امتحان مهارت برای تمام آمرین جنایی حوزات پولیس
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۱۰    ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ کد خبر: 165920 منبع: پرینت

جلسه تاریخ دهم جدی مطابق به ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰:

اول: یکی از شکایت های همیشگی بین ادارات این بود که گویا اداره سارنوالی با مجرمین برخورد شدید مطابق به قانون نمی کند. ارزیابی های عمیق ما نشان میدهد که در صفوف پولیس و حتی امنیت ملی ظرفیت درک از روند کشف، تحقیق و محاکمه زیاد بلند نیست. یعنی محضر و گزارش اولیه به اساس معیارهایی که سارنوالی را قادر به اجراات جدی بسازد صورت نمگیرد. به همین دلیل قرار است که تمام آمرین جنایی حوزات پولیس در کابل در یک امتحان اشتراک کنند تا معلوم گردد که سطح مهارت و دانش آنها در تکمیل محضر و مراحل کشف و تحقیق چه اندازه است. امید است که این روش در بقیه ولایات شامل میثاق امنیتی نیز اجرا گردد. این امتحان که نتایج آن الزامیت حقوقی نخواهد داشت مگر اینکه مقام ریاست جمهوری تصمیم بر عذل و تبدیلی منسوبین مبارزه علیه جرایم جنایی بگیرد توسط هیات سارنوالی اخذ میگردد. با انجام اینکار فاصله میان سارنوالی و بخش کشف و تحقیق در نهاد های امنیتی از بین میرود. تطبیق عین میتود در ریاست امنیت ملی کبل پس از مشوره های لازمی بخاطر حفظ محرمیت و مصونیت کارمندان انجام خواهد شد اما بر آن سوالات مشخص مسلکی دیگر نیز درج خواهد گردید. امیدواری ما این است که در آنچه زنجیره ارزشی عدلی و قضایی خوانده میشود نهاد های امنیتی و عدلی در یک صفحه قرار بگیرند و فضای ناموزون و ناهماهنگ را از میان برداریم.

دوم: افراد کشفی و رضاکار در تجسس اند که دریابند آیا هنوز سیم کارت بدون تثبیت هویت فروخته میشود یا خیر. اطلاعات ما این است که این معضله تا حدی حل گردیده است. چون اطلاع به همه رسیده است اکنون اگر سیم کارت فروشی بدون تثبیت هویت پیدا هنوز ادامه داشت باشد خلاف ورزان به عنوان شریک جرم و شریک تروریست به پنجه قانون سپرده خواهند شد. در بیست و چهارساعته گذشته بازهم صد ها عراده موترسایکل های دوپشته فلج ساخته شدند. لطفا از موترسایکل به شکل دوپشته کار نگیرید. ما ویدیو هایی متعدد امنیتی در اختیار داریم که نشان میدهد زیادترین ترور های انفراد و هدفمند توسط موترسایکل های دو پشته صورت میگیرد. به تمام ولایات شامل میثاق امنیتی هدایت داده میشود که تردد موترسایکل های دوپشته را متوقف سازند. درکابل وقتی موترسایکل دو پشته گیر می آید در سوخت آن شکر انداخته میشود و بعد از چند دقیقه فلج میگردد و یا در سلنسر آن ساچمه انداخته میشود. قبلا تنها تایر ها را اره میکردند اما بعدا معلوم شد که تایر موترسایکل ارزان است و بزودی قابل دسترس است. وسایل فلج سازی عبارتند از اره، بوره/شکر و ساچمه.

سوم: شریک سازی اعترافات بخاطر انکشافات هیچان انگیز بازهم معطل قرار داده شد.

چهارم: فردا ویدیوی شخصی که ماین های مقناطیسی را در موتر های شهریان کابل جابجا میکرد نشر می شود. او نشان خواهد داد که چگونه و با استفاده از چه مهارتی این کار را انجام میداد. هدف از نشر این ویدیو ایجاد آگاهی عامه و بسیج مردم برعلیه این شیوه از آدم کشی و ترور توسط گروه طالبان است. امید است پس از نشر این ویدیو که توسط تروریست دستگیر شده تمثیل میگردد سطح آگاهی بلند رفته و مردم همه به رضاکاران امنیتی تبدیل گردند.
در بیست وچهار ساعت گذشته سطح جرایم در کابل بسیار پایین بوده و موارد تکان دهنده مانند قتل و اختطاف وجود نداشته است. احصاییه مقایسوی بین شصت روز جلسات شش و نیم و دوماه قبل آن هنوز بصورت میتودیک و نهادینه آن توسط ادارات تکمیل نگردیده است.
روز تان خوش.

