جنگ جنگ قومی است!
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۴۱    ۱۳۹۹/۸/۲۱ کد خبر: 165488 منبع: پرینت

از روزی که بنای این نظام ظالمانه و مستبد قومی در بُن گذاشته شد و تمامی ارگان‌ها و سیستم های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اداری آن کرزی نخستین سکان دار حکومت بعد فروپاشی طالبان شد تمامی جریان های ملی گرا از صحنه حذف شدند افراط گرایان قومی به کار گماشته شدند و تا توانستند میان اقوام فاصله انداختند و این مسیر در حکومت اشرف غنی با شدت بیشتر ادامه یافت حتی افراد میانه رو پشتون مانند رحمت الله نبیل از دایره قدرت کناره زده شدند.

مسیری که این دلالان قدرت فاشیست ها با اندیشه های مخرب شان که در پیش گرفته اند جز جامعه ای چند قومی را در مقابل هم قرار دادن چیزی دیگری نیست؛ حذف سیستماتیک تاجیک ها از دایره قدرت و ترور رهبران شان توسط کرزی و غنی نفرت تاجیک ها را برانگیخت-تهدید و تبعید مکرر دوستم، انتقال جنگ از جنوب به شمال، حمله به خانه قیصاری و به اسارت گرفتن آن احساسات قومی را در میان جامعه اوزبیک بر انگیخت-تحریک کوچی ها و حمایت دولت کرزی و غنی از قبیله های پشتون در مناطق هزاره نشین، حمله به علیپور احساسات جامعه هزاره را بر انگیخت و...

در کنار تمامی این سرکوب های قومی بر علیه اقوام تاجیک، هزاره و اوزبیک که بسیاری را به بهانه های مختلف به زندان فرستادند حکمتیار را از بند سازمان ملل مبنی بر تروریست بودن آن آزاد کردند درکابل آوردند، رهبران طالبان را از گوانتانامو و زندان های داخلی دسته-دسته آزاد کردند، جنگ و نا امنی را به مناطق غیر پشتون هدایت کردند و هزاران جنایات قومگرایانه دیگر با در نظر داشت تفکرات پشتونیستی انجام دادند که فرصت مجال پرداختن به آنها نیست.

تقلب های انتخاباتی و عدم احترام به اقوام توسط پشتونیست ها فضای جنگ قومی را در جامعه چند قومی پدیدار کرده، صف گیری ها و صف بستن های انتخاباتی از این به بعد قومی شده اگر از این بحران و تنش های قومی کاسته نشود و جلوگیری از ادامه حاکمیت پشتونیست ها نگردد جنگ تمام عيار قومی در این کشور دور از انتظار نیست، شايد باورش دشوار باشد اما وقتي آدمها تبعيض، تهديد، تحقير نا برابري و ناملايمت هاي ظالمانه را مي بينند حس انتقام در آنها برانگيخته مي شود دست به هر فداكاري در مقابل ناگواریها مي زنند.

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنگ قومی
تقلب انتخاباتی
نظرات بینندگان:

>>>   سلام هراشتباه يك تاواني دارد اگر تاجك كرد يا هزاره يا ازبيك لاقل فعلان كه سرعقل امديد اگر اقدام نشود همه تباه ميشود در افغانستان زور نداشتي حق هم نداري وسلام

>>>   امیری قلم تان رسا برمعلومات شما علاوه کنم که ایکاش اینها پشتونهای اصیل که باشندگان ولایتهای لوی قندهار و لوی پکتیااست در قدرت حفظ میکردند متاسفانه که اینها نیمه پشتونها لغمانی و ننگرهاری را اوردند که اکثریت خانه های شان درپشاور و پاکستان است. اتمر خبیث که مایه شر و فتنه است چندین وزارت را پشت سرگذاشته است.قاسم حلیمی وزیر اوقاف که اساسا طالب است نیز از جمله افراد جاسوس و وطنفروش که در طول ۲۰ وظایف دولتی را به عهده داشته بخصوص در شورای عالی صلح این خاین علمای واقعی را نشستها نمیبرد طبق برنامه ای آیس ای و افراد نفوذی دشمن را درکشورها میبرد و ان اشخاص در جلسات علنی طالب را بردادر خطاب کرده بطور کلیات سخنرانی میکردند و شبها در عقب دراوزه های بسته از طالبان حمایت میکرد از ان جمله کشاف بود و دیگران.اکلیل حکیمی و اتمر نیز در دوره حکومت وحدت ملی سرمایه های ملی اختلاس کردند و همه ادارات را از لغمانی و دیگر فاشیستهای وطنفروش مملو نموده است. کرزی وطنفروش بنیانگذار خیانت ملی و مرتجع عامل همه این فجایع است.تاحنیف اتمر،قاسم حلیمی،فضلی و امثالهم در حکومت باشد هیچگاه در افغانستان امنیت برپا نمیگردد.
زلمی هیوادمل

