دين من اسلام است، انسانيت نيست
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۲۲    ۱۳۹۹/۷/۲۱ کد خبر: 165124 منبع: پرینت

در اين يكي دو سال اخير در رسانه هاي اجتماعي مي خوانيم كه "دين من انسانيت است". جالب اين است كه اكثريت در مقابل اين جمله بي أساس و مضحك كه "دين من انسانيت است" خاموش هستند و حتي يك عده كه از انسانيت واقعي مطلق بيخبر اند مباهات هم مي كنند كه دين شان انسانيت است بدون اينكه بدانند انسانيت را از كجا آموخته اند.

انسان منحيث يك حيوان ناطق و با هوش به مانند هر حيوان اهلي به آموزش و پرورش نيازمند است. به انسان هاي جنگل هاي افريقا، آمازون و يا آستراليا نگاه كنيد كه اين انسان ها آموزش و پرورش نديده اند و به حالت وحشي مانده اند. برهنه قدم مي زنند. كودك از پستان يك خوك شير مي نوشد و يا ديگر مسایل كه براي انسان كه براي انسانيت آموزش ديده مطلق غير باور است. انتروپولوژيست ها از اين حالات خوب با خبر هستند و ميدانند و روي اين انسان ها مطالعات صورت مي گيرد. وقتي ما از نگاه انتروپولوژي ميدانيم كه انسان قابل پرورش است و بايد مدني شود و زندگي را بياموزد پس چگونه ما مي توانيم يك انسان را يك انسان مدني و اخلاقي بسازيم؟

بلي ! سوال در اين است كه ما چطور و چگونه و از كجا مي توانيم انسانيت را بياموزيم. مرجع انسان شدن در جامعه بشري از نگاه انتروپولوژي (بشر شناسي) و سوسيولوژي (جامعه شناسي) كجا است؟

بياييد واضح تر موضوع را مطرح كنيم و آن اينكه يك جوان است و او هم نام من است و نام او فريد است. اين فريد از طفوليت بي پدر و مادر بوده يعني خانواده نداشته است. متاسفانه مكتب هم نرفته است و با كسان كه يك چيزي بياموزد برخورد نكرده است و اتفاقًا با دزد و جاني و قاچاق بر برخورد كرده است. فريد چطور مي تواند يك انسان خوب شود؟ حتي او كه تحصيل يافته است حقوق فريد را پايمال كرده است. او كه سرمايه دار است، فريد را استثمار كرده است. فريد در نتيجه از انسانيت به دور است. چنانچه ما ملا داريم، تحصيل يافته داريم، تاجر پيشه داريم و خوب كه مطالعه مي كنيد مي بينيد كه انسانيت را نياموخته است. پس مرجع آموختن انسانيت كجا است؟

يگانه مرجع كه اين سوال را جواب مي گويد دين است. بلي دين. همين دين كه شما ريشخند مي كنيد. همين دين كه شما مسخره مي كنيد. همين دين كه هر كس از آن مي ترسد و تصور مي كند كه دين باعث بدبختي شده است. اما اصل انسانيت در دين است. از پنج هزار سال با فرستادن پيامبران گوناگون خالق جهان خواسته است كه شما يك انسان خوب باشيد.

انسان خدا شناس را برادر همديگر خطاب كرد. نظافت را نصف ايمان قرار داد. آموختن علم را براي مرد و زن فرض گرادنيد. استثمار و استعمار فرد از فرد را ممنوع قرار داد.
اين دين بود كه گفت اگر يك نفر را به قتل برساني مانند اين است كه همه بشريت را كشتي و اگر يك نفر را نجات دادي مثل اين است كه همه بشريت را نجات دادي.
اين دين است كه مي گويد منحيث يك انسان چه بخوري و چه نخوري كه براي مزاج انساني تو خوب باشد.
اين دين است كه گفت به بني آدم كرامت داديم.
اين دين است زن و مرد را از نگاه مدني مساوي اعلام كرد.
اين دين است كه گفت در أمور مردم تجسس نكنيد.
اين دين است كه گفت براي اينكه مقام انسانيت را مقدم شماري به كسي سوظن نكن.
اين دين است كه گفت با گرفتن سود مردم را استثمار نكن.
اين دين است كه گفت دست يتيم را بگير.

