شما درباره حمله بر دانشگاه چه گفتنی دارید؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۳۳    ۱۳۹۹/۸/۱۳ کد خبر: 165386 منبع: پرینت

مهاجمان لباس نظامی بر تن داشتند. مهاجمان در دروازۀ عمومی با هیچ پولیسی درگیر نشدند و در نخستین گلوله، نگهبان ساختمان مرکز ملی آموزش‌های حقوقی را هدف قرار دادند.
دو مهاجم با ورود به دروازۀ شمالی دانشگاه کابل، به سوی ساختمان مرکز ملی آموزش‌های حقوقی رفتند و دانشجویان را به گوله بستند. ۱۴ دانشجو در نخستین ساعات حمله از سوی مهاجمان، به رگبار بسته شدند.
۱۶ دانشجو از اداره و پالیسی عامه دو دانشجو از دانشکده حقوق و یک نظامی در میان جان باختگان این رویداد هستند.
مهاجمان دو کلاشنیکوف و بمب ‌های دستی با خود شان داشتند و بیش از ۶ ساعت با نیروهای دولتی، به درگیری پرداختند.
نیروهای دولتی تا هنوز نتوانسته‌اند که مشخص بسازند که این مهاجمان از کدام راه داخل دانشگاه شده‌اند، اما منابع امنیتی چند تن از مهاجمان از پیش، با جنگ افزارهای شان در داخل دانشگاه جابجا شده بودند.
گفته می شود که در این حمله بیش از بیست و پنج تن کشته و چهل تن دیگر زخمی شدند.
کد (10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دانشگاه کابل
حمله
نظرات بینندگان:

>>>   خدا غنی وطالب وداعش را لعنت ونابود کند.

>>>   مشکل هم از نیروهای امنیتی افغان هست هم از کسانیکه اینها رو آموزش دادن
خب آمریکای عزیز آقای ناتو اگه نمیتونی آموزش بدی بزار حداقل یک کار بلد کارکشته این کار رو بکنه
وقتی دو روز قبل حمله به مدرسه کوثر شده معلومه باید مواظب محیطهای آموزشی باشی یا تعطیل کنی
به جای انگ زدن به ایران عزیز ما بزار فقط یه بار هم که شده ایران اینهارو آموزش بده
اصلا واسه امتحان امنیت هرات رو واسه یکماه بسپرید به ایران.همین الان ایران وقتی دید طالبان آدم نمیشه و دست از حمایت جندالله بر نمیداره خانواده سران طالبان رو گروگان گرفت آورد ایران هیشکی هم نفهمید.

>>>   مردم هرات واسه امتحان هم که شده برن سفارت ایران که از نیروهای ایرانی بخوان بیان امنیت هرات رو آزمایشی واسه یکماه تامین کنند
بگند ما نزدیکه بیست ساله آمریکا و ناتو نتوستند امنیت رو تامین کنند ایران ما رو کمک کنه
ایران که تا حالا بارها گفته در مبارزه با داعش حاضره کمک کنه به افغانستان
فقط رد این در خواست یا لجبازیه یا بی اهمیت بودن جون مردم افغان واسه مقاماتشون
اصلا ایران رو نمیخواند؟.
امنیت کابل رو یکماه بدن دست لشکر فاطمیون عین شیر بالا سر داعش میرسند
بچه ستارخان تهرون

