ترورهای هدفمند فرهیختگانِ فرهنگی و سیاسی
غلامان در دوزخ تاریخ مورد لعن ابدی هستند، همراه با کرزی اهل چپن و کلاه و اهل گلبدین جاسوس چند سره و سیاف نداف مفتی شاه شجاع ها در چهره جهاد فی سبیل الله.... 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۵۳    ۱۳۹۹/۱۰/۹ کد خبر: 165915 منبع: پرینت

تراژدی خموش:
ترورهای هدفمند فرهیختگانِ فرهنگی و سیاسی؛
موج جدید حملات خونین چندجانبه زنجیره ای، که فرهیختگان صاحب فهم و عقل و هشیاری سیاسی و تاریخی و فرهنگی جامعه روشنفکری مستقل افغانستان اعم از مرد و زن فعالان مدنی و سیاسی و خبرنگاران و هنرمندان و علمای دینی و شخصیت های سیاسی را هدف رگبارهای فصل جدید جنگ رُعب ارعاب خونین سلاح بم های مقناطیسی چسپکی قرار داده است نشان دهنده عمق سیاست استراتژیک است که به یقین اگر نخواهیم خود را فریب بدهیم در یک کلام در مرکز آن استخبارات بین المللی و استخبارات منطقه ای و ماقیای استخبارات ریاست امنیت ملی داخلی به این و با آن ترتیب در یک همکاری مشترک در قضایای سیاسی کشورمان نقش بازی می کنند؛

چه کشورهای که از طالبان، شبکه حقانی و لشکر خراسان داعشیان و همچنان نیروهای سایه تحت پوشش در داخل حمایت می کنند و یا برعکس در جبهه ی دیگر چه کشورها و نیروی های که مخالفت می ورزند با جایگزینی امارت به جای جمهوریت، که این جنگ استخباراتی بین المللی و منطقه ای و مافیایی داخلی چندجانبه شوربختانه روی جریانات سیاسی کشورمان اثرات منفی ناهنجار ناگوار خونین می گذارد بطوریکه شوربختانه، در دو ماه و چند روز اخیر زخم های خونین داغ های فراموش بر پیکر جامعه فرهیخته گان روشنفکر و فعالان سیاسی و مدنی و خبرنگاران و علما و شخصیت های ملی مستقل ضدپاکستان و طالبان و ضد حکومت افغانستان و در یک کلام ضد امریکا و انگلیس وارد گردیده که جان های شرین فرهیخته گان نامدار جامعه روشنفکری افغانستان از جمله یوسف رشید {رییس نهاد مستقل نظارت بر انتخابات}، سیاوش یما {ژورنالیست جسور و صاحب فهم سیاسی و تاریخی و مخالف طالبان و حکومت اشرف غنی در قضیه فروش دندغوری به طالبان در ولایت بغلان با وزیر سرحدات و قبایل قوم گرا اشرف غنی در تلویزیون طلوع در افتاد که شهید شادروان سیاوش یما وی را متهم به فروختن دندغوری به طالبان در تلویزیون طلوع می کرد و با سوالات جاندار بندناف اشرف غنی و ریاست امنیت ملی را سست می کرد که تحمل اش نکردند اول از طلوع بیرون اش کردند و بعد ترورش کردند} فرشته کوهستانی {زن مسلمان تاجیک عضو جمعیت اسلامی سخنران و فعال سیاسی و مدنی مخالف طالبان و پاکستان و حکومت اشرف غنی و منتقد سرسخت ارگ و افشاگری های فساد پشت پرده ای ارگ}، ملالی میوند {شجاع پشتون زن آزاده خبرنگار مستقل ضدطالبان و پاکستان و ارگ}، الیاس داعی {خبرنگار و فعال سیاسی جامعه روشنفکران افغانستانی منتقد سرسخت طالبان و پاکستان و ارگ} به شمول امینی خبرنگار و فال سیاسی که وزرارت داخله آورده که وی با سنگ نوک تیز خودکشی کرده که هواداران امینی حکومت را به تروروی متهم وی می سازند.

