اضلاع مربع ترور های هدفمند و زنجیره ای
دولت و طالب دو روی یک سکه هستند. ستون پنجم درون دولتی، نفرات حکمتیار، طالبان و خلیلزاد در امور به اصطلاح صلح، اضلاع مربع ترور های هدفمند و زنجیره ای در کشور هستند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۷    ۱۳۹۹/۱۰/۶ کد خبر: 165886 منبع: پرینت

اضلاع مربع ترور های هدفمند و زنجیره ای:
۱-طالب پشتون،
۲-اشرف غنی پشتون،
۳- حکمتیار پشتون،
۴-خلیلزاد امریکایی-افغانی الاصل پشتون.

- مطالعه وضعیت کنونی کشور نشاندهنده آن است که ستون پنجم درون دولتی، نفرات گلب الدین حکمتیار اجنت آی اس آی، طالبان و خلیلزاد فرستاده ایالت متحده امریکا در امور به اصطلاح صلح در افغانستان اضلاع مربع ترور های هدفمند و زنجیره ای در کشور هستند.
اکثریت قاطع مردم افغانستان به این باور اند که دولت و طالب دو روی یک سکه هستند و این دو نیروی در ظاهر متخاصم با یکدیگر، در قتل مردم افغانستان همکار و زمینه ساز یکدیگر در ترور های زنجیره ای، انتهار و انفجار می‌باشند که با حملات شان بالای مکاتب، مساجد و تکایا... مردم مارا بخاک و خون میکشند.
اگر تعدادی از این قاتلان مردم با فداکاری نیروی های امنیتی دلیر به اسارت گرفته می‌شوند، ستون پنجم درون دولتی از آنها همچون مهمانان دولتی پذیرایی میکنند و بالاخره توسط طالب نکتایی پوش (اشرف غنی) بطور انفرادی و یا هم دسته جمعی رها میشوند تا دو باره صفوف برادران طالب شان را که هردو آخور مشترک دارند تقویه نمایند.
مردم همه شاهد رهایی یک گروپ پنجهزار نفری ازین تروریستان از مهمانسرایهای اشرف غنی بودند که تعداد زیادی از آنها بعد از رهایی دوباره به میدانهای نبرد علیه هموطنان بیدفاع مان برگشتند و به قتل و آدم کشی شان علیه مردم ما ادامه دادند.

- حکمتیار «قصاب کابل» که به اساس سازش اشرف غنی با آی اس آی و تفاهم خلیلزاد افغان- امریکایی مقرش از پشاور به کابل منتقل گشته است و نفرات آن با حفظ تجهیزات کامل نظامی سبک و سنگین شان چه از طریق پاکستان تجهیز و تسلیح شدند و یا هم دولت اشرف غنی به دسترس شان قرار داده است، در نقاط مختلف افغانستان خصوصا کابل جابجا شده اند و در ترور های هدفمند چهره های اثرگذار اعم از مجاهدین و مقاومتگران، شخصیت های مبارز جامعه مدنی ضد تحجر و بدویت با گروه تبهکار طالب و تروریستان ستون پنجم درون دولتی همکار و همگام عمل میکنند. ضلع چهارمی«خلیلزاد» با استفاده از قدرت امریکا در برداشتن هرگونه موانع از فرا راه این تروریستان عملیه شان را تسریع میبخشد و آنها در فضای کاملا امن و خود مانی شان به کشتار بیرحمانه مردم ادامه میدهند.

- امروز افغانستان در یک شرایط کاملا بحرانی بسر میبرد. ایالات متحده امریکا به رهبری رییس جمهور ترامپ هم در وضعیت مشابهی اتحاد جماهیر شوروی سابق در ارتباط به قضیه افغانستان قرار گرفته است و دیگر یارای نبرد زرگری را هم در مقابل تروریزم از دست داده است و میخواهد با گذاشتن کلوخ در أب خود را از منجلاب جنگ افغانستان نجات دهد. دولت افغانستان طی چهار دور ریاست جمهوری تقلبی به رهبری کرزی و اشرف غنی که هردو از دست نشانده های خاص امریکا میباشند نتوانستند وضعیت را در افغانستان کنترل نمایند زیرا امریکا خود نمیخواست که جنگ در این کشور خاتمه پیداکند تا موجودیتش در این کشور از طرف کشور های دیگر بخصوص همسایگان زیر سؤال نرود.