>>>   رسول پویان
یورش به دانشگاه
شب پرسـتان حمله بر انـوار دانش کرده اند
جنگ با اهـل کتاب و خیل خوانش کرده اند
سـینۀ خـورشید میهن را ز کین بشکافته انـد
بی سـوادان تا بـه دانشـگاه یـورش کرده اند
دشمنی هـا می کنند با علم و عـرفان و هنر
کـشتن روشـن دلی هـا را سـفارش کرده اند
چـون جـوانان وطن سـرچـشمۀ دانش شـدند
جاهلان کوردل چون خاک ریزش کرده اند
جـنـگ را بـا مــردم بیچـاره شـدّت داده انـد
لیک با اشـغالگـرانِ خـاک سـازش کرده اند
با غـرور جـاهـلانـه خـود پـرسـتی می کنند
پیش پـای اجنبی صـد بـار کـرنش کرده اند
خـاک پـاکـستـان شــده مـدرسـۀ افـراطـیـت
با همه افراطیون بی پـرده سازش کرده اند
کـودکان را انتـحـاری می کنند بـا نـام دیـن
رقـص جـسـم متلاشـی را نمـایـش کرده اند
جنگ و کشتار و تـرور و انتحار آورده اند
طالبان را در عـمل همکار داعش کرده اند
طالـب و الـقـاعــده در زیـر عـنـوان جهــاد
بهـر تخـریب وطـن بسیار کوشش کرده اند
صلح بـد نـام قطـر گـردیـده خونین و کثیف
عـامـلان جنگ آن را بـزم گـویش کرده اند
جـانـیـان را می کنـند آزاد از زنـدان و بـنـد
گرگ وحشی را امیرخوردن میش کرده اند
قـتـل عـام مـردم بیچـاره بـاشــد نقـشـه مـنـد
حامیان جنگ آن راطرح وسنجش کرده اند
در قـرون متماـدی مــردم ایـن مـرز و بـوم
بهــر اسـتـقـلال و آزادی خـیــزش کرده اند
ضد افـراط و تجاوز شاعـران از ژرف دل
شعر حماسی و پـر غوغا سرایش کرده اند
3/11/2020

>>>   أصلاً ضعف ارگان هاي امنيتي است ضعف مديريت است
دشمن داخلي و خارجي از عدم مديريت ارگان ها استفاده ميكند
چرا عساكر و ارگان هاي امنيتي و انضباط موضف نميكند كه در جاده ها ٢٤ ساعت در هر صد متري استاد باشد و بعد از ٦ ساعت تبديل و عسكر يا مامور امنيتي عوض شود
- تمام موتر هاي دولتي با سلاح كارت عبور و كارت سلاح داشته باشد
- در هر جاده گزمه باشد
- موتر هاي شيشه سياه سر از امروز ممنوع باشد
- وكلا غاصبين بعضي حلقات در ارگان هاي امنيتي است كه زمينه با دشمن مهيا ميسا زد
- چرا خانه هاي وزارا وكلا و سرمايه داران با اين حالت نه ميايد چرا انها ترور نميشود مثل امنيت خود امنيت ملت را بيگيرد
- اين وقايع و امثال انها در هر ناحيه باشد امر امنيت و مسو ولين از بي كفايتي بر طرف شود
- عسكر ي جبري شود
- از هر عسكر و از اقارب شان تظمين اخذ شود در صورت خيانت اقارب و شخص ايكه عسكر را گرنتي كرده مجازات علني شود
- مجازات مكافات در ارگان ها
- وزير داخله بوطرف شود شخص صادق گماشته شود و ٦ ماه وخت داده شود
مسايل و پشنهادات زياد است
———

>>>   وطن را خون گرفته در پارلمان سر كلمه افغان جور نه ميايد
مديريت ضعيف ارگان هاي دولتي
ريس جمهور غني با امريكا تصفيه حساب كند با طالب و پاكستان است يا با افغانستان
اتحاد و اتفاق همه ارگان ها بخاطر امنيت و گزمه هاي گارنيزيون ترتيب شود
امور و مرور موتر ها با سلاح با صورت كامل هر كس باشد از وزير گرفته تا شخص عادي ايكه در جريان ٢٠ سال سلاح دارد حلع سلاح شود
تمام مردم با صورت ١٠٠ ٪؜ سلاح را تسليم كند هر كس و هيچ شخص نه در خانه نه با خود سلاح داشته باشد
بعداً معلوم ميشود كه سلاح دارد دشمن است
عاجل هيت قطر خواسته شود
ارگان ها از شكل دفاعي با شكل هجوم در ايند و جنگ مديريت شود
اگر امريكا سلاح و مهمات نه ميدهد وزا ت دفاع خريدار سلاح و مهمات كند از ممالك ديگر
دولت مصمم و تصميم بيگيرد تسليم ميشود يا موفق با داعش طالب مجاهد اشرار شود