حکومت غنی توان تامین امنیت جانی و مالی و عزت و شرف مردم افغانستان را ندارد.
آی اس آی در عمق نفس قدرت سیاسی در وجود نیروهای سایه که ارگ و ریاست امنیت بی خبر از مهره های جاسوسان چندجانبه نیستند و به یقین می فهمند، نفوذ را قایم ساخته است. ولی زورشان نمی رسد زیرا هم حکومت هایی کرزی و هم غنی شال جمهوریت دماغ قبیله ای قوم گرا در یک مرتبه نهایی صرف نظر از ظاهر سلام خانه در فتنه گری و داخلی چور و چپاول فاسد نرین خایین ملی بر سر قدرت دور شال، در ماهیت سیاسی حکومت های شاه شجاع های فاسدتر از شاه شجاع ایدالی-سد و زایی توکر صفت تر پست تر خایین تر نسبت به شاه شجاع هستند و نوکرتر به ولی نعمت تاج سلام خانه بی دست و پاتر هستند و هم و غیرت شاه شجاع سدوزایی را هم ندارند که به مجاهدین و سران قومی و روحانیون پیام داد که انگلیس ها مرا بازی دادند و در ارگ صلاحیت آب خوردن بدون امر جنرال مگناتن و پرنس سفیر سیاسی انگلیس ندارم که مردم شجاع سلحشور وطن از هر قوم علیه استعمار انگلستان قیام کردند که محمد وزیر اکبرخان با سیلابه غرور آزاد منیشی فرزندان خراسان-افغانستان آزاد و پر غرور و سربلند قلب جنرال مکناتن را پاره کرد و میرمسجدی خان ازوادی شمالی کوهستان و پاکستانها با سلحشوران سرباز وطن یک لوای استعمار انگلستان را تباه کردند و تارمارو بسوی کابل روان شدند و در کابل مردم از هر قوم به شمول هزاره ها و پشتون و تاجیک و ازبیک و ترکن و نورستانی و بلوچ ایماق با رهبران شان به بالاحصار خانه پرنس سفیر انگلیس حملات سلحشورانه کردند و پرنس و عساکر انگلیس را تارمار کردند و خانه سفیر و جنرال نکناتن را آتش زدند و شاه شجاع را هم رقبای بارکزایی تاج و تخت به قتل رساندند و اجساد جنرال مگاتن و پرنس سفیر انگلستان را در چهار چته کابل از پایه ها آویزان کردند و مردم سلحشور خراسان-افغانستان قشون پنجاه هزار و چند صدنفری تاج و تخت بریتانیا را در مادر وطن مورد حملات چندجانبه ی دلیرانه ای سخت جنگی مردانه مرد میدان پاسداری استقلال و سرفرازی آزادی ما در وطن جهاد کردند و کشتند و کشته شهید ما در وطن شدند ولی تارمار کردند قشون کمپنی شرقی را که تنها در شاهراه کابل جلال آباد 17 هزار سرباز و صاحب منصب تاج و تخت فنا شد. تنمها داکتر برایدن زنده ماند و گریخت و به حکومت لاردکمپنی خبر داد از تباهی لشکریان و نیم دراز افتاد از هیبت خشن شمشیر زنانی که از نوک شمشیر جنت فردوس می دیدند که این ها در تاریخ شفاف است. حکومت غنی همین همت شاه شجاع درانی را هم ندارد که اعلان کند که ای مردم بر پا شوید پرپاشوید همراه با ارتش و پولیس همراه شوید.
من شاه شجاع شیرخانه و شغال بیرون هستم. هیچ کاره و چنین است سرنوشت سیاسی غلامان در تاریخ که در دوزخ تاریخ در روی سیاهی بسوزند و مورد لعن ابدی باشند همراه با کرزی و اهل چپن و کلاه و اهل گلبدین راکتیار جاسوس چند سره و سیاف نداف مفتی شاه شجاع ها در چهره جهاد فی سبیل الله.

