اشرف غنی آدم ساده ای است؟
اشرف غنی زیرک‌ است و یا حریفان ضعیف دارد. بلی به باور من اشرف غنی خیلی زیرک‌ است با آنکه در مورد فرهنگ و رسم و رواج افغان ها آگاهی چندانی ندارد 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۳۹    ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کد خبر: 165973 منبع: پرینت

بعضی ها فکر میکنند رییس جمهور آقای غنی آدم ساده ایست، اما به فکر من آقای اشرف غنی زیرک‌ است و یا حریفان ضعیف دارد. بلی به باور من اشرف غنی خیلی زیرک‌ است با آنکه در مورد فرهنگ و رسم و رواج افغان ها آگاهی چندانی ندارد این حقیقت از صحبت ها و مثال های که میگوید معلومدار است.

او برخلاف حریف ها و رقبای سیاسی اش دارای استراتژی مشخص است که در راه رسیدن به هدف همه نا سازگاری ها را به جان و دل میخرد. مثلاً او زمانیکه بحث نماینده خاص دولت آقای کرزی در پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی از قوت های خارجی به نیرو های امنیتی افغانستان توظیف شده بود به هموار سازی کوتل های کاندیداتوری و ریاست جمهوری پرداخت، به تمام ولایات و حتی ولسوالی ها سفر کرد با متنفذین صاحب رای مردم آشنا شد و پیشروی مردم زمین و بیرق را میبوسید و میگفت هدف من استقلال و آزادی افغانستان است چیزی که مردم دوست داشتند و هدف من انتقال مسوولیت های امنیتی به افغانها و بیرون‌ کردن نیرو های خارجی است چیزیکه برای مردم جاذبه داشت، او با استفاده از این فرصت خود‌ را برای همه مردم معرفی کرد.

در دوران کاندیداتوری ریاست جمهوری از گفتن هیچ وعده شاخداری دریغ نکرد فقط مطابق روحیه مردم سخنرانی میکرد تا مردم باور کنند؛ چون خودش میدانست در بین مردم‌ نه حزبی دارد نه پایگاهی اما از هیچ خود را به ریاست جمهوری رساند. این استراتیژی اش بود. در حکومت داری هم استراتژی دارد. داشتن زر و زور و خفه کردن حریفان تا فرستادن به نقطه آخر او با شعار مبارزه علیه فساد تمام شریانهای پولی کشور را بدست گرفت، حتی تدارکات و قرار دادها همه را قبضه کرد فقط از شعار دموکراسی بخاطر انتخاب خود استفاده کرد. طوری که میدانید انتخاب شهرداری از طریق رای مردم نماد دموکراسی است او هرگز زمینه انتخابات شاروالی ها را مساعد نساختند. هیچ قانونی را بر خود و نزدیکانش تطبیق نکرد اما در مقابل دیگران از سلاح قانون استفاده کرد.

حالا هم در هر حرفش قانون‌میگوید.‌ اما حریفانش چه؟ طماع، حریص، پول دوست، بی برنامه، پراگنده و سر درگم هم رقیب اند و هم انتظار نوازش از اشرف غنی را دارند تا آقای غنی ایشان و یا خویشاوندان شانرا در یک‌ منصب پر در آمد مقرر کند. همه وقتیکه وظیفه داشته باشند مامور وفادارند. موفقیت آقای غنی در این است که حریفانش حریف نیستند. حتی دوست و دشمن خود را نمیشناسند، فقط منتظر نوازش اند. خود را مقاومتگر مینامند اگر از طرف طالبان یک زیگنال داده شود به سر میدوند. با آنکه از سرمایه دار ترین های کشورند اما خیلی فقیر و بیچاره، لذا آقای غنی در حقیقت حریف سیاسی ندارد اصلاً خبر نیست در شاخه اش کدام گنجشک نشسته و چهچه میزند. حریفش در حقیقت طالبان اند که از آمدن شان خیلی نمیترسد چون‌ میداند کار های نا تمامش را طالبان تمام خواهند کرد.

احمد سعیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
رقبا
نظرات بینندگان:

>>>   اشرف غنی امریکازی تربیه شده امریکا و یک فول برایتر است، پس جای تعجب نیست که او در فریب و حقه بازی زیرک و هوشیار باشد چون تمام مشوره هایش از پنتاگن برایش داده میشود! او سیاست مکیاولی و کوتیلیا را تعقیب کرده و وضعیت افغانستان را بیشتر شکنن ساخته است. وابستگی به خارجی ها به اوج خود رسیده و در تضعیف کردن روحیه مردم تلاش میکند. زنان و دختران را در دفاتر و بازار کشیده و میخواهند مردان و پسران را بیکار و ترسو و بیغرت و ایزک بسازند. او و خانمش نقشه های غرب را در افغانستان قدم به قدم تطبیق کرده و آرمان های شاه امان الله خان غرب زده و سیکولار را میخواهد تکمیل نماید. وحدت ملی را تضعیف کرده و تعصب را به حد آخر رسانده است. کشور در پرتگاه تجزیه شدن است. اما او و حامیان شان بدانند که چراغ اسلام و مقاومت را کسی در این کشور خاموش کرده نمیتواند...