>>>   به نظر اکثر مطلق مردم که من شنیده ام مهاجم نبوده نیرو های خاص یا کدام واحد نظامی دیگر بوده با برنامهٔ از قبل ریخته شده مثل حمله بالای زایشگاه، کورس موعود و بم انفجار شده در کورس کوثر به هدف توطیئه چینی علیه طالب حفظ مقام نفر اول و دار و دسته اش و زدن سلی به روی مردم از آدرس طالب انجام شد از شروع این حکومت حادثه قول اردوی شاهین سه صد نفر تلف شد قندوز سقوط داده شد هزار مورد دیگر کدام عامل و مسبب حمله معرفی و به دادگاه کشانده شد؟ نه فراهم کنندگان این حملات با مناصب بالا نوازش شدند در نهایت چند بد بخت را برده زیر شکنجه های وحشیانه برایشان سناریو میسازند تا خود شان سناریو را بخوانند وبه مردم بگویند که عامل خود افراد شکنجه شده استند، که اقرار میکند، مردم استدلال می‌کنند که در دروازه های ورودی محافظین با تلاشی و پرسیدن اینکه کی چکاره و به چه هدف وارد میشود جستجو صورت می‌گیرد و گرو های دهشت گر طالب وا اشرف غنی با نیرو های خاص خود برای مردم مظلوم دو روی یک سکه است ، مگر همین حکومتی ها بخاطر حفظ مقام خود گاهی طالب و گاهی دایش را به مناطق امن با چرخ بال نمی بردند به قول غنی جنرال دوستم بالای ایشچی حمله ... کرد باز برایش مارشالی داد یکی ازین دو باید درست ودیگر دروغ باشد مردم تا مثل گوسفند گوش کنند به گیرد فرومایه های چون عودولای زنچه لنگ قانونی پوچکپال به قول کمال خصیولی ملا سالی مخقیق و خلیلی فیودال های معامله گر توطئه ادامه خواهد داشت و تباه خواهند شد

>>>   به نظر اکثر مطلق مردم که من شنیده ام مهاجم نبوده نیرو های خاص یا کدام واحد نظامی دیگر بوده با برنامهٔ از قبل ریخته شده مثل حمله بالای زایشگاه، کورس موعود و بم انفجار شده در کورس کوثر به هدف توطیئه چینی علیه طالب حفظ مقام نفر اول و دار و دسته اش و زدن سلی به روی مردم از آدرس طالب انجام شد از شروع این حکومت حادثه قول اردوی شاهین سه صد نفر تلف شد قندوز سقوط داده شد هزار مورد دیگر کدام عامل و مسبب حمله معرفی و به دادگاه کشانده شد؟ نه فراهم کنندگان این حملات با مناصب بالا نوازش شدند در نهایت چند بد بخت را برده زیر شکنجه های وحشیانه برایشان سناریو میسازند تا خود شان سناریو را بخوانند وبه مردم بگویند که عامل خود افراد شکنجه شده استند، که اقرار میکند، مردم استدلال می‌کنند که در دروازه های ورودی محافظین با تلاشی و پرسیدن اینکه کی چکاره و به چه هدف وارد میشود جستجو صورت می‌گیرد و گرو های دهشت گر طالب وا اشرف غنی با نیرو های خاص خود برای مردم مظلوم دو روی یک سکه است ، مگر همین حکومتی های در راس بخاطر حفظ مقام خود گاهی طالب و گاهی دایش را به مناطق امن با چرخ بال نمی بردند (به قول و اسناد ظاهرقدیردر مجلس) به قول غنی جنرال دوستم بالای ایشچی حمله ... کرد باز برایش مارشالی داد یکی ازین دو باید درست ودیگر دروغ باشد مردم تا مثل گوسفند گوش کنند به گیرد فرومایه های چون عودولای زنچه لنگ قانونی پوچکپال به قول کمال خصیولی ملا سالی مخقیق و خلیلی فیودال های معامله گر توطئه ادامه خواهد داشت و تباه خواهند شد

>>>   کاری حکومت وانهایکی در راس حاکمیت قرار دارد ومخالف صلح اند

>>>   خداملا،مجاهل وطالب رالعنت ونابودکند.

