از دانشگاه تا شهرداری و مدارس دینی در جلسه صالح
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۴۳    ۱۳۹۹/۸/۲۸ کد خبر: 165556 منبع: پرینت

جلسه ۲۸ عقرب مطابق به ۱۸ نوامبر سال ۲۰۲۰:

اول: بازهم انکشاف بیشتر در ارتباط به قضیه دانشگاه کابل صورت گرفته است و به تعداد دستگیر شدگان افزوده شده است. اینبار کسی به اسم رحمت الله از شرکای مستقیم درین جنایت و عضو هسته دستگیر گردیده است. من وعده سپرده بودم که اعترافات را شریک سازم. بازهم بخاطر حفظ محرمیت این شریک سازی به تعویق افتاد. از ریاست محترم دانشگاه کابل خواهش ما این است که به عنوان یک نهاد علمی که متضرر از این جنایت شده اند اقامه دعوا نمایند. مساله دانشگاه کابل و کورس کوثر جنایت علیه بشریت محسوب میگردد و ما باید تمام جامعه افغانستان وجهانی را در برابر جنایت کاران بسیج سازیم. امیدواریم کمسیون حقوق بشر افغانستان نیز از عادت همیشگی اش که تنها انتقاد است بیرون شده و در این قسمت آستین بر بزنند و کاری کنند. مردم متوقع اند که کمسیون حقوق بشر افغانستان فراتر از گزارش نویسی از حقوق شان نیز در جوامع جهانی و موسسات جهانی حرف بزند.

دوم: تثبیت گردید که در شهر کابل ۹۴ شرکت بلتی فعالیت دارد. بلتی به شرکت های انتقالاتی گفته میشود که جنس را از حالت عمده تبدیل به محموله های کوچک می نمایند و بعد وارد کشورمیسازند. امروز ازین ۹۴ شرکت بلتی خواسته شد که بصورت عاجل خود را در وزارت مالیه ثبت و راجستر نموده و تابع مالیه گردند و در عین حال وقتی جنس را انتقال میدهند بارنامه داشته باشد. اطلاعات تایید ناشده این است که شرکت های بلتی بنابر سنت دیرینه ای کارشان هیچ چیز را باز نمیکنند و تروریستان از این خلای امنیتی بارها استفاده کرده و مواد ممنوعه را از پاکستان به شهر کابل انتقال میدهند.

سوم: مذاکرات ما با دست فروشان باغ علی مردان نتیجه داد و پنجاه درصد ساحه را باز کردند. در عین حال معلوم گردید که در عقب موضوع یک باند منفعت بر قرار دارد. مثلا شصت غرفه جابجا شده از یک نفر بود. او ادعا داشت که این غرفه ها از معلولین است اما تحقیقات نشان داد که ادعایش بی اساس است. مذاکره با دست فروشان لیسه مریم ادامه دارد.

چهارم: از سیصد و شصت و دو مدرسه در شهر کابل و ۱۳۰ مدرسه دینی در ولسوالی ها خواسته شده است که تمام استادان و شاگردان خود را تابع بایومتریک نمایند. بریاست احصاییه مرکزی گفته شد که این کار را در اولویت قرار بدهد. از مدارس ما نباید سو استفاده شود.

پنجم: به اساس احصاییه موسسات در کابل نوصد هزار ساختمان کوچک و بزرگ وجود دارد اما شهرداری کابل میگوید که حدود یک میلیون ودوصد هزار جایداد در کابل وجود دارد. قرار است که بالای هر جایداد که در آن یک فامیل زندگی میکند بین صد تا یک و نیم صد افغانی مالیه وضع گردد تا شهرداری بتواند که خدمات صفایی را درست پیش ببرد. آنچه به اسم صفایی مردم می پردازند مالیه جایداد است که هیچ ربط به صفایی ندارد. در عین حال قرار است که کنفرانس تبادل نظر با مالکان بلند منزل ها دایر گردد وما میلونر های کابل را متوجه مسوولیت های اجتماعی و اخلاقی شان بسازیم. گاهی وقت کثیف ترین محلات اطراف بلند منزل ها است.