بلي! پيامبران آمدند تنها براي آموزش و پرورش انسانيت. اما امروز چه مي شنويم؟ دين ضرور نيست؛ دين ما انسانيت است و اما نه مي گويد كه انسانيت را از كجا بياموزيم.
قرآن مي گويد و لقد كان لكم في رسول الله أسوه حسنه. يعني پيامبر خدا بهترين نمونه اي زندگي است كه از او پيروي كرد. گفته اي مشهور كه آفتاب به دو انگشت پنهان نميشود. زمانيكه مايكل هارت مؤلف كتاب پر نفوذ ترين صد شخص تاريخ را تأليف كرد و پر نفوذ ترين شخصيت تاريخ در جامعه بشري محمد (ص) را فهرست كرد زياد تر فهميدند كه از كجا مي توان انسانيت را آموخت.

چند ملای نادان نه نماينده دين هستند و نه اينها توانستند تا انسانيت كه دين به جامعه بشري پيشكش كرد درك كنند.
دين گفت انسان آزاد است كه خودش براي خود تصميم بگيرد، مذهبي دين را انحصار كرد. دين گفت دين تحميل نمي شود و مذهبي دين را براي منافع خود تحميل كرد.
دين گفت زن و مرد از نگاه مدني مساوي است و اما مذهبي زن را از همه حقوق انساني محروم كرد.
من انسانيت را از محمد آموختم و دين من اسلام است و كدام دين به نام انسانيت بدون نقش محمد در جامعه بشري وجود ندارد.

فريد يونس


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دین
انسانیت
نظرات بینندگان:

>>>   یکی از بزرگترین اشتباهی که اهل دین و فلسفه وقانون مرتکب میشوند،ندانستن ارتباط و سلسله مراتب بین عقاید و باور های بومی انسانها و پیدایش دین و فلسفه و قوانین مدرن جوامع مدرن امروزی است.
عقاید و باور های بومی مردم قدیمی ترین اینها است و همین عقاید و باور های بومی،آهسته آهسته به ادیان تبدیل شدند و در یونان قدیم اولین مرتبه با کشف قوانین طبیعت و در نظر گرفتن این ادیان و ارتباط دادن آن با طبیعت،فلسفه را بنیان گزاری کردند و در اروپای پسا قرون وسطی یی با شروع دوره روشنگرایی،قوانین مدرن وضع شدند که حدود چندین صد سال از بمیان آمدن این قوانین میگذرد و حالا شاید این قوانین از حقوق مدنی گرفته تا حقوق جزایی و حقوق امنیت عامه و تحارتی و ترافیکی و محیط زیست و خانواده و ده ها بخش دیگر،شامل صد ها هزار بند و مواد میشود و با گذشت هر روز به حجم این قوانین افزوده میشود.
اما اهل دین چه میگویند:
آنها میگویند که در دین ما همه قوانین موجود است و آنچه قبل از دین ما وجود داشته است که عبارت از همان باور ها و عقاید دینی است،مردود است و آنچه بعد از دین ما بمیان آمده است که عبارت از فلسفه و قوانین است،نیز مردود است و فقط دین باشد و بس!
غافل از آن که وقتی تو در یک جاده دریوری میکنی،باید قانون ترافیک را در نظر بگیری،نه قانون دین را.

>>>   اری-اری۰ من شصت سال قبل درک کردم که حقوق زن و مرد مساوی است.اما
۱-مرددوبرابرزن ارث میبرد.
۲-زن اجازه تصمیم طلاق ندارد.
۳-مردحق دارد زن رالت وکوب کند.
۴-درمراسم نکاح،عوض زن بایدوکیلش که یک مرداست،بلی ونخیر بگوید.
ه-عین مثل فروش یک موتردرمراسم نکاح باید یک ورق موجود باشدتاشهرت جنس،خریدار،قیمت جنس وشاهدان باامضای شان درج باشد.
۶-... ۷-.... ۸-.... ۹-....
۱۰-هرکه همه رااحمق فکرمیکند،خودش احمق است.
داور

>>>   عمردین اصلا دوهزارسال است نه پنج هزارسال.
اری قبول کردم پنجهزارسال.
عمرانسان درروی زمین پنج ونیم ملیون سال است.
گویاانزمان که دین نبودقطا انسانیت نبود؟
اری انسان وانسانیت بود،ولی بنام دین روزانه هزاران گنهکار وبیگناه کشته وزخمی نمیشدند.
یاچطور؟