>>>   اگر برنده انتخابات آقای جوبایدن شود طرح نظام فدرالی بهترین گزینه برای حل فصل بحران افغانستان خواهد بود.
فضلی

>>>   حادثه المناک دانشگاه کابل رابه همه انسانهای با وجدان درروی زمین تسلیت عرض میکنم.
بایدزیادسطحی نگرنباشیم.مگرفکرنمیکنیداحمقانی این تروریستان وحشی راازطریق دادن وعده های چون حوروانطهور به همچو اعمال وحشیانه از نظری فکری اماده میسازند؟
واینها کیانند؟طبعاملا.
ازینجاست که ازسالهابدینسو فریادمیکشم لعنت برملا وزنده باداتاترک.
دانش

>>>   حمله بر دانشگاه و کشتن دانشجویان در حقیقت دشمنی با دانش و علم است. از این جنایت وحشیانه طالبان این مسئله نیز ثابت می شود که حمله بر مرکز کوثر دانش نیز کار طالبان بوده است. بنابراین طالبان هیچ عقیده ای جز کشتن انسان ندارند. آنان دشمن دین، انسانیت و علم استند. صلح با این جریان جنایتکار و وحشی تبار با هیچ معیاری امکان پذیر نیست و دولت افغانستان خوب می داند که طالبان صلح نمی خواهند اما در عین حال خود را به بازی گرفته و به طالبان فرصت می دهد که به جنایت شان گسترش داده و مردم بی گناه را بیشتر در معرض کشتار قرار دهد. بی شک دولت اشرف غنی نیز در این جنایات شریک است به دلیل اینکه طالبان جانی را برای کشتن مردم از زندان آزاد کرده و آنان را برای انجام جنایت بیشتر تشویق می کند و هیچ عملی دربرابر طالبان انجام نمی دهد و فقط به محکوم کردن این حوادث تلخ بسنده می کند. شما هزاران بار محکوم کنید هیچ ثمری بر آن مترتب نمی شو. کسی که واقعا در برابر این اعمال می ایستد اصلاً نیازی به محکوم کردند ندارد بلکه علیه جانیان عملاً اقدام می کند و آنان را از صفحه زندگی محو می کند نه اینکه از یک طرف محکوم کند و از سوی دیگر به آنان فرصت بدهد تا جنایت بیشتری را مرتکب شود. طالبان دولت را تحت عنوان صلح در قطر به گروگان گرفته و خود در کشور دارد پیشروی کرده و به قدرتش می افزاید. از این دولت هیچ کاری در برابر طالبان ساخته نیست چه اینکه در مناصب کلیدی و تأثیر گذار دولتی طالبان حضور دارند. تا طالبان از بدنه دولت پاکسازی نشود نه تنها هیچ امنیت و صلی در کشور نخواهد آمد بلکه مرگ تدریجی دولت را فراهم می کنند.

>>>   زریر عباسی :
خدا همه ما را از بلای تعصب و حماقت حفظ نماید .

>>>   تعصب و حماقت هر دو در ارگ تشریف دارند.

>>>   حکومت باید ریاست امنیت ناملی را با 5000 ریاست اش مانند ریاست امنیت قندز ملغی سازد وبه عوض آن یک اداره با تشکیل کوچکتر اما فعالتر که از همه ولایات دران سهم داشته باشند تاسیس نماید نه اینکه مانند فعلا یک کمپنی خصوصی وانصاری مربوط پنشیر وردک باشد اگر باشد نتیجه اش همین است

