فروپاشی اردوگاه قدرت تاجیکان به دست تاجیکان!
غنی احمدزی و حلقه تنگ قدرت در ارگ دیگر نیاز ندارند که تاجیک ها را به زور قوم، تفنگ و خارجی ها از صحنه حذف نمایند بلکه در بدل دالر تاجیک ها را توسط تاجیک ها از عرصه خارج می نمایند 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۱۳    ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ کد خبر: 165947 منبع: پرینت

فروپاشی اردوگاهی قدرت در میان تاجیکان به دست خود تاجیکان!
حمله گارد شش و نیم صبح وابسته به امرالله صالح بالای خانه لطیف پدرام ناشی از ناکامی امرالله صالح در مقابل حمله ناکام بالای خانه جمعه خان همدرد نماینده باند جنایتکار تفنگ سالار است در حالی که لطیف پدرام نماینده قلم، سیاست و فرهنگ است که نه تفنگ دارد و نه وابسته به باند های مافیایی قدرت و ثروت است.

امرالله صالح هیچ نیازی به حمله بالای خانه لطیف پدرام نداشت چون لطیف پدرام وابسته به باند های تفنگ سالار نیست و می توانست مشکل دیوار خانه نامبرده را با گفتگو حل کند.

امرالله صالح که در میان تاجیک ها دارای پایگاه و جایگاه نیست با حمله بالای لطیف پدرام و عطا محمد نور آگاهانه و قصدا می خواهد برای حلقه تنگ قدرت و ثروت در درون ارگ وفاداری خود را ثابت نماید تا به سرنوشت جنرال دوستم، احمد ضیا مسعود، عطا محمد نور و دیگر کسانی که بعد از استفاده کردن به دور انداخته شده اند گرفتار نگردد و در این زمینه صالح عطا را با کمک ارگی ها بگیل کرده است چون ارگی ها دیگر نیازی به عطا ندارند.

اکنون سران و حتی صفوف تاجیکان به جان یکدیگر افتاده اند و هریکی تیشه گرفته اند به ریشه خود می زنند، عکس العمل عبدالحمید خراسانی در مقابل لطیف پدرام چنان سخیف و شرم آور بود که به عقل انسان نمی گنجد و بدتر از همه کشانیدن پای خانم ثریا بها به عنوان مدرک در تهمت زنی حمید خراسانی بالای لطیف پدرام است، طعنه امرالله صالح به پدرام، عکس العمل عطامحمد نور در واکنش به برکناری وزیر صحت عامه همه و همه دلالت به هرج و مرج و اضمحلال جایگاه سیاسی قدرت در ساختار تاجیکان می کند.

سران متمول تاجیک ها باید در مقابل حمله سازماندهی شده بالای خانه لطیف پدرام سکوت مرگبار اختیار نمی کردند و بصورت دسته جمعی از لطیف پدرام حمایت می کردند.
تاجران تاجیک ها کم نیستند لازم است که با استخدام چند نفر به صورت قانونی امنیت لطیف پدرام را بگیرند چون لطیف پدرام بدون شک در معرض خطر ترور قرار دارد، ترور های هدفمند آخر نشان می دهد که جان لطیف پدرام بیشتر باید برای تروریسم دلچسب باشد.

تاجیک ها بدترین تاکتیک و استراتژی را در رابطه به چگونگی قدرت، رسیدن به قدرت و حفظ قدرت در افغانستان دارند و همچنان بدترین بازی را در راستای رسیدن به قدرت با دیگر اقوام انجام می دهند، نه با خود جور می آیند و نه با دیگران جورامد می‌کنند.