این در حالی است که برخلاف معمول هیچ یک از گروه های آدمکشان قرن بیست و یکم، به شمول طالبان و داعشیان مسوولیت این ترورهای زنجیره ای هدفمند که قلب فرهیخته گان جامعه روشنفکری نسل جدید آزادیخواهان افغانستانی را نشانه گرفته و بهترین فرزندان مردم افغانستان را از آنها گرفته را به عهده نگرفته و مخالفین ارگ همه انگشت را بسوی امنیت ملی و نیروهای سایه در داخل نفس قدرت سیاسی که در داخل زمینه این ترورها را فراهم می سازد و مواد لازم را در اختیار آنها می گذارند نشانه گرفته شده است. طالبان اعلان کرده اند که آنها فعالان حقوق مدنی و خبرنگاران و افراد غیرنظامی را نمی کشند. که دروغ می گویند. در بسیاری قتل ها شبکه حقانی دست دارد و طالبان و داعشیان هم در کشتار شیعه ها بسیار نام کشیده.

در هر صورت، فصل جدید ترورهای چندجانبه چند دسته استخبارات مافیای پیچیده ای که فهم واقعی آن به سبب ابهام در قضایا در حال حاضر ناممکن است و در آینده بهتر روشن خواهد شد، در ترور و کشتار فرهیختگان دلیر و سخن و روبافهم و صاحب استقلال سیاسی و شخصیت مستقل بهترین فرزندان ما در وطن گشوده شده که به یقین خوداش را بیشتر و بیشتر در کشتار سایر آزادگان فرهیخته جامعه نونهال نسل سوم روشنفکر افغانستانی در ماه های آینده روشنتر نشان خواهد داد.

هدف از این ترورها پاک کردن فعالان جسور سخنور سر نترس آشنا به رمز داستان سیاست و جنگ و فساد امریکا انگلیس و پاکستان و عربستان سعودی و امیران چهار زنه دلالان نفتی قطر و امارات و شیوخ سلفی خلیج که در همیاری با امریکا و انگلیس در عقب لشکر طالبان و داعشیان و التحریر و الطیئبه و الجیش و القاعده و الاهرام شان و الجنگو و حزب اسلامی ازبیکستان و حزب اسلامی ترکمنستان شرقی مسلمانان ایغورسی کیانگ چین داستان نواستعمار غول زرد که بیدار شده همچون اژده های دّم دَمّ مَکَشّ که قُورت کند همه بازارهای اقتصاد تجارت جهانی بانکداران بین المللی تاج و تخت داستان شرکت های چند ملیتی در راس آیالات متحده امریکا قرضدار را این قوم «هاجوج ماوجوج» که سال نو را با نمایش اژده های دّم دَمّ مَکشّ دراژده ها رسواری تجلیل به رسم اژده های زرد می کنند. والله وخیرالرازقین.