- امریکا با حفظ بلانس دو طرف جنگ زرگری (دولت های دست نشانده و طالب) هردو طرف را مورد نوازش قرار می‌دهد بشمول آقای حکمتیار«ضلع سوم». امریکا با این برخورد سخاوتمندانه اش میخواهد تا از غالب آمدن یکی ازین گروپها بر دیگرش جلوگیری نیاید. اما این کشور با تصمیم خروج نیروهایش از افغانستان که یکی از غوغا های انتخاباتی ترامپ بود و حال جامه عمل میپوشد با پیشکش نمودن عنوان مصالحه ملی طالبان را ترجیح داده تا بیشتر از دولت مورد نوازش و حمایت قرار گیرند که البته این حمایت بحدی است که مستقیما با انها در کشور قطر به مذاکره پرداختند و با دادن امتیازات از جمله هزاران تروریست طالب را که دست های کثیف شان بخون ده ها هزار هموطن بیگناه مان آلوده است را از زندانهای کابل رها ساختند و در مذاکرات شان عقب در های بسته وعده چراغ سبز امارت طالبانی را بار دیگر به آنها پیشکس نموده اند و ضمنا آنچه در بالا ذکرشد موانع عملی شدن پلان مشترک شان را هر روز با خاموش کردن چراغی از چهره های با ایمان، وطندوست و آزادیخواه مسیر شان را برای رسیدن به هدف ناپاک بزعم شان هموار تر میکنند در حالیکه مردم مسلمان و آزاده این خطه مسیر خودرا انتخاب کرده اند.

شهاب ثاقب


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طالبان
دولت
نظرات بینندگان:

>>>   آنھا کھ کار خودشان را میکنند اما سران تاجیک ،ازبک وھزارھ کجا خوابش بردھ کھ ھر روز قربانی میدھند؟از پس کن عبدللھ اگر بروید اگر تمام افغانستان را ھم آب ببرد عبدللھ میگوید آب بھ مچ پایم ھم نیست!یعنی ان فقط دنبال دزدیست کھ چند ھزار دلار بیستر سرقت کند ببرد ھند با خیال راحت پیش زن وبچھ اش،تمام مردم افغانستا را قتل عام کند ھیچ خم بھ آبرو نمی آورد۔

>>>   پروژه ترورهای هدفمند نخبگان، روشنفکران و کادرهای فرهنکی و داشمند افغانستان با نقشه مستقیم آی اس آی پاکستان، سی آی ای امریکا و با خبری ارگ کابل ملاغنی احمدزی صورت میگیرد. میخواهند جامعه افغانستان را از نور و امید و دانش و فرهنگ خالی کنند. طالبان از حیوانات درنده جنگل وحشی تر و خونخوار تر اند طالب را برای کشتار و قتل عام مردم ساخته اند. در این مرحله پاکستان و امریکا میخواهند مغزهای روشن و متخصص و کارشناس و آگاه را ترور کنند تا زمینه برای استعمار مشترک پاکستان و امریکا آماده شود و تجارت مواد مخدر و بعد ذخایر معدنی افغانستان را پاکستان و امریکا در بین خود تقسیم کنند. پاکستان به آبهای افغانستان ضرورت حیاتی دارد خون مردم بیگناه را میریزد تا آب های شان را صاحب شود. با هند دشمنی دارد تا از چین و امریکا دالر بگیرد. این تجارتها ضورت به میدان جنگ افغانستان دارد. بیش از چهل سال است که این تجارت را پاکستان ادامه میدهد.آی اس آی و سی آی ای بطور مشترک برای چین هم پلان ریخته اند امریکا توسط پاکستان چین را بدام میآورد. پاکستان در دونقش بازی میکند از امریکا دالر میگیرد تا برای تخریب چین تروریست اویغوری تربیه کند و با چین قرارداد میبندد تا چند دانه تروریست را به او میدهد. پاکستان به گوشت و خون مردم افغانستان تجارت میکند و از امریکا و چین و عربستان پول میگیرد. تا پاکستان در جهان باشد آرامی در افغانستان و منطقه نمیآید.