اشرف غنی احمدزی و حلقه تنگ قدرت در ارگ دیگر نیاز ندارند که تاجیک ها را به زور قوم، تفنگ و خارجی ها از صحنه حذف نمایند بلکه در بدل دالر تاجیک ها را توسط تاجیک ها از عرصه خارج می نمایند.
اگر اشرف غنی احمدزی در هیچ زمینه متفکر دوم جهان نباشد بدون شک در گوشمالی و توبه دادن رقبای اصلی خود نه تنها متفکر دوم جهان بلکه نابغه اول جهان است.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پدرام
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   به نقل از صفحه داکتر فهیم توخی :
برای ۲۱ نفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر ۳۵۰ دالر جیب خرج روزانه پرداخته میشود و همچنان ۱۴ هزار دالر معاش ماهوار برایشان در نظر گرفته شده، البته مصارف بود و باش آنها بدوش دولت قطر است.
تبصره شخصی من در این مورد :
۱- اگر نوشته آقای داکتر فهیم توخی حقیقت باشد خوب شد که هیئت ۲۵۰ نفری سال گذشته که راهی قطر بودند رفتن شان نشد اگر این ۲۵۰ نفر هیئت مذاکره کننده میبودند تمام بودجه کشور کفایت نمیکرد.
۲- با این همه مصارف اگر این هیئت ۲۱ نفری در قدم اول آتش بس و آهسته آهسته مردم و کشور ما را به صلح رسانیدن این همه مصارف نوش جان شان در غیر آن نمیدانم چه بگویم.

>>>   صالح
در مقابل جمعه خان فاشیست تسلیم شدی و آمدی بر در خانه پدرام ، شرمت باد
تو اگر غیرت و عزت داری اول دیوار های چهارطرف ارگ را از سرک بردار و داخل محوطه ارگ بگذار و بعد امنیت پدرام را متقبل شو و در صورت ایجاد مشکل خود را مسول بدان و آنگاه لشکر حماقت شش و نیم را به درب پدرام بفرست.

تو هر کاری کنی بعد استفاده جایت در مستراح است.
تو اگر هفت پشت ات را پشتون و کوچی هم ثابت کنی فاشیسم بعد استفاده ابزاری ترا استفراغ میکند.

تو بخواهی یا نخواهی طالب هجوم می آورد و مقاومت دوم آغاز میشود و از ناموس تو هم ما دفاع خواهیم کرد اما آنروز این بار خجالت را کجا میبری؟؟؟؟؟

از تو کرده دانش خوب است در یک گوشه نشسته و نان بی غیرتی را میخورد و بر کسی غو نمیزند اما تو مثل ایزک که چیز دار شود اول بر خاله اش میتازد بر خود میتازی و راه های برگشت را بر خود میبندی.

در پیش چشمت دیدی که غنی با غضنفر چی کرد؟؟؟؟؟
پول هایش را گرفت و مصرف کرد خودش را کشت و خانواده اش را چخ کرد.

با استاد عطا دیدی که اتمر ایزک چی کرد و حال غنی با پرتاب سنگ آخر عطا را از دروازه ارگ چخ کرد.
حال هر کجا تاجک است ترا در مقابل اش ایستاد میکند تا پاچه اش را بگیری و در نهایت خودت هم چخ میشوی.

موج دوم مقاومت به کسی جز جوانان نسل خودش نیاز ندارد.
همه سران جمعیت و احزاب جهادی و زیر مچموعه هایش و لایه های تحتانی اش مثل خودت و عبدالله و دیگر خورد و ریزه ها به درد مقاومت دوم نپیخورید اما تحت حمایتش قرار خواهید داشت مگر اینکه نا بخردانه در صف فاشیسم بایستید و آنگاه با فاشیسم نابود خواهید شد.

>>>   امرالله صالح تاجیک نیست او یک یک افغانملتی در لباس تاجیک است که از پشت به تاجیک خنجر میزند

>>>   کار یه اینجا کشیده:
به گزارش اسپوتنیک، گواهان رویداد می‌گویند که این رویداد شب گذشته در منطقۀ پل‌سرخ از مربوطات حوزۀ سوم امنیتی پولیس رخ داد و دزدان مسلح بر یک رنجر پولیس سوار بودند.
حالا دزدان هم رنجر دارند بعد تر شاید هانوی همک برای خود تهیه کنند
ر

>>>   قانون بالای همه برابر تطبیق شود تاجیک واوغان و...ندارد.

>>>   خاک بر سر این بی ناموسها که بخاطر قدرت حاضرند تن به هرکاری بدهند. انسانیت از بین رفته است.