نسل اول و دوم روشنفکران جامعه افغانستان اعم از چپ و راست و ملی گرا وطن دوست چه خلقی، چه پرچمی، چه شعله جاوید، چه ملی گرایان آزادمنش و چه جهاتدگرایان روشنفکر مسلمان معتقد به دموکراسی و حکومت عدل قانون با همه تفاوت های فکری میان آنها و خوب و بد در میان ایشان در یک کلام قربانی جنگ سرد و قربانی جنگ نظم نوین بازی بزرگ نو، که از افغانستان بسوی آسای مرکزی می گذشت در دهه هایی 80 و 90 قرن بیستم شدند و کشته و چنواری و یا فراری در غربیت فرهنگی همچون ماهی در بی آبی و بی هوایی اقلیم وجود فرهنگی و ارژش های انسانی و اخلاقی همچون ما مردمان در کنج گوشه ای آخر دنیا که عاشق وطن هستم در شور عشق پاک که هر چه می گویم و یا می نویسم از وطن مشرک مان که باید در آینده فیدارلی افغانستان واحد و سربلند به عنوان از ما در وطن بنام خراسان-افغانستان سربلند در تاریخ یاد کنیم و سرود ملی را به زبان های ملی پشتو و فارسی کنیم تا همه اقوام ساکن خراسان-افغانستان خودشان را با هویت فرهنگی تاریخی در دل جامعه و قدرت سیاسی در خانه مشترک شان حس در وحدت فرهنگ ملی کنند و تا باشد که نسل سوم روشنفکران چپ و راست و اسلامیست و ملی گرا وطن دوست و آزاده کشور قربانی توطئه بین المللی و منطقه ای حامیان امارت به جای جمهوریت بنی بریده نشوند.
نسل اول و دوم جامعه روشنفکری چپ و راست و اسلامیست قربانی جنگ سردی و نظم نوین جهانی شدند....

در هر صورت، برگردیم به ترور هدفمند فرهیختگان جامعه روشنفکری نسل سوم خسته و سرگردان و مبارز تنها مانده در میدان جنگ استخبارات بین المللی و استخبارات منطقه ای و استخبارات مافیایی به شمول مافیای ریاست امنیت ملی و نیروهای سایه و این که در حالیکه مخالفان دولت و ریاست امنیت ملی را متهم به ترور فرهیخته گان قتل های زنجیره تی قربانیان موج جدید کشتارهای بی رحمانه بوسیله بم های مقناطیسی می کنند که هیچ یک از گروه های شناخته شده عملیات های دهشت افگنی تروریستی به شمول طالبان و لشکر خراسان داعشیان و شبکه حقانی که همه تی این آدمکشان تخت پوشش آی اس آی به خرج عربستان سعودی و قطر و انارات متحده و همچنان ناتو و پنتاگون قرار دارند مسوولیت این وحشت های تراژدی خموش فاجعه دردناک خونین را به عهده نگرفته اند.

از سوی دیگر، تضادهای درونی رژیم جمهوریت میان جزایر قدرت در حال افزایش بسوی چند پارچگی است: در دور دوم افتتاح شورای مصالحه که پس از ارگ در کاخ سپیدار تشکیل جلسه داد، کریم خلیلی رهبر حزب وحدت و عطامحمدنور و جنرال دوستم حضور نداشتند. البته نماینده های مارشال دوستم و جنرال عطا محمدنور از طرف آنها پیام شان را در کاخ سپید از قرائت و به سمع اولیای امور رساندند.

البته، از جانب استاد خلیلی هیچ نماینده هم به کاخ سپیدار فرستاده نشده بود. سبب این را رسانه ها سانسور سخنان استاد خلیلی و قطع کردن صدای وی در روز افتتاح شورای رهبری چهل و شش نفری در ارگ ریاست جمهوری می آورند. قانونی نیز از شرکت در دور دوم افتتاج شورای مصالحه در سپیدار شرکت نکرده است و از عبدالله و ارگ شاکی است و به حامدکرزی و سیاف مفتی در شورای حراست نزدیک است.

مخالف دیگر ارگ جمعیت اسلامی به ریاست صلاح الدین ربانی و معاونیت احمدضیا مسعود است و هواداران احمدمسعود فرزند شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی که اخیراً بخش های از مردم پنجشیر و شمالی و کوهستان و پروان و بدخشان و تخار و کندز و بلخ و سمنگان و غور و سرپل و هرات به احمدمسعود بیعت دوستی و وفاداری کردند و وی را به رهبری سیاسی و نظامی برگزیده اند.

