اشرف غنی متخصص تاریخ و ادبیات نیست
اشرف‌غنی یک رییس جمهور بلوف‌زن، بدزبان، قوم‌پرست، کینه‌ورز، تفرقه‌افگن، خودمحور، مشوره‌ناپذیر و دچار توهم دانایی است... اما در مقایسه با مخالفانش سیاستمداری موفق و اهل مطالعه است 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۰۹    ۱۴۰۰/۱/۱۲ کد خبر: 166720 منبع: پرینت

داکتر اشرف‌غنی متخصص ادبیات فارسی نیست...
مطالعات ادبی فراگیر ندارد...
تاریخ ادبیات فارسی را دقیق نخوانده است...
میان فارسی و دری و تاجیکی مرز می‌کشد زیرا می‌پندارد که فارسی و دری و تاجیکی سه زبان جداگانه است...
داکتر اشرف‌غنی مطالعات دینی گستره و ژرف ندارد...
در نماز جنازه به سجده می‌رود و امام حسین را نواسه‌ی خدا و عبدالرحمان عوف را عبدالرحمان کوف می‌خوانَد...
داکتر اشرف‌غنی هزار وعده می‌دهد و یکی را عملی نمی‌کند...
هزار باغ سرخ و سبز نشان‌ می‌دهد و بعد دروازه‌ی باع‌های خیالی‌اش را به روی خلایق می‌بندد...

دو دوره انتخابات ریاست جمهوری را به زهرِ تقلب می‌آلاید و گلوی ملت آرزومندی را تلخ می‌کند و حالا که کارد به‌ گلویش رسیده و دوران حکومتش به پایان نزدیک شده با وعده‌های دروغین از برگزاری انتخابات زودهنگام سخن می‌گوید...

داکتر اشرف‌غنی از نگاهِ من یک رییس جمهور بلوف‌زن، بدزبان، قوم‌پرست، کینه‌ورز، تفرقه‌افگن، خودمحور، مشوره‌ناپذیر و دچار توهم دانایی است...
آری، اشرف‌غنی یک انسان خوب و یک رییس جمهور محبوب و محترم و موفق نیست... با این حال قسم می‌خورم که در مقایسه با اکثرِ مخالفانش، انسانی بهتر، سیاستمداری موفق، آدمی اهل مطالعه و رییس جمهوری برتر است...

فراموش نکنید که گفتم داکتر اشرف‌غنی در مقایسه با مخالفانش سیاستمداری موفق و اهل مطالعه و اگاهی است... اگر سخن‌ مرا نمی‌پذیرید، به گونه‌ی مثال یکی از رهبران سیاسی بیست سال پسین افغانستان را با وی مقایسه کنید...

باور دارم که عمر حکومت داکتر غنی به پایانش نزدیک شده است...
باور دارم که به زودی نامش به حافظه‌ی تاریخ می‌پیوندد...
باور دارم که یک سال بعد کسی به دستورش حتی تره پوست نخواهد کرد...
درست است که من مخالف بسیاری از برنامه‌هایش بودم/هستم... با این حال، باید اعتراف کنم، دولتی که‌ پس از رفتن اشرف‌غنی پایه‌گذاری خواهد شد، فی‌الواقع آغارگر دوره‌ی سیاه و خونینی در تاریخ سیاسی افغانستان خواهد بود...

ای‌کاش اشرف‌غنی مرد نصیحت‌پذیری می‌بود که پیش از رفتنش چند‌ کار ماندگار انجام می‌داد... از جمله فراخوان‌ می‌داد که تمام جوانان باورمند به عدالت اجتماعی و ارزش‌های مدنی و مردم‌سالاری زیر چتر یک ارتش مردمی و‌ میهنی جمع‌ شوند و از میهن و مردمی که در حال عرق شدن در غرقاب مصیب و بربادی‌اند، دفاع و پاس‌داری کنند...

اگر کسی بخواهد دروع‌ها، لاف‌ها و وعده‌های داکتر اشرف‌غنی را برشمارد، مجبور می‌شود کتابی بنویسد که کمرِ چند الاغ و چندین عالم بی‌عمل را خم تواند کرد... و من توان نگارش چنین کتابی را ندارم، زیرا نمی‌توانم به گونه‌ی نمونه کارنامه‌ی یک سیاستمدار ناموفق و رجزخوان را از میان صدها سیاستمدار بلوف‌زن و دروع‌پرواز و حرام‌خوار و جنایت‌کار مورد مداقه قرار دهم و گله‌های بی‌شمار سیاستمدار مردم‌آزار و جنایت‌کار را مستثنا سازم....