>>>   ازهرقومی هرکسیکه باشد قبلآ چیزیکه کشت کرده باید دروکندوبرای شما هم پیشنهاد مینمایم به نظرم اینگونه نوشته ها دامن زدن به تفرقه قومی است اگرواقعآ غمخورمردم خود استید فراترفکرکنید

>>>   حسن عدالت نمیدانم با کدام زبان از این ضدیت تان و درز انداختن تان در بین قوم شریف تاجک وتشویق تان وتحریک تان که اقوام بیچاره افغانستان را به جان هم میندازید یکی را زورگو و دیگری را قلم بدست میدانید و. خشم وغضب را در بین اقوام فوران میسازی ،هرکسی از اهل علم ودانش ویا اشخاص و افراد که شما آنرا زورگو خطاب میکنید اگر موانع در امنیت شهر و چهره شهر وارد نماید هردو باید عین جزا داده شود اقای پدرام هم همیشه با همه علمیت که دارند از زورگوی سخن میگویند ،هر آنکسی که در دولت کرزی وغنی چوکی داشته و چوروچپاول نموده اند اشخاص زورگوی اند بی تفاوت است که به کدام اندازه تحصیلات دارند مگر غنی تحصیلات خوب ندارد عبدالله عبدالله تحصیلات خوب ندارند اما انها زورگوی هستند مردم را بیچاره ودرمانده ساخته اند اگر این تحصیلات خوب را به راه نیک استفاده نمایند خداوند. اجر بر ای شان بدهد ورنه رنج ودرد هر دو. دنیا شامل این خاصبین زورگویان و بد اخلاقان گردد.ونیز کسانیکه دامنه تبعیض وقوم پرستی را بالا میزنند ومردم را به شکلی از اشکال تشویق به تعصبات قومی ولسانی میکند الله متعال او را هدایت نیکی بدهد.
عبدالله ریحان

>>>   این کشور پر از مفکوره های فاشیستی است خانم فرشته کوهستانی را که کشت؟ غدارهای پشتونیست او را کشتند به جرم این که گفت من تاجکم افغان نی ام.
خدا فاشیست ها را لعنت کند. میخواهند ما را خفه سازند اما جان میدهیم نمیگزارم هویت ما را دزدی کنند
فایزه کابلی

>>>   مصارف و معاش مهم نیست ، هرچه باشد از دزدی ملیاردی کد های ۹۰ بیشتر نیست.
مهم این است که اینها به گونه مستقلانه بتوانند مذاکرات را مدیریت کنند و طالب را مجاب به حفظ نظام و غنی را وادار به سپردن زمام امور به یک فرد سوم برای یک انتخابات جامع زیر نظر ملل متحد کنند.
و بد ترین حالت اش این است که به خاطر تداوم امتیازات مذاکرات را بی نهایت طولانی بسازند و در نتیجه نظام سقوط کند و خود شان از قطر راهی مغرب زمین شوند و پناهنده های لوکس و بکس های پر از پول.

>>>   صتلح
اگر یک تار موی پدرام کم شود تو مسوول هستی.
شاید معنی مسوول بودن را نفهمی
کم ترین معنی اش بیوه شدن و یتیم شدن فامیل ات است.

>>>   پدرام تا هنوز هم حرف های تازه دارد و خود هم سر شار از طراوت و تازگی است.
اما
صالح تا حال چند بار به گونه یک بار مصرف استفاده شده و باز هم استفاده خواهد شد.
در نهایت شاید به حیث ترجمان روزنامه های سیاسی غرب در بخش فرهنگی مقاومت دوم استخدام شود ، آنهم به یک شرط که از گذشته خود ابراز ندامت کند.

>>>   خرما نتوان خورد ازین خار که کشتیم ***** دیبا نتوان کرد ازین پشم که رشتیم (سعدی شیرازی)

سر جان بلییو مردم شناس انگلیسی که در آخر قرن ۱۸ از افغانستان دیدن کرده بود ودر مورد اقوام این کشور کتابی نوشته است در مورد تاجیک ها مینویسد :

‎« تاجیکها شبيه زنان خانه دار خوبی هستند؛ شوهر می طلبند؛ ازین رو رام مهاجمین خشن میشوند که برای شان تعین تکلیف نماید.»

باور کنید که حالا بسیار دیر شده است تا با نوشتارهایی فیس بوکی چندی جلو اینهمه جنایات پلان شده را گرفت؛ دیگر زمان لاف از غیرت رستمی و کمان آرش و شاهنامه فردوسی و .. گذشته است.

