تحمیل نمود؟

۳) کی‌ در درجه نخست مسوولیت عواقب مرگبار آن تصامیم جدا ضدّ افغانی و ضدّ آمریکایی‌ را که در تفاهم و همدستی کامل با رژیم فاسد و مستبد نظامی پاکستان از سال ۲۰۰۱ به‌‌‌ بعد اتخاذ و عملی گردیده اند، بالای شانه‌های نگیین خویش حمل مینماید؟

۴) کی‌ در تفاهم نزدیک و همدستی کامل با رژیم فاسد و مستبد نظامی ای س ای پاکستان و اداره نابکار و متجاوز جورج بوش، مواد موفقت نامه‌ های بنّ ۲۰۰۱ را کاملا به‌‌‌ بیراهه کشانید و با محروم ساختن افغانستان از ‌یک فرصت بی‌ نظیر و فوق العاده طلایی بخاطر آعاده صلح و عمران دوباره آن، این وطن و مردم مظلوم را در جریان ۱۶ سال گذشته به‌‌‌ خاک و خون کشا نیده است؟

۵) کی‌ و کدام افغان صادق و وطن دوست میتواند همه این سوالات بسیار جدی تاریخی‌ را به‌‌‌ ارتباط زندگی و سرنوشت بسیار اندو گین و غم الود مادر مشترک مان، افغانستان عزیز، و کار نامه‌های ننگین جناب زلمی خلیلزاد را در قبال آن نادیده گرفته و به‌‌‌ او و اظهارات اخیر مقطعه ا ی و فرصت طلبانه او که از تغیرا ت جدی اخیر در سمت وزش طوفان علیه رژیم فاسد و مستبد نظامی (ای س ای) پاکستان نشأت کرده‌ اند، باور نماید؟

۶) و بالاخره چه کسی‌ و برای چه، با توسل با حیله‌ها و نیرنگ‌های جدید، میخواهد بار دیگر به‌‌‌ بادران (ای س ای) خویش، خوش خدمتی (لابی گری) و مساعدت نماید..... تا باشد که پاکستان را از خطر و چنگال پلان پیشنهادی اینجانب برای تجزیه و پاکسازی این دانه مدهش سرطانی از وجود منطقه و جهان نجات دهد....و بالاخره چه کسی‌ بخاطر نجات رژیم فاسد و تجاوزگر نظامی پاکستان مزبوهانه تلاش میورزد تا به‌‌‌ حلقات افراطی در آمریکا توصیه نماید تا از پلان و طرح پیشنهادی من برای تجزیه پاکستان فاصله گرفته.... و به‌‌‌ گفته خود این عالیجناب صرفاً.... "با وارد آوردن فشار بالای پاکستان آنرا چون کوریا ی شمالی ...صرفاً و صرفاً... به‌‌‌ انزوا بکشانند"؟ همه این سوالات،.... چه کسی‌؟ چه کسی‌؟ چه کسی‌؟.... بلی همه این کس‌ها در این سوال و سوالات دیگر فوق الذکر، همان ‌یک کس است.... که زلمی خلیلزاد نام دارد!

با تجدید احترامات فراوان به‌‌‌ همه شما هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی، وحید وحید الله، نیو یورک، آمریکا


[tps://web.facebook.com/waheed.waheedullah.39/videos/10153901745464037/UzpfSTYwNDQzNDAzNjoxMDE1NjI5NDg1OTcxOTAzNw/](tps://www.facebook.com/waheed.waheedullah.39/videos/10153901745464037/?fref=mentions)

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرزی
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   تازه خبر شدید که عبدالله خاین ووطن فروش است وآنهایکه تا کنون اورا تااز بادیگاردی وزیر پا بودن تااین مقام شامخ رسانیده اند خاین تر ازخودش اند عبدالله قاتل از مسعود وداکتر عبدالرحمن گرفته تا قتل سیدخیلی،داود داود وکاضمی دست داشت تامیدان برای خودش خواهر زاده همچو خودش شغالی گردد سیاف خاین هم درین دسیسه ها شامل است

