متفکر متخصص با معاونین اش
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۱    ۱۳۹۹/۱۲/۱ کد خبر: 166365 منبع: پرینت

امروز با شما عزیزان درد تخصص را شریک‌ میسازم. چون همیشه خوانده ایم و از شعار های جناب رییس جمهور شنیده ایم که تخصص مسلکی و سپردن کار به اهل کار مایه سعادت و پیروزی جامعه است. حالا به دست آورد های متخصصین دست اول کشور نگاه میکنیم.

محترم رییس جمهور متخصص اقتصاد در حد متفکر است از حال مردم که بگذریم که قطعاً تعریفی ندارد چون فقر و درماندگی مردم را به ستوه آورده به عین ترتیب بد ترین وضعیت را گمرکات دارد اما دیروز شنیدم تیم متخصصین فیصله کردند که با گذاشتن‌ مالیات بر کراچی داران روی بازار شهر کابل میشود کسر بودجه را رفع و حال مردم را بهتر کرد شما چه فکر میکنید.

معاون صاحب اول متخصص استخبارات و امنیت با بر گزاری جلسات نیمه شب و نیمه روز با طرح استراتژی های مختلف سر انجام هفته گذشته گره مشکل را گشود و راز بد امنی را تشخیص داد نزدیک بر آن بود که هدایت بدهد تا تکسی رانها اول سواری را تلاشی کنند اما فکر نشده بود که خود دریور را کی تلاش کند از خانم ها چیزی نمیگوییم که وقتی سوار تکسی میشوند آنها را کی تلاشی کند.

اما معاون دوم متخصص قانون، در حقیقت قانون پوه و قانون پژوه به این نتیجه رسیده که قانون در افغانستان است مصروف ساختن قانون و بستن دست و پای خود و مردم است اما در عمل هیچ. گو اینکه میگوید فقط مطالعه کنین تا روزی فرار رسد که قانون تطبیق شود. ایشان آنچه از قانون‌ میداند این است فقط حفظ جان و نیم نان.

من فکر نمی کنم با این متخصصین ما به ابتدایی ترین نیاز زندگی خود که امنیت و قانون و اقتصاد است بجایی برسیم.

احمد سعیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تخصص
تفکر
نظرات بینندگان:

>>>   عجب شهری داریم
مردم از بی امنی و بی نانی جان میکنند
و رئیس جمهور در ارگ تفکر میکند
و معاونیش باجه خانه مینوازند

>>>   تخصص غنی در دروغ و دزدی است.
تخصص صالح در لاف و گزاف
تخصص سرور دانش در قانونمند ساختن بی قانونی های فضلی و دلالی های مرتضوی
ملت احمق و خواب آلود را همین متخصصین میباید و در آینده نزدیک ملا های ریش دار و لنگی دار و بی علم و عمل که مشهور به طالبان اند.

>>>   آقاي سعيدي، ريس جمهور در بشر شناسي دوكتورا دارد. قرار افواهات انتر نيتي ، خسر بره لبناني اش، پايين نامه ي دوكتورا اش را نوشته است.در رفتار و گفتار روز مره اش ديده ميشود كه از بشر شناسي چيزي در مغز متفكر موجود نيست وأما او در بأنك جهاني وظيفه اجراء نموده است. شما ميفهميد كه در يك بأنك و يا يك شركت هزاران نَفَر كار ميكنند، يك بأنك هم ريس دارد و هم پيش خدمت و صفا كار. ما ديديم كه آقاي ريس جمهور در اين مدت براي اقتصاد وطن و مردم چيزي نكرد، كاريكه كرده ، چور و چپاول خزانه ملي از طرف خودش و اطرافيانش بوده است. دزدي يك مسأله اخلاقي و إيماني است ، البته تحصيل يافتگان حرفويتر عمل ميكنند.

>>>   آغای سعیدی من در عجبم، این آغایون به شمول شما که خود را تحلیلگر میدانند هر روزه با وصف اینکه تحلیل نمیکنند از آزادی بیان بی باکانه استفاده نمودا و تخربب میکنند و فقط تاخت وتاز به رئیس جمهور دارند .
به یاد دارم که دوره آغای کرزی هر جنگسالار خودفروخته خدایی در مناطق خود بوده و همه عواید ملی را در جیب خود مبزدند و با داشتن پولیس و عسکر خیالی زراندوزی میکردند ، در هر دایره دولتی و غیر دولتی دزدی و مافیا بازی ها وجود داشت ، امروز ما میبینیم که اینهمه کمتر شده و برای محو آن زمان ضرورت است ، رئیس جمهور جادوگر نیست که به یک چف همه چیز را دگرگون سازد .
آغای سعیدی انتقاد شما از امنیت شهر ها ، شما خود میدانید که با آمدن اشرف غنی تمام فعالیت های جنگی و امنیتی قوای 130.000 نفری Isaf به اردوی و پولیس ملی سپرده شد که خود یک بار سنگنی بود و همزمان دعوای شرکت تصدی 50:50 مخرب به میان آمد با وصف اینهمه دولت به رهبری غنی توانست موفقیت های را نصیب شود .
آغای سعیدی در نا امنی های فعلی وارسین مغول و ملاهای صفوی نقش عمده بازی میکنند و ایشان با انتهای بیرحمی کوشش بخرج میدهند تا در افغانستان یک حکومت خودکفا و جوابگوی آرمانهای ملی بار نیاید.
حال وظیفه شما قلم به دستان روشنگر است که بازوی دولت باشید نه ساطور سلاخی آن .
با احترام هموطن

