نشست مسکو مقدمه همگرایی قبیله است
در جلسه مسکو قرار است طالبان را قانع سازند که مانع حضور پشتون های چپگرا، نوکر امریکا، افغان ملتی و... نگردند و بالای نکات مورد نظر چهار کشور دعوت شده بحث کنند 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۰۹    ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ کد خبر: 166635 منبع: پرینت

کسانی که فکر می کنند بایدن با ترامپ فرق دارد، در اشتباه هستند. این در اصل ساختار و اهداف نظام امریکا است که سیاست آن کشور را جهت می دهند، نه چهار تا بیمار روانی دارای بواسیر خونی و افکار عوام فریب.

مردم ما باید بیاموزند که آنان بر اساس اهداف راهبردی نظام امریکا قربانی سیاست های استکباری آن کشور شده اند. امریکا بیست سال زیر نام مبارزه با دهشت افگنی بین المللی افغانستان را اشغال کرد و به قول محمد یونس قانونی بیش از هفتصد و پنجاه هزار شهروند این کشور را چه مستقیم و چه غیرمستقیم کشت. اما در شرایط کنونی همه می بینیم که دولت امریکا با دهشت افگنان طالب صلح کرده و خواهان تسلیم کردن حاکمیت افغانستان به آن گروه دهشت افگن است.

برای امریکا تا دیروز هم طالبان، هم داعش، هم القائده و هم حزب الله گروه های دهشت افگن بین المللی شمرده می شدند. اما حالا امریکا طالبان را دهشت افگن نمی خواند و این سیاست شیطانی امریکا ممثل غیر انسانی بودن و مستکبر بودن ساختار نظام امریکا است.

شهروندان افغانستان باید آمده یک قیام ملی در سرتاسر کشور شوند، ورنه مردم و سرزمین این کشور برای سه صد سال دیگر زیر بار حاکمیت قبیله بر ملت می رود و همه اقوام کشور اسیر و برده یک اقلیتی خاین، جنایتکار و دست نشانده اشغالگران خواهند گشت.

در جلسه مسکو قرار است طالبان را قانع سازند که مانع حضور پشتون های چپگرا، نوکر امریکا، افغان ملتی و... در جلسه انقره/استانبول نگردند و بالای نکات مورد نظر چهار کشور دعوت شده بحث کنند و دساتیر نهایی پیشا جلسه مورد نطر را دریافت کنند.

افرادی که چه به نمایندگی از طالبان دهشت افگن و چه به نمایندگی از رژیم و احزاب در جلسه مسکو شرکت می نمایند به هیچوجه نمایندگان واقعی ملت افغانستان نیستند.
جلسه مسکو و انقره/استانبول به هیچ وجه برای پایان مداخلات، تجاوزات و اشغالگری ها؛ جنگ های تحمیلی و نیابتی؛ پایان بخشیدن به حاکمیت قبیله بر ملت؛ به محاکمه کشانیدن جنایتکاران جنگی افغانستان؛ تاسیس یک دولت منتخب، ملت شمولِ ملی بر اساس منافع ملی افغانستان دایر نمی شود.

اگر در جلسه مسکو طالبان حاضر به آتش بس دایمی نگردد، پس بدانید که این جلسات پیشرو فقط زمینه ساز ایجاد فرصت بیشتر برای طالبان، جهت سلطه و سیطره بیشتر بالای مناطق باقی مانده است.

درباره یک طرح سرّی دیگر در آینده نزدیک، بر اساس توافق منبع، اطلاعاتی را رسانه ای خواهم کرد که شاید تاثیر بزرگ بالای تصامیم همه احزاب و اقوام غیرپشتون در افغانستان گردد. این قلم بدون اجازه و توافق کامل منبع ارشد در رژیم موجود در کابل نمی تواند آن طرح را افشا کند. آن طرح اگر انجام شود موجب دگرگونی شگفت آور در ساختار نظام و تغییر سرنوشت افغانستان می گردد.

سید حسیب مصلح


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نشست مسکو
آتش بس
نظرات بینندگان:

>>>   اًن طرح سری که سید حسیب مصلح خبر دارد عبارت از چیزی است که بعد از مذاکرات صلح مسکو و ترکیه بمیان می آید و بعداً خواهد گفت که این همام طرح سری بود که من قبلاً خبر داشتم و حالا شما ر خبر میکنم.

>>>   تجزیه بهتر است نسبت به اینکه طالبان جهالت پیشه اختیار ریش مردم را هم بدست خود بگیرند
ر

>>>   قبیله در تلاش استحکام قدرت برای سه سده دیگر٬ تاجکان کودن در حال دریدن همکدیگر به نام تشکیل کنگره و توطیه برای سرکوب قطعی هزاره همانند زمان عبدالرحمان خان!

