آیا ناخدایی هست؟
با آمدن طالبان جنگ تمام نمی شود. جنگ ها چندجانبه در پیچ تضادها تشدید می گردد. فتوای انتحاری و استشهادی نه در قرآن است و نه در سنت رسول الله... 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۴۰    ۱۳۹۹/۸/۱۴ کد خبر: 165398 منبع: پرینت

در وطن قیمت هرچیزی گران است به جزخون انسان که رایگان است. بگریم، از این بی بند باری که قانون دره جنگل روان است. چهل سال است که مردم ستم کشیده و رنج دیده در زیر خط فقر سقوط کرده در انواع سرگردانی ها و افسردگی و دلتنگی هایی تکالیف انواع امراض روحی ناشی از ایام روزگاران خون و آتش که از هوا و زمین می بارد بر سر بام و در و دیوار و مزرعه و دشت و صحرا و کوهسارانِ سر به فلک کشیده هندوکش پر غرور خانه مشترک مان، در عذاب آتش هایی هفت طبقه دوزخ زمین در جنگ های نیابتی انواع لشکرهایی آدمخوران به شمول طالبان و داعشیان دست پخت انگلستان و عموزاده اش امریکای جنایتکار بین المللی {پولیس بین المللی دزد مشهور ثروت های خلق های جهان به شمول غارت و دزدی ثروت های معدنی 3 هزار میلیاردری مردم افغانستان از جمله معدن لیتیوم گران بهای وطن ما} می سوزند، به خون و خاک کشیده می شوند و پاپانی و راه نجات از دوزخ که در خون آتش می جوشد یافت نمی شود.

بلکه آتش عذاب ها سر عذاب ها، ماتم ها سر ماتم ها، شیون ها سرشیون های مادران و خواهران و همسران عاشقان گلگون کفنان شهدای رسم تمکین به فرهنگ شهید پروری و ناله و گریه و شیون در حال زاری کردن و دعاهایی که نه در زمین و نه در آسمان افق خونین شنیده نمی شود. در غریو افزایش وحشت خشونت های کابوس های که دَم به دَم سه ضربتی گیج کننده که هنوز خون شهدای گلگون کفنان مکتب کوثر در غرب کابل در گور خونین شهدا به تو آواز می دهد...

آتشی که فروزان شده خاموش مکن، خشک نشده و هنوز مادران داغ دیده گلم ماتم و اشک و شیون خون جگرشان هموار و جمع نشده است، که آدم خوران عاشقان جنگ و خشونت لشکرهای شیطان با انواع سلاح ها همچون بربرهای وحشی در روز روشن در زیر ریش حکومت غرق در انواع فسادهای مافیای جاسوسی های چندجانبه، به قول مشهور خر سوار تیر شدند و به دانشگاه کابل {در کابل پوهنتون} به جان دانشجویان اعم از پسر و دختر یورش های چندجانبه برند و به شکار بهترین فرزندان وطن که پاسداران راه آزادی و عدالت و برابری راهروان راه آزادی برآمدند و دیوانه وار به روی دانشجویان غافل و گیر افتاده شلیک می کردند که تعدادی از دانشجویان به خون خاک و آتش افتادند و تعدادی هم زخم برداشتند و بار دیگر حریق ماتم های دیگر قلب مادران و پدران و خواهر و برادران و عاشقان بهم نرسیده در داغ نامردادی ها را شعله ور ساخت.

بار دیگر شیون مادران داغ دار وطن به زمین و آسمان ها کوج در کوج پراگنده شدند پراگنده شدن ها، بار دیگر ناله آه مادران و خواهران و دلباختگان از قلب پرخون و جگر سوخته در آتش سوزان بیرون زد و بار دیگر در غریو هیاهوی زمانه شیاد که دایم به رسم «ای فلک خرابی در سینه توست» پرخون در خون و آه و ناله مظلومان زمین می گذرد که گویی «آزادی» و «عدالت: «برابری» و «انسانیت» انسان چیزی جز افسانه های قرون پیشینیان دوزخیان زمین نیست که پیش از دوزخیان امروزه زمین در آتش و خون عذاب چرخ فلک سرگردان به امید رسیدن به آزادی و عدالت و برابری پرپر شده اند، به گوش هیچ کس نرسید که نرسید.
در این کابوس های شیون های داغ دیده دل مادران افغانستانی، یمنی، سوریه ای، عراقی، لیبی، سومالی داستان جنگ های غارتگرانه تحمیلی تروریسم نیابتی دست پخت شیاطین منطقه ای و بین المللی رسوا روی سیاه وزخ تاریخ که ابدابدلعن شوند ظالمان برادران شیطان سرگش شعله آتش خاص اجنه ها.