>>>   ملای مامیگوید خداباصابران است.
معلم دری ماگوید صبرتلخ است ولی برشیرین دارد.
حالاما منتظرهمراهی خداونوش جان کردن میوه شیرین هستیم.
ببینیم چه واقع میشود.خداکنددرنهایت ترورنشویم.
عاقل

>>>   در افغانستان میلیون ها نفر بیکار هستند و تمام کار ها را از کیله فروشی گرفته تا جوالی گری و کراچی وانی،مزدوری،پاک کاری شاروالی،باغبانی،نانوایی،موچی گری،سقاوی و غیره کار ها را هزاره ها گرفتند و اشغال کردند و هنوز هم میگویند که بی عدالتی است.
کجایش بی عدالتی است؟
آیا هزاره مثل دیگر اقوام گدایگر دارد؟
معلومدار نی.
همه شان مصروف کار هستند و هیچ کس بیکار نیست.
حتی در غم جنگ و کشتن و قتل و قتال مردم نیز نیستند و در غم یک آدمی که چهارده صد سال پیش کشته شده است،هر سال ماتم میگیرند و گریان و واویلا را سر میدهند و برای دیگران شربت و شوله شیرین میدهند که غمی که هزاره ها از قتل چهارده صد سال پیش حسین در دل شان است،توسط شربت و شوله شیرین بخورند.

>>>   دوستم پادشاه ساز خو همرای ایشچی زد خود ره رسوا عالم ساخت و فارشال شده قرار نشست. فهیم همراه نیم سیر بینی تمام سمت ره سودا کرد. قانونی مردار کرد. عبدالله خو بیخی رید. هالی صالح ره مصرف کردن در پشت کیسه برها

>>>   آیا ما شاهد آبستن فاحعه هولناک راوندای دیگر در کشور خود هستیم؟
آیا تاریخ نسل کشی تکرار خواهد شد؟
از قراین بر میاید که آشکارا و در نهان از مدت ها باینطرف برای پیاده ساختن چنین دسایسی برنامه ربزی جریان دارد.

اگر فاجعه راوندا به یکبارگی مشتعل شد٬ اما درین کشور از مدت ها به این طرف فاشستان قبیلوی با استفاده از همه امکانات مادی و معنوی در طرح و اجرای برنامه تلاش میورزند.
اگر در راوندا آتش فشان حنایات قبیلوی به یکبارگی به نسبت عقده های انباشته از ظلم و ستم یک قبیله بر دیگران به فوران آمد؛ درینجا نه تنها قبیله پرستان برنامه ریزی دراز مدتی را در دست داشته اند که مصیبت بنیاد گرایی دینی و مذهبی نیز به مراتب خانمانسوز تر از قبیله پرستی است.

در فاجعه هولناک راوندا هیچگاهی قبیله پرستان از دم و دستگاه دولتی برای مدت طولانی به طرد قبایل مخالف نپرداخته و زبان و فرهنگ و داشته های فرهنگی شانرا با وضع قوانین از طریق نهادهای دولتی به انزوا نکشانیده و به یغما نبرده بودند٬

اما؛
درینجا فاشستان قبیله(یون ها٬ نیازی ها٬ طاقت ها٬ کروخیل ها٬ رشادها٬ اصولی هاو منگل ها ......) نه تنها از طریق رسانه ها آنهم با مصارف دولتی به برانگیختن احساسات قبیلوی میپردازند که نهادهای دولتی و فرهنگی (ارگ ریاست جمهوری٬ وزارت اطلاعات و فرهنگ٬ رادیو تلویزیون ملی؟ اکادمی علوم(پشتو تولنه)٬ غول رسانه های جهانی ( بی بی سی و صدای امریکا) در خدمت قبیله پرستان و نفی دیگران قرار دارد.

وقت آن رسیده که این انبار باروت با یک جرقه ای منفجر گردد و همه را درین آتش فشان نیست و نابود سازد.
از آزادگان و دیگر اندیشان پشتون توقع داریم که دیگر به مزدوران اجنبی که در ظاهر به نفع قبیله شب و روز یه زهر نفرت پراگنی مشغول اند٬ اضافه تر از این فرصت ندهند؛ ورنه درین آتش همه خواهیم سوخت.

