گزارش جلسه سی ام امرالله صالح
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۴    ۱۳۹۹/۸/۲۹ کد خبر: 165564 منبع: پرینت

جلسه ۲۹ عقرب ۱۳۹۹ مطابق به ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰:

اول: اعترافات حزب الله و رحمت الله اعضای جدید دستگیر شده هسته حمله بالای دانشگاه کابل هنوز آماده برای نشر نیست. به گفته امنیت ملی کار بالای این دوسیه به شدت جریان دارد. سه باب خانه که از دید استخباراتی به آن خانه های محفوظ گفته میشود و مربوط این باند بود تثیبت و تلاش گردید اما کوچیده بودند. از تهکوی خانه های متذکره بازهم ثبوت از جنایات اینها بدست آمده است. آن عده از مسوولین رهنمای معاملات که در عقد قرارداد کرایه منازل هدایات ریاست عمومی امنیت ملی را زیر پا ساخته اند مطابق قانون برخورد صورت میگیرد. این مسوولین رهنما های معاملات با وصف تاکید و داشتن خطوط رهنمایی در تثبیت هویت کرایه گیرنده بازهم تغافل کرده و زمینه فعالیت برای تروریست را مساعد ساخته اند به عنوان شرکای جرم مورد بازرسی و تحقیق قرار خواهند گرفت. امید است که این هشدار را تمام صاحبان چنین دفاتر جدی بگیرند.

دوم: ساحه زور آباد عقب هوتل شام پاریس به یک منطقه ممنوعه سیاه و ملتهب تبدیل گردید است. تمام بررسی های ما نشان میدهد که ماین جاسازی شده در لب جر سرنخش به همین ساحه میرسد. تسلسل حملات قبلی نیز نشان میدهد که درین ساحه تروریستان رخنه کرده اند. تمام نهاد ها وظیفه گرفتند که مردم را درین منطقه علیه ترور و جنایت بسیج سازند. مردم مکلف اند که خانه های مشکوک را به پولیس و امنیت ملی نشان بدهند در غیر آن تصمیم است که ساحه خانه به خانه مورد تلاشی قرار خواهد گرفت. ما متوقع همکاری صمیمانه و جدی مردم این ساحه استیم. قبلا نیز یک باند چپاول گر و یک باند مصروف در جابجا سازی ماین مقناطیسی ازین ساحه گرفتار گردیده بودند. مردم محترم زور آباد لطف نموده مشکوکین را به پولیس خبر بدهید و یا اینکه آماده تلاشی خانه به خانه باشید.

سوم: تابوت فروشی ها اجازه نمایش تابوت را در روبروی دکان های خویش ندارند. آنها اجازه نصب لوحه های با عکس تابوت و قبر را ندارند. از امروز به بعد تنها در لوحه هایشان باید نوشته شود – خدمات تدفین – و بس. تا چهل و هشت ساعت دیگر این مشکل در تمام شهر کابل رفع خواهد گردید. نمایش تابوت خالی در جاده ها و نصب لوحه های عجیب و غریب با عکس قبر و مواد تدفین روان مردم را می فشارد و باید پایان یابد. اگر در ساحه شما این کار صورت نگرفته بود برای ما احوال بدهید.

چهارم: چندی قبل شهرداری کابل دست به تخریب یک بلند منزل در ناحیه اول زد ولی نا تکمیل گذاشته شد. امروز فیصله گردید که آن بلند منزل به مصرف دولت تخریب میگردد و مالک آن به جرم زیان مالی به دولت مورد بازخواست قرار میگیرد. دلیل این جدیت ربط به ساحه تاریخی این نقطه دارد که باید کرکتر اصلی آن حفظ گردد. درین ارتباط جزییات را از شهرداری کابل بدست آورید.

پنجم: توضیحات نماینده با صلاحیت دادستانی را در ارتباط به اینکه چگونه در اجراات ضد فساد سرعت و تحرک ایجاد کنیم شنیدیم. کار ادامه دارد اما به توافق نرسیدیم. از ملت شریف افغانستان خواهش داریم که در چوکات میثاق امنیتی و با استفاده از مجرای جلسات شش و نیم موارد فساد را با ما شریک سازند که ما بتوانیم از طریق هماهنگی رخ در رخ کار بی سابقه انجام بدهیم. بیایید درین امر دخیل شوید و به دل تنگی همیشگی که گویا فساد بیداد میکند نقطه پایان بگذاریم.

