وزير معارف رسما دزدي را شروع كرد
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۳    ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ کد خبر: 166074 منبع: پرینت

وزير معارف رسما دزدي را شروع كرده است.
مقرری های جدید:

مجتبی نیازی ۸۹۰۰۰ افغانی لیسانس
ذکی بابکرخیل ۴۲۰۰۰ لیسانس
نجیب عزیزی ۱۲۸۰۰۰ لیسانس
همایون غفوریان ۱۲۸۰۰۰ لیسانس
تهمینه امین ۲۲۰۰۰_ ۱۴پاس
عزیزه افغان ۱۲۸۰۰۰_ دکتورا
هاجره نورزی ۴۲۰۰۰_ لیسانس
اتل حدران ۱۵۶۴۴۴_ ماستر
سلیمان کامیاب ۴۹۳۳۳_ لیسانس
فرید احمدی ۳۹۴۴۴_ لیسانس
حمیده وارث ۴۲۳۳۳_ لیسانس

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
وزیر معارف
مقرری جدید
شایعات
نظرات بینندگان:

>>>   مهم انست که اجرات غیررسمی نکند.
عاقل

>>>   از تجارب پاروک وردک استفاده کند مثلا مکاتب خیالی بسازد وپولش را به جیب خود بزند معلمین خیالی استخدام کند ومعاش شانرا همانطور اجراات کند که پاروک وردک میکرد

>>>   ازین جمله حق شا دزد رهبر ارکستر دزدان که انرا غیر قانونی بزور گویی با وصف رد صلاحیتش از جانب پارلمان کشور در پست کاندیدی اش حفظ کرده چه مقدار داده میشود .

>>>   غنیمت است که دالر نمی گیرد !

>>>   درکجای این جهان پول یک کشور به نام یک قوم بدوه است ؟؟ حتی نازی های آلمان هم چنین کاری نکردهند چرا پول کشور ما به نام قوم افغان است؟؟ قوم پرستی هم اندازه دارد
خراسانی

>>>   همین قدر می گویم که بنیاد ظلم در ابتدا اندک بود وهر کس امد افزون بر ان نمود.
هر که چهار روز دورانی بود.

>>>   عاقل
باز یک گپ بی عقلی زدی.
وزیری که از مجلس رد شده خودش دیگر رسمیت ندارد پس چگونه میتواند کار هایش رسمی باشد.
قانون اساسی در زیر پای غنی است و فاشیسم قبیله رهنمای غنی.
خواهی ز عقل ات کار گیر
خواهی ز عقل بیگانه شو
اما لجاجت کن رها
باز آ دمی فرزانه شو

>>>   به نظر دهنده اول:
اولاً در افغانستان معلمان و آموزگاران وزارت معارف،ماهانه از چند هزار افغانی بیشتر که حتی صد دالر هم نمیشود،معاش میگیرند و این افراد معاشات استرونومی بالاتر از پنجاه هزار و صد هزار میگیرند.
ثانیاً هیچکدام آنها مدرک ماستری و دوکتورا ندارند که بخاطر لیاقت علمی شان مستحق این معاشات باشند که برای یک ماستر و دکتورا نیز نباید این معاشات استرونومی که مردم نان خوردن ندارند،در نظر گرفته شود.
ثالثاً اکثراً وزرای دولت افغانستان اشخاص و افراد شناخته و خویش و قوم های خویش را در بست های بالا منحیث مشاور و غیره با این معاشات زیاد استخدام میکنند و یک تعداد شان درک ندارد و یک تعداد شان ،هفته یک بار هم نمی آیند و ازین معاشات خورد و برد صورت میگیرد.
در طی بیست سال گذشته در افغانستان ملیارد ها دلار برای ساختن مکاتب هم از دولت بودجه گرفته شده است و هم از کمک های بین المللی استفاده شده است،اما هنوز هم زیاد تر از پنجاه فیصد مکاتب افغانستان دارای ساختمان نیستند،یا در زیر خیمه و یا در فضای آزاد درس میخوانند و میلیون ها اطفال نیز بخاطر جنگ و عوامل مختلف دیگر از مکتب محروم هستند و در روی سرک ها یا دست فروشی میکنند و یا گدایی میکنند.

