به امید اینکه سال پیش رو معجزه رخ بدهد
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۰۵    ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ کد خبر: 165942 منبع: پرینت

سال ۲۰۲۰ برای مردم افغانستان و جهان سال بسیار بد بود ایکاش هرگز انسانها مانند این سال را تجربه نکنند!

برای جهانیان سال ۲۰۲۰ توأم با ویروس کرونا بود که جان در حدود دو میلیون انسان را گرفت و هنوز هم همه روزه جان هزاران انسان را می گیرد و خبر خوب این است که با آمدن واکسین کرونا در بازار امید روشنایی دیده می شود و احتمال قوی وجود دارد که در سال پیش رو مردم جهان از مصیبت ویروس کرونا نجات یابند.

متاسفانه مردم افغانستان علاوه بر ویروس کرونا با ویروس فساد گسترده و فحشای لجام گسیخته توسط ارگی ها و ویروس تروریسم توسط گروه های افراطی دست و پنجه نرم می کنند که مصیبت، درد، رنج، غم، قتل و کشتار هدفمند مردم افغانستان را پایانی نیست، شاید در سال پیش رو مردم افغانستان را ویروس کرونا رها کند اما ویروس ارگی ها و طالب ها معلوم نیست که با مردم بی دفاع افغانستان چه می کنند و تا چه زمانی نان و جان مردم را می گیرند.

به امید اینکه سال پیش رو معجزه رخ بدهد ویروس کرونا یکجا با ویروس ارگی ها و ویروس طالب ها از میان برداشته شوند.
سال نو خوبی با جمله اقارب و دوستان خود داشته باشید دوستان عزیز.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سال نو
میلادی
نظرات بینندگان:

>>>   تا ویروس ارگی ها را از بین نبریم به خودی خود از بین نمیرود.
فحشا خوراک اصلی ویروس ارگ است.

>>>   معجزه سال نو مرگ غنی است.

>>>   یک منبع خاص که به نسبت حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت:
امید واریها به صلح بیشتر شده است چون طالبان از دو موضوع که خط سرخ خود می گفتند ( امارت - ریش) دریکی اندکی عقب نشینی کرده اند بنابه گذارش نظر هیئت جمهوری درینمورد اینست که اختیار ریش مردم بدست خود شان باشد اما هیئت آی اس آی میگویند قبلا گفته بودیم که مردم مجبور اند طول وعرش ریش مطابق استندرد آی اس آی برای افغانها که عرض 22 سانتی وارتفاع یا درازا چهل سانتی بود امکنون برای اینکه مذاکرات نتیجه دهد عرض ریش را اخحتیاری اما طول انرا 15 سانتی تصویب وقبولدار شدیمودرینمورد موافقه ملا غیبت الله هم حاصل گردیده است حال اگر مذاکرات به شکست مواجه میشود مشکل از تیم جمهوری خواه است،

