امرالله صالح در راس کمیته مبارزه با فساد اداری
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۹    ۱۳۹۹/۸/۲۷ کد خبر: 165540 منبع: پرینت

جلسه ۲۷ عقرب مطابق به ۱۷ نوامبر سال ۲۰۲۰:

اول: به اساس هدایت مستقیم و واضح جلالتماب رییس جمهور کشور در جلسه ۲۵ کابینه مسوولیت نظارت از تطبیق میثاق امنیتی در ده شهر بزرگ و عمده افغانستان به عهده معاونیت اول ریاست جمهوری گذاشته شد. با الهام از روش جلسات شش و نیم و تیم منسجم که در این بخش ایجاد گردیده است و با یاری مستقیم دفتر شورای امنیت ملی انشالله کار بالای ولایات متذکره را آغازخواهیم کرد.

دوم: بخاطر ایجاد موثریت و سرعت در امر مهار فساد اداری و ارج گذاری به پیام های مردم سر از فردا نماینده تعیین شده و با صلاحیت مقام دادستانی کشور در جلسات شش ونیم اشتراک خواهد داشت. در نتیجه این حضور یابی و هماهنگی رخ در رخ ما میتوانیم به شکایات مردم ارج بگذاریم و در عین حال از تمام مردم شریف افغانستان خواهش میکنم که هنگام مراجعه به ادارات دولتی اگر موارد رشوه ستانی و کار شکنی را متوجه میشوند به هر نحوی که برایشان راحت است ما را درجریان قرار بدهند. البته طرح هماهنگی تلاش های ضد فساد را در چوکات میثاق امنیتی با مقام لوی سارنوالی شریک خواهیم ساخت. از اولین روز های آغازین کار میثاق امنیتی یک نقل طرح بصورت مستقیم به لوی سارنوالی ارایه گردیده بود اما قرار گرفتن زیر یک چتر بخاطر تسریح کار و احترام به صدای مردم پس از حکم مقام ریاست جمهوری صورت میگیرد.

سوم: من وعده داده بود که نفر دومی عضو هسته طراح حمله بالای دانشگاه کابل را به کابل می آوریم. موصوف حزب الله نام دارد و در اصل از ولایت کنرها است به کابل انتقال شد و فردا بخشی از اعترافات اش را به شما شریک خواهم ساخت. طالبان تاوان و بهای این جنایت بشری را در محضر ملت افغانستان و جامعه جهانی خواهند پرداخت. در عین حال ثبوت و مدارک غیر قابل انکار دیگر در اختیار ما قرار گرفته است که نشان میدهد چگونه خلا های امنیتی را دشمن تثبیت می نماید. این درس های بدست آمده از ناکامی ها و کامیابی ها را بخاطر جلوگیری ازحوادث بعدی بکار خواهیم برد.

چهارم: معلوم گردید که از سال ها بدینسو یک ریاست فلج و بیکاره در وزارت معارف بنام ریاست زمرک وجود داشته است. اما تا زمانیکه بحث زمرک در میثاق امنیتی مطرح نشده بود مکاتب کابل از این ساختار خبر نبودند. این ریاست از بیم پاسخگویی به به اینکه زمرک نباید به وزارت داخله انتقال کند مقاومت میکند. در کابینه ۲۵ فیصله گردید که وزارت معارف بدون تعلل در بخش زمرک با وزارت امور داخله همکاری را اغاز نماید. در عین حال تفتیش تعیین خواهد گردید که از ریاست زمرک بپرسد درین نوزده سال چه میکردند . در عین حال خبر شدیم که موسسات خیریه نیز در سال های اخیر زیر نام زمرک پول بدست آورده اند. آن موسسات نیز مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.

پنجم: عکس پنج تروریست جنایت کار که در انفجارات شهری دست داشتند منتشر گردید. از مردم خواسته شده است که اگر در آن حملات عزیزان خویش را از دست داده اند دعوای حق العبد نمایند.

ششم: عکس ده نفر تروریست دیگر که بازهم در حملات شهری دست داشتند و مرتکب جنایات بزرگ شده اند منتشر خواهد شد. اگر مردم از ثبت دعوای حق العبد بصورت مستقیم نگران اند ما میتوانیم خدمات مشورتی و وکیل دعوا فراهم سازیم. احوال بدهید.

هفتم: پولیس شجاع کابل در بیست و چهار ساعت گذشته توانسته است که یک باند کلا بردار را که طلای ساختگی می فروختند و باند دومی که زیر نام ملل متحد موتر های مردم را کرایه گرفته و فرار میدادند دستگیر نمایند. افتخار به پولیس کابل.