حمله اخیر بر دانشگاه کابل و به رگبار بستن نسل جدید روشنفکر تحصیل کرده آگاه به جوهر قضایای توطئه سیاسی در افغانستان و جهان، در واقع، حمله به علم و دانش و آگاهی و حمله بر آزادی و عدالت و در یک کلام حمله بربرانه وحشیانه ظالمانه بر انسانیت است. قتل ناحق است. گناه عظیم و نابخشیدنی است قسمی در قرآن کریم قتل نفس به ناحق گناه بسیار بزرگ است مانند آن است که: کسی که مسلمان و یا غیر مسلمان را به ناحق بدون جرم و گناه می کشد، مثل آن است که تمام بشریت را کشته باشد. اگر کسی کسی را زنده سازد یعنی آگاهی را وارد روان نا آگاهان بی خبر سازد، مانند آن است که بشریت را زنده کرده باشد.

این است فرهنگ قرآن در پاسداری حیات و عزت نفس و کرامت انسان که ملایان وهابی، و به ویژه داعشیان دست پخت ابر جنایتکاران بیم المللی و سلفی های امیران و شاهزادگان دلارهایی نفتی به شمول اهل سعود همدست شیاطین در آغوش سیاسی بنی اسراییل به تسلیمی و حرف شنوی فرو رفته اند، فرهنگ دین و راه قرآن را به هفت سنگ طلاق داده اند، در روکش فتنه روایات سیاسی و جعل احادیث و همچنین در فتنه گلچین کردن آیات از قرآن کریم که 1400 سال پیش هنگامیکه مشرکان قصد کشتن پیامبر {ص} را کردند و مسلمانان به خاطر ایمان توحیدی مورد آزار مشرکان مکه قرار گرفتند که ایمان توحیدی را بر دل و سر محکم کردند و خانه ها و کاشانه و باغچه را در مکه رها و به مدینه هجرت کردند و مورد ظلم عریان واقع شدند و به ویژه هنگامی که اشرافیت مشرک قریش لشکرها آماده حرکت به هدف براندازی دین اسلام و قصد کشتار مومنین کردند و به سوی مدینه لشکر کشی کردند، خداوند اجازه دفاع از خود جهاد فی سبیل الله یعنی «وَقاتلو فی سبیل الله الذی یُقاتیلنکُم.» یعنی به جنگید با کسانی که به جنگ شما آمده این دستور برای این است که مسلمانان از خود در برابر ظالمان که قصد براندازی دارند، دفاع کنند.

بجنگید در راه خدا با کسانی که به جنگ شما آمده اند و قصد بر اندازی دارند. پس چرا نمی جنگید در دفاع از کودکان و زنان و سال خورده ها که می گویند ای پروردگار ما نجات ده ما را از شر ظلم قوم ظالمان در جهاد فی سبیل الله فرمان و قاتلو یعنی بجنگید با آنهایی که به جنگ شما آمده اند. یعنی ایستاده شوید اگر شما ایمان دارید و بجنگید علیه ظلم آشکار» «قَد خابَ مَن حَمَلَ ظلما» به مطلب نرسید هر که برداشت بار ستم و ظلم را جهاد فی سبیل الله در معنی اصیل اش دفاع از خود در برابر متجاوزین ظالم است که قصد براندازی دارند.
در جهاد فی سبیل الله امر همان جنگیدن با متجاوزین که برای کشتن مسلمانان و خانه خرابی کمر بسته اند.