راست بگویم این تصویر اشرف‌غنی بسیار خوشم آمد... تمام رهبران سیاسی افغانستان در مقایسه با اشرف‌غنی بی‌سواد محسوب می‌شوند و با اسناد تحصلی جعلی به روی خویش می‌زنند تا سرخی جعلی روی خویش را به روی خلایق بکشند...

گلنور بهمن


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اشرف غنی
فارسی
نظرات بینندگان:

>>>   آقای بهمن
خیانت کرزی و غنی بیشتر از تمام رهبران قبل از خودشان بود و است.
در تاریخ افغانستان برای بار اول ۲۰ سال قبل یک اجماع ملی و منطقوی و جهانی با تعهد کمک های بی حساب مالی و تخنیکی برای از خاک برخواستن افغانستان به وجود آمد اما بر اثر دسایس شوونیستی این دو کثیف فرصت ها و امکانات برباد رفت و حالا دنیا میخواهد که بلای عظیم افغانستان را دوباره به گونه یی در جایش بگذارد که کمترین آسیب را به دیگران برساند هرچند که نا ممکن است.

>>>   این گونه اظهارنظرات بیشتر به دلیل بی اطلاعی و عقده از زبان فارسی است اگر فارسی و دری و تاجیکی جدا بودند که مردم ایران و افغانستان و تاجیکستان نباید زبان همدیگر را میفهمیدند در ایران هم ترکهای ایران ادعا میکنند فارسی زبان نیست لهجه عربیست و دلیلشان هم واژه های عربی در فارسیست در حالیکه خود زبان ترکی از سلامش که مثل عربها مرحبا میگویند تا وطن و ...عربیست فارسی زبان است و دری و تاجیکی لهجه هستند اگر فارسی زبان نبود و لهجه عربی بود باید ما و عربها زبان همدیگر را میفهمیدیم ظرف چهل و اندی سال که افغانها به ایران می آیند ترکها و کردهای ایران اجازه سکونت حتی یک افغان را در استانهایشان ندادند ترکها حتی ترکمنها و ازبکهای افغان را که ترک هستند راه نمیدهند اما موقع افتخار به عده شان میگویند افغانستان ترک زیاد دارد و به سخنان یکی از سفیران ازبک افغانستان استناد میکنند

>>>   بار هاگفتیم که ما افغان نیستیم شرم جهان نیستیم ما در ایران مرکزی هستیم تحت اشغال انگلیسی هستیم ما همکار استعمار نیستیم قاتل مردم بی گناه ایران مرکزی نیستیم ما گدای گندم های هندو ها نیستیم ما هرگز افغان نیستیم ما شرم جهان نیستیم

حکومت نازی های افغان با حمایت انگلیس و آمریکا و هم پیمانان شان نمیتواند ادامه داشته باشد در سرزمین های ایران مرگزی
در کجای این جهان پول یک کشور به نام یک قوم بدوه است ؟؟ حتی نازی های آلمان هم چنین کاری نکردهند چرا پول کشور ما به نام قوم افغان است؟؟

چرا در کشور که دو زبان رسمی است نام یک نهاد دولتی به زبان پارسی دری نیست ؟؟ به انگلیسی هندی فرانسه ای عربی است اما به زبان مردم بومی این سرزمین نیست ؟؟ چرا ؟؟ اسناد ناملی تان به همه زبان های یاد شده است اما به زبان پارسی دری که زبان مردم بومی است نیست چرا؟؟

>>>   محترم گلنور بهمن!

نوشته اید:
«« داکتر اشرف‌غنی متخصص ادبیات فارسی نیست... مطالعات ادبی فراگیر ندارد..
تاریخ ادبیات فارسی را دقیق نخوانده است.. در نماز جنازه به سجده می‌رود و امام حسین را نواسه‌ی خداو عبدالرحمان عوف را عبدالرحمان کوف می‌خوانَد...»»

فرموده اید: «« فراموش نکنید که گفتم داکتر اشرف‌غنی در مقایسه با مخالفانش سیاستمداری موفق واهل مطالعه و اگاهی است.»»

درین نبشته تناقض آشکار وجود دارد. اول اینکه وی را از همه مخالفانش مرد مطالعه و آگاه قلمداد نموده اید و از جانبی نیز ویرا نسبت نداشتن تخصص در موارد دینی و ادبی از اشتباهات ادبی و تاریخی و مذهبی براات داده اید.

به یقین میتوان گفت که بی سوادترین انسانها در عدم معلومات در مورد چیزی از دیگران طالب کمک میشوند. چه رسد به رییس جمهوری که در مورد امام حسین نواسه خدا٬ عبدالرحمان کوف به جای عبدالرحمان عوف و یا هم بوی جوی مولیان و غیره که همه مشاورین ادبی و تاریخی و مذهبی در اختیار دارد.