این بیخردان کوته فکر بجای اندوختن ثروت های ملیونی و قصر و باغ و آرگاه که بطور یقین میراث خواران ایشان جز خانان و ملکان قبایلی کسی دیگری نخواهند بود؛ باید اقلا در اندیشه ای زنده ماندن خود و مردمانشان میبودند و از تاریخ درس عبرتی میآموختند٬

این همان تکرار تلخ تاریخیست که:

« وقتی مسلم گشت که بغداد سقوط می کند، خلیفه پیشنهاد کرد اگر لشکر مغول مزاحم وی نگردد، وی حدود هفت صد دختر جوان عرب و مقدار زیاد طلا و زیورات را تسلیم سربازان مغول خواهد کرد.

این پیشنهاد رد شد٬ هلاکو خلیفه را برای سه روز گرسنه و تشنه در بند نگه می دارد. خلیفه از اثر گرسنگی و تشنکی شکایت نموده و عرض خویش را پیش هلاکو تقدیم می دارد. بدستور هلاکو یک پطنوس طلا و زیورات از خزانه شخصی خلیفه برایش فرستاده می شود.

خلیفه می گوید طلا و جوهرات خورده نمی شود. هلاکو در پاسخ میگوید: وقتی می فهمیدی که این طلا و زیورات خورده نمی شود٬ و خلیفه را از گرسنگی و تشنگی نجات داده نمی تواند، پس جمع آوری آن بکدام مرام و مقصد بود؟ و چرا این طلا و زیورات را برای دفاع از خود و مسلمان های خویش در برابر مغول ها مصرف نکرد؟»

راقم گوید که:
««« با فرقه تاجیک بسیار معاشرت کرده و با ایشان روزگار برآورده٬ عموم ایشان نفاق پیشه و حسد اندیشه اند و حریص و ناسپاس و حق ناشناس باشند.»»» گرچه از آن طایفه علما و فضلای بسیار و عرفا و حکمای بیشمار برخاسته و جمع کثیر از ایشان به زیور فضایل انسانی و کمالات نفسانی آراسته اند. بستان السیاحه شیروانی ۱۲۴۷ ق / ۱۸۳۱ م صفحه ۱۸۴.
( از کتاب تاجیکان دوکتور لعل زاد )

از تاجیکان چرا شکوه دارید؟ ایشان فطرتآ برای سرسپردگی زاده شده اند. مگر همین روشنفکرنماهای خودی تاجیک نبودند که وسیله ترور قهرمان ملی را فراهم ساختند؟

مگر همین ها نبودند که معصوم ستانکزی را که قاتل مرحوم استاد ربانی را باخود به محل سکونت استاد انتقال میداد تا داخل خانه رهنمایی کردند؟

تاجیک ها در طول تاریخ بار بار سرسپردگی خویش را به باداران و حکام پشتون ثابت ساخته اند. آنهم بادارانی که هیچ اراده مستقل ملی از خود نداشتند و خود مزدوران اجنبی بوده اند.

داستان همکاری و سرسپردگی تاجیکان در به قدرت رساندن عبدالرحمان سفاک و قلع و قمع همین سرسپردگان تاجیک توسط عبدالرحمان حین رسیدن به قدرت که تیغش را قبل از همه بر گلوی همین سرسپردگان گذاشت.

تاریخ شاهد سرسپردگی علی محمد بدخشی وزیر خارجه رژیم نادری و بعدآ هم وزیر دربار ظاهرشاه که به قاب چی باشی شهرت داشت؛ موصوف قرار اظهارات مرحوم غلام محمد غبار مورخ نامدار کشور که خود شاهد صحنه بود مینویسد؛

« علی محمد چگونه برای حفظ جایگاه خویش در مقابل یک بدخشی با شهامت و نامداری چون محمد ولی خان دروازی شهادت دروغ خیانت را داد و منحیث دسته تبر رژیم مزدور نادرخانی و هاشم خانی وسیله قطع آن درخت گشن و نیرومند گردید.»

خراسان خواهان ما خواب خراسان را مگر در خاک گور ببینند(آنهم به آن شرط که برادران ناراضی انتحاری های طلبای کرام وجود ننگین شان را متلاشی نکرده و صاحب گوری شوند).

تکرار طوطی وار تاجکان بافرهنگ را از فردوسی بزرگ بارها شنیده ایم که:

«««هر که نامخت از گذشت روزگار ***
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار»»»

با وجود زمزمه کردن این اخطاریه ها چنین پنداشته میشود که این بزرگان ممکن است حتی برداشت و درک درستی ازاین درس تاریخی استاد بزرگ طوس و ندایی که به سده ها بر میگردد را نداشته باشند.