>>>   احمد سعیدی
با عرض سلام !
وای به حال آنهای که به سیاست روی آوردند!
اگر داکتران علاقمند سیاست و قدرت شدند؛
داکتر دندان ... دندان های مردم را بدون بیهوشی میکشد.
داکتر داخله ... قلب جامعه را که همانا کار و چرخه اقتصاد است از کار میندازد.
داکتر جراح.... خون همه را میریزد.
داکتر نسایی ... حرامی، خائین، وطنفروش و مادر فروش تقدیم جامعه میکند.
داکتر چشم و گوش... با تعصب خودش کر و کور میشود و دیگران را نیز کر و کور میکند.
داکتر حیوانات... همه را بیشعور تصور میکند.
اگر انجینران علاقمند سیاست و قدرت شدند؛
انجینر ساختمانی... با بلند منزل مشکل پیدا میکند.
انجینر سرک ... کوشش میکند بی کیفیت درست کند و از پول آن به جیب بزند.
انجینر شهر سازی... شهر را راکت باران میکند.
انجینر معدن... معادن را به شرکت های بی کیفیت و ناتوان خودی میدهد.
انجینر برق... پایه های برق را از مناطق قوم های خود تیر میکند.

>>>   باسلام و درود به روح پاک این شهیدان راه علم و دانش و عزت و افتخار ، با ابراز تاسف تالم ، تاثر عمیق و عرض تسلیت بخاطر پرپر شدن این نوگلهای تازه شگفته باغ بهشت ، عمیقترین اندوه و درد یک هنر دوست تقدیم تک تک عزیزان و خانواده های محترم این شهیدان‌والا مقام‌و پاک ، بخدا زبان ، عقل ، روح ، دل ، و بیان حتی قلم از نوشتن ،و گفتار و حتی همه ء آنچه در ذهن انسان برای این عمل جنایتکارانه وحشیانه و دهشت افکنانه ،غیر انسانی که بالای این معصومین و مظلومین که جز کتاب و کتابچه و قلم خودکارو یک عالم امید و حس خوب برای آینده روشن فردای خود و تپیدن دلهای پاکشان برای رسیدن به رویاها وآرزوهای جوان شان فقط و فقط برای خدمت به وطن ، مردم و جامعه خودشان و برای افتخار آفرینی برای کشورشان ، چیزی دیگری یا سلاحی و اسلحه بدست نداشتند ، عاجز میمانیم که چی بگیم ، چی بنویسیم که جامعه جهانی را و سازمان حقوق بشر و تمامی کسانیکه در دنیا حرف از انسانیت و انساندوستی و ضد جنگ ادعا میکنند ، قلب و روحشان اندکی جلیعه دار شود ، و برای نابودی تروریسم در کل جهان مخصوصآ افغانستان که چهل سال است جز چنین مصیبت ها چیزی دیگری عایدش نیست و نبوده ، یک تصمیم کلی و وجدانی بگیرند و در یک شت وضرب چند روزه این باند خائن ، خبیث ، شرور آدمکش و نالایق و نادان را از افغانستان و جامعه جهانی پاک سازی و ازبین ببرند ، امیدوارم تمامی هنرمندان و کسانیکه به هر دلیل حس انساندوستانه دارند ، نامه ها و مکتوبها و همه انتقاد و انزجار و شکایات خود را بطور بسیارجدی تراز پیش به مقامهای شورای امنیت و حقوق بشر ابرازداشته و تا نابودی داعش و طالب ازاین شکایات هر شبانه روز دست برندارند تا شاید این حرکت انسانی مان مرحمی شود بر زخم دل بازماندگان این شهدا و دیگر شهدای مظلوم و معصوم افغانستان ، با د رود بی پایان ، به روح و روان پاک این شهیدان تازه گلگون کفن شده ، ازخداوند صبر عظیم جمیل برای بازماندگان‌محترمشان 🙏😣تمنا مینمایم ،
با سپاس حمید سائل

>>>   جو بایدن برنده احتمالی انتخابات ریاست جمهوری امریکا : «در باره‌ی افغانستان باید بگویم، من کاملا مخالف ایده‌ی ملت‌سازی در این کشور بودم. ممکن نیست‌که آن کشور متحد شود. هیچ امکان ندارد که آن کشور یک‌پارچه شود و فدرالیسم راه‌حل مشکل موجود افغانستان می‌تواند باشد.»