در عربی ما قاتلو داریم و اُقتُلّوا داریم.
فرق آن این است که قاتلو فرمان آماده باش برای جنگ با متجاوزین است که قصد براندازی دارند. یعنی فرمان «اُقتُلّوا «یعنی بکشید یاقتال کنید نیامیده این به سبب آن است که اگر قشون متجاوز طلب صلح کند مسلمان پیش قدم صلح شومد نه قتل و کشتار اینجا همه جا کوشش برای رستگاری مشرکان است. در قران کریم هست که ای پیامبر اکرمشرک در میدان جنگ از تو خواست آیات را برایش تلاوت کنی او را پتاه ده و برایش بخوان آیات ما را بعد به محل امن برسان زیرا اینها نمی فهمند. این فرهنگ قران که ملا و مولوی و آخوند سیاسی درباری معشیتی و مصلحتی همبازوی حاکمان دوران اشداً اندرون کافران اندر بیرون مسلمانان زر و زور و تسبح و عامه ها و آلباس های اهل بدعت ....

مسلمان 1400 سال پیش که قرآن محور بود هم عاقلتر، هم آزادتر و هم با ایمان تر و هم خوشبخت تر از مسلمانان قصص مسلمان روایتی خرق در انواع خرافات و نادانی های نشخوار حرف های کردگان و پیر و آبا واجدا و مقلد شیخ چالاک زاهد ریایی چون به خلوت رسد آن کار دیگر می کنند. راست می گفت حافظ رند شیراز که ذات دروغین ... که در نقاب ریا کاری های خشکه دماغان دین خویان آدمخواران می شوند که به غرض ایجاد دیکتاتوری و چور انداختن ثروت مردم و کشتار دیگر اندیشان و فهمیده ها و عاقلان در سایه حاکمان جبار به روایات ساخته شده اسراییلی ها بر ساخته اهل شیطان بنام پیامبر و سنت پیامبر فتوای آدم کشی های آدمخواری های را این اهل شیطان در فرقه های متفاوت از جمله طالبان و داعشیان نوکران چندجانبه روی سیاه صادر می کنند.

فتوای انتحاری و استشهادی که نه در قرآن است و نه در سنت رسول الله است به روایات فتنه شیطان در گوش اطفال معصوم نادان در مدارس شیطان پُف و مهندسی می کنند. اهل شیطان آیات قتال را {که هیچ ربطی به جنگ با مردم مسلمان افغانستان ندارد} را از قرآن کریم به غرض فتنه سیاسی و تاویل آن از قرآن کریم گلچین می کنند آن هم نه تا آخر که در تمام آیات قتال در آخر آمده است که ظلم نکنید.

از حد مگذرید چون بند را قایم کردید و مفسدان شریر جنگ طلب را پا و دست راست قطع کردید تا فتنه خاموش شود آنگاه به عدل رها کردن و به اسرا غذا دادن همان چیزی را که می خورید و رفتار نیکو با آنها است زیرا قومی هستند که نمی فهمند آمده است، بلکه آیات خدا را سانسور می کنند این اهل شیطان وار آن همان قتال نفس بی گناه و دست و پای بری مسلمانان بی گناه را و یا انفجار و انتحار و استشهاد شیطانی را مراد می کنند و در اذهان اطفال معصوم قبیله که برادرش و یا خواهرش و یا مادرش در اثر بمبار دمان های کشته شده اند روح انتقام جویی و خشونت را در اذهان آن اطفال نوجوان باز تولید می کنند. بر اساس تلقینات مذهبی وعده حور بهشتی و تلقینات غیرت های جاهلانه قبیله انتقام جوی این ملایان سیاسی از قرآن رانده شده: «یُوفکُ عَنهُ مَن اُفِک» بازگردانیده می شوند از قرآن هر که در علم الهی از عمل خیر مطرود است. {الذاریات/9}،

آیات قتال را که در مورد مشرکین که به جنگ مسلمانان 1400 قبل آمده بودند تا سرکشان مجازات شوند نه این سبب که خدا، جنگ را صرف با مشرکان به خاطری که ایمان نمی آورند براه انداخته است را از بستر سیاق آیات و شرایط و اوضاع و احوال که در آن مسلمانان در خم و پیچ جنگ های تحمیلی گیر افتاده اند جدا می سازند و آن را در روکش سیاسی به کمک روایات بر ساخته جهاد علیه مشرکین می سازند و یا شعار «بی خدایان را بکشید» همچون داعشیان تحت پوشش توطئه گران خداوندان میخ ها در زمین قرانی می سازند.