تا جاییکه شناخت ازین مغز متفکر دومی جهان دارم؛ ایشان استعداد عجیبی در یادداشت گرفتن و ریزه کاری دارند٬ و پرسشگر خارق العاده.
چه فکر میکنید که آنچه را در بیانات خود اظهار میدارد٬ اولآ با مشاورین در میان نمیگذارد؟
اگر در میان میگذارد٬ پس مسوولیت وظیفه وی بیش از پنجصد تن مشاورین در قبال این اشتباهات چیست؟

درینصورت این از دو حالت خارج بوده نمیتواند.
یک: اینکه همه مشاورین وی درین بخش ها بهره ای از سواد ندارند؛

دو: اینکه ایشان خوب میدانند و هم دارای سواد و دانش کافی اند٬اما میخواهند رییس جمهوری که از برکت وی در چراگاه سبزش میچرند و کسانی هم مانند مرتضوی و فضلی و رحیمی و صالح و صدها تن دیگر از چاقی به سرحد ترقیدن رسیده اند٬ میخواهند آبروی ولینعمت را بریزند٬ آنهم یکبار نی بل دهها و صدها بار!
چون تصور هردو حالت فوق از محالات به حساب میآید٬پس باید گفت که؛

جناب اشرف غنی احمدزی متفکر دوم جهان یکی از وفادارترین مریدان ماکیاولی است٬ که میخواهد با تطبیق سفارشات وی درین عصر روحش را بعد از گذشت چند سده شاد نماید؛ و هم شاد ساختن روح ناشاد پیشوایش عبدالرحمان خان٬ با تمام نمودن فصل ناتمامش.

ازینرو یقین کامل دارم که؛ این همه اشتباهات راآگاهانه٬ خردمندانه٬ عاقلانه و استادانه عمدآ مرتکب میشود و بقول دانشمندی:
««« يک اليگارشی فاسد میتواند با ايجاد موجی از بحران های پايان ناپذير دورة حاکميتش را بمدت نامحدودی طولانی کند.»»»

ازینرو با تظاهر بااین اشتباهات لفظی مارا نوعی تخدیر نموده٬ تا ملت بدبخت درین ماتمکده٬ بجای پرداختن در امور مهمتر حیاتی و مصیبت های کشور که خود بانی آن است؛ ساده لوحانه به سطح کوچه و بازار همه روزه مصروف محاسبه کردن و پرداختن به اشتباهات لفظی وی باشیم و پشت موضوعات مهم و حیاتی نگردیم.

>>>   غنی کوچی در کشور عزیز ما از ابتدا یک سیاست بدون شرافت را پیش گرفته بود و هنوز هم به همان سیاست بدون شرافت خویش ادامه میدهد۰
اشرف غنی کوچی در رکاب شغالگران امریکایی توسط سازمان سیاه دوباره داخل کشور آورده شد؛ او در اثر تقلب گسترده و خیانت به دموکراسی حکومت را گرفت، برای رسیدن به قدرت با هر کسی معامله کرد، و برای انحصار قدرت کامل بزودی با آنطرف معامله خود دوباره خیانت کرد و باز هم آنها را جنایتکار خواند۰ او تا امروز هم به همان سیاست های بدون شرافت خویش ادامه میدهد۰ غنی از آن جنایتکاران دیگریکه غنی کوچی آنها را جنگ سالار میخواند هیچ فرقی ندارد و هردو آنها دو طرف همان یک معامله هستند، با تفاوت آنکه غنی خائن تر معامله گر تر و جنایتکارتر از همه است۰ سیاست به این بیشرافتی های غنی گفته نمیشود، امروز سیاست به معنی رسیدن بقدرت از هر طریق ممکن گفته نمیشود، بلکه به چنین شیوه یی سیاست بدون شرافت گفته میشود ۰
رسیدن بقدرت با هر بی شرافتی ممکن سیاست نیست، و این سیاست بدون شرافت غنی کوچی هم نه زیرکی است و نه هم نتیجه میدهد۰

>>>   به اون آقا که گفته ترکها و کردهای ایران اجازه ندادند یک افغان به شهر آنها برود باید بگم
خب مثل هزاره های بامیان شما که اجازه نمی دادند پشتونها و تاجیکها در شهرهایشان باشند
همانطور که تاجیکها و پشتونها تظاهرات کردند در بامیان که هزاره ها به ما میگویند که که از ولایت ما بروید.ولی فرقش اینجاست که اونها هموطن هم بودن ولی با شما با ترکها و کردها ایران هموطن نیستید
البته بهترین کار رو همون ترکها و کردهای کردن
راستی چرا ترکمنها و ازبکها و تاجیکهای شما چرا به ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان نمی روند؟
جالبه تاجیکستان تاجیکهای افغان رو راه نمیدهد خخخ
شاید شش هزار نفر راه داده خخخ