ششم: یک بار دیگر تاکید بر دستگیر و رد یابی افراد شامل فهرست مجرمین صورت گرفت. از دیروز تا حالا هشت نفر دیگر از آن فهرست طویل دستگیر گردیده اند. ناگفته نباید گذاشت که یکی از چوکیدار های با همت وقتی دزدان میخواستند اموال را از ساحه مسوولیت اش ببرند دزدان را مجروح ساخته و بدست پولیس داده است. جلسه شش ونیم این چوکیدار پولیس گونه را مورد نوازش قرار میدهد. جزییات را از قوماندانی امنیه بدست آورید.

هفتم: یکی از شفاخانه ها ادعا کرده است که گویا جنراتور شان را دزدان با کرن و وسایل جرثقیل دزدیده اند. دزدان با پشتاره. معلوم گردید که در کفش خود مسوولین ریگ است. سه نفر شان دستگیر شدند. جزییات را از ریاست تحقیقات جنایی قوماندانی بدست آرید.

هشتم: کابل گواه سه حادثه جنایی بودکه یک نفر در منطقه عاشقان و عارفان قتل گردیده است. اموال یک دکان به ارزش سه صد هزار افغانی در حوزه چهارم دزدی شده است و یک نفر دیگر در جنگ مغلوبه مجروح شده است. در کابل در بیست و چهار ساعت گذشته کدام حادثه دیگر وجود نداشته است. اما اگر شما فکر میکنید این معلومات نادرست است پیام بدهید. تمام پیام های دیروزی تان درین مورد مورد غور و بررسی قرار گرفت و به مسوولین وظیفه سپرده شد که به پیام دهنده گان در تماس شوند. در امر آوردن نظم و امنیت برای خود و مردم دخیل شوید.

نهم: حمایت از جلسات شش و نیم بخاطر تطبیق میثاق امنیتی در بیست و چهار ساعت گذشته ۸۲ در صد بوده و در عین حال ۱۷ درصد تبصره ها و پیشنهادات معقول و اکادمیک به ما مواصلت ورزیده است. رکیک گویان همان یک درصد قبلی اند. پیروان روش ابولهب همیشه در اقلیت باقی خواهند ماند.
دهم : ترافیک کابل سر از روز شنبه گزمه های سیار برای جریمه متخلفین را آغاز می نماید. مامورین کم کار و بهانه جوی وزارت مالیه که نمیخواستند در امر ثبت موتر های بی پلیت جدی کار نمایند به لوی سارنوالی معرفی گردیدند.

یازدهم: تمام ولسوالی های کابل با پیروی از جلسات شش و نیم مرکز جلسه دایر می نمایند و وضعیت در ولسوالی ها بسیار بهبود یافته است.

دوازدهم: در شماری از محلات که پیاده رو ها از غرفه ها پاک شده بود احوال رسید که دوباره غصب گردیده است. آزاد سازی بار دوم به مصرف خود دکاندار صورت خواهد گرفت. شک نکنید و روز بعد برای شما ثبوت را ارایه خواهیم کرد. مذاکره با دست فروشان منطقه لیسه مریم به مرحله نهایی رسیده است. مذاکره با دست فروشان سینمای پامیر الی مندوی در جال انجام است که بخشی از سرک را باز نماییم. اگر شما فکر میکنید کار ما در ساحه باغ علی مردان نتیجه نداده است و اعلامیه های ما درست نبوده لطف کرده پیام بدهید.

سیزدهم: شکایت شما در ارتباط به ناتکمیل بودن آزاد سازی ساحه از منطقه خواجه بغرا الی قلعه نجار ها برای ما رسید. موضوع بسیار بنیادی زیر کار است. روز شنبه استراتژی خویش را برایتان توضیح خواهیم داد. در چند مورد خاص بخاطر توسل به اقدام نیاز به مداخله ستره محکمه افغانستان را داریم.

نوت: روز شنبه جدول مقایسوی جرایم قبل و بعد از آغاز جلسات شش و نیم را به نشر خواهیم سپرد.

امرالله صالح


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امرالله صالح
گزارش
نظرات بینندگان:

>>>   صد هزارماده ای قانون زکهن موجوداست
ده هزارماده ای قانون به وطن موجوداس ت چه ضرور است که قانون سر قانون سازیم
چون عمل نیست چه افسانه وافسون سازیم
از جلسه ونشست های پیهم ومتراکم چیزی حاصل نمیشودوقتی پلان است که باید درینجا جنگ وخون ریزی دوام داشته باشد وبرنامه است که باید غیرت وحمیت افغانها را ضعیف بسازند وافغانها وسران قبایل رابه خاک .خون بکشند ودیانت این ملت را کمرنگ نمایند و... کرزی وغنی وحکمتیار وصالح و...همه سلاخهای انها اند واز دروغ اشک تمساح میریزند با انطرف قضیه که طالب وداعش است با اینهاهم اهنگی وتشریک مساعی دارند همه باهم دو روی یک سکه وزهر یک مار وخار یک درخت اند با جلسه سازی ها ونشست وبرخواست هااز درد والام این ملت چیزی نمی کاهد
از شما امن نخواهیم سلامت باشید
حاکم مطلق ما تا به قیامت باشید
حاجی ولایت خان از پاریس