قسمی که بار نخست لشکریان اهل شیطان داعشیان به رهبری ابوابکر البغدادی هاشمی خلیفه خود ساخته اهل داستان با همین آیات سانسور شده که از سیاق تاریخی آن جدا شده را در روکش روایات اسلامی و شرعی کردند ناگهان در جولای 2016 هزارها موتر پیکپ تیوتا از طریق شمال ترکیه به عراق در شهر موصل سرازیر شدند و داستان قتل عام های اقلیت های مذهبی و قومی یزیدی ها و کردهای کوبالی و شیعه ها و حتی مسلمانان سنی مذهب غیر وهابی و تسلیم قرآن را شناسایی و با بربریت 7000 سال پیش از اسلام، به قتل رساندند و زنان و دختران مردم را چپاول و غارت و دزدی کردند و بر آنان تجاوز کردند و باز در بازارها برسم «شریعت» دین فروختند و جنگ های غارتگرانه را با مردم شجاع کوبالی کردستان عراق به راه انداختند که زن و مرد و پیر و جوان کوبالی سلاح بدست گرفتند و شکست های سختی اهل بربریت نوین اعراب جاهل اشداً خودخواه آل فلان بن فلان بن فلان بن مستان شاهسواران دزدان صحرایی اشداً کفار به نص قرآن کریم...

در هر صورت، حمله به دانشکاه کابل و حمله به مکتب کوثر سر آغاز فصل نوین ترورهای توطئه سیاسی است به هدف ترساندن نسل روشنفکران آگاه و فهمیده که با پاکستان و علامان لشکریان کفار {طالبان و داعشیان و انواع لشکرهای فریب خورده که به روایت فلان بن فلان بن فلان به بنام قرآن و حدیث قتل نفس به ناحق می کنند و ظلم سر ظلم پرده به پرده باز بسته می کنند در میان این ماتم بی پایان که افغانستان به خون خفته به ماتم خانه اشک و آه و ناله ها و شیون ها تبدیل شده است که تراژدی زندگانی نسل قربانی شده درد فتنه جنگ بازی بزرگ نو، دولت پوشالی دست نشانده «جمهوریت» غرق در انواع فسادها که در رده هایی بالای قدرت سیاسی عوامل آب اس آی و سی آی ای و ام آی 6 انگلیس شیطان در جابجا سازی تروریست ها در محلات متفاوت نقش بازی می کنند، اشرف غنی سارق رای مردم و متخلص میلیون دالار اشک تمساح برای قربانیان و خانواده قربانیان دشت کربل افغانستان غرق در ماتم مجالس فاتحه ها می ریزد و وعده های دروغین دروغین می دهد و از انتقام خون شهدا باصدای چرچرک دیوانگی های رسم عادت زمانه های نقاب بر چهره زدنها سخن به غرابه می گوید و همان حال مایه های ترامپ، را بردست گرفته و همچنان بیظه های جوبایدن را مساژ مامیاوالستی خم خم رفتن صیادها می دهد که در آینده از طریق لابی ها جای برای باقی ماندن در قدرت خونین مافیای راه شتران پیدا کند.

