سی طرح صلح به شورای مصالحه سپرده شد
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۰    ۱۴۰۰/۱/۱۶ کد خبر: 166747 منبع: پرینت

شورای مصالحه ملی از دریافت ۳۰ طرح در مورد صلح خبر داده و گفته این طرح‌ها برای ارایه در نشست صلح استانبول توحید خواهد شد.
جلسه کمیته‌ تهیه و توحید مسوده‌ طرح صلح به ریاست محمد یونس قانونی؛ عضو رهبری شورای مصالحه برگزار شد.
در این نشست طرح پیشنهادی احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ رهبری شورای مصالحه‌ ملی، نهادهای جامعه‌ مدنی و شهروندان کشور بررسی شده است.

شورای مصالحه گفته که تا اکنون ۲۵ حزب سیاسی و اعضای کمیته‌ رهبری شورای مصالحه‌ ملی، طرح و دیدگاه شان را برای صلح به این کمیته فرستاده‌اند که شامل ۳۰ طرح می‌شود.
کمیته‌ تهیه و توحید مسوده‌ طرح صلح، روی جمع‌آوری و توحید نظریات و دیدگاه‌های احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ رهبری شورای عالی مصالحه‌ ملی و شهروندان کشور کار کرده است.

طبق خبرنامه شورای مصالحه، در این نشست، مسوده‌ واحد دیدگاه‌های ارایه‌ شده به بررسی گرفته شد و تا توحید نظریات و ارایه‌ آن به نشست کمیته‌ رهبری شورای مصالحه‌ ملی، نشست‌های این کمیته ادامه دارد.
شورای مصالحه گفته که قرار است دولت افغانستان با طرح واحد به نشست بعدی صلح در ترکیه اشتراک کند.

به گفته این شورا، آتش‌بس و ختم کامل و دایمی جنگ، ارزش‌های حقوق بشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه‌ در قدرت و ساختار نظام سیاسی از موارد درشت این طرح است.
نشست استانبول به سفارش امریکا و میزبانی سازمان ملل در ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد.
منابع به رسانه‌ها گفته که ترکیه، امریکا و سازمان ملل توافق کرده‌اند که نشست «سرنوشت‌ساز» استانبول به تاریخ شانزدهم آپریل برگزار شود.

گزارش شده که این نشست برای ده روز ادامه خواهد یافت و در آن تلاش خواهد شد تا دولت افغانستان، طالبان و گروه‌های مختلف سیاسی روی آینده سیاسی کشور به توافق برسند.
دولت افغانستان و جریان‌های سیاسی، این نشست را سرنوشت ساز می‌خوانند.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طرح صلح
شورای مصالحه
نظرات بینندگان:

>>>   جلسه إستانبول تكرار جلسه بن است. همان موره ها از قبيل خليلزاد، قانوني، عبدالله ، غني ، دوستم، محقق جمع طالبان. البته در جلسه بن از حكمتيار ، محقق و دوستم نمايندگي ميشد و لي اينبار شخصن خود شان حضور دارند. قانوني و عبدالله در ان زمان إستاد رباني را دور زدند و براي خود وزراتهاي خارجه و داخله را ريزرف كردند. عطا، محقق و دوستم برعلاوه ي كرسي ها ، عائدات گمرك حيرتان را تقسيم كردند. اينبار نه ان پولهاي باد آورده است و نه چوكي زياد، زيرا حد اقل ٥٠٪‏ به طالبهاي كرام ميرسد. تكاثر سناريو.

>>>   در این روز ها بازار شاروال بسیار گرم شده است بلند منزل ها است که هر روز بالا شده می رود و شاروال از هر منزل ۲۰ هزار دالر رشوه آخذ می کند و کسی نیست که پرسان کند غنی در غم چوکی خود است که از دست نرود