گلب الدین دو روز قبل از نشست مسکو پاکستان میرود تا دستورالعمل ها و هدایات تازه ای آی اس آی را با خود داشته باشد تا در روشنایی آن بمنافع استخبارات و حمایت از طالب جبهه گیری کند:

جالب آنکه چند روز قبل از این سفر وی رسمآ حمایت خویش را از طالبان ابراز کرد.

با مطالعه جو سیاسی موجود و برداشت از دسیسه ها و فعالیت های پشت پرده؛ میتوان گفت که: اگر نظر پرسی در نشست مسکو صورت گیرد! طالبان برنده میدان خواهند بود؛

چه از یکطرف در قدم اول طالبان اصولآ وزنه یک پله ترازو (پنچاه فیصد) را دارا اند٬ و از جانبی هم در گروه به اصطلاح نمایندگان دولت نه تنها کرزی و ستانکزی با ایشان همنوا و طرفداران پروپاقرص٬ که حزب اسلامی نیز موازنه را به نفع ایشان تغییر میدهد.

اشتراک رهبر و دو تن از اعضای حزب اسلامی ( گلبدین - غیرت بهیر دامادش و ستار خواصی)٬ در طول بیست سال غوربند زیر سلطه خواصی پناگاه اصلی طالبان بود. و طبعآ سنگین وزن بزرگ و بازیگر اصلی دوحه دپلومات امریکایی-افغان دشمن (زل خلیلزاد).

اوضاع بیانگر آن است که نشست مسکو٬ نشست تبادل نظر و بحث و گفتگو نه٬ بل محفل تاکید و تایید موقف طالبان بالای نمایندگان دولت است و جاده صاف کن برای بن دوم ( ترکیه)؛

موقف ترکیه از همان روزگاران اول جهاد تا امروز روشن است٬ که با سیاست های پاکستان همنوا و از بنیادگراترین ها (حزب اسلامی و طالبان) طرفداری مینمود.

بالاخره مهر تسلیمی کشور به بنیاد گراترین گروه (طالبان - حزب اسلامی) یعنی مزدوران پاکستان سپرده شده و سرنوشت باشندگان اینگونه رقم خواهد خورد.

و شاید هم آنچه را که ساده لوحانه اکثری قلم بدستان ساده لوحانه زوال اشرف غنی احمدزی را پیش بینی میکنند٬ نبوده بلکه وی در راس یک نظام منحط و بنیادگرایی چون نظام آل سعود اما یک رهبر مذهبی چون آیت الله خانمه ای در قدرت باقی خواهد ماند.

