خلیلزاد! بادارت رفت تو هم دیگر برو
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۴۵    ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ کد خبر: 166002 منبع: پرینت

متعاقب حوادث شورش، اغتشاش، آشوب گری ها و تهاجمات به خانۀ عزت، وقار و ناموس دموکراسی امریکا به تحریک شخص رییس جمهور که دیدید و شنیدید.
در قصر سفید نزدیک ترین دوستان، متحدین و هم کیشان ترمپ از وظایف خود به حکم وجدان مستعفی شدند.

حالا رییس جمهور در قصر سفید با دو سه نفر مشاور دنی و محافظین و آشپز و پیش خدمت و البته خانمش باقی مانده که حتی احتمال تعلیق قانونی اش به جرم اعمال غیر قانونی و سوءاستفاده از صلاحیت های مقامش وجود دارد.
ولی خلیلزاد در کابل با اشخاص بدون هیچ گونه صلاحیت قانونی و اجرائیوی به نام سیاسیون مطرح برای تدوین و تطبیق یک دسیسه با همکاری عبدالله در زد و بند است.
چون خلیلزاد نمایندۀ خاص ترمپ بود بعد از این افتضاح و رسوایی آمرش، اگر خلیلزاد را وجدانی است و کم ترین شهامتی، مردم افغانستان را با این سوغات خون آلود خود «صلح ناکام و نا فرجام» تنها گذاشته به خانه بر گردد.

ای خلیلزاد! در دل و دماغ تو اثر و خبری از افغانیت نیست. تو بر حسب تصادف در لغمان از ادی شریفۀ افغان به دنیا آمدی و حق شیرش را به با بربادی افغانستان و مردمش به نفع دیگران سودا کردی. بادارت رفت تو هم دیگر قدم ناپاکت را در این سرزمین مگذار. برو که دیگر رویت نبینیم و صدایت نشنویم تو طالب و پاکستان را با همکاری این قلدران جانی و سارق«سیاسیون مطرح» بر سرنوشت ما حاکم ساخته نمی توانی.

محمد عارف عباسی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خلیلزاد
ترامپ
نظرات بینندگان:

>>>   جناب عارف عباسی!
شاید دانشی شما بیشتر ازان باشد که ما فکر مینمایم ازینرو حتما میدانید که درانجا نه دموکراسی است ونه خانه ای دموکراسی دوحزب قدرت مند باید حتما یکی انها بیاید این دیگر چه دموکراسی شد؟!اگر قرار بود بیرون از احزاب برسر اقتدار کسی می امد ودر راس قرار میگرفت میگفتیم افرین به دموکراسی شما همچنان اعضای کانگریس <پارلمان>ومجلس سنا شان بیرون ازین دوحزب تشکیل میگردید باز میگفتیم بلی دموکراسی در هردو مجلس هم همین دوحزب ودر راس کار ها ودر همه جاپس بدترین شکل دکتاتوری حزبی درانجا حکم فرما است وباز به همین قدر بسنده نمیکنند در عقب این احزاب هم موسسه های قدرت مند ومقتدر دیگریست که استخبارات وفوج وهمه را زیر نظر دارند واداره وکنترول مینمایند همین قسم در المان وفرانسه وجاپان وچین وشوروی نمونه ای بارز ان همین دموکراسی وانتخابات خود ما وشما هرکه را انها خواسته باشند رویکار می اورنداقای غنی دریک دور انتخابات فقط دونیم درصد رای اوردند در سه سال مگر معجزه وکرامت کردند که تعداد ارای شان به پنجاه وچند در صد رسید مگر اداره کنندگان اینها همان صاحب های خانه ای دموکراسی که شما گفتید نیستند با امدن ویا رفتن اشخاص موضوع بهبود نمی یابد خلیل زاد پیش ازین که جمهوریخواه ویا طرفدار ترامپ باشد خانمش به یکی از همین موسسه های گردانندگان امور دنیا قرار دارد وتا اینجا هم که رسیده اند از فضل همان همسر یهودی پر قدرت خود امده اند وان موسسه ها هم عاشق چشم وابروی یک خارجی که علنا به کشور ووطنش پشت کرده نیستند ازین نوع اشخاص بی خاصیت استفاده مینمایند مگر نشنیدید که ترامپ گفت<خلیل زاد شیادیست که تنها به درد صلح افغانستان میخورد> انها هم نزد خود حساب دارند می بینند که فلان شخص به ملت وکشورش چقدر وفادار است که به کشور ما باشد! یک روسی وچینای وجاپانی وترکی وحتی ایرانی و...به اندازه ای خلیل زاد وغنی وعبدالله وحکمتیار وقانونی وخلیلی وبی دانش خود فروخته نمیشوند بیش تر از ما وشما ملت های کشور های مدعیان دموکراسی بی اندازه خوش باور وساده هستند که از قرنها بدینسو احزاب بر گرده هاشان سوار است وموسسات بالایشان حکمروای دارد واصلا نمیدانند که قضیه از چه قرار است اگر بگوید در هند وترکیه دموکراسی است قابل قبول وپذیریش میتواند باشد اما در دیگر جا ها کلا وحاشا
گل نبی عیدی زاده

