مردم بهسود حاضر به بدگویی علیه علیپور نشدند
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۴۵    ۱۴۰۰/۱/۱۲ کد خبر: 166723 منبع: پرینت

مردم بهسود نه به زور و نه به رضا حاضر به بدگویی علیه جبهه مقاومت و فرمانده علیپور نشدند!
ارگی ها، شورای امنیت و امنیت ملی از طریق یاسین ضیا به سربازان و افسران دستور داده بودند که به هرگونه که می‌توانند از مردم بهسود مصاحبه علیه جبهه مقاومت و فرمانده علیپور بگیرند و در تلویزیون ها و فضای مجازی نشر کنند، در دوسه روز اول سربازان و افسران به شدت با مردم از روی تعصب، خشونت و زورگویی کار گرفتند تا مردم برای رهایی از خشونت مجبور به بدگویی و دروغگویی در آدرس جبهه مقاومت و فرمانده علیپور شوند. در این راستا خانه ها، هوتل ها دکان ها و مکاتب را ویران کردند و مال و منال مردم دست درازی کردند، شب ها در خانه ها به بهانه تلاشی داخل شدند و اموال مردم را دزدیدند و حتی هزار خانواده را مجبور به کوچ اجباری کردند اما هیچ یکی تحت هیچ شرایطی حاضر نشد که در آدرس جبهه مقاومت و فرمانده علیپور بدگویی و دروغگویی کند و بعد از اینکه سربازان و افسران با استفاده از روش خشونت نتوانستند که از مردم صدا و مصاحبه ثبت کنند روش دیگر را اختیار کردند و با تطمیع و توزیع مواد غذایی خواستند از مردم علیه جبهه مقاومت و فرمانده علیپور مصاحبه بگیرند که این روش هم بی نتیجه مانده است.

بالاخره ارگی ها به ارگانهای استخباراتی دستور داده اند که تا افراد کرایه ای و اجاره ای را از کابل برای مصاحبه علیه جبهه مقاومت و فرمانده علیپور پیدا نمایند که تا هنوز موفق به خریداری چنین افراد نیز نشده اند زیرا نه تنها مردم بهسود بلکه اکثریت مطلق هزاره ها جبه مقاومت و فرمانده علیپور را یگانه مدافع مردمی در غیاب نیروهای امنیتی در مقابل تهاجم کوچی ها و طالب ها میدانند و به این درک رسیده اند که بدانند ارگی ها در راستای همدردی و هم فکری با طالبان و کوچی ها بالای مردم بهسود لشکرکشی کرده اند و اگر چنین نبود باید در چرخ لوگر لشکرکشی می کردند و نه اینکه بسته ولسوالی را با تمام امکانات آن تسلیم طالبان نمایند.

ارگی ها چه در کارزار تبلیغاتی و چه در تشدید حمله های هوایی و زمینی شکست اخلاقی خوردند و اکنون فقط در پی معامله گران افتاده اند که اگر بتوانند از راه معامله شکست خود را جبران کنند چون تا کنون نتیجه لشکرکشی به جز ویرانی، چوروچپاول و کوچ اجباری بیش از هزار خانواده چیزی دیگر نبوده است و این امر باعث محبوبیت بیشتری بچه های جبهه مقاومت و فرمانده علیپور شده است.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
علیپور
بهسود
نظرات بینندگان:

>>>   کشته شدن سه پرسونل نظامی در سقوط هلیکوپتر در هلمند تائید شد
وزارت دفاع افغانستان تائید کرده است که در سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ولایت هلمند سه عضو نیروهای امنیتی کشته شده اند. گروه طالبان مدعی شده است که این هلیکوپتر نظامی در اثر شلیک آن‌ها سقوط کرده است
داکتر ضیا گفته است:
ما از طالبان انتقام نمیگیرم چون آنها جواز دارند که سقوط دهند هاهنوی منفجر سازند سرک رابا بولدوزر تخریب کنند پل ویران سازند،

>>>   ده جنرال باتجربه ارکانحرب صاحب تحصیل نظامی را خانه نشین ساخته ویک فرد غیر مسلکی داکتر را آورده لوی درستیز ساخته از همین است که سربازان مظلوم مانند گوسفند ها دسته جمعی به قتل میرسند
جان این سربازان که از روی مجبوری وبیکاری حاضر به سربازی شده اندبرابر یک نخود نزد این حکومت ارزش ندارد
فرزندان خود شان در هند اروپا واکریکا زندگی میکنند واز اولاد غریب مانند موتر ورنجر وکلاشینکوف استفاده میکنند
به سربازی که در شیرین تگاب است !!!!
سربازانیکه در جوند بادغیس محاضره هستند را چرا اکمال نمی کیند؟
ر

>>>   ارگنشینان واطرافیانش ، درس اختلاف افگنی ونفاق نزاع بین مردم واقوام ساکن درکشوررا از انگلیس گرفته است ،انگلیسها ، یک تز وراهبرد دارد وان اینکه : اختلاف انداز حکومت کن ،وامروز امورات کشور بدست اجنبیها وانگلیس وامریکا اداره می شود ،آنهاهمیشه تمامی رفتار واقدامات خودرا براین اصل استوار
کرده که ، میگویند : هدف وسیله را توجیه می کند ،یعنی آنها میوخواهد با بکار گیری هرگونه جنایت و اقدامی ضدحقوق بشری وضد اخلاقی ونرمهای پذیرفته شده بین المللی ،به هدف خویش برسد ،مسایل حقوق بشری و...فقط یک ژست سیاسی است ،