بگذارید تیغ بر گردن همدیگر نهند. ابومسلم ها با آن همه دلیری و شهامت و شجاعت٬ سرهای شانرا در پای خفاشان عباسی افگندند و حلقه های دار را خود فراهم کردند٬ اینان نیز همان را می کنند که تاریخ برایشان به یادگار گذاشته است؛ اینان را نباید با شهامت تر و بااندیشه تر و والاتر از ابومسلم ها دانست٬

این تاریخیست تکرار شدنی؛ بگذارید چنین صیدهای خواب برده را کفتار های بیدار قبایلی شکار کنند٬

هر پاره گوشت این خواب برده ها به طعم کرگسان شیرین و هر قطره خون شان هم نوش جان خفاشان باد! ا

جوان با درکی به نام غفران بدخشانی از تاجییکان خویش چنین مینالد:

داد از تاجیک متمدن

تاجیکان در چند چیز استادند. یکی در کلوخ بر آب گذاشتن و گذشتن و دوم در مسوولیت‌ گریزی.
حالا مهم نیست که با کوچک تاجیک رو‌به ‌رو باشی یا با بزرگش، شکایت تاجیک همچون نی مولانا پیوسته در خروش است:

اگر عرب به خراسان بزرگ و با شکوه تاجیک حمله نمی‌کرد؛

اگر مغول بلخ و هری باستان، گهوارهٔ تمدن بشری و مادر شهر‌ها را خراب نمی‌کرد؛

اگر انگریز دست را با پشتون یکجا نمی‌کرد؛

اگر پشتون قبیله‌یی نمی‌بود و قدرت سیاسی را از دست تاجیک نمی‌گرفت،‌ اکنون جهان تاجیک گل و گلزار بود و ما در سرزمینی زندگی می‌کردیم که نه بی‌عدالتی را می‌شناخت و نه فقر و بدبختی را.

به پوسیدگان سالخورده‌ای که یک عمر خود را با شعارهای انترناسیونالیستی و اخوت بازی‌ دادند، کاری ندارم.

جوان عزیز، چرا سر در گریبان خودت فرونمی‌بری؟

اگر پشتون اینقدر عقب‌مانده و قبیله‌یی است، چرا بیشتر از دوصد سال است که بر تو حکم می‌راند؟

اگر تو از پشتون قبیله‌‌‌یی‌تر نیستی، چرا مرزهای ذهنی‌ات از پنجشیر و بدخشان و تخار و بلخ فراتر نمی‌روند؟

چرا دست کم مانند همان پشتونی که به قبیله‌یی بودن متهمش می‌کنی، دور «ارزش‌های» تباری‌ات جمع نیستی؟

وقتی کسی بنام خلیلزاد به تنهایی‌اش، مسعود و ربانی و قانونی و دوستم و محقق و الا آخرت را بازی می‌دهد، تو با کدام رو به خودت حق گپ زدن می‌دهی؟

آقای متمدن، با کدام زبان و جهان‌بینی میخواهی باجهان مدرن تماس برقرار کنی؟ تو هنوز زبان مادری‌ات را به درستی بلد نیستی، می‌خواهی امریکا خریدار داستان تو باشد؟

تو چرا خودت را نمی‌سازی؟ گیریم فردا پشتون از قدرت سیاسی دست کشید، با کدام درایت و فهم سیاسی‌ات می‌خواهی حکومت کنی؟

مگر حکومت پس از فروپاشی دولت نجیب به تمام معنا در دست تاجیک نبود؟ آن زمان که هم سرود ملی به «زبان تو» بود و پرچم دلخواه تو برافراشته، مگر بغیر از افراشتن پرچم اسلام بر فراز کاخ سفید و کرملین دغدغهٔ دیگری هم داشتی؟

عفران بدخشانی

>>>   از برادران تاجیک امید می رفت که از راه رفاقت با هزاره ها و ازبک ها همه به بخشی از حقوق اجتناعی و سیاسی خود برسیم ولی برادران تاجیک در بین خود، خود زنی را شروع کردند. بد ترین سخن را قانونی گفت که ریاست جمهوری به ما نمی رسد؛ لذا شروع کرده اند که هرکدام شان یک رییس پشتو داشته باشند. مت از مسعود دل خوشی ندارم ولی همین که تودش رییس خودش بود ارزش داشت.