>>>   می خواهد به چوکی بالاتار تعیین گردد بهمین دلیل فساد میکند

>>>   ایمیل: معلوم نشد که این مبلغ را معاش میدهد ویا رشوه گرفته است

>>>   معلوم نشد که این مبلغ را رشوه گرفته ویا معاش تعین نموده است

>>>   در سال مالی ۱۳۹۹ اداره تدارکات ملی برای چهار واحد ریاست جمهوری ۶۲ میلیون و ۸۰۹ هزار و هشت افغانی را برای تهیه سبزی‌جات قرارداد کرده است. از این میان، تدارک ۴۳ قلم سبزیجات برای ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، به حدود ۲۳ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۰۵ افغانی قرارداد شده است.
براساس این قرارداد، ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۱۸ هزار و ۱۲۵ کیلوگرام کچالو، ۶۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرام پیاز، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام نوش پیاز، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام ملی سرخک، ۶۰ هزار کیلوگرام بادرنگ، دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرام گشنیز، یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرام نعناع، هشت هزار و ۵۰۰ کیلوگرام مرچ، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرام مرچ دولمه به رنگ‌های زرد و سرخ، شش هزار و ۶۰۰ کیلوگرام دوبی کرم سبز، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام کرم سرخ، ۶۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرام پالک، ۱۹ هزار و ۲۰۰ کیلوگرام زردک، ۲۹ هزار کیلوگرام خلال زردک، ۱۰ هزار و ۹۰۰ کیلوگرام گندنه، ۷۰ هزار کیلوگرام بادنجان رومی، ۲۸ هزار و ۱۰۰ کیلوگرام بادنجان سیاه، دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرام سیر، ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلوگرام کدوی مزاری، ۲۰ هزار و ۴۰۰ کیلوگرام کدوی سبز، ۱۴ هزار کیلوگرام لیموی کلان‌دانه، ۱۴ هزار کیلوگرام لیموی خرد‌دانه، نه هزار و ۴۸۰ کیلوگرام نارنج، دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرام زنجفیل، ۱۶ هزار و ۵۵۰ کیلوگرام فاصلیه، ۳۱ هزار و ۹۵۰ کیلوگرام بامیه، ۲۸ هزار و ۱۰۰ کیلوگرام گلپی کلان‌دانه، ۱۰۰ کیلو‌گرام کرم چهار‌مغزی، ۱۰۰ کیلوگرام کچالوی پشمک، ۵۰۰ کیلوگرام سمارق، ۱۴ هزار و ۱۲۵ کیلوگرام کاهو، هفت هزار و ۷۰۰ کیلوگرام شلغم، ۲۰۰ کیلوگرام براکلی، ۵۰ کیلوگرام رواش، ۵۰ کیلوگرام ترایی، شش هزار کیلوگرام شبت، ۱۰ کیلوگرام متر تازه‌پوست، سه هزار و ۶۰۰ کیلوگرام متر بدون پوست، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرام تراتیزک، ۱۰ کیلوگرام برگ ریحان، ۳۰ کیلو گرام ملی سفید و دو هزار و ۴۰۰ کیلوگرام لبلبوی شلغمی مصرف کرده است

>>>   عاقل دگه چی مهم است؟؟؟؟؟

>>>   برای دزدی آمده در غیر آن به اعتراف خودش یک بیسواد است که کمی زبان انگلیسی میفهمد و در سطح یک معلم عادی در امریکا مشغول کار بود.

>>>   جواب عاقل به منتقدین۰
وقتی طفل دوساله درک میکند که نظرمن(نظراول) صرف یک شوخی است وشماعالیجنابان ازدرک ان عاجزهستید.ازتاثرزیادمبهوت ماندم که مادرکجایی این دنیاقرارداریم.
عاقل

>>>   این حق شان است زیرا به همین خاطر آمده اندتا نان مردم افغانستان را چور و به جیب بزنند و دوباره راهی کشور های باداران شان شوند.

>>>   اینهم دست آورد دیگر :
آمنه احمدی، ندیمه فضلی، به ریاست عمومی گمرکات رسید
از سلسله راپورهای معتبر اطلاعاتی/ کابل
اخیراً اشرف غنی به مشورت دکترفضلی، خانمی به اسم امنه احمدی، اهل ولایت لوگر را همچو رئیس عمومی گمرکات عزمقام داده است.

آمنه احمدی از پیشگامان «مسلکی» دختریابی برای فضلی است. خانم احمدی پیش از آن حضور زمان خان رئیس عمومی گمرکات تشریف داشت و بعد از مرخصی کارمندان، زمان خان را ماساژ می داد و بعد موتر زمان خان رأساً او را به خانه اش می رساند.

بعد از برکناری زمان خان، آمنه احمدی ترتیبی داد که پای خواهر زاده اش به خلوتگاه فضلی باز شود و بدین سان به سرحلقه گی ندیمان نزدیک دکترفضلی گماشته شد و چندی بعد، ( اکنون) به سکوی بسیار پولساز ریاست عمومی گمرکات کل کشور بالا کشیده شده است.

گزارش می گوید که اکثرمسوولان وزارت مالیه، فیلم های مخفی از آمنه درنزد خود دارند
گذارش نامه


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است