ششم: یک جریب زمین غصب شده پارک تپه وزیر اکبر خان داوطلبانه توسط غاصب آزاد گردید. این زمین ده سال بیشتر در نزد کام ایر به کرایه داده شده بود. اکنون شهرداری باید از غاصب کرایه ده سال گذشته را حصول نمایند. ریاست تحقیقات جنایی کابل موضوع را پیگیری می کند.

هفتم: در اعترافات تروریستان دستگیر شده از قره باغ مرتبط به قضیه ترور آمر امنیت نجراب انکشاف صورت نگرفته است.

نهم: یک عضو طالبان داعشی به اسم عزت الله که میخواست از صرافان صد هزار دالر باج گیری کند و بخاطر ایجاد ترس بالایشان بمب دستی پرتاب کرده بود دستگیر گردید. امید است که بخش مطبوعات ما جزییات را برایتان بدهند.

دهم: طالب تروریست به اسم محمد ظاهر که یکی از کارمندان امنیت ملی به اسم سلیمان را چندی قبل شهید ساخته بود دستگیر شد. جزییات را بخش مطبوعاتی ما در اختیار تان قرار میدهد.

یازدهم: خوشبختانه در بیست و چهار ساعت گذشته کابل گواه کدام حادثه عمده جنایی نبوده است . اما اگر شما فکر میکنید این ادعا نادرست است پس امیدواریم که معلومات تان را با ما شریک سازید که بتوانیم نواقص گزارش دهی در سطح حوزه ها و گزارش دهی به مردم خویش را اصلاح سازیم.

دوازدهم: از جمله سه هزار و ششصد نفر جرم پیشه که توسط مردم شناسایی شده و درج جدوال میثاق امنیتی اند تا اکنون هفت صد ده نفر دستگیر گردیده اند. تا اکنون سطح کامیابی ما در امر مهار جرم نوزده در صد است. آمرین حوزه میگویند که شماری از جرم پیشگان که در جداول اسم های شان ثبت است و این جداول مسجد به مسجد توزیع گردیده است فرار کرده اند. شماری حتا به خارج از کشور فرار کرده اند و بعضی هایشان به ولایات رفته اند. اکنون هماهنگی ما به ولایات نیز رو به بهبود است و انشالله فضای کل کشور را بالای جنایت پیشه تنگ و تنگ تر خواهیم ساخت.

سیزدهم: سطح رضایت از کارکرد های جلسه شش ونیم صبح بخاطر تطبیق میثاق امنیتی در کابل در بیست و چهار ساعت گذشته هشتاد و پنج درصد – تحلیل ها و پیشنهادات اکادمیک بیست درصد و بازهم یک درصد پیروان مکتب هیچ به کار خویش ادامه داده اند و رکیک گفته ند. مجموع تبصره ها در بیست و چهار ساعت گذشته دور و بر ده هزار میشود.

چهاردهم: نماینده دادستانی رسما شامل جلسه گردید و در عین نماینده ریاست مبارزه با جرایم سنگین نیز شامل جلسه گردید. از این به بعد هماهنگی بین تمام نهاد ها در کابل و دادستانی رخ در رخ خواهد بود تا بتوانیم زمان اجراات را کوتاه ساخته و به خواست مردم خویش برسیم. پس در ارتباط به مسایل مرتبط به دادستانی نیز هرچه میخواهید بنویسید و تحلیل گران ما در جلسه فردا آنرا با ختصار با دادستانی مطرح ساخته و در کمتر از چهل و هشت ساعت از کار خویش به شما اطمینان میدهیم.

