صالح هنوز در پی پدیده های اختطاف و ناامنی
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۰۲    ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ کد خبر: 165934 منبع: پرینت

جلسه تاریخ یازدهم جدی مطابق به ۳۱ دسمبر ۲۰۲۰:

اول: بخاطر کار منظم و متمرکز بر ضد پدیده اختطاف اداره واحد از داخل تشکیل ایجاد خواهد شد. بررسی ها نشان میدهد که روش کنونی خلا هایی دارد که مجرمین از آن بهره میگیرند . شکایت مسافرین سرک ارغندی پایان را شنیدیم. یکی از سردسته های رهزنان به اسم اول خان در بند است. دومی اش را نیز به سزای اعمالش خواهیم رساند. در هفته های اخیر چندین مورد از سرقت مسلحانه از مسافرین مسیر غزنی ثبت شده بود.

دوم: احصاییه مقایسوی از جرایم قتل، دزدی موتر، دزدی موبایل، اختطاف و دزدی مسلحانه هنوز تکمیل نگردیده است. ارقام اداره یکصد ونوزده ریاست تحقیقات جنایی و حوزه های پولیس باهم تفاوت دارند. هر اطلاع حتمی نیست که موثق باشد به همین خاطر این کار معطل است. یکصدو نوزده میگوید که روزانه حدود هشت هزار تماس از سراسر افغانستان بدست می آورند که مردم یا اطلاع میدهند یا خواهان مداخله پولیس در قضایای مشخص میشوند. بخشی ازین تماس ها از ساحات زیر کنترول طالبان است. مردم بصورت روز افزون از باجگیری و اخاذی های افراد طالبان شکایت دارند و هویت این مردم آزار ها را به پولیس میدهند. در سالهایی که حضور قوای خارجی در افغانستان زیاد بود طالبان از شرکت هایی که در ساحات ناامن فعالیت داشتند باجگیری میکردند. اما این باج گیری اکنون به سطح مردم عام و موتر داران رسیده است. البته بر علاوه باجگیری که افراد طالبان انجام میدهند چیزی بنام عشر با جبر نیز طالب از مردم جمع میکند. افراد باج گیر طالبان فهرست میشوند و شماری ازینها که به ساحات زیر تسلط دولت آمده اند دستگیر شده اند. این روند ادامه دارد. به امید روزیکه مردم ما از اسارت گروه وحشت و جهل بصورت کامل رهایی یابند.

سوم: در بیست وچهار ساعت گذشته کابل گواه یک انفجار خفیف بی تلفات و چهار مورد دزدی موتر های تولید سالهای نود بود. خوشبختانه در سراسر کابل حادثه قتل وجود نداشت. تا باد چنین بادا.

چهارم: تلاش داریم که سرک های کلان را در اختیار دولت قرار بدهیم تا سرویس های شهری فعالیت شان دوباره آغاز گردد. در عین حال در بعضی نقاط شهر شخصیت های با شهرت از حوزه سیاست، اقتصاد و یا دولت جاده ها را به دلیل تامین امنیت بسته اند. یکی از بدترین روش های تامین امنیت بستن راه است. روش هوشمندانه این است که همین غرفه های زرهی و موانع را که در بیرون در یعنی ساحه عام گذاشته اند داخل حویلی خویش انتقال بدهند. فقط همین. از مشکلات امنیتی همه میدانیم و به هیچ صورت طرفدار ضعیف ساختن تدابیر امنیتی هیچ شخصیت وطن نیستیم. مطمین باشند. درین میان آقای پدرام برعلیه ما سینه صاف کرده اند. شنیدم و دیدیم و خواندیم. از یک سیاست گر – شاعر و نویسنده توقع چنین نبود و نیست. من نمیدانستم که مبارزه ایشان با برداشتن یک متر سنگ کانکریتی ازکوچه برباد میشود. امیدوریم آب را نادیده موزه از پادرنیاورید. به هرحال
زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول /آن های هوی و نعره مستانم آرزوست.
جمعه تان خوش.