>>>   در همه کاری هدف مهم است نه هیچ چیز دیگر.
هدف غنی فقط ماندن در راس قدرت است و پیاده کردن تخیلات خودش.
برای رسیدن به این هدف غنی از هر وسیله مقدس و نا مقدس استفاده میکند و هیچ نوع مانع دینی و اخلاقی و معاشرتی و امثالهم برایش مهم نیست.

>>>   کسیکه درسطح جهلان متفکر باشد ساده است ؟

>>>   جناب اشرف غنی گفته بود: برای تامین صلح حاضرم سرم را بدهم !
حالا ما از سرس تیر برای تانمین صلح فقط فقط چوکی اش را بدهد
تورسن

>>>   یکی از همین آدم هایی که منتظر نوازش اشرف غنی بود،در شفاخانه بود و یک کم ذره زخمی شده بود و اشرف غنی در جریان عیادت مریضان در شفاخانه،به اطاق او نیز سر زد و احوال پرسی کرد.
این آدم عاجل دو فرزند اش را معرفی کرد که نمیدانم یکی از آنها در فلان رشته ماستری دارد و دیگرش در فلان رشته لیسانس،به امید آن که اشرف غنی آنها را در کدام چوکی مقرر کند.
نام اش یادم نیست،اما قواره اش بسیار شبیه سعیدی بود.نمیدانم که برادرش بود و یا کدام خویش و قومش؟
حالا که سعیدی صاحب از چاپلوسی بعضی ها برای اشرف غنی یاد آوری کرد،همو نفر یادم آمد.
اگر سعیدی صاحب نام این شخص را میداند،برای ما بگوید،خورسند خواهیم شد.

>>>   ترامپ با کشته شدن چهارفرد وزخمی شدن چند پ.لیس وزیر امنیت داخلی را سبکدوش ساخت !
درافغانستان 48 پولیس درتخار دسته جمعی کشته شدند هیچکسی درفکر شان نیست گوئی هیچ واقعه رخ نداد ه ، هر روز ده بیست سی پولیس از بین میرود حکومت صرف محکوم میکند

>>>   جناب سعیدی صاحب !
مثل معروف داریم که میگویند از زور کاکا است که انگور در تاکها است
بلی در پشت کرزی وحکمتیار وغنی وعبدالله و...یک نیروی بزرگ خارجی وچند ابر قدرت جهان استاد است ازینرو هر حماقت وسادگی او زیرکی به نظر میخورد وحتی قبل از امدنش در خورد افغانها وجهانیان داده بودند که گویا اومغز متفکر جهان است!!!مغزمتفکر دومی که اولش را هم معرفی نداشته بودند این که او در پوهنتون امریکای در لبنان درس خوانده شکی نیست این که زمینه برای او و همراهان مساعد شده تا در صدر اجنت ها قرار بگیرند کس نباید اعتراض داشته باشد وگرنه اگر العیاذا بالله من امام حسین<ع>را نواسه ای خداوند بگویم یا بر سرمنبر کلمات رکیک چون بچه ای سگ وبچه ای خر را استعمال نمایم ویا ... ریاست جمهوری بجای خودکسی مرا در دنیا جای نمیدهدشاید انهای که به او القاب بالا بلند را داده بودند تا این اندازه نمیشناختند وفکر میکردند اگر ما پیشک بسازیمش توان میو گفتن را دارد بیخبر ازین که ابروی خود وانها را خواهد بردهرچه کرزی بلی اگر مغز متفکر فوق جهان هم بگوی ارزش ان را داردچون حق غلامی ومزدوری را خوب میتواند ادا نماید همان طوری که وعده داده بودتمام معادن افغانستان را به خارج انتقال داد ومقاومت گران را نیست ونابود ساخت و برادری خودرا با طالب به اثبات رسانید واستاد تقلب وفریبکاری بوده حتی قدرت این را داشته که مرده را زنده سازد وزنده را مرده نماید اشرف غنی که در دور اول انتخابات دونیم در صد رای اورده بود برنده ای انتخابات نمود وعبدالله مزدور که ۵۴ درصد رای اورده بود ناکام گردانید وچون عبدالله هم از سابق جذب استخبارات خارجی ها شده بود توانست به پای خود باستد وگرنه من وجناب سعیدی میبودیم ازجهان هستی نیست میکرد در زمره ای غلامها ومزدور ها ناکام ترین ونا کارامد ترین شان حکم تیار بیچاره است که خسر الدنیا ولاخره میباشداو بجای خود افراد واشخاص حزب اسلامی در حالی که اکثرا از تحصیلات عالی ودرک وفهم خوب برخوردار هستند خودرا با او یکجا غرق نموده اند ضربت علیهم الذله والمسکنه وباءوابغضب علی غضب
معلم محمد داود بیگ از لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   اینکه سعیدی صاحب فرزندش را معرفی کرده که تحصیل ماستری دارد غصب است یادزدی؟تقلب است یا اختلاس ؟؟
قتل است یا انتحار؟؟
آیا فرزندان او حق ندارند که شمل کار رسمی باشند؟؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است