>>>   سعیدی من ندانستم که مطلب ات از واژه رییس جمهور چه است که همیشه می نویسی وما خو در طول تاریخ چنین آدمی نداشته ایم.
رییس جمهور به فرد منتخب شده مردم گفته میشود (که حداقل بیشتر از ۵۰٪ واجدان اشتراک کرده باشند) نه غاصبان، انتصابی های بیگانه (شاه شجاع ها) و چپاول گران. حتی داوود هم شاید رییس دولت بوده باشد (انتخاب جرگه) مگر رییس جمهور منتخب مردم از طریق انتخابات نبود.
آتش خاوری

>>>   جناب احمد سعیدی شما واقعن دلسوزید . اما این دلسوزی تان را صرف در مسیر انتقاد و کمبودی ها بکار نبرید . یکبار هم شده بگوئید که این مسؤلین حکومتی چه بکنند تا این کشور ازین مصیبت ها در امان بماند . لطفن طرح های تان را بیان کنید . این کمبودی ها را خود حکومت هم میداند . و باورکنید که در شرایط دشوار موجود همه مسؤلین سعی و تلاش شان رامیکنند تا اوضاع بهتر شود. فکر نمی کنم که ایشان با این وضع خوشحال باشند. شما به این شهر پرجمعیت و بی سرو پا نگاه کنید ، غیر ممکن همه ی این مردم را که چندین فامیل در یک حویلی زندگی دارند و با این سرو وضع و لباس که راکت انداز را میتوانند زیر پتو و چپن پنهان و در شهر گشت و گذار کنند ، در زیر نظارت داشت.تمام این جمعیت شهر را یکه یکه نمیتوان تلاشی نمود . شهر کابل و دیگر شهر های افغانستان دروازه ندارند ، صد ها امکان رفت و آمد بدرون شهر ها وجود دارد . همه ما باید مسؤلانه صحبت کنیم . من در خارج از کشور زندگی مینمایم ، اما فکر و روانم در وطن است به جز از اخبار وطن چیزی نمیشنوم . سابقه ماموریت درین کشور دارم . دلم می سوزد همچنان با این حکومت هیچ رابطه ای ندارم . اما در شرایط موجود درد مردم بیچاره و در خون تپیده را با جان و دل احساس میکنم رنج می برم و همیشه ناراحت میشوم و میدانم که همه هموطنان ما در داخل و خارج ازین وضع رنج می برند و ناراحت اند ، امااز مشکلات حکومت هم میدانم که با چه مشکلات و دشواری هائی که دشمنان زیرک داخلی و خارجی از راه تبلیغات و جنگ و ماین گذاری و ترور و غیره اعمال جنایتکارانه در برابرش قرار میدهند و میخواهند او را سقوط بدهند . این جاست که باید هوشیار بود و موضع خود را در برابر دشمن شناخت . نباید به جای کمک و رهنمائی مانند دشمنان در صف دشمنان بر ضد حکومت تبلیغات نمود و باعث شکست روحیه نیرو های امنیتی و مدافعین حکومت شد . فعلن این حکومت یگانه نیروی مقابل طالبان و داعشیان و القاعده و دشمنان خارجی مردم افغانستان است . ایجاب میکند درین شرایط به این حکومت با همه نارسائی هایش همکاری و رهنمائی و مشوره های سود مند داد . تا در گیر دشمنان تان نه افتید . وقتی از شر دشمنان تان کمی راحت شدید آنگاه از راه دموکراتیک میتوان دست به اقدامات لازم زد .

>>>   مشکل اصلی در این است که نه غنی و نه دو پیش دوک اش گوش شنوا ندارند و فقط فکر میکنند که جز همین سه تا کسی دیگر چیزی نمیداند و حال نتیجه را دیدیم که وطن برباد رفت.

>>>   غنی کوچی خودش هم میداند که ریس جمهور انتخابی و قانونی نیست، مگر الاغ باشد که آنرا نداند.
خداوند جان کرری و پاپمیو را و غلامک خاص شان خلیلزاد را نگیرد. ما شیر هستیم شیر، بازهم اگر امریکا ما را شیر نکرد انگلیس یا چوچه انگلیس پاکستان خو یک کاری میکند.
این را همه میدانند. افغان های اصیل هیچ ری نزنید.
تا زنده یک اوغان است زنده دا اوغانستان است.

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است