امرالله صالح


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صالح
ناامنی
نظرات بینندگان:

>>>   افایی پنچرمین در کابل یک انفجار شد چهار موتر به سرقت برده شد ولی هیچ حادثه رخ نداده است او لوده دریور کاماز ماسک تان را دور کنیدکه پیش از خوردن فرق بین چتلی وحلوا را کرده بتواند انفجار صورت گرفت حادثه نشده موتر دزدی شد هیچ گپی نیست ...

>>>   پنجا سال است که باسیاست سرکار دارم انسان های بیرویی رازیاد دیدم امابمانند صالح نه. ونیز نام های جاسوسانی را شنیدم که قهرمانی کردند اما مثل صالح نبودند. چشم شفید های زیادی را دیدم اما مانند صالح نه. وقتی نام صالح را میشنوم پر عرق میشوم .خدا یا پناه به تو .
اصف کابل

>>>   جلالتماب معاون صاحب اول و گرامی :
بنده یک خبر خیلی مهم خیلی تآسف بار و خیلی عاجل را دارم که با خبر شدن این چنین اعمال نا جوانمردانه حتی از این خاک دلسرد شدم به هر صورت آن خبر اینست که :

اول - یکتن از کارگران خدماتی ما بنام خاله مرضیه که هم خودش بیوه است و هم دختر 18 ساله اش که یک پسر 23 ساله داشت اما متآسفانه پسر وی 33 روز قبل به اثر دسیسه دزدان در چهار راهی قمبر به شهادت رسید که با سعی و تلاش نیرو های دلیر و دلسوز این سر زمین دستگیر و به پنجه قانون سپرده شدند.

2 - بعد از 10 روز جمعه گی دوم شان تجلیل شد که بنده بخاطر رضای خدا و ازینکه این خانم بیوه و بی کس است در ختم دوم شان که در خانه اش بود به نماینده گی از تمام همکاران اشتراک ورزیدم اما در ختم محفل سه تن از ریش سفیدان که به سن 50 سال بودند دفعتآ ده خانه این خانم آمدند و گفتند اگر پسران ما را ابرا ندهی خودت را با یک دخترت میکشیم که اشتراک کنندگان محفل و از نزدیکانش با این سه تن حوزه امنیتی رفتند تا بالاخره فردا که برای خاله مرضیه زنگ زدم و گفتم که اینها کی بود و همرای شان چی کردی او برایم گفت که ریش سفیدان مرا قناعت داد و گفتند او خانم تو خو کس و کوی نداری تا اینکه خودت را همرای دخترت بکشند بهتر است که ابرا بدهی بنآ مه هم مجبور در مقابل 7 لک افغانی ابرار بدهم.

3 جالب اینجاست که قبل از اینکه این خانم از ترس این قاتلان ابرا بدهد یک مرتبه خانه اش دزدان مسلح در آمدند و چیز دارو ندار شانرا بردند تا بالاخره این خانم مجبور به کوچ کشی از محل فعلی به محل دیگه شد که بار دوم نیز دزدان 12 شب ده خانه اش آمدند و او مجبور با یک دختر جوان این خانه را ترک و به جای نا معلوم فرار کرد اما صرف قضیه را همراه بنده شریک کرد و مرا گفت که اینطور قضیه روز به روز زیاد شده میرود و برایم گفت مدیر صاحب شما در جریان باشید یکی که مرا در دفتر غیر حاضر نکنید و دوم اگر مرا چیزی شد تو باز خواست گر من در دنیا و آخرت هستی .

خلاصه که این ظالمان دو چشم این دو بیوه بی کس و مظلومان را نا دیده گرفته گاهی تهدید به مرگ مینمایند و گاهی هم بشکل دزد خانه شان خود را می اندازند بنآ مه مجبور شدم که این خبر و اطلاع را خدمت شما بگویم و حال هر چیز که شما فیصله مینمائید من در خدمت هستم و میتوانم مبایل نمبر همین خانم را برای شما بدهم و قضیه شانرا خود تعقیب نمائید .