>>>   کودتا در قندهار!
برکناری عاجل والی و قومندان امنیه آن ولایت توسط غنی !
آیا قندهار در حال سقوط است یا این اقدامات دراماتیک مقدمه چینی تسلیمدهی آن ولایت به طالب ها میباشد ؟

>>>   خوب است امرالله صالح خود را مربوتط به همه اقوام میداند شهرت کسب شده او هم ناشی از همین تفکر است حسن خان عدالت درموانع ایجاد شده که غصب ملکیت عامه شمرده میشود چی فرق بین جمعه خان همدرد وپدرام است فروخته شده پاکستان وایران هردو یکیست بلکه پدرام موجود نا میمون است که بر پیکر خون چکان ملت بنام افغان تازیانه میزند وچون پشکی زیر پوستین تاجکان می خوابد به خودت هم اقای عدالت مبارک باد
همه به یاد دارند انفجار وانتهار های که بالای صالح توسط دشمنان قلمرو بنام افغانستان صورت گرفته واعظای فامیل وبهترین دوستان خود را از دست داده از ادرس همین حامی های داخلی وخارجی شما صورت گرفته که نیمه شما جان ملت ونیمه شما ناموس ودارایی انها را قاپیده اید با این بچه های ممی چون نور وپدرام چیزی بدست نمیاید
و. م از هالند

>>>   از ماست که بر ماست

>>>   تاجیک ها یک روزی در این کشور تاجیک بود امروز دیگر تاجیک ها در افغانیت استحاله شدند.
عباسی

>>>   من نفهمیدم که این اردوگاه در کجا بود که اینک وجود ندارد؟ بس است این همه خاک به چشم مردم زدن

>>>   عزیزان آگاه باشید که تفرقه بانداز و حکومت کن، یک سیاست کهنه است اما در کشور ما کهنه نمیشود و ما از دام آن برآمده نمیتوانیم. موضوع تفرقه را یکطرف بگذارید. مهم نیست کی پشتون است کی تاجک کی ازبیک و کی هزاره. مهم این است که دشتگاه کنونی افغانستان دست نشانده بیگانه ها بوده و احلیت و ظرفیت حکومت داری را ندارند. بنا هر نوع بیماری این دستگاه الوده حکومتی وجود داشته و قربانی آن مردم مسلمان و غیور این کشور است. با رهبران جدید از طبقه جوانان و بزرگسالان که دلبسته به این خاک و سرزمین باشند و متعهد به الله ج و مردم این مرز و بوم باشد، روی کار بیاید. ما به رهبران مسلمان روشن فکر و بیدار که غیور و شجاع باشد، ضرورت داریم نه این مهره های کهنه تربیه شده استخبارات کشور های بیگانه.
جاوید

>>>   تاجک چون تاجک است افغان نیست.
صالح هرچه باشد تاجک نیست.
عباسی بیچاره فرتوت شده

>>>   شیر شیران دلیرمرد تاریخ مرد میدان جناب برادر بزرگوار آقای امرالله صالح درپناه خداوند متعال باشید وچشم دشمنان تان کور تو افتخار این کشور هستی
هرکسی خلاف شما چیزی بگوید بداند که ازجمله چوچه های ناخلف این سرزمین هستند
شیرپنجشیر

>>>   تشکر از عفران بدخشانی :
با این معلومات ومنطق وبرهان قاطع اش ، خداوند برقلمت برکت دهاد ، کسیکه علمیت دارد کتاب می خواند چقدر مطلب پخته و تازه تقدیم میکند ، بار اول بود اینهارا خواندم،
( ر )

>>>   نام این سرزمین تا زمان امیر محمد افضل خان هم خراسان بود و موصوف حتی به نام امیر خراسان برایش سکه هم ضرب زده است۰ در زمان پسرش امیر اعبالرحمن خان بعد از سازش او با انگلیس، وی نام کشور را به مشوره انگلیس به اوغانستان تبدیل کرد۰ انگلیس به امیر پول و سلاح داد تا اقوام دیگر را قلع و قمع نماید۰ همان بود که لشکر کشی های امیر برای سرکوب اقوام دیگر زیر نام ازبین بردن ملک الطوئیفی زیر نظر انگلیس شروع شد۰ وحشی ترین این مظالم برضد هزاره ها انجام یافت. نام افغاستان در زمان امیر اعبدالرحمن خان توسط انگلیس بر این مملکت تحمیل شد و سابقه ۵۰۰۰ ساله چه بلکه این نام سابقه ۱۵۰ ساله هم ندارد۰
آهنگر