>>>   فکر نکن که خلیل زاد رفت،مذاکرات صلح خلاص میشود.مشاور امنیتی جو بایدن گفته است که مذاکرات صلح ادامه پیدا میکند.
امریکا بیست سال مکمل در مقابل طالبان تروریست جنگ کردند،حالا بیست سال دیگر،در حین حالی که جنگ ادامه پیدا میکند،با این تروریستان مذاکرات صلح نیز پیش برده میشود.
قطر برای بیست سال دیگر مهماندار طالبان خواهد بود و تا زمانی که پایگاه های نظامی فرانسه و انگلستان و ترکیه را از خاک خود بیرون نکند،امریکا ماندن والا اش نیست.
خلیج فارس و دیگر نقاط استراتیژیک دنیا مال شخصی امریکا است و به هیچ کس دیگر اجازه نمیدهد که درین مناطق پر بزند.
حتی به چین اجازه نمیدهد که در دریای خودش یعنی دریای جنوبی چین کشتی رانی کند.
زیرا این مناطق مال شخصی امریکا است و کسی دیگر اجازه عبور و مرور ندارد.صرف کشتی های طیاره بردار امریکا اجازه دارند عبور کنند.

>>>   درسیاست خارجی امریکا ها هیچ تغییرات بوجود نمی اید چی ترامپ باشد چی بایدن خلیل زاد پروسه را کی شروع کرده این پروسه را به اخر میرساند دولت موقت بوجود میاید

>>>   گلو چی گفته ؟
هبر حزب اسلامی می‌گوید که یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان، ایجاد یک حکومت موقت است.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در تازه ترین اظهارات خود گفته، تازمانی که حکومت موقت به وجود نیاید طالبان حاضر به صلح در کشور نخواهند شد

>>>   بیچاره کجا رود که راهش بدهند.

>>>   خلیل زاد! شاگردخاموش شیطان

شده ای منفور تااقصای خراسان
شیر مادر وطن بادا حرامت
محشور باشی در جنب ترامپیان
گردداگر صد سال نفرت نثارت
نیست جایگاهت بیرون ازمکذبان
چه کردی با مام خویش و نخواندی
هل جزاءالاحسان الا الاحسان
ترامپ آن بازاری، بد رگ خاین
کردالگوی دموکراسی را ویران
زاول ذات منفی اش بود معلوم
گاه به نعل ومیخ میزدگه به سندان
مانند اوباش کوچه ها عمل کرد
یک دو روزی میگردد . . .خیابان
تو واودر یک طویله خواهی بود
چو. . .و . . . از پستانداران
گر صد سال در وصف بدتان بگوییم
ازالقاب زشت قافیه رانیست پایان
عارفی قفل طبعم را کلید زد
خدا باشدراستگویان رانگهبان
فی البدیهه م.زمین بوس

>>>   چرا باسایردزدان مطرح تماس نمیگیرد مثلا عطای چور وهمانند هایش ؟

>>>   چـــــــــــــرا طیارات اندونیزیا زود سقوط میکنند ؟؟
شاید دلیل این بلاشد که اندونیزیا هم کشور وحکومت اسلانمی است دران نم ورعایت قانون وجود ندارد فساد هم ضمش باشد

>>>   آقای عباسی صلاحیت به اساس انون واقعا در مسایل چنگ صلح به ریس جمهور ارتباط دارد٬ اما خود غنی احمدزی این صلاحیت را به یکعده دیگر انتقال داده. اصلا شورای بنام مصالحه چه معنی دارد چون حود ریسجمهور به اراده برادران طالبش تسلیم شد طالبان به مشوره اقای خلیلزاد حکومت غنی را به رسمیت نشناخنددر واقع این شورای صلح به خاطر طالبان تشکیل شدتابه مردم چهان وانمود کنند که انها با نمانیگان مردم برا صلح صحبت میکنند . متاسفانه این همه محصول ضعف سیاست ها غنی احمدزی مغز متفکر جهان میباشد او با اقدامات نا بخردانه خود افغانستان را بر لب پرتگا و در طویل المدت به سرحد تجزیه رسانیده است. .آقای عبدالله هم تسلیم خواسته های امریکا و خلیلزادشده اگر اوواقعا یک شخصیت سیاسی درست میبود باید به هیچ صورت بعد از انتخابات جنجالی در حکومت به هیچ صورت ارتباط قایم نمیکر میگذاشت خود غنی و داره ارگ نشینش با مشکلات پنجه نرم میکردند .متاسفانه دامه این بحران بسیار عمیق شده و باز هم عمیقتر خواهد شد غنی به هیچ صورت راه حل برای ان ندارد قربان این این غلطی متاسفانه مردم افغانستان است که هر روز برای این ها قربانی میدهد..