>>>   رهبران پارسی زبان افغانستان به مسخره کردن مردم خود ادامه میده اند نه تنها از زبان ٫ فرهنگ و هویت شان دفاع نمیکنند که
حتی بکاربردن سبولیک از واژه ها ناب پارسی هم شرم میکنند ماننده گذرنامه ٫فرمانده ٫ شناسنامه٫دانشگاه و پرونده ٫٫٫٫ چی برسد که از مردم دفاع کنند و واژه ها را به قانون تبدیل کنند
خراسانی

>>>   قاطعیت و صلابت در تطبیق قانون و برخورد با قانون گریز خواست هر فردی از این مملکت است در این مورد شک در خود راه ندهید مردم اگر به مرحله اعتماد به مسئولین برسد تا هرکجای که بخواهید باشماست یکی از ژنرال‌های منطقه که جوانان این کشور دجنگهای خود استفاده کرده بود می گوید که با این مردم می شود دنیا را فتح کرد اما همین بد بختیهای که امروز شما به بطرف کردن آن پرداخته اید هر گز اجازه نداد تا مردم استعدادهای خود را در رابطه با ترقی و رشد کشور خود به ثمر برسانده امید است که در این کار موفق باشید ما همیشه منتظر گزارشات شما هستیم آنچه مهم برای مردم است کار خوب است می خواهد از هرکه باشد فرق نمی دورد بر انسان دورست کار

>>>   ببینیم امر الله خان دیگر چی کار می کند؟

>>>   آقای صالح،

۱- از نظر امنیتی و ضد جاسوسی تمام کابل باید زیر پوشش اطلاعاتی امنیت ملی باشد.
اینکه این ساحه مربوط کدام بخش امنیت ملی بوده باید مشخص شود و اینکه در ساحه زیر کنترول اش تروریستان خانه امن داشته اند معنی اش ناکامی این بخش امنیت ملی است که باید پیگیری شود.
نتیجه تحقیقات دانشگاه برای شخص شما تثبیت کننده توان مسلکی و جایگاه شما در قدرت دولتی است.

۲- تمام ساحات رهایشی فقیر نشین و امیر نشین هردو محل خوبی برای خانه های تیمی است ، پوشش امنیتی و اطلاعاتی باید از محل سربازگیری کند تا اطلاعات روزمره داشته باشد.

۳- از ساحه دید بیرون کردن تابوت ها یک بخش بر گرداندن امنیت روانی است اما بخش های خبری و رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی و در نهایت شریک شدن نتایج تحقیقات و پروسه های قضایی از طریق رسانه های جمعی هم تاثیر به سزا خواهند داشت.

۴- تخریب بلند منزل های غیر معیاری و تطبیق فیصله های قبلی در مورد بلند منزل های خودسر و ساختن منازل بیشتر از اجازه نامه شهرداری ، اعتماد مردم را نسبت به صلابت و قدرت تصمیم های شش و نیم بیشتر میکند، لطفا" در مورد جدی باشید.

۵- دادستانی و قضا باید همگام با تصمیمات شش و نیم از اجرائات خود خبر رسانی کنند. این باعث تامین امنیت روانی مردم میشود.

۶- مجرمان تازه شامل لست شده هم باید تشهیر منفی شوند و مهم تر از همه تطبیق هرچه عاجل فیصله های قضایی بر مجرمین سطح اعتماد مردم را نسبت به حکومت بیشتر میکند.

۷- بهتر است تا هر روزه ساعت شش و نیم شام بخش های مختلف در یک جلسه خبری مشترک از کار کرد های خود اطلاع رسانی کنند تا مکمل کار های ساعت شش و نیم صبح باشد.

۸- پایان آمدن گراف جنایات در شهر کابل نشان دهنده موفقیت تصمیمات شش و نیم صبح است و تاثیر عملکرد قاطع شخص شما ، امیدوارم که نهادینه شود و گراف به پائین ترین حد ممکن سفوط کند.