پانزدهم: عملکرد وزارت مالیه در بخش توزیع اسناد به موتر های بی اسناد و بی پلیت قطعا قابل قبول نیست و گمانه ها وجود دارد که اینها کار را بطی ساخته اند تا زمینه رسیدن ده ها هزار موتر غیر قانونی دیگر به کشور مساعد گردد. موضوع را بسیار جدی زیر کار و نظارت اطلاعاتی خویش قرار داده ایم و به وزارت مالیه کتبا هدایت داده شده است که سستی در کار و کاغذ پرانی غیر ضروری را دور سازد. فردا برایتان از پیشرفت گزارش خواهیم داد.

امرالله صالح


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صالح
امنیت
نظرات بینندگان:

>>>   آقای صالح،
۱- در دانشگاه کابل سلاح و مهمات توسط تروریست ها داخل نشده بلکه در اختیار شان قرار داده شده، جرئت کنید و قضیه را با تمام جزئیات نهایی کنید و با مردم شریک کنید.
جسد های تروریسان کجاست؟
DNA صورت گرفت؟

۲- نه تنها شرکت های انتقالاتی بلکه تمام انسان های متحرک جامعه باید ثبت اداره مالیاتی شوند.
نمبر مالیاتی به مجرد ۱۸ ساله شدن فرد ثبت شده در اداره نفوس برایش صادر شود ، حد اقل در شهر های بزرگ برای انسان های آدرس دار این کار صورت بگیرد و بعد عمومیت پیدا کند.

تمام شرکت ها و افراد که شامل بازار اند ، حتی کسبه کاران و روز مزدان و عمله و فعله باید دارای جواز کار البته رایگان و نمبر مالیاتی باشند.

تمام افرادی که کار شخصی دارند از مردکار تا تجار بزرگ و فابریکه ها و امثالهم باید سالانه یا ربع وار اظهار نامه های مالیاتی خود را به اداره مالیه محله مربوطه بفرستند.
شرکت ها و دفتر های حسابداری خصوصی باید ایجاد شود و درقسمت ترتیب اظهار نامه های مالیاتی خدمات ارائه کنند.
خلاصه وزارت مالیه و مستوفیت ها باید مدرن و مطابق ستندرد جهانی تغیر کنند.

۳- در مورد دست فروشان قبلا" مفصل نوشتم و خلاصه اش اینکه اول جای برایشان تدارک ببینید و بعد توقع بیجا شدن را داشته باشید.

در عقب لیسه مریم یک ساحه سبز است که سالها خشک و خالی مانده بود و یک گوشه اش را الماس غضب کرده ، این میدان را در دسترس دست فروشان قرار دهید.

۴- نه تنها مدارس بلکه سیستم بایومتریک را از شامل شدن به مکتب ، شامل شدن به کار ، شامل شدن به دانشگاه و در نهایت قدم به قدم تمام شهروندان کشور را زیر پوشش قرار دهید.
مدارس ملا تره خیل نباید از لست بیرون باشد.

۵- تنظیف و پاک کاری شهری به گونه فعلی بی نتیجه است.
شرکت های پاک کاری خصوصی و تخصصی باید ایجاد شود که همزمان توانایی باز تولید مجدد از کثافات را داشته باشند و شهر داری با این شرگت ها قرار داد نماید و از کار شان نظارت کند.

پول صفایی نظر به حجم ساختمان و تعداد فامیل ها و تعداد منزل ها و تعداد تشناب ها و امثالهم باید تثبیت عادلانه شود و به گونه اتومات به شهرداری پرداخته شود و از طریق شهر داری به شرکت های پاک کاری.

تمام هوتل ها ، رستورانت ها دوکان ها و محلات مارکیت های عمومی و مندوی ها و امثالهم باید ملزم به قرار داد با شرکت های پاک کاری و تخلیه کثافات باشند و به شرکت مربوطه پول بپردازند.