نوت : محل بود و باش اصلی این خان افشار سیلو کوچه حوض آمو است و هویت دو تن قاتلان از پغمان میباشد .
با احترام

سید حبیب
کابل - افغانستان

>>>   صالح
آن های و هوی نعره مستان به گوش تو
بر گو کجا رسد؟ که تو گوش ات نمشنود

امروز بد بختانه یک درایور یک مقام ارگ شهید شد و از نظر خودت تا باد چنین بادا ، اما از نظر ما فاشیسم ارگ و فاشیسم طالب هردو در دو طرف خط کمر به قتل ملت بسته اند .

تو و غنی هردو کجدار و مریز روانید تا چهار سال تخت نشینی تان پایان یابد و آنگاه گور پدر افغانستان که چه میشود.

چرا دیوار های سمنتی اطراف ارگ را در داخل محوطه ارگ که بسیار بزرگ هم است انتقال نمیدهید تا سر ک اطراف باز شود؟؟؟؟؟؟؟

ما خجالت نامه یی را که به نام بودجه به مجلس روان کرده بودید دیدیم، کود ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و کد احتیاط در مجموع بیش از نصف بودجه مملکت را قورت داده بود و حالا جناب عالی آمده اید و یخن مردم بی نان و بی روزی را گرفته اید که مالیات بدهید.

اظهار نامه مالیاتی تو و غنی و باقی اراکین خرچ دسترخوان دار کجا است؟؟؟؟؟؟
شما نشان بدهید که سال گذشته از کدام منابع چقدر عاید داشتید و چقدر مالیه پرداخت کردید؟؟؟؟؟؟

گذارشات حوادث روی سرک را که شما نشر میکنید پس مسولین پوسته های امنیتی چه دست آورد دارند و قدمه های بعدی تا وزیر داخله همه بیکار در خواب اند.

بچیم بدرنگان تا میدرنگد و آنگاه این ملت فراموش کار مثلی که جنایات کمونیست ها و شرات مجاهد نماها و حماقت طالب ها و مداری گری کرزی ها را فراموش کردند چیغ و پیغ احمدزی ها و گذارش دهی صالح ها و طالح ها را هم ثبت تاریخ میکنند و به طاق نسیان میسپارند.

ما زنده ایم و غنی خاک میشود
این لکه های ننگ ز وطن پاک میشود

>>>   لافوک کوچه مان که لاف وگزافه گویی اش گوش کوچگی ومحلی هارا کر کرده بود گاه از رام کردن دیو سیاه وبه اسارت گرفتن اژدهای هفت سر می لافید ،خلاصه اوبود ولاف وپتاقش ...
دریکی از روز ها یکی از همسایه ها با فرق شکسته نزدش آمد واز مردی شکایت کرد که با او زور گفته وفرقش راشکسته است، مرد لافوک که خود را ستنگ زمانش فکر میکرد با غر وفش مرد عارض را با خود گرفته وبا تمطراق رسپار آن محل شد تا سزای مرد زور گو را به قف دستش بگزارد اطفال کوچه با سروصدا در عقبش روان گردیده تا جزای مرد زور گو را توسط پهلوان پنبه شان نظارت گر باشند .
لافوک بعد از رسیدن به محل از عارض پرسید خوب بگو که کی فرقت را شکسته وترا بدین روز انداخته تا الساعه اورا بجزای عمالش برسانم .مرد اشاره به قصابی که چار برابر هیکل اورا دارد با بروت های کشال، ساطور بدست با چند کارد وتبرچه در بغل ودامن پراز خون اشاره نموده ومیگوید او مرا بدین روز انداخته است.
لافوک باددیدن قصاب به لرزه افتیده به مرد عارض میگوید عجب بی عقلی هستی که باین غول بی شاخ ودم درگیر شدی واشاره به دست فروشی که چند تار گنده وملی سرخک را بالای تبنگی جهت فروش ورزق حلال قرارداده بود وخود هم از نظر جسامت فرقی با نازکی گنده هایش ندارد وبی رمق که شاید چند روزی نان هم نخورده باشد
نموده ومیگوید پشت او نگرد اگر همی تبنگی ره بگویی همی لحظه در زمین گورش میکنم.