بعنوان نمونه انگلیسیها در شبه قاره هند ، که دوصدسال تحت اشغال داشت ، وقتی مردم هند به رهبری گاندی انقلاب کردند ، انگلیسهاازهمین روش اختلاف انداز ووحکومت کن استفاده کردند، بین مسلمانان شبه قاره وهندوها اختلاف انداختند ، سربازان انگلیس با لباس مبدل وهندی ، شبهاگاوهار ا می کشتند وبه در خانه هندوها می اندختند ، واز رادیو اعلام می کردند که مسلمانان این گاو را کشته است ،

وهم چنین شبها به مساجد مسلمانان اهانت وجسارت می کردند واعلام می کردند که کار هندو ها هستند ، وعدهای را اجیرمی کردند از دوطرف که به آتش اختلاف ونزاع بیدمد ، تا خود شان ازین آب گل آلود ماهی مقصود بگیرد ، وهند گرفتار جنگ داخلی گردد و به استقلال نرسد ، درنهایت ، وقتی مردم هند انگلیسهارا ازهند اخراج کردند ، انگلیسها انتقام خودرا از مردم هند گرفت وشبه قاره هند را تجزیه کرد، که ازین ره گذر پاکستان را به وجود آوردند ، وزبان مردم این قسمت ازهند را تغییر دادند ؛ به زبان -اردو- زبان اردو ، از نامش پیداست ، انگلیسها درپایگاهای نظامی که درپاکستان ایجاد کرده بود ،این زبان اردورا به سربازان استقلال طلب پاکستان آموزش می دادند ، وکم کم در ادادارت دولتی هم زبان اردو رارواج دادند وبه مکاتب و... هم اجبار کردند که به زبان اردو باشد ،
وامروز شاهد درجنوب کشور خود هستیم که مزدوران انگلیس ونوچه های آن ، درآنجا حکومت می کند ،وبه هیج اصلی از اصول بین المللی پایبند نبوده و وسیاستهای انگلیس وامریکا را درمنطقه پیاده می کند ، داعش ، طالبان ،القاعده ، شبکه حقانی و...وهمه تروریستها دراین کشور ریشه دارد ، بدلیل اینکه انگلیس وامریکا در آنجا ریشه دوانیده است ،

و پاکستان کاملا درقبضه قدرت انگلیس وامریکا بوده وازین جهت اورا به صلاح هسته ای مجهزکرده ،
وارگنشینان کشور ما هم تربیت یافته همانها هستند ، حتی باکشتن وخودزنی وتهمت می خواهد به هدف خود برسد ،

ولی ، من نمی فهمم که چرا اینها این مساله را درک نمی کند ، اصل بوجو آمدن علی پور وامثال او، به دلیل تبعیض وظلم وسمت وقتل وچپاول وکوچیهای پاکستانی بوجو آمده است واازمردم خو دفاع می کند ، برفرض اگر علی پور قومندان شمشیر روزی دست گیر یاکشته شود
آیا قضیه بهسود بطور قطعی فیصله وخاتمه می یابد ؟؟!!

قطعا چنین نیست حتما کسانی پیدا میشه که راه اورا ادامه بدهد ، وقومندان ذوالفقاری به وجود خواهد آمد
بناٌباید ریشه اصلی مساله علاج ومداوا گردد،

وآن اینکه چرا تبعیض وجود دارد ؟ چرامردم مادر را هها ، وجایجای این وطن مورد ظلم وستم وتعرض قرار می گیرد ؟چرا به حقوق مردم ما احترام گذاشته نمی شود ، وزبان وفرهنگ ما مورد هجوم قرار می گیرد ،و...
من تصور می کنم ازینکه طالبان هرروز قدرت مندتر میشه ، وبعضی ولسوالی ها با تمام تجهیزات به تالبان تسلیم می شود ،بوی جنگ داخلی به مشام می رسه ،
ودولت قدرت را به طالبان تسلیم خواهد کرد آنوقت جنگ داخلی ازسر گرفته خواهد شد

نجابت کابلی

>>>   اقای حسن علی عدالت سلام ودرود بر شما ...دست شما را میبوسم.درود بر غیرت وشرافت شما....
حاجی احمد مومنی

>>>   متاسفانه مردم مومن،صادق ،صلح دوست وزحمتکش هزاره های مناطق مرکزی افغانستان باانواع گوناگون ودسیسه های پلان شده وخطرناک توسط ماجراجویان وبدنیتان فاشیست مواجه شده اند.این توطیه ودسیسه برای کوبیدن ومنزوی ساختن ملیت مومن هزاره ها مناطق مرکزی افغانستان میباشد.مردم صلح دوست وترقی خواه هزاره های افغانستان ازدولت مرکزی افغانستان باجان ومال خود درمقابل دشمنان آدم کش وتروریست های بیگانه پرست دفاع کرده ومیکند.این دسیسه خطرناک ماننددسیسه های امارت طالبان است که ازسال 1997 شمسی تا 2000 هزاره بیش ازهشت هزار هزاره مناطق مرکزی افغانستان درمناطق مختلف افغانستان به شکی ازاشکال کشته شدند. ‌
شهنواز کریمی از ولسوالی پنجاب ،بامیان

>>>   فاشبسم نابود شدنی است.

>>>   بهسود تاریخ شد علیپور علیپورعلیپور مرد استوار ناترس !!!

>>>   علیپور را زیاد گنده نکنن باعث مرگش نشین بخاطر دولت بی کفایته اینا بزرگ شدن

>>>   دولت غنی فاشیسم وخائن است ملت باید خودشان به فکرشان باشند

>>>   علیپور را مردم گنده نکرده اند ، بلکه دفاع از جان ومال مردم ، اورا گنده کرده است.چشم حسود کور باد انشاء‌الله.هیبت

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است