احمدضیا مسعود اخیراً در گرد همایی به مناسبت 6 جدی روز اشغال افغانستان بوسیله ارتش چهلم شوروی سابق در 27 دسامبر 1979 {6 جدی 1358} ضمن نکوهش آن سیاه روز 6 جدی، دیدگاه جمعیت را روشن کرد که خواهان حکومت موقت است چیزی که طالبان نیز روی آن تاکید دارند.

در واقعیت، جمعیت اسلامی هواداران صلاح الدین ربانی و هواداران احمدضیا مسعود و جمعیتی های هوادار احمد مسعود وطیف وسیع اپوزیسیون به شمول کرزی خواهان حکومت موقت و پایان نمایش جمهوریت هستند.

عبدالله عبدالله از دور جدید مذاکرات هیات شورای مصالحه با هیات طالبان یه زودی خبر می دهد و از پرواز کبوتر صلح بر آسمان تیره دود و آتش و خون افغانستان مژده صلح می دهد و این در حالی است که نه تنها شورای مصالحه از درون ناسازگار در تفرقه جنگ سیاسی پارچه پارچه است بلکه طالبان از آتش بس گریز می کنند. چیزی که شورای مصالحه آن را در صدر اجندا سیاسی مذاکرات صلح قرار داده و طالبان آتش بس را در آخر پرده تحمیل خواسته های دلبخواهانه امتیازات سیاسی قرار داده و میان هر دو دیدگاه تنش های است.

این در حالی است که مارل شال دوستم قوت های دولتی و نیروهای خیزش مردمی و پلیس مردمی در ولایت فاریاب بسوی ولسوالی های قیصار و المار و بنگی قعله و غورمارچ سوق داده و طالبان را بیست کیلومتر از منطقه فراری ساخته و استخبارات مارشال دوستم توطئه پلان قتل دوستم را در مربوطات استان فاریاب خنثی و چند نفر را به اتهام سو قصد به جان دوستم گرفتار کرده اند که رسانه ای شده است.

فصل جدید جنگ استخباراتی بسیار پیچیده ای چندجانبه بین المللی و منطقه ای و مافیایی داخل نفس قدرت سیاسی در خراسان-افغانستان گشوده شده که با ترور فرهیخته گان جامعه روشنفکران نسل سوم مقاومت ضدطالبانی و ضدپاکستانی و ضداعراب و ضداستعماری بطور بی رحمانه پیچیده است. نگذاریم در پیش روی ما در پیش چشم مان فرهیخته گان نسل جدید مقامت در توطئه جایگزینی امارت وحشت به جای جمهوریت سر به نیست و نابود شوند. ما نباید اجازه دهیم که حکومت موقت جانشین جمهوریت شود زیرا این کار مقدمه به فروپاشی حکومت و ارتش و پولیس ملی را می آورد و راه را بسوی صدر نشینی صالبان در نفس قدرت سیاسی باز می کند و قانون اساسی را به تیر می زند و همه دست آوردها را تباه می سازد.

اشراف غنی راهی جز تقسیم مساوی قدرت و تشکیل شورای عالی دولت اعم جنرال هایی نامدار ضدپاکستان و طالبان و داعشیان و اخوان الشیاطین داستان سلفی های تکفیری روایتی و سران احزاب سیاسی مردم نهاد ضداستعماری و تقرر شخصیت هایی چیز فهم و ملی آلوده نشده به فساد پاسدار وطن در ارگانهای قدرت دولتی و دموکراتیزه کردن حکومت قانون ندارد. غنی باید توبه کند و بخشش از مردم بخواهد.