>>>   ما قومی به نام تاجیک نداریم این ساخته وپرداخته یگانه هاست شما بلبل واری گپ های شان را تکرار نکنید پارسی زبان های ایران مرگزی یا فغانستان انگلیسی بگوهید یا هم ایران شرقی یا تاجیکستان استالینی بگوهید ما همه ایرانی و پارسی زبان هستیم ایران غربی یا ایران سیاسی امروز است نه تمامی ایران
خراسانی

>>>   از دست آورد های آقای صالح
در یک سال هیچ آمریکایی کشته نشده.

>>>   حیف از قوم تاجیک که در افغانستان اسیر شدند اگر این قوم ایران بودند بسان یک تاج و افتخار برای هویت متکثر ایرانی می بودند و چه خدماتی را در آرامش برای ایران انجام می دادند

>>>   افغان پرست ....بجای مردم پنجشیر کامنت ننویس در پنجشیر هیچ پشتونیست یافت نمیشود
امرالله صالح یک غلام بچه افغان است در لباس نفاق خود را تاجیک خوانده است و هیچ ربطی به تاجیک ندارد.

>>>   سیاست است غنی انقدر که از صالح هراس دارد از پوتین ندارد .
بازی شطرنج است . حوصله کنید ببینید چی میشود چون عطا محمد نور خیلی یک طراح خطر ناک است.
جوانان پکتیا

>>>   شما همه افغان هستید

>>>   به زودی برادران افغان و تاجیک را از سر طالب و داعش و آمریکا آزاد خواهیم کرد
آمریکا سقوط خواهد کرد ببینید کی گفتم.

>>>   افغان، نام ات را برای خودت نگهدار و بر ما تحمیل نکن۰ ما از این نام ننگ و عار داریم۰ ما اوغان یا افغان نه هستیم و نه میشویم۰ نام اوغان یا افغان با انتحار وحشت تقلب خیانت زن ستیزی جهالت قبیلوی هروهین قاچاق نوکری بیگانه و وطنفروشی گره خورده و برای خودت مبارک و مقدس باشد، برای ما ننگ و عار است۰
این کشور هم یک کشور چندین قومی است و تنها از هیچ قومی نیست بشمول اوغان ها؛ در واقعیت اوغان ها آخرین گروه قومی هستند که در جمع بقیه اقوام این دیار مرحله به مرحله ضمیمه شده اند۰
اوغان ها درین دوصد سال آخر مرحله به مرحله بر مناطق بیشتری هجوم آورده اند و توسط استعمار انگلیس در قدرت نگهداشه شده اند۰ نام افغانستان به این کشور برای اولین بار توسط انگلیس(کمپنی هند بریتانوی)، رنجیت سنگهه، و شاه شجاع در یک معاهده (معاهده لاهور شاه شجاع سال ۱۸۳۸ میلادی) یاد شده و بعدا در زمان امان الله به موافقه انگلیس به این کشور رسمیت داده شده، در حالیکه نام اصلی این دیار خراسان است۰
شعری که در تاجگذاری نوکر انگلیس امیر محمد افضل خان پدر امیر اعبدرالرحمن خاین سروده شده را در پاهین بطور نمونه یادآوری میکنم که در سکه ها هم ضرب زده شده و در موزیم ها موجود هستند:
دو فوج مشرق و مغرب ز هم مفصل شد
امير ملک خراســان محمـدافضـل شد
.... بر پته خزانه نویسان دربار داوود فاشیست دیوانه که تاریخ این کشور را از امروز به عقب بصورت فرمایشی و تقلبی با تحریف و جعلیات می نوشتند و شما غول های نیمچه سواد را هم تا امروز گمراه کرده اند۰

>>>   افغانستان كشوری جعلی است ، این سرزمین ایران شرقی نام دارد، شرق اوغانستان و غرب ایران امروز خراسان است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است