>>>   این یک چهار ضلعی است
طالب پاسبان و نگهبان دین گلبدین دوای امراض گوناگون بطور مثال چور دزدی فحاشی اشرفک غنی معلم و نشان دادن ادب و انسانیت به خرهای دوپا که نام انسان بالای خود مانند وتمام اعمال ایشان از وحشیان باغ وحش و رقصیدن به ساز کفار و سجده گران به دالر و ناموس فروشان و پیروان کلتور کفار

>>>   این اصل واقعیت می باشد که دولت وطالبان دو روی یک سکه استند و هدف مشترک دارند و ان هدف مشترک حذف دیگر اقوام است ومیخواهند قدرت ودولت فقط در دست خودشان باشد وبزرگان ما هوشیار باشند وبا زر وزور تسلیم خواسته های این قوم نشوند وبه مردم خود خیانت نکنند

>>>   مربع ایکه اضلاع آنرا پاسبان دین، دوای امراض گوناگون و معلم معرفی نمودید عمق حماقت و بدویت شمارا بازگو میکند. حقیقت آنست که نویسنده متن به آن پرداخته است.

>>>   ما ملت افغانستان هرچه بدبختی و اوارگی میکشیم به خاطر جاهلیت و جاه طلبی وخیانت این اضلاع مربع میباشد دیگر اقوام باید در مقابل خواسته های این اضلاع متحد شوند ودر مقابل ان مبارزه کنند تا بتوانند خود ونسل اینده ی خود را از قتل وکشتار واوارگی نجات بدهند
احمدولی

>>>   استخبارات و جاسوسان پاکستان در کوشش اند تا از رقابتها بین امریکا و چین استفاده کنند از امریکا مثل همیشه دالر بگیرند و بر ضد چجین توطئه کنند و از چین کمک اقتصادی بگیرند و خود را دوست چین معرفی کنند. پاکستانیها رقابتها بین چین و امریکا را به دشمنی تبدیل میکنند تا راه برگشتی برای چین باقی نماند. متأسفانه که چین از اوضاع افغانستان اطلاعات کافی ندارد و دنباله رو دستتگاه جهنمی جاسوسی پاکستان است و پاکستان در راه بسیار خطرناکی چین را میکشاند و این کشور بزرگ را بچاه میاندازد و از سر چاه به آن مشوره میدهد و کمک اقتصادی میگیرد این است پلان استراتیژیک پاکستان در کشاکشهای چین و امریکا. چین در افغانستان ضرورت به مطالعات مستقل دارد تا شیطنتهای رذیلانه پاکستانیها را درک کند. پاکستانیها از رقابتها تاریخی هند و چین نیز استفاده میکنند و کوشش دارند تا این رقابتها را بجنگ خونین تبدیل کنند و خود بسوی کشمیر پیش روند. چین اگر هشیار نشود در دام پاکستان در جنوب آسیا و آسیای میانه و خاورمیانه به مشکلات زیادی گرفتار میشود که عامل اصلی آن سیاستهای شیطانی پاکستان است.

>>>   در بین هر کی کشت بنام طالب و داعش ختم میکند۰ تیم مخکش های غنی کوچی درین میان نخبه های آینده قوم های غیر اوغان این کشور را آرام خونسردانه و به دل جمع هدفمند کشته میرود و جنایت ختم میشود بنام طالب یا داعش که آنها هم در اصل از شئونیست های قومی اطراف غنی کوچی فرقی چندانی ندارند۰

>>>   درین کشور داعشی وجود ندارد۰ همین اوغان ها یا پشتونها هستند که گاهی طالب میشوند، و گاهی گلبیدینی، گاهی داعشی، و حتی گاهی جنایتکاران خلقی و نجیبی ویا فاشیست های اوغان ملیتی میشوند۰ تمام این وحشت و کشتار ها را همین اوغان ها میکنند، فقط به اشکال مختلف، و فقط همین اوغان ها۰ رهبر های اینها همه یکی هستند، یعنی همه اوغان هستند و باهم وجه مشترک دارند که به اساس آن در وقتش باهم همبستگی و همکاری میکنند۰ واقعیت را باید گفت.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است