آن زمان دیگر تفاوتی میان قربانیاش نخواهد داشت؛ پشتون به همان اندازه خواهد سوخت تا ترک و تاجیک و هزاره و غیره.
تنها مزدوران اجنبی( قبیله پرستان دشمن قبیله و یک مشت دلقکان سرسپرده ی اقلیت ها) خواهند بود که خویشتن را
ازین معرکه نجات داده و از دریای خون شناکنان خودرا به ساحل ننگین نجات خواهند رسانید.

باور کنید که اگر خدای ناخواسته روزی تاریخ سیعیت راوندا درین کشور آغاز یابد٬ هیچ کسی و هیچ نهادی برای نجات تان نخواهد رسید؛ جز ریختن اشک تمساح آنهم بعد از وقوع حادثه.

آنگونه که در فاجعه قتل راوندا شاهد بودیم٬ نمایندگان جامعه جهانی بیطرفی اختیار کرده و به تماشا نشسته بودند.
البته فاجعه ما به مراتب عظیمتر و هولناکتر از فاجعه راوند خواهد بود؛ به دلیل اینکه:

۱. راوندا همسایگان طماعی مانند ما نداشت تا به آتش جنایات و قتل عام قبیلوی تیل بپاشند.

۲. معضل راوندا برخاسته از نارضایتی ها و بیعدالتی های قومی بود و دین و مذهب دخالتی دران نداشت؛ اما کشور ما در پهلوی تمام مصایب و بیعدالتی های قومی قربانی افراطیت مذهبی است٬ و میدان تاخت و تاز و جنگ نیابتی دول بر مبنای مذهب و افراطیت مذهبی.

ازینرو تمامی کشور ها به نام افراطیت مذهبی درین ماتمکده منافع خاص خویش را داشته و به نفع خود سود خواهند برد٬ بجز مردمان مظلوم و محکوم این ماتمکده که هم قربانی افراطیت مذهبی اند و هم قربانی فاشسزم قبیلوی.

اگر حالا برنخیزیم فردا دیر خواهد بود!

>>>   امیری صاحب، درک‌ بسیار عالی از وضع سیاسی و فرهنگی کشور دارید.
من همیشه مقالات تانرا می خوانم.
قلم تان سبز و عمر تان دراز باد.
به مبارزه تان ادامه دهید.
خداوند یار و یاور تان باد.
شفیق از المان

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، اوزبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشه ئی ها، و غیره غیر پشتون ها باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این یک نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتوانند برضد تمامیت خواهی پشتون ها متحدانه برعلیه آنها ایستادگی کنند۰ در غیر آن یکی یکی سر به نیست میشوند، هویت قومی آنها نابود میشود، و همه را یکه یکه برده میسازند. پشتونها هیچگاهی از تمامیت خواهی خود دست نمیکشند۰
خلقی، گلبدینی، طالب، تکنوکرات، اوغان ملیتی، لنگی دار، نکتاهی دار، تعلیم یافته، بیسواد، نابغه شرق، متپکیرغرب، یا خرکار ویا هرچه باشند همه و همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰
بر تمام غیر پشتون های کشور لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این فاشیست ها باهم متحد شوند۰
پشتونها نام تمام اقوام دیگر را حذف میکنند و همه را بزور اوغان یا افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی نام گذاشته اند، در حالیکه در بین خودشان از یک قوم حتی یوسفزی را امرخیل یا احمدزی ویا پوپلزی را نیازی وغیره گفته نمیتوانی۰ ما نمیخواهیم این وحدت ملی یکطرفه و جبری را۰
پشتون از سره تا خشره، از متپکر تا خرکار، از تکنوکرات تا طالب، یا داعش، یا گلبدینی، یا خلقی، اوغان ملیتی، وغیره وغیره هیچکدام به احترم ارزش های متقابل، برادری و برابری، و به اصل مشراکت مسالمت آمیز و احترام متقابل باور ندارند۰ فقط و فقط زور و زر را میداند، و تقلب و خیانت را میدانند، و تمامیت خواهی را

>>>   وقتی ادبیات اصیل اوغانی به گونه تحمیلی با فرمان سلطان دیوانه بر همه اقشار تحصیلکرده غیر اوغان تحمیل شود ، نتیجه اش جنگ قومی است.
ایستادگی تمام اقوام در برابر قوم اوغان.