>>>   من نفهمیدم این ورق بی سر و پا را یک نفر پر کرده یا چند نفر؟؟؟
بطور مثال:
نفر اول :"دين گفت انسان آزاد است كه خودش براي خود تصميم بگيرد" و "دين گفت دين تحميل نمي شود"
برخلاف او نفر دوم: "دين من اسلام است و كدام دين به نام انسانيت بدون نقش محمد در جامعه بشري وجود ندارد"
خدا نا خواسته این نفر دوم نباید نفر اول باشد زیرا نفر دوم خیلی تنگ نظر و سخت مخالف نفر اول است. در سراسر جهان نه تنها انسان های مهربان بلکه فرشته هایی را در قالب جسم آدمی می بینی که با دین نفر دومی اساسأ هیچ آشنایی ندارند.
"به انسان هاي جنگل هاي افريقا، آمازون و يا آستراليا نگاه كنيد...." شاید این جمله به نفر سوم تعلق دارد زیرا نفر اول رگ و راست است و نفر دوم هم در اسلام شامل است (که دروغ در آن ابدأ مجاز نیست) و دروغی به این بزرگی در مورد جنگل هایی استرالیا هم گناه است (من یک عمر است که در استرالیاساکن ام)

نکات دیگر:
"دين گفت زن و مرد از نگاه مدني مساوي است"
جواب: در ادیانی که چار زن برای مرد و نیم میراث برای زن گفته نشده حق طلاق برای زن حفظ است.

"اين دين است كه گفت دست يتيم را بگير"
جواب: منظورت کدام دین است همانی که یتیمانش خوار و زار اند و یا در مدارس شیطانی وهابی ها ظلم و ستم می بینند تا وحشی انتحاری شوند. و یا آنی که در آن برای حفاظت همه اطفال وبخصوص یتیمان قوانین خاص وجود دارد.

"اين دين است كه مي گويد منحيث يك انسان چه بخوري و چه نخوري"
جواب: نفر اول گفت که از نظر دين در تصمیم گیری آزاد هستی (خیر ببینی)

"اين دين است كه گفت در أمور مردم تجسس نكنيد"
جواب: این آرزو نه بلکه فلسفه انسانیت است و از همین سبب تعداد شان بسیار کم است

"اين دين است كه گفت با گرفتن سود مردم را استثمار نكن"
جواب: حتمی در آنجایی که این دین است زمین ها به اجاره داده نمی شود وسیستم بانکی هم ندارند.

"جالب اين است كه اكثريت در مقابل اين جمله بي أساس و مضحك كه "دين من انسانيت است" خاموش هستند" نمی دانم که این جمله به کدام شان تعلق دارد مگر در هر حالت احمقانه است. زیرا انسانیت خارج از مرز دین و ملیت است و برای اینکه انسان باشی ("دين گفت انسان آزاد است"!!!) مجبور نیستی پابند دین شوی زیرا شاید ازپیروان ادیان دیگر خوش ات نیاید و خدای ناخواسته آنها را بدون انسانیت فکر کنی (برای نفر دوم متاسفم). اگر فکر کنی از دیگران بهتری این منتهایی خود پرستی است که در انسانیت نمی گنجد.

انسانیت به تو می گوید که:
اگر خوبی نمی توانی بکسی بدی مرسان
از هیچ کسی خودرا برتر مشمار
همنوع خودت را دوست و جان اش را شیرین بدار
بیش از آنچه نیاز داری بیشتر نبردار
از افکارتبعیض‌ زن و مرد خودت را مبرا کن
جامعه را چنان امن بساز مانند خانه خودت
در نظافت جامعه و ماحول ات شریک باش
طبیعت را برای آینده گان آلوده و بالاخره تخریب نکن
تا میتوانی از کشتار حیوانات جلوگیری کن
و...........
آزاده

>>>   آقای یونس
شما از مفهوم انسان دوستی کاملن به کج راه رفته اید.
انسان دوستی معنای humanism است.لطفن گوگل کنید تا مفهوم انسان دوستی و یا humanism را دریابید
انسانیت یعنی انسان دوستی٫ انسانیت یعنی بشر دوستی.
اگر دین شما انسان دوستی باشد شما همه بشر را دوست می داشته باشید نه صرف مسلمان را.
اگر شما بشنوید که شخصی با طفل شش ساله ازدواج کرده و یا بشنوید که مرد پنجاه ساله با دو طفل در یک شب ازدواج کرده است دین شما چه میکوید؟
اما دین من که انسانیت و انسان دوستی است به ان مخالفت میکند.
انتخاب با شما که چه می خواهید باشید.
با احترام
زنده باد انسان دوستی