امرالله صالح


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امتحان مهارت
حوزات پولیس
نظرات بینندگان:

>>>   صالح پنچرمین وقتیکه دریور کاماز و موتر شوی را آورده به جای جنرال و قاضی و امر حوزه مقرر کردید په از انها چی توقع دارید اولتر از یک هزار جنرال پنجشیری امتحان املا و انشا بگرید که ایا انها خواندن و نوشتن را یاد دارد یاخیر

>>>   صالح
آب از سر چشمه خت است.
گپ را گوش کن
در سیستم درسی اکادمی پلیس به خصوص سال سوم باید شیوه کشف و تحقیق و تشخیص مطابق قوانین نافذه کشور به همکاری اداره دادستانی تدریس شود و به خصوص یک رشته مخصوص ایجاد شود که فارغین آن هم دانش حقوقی داشته باشند و هم پلیسی و این افراد در تمام حوزه های پلیس و ولسوالی ها به مثابه بازوی حقوقی عمل کنند و پیش از فرستادن دوسیه به دادستانی تشخیص کنند که آیا جرم مطابق قانون قابل پیگیری است و اگر است آیا دوسیه محکمه پسند آماده شده یا نه.
این شیوه در تمام دنیای پیشرفته وجود دارد و حتی کورس های سیکورتی هم در بخش آموزش خود یک مضمون به نام حقوق جزا میخوانند.
درس نا داده و آموزش ندیده را از چه امتحان میگیرید؟؟؟؟؟؟

تروریست هایی که از پاکستان تجهیز و اکمال میشوند سیم کارت هایشان هم از پاکستان فرستاده میشود.
هیچ کس نداند تو که میدانی استخبارات داری چه مهارت هایی است.
تمام موتر سایکل سوار ها یک پشته یا دو پشته باید توقف داده شوند و تثبیت هویت و اسناد شوند ، دو پشته ها باید تلاشی جدی و چک امنیتی از نظر سابقه جرمی شوند و به این منظور باید یک مرکز واحد شناسایی مجرمین متکرر وجود داشته باشد که پولیس با تماس با این مرکز، معلومات لازم را به دست بیاورد.

اعترافت آنهائیکه ماه ها قبل دستگیر شده اند چرا نشر نمیشود؟؟؟؟؟
همان پسر بچه وطندارت که در قضیه دانشگاه دست داشت حال کجا است و چرا محکمه اش آغاز نشده؟؟
فرصت خودت هم کم است فکر نکن که با غنی تا آخر همرکاب هستی.
غنی بار ها گفته که دوست و دشمن دایمی ندارد و با هیچ کس هم رفاقت ندارد.
تا فرصت هست به حسنات ات بیفزا.

منبع ماین چسپکی کجاست؟؟؟
مراکز توزیع آن کجاست؟؟؟؟؟؟
چگونه افراد استخدام میشوند و در بدل چه مبلغ پول این کار را انجام میدهند؟؟؟
تشخیص افراد چگونه صورت میگیرد؟؟؟؟
ملا تره خیل رول اش چه است؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا درایور ها قبل از استفاده از موتر یک بار چک نمیکنند؟؟؟؟؟؟
چرا رینجر های پولیس در کنار سرک ها به پناه خدا رها شده و از درایور آن خبری نیست؟؟؟؟؟؟

>>>   اکثرا مجرمین اختطاف . قانون شکن مفسد وشریک دزد وقافله خودهمین ها هستند

>>>   حکومت نباید درامور سکتور خصوصی مداخله کند چون بازار آزاد است بنا معاون صاحب اول درامور کمپنی خصوصی امنیتی پنشیر وردک لمتد مداخله نکند وبگذارد تا همچنتان زیرنام ریاست عمومی امنیت ملی خرابکاری کند

>>>   امتحان مهارت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مگر اینها از اکادمی پولیس فارغ نشده اند؟؟؟؟؟؟؟؟
مگر در اکادمی پلیس رشته مخصوص بررسی حقوقی دوسیه ها وجود ندارد که متخصصین آن باید تمام دوسیه های پولیس را پیش از فرستادن به دادستانی از نظر حقوقی و محکمه پسند بودن ارزیابی کنند؟؟؟

مگر دنیا در افغانستان نیست؟
پس چرا ما از پیشرفت های دنیا و سبستم های جدید بی خبر هستیم و با همان شیوه های ۵۰ سال پیش عمل میکنیم؟؟

درجنگ استخباراتی موجود به عوض دوچند ساختن پولیس که اکثرا" بیسواد یا کم سواد هستند ، کشف و استخبارات و کنترول منطقوی را بیشتر کنید و امکانات پولی و تخنیکی بیشتر در اختیار شان قرار دهید.

>>>   بسیار جای افسوس وناتوانی مردم بیچاره افغانستان است افراد با تجربه و تحصیل کرده را منفک کردند جوانان بدون تجربه وبدونتحصیل را د ربست با استفاده از کلمه کثیف اصلاحات جابجا کردند حال که به مشکل برخوردند دوباره امتحان اخذ میدارند
خداوند بزرګ ملت افغانستان را از زیر طرح ها شوم و ناسنجیده اهل علم که عمل شان دروغ وفریب است نجات دهد
مسولین امنیتی کشور ما افتخار ما هستند هرکسکه از ایشان امتحان اخذ میدارد خودش نادادن است
قیام

>>>   بی بی گل حوشحال سعادت ها و محب ها را برای تسکین خاطر خود بالا آورد و وضعیت امنیتی را به قهقرا برد.
تمام امورات به سر انگشت بی بی گل میچرخد و آغا گل در پی تداوی مردانه کمزوری است اما دیر شده.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است