هشتم: با توسل به روش نرم دست فروشان منطقه باغ علی مردان موافقه کردند که پنجا درصد ساحه غصب شده را رها سازند. سپاس می نمایم که این کار را انجام دادند شما میتوانید به ساحه رفته از نزدیک ببینید. مذاکره با دست فروشان لیسه مریم نیز ادامه دارد. مرحله بعدی این است که برای این دست فروشان کارت هویت داده میشود و در مرحله سوم تابع مالیه میگردند.

نهم: متاسفانه دیشب دوتن از پولیس شجاع کابل هنگام اجرای وظیفه مقدس تامین نظم موتر های سنگین بار در منطقه کمپنی ترور گردیدند. شهید پام جان ولد پیدل از ننگرهار – شهید احمدزی ولد سردار آقا از پروان – عتیق الله ولد سید جان از ده سبز زخمی است. در همین حال نیرو های امنیتی افغانستان سه تن را که در ترور مدیر امنیت ملی نجراب در منطقه قره باغ دست داشتند گرفتار نموده اند. اعترافات شان را فردا با ملت شریک خواهیم ساخت.

دهم: هشتاد و شش درصد مردم از کارکرد تیم شش و نیم صبح که برای تطبیق میثاق امنیتی کار می نمایند در بیست و چهار ساعت گذشته ابراز حمایت نموده اند. بیست درصد پیشنهادات مشخص و اطلاعات ارایه کرده اند که به هریک رسیدگی میشود. دو درصد از روش ابو لهب و ابو جهل پیروی کرده غیر از دشنام و رکیک گویی حرفی ندارند.

یازهم: بالاتر از نود درصد کسانیکه تماس گرفته اند که در بیست و چهار ساعت گذشته تعداد شان نزدیک به هشت هزار نفر میرسد از دولت خواسته اند که تمام وزارت خانه ها برای رسیدگی به مشکلات و کار قابل لمس جلسات تصمیم گیری و برنامه ریزی روزانه خود را ساعت شش و نیم صبح دایر نمایند. اجرایی سازی این کار در صلاحیت من نیست.

دوازدهم: رییس جمهور دیروز از قوه قضایه خواست که تروریستان را محکمه علنی نمایند. همچنان تاکید صورت گرفت که محکمه سریع دایر گردد تا مردم بدانند که قاتلین عزیزان شان از بندی خانه مهمانخانه نمی سازند.

سیزدهم: گفته شده است که اعلامیه های جلسات شش و نیم صبح از دید املا و انشا مشکلات دارد. دقیق. اگر قرار بود من با ادبیات حقوقی و با تمرکز بر بی نقص نوشتن و بی اشتباه نوشتن تمرکز میکردم سطح جرایم در کابل نود درصد کاهش نمی یافت. تمرکز جلسات شش و نیم بر محور تامین امنیت و نظم در جامعه است. انشالله یک مرزای خوب پیدا خواهیم کرد واز قلم بدستان عزیز جویای همکاری خواهیم شد. اما تا آنروز به مغز نوشته ها ببینید نه به پوست آن.

امرالله صالح


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امرالله صالح
فساد اداری
نظرات بینندگان:

>>>   آقای صالح
به مغز اش من نگاه کردم نه پوستش
شنو اکنون که از مغزش چه گویم.

۱- کار بالای ولایات را نه از مرکز بلکه از صلاحیت دهی به والیان و مشوره شورای ولایتی و نظارت مستقیم شش و نیم مرکز آغاز کنید تا ظرف حد اقل دو هفته دیگر ده تیم شش و نیم قدرتمند و با اراده در ده ولایت داشته باشیم و به اینگونه فشار کار بر شما کم و مسولین ولایات فعالتر میشوند.

۲-در مورد دادستانی کل باید چند کار انجام شود.
داد مردم را ستانیدن هدف باشد ، نه دستورات این و آن را انجام دادن.
سرعت کار در دادستانی توام با شفافیت و پاسخگویی بیشتر شود.
تفتیش داخلی در دادستانی ایجاد شود تا در هر بخش و در ارتباط هر دوسیه مسولین جوابگوی عملکرد خودشان باشند.
تیم شش و نیم باید در مورد موارد سپرده شده با دادستانی هر روزه پیگیر باشند.
یک هسته کوچک از دادستان های مجرب حتی متقاعد باید در تیم شما در زمینه توظیف شوند البته اگر ممکن باشد این تیم برای خدا و داوطلبانه کار کند ، چون نزدیک های آخر عمرشان است و عفو تقصیرات گذشته را از خداوند بخواهند.