>>>   سال پیش رو کدام تغیری در ادامه جنگ در افغان ببار نمی آورد.
یا قوای خارجی کاملاً بیرون میشوند و دولت افغانستان را حمایه مالی و تسلیحاتی میکنند و دولت افغانستان به جنگ در مقابل طالبان ادامه میدهند.
یا این که دولت افغانستان را دیگر حمایت نمی کنند و طالبان می آیند و بزور دولت را میگیرند و گروپ های دیگر بشمول تاجکان و ازبکان و هزاره ها ،توسط کشور های همسایه کمک مالی و تسلیحاتی میشوند و جنگ های داخلی شروع میشود.
زیرا در ترکیب هیأت مذاکره کننده طالبان یک نفر و یا دو نفر فارسی زبان ها هستند و باقی همه پشتون ها هستند و اکثراً پشتون های قندهاری،که این خود در حقیقت نشانگر بمیان آمدن اختلافات قومی را نشان میدهد.
مذاکرات صلح نتیجه نمیدهد و اگر هم نتیجه بدهد،در صورتی نتیجه میدهد که یک دولت انتقالی تشکیل شود که بازهم طالبان این دولت انتقالی را از بین میبرند و خودشان قدرت را میگیرند.
با این دولت امکانات اعتلاف آنها نمیرود.زیرا مجاهدین نیز با وجود خروج قوای شوروی با دولت داکتر نجیب اعتلاف نکردند و دولت او را دست نشانده روس ها میدانستند.
واریانت آخر این است که دولت جدید امریکا شاید تمام قوای خود را از افغانستان بیرون نکند.در آنصورت طالبان هم در مقابل دولت و هم در مقابل قوای خارجی به جنگ ادامه خواهند داد و درین میان شاید یگان نفر از قوای خارجی در جریان جنگ ها تلف شوند که شاید در مقابل پنجاه هزار طالب و سرباز و افراد بیگناه که در افغانستان کشته میشوند،ده تا بیست نفر سربازان خارجی کشته شوند که یک رقم کاملاً نا محسوس است.
بودجه عادی و انکشافی دولت افغانستان با در نظر داشت عواید داخلی،هر چهار سال بعد از مدرک کمک های جهانی تمویل خواهد شد و مصارف نظامی نیز از طرف کشور های ناتو و برای مصارف بعضی پروژه های اختصاصی نیز بعضی بانک ها و ادارات بین المللی به شکل کمک بلاعوض و یا هم بصورد قرضه که نظر به سطح پایین سود بانکی جهانی شاید با یک فیصد و یا دو فیصد سود سالانه،دولت این قرض ها را بگیرد.
اما آنچه باقی میماند عبارت از تلفات جنگ و فساد ادراری و خورد و برد از بودجه ها و قرضه های اختصاصی هم توسط مقامات دولتی داخلی و هم توسط کمک کنندگان کشور های خارجی است و فساد و کشت مواد مخدره و قاچاق مواد مخدره و جنگ در افغانستان از بین رفتنی نخواهد بود.

>>>   خدا ان ملتی را سروری داد
که تقدیرش یدست خویش بنوشت
به ان ملت سروکاری ندارد
که دهقانش برای دیگران کشت
از بخت بد ملت افغان .زمامدارانش یا هوای کشور گشای وتوسعه طلبی در سر داشتند ویا هم بار غلامی بدوش کشیدند انهای که این طرف وان طرف تاختند وملیونها افغان بیچاره را فدای هوی وهوس توسعه طلبی های بی مورد کردند امروزه نه تنها نفعی ازان متصور نیست بل لکه ای ننگ اشغالگر وویرانگر را بر جبین این ملت صلحجو وعدالت خواه مهر نهادند ویا چنان در غلامی ونوکری اغراق نمودند که همه داروندار خویش وماضی وحاضر واینده ای کشور وملت را به قمار باختند در سه دهه ای اخیر نیز همه کسانی که تظاهر به قدرت نمای کردند الا ما شاءالله ازین قماش اخیر بودند برای کسب قدرت ظاهری وبدست اوردن یک مشت امتیازات واهی سرنوشت دوقرن قبل ویکصد سال بعد این ملت ازاده را به معامله گرفتند واستدلال شان هم این است اگر ما از زیرکی وهوشیاری کار نمی گرفتیم این قوم وسرزمین تباه وبرباد میگردید چنانچه صالح ریگستانی استدلال می نماید<امریکا تصمیم گرفت تا با القاعده بجنگد واین در زمانی است که قهرمان ملی به شهادت رسیده و...ما بین هم مشوره نمودیم هرگاه به صدای خارجی ها لبیک نمیگفتیم و...ما بکلی بیرون می ماندیم وانها معامله ای خودرا با دیگران انجام میدادند درانصورت ما در خسران وزیان بودیم!!!>جناب ریگستانی پروگرام نابودی القاعده وطالب نبود برنامه از ابتدا بیرون کردن تو از صحنه وانتقام گرفتن از عدم تطبیق نقشه های پیش روی شان به اسیای میانه بود که کنون هم شما را ذلیل وخوار ومادی پرست وبی دین ساختند وهم از صحنه بیرون تان کردند ویا رهبران حزب وحدت و ترک تبار ها هدف اصلی شان خوش گذرانی وچندروز بقا ومال ومکنت بود ولی بهانه میکردند که اگر ما درپلانهای انها شامل نمیشدیم بکلی منزوی میگردیدیم حال که با کمال قبول هرنوع مذلت وشرمساری با انها یکجا شدیددر کدام جای اهرم قدرت قرار دارید ؟انها به رمز وشیوه ای افغانها بلد بودند هرکدام را به تنهای استمتاع نمودند به اوزبک گفت شما حق میخواهید ؟میشود بدون تاجک وهزاره با خود ما معامله نماید همچنان به تاجک وهزاره تا همه را امروزه به دور انداختند وبیکاره ساختند ومهره های اصیل ونوکران سابق را اوردند ودر مسند غلامی نشاندندپس ازین مرده های وجسم های بی روح وجان معجزه طلبیدن خطای محض واشتباهی بزرگ است
گل نبی عیدی زاده

