با مردم‌ تان صادق باشید
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۴۵    ۱۴۰۰/۱/۲ کد خبر: 166665 منبع: پرینت

از چندین سال به این سو در ولایت غزنی ولسوالی های زیادی در تصرف تروریستان طالب قرار دارد. اما اداره آن ها را به اطراف و حاشیه شهر غزنی منتقل‌ کرده اند. مثلا سال ها است که ولسوالی خوگیانی سقوط کرده است اما اداره غزنی یک جایی را برای اداره این ولسوالی در حاشیه شهر غزنی ساخته اند و مدعی این ولسوالی فعال است! یا ولسوالی زنخان، اندر، آب بند و دهیک و ... همه به حاشیه های شهر غزنی منتقل شده اند. این ولسوالی ها، ولسوال و پرسونل اداری دارند اما ولسوالی ها در اختیار طالبان است. بگذریم‌ از بسیاری از ولسوالی های که جز یک تعمیر در یک نقطه خاص هیچ چیزی دیگری ندارند و همه طول و عرض ولسوالی در اختیار تروریستان است.

حالا ولسوالی چرخ لوگر با تمام بند و بساط اش توسط طالبان سقوط داده شده اما دولت برای فتح بهسود لشکرکشی نموده است. وزارت دفاع مدعی است که این ولسوالی به جای دیگر منتقل شده است؟
باید از این وزارت محترم پرسید که با وجود زیرساخت ها و تعمیرات و دفاتر اداری و امکانات مختلف در این ولسوالی چرا اداره آن را به جای دیگر منتقل کرده اید؟ آیا عشق تان کشیده یا زورتان به تروریستان نرسیده است؟

چرا کوشش می کنید همیشه دروغ ببافید و سر مردم و شهروندان را شیره بمالید و به خیال خام تان مردم را بازی بدهید. در حالی که اکنون امکانات وافر اطلاع رسانی سبب شده تا چیزی از مردم پنهان نماند.

مردم می دانند که به خاطر ضعف در برنامه ریزی و استفاده های ناصواب از نیروهای امنیتی اینک تروریستان در بسیاری از ولایات بر شما سبقت گرفته و سقوط ولسوالی چرخ لوگر یک نمونه از این برتری نظامی تروریستان است. درست این است که از این دروغ های شیک و شاخدار بپرهیزید و با مردم تان صادق باشید‌ و بپذیرید که در اداره امور امنیتی کشور روز بروز ناکامی تان بیش تر می گردد و باید برای حفظ اراضی و مقابله با قدرت روز افزون تروریستان چاره ها و طرح های نو و بهتری در اندازید.

عارف رحمانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
بهسود
هزاره
نظرات بینندگان:

>>>   جناب رئیس صاحب حمهور تعهد نموده اند بعد از سرکوب هزاره از کــد 91مقبره غنی خان پاکستانی را میسازند چون لروبر یکی است !

>>>   غنی کوچی میخواهد که بهسود را آماده پذیرایی کوچی ها و طالبان بسازد چون نه جرئت و نه همت و نه غیرت و نه توانائی سرکوب طالبان رادارد فقط برای خوش خدمتی قوم غنی بهسود را عاری از سلاح میسازد تا راه کوچی صاف شود.
صالح بیچاره هنوز خواب سالهای دور را میبیند.

>>>   جناب عارف صاحب!اولتر از همه لازم میبینم که این فتح الفتوح (تسخیر پر افتخار بهسود) را حضور ملوکانه شاه شاهان سایه خدا بر سر زمین خراسانیان اعلیحضرت اشرف احمدزی و علیا حضرت ملکه رولا، خانمی از کشور همزبان کشور ملکه بلقیس و سایر هم فکران شان تبریک عرض نمایم. دوما، این طرز فکر از شما بعید است که ننگ سقوط ولسوالی چرخ توسط طالبان را به رخ همایونی شان میکشید، شما که از ما مردم عادی بهتر میدانید که طالبان برادران ناراضی و همخون شان است میگویند یا پیر یا عصای پیر فرق نمیکند برای شان مقصد حاکم بالای اقوام دیگر باشند اما علیپور چه وجه مشترک با آنها دارد؟ به هر حال باعث یافتن چنین جرات که جنگجویان هم تبار شان را که به جز کشتار و تخریب کاری ندارند برادر یا ناراضیان بنامد اما علیپور که صرفا مانند یک سد محافظ نه مهاجم در مقابل قاتلان خود و قومش ایستاده شده است را دشمن وطن بنامند، شما سیاست مداران هزاره ، تاجک و ازبیک هستید که معلوم نیست چرا اتحاد نمیکنید و رقیب یکدیگر شده اید با آنکه آنقدر شعور سیاسی دارید که شیطنت ها را درک نمائید و بدانید که سر نوبت یکی یکی از بین میبردتان می بینیم که تاجکها هزاره های سنی را قبول ندارند چه رسد به هزاره شیعه! جمعی از سیاسیون ازبیکها بر علیه شیر مرد شان مارشال دوستم توطئه میکنند حتی حاضرند بالای کون شان تهمت بزنند اما دوستم باید از بین برود یا شما هزاره های شیعه و هزاره های سنی یک حزب واحد درست نمیتوانید! اما رهبران تاجک ها مخصوصا مردم پنجشیر و سایر اقوام غیر پشتون بدانند که روزی نوبت آنها نیز میرسد فقط شروع از هزاره نموده چون از زمان عبدالرحمان خان تا کنون کاری کرده اند که هزاره را منفور اقوام دیگر ساخته و ترس شان هم از مقاومت هزاره ها میباشد چون اقوام سنی را توسط ملا های مزدور فریب داده میتواند.