>>>   امیری! اګر جنګ جنګ قومی پس مانند جنګ افشار است؟

>>>   اولتر باید بگویم که در افغانستان جنگ قومی نیست باز هم یک تعداد افراد نامشروع که این جنگ را قومی فکر میکند آن هم از طرف همین چند دزد و راهزن که از تهداب پنچرمین و موتر شوی بودندن به واسطه کشور های خارجی یک کثافت را بنام مسعود کثیف به قدرت رساند و از همان وقت جنگ قومی را آغاز نمود وقتیکه یک پنچرمین ریس شود از آن چی امید خواهد داشت و همان مسعود لعین بود که همه روزه در جبل السراج جلسه دایر می‌کرد و مردم را به جنگ قومی دعوت می‌کرد در وقت قدرت خود یک میلیون خارکش سقو پنچرمین دریور کاماز را جنرال و ریس ساخت و افراد روشن فکر و صاحب رسوخ را به گدایی سوق نمود و تا فعلا همین پنچرمین ها جنگ قومی وبی اتفاقی را دامن میزند

>>>   امیری صاحب، درک‌ بسیار عالی از وضع سیاسی و فرهنگی کشور دارید.
من همیشه مقالات تانرا می خوانم.
قلم تان سبز و عمر تان دراز باد.
به مبارزه تان ادامه دهید.
خداوند یار و یاور تان باد.
شفیق از المان

>>>   جنګ افشار دیگر به تاریخ تعلق دارد و تکرار نمیشود۰ جنگ آینده جنگ قومی است ولی بین قوم اوغان و اتحاد قومهای غیر اوغان کشور صورت میگرد۰
از نوشتن جنګ پندک دارت معلوم است که تو هم از جمله آغاز کننده این جنگ هستی۰
موفق و پیروز باد اتحاد قوم های غیر اوغان کشور علیه تمامیتخواهی زورگویی و انحصار قدرت توسط قوم اوغان۰

>>>   مير حکومت زبان ستيز بى غيرت کابل

>>>   جناب امیری!
نوشته اید:
«« مسیری که این دلالان قدرت فاشیست ها با اندیشه های مخرب شان که در پیش گرفته اند جز جامعه ای چند قومی را در مقابل هم قرار دادن چیزی دیگری نیست؛ حذف سیستماتیک تاجیک ها از دایره قدرت و ترور رهبران شان توسط کرزی و غنی نفرت تاجیک ها را برانگیخت-تهدید و تبعید مکرر دوستم، انتقال جنگ از جنوب به شمال، حمله به خانه قیصاری و به اسارت گرفتن آن احساسات قومی را در میان جامعه اوزبیک بر انگیخت-تحریک کوچی ها و حمایت دولت کرزی و غنی از قبیله های پشتون در مناطق هزاره نشین، حمله به علیپور احساسات جامعه هزاره را بر انگیخت و...... »»

آنچه نوشته اید همه درست هست. اما پرسش اینجاست که برای چه مینویسید و برای کی مینویسید؟
اگر هدف از نوشتار ها بیدار ساختن نمایندگان سرسپرده و مزدور و چاکرمنش اقلیت های تاجیک و هزاره و ترک است آنها یا (سایه درخت) را خوش دارند و یا اینکه اصلا به خواب اصحاب کهفی فرو رفته اند. دیده میشود تا حال هیچ چیزی ایشان را از چنین خواب غفلت بیدار نساخت مگر اینکه چوب مولینای بزرگ ایشان را به آگاهی برساند:

مولینای بزرگ پیرامون خواب بردگان بزرگان اقلیت ها میفرماید:
کنده ای را لوطی در خانه برد *** سرنگون افگند و در وی میفشرد
برمیانش خنجری دید آن لعین *** پس بگفت: اندر میانت چیست این؟
گفت: آنکه با من ار یک بدمنش *** بد بیندیشد٬ بدرم اشکمش
گفت: لوطی حمد لله را که من *** بد نیندیشیده ام با تو به فن
چونکه مردی نیست٬ خنجر ها چه سود *** چون نباشد دل٬ ندارد سود خود

>>>   جنګ افشار دیگر به تاریخ تعلق دارد و تکرار نمیشود۰ جنگ آینده جنگ قومی است ولی بین قوم اوغان و اتحاد قومهای غیر اوغان کشور صورت میگرد۰
از نوشتن جنګ پندک دارت معلوم است که تو هم از جمله آغاز کننده این جنگ هستی۰
موفق و پیروز باد اتحاد قوم های غیر اوغان کشور علیه تمامیتخواهی زورگویی و انحصار قدرت توسط قوم اوغان۰

>>>   علت جنگ و خونریزی امروز نه مسعود است نه هم پنچرمین و موتر شوی ها قسمیکه تو از عقده عقارت مینویسی۰ علت جنگ امروز جهالت قوم وحشت انتحار و انفجار است که نیم آنها خود را پاکستان فروخته اند و نیم دیگر آن به امریکا و مانند خفاشان خون آشام بر گلوی این ملت مظلوم از دو جهت چسپیده اند۰
یاد مسعود بعد از بیست سال هم مثل خنجر در آنجایت کار میکند و سخت میخلد۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است