>>>   واقعآ خایین اصلی و عامل بدبختی کشور همین کسانی از ایتلاف شمال بودند که دو دسته قدرت را در بن تسلیم یک اوغان نمودند که ۲۳۰ سال خاطره بد از خود بجا گذاشته بودند تا تاریخ ۲۳۰ ساله فاشیزم به همان مرداری که آغاز شده بود ادامه پیدا کند

>>>   لیت های مظلوم و ستم دیده اقلان در تحولات بعد از حکومت نجیب الله صادقانه حول محور جمعیت اسلامی به داعیه عدالت طلبی شکل عملی دادند. هزاره ها. ازبیک ها.ترکمن ها. وتعدادی از پشتون های میانه رو گزشته از تمام علایق قومی.حزبی ودیدگاه های حزبی با محوریت جمعیت اسلامی با هدف ایجاد یک حکومت و سیستم عادلانه که دران تمام اقوام و احزاب سهم مساویانه و عادلانه داشته باشند به تشکیل یک حکومت شرکت فعال داشتند. اما متاسفانه جمعیت اسلامی این امانت پاک را الوده ساخته و به نزدیک ترین دوستان تاریخی خود خیانت نمود . و این اشتباه تاریخی جمعیت اسلامی نه تنها باعثذجنگ های خونین ده هفتاد شده بلکه عامل تقویت و جان گرفتن انحصار طلبان شده و زمینه تهاجم بسیار قوی نیروی های افراطی را مساعد کرد. ظهور و تشکیل دولت طالبان یکی از نتایج این درگیری ها بود. که مقصر مستقیم جمعیت اسلامی بود.
بعد از حادثه ۲۱ سپتامبر و هجوم غربی به افغانستان و تشکیل دولت عبوری و بعدان حکومت حامد کرزی باز هم جمعیت اسلامی از تحولات سال های گزشته درس نگرفته با محوریت اخوانی دوستان تاریخی خود را فراموش کرده وحول محور شیطان بزرگ« کرزی» جمع شده و زیر رهبری چهره ....بنام «سیاف» تلاش نمود تا چهره و شخصیت های ملی وتاثر گزار در داعیه عدالت طلبی را هم از درون جمعیت اسلامی و هم از بدنه دولت حذف کند و در سایه همین ژست های اخوانی گری بود که شیطان بزرگ کرزی توانست بعد از یک مدتی دوباره تفکر انحصار طلبان را در زیر پوشش احساسات اخوانی زنده کند.ودر دومین امتحان تاریخی جمعیت اسلامی نه تنها امتحان خوب نداد بلکه به عامل قوت گرفتن تمامیت خواهان و انحصار طلبان شد. اخرین فرصتی که میشد با استفاده از شکست های متواتر یک جبهه قوی برای ایجاد یک تعادل ایجاد کرد رای گیری ریاست جمهوری اخیر بود که تمام ملیت های درد دیده و مظلوم جفا های جمعیت اسلامی را نادیده گرفته و با درک دقیق از حساسیت تاریخ تحت رهبری عبدالله (جمعیت اسلامی) گرد هم شده و با تمام توان وارد بازی سیاسی شدند. اما باز هم تاریخ تکرار شد. و عبدالله به مردم خیانت کرد اگر با دقت پروسه صلح را بر رسی کنید. عبدالله و باند عبدالله فقط به خاطر گرفتن چند تا چوکی چانه میزند.ازرش مهم و بنیادی اصلان از طرف عبدالله مطرح نشده .تشکیل حکومت .حضور اقوام.ازادی بیان. حضور زنان. ازاد ی مطبوعات و...... من فکر میکنم که اگر طالبان به عبدالله و چند نفر جمعیتی چند تا وزارت و ریاست بدهد باز هم تاریخ تکرار شده و جمعیت اسلامی باری دیگر با خواسته های و دیدگاه های اقوام دیگر خیانت میکند.

>>>   ملا رباني،عبدالله عبدالله ،و قانوني نمي خواستند كه ظاهر خان ذعامت را بدست بگيرد زيرا واهمه داشتند كه باز اشخاص چيز فهم وبإدانش وپشتون ها روي كار بيايند با پا فشاري در مورد حامد گرزي كه شخص نافهم وناشناخته شده بود موافقه كردند كه البته بعدا ما فهميديم كه گروه حزب جمعيت خصوصا شاخه پنجشير بعدا تمام كمك امريكا وبين المللي را غارت كردند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است