>>>   اقای یونس!
مگرفکرنمیکنیدرسالت اصلی یک نویسنده دانشمندروشنگری باشد؟
مگرایادرست است ملت راکه تازانودرخرافات غرق است،تاگلودرخرافات غرق سازیم؟
مسولین صفحه قسمت اعظم نوشته هایم راویتووغیرقابل نشردانستند،وگرنه درددلم زیاداست.
داور

>>>   درسال 2022 آنا نوکی می آید وگلم همه را جمع میکند

>>>   اسلام است که انسانیت است
راه اسلام را نگرفته ایم که انسانیت نیست

>>>   آزاده
ای کاش از دین آگاهی میداشتی و آنگاه میفهمیدی که همه آنچه به نام انسانیت نوشتی ، همه و همه آموزه های دینی است و خود انسان و انسانیت هم مورد خطاب دین است
یا ایهالانسان ما غرک بربک الکریم

>>>   دین من اسلام است، انسانیت نیست.
پدرم که خدایش بیامرزد فارغ التحصیل دانشگاه МГУ مسکو بود.حاجی لالای مادرم که بچه کاکای پدرم و حاجی مامای من بود ، مصر رفته و الازهر دیده بود.نجف و عراق را هم دیده و شناخته بود اما پدرم از مسکو و ام.گ.او فقط vodka نوشیدن و тавариш گفتن به دخترکان چشم آبی و مو طلایی روسی را یاد گرفته بود و حاجی مامایم از مصر و الازهر فقط ناقص العقل بودن زنان را کشف کرده بود. و من هم از مارکس و لنین متنفر بودم و هم از خدا و رسولش. هم از کمونیزم و دموکراسی بیزار بودم و هم از شئونات اسلامى.وقتی روس ها جای شان را به پنجابی ها و آمریکایی ها دادند ، پدرم به گفته خودش لطف کرد و برای من و مادرم و خواهر و برادرم ، تابعیت یکی از کشور های اروپایی را گرفت و خودش به مسکو رفت تا با رفقای روسی خود ، عشق و حال کند.خدا بیامرز پدرم در اواخر عمرش به افغانستان آمده بود.بخاطر دین ستیزی ها و بی بند و باری هایش هیچ عزت و آبرویی پیش قوم و خویش نداشت که هیچ این بار مسخره و مضحکه قوم شده بود.چون نمازخوان شده بود.الله را بسیار تسبیح میگفت و بر روان محمد(ص) درود می فرستاد.خدا بیامرز میگفت : دین مُد و فیشن نیست بلکه مثل غذا و مسکن از نیاز های اصلی و ضروری بشر هست. میگفت روزی در مسکو در یک شفاخانه نظامی که مخصوص بازنشستگان ارتش سرخ بود متوجه شدم که در دست هر پیرمرد خدا نشناس کمونیست یک تسبیح است ک زیر لب چیزی را زمزمه میکنند وقتی علت را جویا شدم گفتند : دعاکردن باعث تقویت اراده و سلامت بدن میشود. و من هم برایش تعریف کردم که در کشور متبوع ما هم از که از نظر رفاه و آسایش در رتبه بسیار بالا قرار دارد، خود کشی در بین جوانان هر سال بسیار زیاد و تأسف بار هست.تلویزیون یک برنامه ثابت و مستند دارد به نام (ناشناخته) که در باره روح و خانه هایی که در آن ارواح مزاحم وجود دارد، تحقیق میکنند. پدر کمونیست و روشنفکر من در کمال صحت عقل و سلامت مزاج به یگانگی الله و به پیامبری محمد اعتراف کرد و من نیز که عقده ای و درد مند بودم این بار در کمال آزادی و اختیار و در حضور پدر دین گریز و اسلام ستیزم، شهادتین گفتم. من به حاجی مامایم که در زن ستیزی روی طالب و داعش را سفید کرده است همیشه میگویم:
نسخه کونین را دیباچه اوست ** جمله عالم بندگان و خواجه اوست
با احترام :
خاله چادری دار