>>>   مردم مومن وزجر،کشیده افغانستان از جنگ خانمان سوز وویرانگر چهل ساله افغانستان نهایت رنج برده ومیبرند.جنگ ویران گروخانمانسوز افغانستان ده هاهزارکشته ،صدها هزار معلول ومعیوب ، ومیلیون ها آواره درممالک همسایه ودور وعلاوه برآن تخریب زیربناهای اقتصادی واجتماعی ومحو سیستم دولت داری مناسب درحکومات های چهل ساله، افغانستان را به یک جامعه دارای بحران عمیق و،دوامدار فروبرد. تیوری ها ونظریات سیاسی وارداتی کاذبانه وکورکورانه مخالف عقاید وفرهنگ وخواست مردم مومن وزجرکشیده افغانستان ازیکطرف وروحیه جنگ طلبی افراطی تمامی جناح های سیاسی ونظامی درجنگ داخلی بدون تفکرمناسب و نتیجه گیری مثبت آن نیز منجر به ویرانی افغانستان گردیدند.جنگ جویان خارجی به خصوص جنگ جویان اعراب افراطی جاهل وبی خرد نیز ازین زمینه استفاده نموده درکناربعضی جناح های همفکری افراطی شان درجنگ داخلی افغانستان به کشتار وقتل بیرحمانه ادامه دادند. جنگ جویان و افراطیون وماجراجویان اعراب درافغانستان به ماجراجویی قومی، مذهبی، منطقوی وفرهنگی دامن زدند ووحدت ملی جامعه افغانستان را خدشه دار ساختند که متاسفانه تاحال اثرات مخرب وخانمانسوز آنرا ملت مومن افغانستان عملا لمس میکنند.جامعه جهانی وکشورهای همسایه ومنطقه ازوضع ناامنی وجنگ داخلی افغانستان احساس مایوسی نمودند وخوشبختانه برای امنیت وبازسازی اففانستان نیروی های بین المللی وبعضی ممالک دوست دور ونزدیک درافغانستان آمدند.بازسازی درتمامی زمینه ها باسرعت شروع شدند وبرای اولین بار آساس دولت وسیع البنیاد درافغانستان گذاشته شد.قانون آساسی جامع توسط دانشمندان،علمای دینی، روحانیون ،سیاست مداران مومن و وطن دوست و جامعه مدنی عم ازذکور واناث تدوین گردید.برای اولین بار درتاریخ افغانستان انتخابات آزاد برای انتخاب زعیم کشور، اعضای شوراهای ولایتی وولسی جرگه ومشرانو جرگه ،باشرکت ملت مومن و زجرکشیده افغانستان عم ازذکور واناث باوجود تهدیدها وکشتارها چندین دفعه عملا صورت گرفته است.مکاتب، پوهنتون ها ودانشگاه های ملکی ونظامی برای ارتقای کسب علم ودانش برای ذکورواناث بطورجدی شروع به فعالیت نمودند، برای تامین امنیت سرحدات وداخلی افغانستان اردوی ملی وپولیس ملی باوسایل مجهزبه کومک جامعه ساخته شدند.بازسازی ونوسازی باسرعت درتمامی مناطق افغانستان شروع شد.اخباروجراید وتلویزون آزاد دولتی وخصوصی برای اطلاع رسانی اخبار یومیه ومعلومات فرهنگی وعلمی شروع به فعالیت نمودند.خوشبختانه بیست سال آخر به کومک جامعه جهانی وممالک همسایه ودور، ملت مومن افغانستان درتمامی زمینه ها دست آورد های مثبت ومفید بی سابقه وزیادی نصیب شان شده اند که حفظ این دست آوردهای سرنوشت ساز وظایف مبرم ملت مومن وزجر کشیده ملت مومن موافق ومخالف عم ازذکور واناث هستند واین دست آوردهای مهم وحیاتی هیچگونه مخالفت با عقاید دینی وفرهنگی ملت مومن وجنگ زده افغانستان نیستند.باوجود چنین پیشرفت های سریع متاسفانه جنگ داخلی وناامنی درافغانستان ادامه یافت.اکنون برای تحقق صلح عادلانه وامنیت داییمی درافغانستان، نیاز شدید وسریع به وحدت ملی واجماع منطقوی، وبین المللی دارد. تمامی اقشار مردم مومن افغانستان، سیاست مداران وطن دوست وصلح طلب عم ازذکور واناث وممالک همسایه،دور وجامعه جهانی ومنطقه ازجنگ داخلی طویل المدت افغانستان نهایت احساس پریشانی نموده وخواهان صلح وتامین امنیت داییمی درافغانستان میباشند.الله جل جلاله درقرآن کریم میفرماید والصلح خیر.یعنی صلح یک عمل خیر ونیکو است.تاریخ گواه است که تمامی جنگ های داخلی و بین المللی سرانجام باصلح خاتمه یافته اند.خوشبختانه درحدود یکسال است که تلاش جامعه جهانی،دولت وسیاست مداران صادق افغانستان ونمایندگان نیروهای مخالف عمده درخارج ازافغانستان درجهت تحقق صلح عادلانه ،حقوق ملیت ها،حقوق بشروحقوق اناث جلساتی متعدد داشته اند.متاسفانه گاهگاهی این جلسات ونشست ها بامشکل مواجه شده اند.حقیقت اینست که صلح عادلانه واقعی وامنیت داخلی پایدار وقتی درافغانستان تحقق میباید که سیاست مداران مومن ، مخالف وموافق و بااحساس وصلح خواه افغانستان عم ازذکور واناث باهم باروحیه وطن دوستی وخاتمه جنگ خانمانسوز افغانستان بدون درنظر داشت وملحوظات فکری، تضادهای سیاسی منطقوی وبین المللی تصمیم سریع عاقلانه، صلح جویانه ،صادقانه وعادلانه بیگیرند وبه یاری خدای مهربان به طرف صلح عادلانه وامنیت داخلی دایمی صادقانه دست به دست هم داده ونگذارند که بیشتر ازین ملت مومن وجنگ زده افغانستان دررنج ،ناامنی،فقر وتنگدستی وغم ومایوسی شب وروزرا سپری نمایند.
زنده وجاوید نیروهای صلح جو ،وحدت ملی،امنیت داییمی ،رشد وترقی درافغانستان ، نابود باد جنگ افروزان و ما جراجویان خاین، پاینده باد همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر افغانستان.
ومن الله التوفیق.
عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است