شهر داری باید پالیسی سازی و مدیریت و نظارت کند تا اجرائات.
عملیات اجرائی را به شرکت های خصوصی بگذارد.
مالیه جایداد باید به دو بخش تجارتی و شخصی جدا شود و اماکن مورد استفاده شخصی نباید مالیه جایداد بپردازد.

۶- غصب زمین را شهر به شهر و محله به محله تثبیت کنید و اطلاع رسانی کنید و ضرب الاجل تعین کنید و ملیون ها جریب زمین غضب شده را برگردانید.
یک جریب هم از هیچ کرده خوب است.

۷- پیشرفت خوب و عالی است ، کارمندان فعال مکافات نقدی شوند که زمستان است ، تقدیر نامه اش باشد به تابستان.

۸- از قلم افتاده

۹- و ۱۰- ، کارمندان فعال مکافات شوند و اداره مطبوعاتی فعالتر اطلاع رسانی کند.
میشود که هر روزه کنفرانس خبری داشته باشد.

۱۱- امیدوارم شاهد هیچ حادثه یی در هیچ جای کشور نباشیم ، تشکر از عملکرد مثبت شما و مسولین.

۱۲- زمین زیر پای مجرمین باید تبدیل به آتش شود و یگانه راه نجات قبول جرم و گناه ، توبه و پرداخت غرامت و در صورت لازم سپری کردن مراحل قضایی.

۱۳- از مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی بخواهید که همزمان با شما آمار گیری کنند و با آمار خود مقایسه کنید.
در دایره تنگ بلی گویان محصور نباشید.
منفی بافی هم جزئ زندگی است و خدا منفی بافان را هم صحت و عافیت نصیب کند.

۱۴- اداره دادستانی هم از اجرائات روزانه خود در پیوند با تصمیمات شش و نیم اطلاع رسانی کند و محاکم هم.
کوشش شود که ادارات عدلی و قضائی ناحیوی فعالتر شوند و قضیه هر ناحیه در خودش به سرعت بررسی شود.

۱۵- وزارت مالیه و ملحقات آن باید کلا" مدرن و دیجیتال شوند ، تا جای ممکن از روبرو شدن کارمند و مشتری جلو گیری شود ، در سیستم مدرن اداره یک بخش باز تماس با مراجعین قرار دارد و بخش بسته اجرائات.
مثلا" در شهر داری یا وزارت مالیه
در ورودی باید یک صالون کلان وجود داشته باشد با چوکی ها برای مراجعین و سیستم نمبر دیجتال.
مشتری با داخل شدن تکمه نمبر را فشار میدهد و ورق نمبر خود را میگیرد و در بخش انتظار منتظر نمبر خود میباشد.
در بخش دیگر صالون غرفه های کارمندان
هر کارمند نماینده یک بخش است و درخواست مشتری را بررسی میکند و بعد تکمیل اطلاعات از نزد مشتری تسلیم میشود و رسید میدهد و به مشتری یک فرصت زمانی برای گرفتن جواب و بعد دوسیه ها را به شعبه مربوطه تسلیم میدهد تا طی مراحل شود.

در بین این دو یک غرفه راهنمایی است که به مجرد رسیدن نوبت ، مشتری به آن غرفه مراجعه میکند و کارمند موظف تشخیص میدهد که مشتری به کدام غرف باید مراجعه کند.
اداره مدرن تضمین کننده ، سرعت ، دقت و سهولت و ایجاد رضایت است.

مکافات و مجازات و اطلاع رسانی عامه شرط پیشرفت در کار ها است.

آقای صالح عزیز،

تو نوشتی ما خواندیم
ما نوشتیم تو بخوان

در پناه خدا جان باشید

>>>   تشکر از تلاش و اشراف شما بر جوانب مختلف آقای صالح

>>>   موفق باشید و انشالا که افغانستان بدون طالب و دزد داشته باشیم و این جنایت کاران به اشتباه خود پی برده در سده زندگی نورمل در کنار هم وطنان داشته باشند چون مردم از جنگ و نا امنیتی خسته شده اند .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است