>>>   بعدازخواندن نظرات ازاده دین من انسانیت است.
بشیربشارت

>>>   جناب فرید یونس باید انسانیت جدا از دین را مردود بداند زیرا اربابان امریکایی اش نیز همینگونه می اندیشند. امریکا می فهمید که جنایتکاران دینی جهادی و سپس کفتاران کثیف طالبی به درد پاسداری از منافعش میخورد و نه وطندوستان سکیولار و استقلال طلب و بناءبر تبهکاران فاسد جهادی و طالبی اتکا کرد. فرید یونس خود را ملزم میداند تا با موعظه خرافات از سیاستهای امریکا یک انچ هم عدول نکند. او بعنوان یک مامور سی آی ای معذوراست. در غیر آن او و دیگر ملایان ریاکار نکتایی پوش از امریکا بیرون انداخته میشدند چون تخم تروریزم را میتوانند در شکم خود بارور سازند.
مدثر شبیر

>>>   آزاده مردان ، نو انديشان ، دگر انديشان !
لطفا براى ما زنها ، دايه ى دلسوز تر از مادر نشويد.
- اولين كسى كه رسالت و نبوت آدم ابوالبشر را تصديق و تائيد كرد ، بى بى حوّا بود.
- اولين حامى و مؤمن به موسى كليم الله ، آسيه همسر فرعون بود.
- اولين كسى كه به پيامبرى عيسى مسيح اعتراف كرد مادرش بى بى مريم بود.
- اولين كسى كه به رسالت و نبوت محمد ( ص ) گواهى داد ، همسرش خديجه بود.
- اولين شهيد راه اسلام ، سميه مادر عمّار ابن ياسر بود.
- كسى كه ملا محمد جان را در موسيقى و ادبيات فلكلور ما ، جاودانه ساخت و در جهان مشهور كرد ، عايشه دختر يكى از افسران تيمورى بود.
- وقتى ميرزاى شيرازى به تشويق سيد جمال الدين افغانى ، تنباكو را تحريم كرد ؛ ناصرالدين شاه جرأت نداشت در قصر خودش قليان بكشد چون شهبانوى او و تمام زنان دربارى از مقلدين آيت الله ميرزاى شيرازى بودند.
- استاد مهوش كه خدا حفظش كند از بزرگان و پيشكسوتان موسيقى ما هست ، ايشان در كمال آزادى و با اراده و اختيار خود به مسجد ميروند.
ما زنها خود ميدانيم چكار كنيم. دلسوزى هايتان ازرانى خودتان باد.
شيما بلخى