>>>   ازبکها و ترکمنهای افغانستان اشتباه میکنند
چون باید برن ازبکستان و ترکمنستان چون همنژاد و همزبان و همفرهنگ و همه چیز هستند
چرا به جای اینکه بره شهرهای ترک نشین ایران چرا به پیش هم نژادان خود در این دو کشور نمیروند؟
یا تاجیکها چرا تاجیکستان نمیرن؟؟؟
آیا اونها همزبان و فرهنگ و اهل سنت هم هستند مگر نباید برن تاجیکستان؟
شایدم تاجیکستانی ها هنوز خاطرات تلخ تجاوز به زنان و کودکان و دزدی و غارت اموال خود توسط افغانها در زمان پناه آوردن در جنگ داخلی خود را حتما فراموش نکرده اند

>>>   نه تنها متخصص ادبیات نیست بلکه در همان کاری که باید تخصص داشته باشد در همان هم ناکام و روسیاه است.
حیف این همه مصرف که برای تحصیل این فرزند قبیله ضایع شدند.
درست گفته است شاعر بزرگ که
خر عیسی گرش به مکه بری
چو بیاری باز همان خر بود

>>>   باورکنیدباراول است که درمورداشرف غنی بایک قضاوت درست ودقیق ومنصفانه برمی خورم.می خواهم درچند جمله شماکمی تغیروارد کنم:
تاریخ ادبیات فارسی رااصلا نخوانده است.
داکتراشرف غنی مطالعات دینی ابتدایی هم ندارد.
توهم دانایی داکتراشرف غنی در حدی است که در سخنرانی هایش هیچگاه سویه مخاطبانش رادرنظرنمی گیردودرسطح بسیارپایین وبیسوادنه حرف می زند.چون می پندارد که دانشمندومغز متفکراست هرچرندی که می گوید دانشمندانه است.
نقش اشرف غنی درقوم پرستی منحصر به فرد است وگوی سبقت راازهمه قوم پرستان قبایل مختلف پشتون ربوده است.

>>>   باتوجه به سایر صفات منفی اشرف غنی قوم پرستی اش بسیار بارزوبرجسته است.او حتی سایرپشتونهایراکه ازقبیله غلزایی نیستند پشتون نمیداند.به نظراشرف غنی یک غیر غلزایی با یک هزاره ازبک یا تاجیک فرقی ندارد.ببنید چقدرهنرمندانه اقوام یک پارچه ویکدست غیر پشتون را به قوم هاوزیرمجموعه های قومی چندگانه تقسیم کرده است.درمیان قومگراترین زمامداران گذشته افغانستان ازامان الله گرفته تامحمود طرزی ونادرخان وحفیظ الله امین کسی جرات نکرده وارد حریم حساس گروه های قومی شود. چون حساس بودن مسله را درک می کرده اند.همه تلاش شان این بوده که با استفاده از ترفند های مختلف تعداد پشتونهارازیاد نشان بدهندوادعای اکثریت کنند.امااشرف غنی موریانه موزی است که بااستفاده از تخصص قوم شناسی اش یک اتنیک یکپارچه را به چند دسته تقسیم می کند.

>>>   گل بی دین که برای همه مردم آرزوی شهادت می کند اما برای خود هرگزاین امتیاز را نمی خواهد
او درمقابل اعضای حزبش از داخل غرفه زره صحبت میکند حتی براعضای حزب خود هم اعتماد ندارد صرف پاکستانی ها میتوانند مورد اعتماذد گلک قرار داشته باشند چنانچه در زمان حکومت نجیب که گلو درپاکستان بود وزمانی که به خوست آمده بود مردم دیده بودند که گارد هایش پاکستانی بودند !
چرا این ترورست وطن فروش برای خود وخانواده اش شهادت نمی خواهد؟؟؟؟
ر

>>>   افغانستان نیاز نه دارد رییس جمورش و در کنار آن ارکان دولت (( دانای همه علوم و علامه وفیلسوف باشند ))
و در هیچ دوره ی تاریخی در هیچ کشوری چنین نبوده .
افغانستان نیاز دارد رییس چمهور فعال
متعهد ، راستکار ،تابع قوانین واز همه مهمتر غیر متعصب و عاری از گرایشات قومی و قبیلوی باشد.
گزشتگان گفته اند الوالامر مامور نیست
زیاد عبادت کند ولی باید عادل باشد.
با این مختصر تو بخوان مجموعه را.
م . ش . فروغ

>>>   او متخصص تنها در تعصب قومپرستی انحصارگرایی تقلب و خیانت است و دیگر هیچ گ.. هم نیست.

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است