>>>   مردم مومن وزجر،کشیده افغانستان از جنگ خانمان سوز وویرانگر چهل ساله افغانستان نهایت رنج برده ومیبرند.جنگ ویران گروخانمانسوز افغانستان ده هاهزارکشته ،صدها هزار معلول ومعیوب ، ومیلیون ها آواره درممالک همسایه ودور وعلاوه برآن تخریب زیربناهای اقتصادی واجتماعی ومحو سیستم دولت داری مناسب درحکومات های چهل ساله، افغانستان را به یک جامعه دارای بحران عمیق و،دوامدار فروبرد. تیوری ها ونظریات سیاسی وارداتی کاذبانه وکورکورانه مخالف عقاید وفرهنگ وخواست مردم مومن وزجرکشیده افغانستان ازیکطرف وروحیه جنگ طلبی افراطی تمامی جناح های سیاسی ونظامی درجنگ داخلی بدون تفکرمناسب و نتیجه گیری مثبت آن نیز منجر به ویرانی افغانستان گردیدند.جنگ جویان خارجی به خصوص جنگ جویان اعراب افراطی جاهل وبی خرد نیز ازین زمینه استفاده نموده درکناربعضی جناح های همفکری افراطی شان درجنگ داخلی افغانستان به کشتار وقتل بیرحمانه ادامه دادند. جنگ جویان و افراطیون وماجراجویان اعراب درافغانستان به ماجراجویی قومی، مذهبی، منطقوی وفرهنگی دامن زدند ووحدت ملی جامعه افغانستان را خدشه دار ساختند که متاسفانه تاحال اثرات مخرب وخانمانسوز آنرا ملت مومن افغانستان عملا لمس میکنند.جامعه جهانی وکشورهای همسایه ومنطقه ازوضع ناامنی وجنگ داخلی افغانستان احساس مایوسی نمودند وخوشبختانه برای امنیت وبازسازی اففانستان نیروی های بین المللی وبعضی ممالک دوست دور ونزدیک درافغانستان آمدند.بازسازی درتمامی زمینه ها باسرعت شروع شدند وبرای اولین بار آساس دولت وسیع البنیاد درافغانستان گذاشته شد.قانون آساسی جامع توسط دانشمندان،علمای دینی، روحانیون ،سیاست مداران مومن و وطن دوست و جامعه مدنی عم ازذکور واناث تدوین گردید.برای اولین بار درتاریخ افغانستان انتخابات آزاد برای انتخاب زعیم کشور، اعضای شوراهای ولایتی وولسی جرگه ومشرانو جرگه ،باشرکت ملت مومن و زجرکشیده افغانستان عم ازذکور واناث باوجود تهدیدها وکشتارها چندین دفعه عملا صورت گرفته است.مکاتب، پوهنتون ها ودانشگاه های ملکی ونظامی برای ارتقای کسب علم ودانش برای ذکورواناث بطورجدی شروع به فعالیت نمودند، برای تامین امنیت سرحدات وداخلی افغانستان اردوی ملی وپولیس ملی باوسایل مجهزبه کومک جامعه ساخته شدند.بازسازی ونوسازی باسرعت درتمامی مناطق افغانستان شروع شد.اخباروجراید وتلویزون آزاد دولتی وخصوصی برای اطلاع رسانی اخبار یومیه ومعلومات فرهنگی وعلمی شروع به فعالیت نمودند.الحمدالله بیست سال آخر به کومک جامعه جهانی وممالک همسایه ودور، ملت مومن افغانستان درتمامی زمینه ها دست آورد های مثبت ومفید بی سابقه وزیادی نصیب شان شده اند که حفظ این دست آوردهای سرنوشت ساز وظایف مبرم ملت مومن وزجر کشیده موافق ومخالف عم ازذکور واناث هستند واین دست آوردهای مهم وحیاتی هیچگونه مخالفت با عقاید دینی وفرهنگی ملت مومن وجنگ زده افغانستان نیستند.خدای نخواسته،ازدست دادن تمامی دست آوردها ویاحداقل دست آوردهای بیست سال آخر، خیانت به خون شهدای ملت مومن افغانستان عم ازذکور واناث واطفال وهم خیانت به حق خون شهدای نیرهای امنیتی ودفاعی افغانستان است. باوجود چنین پیشرفت های سریع متاسفانه جنگ داخلی وناامنی درافغانستان ادامه یافت.