۳- در گذارش قبلی گفتید که نفر دوم در پکتیا کشته شد و حال نفر دوم دستگیر شده ، کمی وضاحت بدهید.
در گذارش قبلی گفتید که انتحاری ها بعد سروی ساحه تصمیم گرفتند که با وریشی های لوکس و به تیپ دانشجویان با کلاس وارد دانشگاه شوند که شدند ، حال سوال این است که سلاح و مهمات و بمب های دستی را میشکد در لیک های دانشجویی انتقال داد، لطفا" صحنه را باز سازی کنید.
قرار اظهارات دانشجویان نجات یافته تروریست ها ملبس با لباس نیرو های امنیتی بودند، کمی دقت شکد.
به هر حال باید تمام شبکه چه درداخل دانشگاه و چه در خرج در معرض دید مردم قرار بگیرد ک در معرض سوال و جواب مستقیم خبر نگار ها و ریشه ک تبار و جل و پوستک فرد فرد شان علنی شود فرق نمیکند اگر از ده و دیار من است یا شما یا آقای غنی.

۴- قضیه زمرک یا همان ثارندوی و پالندوی قدیم.
من در مکتب شخصا" این تجربه را دارم و آنجا متوجه شدم که اکثر ثارندوی ها که از مکاتب بودند از طرف پرچمی ها رهبری میشدند و پالندوی ها که از دانشجویان دانشگاه ها بودند از طرف خلقی ها و من هم از طرف یک هم صنفی خود که بعد دانستم پرچمی است تشویق شدم اما هرگز پرچمی نشدم چون آن عزیز جرئت این را نکرد که من را به حزب دعوت کند.
هدف از ایجاد و به کار گیری زمرک ها باید واضح شود ، آیا به مقصد چشم و گوش اظافی نیرو های امنیت ملی و وزارت داخله باید عمل کنند؟ در اینصورت فکر کنم یک نسل را بد تربیه خواهیم کرد، اما اگر به گونه اطفال و نو جوانان وجوانان با تربیت و با اخلاق اجتماعی عالی الگو و نمونه شوند برای باقی شهروندان وطن و زمینه اصلاح اخلاق اجتماعی را به گونه تدریجی و همگانی فراهم کنند کار نیک است و باید در قدم اول خود خوب بیاموزند تا بعد بیاموزانند.

۵- آقای صالح
بیائد یک مقدار مردم را راهنمایی کنیم
راه انداختن دعوی حفوقی حق العیدی برای فامیل های آسیب دیده مثل کور را به بازار روان کردن است.
شما لطف کنید و در هم آهنگی با نهاد های جامعه مدنی و نهاد دفاع از حقوق بشر و دانشجویان دانشکده حقوق و شرعیات یک مرکز داوطابانه مشاورتی و همکاری کننده با آسیب دیدگان را ایجاد کنید تا این مرکز درخواست ها و فورمه های آماده را ترتیب وک در موارد مثل مورد دانشگاه کابل با تک تک فامیل ها در تماس شوند و با ایشان ضمن وضاحت دهی در قسپت داد خواهی همکاری عملی کنند.
این نهاد در آینده میتواند فامیل های شهدا و معلولین قوای مسلح را هم زیر پوشش بگیرد و در پهلوی همکاری برای بدست آوردن امتیازات شهدا ومعلولین مشوره های حقوقی و تخصصی در بخش آسیب های روانی ناشی از این حوادث به فامیل ها موثر باشد.
این نهاد ها که باید عموما" کارشان داوطلبانه باشد بهتریم مرجع کار آموزی و کسب تجربه کاری پیش از فراغت به عموم دانشجویان مراکز دانشگاهی خواهد بود.

۶- آقای صالح
یک مثال برایتان مینویسم.
یکی از دوستانم در شهر کابل برای همدردی یک زخمی حادثه ترافیکی را وقتی دید مجرم فرار کرد در موتر خود به شفاخانه انتقال داد ، و به خاطر این همدردی یک سال تمام در گیر محکمه و دادستانی بود و قرار بود به زندان برود مگر شکر خدا که کدام واسطه قوی پیداشد و یخن اش را از دست پولیس و محکمه خطا داد. بدین ملحوظ است که مردم میگویند شتر دیدی ندیدی.
مردم باید در صورت اطلاع دهی و همکاری با پولیس و آسیب دیده های حوادث تشویق شوند نه تنبیه، تغیر در نحوه کار کرد ادارات پولیس و امنیت ملی و نهاد های عدلی و قضایی باید آغاز و به گونه تدریجی نهادینه شود.