>>>   مردم مومن وزجر،کشیده افغانستان از جنگ خانمان سوز وویرانگر چهل ساله افغانستان نهایت رنج برده ومیبرند.جنگ ویران گروخانمانسوز افغانستان ده هاهزارکشته ،صدها هزار معلول ومعیوب ، ومیلیون ها آواره درممالک همسایه ودور وعلاوه برآن تخریب زیربناهای اقتصادی واجتماعی ومحو سیستم دولت داری مناسب درحکومات های چهل ساله، افغانستان را به یک جامعه دارای بحران عمیق و،دوامدار فروبرد. تیوری ها ونظریات سیاسی وارداتی کاذبانه وکورکورانه مخالف عقاید وفرهنگ وخواست مردم مومن وزجرکشیده افغانستان ازیکطرف وروحیه جنگ طلبی افراطی تمامی جناح های سیاسی ونظامی درجنگ داخلی بدون تفکرمناسب و نتیجه گیری مثبت آن نیز منجر به ویرانی افغانستان گردیدند.جنگ جویان خارجی به خصوص جنگ جویان اعراب افراطی جاهل وبی خرد نیز ازین زمینه استفاده نموده درکناربعضی جناح های همفکری افراطی شان درجنگ داخلی افغانستان به کشتار وقتل بیرحمانه ادامه دادند. جنگ جویان و افراطیون وماجراجویان اعراب درافغانستان به ماجراجویی قومی، مذهبی، منطقوی وفرهنگی دامن زدند ووحدت ملی جامعه افغانستان را خدشه دار ساختند که متاسفانه تاحال اثرات مخرب وخانمانسوز آنرا ملت مومن افغانستان عملا لمس میکنند.جامعه جهانی وکشورهای همسایه ومنطقه ازوضع ناامنی وجنگ داخلی افغانستان احساس مایوسی نمودند وخوشبختانه برای امنیت وبازسازی اففانستان نیروی های بین المللی وبعضی ممالک دوست دور ونزدیک درافغانستان آمدند.بازسازی درتمامی زمینه ها باسرعت شروع شدند وبرای اولین بار آساس دولت وسیع البنیاد درافغانستان گذاشته شد.قانون آساسی جامع توسط دانشمندان،علمای دینی، روحانیون ،سیاست مداران مومن و وطن دوست و جامعه مدنی عم ازذکور واناث تدوین گردید.برای اولین بار درتاریخ افغانستان انتخابات آزاد برای انتخاب زعیم کشور، اعضای شوراهای ولایتی وولسی جرگه ومشرانو جرگه ،باشرکت ملت مومن و زجرکشیده افغانستان عم ازذکور واناث باوجود تهدیدها وکشتارها چندین دفعه عملا صورت گرفته است.مکاتب، پوهنتون ها ودانشگاه های ملکی ونظامی برای ارتقای کسب علم ودانش برای ذکورواناث بطورجدی شروع به فعالیت نمودند، برای تامین امنیت سرحدات وداخلی افغانستان اردوی ملی وپولیس ملی باوسایل مجهزبه کومک جامعه ساخته شدند.بازسازی ونوسازی باسرعت درتمامی مناطق افغانستان شروع شد.اخباروجراید وتلویزون آزاد دولتی وخصوصی برای اطلاع رسانی اخبار یومیه ومعلومات فرهنگی وعلمی شروع به فعالیت نمودند.الحمدالله بیست سال آخر به کومک جامعه جهانی وممالک همسایه ودور، ملت مومن افغانستان درتمامی زمینه ها دست آورد های مثبت ومفید بی سابقه وزیادی نصیب شان شده اند که حفظ این دست آوردهای سرنوشت ساز وظایف مبرم ملت مومن وزجر کشیده ملت مومن موافق ومخالف عم ازذکور واناث هستند واین دست آوردهای مهم وحیاتی هیچگونه مخالفت با عقاید دینی وفرهنگی ملت مومن وجنگ زده افغانستان نیستند.باوجود چنین پیشرفت های سریع متاسفانه جنگ داخلی وناامنی درافغانستان ادامه یافت.اکنون برای تحقق صلح عادلانه وامنیت داییمی درافغانستان، نیاز شدید وسریع به وحدت ملی واجماع منطقوی، وبین المللی دارد. تمامی اقشار مردم مومن افغانستان، سیاست مداران وطن دوست وصلح طلب عم ازذکور واناث وممالک همسایه،دور وجامعه جهانی ومنطقه ازجنگ داخلی طویل المدت افغانستان نهایت احساس پریشانی نموده وخواهان صلح وتامین امنیت داییمی درافغانستان میباشند.الله جل جلاله درقرآن کریم میفرماید والصلح خیر.یعنی صلح یک عمل خیر ونیکو است.تاریخ گواه است که تمامی جنگ های داخلی و بین المللی سرانجام باصلح خاتمه یافته اند.خوشبختانه درحدود یکسال است که تلاش جامعه جهانی،دولت افغانستان ونمایندگان نیروهای مخالف عمده درخارج ازافغانستان درجهت تحقق صلح عادلانه،حقوق ملیت ها،حقوق بشروحقوق اناث جلساتی متعدد داشته اند.متاسفانه گاهگاهی این جلسات ونشست ها بامشکل مواجه شده اند.حقیقت اینست که صلح عادلانه واقعی وامنیت داخلی پایدار وقتی درافغانستان تحقق میباید که سیاست مداران مومن ، مخالف وموافق و بااحساس وصلح خواه افغانستان عم ازذکور واناث باهم باروحیه وطن دوستی وخاتمه جنگ خانمانسوز افغانستان بدون درنظر داشت وملحوظات فکری، تضادهای سیاسی منطقوی وبین المللی تصمیم سریع عاقلانه، صلح جویانه ،صادقانه وعادلانه بیگیرند وبه یاری خدای مهربان به طرف صلح عادلانه وامنیت داخلی دایمی صادقانه دست به دست هم داده ونگذارند که بیشتر ازین ملت مومن وجنگ زده افغانستان دررنج ،ناامنی وغم ومایوسی زندگی نمایند.
زنده وجاوید نیروهای صلح جو ،وحدت ملی ،رشد وترقی درافغانستان ، نابود باد جنگ افروزان و ما جراجویان خاین، پاینده باد همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر افغانستان.
ومن الله التوفیق.
عبدالرشید ناصری ازآسترالیا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است