>>>   بسیار سخت است که در مورد این حادثه بسیار جان گداز و وحشتناک و وحشیانه چیزی نوشت!!!
اولتر از همه برای شادی و آرامش ارواح شهدای راه علم و دانش دعا می کنیم و از خداوند متعال برای بازماندگان شان صبر و اجر می طلبیم.

تا جایی که میدانیم، سیاست بسیار زشت و کثیف است و گفته شده که سیاست پدر و مادر ندارد!
در مورد این حادثه باید مسئولین مربوطه مورد بازخواست و بازجویی و مؤاخذه قرار گیرند و کسانی که بی توجهی و کم کاری و سهل انگاری کرده اند بر اساس قانون به شدت مجازات گردند و در پی یافتن سرمنشأ و عاملین باشند تا به سزای کارشان برسند.

بعد از آن، موضوع کلیدی و مهم دیکر، جلوگیری از تکرار این گونه اتفاقات دلخراش در آینده می باشد.
فعلاً افغانستان در یک وضعیت ناخوشایند قرار گرفته و حتی اخبارهایی هم که شنیده میشوند بسیار ضد و نقیض، دلخراش، ناامیدکننده، همراه با ترس و رعب و وحشت می باشد.

از افراد عاقل و دلسوز و مسئول در رده های بالای دولت می خواهم که این را بدانند که در حضور حق تعالی پاسخگو خواهند بود، پس در قبال مردم و رعیتی که آنها را انتخاب کرده اند، مسئولند؛ و کاری که باید انجام دهند و آن هم با دید وسیع به آن نگریسته شود، طرح پلان های قوی امنیتی و استخباراتی و تطبیق و ارزیابی آنها در جهت جلوگیری از اینگونه حملات است!

مهمترین و اساسی ترین شرط برای هر کشور و منطقه ایی، موجودیت امنیت است و نبود آن باعث هزاران فساد و تباهی و بربادی است.
فرید - کانادا

>>>   توهم برفی طالبان در زیر آفتاب گذاشته شد و خواب و خیال امارت برباد رفت.

>>>   تداوم حکومت غیر قانونی و تحمل اشخاص معامله گر و بی خاصیت مانند عبدالله و غنی جز تباهی و بدبختی نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت. آنها بخاطر تداوم تشریفات و منافع شخصی خود، منافع ملی را قربانی و امنیت ملی کشور را نیز شدیدا آسیب رسانیده اند. شما هیچگاهی شاهد نبودید که فرزندان عبدالله، اشرف غنی و امثالهم کشته شده باشند. این تنها جوانان مظلوم و هموطنان بی دفاع مان است که قربانی خیانت ها و جنایت های عبدالله و غنی می شوند.
بخاطر بی ظرفیتی، منفعت پرستی و حکومتداری سلیقه ای عبدالله و غنی، جوانان، خواهران و هموطنان هدفمند و دانشمند مان حتی در دانشگاه ها، جاده ها، مکاتب و مساجد نیز به شکل گروهی و دسته جمعی تیر باران شده اند. نکته که عمیقا برای ما آزار دهنده بوده اینست که بیشتر از ۶۵ درصد نفوس کشور مان را جوانان تشکیل می دهد اما یک حلقه کوچک متشکل از چهره های تکراری، خنثی شده، بی اراده و فاسد مانند عبدالله و غنی ملت و مملکت را به گروگان گرفته اند و جز حفظ چوکی، تشریفات و منافع شخصی، هیچ اراده و برنامه دیگری نداشتند و ندارند.
پیام اسلامی، انسانی و اساسی اینست که اگر جوانان و هموطنان کشور دست حمایت از خاینین و فاسدین متذکره بر ندارند و برای فردای بهتر، صاحب یک فکر و صدای مستحکم و مستقل نشوند، تکرار حوادث المناک، کشتارهای گروهی و دسته جمعی و حذف جوانان و هموطنان عزیز و بی دفاع کشور همچنان یک امر عادی، تکراری و همیشگی باقی خواهد ماند.
خداوند برای سیاوش شهید و تمام شهدای افغانستان بهشت برین نصیب نماید.
محمد جواد رحیمی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است