>>>   زلمی خلیل زاد از دیر زمانی است که در گفتگوهای منازعات منطقوی به حیث یک دیپلومات فعال است از زمان جنگ عراق تا معضلات افغانستان.
مشکل اساسی در موجودیت این دیپلومات نیست.مشکل اساسی در عدم وحدت و یکپارچگی ما افغانها است.سالهاست که بدلایل مختلف بر فرق یکدگر میکوبیم و در این سی سال اخیر بنامهای زبان و ملیت و غیره. با موجودیت چنین پراگندگی نمیشود که به مقاصد اصلی خویش نایل گردیم.
امروز ما امریکا و خلیلزاد را ملامت میکنیم فردا کسی دگر را و به همین ترتیب ناکامی های خود را با این بهانه ها ماست مالی میکنیم.
در خانواده ای که وحدت و همدلی نباشد در انجا اتش بی اتفاقی و جنگ همیشه شعله ور خواهد بود.
بامیانی

>>>   با صدوصله خلیل زاددیگرافغانستانی
و پشتون نیست

>>>   آقای گل نبی !
علاقه شما به موضوعات قابل فهم است .
شما به مطالعه ای زیاد در نظام ها و
عملکرد ها لازم دارید .

>>>   خلیل زاد مرگت بهتر است تا اینکه به صفت دستیار ترمپ دیوانه و بازاری احمق و خاین در پی قدرت بخشیدن به طالبان وحشی و تروریست باشی .
به تو خوب و انسانی است که استعفا بدهی تا بیشتر ازین جامه ات سیاه نه شود . ترمپ به عزت ملت امریکا چه کرد که ازو توفع خوبی به افغانستان داشته باشیم .
ننگرهاری

>>>   جناب حاج اقاعباسی!
من توان دیدن اقای خلیل زاد را ندارم اگر شما میتوانید انها را بیبینید از ما برایش سلام بگویدوبعد از انها نسبت تخریب وتباهی وبربادی تقریبا چهار دهه که شب وروز درین راستا تلاش نمودند وحق ماد وطن را ادا وبه هم وطنهای خویش خدمات بی شایبه انجام دادندیک تشکر جانانه نماید وبعد برایش بگوید به پاس ان خرابی ها وکشتار وویرانی های که شما وهمرزمانتان انجام دادید کنون خداوند منان خانه ای خودتان را دارد خراب میکند و چهره ای دموکراسی رسوا وتقلبی شما را عریان نموده وانتقام خون این همه مخلوقات اورا که ریختاندید از شما میگیرد بهتر است دیگر ما را رها نماید وبروید به مردم امریکا وزمامداران او بگوید که پس ازین در حق ملت های مظلوم جفا وستم روا ندارند ودارای های کشور ها وملت هارا چپاول نکنند که اینبار اگر غضب خداوندی که خدای مشترک همه ای ما وشماست به سراغتان امد دیگر نجات وخلاص نخواهید داشت وانها را تنبیه نماید که بخود ایند ومظالم بیحد وحصری که تا امروز در حق شعوب وممالک روا داشته انددیگر امتناع ورزند ودست بکشند پیشنیان گفته اند اخر این ناله ای خلق صدای دارد
گل نبی عیدی زاده

>>>   محترم گل نبی خان عیدی زادهبه سلامت باشید خداوند به شما قلم داران چهره دست توفیق مزید عنایت بفرماید شما روح مطلب را ادا وحق موضوع رابیان کرده اید چنانچه خداوند <ج>در قرانکریم میفرماید ولا تحسبن الله غافلا عما یعملوا الظالمون فکر نکنید که خداوند از انچه در حق مظلومها انجام میدهند غافل است این ایه ای قرانی بهترین به همه مظلومین اعم از افراد ویا ملتها میباشد ومطمین باشند که یک روزی خداوند منان انتقام این همه مظالم وناروای های را که در حق بشریت انجام داده اند ومیدهند از انها گرفتنی است وبا نون تا کید وموکد بیان داشته است که پروردگار شما حالات واحوال شما را زیر ذره بین قدرت لایتناهی خدای اش قرار داده وظالم ها را حتما به سزای اعمال شان خواهد رسانید
معلم محمد داود بیگی از لیسه ای صمیم سانچارک


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است