>>>   انسانيت ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين انسانيت ما.
هزار و چهار صد سال پيش زمانى كه سازمان ملل و يونيسف و يونسكو در اعماق باتلاق هاى مغرب زمين فرو رفته بود ، يك نفر انسان اين قوانين را وضع كرد :
فضل العلم على العبادة : العلم أفضل من العبادة. علم بهتر از عبادت است.
- لكلِّ شيءٍ طريقٌ و طريق الجنة العلم. هر چيزى راهى دارد و راه رسيدن به بهشت ، علم است.
- خُيِّرَ سليمان بين المال و المُلك و العلم ، فاختار العلم فأُعطِيَ الملك و المال لِاختياره العلم. سليمان پيامبر از ميان ثروت و پادشاهى و دانش ، يكى را بايد انتخاب ميكرد كه او دانش را برگزيد و براى اين گزينش ، ثروت و پادشاهى نيز به او داده شد.
- اطلبو العلم و لَو بالصّين. علم را بياموزيد حتى اگر در چين باشد.
- الحكمة ضالّة المؤمن يأخذها أينما وجدها. سخنان حكمت آميز و منطقى و عقلانى را گوش بدهيد حتى اگر از دهان مشرك و منافق باشد.
الحثُ على النّظافة : تنظّفوا بكلّ ما استطعتم فإنّ الله تعالى بنى الاسلام على النظافة و لَن يدخل الجنة إلاّ كلّ نظيف. نظافت و پاكيزگى را در همه جا با تمام توان و نيروى خود رعايت كنيد كه خداوند اسلام را بر نظافت استوار ساخته است و غير از پاكيزگان كسى به بهشت داخل نميشود.
الحثُ على إحياء الارض : تحفظُّوا من الارض ؛ فإنّها أُمكم. از زمين مراقبت كنيد كه به منزله ى مادر شماست.
- ما من امرىءٍ يُحي أرضاً فيشرب منها كبدٌ حريٌ إلاّ كتب الله له بها أجرا. هر كسى زمينى را آباد كند و انسان تشنه يى از آن آب بنوشد ، خداوند برايش پاداش مقرر كند.
حقوق الحيوان : ما من دابّةٍ طائرٍ و لا غيره يُقتل بغير حقٍ إلاّ ستخاصمه يوم القيامة. هر حيوان پرنده و چرنده اى كه به ناحق كشته شود ، روز قيامت با قاتل خويش مخاصمه مى نمايد.
- مَن قَتل عُصفوراً بغير حقٍّ سَألَهُ الله عنه يوم القيامة. هر كس به ناحق گنجشكى را بكشد ، خدا روز قيامت از او بازخواست ميكند.
التّحذير من الكَسل : إيّاك و خصلتَين ، الضَجر و الكَسل فانّك إن ضجرت لم تصبر على حقٍّ و إن كسلت لم تؤدّ حقّاً. از دو خصلت پرهيز كن : افسردگى و تنبلى ؛ اگر افسرده شدى ، حق را تحمل نمى كنى و اگر تنبلى كردى ، حق را ادا نمى كنى.
- أعجزُ النَّاس من عَجز عن الدنيا و أبخل الناس من بَخل بالسلام. نا توان ترين مردم كسى است كه در كار دنيا عاجز باشد و بخيل ترين مردم كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
ذَم الفقر : كاد الفقر أن يكون كُفراً. نزديك بود كه فقر ، كفر محسوب گردد.
- العلم و المال يستران كلَّ عيبٍ و الجهل و الفقر يكشفان كل عيبٍ . دانش و دارايى ، هر گونه عيبى را مى پوشانند ولى نادانى و ندارى ، هر گونه عيبى را آشكار مى سازند.
برادران آزاده و آزاد انديش من !
من و مادرم و دخترم در كمال صحت عقل و سلامت مزاج و با اراده و اختيار خودمان ، اسلام را به عنوان دين ، پذيرفته ايم. بسيار تشكر از همدردى هاى تان !
شيما بلخى

>>>   خدمت شیما جان بلخی!
مگردیوانه راسراغ داریدکه خوددیوانگی خودرادرک وبه ان معترف باشد؟
نوری