مردم افغانستان در طول چهل سال از پرده وحشت ها به سوی پرده دیگر وحشت ها گذر و قربانی جنگ های ترویستی نیابتی توطئه سیاسی در تاریخ شده اند به سبب موقعیت ژیوپلیتیکی چهاراه وسطی آسیای جنوبی و ثروت 3 هزار میلیاردی برای سال های بی پایان جنگ داستان فتح ثروت ها باید تاوان جنگ را بدهند و کشته شوند و بر باد احسنت در قاموس استعمار خون آشام. وظیفه تاریخی سردمداران اپوزیسیون ملاقی در گفتارهای انقلابی و چهره تاب دادن ها است که برای بیرون رفتنه از این باتلاق خونین که فرومی برد فرزندان مادر وطن را در ته نشین اعماق خونین اش راه و چاره و تدبیر و غیرت و مردانگی و مردم دوستی ضد استعماری از خود نشان بدهند و ایشتاده شوند در برابر ظالمان مردم افغانستان به دنبال رهبری می گردد که نفروخته باشد خود را به پول و چوکی و مقام که شوربختانه اندک است رهبران راه مردم و انقلاب باقی تجربه نشان داده اند که هم دزدان که جهاد را دزدی کردند در معامله گری ها و هم دزدان تکنوکرات بکس دار ان تحصیل کرده های اروپایی امریکایی سکولار جاسوسان چند طرفه زیر چین و کلاه سیاسی مداری کرزی بی حیا شیرخانه و شغال بیرون و همچنین زیر شال اشرف غنی پدر تعصب قومی دارای رگه های جنون نژاد پرستی هیتلری و هم چپ و راست و اسلامیست های معامله گر روی سیاه که در عقده دل هنوز مجاهدین شیر دروازه ها را آدمکشان به رسم شوروی ها و امریکایی ها و رسم پاکستانی ها می گویند و بی شرمی می کنند و نجات شان در دشمنی با اسلام قرآن و مجاهدین نیک نام و وطن پرستان جستجو به ارگ سلامی می زنند و با سفارت خانه ها گوشکانی می کنند و یا خودشان تنها در جنگ زبان و نژاد و دامن زدن با آن مصرف می کنند و به نام زبان فارسی با فاشیست های کوروش متحد شده اند تا افسانه های را که بنام گات های اشور زتشت» اهل شیطان معان اردوشیراربگان ساسانی بر ساخته اند را در اذهان تاجیک ها و هزاره ها و ازبیک های افغانستان مهندسی کنند بخش از پروژه صهونسیم فتنه شیطان یاران کورش و داریوش خشایار داستان تلمود هستند.

سازمان های مردم نهاد که مستقل و بر ضد ظلم هستند متحد شوند برای نجات کشتی افغانستان در اقیانوس خون شناور شده در تلاطم امواج خونین توطئه. پس متحد شوید. پس دست بردارید از شعاری نویسی ها و شعر گویی هایی آه... زلف پریشان یار افتاد تا کمر/نرسم که بشکند کمر یار نازک و یا فدای غمزه چشمت شوم که در محشر/ خدا متحیر شود که آفریده کیست؟

دست بردارید ای قوم سرگردان از اختلافات سیاسی و کینه ها و خودخواهی ها، دست بردارید شما را به خدا قسم، از این شعر پرانی ها و وجیزه گویی ها و خیالات که غرق هستید بی آنکه تفکر کنید متحد شوید و با مردم پاک همدل شوید و اگر متحد نشدید و اگر با هم دست به دست در وفاداری و عیاری وطن دوستی نشدید بدانید که شکار طالبان و داعشیان می شوید. با آمدن طالبان جنگ تمام نمی شود. جنگ ها چندجانبه در پیچ تضادها تشدید می گردد. ما مردم افغانستان در دریای خون و باروت شناور هستیم که هر لحظه خطر انفجار باروت زیر گشتی شکسته افغانستان متصور است. آیا ناخدایی هست؟

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتحاری
استشهادی
نظرات بینندگان:

>>>   داستان بی سر و پا وباز هم شیطنت به سیستم متریک ازینکه بگوید همه متحد شوید اگر هر سگی هستید ولی باز هم جانب داری و تمایل به جنگ نشان داده اید ومیگوید که طالب و این وان وقتیکه تو بخاطر چور و چپاول شخصی خود در فکر چور دارایی وطن نیستی فکر نکنم که کسی در فکر گندیده تو هم باشد

>>>   دیشب در خواب بودم،ابتدانوری داخل اتاقم شد وبعدمردی صدازد.برخیز وبرجایت بنشین.وقتی برخاستم وبرجایم نشستم !دیدم مردی لاغری باریش فرانسوی،کله تاس،هردهدستش درجیبهای واسکتش خودرالنین معرفی کردوچنین ادامه داد.
ای لنین اخرزمان برخیزودست بکارشوکه کارگران جهان همه متفرق شدند،همبستگی انترناسیونالستی ازهم پاشید،امپریالیزم جهانخوار بیدادمیکندوفاصله میان فقرا واغنیاروزتا روز بیشترمیشود.زودباش ودست به کارشو.
حال نمیدانم چه کارکنم؟میترسم اگراین واقیت راقصه کنم درهرات مردم من رالت وکوب ودرروسیه خواهند کشت.به مشوره شما نیازدارم.
محمدزرگی ازهرات.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است