>>>   خبر های تازه از طوفان داخلی ارگ در راه است.
گل بشد پر پر و اکنون
مانده است تنها بی بی

>>>   جان من میدانی وخود را به نادانی زدی!
ای ملت بزرگ وسلحشور وازاده درست است که ۴۶ کشور غربی در مملکت عزیزتان یورش برده واین اشغال را زیر غطای فرمان سازمان ملل انجام داده اند اول خود القاعده وطالب وداعش ساختند وبزرگان وسر به راه های مقاومت راتعدادی را شهید ومابقی را الا ما شاءالله مزدور وغلام ونوکرهای زر خرید کردند وتکنوکراتهای زیاد وطن فروش وبی دین را سیل اسا تورید نمودند و... وملت را هم بافقر وبیچارگی وهزار مشکل ومصیبت مبتلا ساختند وما را مانند کبش های قربانی درلاین استاده نموده همه روزه ده ها وصدها تن مارا ذبح مینمایند تا از ما یک ملت بی اراده وفاقد احساس به بار اورند اما یک امانت بزرگ که بعهده این مردم مستضعف ودیعت است باید به زمامداران بی اراده ومزدور وگردانندگان امور بگویند که بااین درامه سازی ها وخیمه شب بازی ها مارا ازار واذیت نکنید وبالای زخم مانمک نباشید واین دسایس خارجی هارا توجیه
ننماید بگذارید که زخم های خون چکان ما ناسور گردیده تاخداوند رحم نماسد ولطف حضرت حق شامل حال ما شود وازین بلا ها خلاصی یابیم امین یا رب العالمین
یکی از مشاورین اسبق وزارت معارف

>>>   مشاور سابق وزارت معارف قاری صاحب فضل الله است

>>>   مشاور اسبق وزارت معارف در تاسیس مکاتب خیالی طرف مشاوره بود یا خیر؟؟؟؟

>>>   خداوند یک تغیر در افعانستان بیاورد

>>>   تغیرات آغاز شد.
خلیلزاد به دو تیم یک اولتیماتوم داد تا ظرف یک هفته در سه مورد به توافق برسند.

۱ نوع نظام
۲ آتش بس
۳ شیکه مدیریت دوره گذار

در غیر آن گزینه های بعدی به کار گرفته خواهد شد.

>>>   اشرفغنی بابا پدر ما افغان ها میباشد که جایگاه افغانستان را در مسیر انکشافات و پیشرفت و توسعه و آزادی بالا برده است هیچ گاه نمیتوانید و نتوانستید او را تضعیف سازید بچه سقاو بر بابای ما افغانها تعظیم کو تا شاید از افغانستان اخراج نشوی!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است