۷- پولیس مخفی باید بیشتر از پیش فعال شود.
اگر پولیس مخفی بتواند خود شامل هسته های جنایت پیشه شود و اعتماد آنها را جلب کند علاج وقایع پیش از وقوع ممکن است.
شنیدم که کدام عضو بلند رتبه حکومت کمونیستی به شوروی سابق سفر کرده بود و با خود یک مقدار مواد مخدر قاچاق برده بود و بعد در آنجا فروخته بود و در جلسه با عالیجنابان مسکو با افتخار عملکرد کا جی بی را زیر سوال برده بود ، مگر فی المجلس رفقای شوروی اش فردی راکه مواد را از نزدش خریده بود و مواد فروخته شده را در مقابلش حاظر کردند و گفتند خریدار موادت خودش عضو کا جی بی است.

خودت متخثص این امورات هستی از ما فقط یاد دهانی بود.

۸- آقای صالح
زمینه کار باید به مروم ایجاد شود نه اینکه گرفته شود.
دست فروشی خودش یک کار آبرومندانه است ، فقط مشکل در چای کار است.
راه چاره این است که در هر محل و منطقه و تا جای ممکن در قلب محلات شهرداری میدان های وسیع به گونه ستندرد با امکانات لازم مثل تشناب سیار و زباله دانی و امثالهم از قبل آماده کند و ایم محلات را به شرکت های ثبت شده به اجاره سالانه بدهد و این شرکت ها به اجاره روزانه به دست فروش ها بدهد و تمام مسایل امنیتی و نظافتی ساحه به دوش شرکت ها باشد.
این یک راه حل قبول شده در اکثر کشور ها است و جاب شهردار کابل هم حتما" در موطن دایمی شان از این مارکیت های باز خریداری کرده اند.
در پهلوی آن راه اندازی دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار و عید بازار و نوروز بازار و امثالهم هم ممد کار واقع میشود.
مهمتر از همه وزارت مالیه باید برای تمام شهروندان کشور که ثبت اداره احصائیه هستند نمبر مالیاتی صادر کند و به جای چسپیدن به درج اجباری واژه افغان در شناسنامه های برقی ، نمبر مالیاتی را ثبت کنند و هر شهروند بالاتر از هجده سال باید مکلف به ارائه و خانه پوری فورم عواید سالانه خود باشد هرچند این عاید صفر است و به اینگونه سیستم مالیات دهی همگانی میشود و از فساد عاری.
پس جناب عالی اول بوت نو بخرید و بعد بوت های کهنه را دور بیندازید.
اول محل مناسب به دست فروشان تهیه کنید بعد اقدام به انتقال شان.

۹- قاتلین و مجرمین حوادث تروریستی باید قبول کنند که با اعدام عملی و حد اقل حبس ابد بدون عفو و بخشش روبرو هستند در غیر آن اعترافات منجر به حبس میشود و بعد تخفیف عید و برات و سنتی و بعد تبادله یا رهایی ۵۰۰۰ نفری.
چرا باید بترسند در حالیکه مثل انس حقانی بعد مدتی به بهشت دوحه انتقال پیدا میکنند.

۱۰- کار احصائیه گیری نظرات مثبت ومنفی در جایش خوب است اما شما با خود در محاسبه باشید .
وجدان محکمه ایست که احتیاج به قاضی ندارد.

۱۱- بلی جناب معاون صاحب محترم
میدانم که صلاحیت شما محدود است ، اما !!!!
تا زمانیکه صلاحیت عام و تام وزارت خانه ها به صورت عموم از محدوده ارگ بیرون نشود عنصر ابتکار و خلاقیت و رقابت کاری در وزارت خانه ها زنده نمیشود.
وزارت خانه ها ساعت شش و نیم در جلسات شان چی بگویند در حالیکه تصمیم گیرنده اصلی ارگ و تدارکات ملی است.
بگذارید که وزارت خانه ها در محدوده وظایف شان صلاحیت عام و تام داشته باشند و بعد جناب غنی و شوراهای مربوطه اش در ارگ نظارت و تفتیش با قاعده و با انظباط را از عملکرد شان انجام دهند.

۱۲- قوه قضائیه باید سرعت و دقت و عدالت را تمرین کند. استفاده از دانشجویان رشته های حقوقی و قضایی دانشگاه ها بهترین راه حل است.
دانشجویان سال چهارم باید شش ماه اول را در رشته های مربوطه در وزارت عدلیه و محاکم سه گانه و دادستانی های کشور به صورت عملی کار آموزی کنند و راپور این دوره کار شان ضمیمه حتمی مونو گراف فراغت شان باشد ، هم این به مراد رسد و صاحب تجربه کاری شود و هم آن از حجم کارش کاسته شود.

