پناهجویان افغان و نبود سرپناه در اروپا
 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۴۹    ۱۳۹۹/۸/۲۶ کد خبر: 165520 منبع: پرینت

شماری از پناهجویان افغان در اروپا، از نبود سرپناه در فصل زمستان و شرایط ناگوار زندگی شکایت دارند.
آژانس خبری فرانسه گزارش داده که تنها در مناطق اطراف پاریس حدود دو هزار افغان پناهجو در شرایط دشوار بسر می‌برند.

مرتضٰی رامز یکی از این افغان‌های پناهجو به آژانس خبری فرانسه گفت: "مستقیم اینجا آمدیم، شاید مناطق دیگر پاریس زیبا باشند، ولی من ندیده‌ام. اینجا وحشتناک است زندگی در اینجا خیلی دشوار است."

این پناهجویان می‌گویند با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند و خواهان کمک‌های عاجل موسسات کمک‌کننده به مهاجرین شده اند. قبل از این از وضعیت دشوار زندگی پناهجویان افغان در یونان، بلغاریا و دیگر کشورها گزارش‌های داده شده بود.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پناهجویان افغان
اروپا
نظرات بینندگان:

>>>   من هم گزارش میدهم.
بدترین شرایط زندگی یک مهاجرازشرایطزندگی غنی بهتراست.
این دروغ های شرم اوررابس کنید.
دراروپا تعقل است و محصول این تعقل، امنیت است وانسانیت ومصونیت پاکی ونشاط وسرسبزی وفراوانی ابزارمعیشت مادی.
هرملک ،ملک ماست که ملک خدای ماست.زندگی درزیرچترملا وطالب هزارها مرتبه بدتر ازدوزخ است .تعدادواقعات مسیرراه اروپا کمترازتعدادواقعات کابل_قندهار است وهمچوحوادث هرانگاهی امکان دارددرهرگوشه دنیا رخ دهد.
به جان جوان خودرحم کنید.به پیش به سوی یک زندگی انسانی.
عادل

>>>   فرارازظلمت ووحشت کارانسانهای هوشیار،بااراده وباجرات است.
اگرفرض رابجااورده نمیتوانید،بکوشیداقلا سنت راادا کنید.
مهاجرت سنت است.(خات گفتین اینه یک ملای نو بریما).

>>>   وقتی به غرب میرسی میبینی چتیات این هافوق العاده زیاداست.طورمثال میگویند:
-به خانم تان نبایدبه چشم مزدورخانه وبرده جنسی دید بلکه خانم شریک وهمسفرزندگی ومادراولاد های شماست باید به دیده احترام به اودید.
-به اطفال تان اجازه دهید صحبت کنند،به حرف شان گوش کنید،بعضا یک طفل پنجساله دریک مورد به شما مشوره خوبی میدهد.
-منافع ملی رابرمنافع شخصی،فامیلی،زبانی وقومی ترجیح دهید.
-حیوانات رادوست داشته باشید وبه انهاترحم کنید،لت وکوب شان نکنید واضافه ازتوان شان بارشان نکنید.هنگام دوشیدن شیرحیوانات گوساله وبزغاله انراازیادنبرید.
-شیرراکه زهرجان میکنیددرحقیقت استحقاق ان بزغاله وگوساله معصوم است.
- سربریدن یک حیوان بیزبان وبیگناه وزهرجان کردن گوشت ان رذالت است.
-چون درجهان درمجموع ۴۴۰۰ دین خوردوبزرگ وجوددارد،این عقیده احمقانه راکه دین من حق و۴۳۹۹ دین دیگرناحق است کناربگذاریدومثل دین خودبه دین دیگران احترام داشته باشید.
-قتل وازپیشروویا پشت سرحلال کردن انسانها وسنگسارکردن وحشت است ودست به همچم اعمال وحشیانه نزنید.
-دختران معصوم ۱۱ ساله رادرمقابل دالربه نام نکاح زیرپای یک مردوحشی ۵۰ ساله دوزنه نیاندازید وجانش رانگیرید.
-وده ها مورددیگر.
گاهی میترسم نظریات اینها درست وانسانی وازما چتیا ت نباشد.
نظرشماعالیمقام چیست؟
حیران

>>>   افغانستان دیروزوجاهلستان امروز دیگروطن من وتونیست.بل وطن ملای احمق وطالب وحشی است.اگرملایاطالب هستی جاهلستان مبارکت باد.همانجا باش.
درغیران زودبیا که پشتت بسیار دق شدیم.
سرور

>>>   اگه خفه نشوین مه هم چندتا چتیات دارم.
۱.مردبعدازازدواج حق طلاق داره،زن نی.
۲.پسردوبرابردخترارث میبرد.
۳.درمرسم نکاح پسرخودش بایدبلی یانی بگوید،اما دختربایدوکیل(یک مرد) داشته باشد.
۴.مثل خریدوفروش موتریابایسکل قیمت دخترباید دریک کتابچه(نکاحنامه)درج شودوبعدچندتاشاهد امضاکند.
۵.اگرمردوزنی متهم به عمل جنسی بدون نکاح شدند،تنها خانم یادخترباید سنگسار شود.
۶.اگربازن نامحرم همبسترشدی جزادارد،امااجرای عمل جنسی باحیوانات مظلوم که چندان گپی نیست.
۷.مواردمتعدددیگر.
فاروقی

>>>   درجوانی میتوانید بدون تشویش دست بهرجنایتی بزنیداماوقتی پیرشدیدبرویدعربستان به دوریک خانه هفت چرخ بزنیدویک دیوارکانکریتی را باهفت سنگچل نشانه بگیرید،همه گناهان تان بخشیده میشود،مثل طفل نوزادپاک میشوید،وقتی وطن برگشتیدازسرشروع کنید به جنایتهای جدید.
فاروقی

>>>   یک گوساله بیگناه راسرببرید وبیست مردوحشی قمچین بدست سواراسپها شونداواسپان مظلوم راقمچین کاری وجسدگوساله رادرجریان در گیری پارچه ،پارچه کنیدواسمش رابگذاریدورزش ملی بزکشی وبه ان مباهات کنید.
-مگرنمیشودعوض این گوساله ازیک بوجی ریگ به وزن ۵۰کیلو استفاده کرد؟
-مگرنمیشودعوض قمچین کاری باکف دست برگردن اسپان اهسته،اهسته زگنال دوش داد؟من که متیقین هستم هراسپی زیرکتروباهوشترازهوشیارترین افغان است.
فانی

>>>   خبرناخوش ایند دیگربرای همه افغانها!
باتداوم وحشت ودهشت دروطن بدبخت مادرارزیابی سازمانهای ملل متحددرسنجش تعقل وذکاوت مجودات حیه روی زمین که هرسال درنیمه دوم ماه نومبرصورت میگیرد،امسال شاهددوپله سقوط هستیم.
۲۰۱۹:انسان-شادی-افغان-دولفین-اسپ.
۲۰۲۰:انسان-شادی-دولفین-اسپ-افغان.
بیدار

>>>   راستی اینه دگه گپ،دگه گپ.
درمحفل عروسی چادربه سر(گویا زن مسلمان باحجاب)امابا هژده قلم ارایش لب ودندان ومژه وچشم وابرو،رقص بانوک پنچه ازسرتااخرمیدان درمیان مردان نامحرم.پوشاندن پشم سرگناه نیست ولی بااین ارایش مضحک دلقک مانندورقص کتک درمیان ۵۰۰ نفرمردهمخوانی ندارد.
هموتونیست؟اگرکمی ازعقل کاربگیریم مگر گنهکارمیشویم.
خاموش


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است