ما همه در یک کشتی آتش گرفته در توفان سرخ در تلاطم امواج خون و آتش نشسته ایم. بکوشیم هر یک از ما به قدر توان ناخدای ایثارگر برای نجات کشتی آرزوها و آرمان های والای شهدای راه آزادی بسوی ساحل نجات باشیم. نجات ما به وحدت و همدلی و حمایت ما از همدیگر و نسل سوم روشنفکران فرهیخته گان سربکف است. خموشی در برابر جنایات بزدلی و بی غیرتی و گناه بزرگ نزد خدا و رسول و تاریخ است. خراسان-افغانستان سربلند فتح ناشدنی استوار محکم پرغرور به غورکوه های سر به فلک کشیده هند و کش سبخون و حیحون روزگاران خون و شهادت قبرستان امپراتوری هاست خانه ی شیران سلحشور.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ترورهای هدفمند
فرهیختگانِ فرهنگی
نظرات بینندگان:

>>>   تا غنی و عبدالله و باقی دلقک ها در استخدام شیطان بزرگ هستند همین آش است و همین کاسه.

>>>   آی ای آی پاکستان اوضاع منطقوی و جهانی را برای صلح و آرامش در افغانستان تخریب میکند. پاکستان از رقابتهای امریکا و چین و هند و چین برای گل آلود کردن آب استفاده میکند تا از همه دالر و کمک بگیرد و این درگیریها را اگر بتواند به جنگهای منطقوی تبدیل کند. ترورها با همآهنگی آی اس آی، سی آی ای و ارگ کابل ملاغنی احمدزی صورت میگیرد از طالب و داعش بعنوان وسیله استفاده میشود.
استخبارات و جاسوسان پاکستان در کوشش اند تا از رقابتها بین امریکا و چین استفاده کنند از امریکا مثل همیشه دالر بگیرند و بر ضد چجین توطئه کنند و از چین کمک اقتصادی بگیرند و خود را دوست چین معرفی کنند. پاکستانیها رقابتها بین چین و امریکا را به دشمنی تبدیل میکنند تا راه برگشتی برای چین باقی نماند. متأسفانه که چین از اوضاع افغانستان اطلاعات کافی ندارد و دنباله رو دستتگاه جهنمی جاسوسی پاکستان است و پاکستان در راه بسیار خطرناکی چین را میکشاند و این کشور بزرگ را بچاه میاندازد و از سر چاه به آن مشوره میدهد و کمک اقتصادی میگیرد این است پلان استراتیژیک پاکستان در کشاکشهای چین و امریکا. چین در افغانستان ضرورت به مطالعات مستقل دارد تا شیطنتهای رذیلانه پاکستانیها را درک کند. پاکستانیها از رقابتها تاریخی هند و چین نیز استفاده میکنند و کوشش دارند تا این رقابتها را بجنگ خونین تبدیل کنند و خود بسوی کشمیر پیش روند. چین اگر هشیار نشود در دام پاکستان در جنوب آسیا و آسیای میانه و خاورمیانه به مشکلات زیادی گرفتار میشود که عامل اصلی آن سیاستهای شیطانی پاکستان است.

>>>   در بین هر کی کشت بنام طالب و داعش ختم میکند۰ تیم مخکش های غنی کوچی درین میان نخبه های آینده قوم های غیر اوغان این کشور را آرام خونسردانه و به دل جمع هدفمند کشته میرود و جنایت ختم میشود بنام طالب یا داعش که آنها هم در اصل از شئونیست های قومی اطراف غنی کوچی فرقی چندانی ندارند۰

>>>   درین کشور داعشی وجود ندارد۰ همین اوغان ها یا پشتونها هستند که گاهی طالب میشوند، و گاهی گلبیدینی، گاهی داعشی، و حتی گاهی جنایتکاران خلقی و نجیبی ویا فاشیست های اوغان ملیتی میشوند۰ تمام این وحشت و کشتار ها را همین اوغان ها میکنند، فقط به اشکال مختلف، و فقط همین اوغان ها۰ رهبر های اینها همه یکی هستند، یعنی همه اوغان هستند و باهم وجه مشترک دارند که به اساس آن در وقتش باهم همبستگی و همکاری میکنند۰ واقعیت را باید گفت.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است