>>>   باید جناب رئیس صاحب جمهور از استاد عطا کمک بخواهد تابرای رهائی عبدالروف همکاری کند ،
حتی درکابل زمانیکه کیسه بران هود خیل چیزی را میدزدند پولیس به سردستک آنهخا مراجعه کرده وتقاضا میکند درمقابل شیرینی اموال یا اسناد ربوده شده را مسترد کنند ، این فرهنگ علی افغانی ماست ،
ر

>>>   عجب دور کردن موانع از سرک ها که صالح خان به بسیار لاف و پتاق یاد میکند اما دیوار های کانکریتی خانه جمعه خان همدرد در ساحه کارته سه کابل چرا دور کرده نشد و سرک بروی موتر و پیاده رو بروی مردم باز نشد علاوه ازینکه دیوار های کانکریتی خانه جمعه همدرد دور کرده نشد از جانب جناب عالی معذرت خواهی هم نموده اید سرک مقابل ارگ و فواره اب باز خواهد شد و یا پلان عالی جناب تنها بالای کمزوران فاقد سلاح عملی میگردد از بسکه فشارانتقعادات معقول و منطقی ریس جمهور غنی را در پچال کرده بود برای گریز اش از دید منتقعدین معاونصاحب اول را با دادن یک صلاحیت خورد ناچیز بخور مردم و رسانه ها دادحال جناب معاونصاحب چنان کارات نا موجه و معامله گیری و تعن زدن به رقبای خودش و ریس اش را در پیش سرمستانه گرفته که تو گویی شنشاهی کل جهان را در اختیار دارد بهتر خواهد بود که غرور خود خاهی و عوام فریبی کمتر تامین امنیت ایجاد کار و رسیدگی به مشکل مردم را بجای اینکار های به اصطلاح نمایشی بی فایده کار کنید که هم افتخار خواهد داشت و هم اعتبار در جامعه برای جناب شان .

>>>   بیچاره صالح در پی دزدان شهری است و بی خبر از اینکه قندهار در حال سقوط است.

>>>   آنه پنجشیری هستم ونه هم جمعیتی افتخار هم میکنم
دوست دارم از محترم امر الله صالح معاون اول اظهار سپاس داشته باشم که با همه محدودیت ها وبا شرایط کشوری دل به دریازده نقاب از چهره مجرمین و مفسدین وادم کشان داخل نظام وبیرون نظام فرو میکشد ودارد زور گویان را به زا نو در میاورد
پدرام وپدرام گونه ها که پیاده رو ها را غضب کرده اند لرزه به اندام شان میافگند موفق باشید
و م از هالند

>>>   قندهار در حال سقوط
ایتلاف ضد غنی در شمال در حال تشکیل
صالح مصروف پاک کاری سرک ها و خس دزد های کابل
غنی با پس لگدی در حال ویران کردن افغانسنان است.

>>>   صالح باید از عملکرد وقیحانه غنی در مقابل وزیر صحت آینده خود را حدس بزند.
فاشیسم پشتون در اصل همه اش یکی است اگر کوچی است یا اهلی.

>>>   صالح
تمام تروریست های قضیه دانشگاه باید اعدام شود.
خون جوانان دانشگاهی ما نباید این همه ارزان به معامله گذاشته شود.
فامیل شهدا با این فیصله رضایت و توافق ندارند.

>>>   صالح
با همه لاف و پتاق نتیجه تحقیقات دانشگاه به چه انجامید؟؟؟؟؟؟؟
همه تروریست ها باید در مقابل ژورنالیست ها مورد سوال قرار میگرفتند و دسته جمعی اعدام میشدند مگر ترس از آمریکا شما را ذلیل کرده و خون شهدای دانشگاه را پایمال.

>>>   همه میپرسند مگر از صالح جوابی شنیده نمیشود.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است