۱۳- ما برون را ننگریم و قال را
ما درون را بنگریم و حال را

هم ز املاء هم ز انشاء فارغی
گر گذارش تو دهی هر صبحگهی
یک اشارت کن به مفهوم میرسیم
خود نپنداری که مایان ابلهیم

۱۴- جوانمرد عزیز، جناب صالح
تو نوشتی ما خواندیم
ما نوشتیم تو بخوان

در حفظ و امان الهی باشی و از گزند حسودان و معاندان به دور

>>>   جناب امرالله صالح تشکر و با اقتدار انجام دهید.
یک هموطن مهاجر

>>>   مردم خوب را خوب میگویند و بد را بد تا جاییکه دیده میشود کار امرالله صالح معاون اول ریس جمهور تا حدی بتر عملا جریان دارد اگر ریس جمهور غنی را قانع سازد که طبق حکم محاکم افغانستان ترورستان قاتلین مردم ما را بالای ترورستان تطبیق کند زیادتر مردم بطرف دولت رجوع میکنند و عملکرد انرا میپذیرند نه اینکه ترورستان را با وصف حکم محاکم ثلاثه در مهمانخانه های زندان نگهداری کنند وقتیکه خوب چاق و فربه شد بدون تمکین به حکم محکمه وحشی های خون خور را ازاد کند تا خون مردم ما را بیشتر خورند چنانچه همین اکنون در جبهات جنگ از برگشتبیشتر از پینچهزار ترورستان ازاد شده از زندان جنگ را شدت بخشیده و خسارات مالی و جانی را ببار اورده است .

>>>   اقدامات نیک شما و نیز وطندوستی شما قابل تحسین است. آرزو میکنم که حلقات مافیایی داخل ارگ قومی که وابسته به ای ایس ای هستند مانند فضلی، اتمر، خپلواک، حلیمی و غیره شما را زهر ندهند یا اینکه در بادیگارهای شما رخنه نکند تا توسط بادیگارهایت ترور شوی. خداوند حفظت کند. دوم در مورد کمیسیون فساد اداری بسیارخرسند شدیم اما اینگونه نشود که مانند وحیدی وزیرمخابرات که هزاره بود و هیچ جرمی هم نداشت ولی بندی شد ولی اکلیل حکیمی که به صدها میلیون دالر اختلاس و دزدی نموده بود نه محاکمه شد و نه هم در مورد بازگشت پولهای دزدی شده تصمیم گرفته شد.
رجامند

>>>   جناب معاون صاحب باید جواز کمپنی خصوصی پنشیر وردک را لغو سازد وآنرادوباره یک اداره حکومتی وملی بسازد
چون این اداره که انحصاری بخش خصوصی ومربوط صرف دو ولایت بود نتیجه بجز ناکامی نداشت ومعاون صاحب اول هم فرموده اند که استخبارات ما ناکام است ،
پس درینصورت چاره بجز لغو این بخش سکتور خصوصی نیست
ریاست امنیت ملی باید دوباره احیا گردد وازچنگال بخش انحصاری وخصوصی دو ولایت آزاد گردد

>>>   جناب صالح صاحب قبلاًهم تامین امنیت شهرکابل را بدوش گرفته بود، بسیار به وجه احسن به پایان رسانید
حالا هم نوبت رسیده به فساد اداری .

>>>   هرکسی توانیست نام یک نهاد دولتی در افغانستان را که به زبان پارسی دری باشد یاد آوری کند یا حتی نام یک اسناد ملی را بگیرد که به زبان پارسی دری باشد نه انگلیسی عربی فرانسه ای نه هندی یک هزار دالر دریافت کند این خیانت غلام بچه های پارسی گو درباره زی ها که غلام بچه بودن خود را نامش را رهبر میگویند کسی میتواند پایخ بدهد؟
خراسانی

>>>   این صالح گک چاپلوس و هویتفروش را دزد بگیر خس دزد های سر کوچه درست کرده اند و خودشان مصروف آجندا ها پروژه ها و دزدی های بزرگ هستند و در زیر دل سخت به این غلام بچه قومفروش میخندند۰

>>>   خداوند اجر دهد همه دست اندرکاران این برنامه را تا حال گذارشات به ملت قابل قبول بوده به امید سر تا سری شدن میثاق امنیتی امید است که هفته یکبار اگر از اجرات گذشت راپور داده شودو تشریح گردد که کدام موضوع چی وقت فیصله شده بود و چی وقت تطبیق اگر مشکل به وجود آمده باشد در جریان تطبیق سر کی ها آسان تطبق شده و کی ها مخالف بودن؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است