اکنون برای تحقق صلح عادلانه وامنیت داییمی درافغانستان، نیاز شدید وسریع به وحدت ملی واجماع منطقوی، وبین المللی دارد. تمامی اقشار مردم مومن افغانستان، سیاست مداران وطن دوست وصلح طلب عم ازذکور واناث وممالک همسایه،دور وجامعه جهانی ومنطقه ازجنگ داخلی طویل المدت افغانستان نهایت احساس پریشانی نموده وخواهان صلح وتامین امنیت داییمی درافغانستان میباشند.الله جل جلاله درقرآن کریم میفرماید والصلح خیر.یعنی صلح یک عمل خیر ونیکو است.تاریخ گواه است که تمامی جنگ های داخلی و بین المللی سرانجام باصلح خاتمه یافته اند.خوشبختانه درحدود یکسال است که تلاش جامعه جهانی،دولت افغانستان ونمایندگان نیروهای مخالف عمده درخارج ازافغانستان درجهت تحقق صلح عادلانه،حقوق ملیت ها،حقوق بشروحقوق اناث جلساتی متعدد داشته اند.متاسفانه گاهگاهی این جلسات ونشست ها بامشکل مواجه شده اند.حقیقت اینست که صلح عادلانه واقعی وامنیت داخلی پایدار وقتی درافغانستان تحقق میباید که سیاست مداران مومن ، مخالف وموافق و بااحساس وصلح خواه افغانستان عم ازذکور واناث باهم باروحیه وطن دوستی وخاتمه جنگ خانمانسوز افغانستان بدون درنظر داشت وملحوظات فکری، تضادهای سیاسی منطقوی وبین المللی تصمیم سریع عاقلانه، صلح جویانه ،صادقانه وعادلانه بیگیرند وبه یاری خدای مهربان به طرف صلح عادلانه وامنیت داخلی دایمی صادقانه دست به دست هم داده ونگذارند که بیشتر ازین ملت مومن وجنگ زده افغانستان دررنج ،ناامنی وغم ومایوسی زندگی نمایند.
زنده وجاوید نیروهای صلح جو ،وحدت ملی ،رشد وترقی درافغانستان ، نابود باد جنگ افروزان و ما جراجویان خاین، پاینده باد همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر افغانستان.
ومن الله التوفیق.
عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   آقاي رحماني، شما بحيث يك سياستمدار و وكيل مجلس بايد بدانيد كه اشرف غني و دار ودسته اش و همه دوكانداران و دلالان قومي فقط در فكر زراندوزي، قدرت و مقام هستند. انها در فكر وطن و مردم نيستند. اگر تمام افغانستان مربوط پاكستان و يا كدام كشور ديگر شود و اين رهبران مثل حالا رهبر دولت پوشالي باشند، برايشان فرق نميكند. رهبران بلي گوي هزاره در تمام اين مدتيكه مصروف زراندوزي هستند، كدام گلي را براي مردم خود و ووطن بآب داده اند. اينها غرق در چوكي هاي تشريفاتي و شهركسازي هستند. اين كرزي و غني بودند كه طالب را احيائ مجدد كردند، تمويل كردندو از بند رها كردند. چون خود اينها نه در جهاد سهم داشتند، نه كدام حزب سياسي داشتند و نه هم پشتوانه مردمي. اينها بقاي خودرا در احيائ مجدد طالبان ديدند و ميبينند. پسران كاكاي كرزي در زمان خلقي ها از هورا چيغ زدن ، گلو پاره كردند، بعد هم عازم أمريكا شده و مصروف رستوران داري شدند. حالا برادران و پسران كاكايش ملياردر ها شدند. انتقال پول و طلا از ميدان هوايي توسط كيها صورت ميگيرد. اين ديگر اظهر من الشمس است. درآنصورت ضرورت به گلايه نيست.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است