>>>   شیما جان بلخی :
هیچکسی به مسلمان بودن و یا نبودن شما علاقمندی ندارد. خدمت شما عرض کنم که اولین قتل سیاسی توسط پیغمبر یکی از زنان شهر مکه بود که در هجو پیامبر در منظر عام شعر خوانی میکرد.خیر از این موضوع که بگذریم هدف دوستان در دفاع از حقوق زنان حق تلفی و غصب عملی حقوق و سرکوب زنان طی قرون متمادی و سنگسار زن در محضر عام در شرایط فعلی افغانستان که بنام اسلام صورت میگیرد میباشد. این همه احادیث و ایات را که شما ردیف کرده اید همان لحظه که چشمان پیامبر برای ابد فرو بست به طاق نسیان گذاشته شد و بدبختی اعراب و باقی پیروان این دین تا امروز ادامه دارد بخصوص مردم افغانستان و زنان طور اخص.
شیما جان بلخی:
امروز چرا مذاکرات با طالبان در دوحه باربار به بن بست میرسد؟ زیرا یکی از شرایط پیشکرد هیات دولتی حفظ کامل حقوق زنان به شکل کنونی ان میباشد.
شاید شما در شرایط بهتر زندگی قرار داشته باشید ولی بسیاری از زنان خانواده و همبستگان ما استند که در افغانستان زندگی میکنند و در معضلات شدید اقتصادی گرفتار اند.و برای کسب روزی به دفاتر دولتی کار میکنند مصروف دگر مشاغل شرافتمند استند.
شیما جان بلخی:
هم اکنون در منطقه گاذرگاه ولایت هرات ملا امامی با حامیان جوان خویش نظم وساختارری را تحت عنوان اداره امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کرده است . مطابق این ساختار دکتور مرد مریض زن را معاینه کرده نمیتواند و همچنان پلاکارتها در هرطرف نصب کرده اند که در ان به قلم درشت نوشته شده است: بی حجابی زن از بیغیرتی مرد است.شما ایت ۲۲۳سوره بقره را میدانید {{:زنان تان کشتزارهای شما هستند پس به هر نحوی که میل دارید برای کشت در انها فرود ایید.....}} . بر طبق مدلول ایه ۳۰ سوره معارج و ایه ۶ سوره مومنون مرد مسلمان میتواند بطور نا محدود دختران و زنان برده در اختیار داشته و با انها عمل زنا شویی انجام دهد....
این است چکیده ای از واقعیتهای جامعه سنتی سخت مذهبی مرد سالاری و من خیلی ها خوشحالم که نه شما و نه کسی از خانواده ای تان در شرایط
فعلی برده نیستید ولی در جریا ن وحشی گری های داعشیان در عراق انها عملا صد ها زن و دختر به سنین مختلف مورد تجاوزات دستجمعی مسلمانان داعش قرار گرفتند. به برده گی برای مقاربت کشانیده شدند . خداوند زنده گی درد ناک این زنان را برای هیچ زنی نشان ندهد گناه انها صرف این بود که اعتقادات متفاوت از اسلام داشتند. باید گفت که در این جنایات گروه از دختران جوان خانواده های مسلمان افغان عرب و پاکستانی و سومالیایی وغیره نیز شریک هستند که در تشویق و ترغیب و جذب جوانان در گروه داعش نقش داشتند و امروز بعد از سقوط داعش این زنان با تعدد اطفال بی سرنوشت در کمپ ها زندگی دارند و از کشور های اصلی شان خیرات میخواهند تا دوباره انها را بپذیرند.
اعتقاد به ادیان سلیقه ای شخصی هر انسان است ولی اگر میخواهید که مسلمان واقعی باشید پرچم مبارزه علیه خرافات تجاوزات وبیعدالتی هاییکه بنام دین علیه هموطنان تان صورت میگیرد بلند کنید و به پاخیزید...تا بتوانید افغانستان را به یک محیط امن مبدل سازید.چنین کار را امام حسین کرد چنین کار را هزاران سپاه انقلاب و هزاران افسر و سرباز جوان شهید در سالهای ۱۹۸۰ جمهوری دموکراتیک افغا نستان برای حفظ تمامیت ارضی حقوق اقلیت ها و به خصوص حقوق زنان کردند. شما نمیدانید که اقلیت بودن و انهم اقلیت مذهبی چه است ؟؟؟ در ایران بنام سنی اقلیتها ها سنی را اذیت میکنند و در افغانستان و عربستان سعودی اقلیت های شیعه را روزانه به قتل میرسانند همین است اسلامیت...
هزاران زن هزاره جوان بیوه شده مادران بی فرزند شده اند اطفال یتیم شده اند صرف به خاطریکه شیعه هزاره هستند؟؟
شیما جان چشمان تانرا باز کنید و به واقعیتهای تلخ جامعه ای بد بخت افغانستان و وضع نا هنجار زنان نظری بیافگنید.
در اخیر باید گفت که استاد مهوش در افغانستان در سالهای نوزده هشتاد از عزت و احترام برخوردار بود و دولت و مردم به او رسیده گی میکردند و هیچ کسی مانع اجرای مناسک دینی او نمیشد... و در همین سالها هندو سیک شیعه و سنی هر یک با خاطر ارام با امنیت عام و تام بدون مزاحمت برای عبادت به مراکز دینی شان میرفتند ...زیرا از دیدگاه دولت وقت نظر به قانون اساسی کشور همه شهروندان حقوق و مسوولیتهای مساوی برخوردار بودند.
فخر اهنگر

>>>   اگر انسان به خود نیاید، به عرف و آدات انسانی( انسانیت) نرسد، دین چه خالق زمین و آسمان را نیز نمی شناسند.انساتیت است که خداوند و دین را به شناسایی میگیرد. هرگاه همه به همین نظر نیبود، امروز دین اسلامی بدین افراطیون و بنیادگرایی تبدیل نمی‌شد.
علی رضا محمدی

>>>   دین اوغان اسلام است نه انسانیت
اسلام که اوغان باور دارد نه در قرآن نیست و نه در سنت نبوی پس او اسلام انتحار و کشتار است نه انسانیت
من یقین دارم که اینها از نام اسلام لنگ حمام درست کرده اند
دو طرف میز مذاکره اسلام میگویند یکی طالبانی یکی ارگی که هردو اوغان است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است