۹- ایجاد خانه فکر در بخش های مختلف باعث پیدا شدن راه حل های مسلکی و دایمی میشود، چه بهتر که افراد با تجربه و مسلکی چه در بخش های ترافیک و شهر داری و مسایل مواد مخدر و پولیس شهری و امنیتی جذب مراکز فکری شوند تا به مشکلات راه حل های عملی و دایمی پیدا کنند.

۱۰- از قلم افتاده

۱۱- جلسات شش و نیم الگوی بسیار عالی به همه دوایر و ولسوالی ها و ولایات است به شرط اینکه زیر نظر افراد قوی دایر شود و تصمیمات آن پیگیری و اطلاع رسانی شود.

۱۲- مردم عادت به تصمیمات عجولانه و مقطعی و گذرا دارند، شش و نیم باید نشان دهد که تصمیمات اش قاطع و دایمی و غیر قابل برگشت است.

۱۳- راه حل اساسی برای مشگلات دست فروشان و پیاده رو ها ایجاد بازارچه های باز و دایمی در تمام نقاط شهر است که شهر داری باید در مورد اقدام عاجل کند .

با تشکر از شما و تیم شش و نیم امیدواریم که این شیوه کار نهادینه شود و وابسته به شخص شما نماند.

شما نوشتید ما خواندیم
ما نوشتیم شما بخوانید

وسلام

>>>   بهتر است اول فساد در میان ارگانهای امنیتی از بین برده شود .

>>>   با معذرت که فقره دهم وجود داشت و ما ندیدیم.

۱۰- وقتی جاده ها و چهار راه ها فاقد اشاره و علایم ترافیک روی جاده باشند ، گزمه سیار کاری کرده نمی‌تواند جز مردم آزاری.
بیائید و قدم به قدم اصلاحات اساسی را بیاورید.
حد اقل یک سرک را در شهر کابل به گونه معیاری و مجهز با کمره های ثبت سرعت و کمره های رد شدن از چراغ اشاره و خطوط و علایم ترافیک روی جاده و چهار راه های معیاری ایجاد کنید تا رانندگان کم کم عادت به قانون کنند ، کار های مقطعی نتیجه نمیدهد.

درمورد وزارت مالیه قبلا" نوشتم و باز هم اینکه گمرکات را در دو سه فلتر بر رسی کنید.
مثلا" گمرک تورخم را در محل گردی غوث و نه رسیده به شهر جلال آباد تمام اسناد گمرکی صادر شده برای اجناس وارداتی را دوباره کنترول کنید و در صورت داشتن نقایص مورد تفتیش و حواله به دادستانی قرار دهید.

بازار ویش قندهار را ببندید که خود جواز برای قاچاق کالا است.

>>>   آفرین بر امرالله صالح مرد عمل

>>>   محترم آقای صالح معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به پیوست صحت وسلامت شما به ارزوی موفقیت بیشتر شما در راه تحقق وعملی ساختن قانون.
تا کنون همه تصامیم شما از پشتیبانی اکثریت ملت جانبداری شده اند من امیدوارم دایره فعالیت شما جغرافیا خود را وسعت ببخشیدا همه ملت ازان مستفید شوند
با عرض حرمت.دوکتور محمد نبی کوهستانی از جرمنی.

>>>   جناب صالح
امنیت مملکت رو به وخامت است ، امروز هم یک ولسوالی سقوط کرد و به آتش کشیده شد و سر فدزندان وطن بریده شد.
امنیت کوچه های کابل مستقیم وابسته به امنیت عمومی است.
در سطح امن سازی کشور فعال شوید.
خانه در حال فرو ریختن است و شما مصروف شپش کشی.

>>>   تشکر صالحی صاحب! زنده باشی!
افغان

>>>   هرغلام بچه که پارسی سحن بگویند نمیتواند نماینده پارسی زبان ها باشد او یک غلام بچه رسمی در باره زی ها ست که تسته افغانیت داده است آن هم در لوگر
خراسانی

>>>   و حال آقای صالح باید بیاید و بگوید که چند مسوول امنیت ملی و چند مسوول کنترول منطقوی پولیس را مجازات کرده.
در ساحه تهیه مسکن جایی که آقای صالح اخطار خانه تلاشی داد طالب پیش دستی کرد و کارش را انجام داد ، حال برو و تلاشی کن.
در زمان نجیب دیپو های مهمات قرغه انفجار کرد، چند جنرال و دگروال یک یک رتبه خود را از دست دادند و چند تا هم جزا های گوناگون دیدند حال آنکه دیپو از اصابت راکت حریق شده بود.
تا مکافات و مجازات نباشد با چیغ های غنی گونه و جلسات صبح و شام کار از پیش نمیرود.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است