به داد مظلومان هندوباور و سیکهـ های افغانستان برسید!
کودکان هندوباور و سیکهـ افغانستان به گونهء دسته جمعی در یکی از مکاتب دولتی نزدیک محل زیست خانواده های این کودکان باید شامل گردند، تا امنیت شان آسانتر تامین شده بتواند 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۹    ۱۳۹۰/۹/۲۶ کد خبر: 30453 منبع: پرینت

هموطنان شریف از نشرات و رسانه های گروهی و اینترنت آگاه هستند، جامعهء هندوباوران و سیکهـ های افغانستان در پهلوی بسا مشکلات اجتماعی، به دو دشواری حیاتی دست‌ و گریبان اند.

1-محل آتشسپاری میت هندوان و سیکهـ های کابل و دیگر ولایات افغانستان از سوی زورمندان به بهانه‌های غیر موجه و به گونه غیر قانونی به تصرف گردیده که به گونه دایمی آتشگاهی میت در کابل و دیگر ولایات‌ ‌که شهروندان هندو و سیکهـ در آنها زیست دارند، وجود ندارد و پریشانی عمده و جانکاه را باعث گردیده است.
در حالیکه اسناد شرعی این محلات در دسترس مردم هندوباور افغانستان است. حتی دفاتر بلدیه ها نیز از ثبوت این ادعا پر از اوراق و مدارک است که تعدادی از زورمندان متعصب نمی گذارند که حق به حقدار برسد.

2-کودکان هندوباور و سیکهـ های کابل و دیگر ولایات افغانستان، به بهانه عدم توانمندی ارگان امنیتی در رابطه با تامین امنیت ایشان از چند سال به اینسو مکتب نمی‌روند و از نعمت حیاتی سواد بی‌بهره مانده اند.

دولت اسلامی افغانستان باید از طریق ارگان های امنیتی محلات آتشسپاری را دوباره به صاحبان اصلی شان که جامعهء هندوباوران و سیکهـ های افغانستان هست، با اسناد قانونی واپس گرداند و امنیت مراسم آتشسپاری میت را تامین کند.

کودکان هندو و سیکهـ نباید از نعمت سواد دور بمانند تا در آینده مصدر خدمات نیک برای خانواده و جامعه شوند. درست نیست که برای شان مکتب جداگانه تاسیس گردد. ایشان باید همگام با کودکان سایر شهروندان افغانستان درس و تعلیم یابند و با حق مساوی در زندگانی اجتماعی سهم بگیرند.

یکی از راه های حل هر دو مشکل به گونه پیشنهادی چنین می‌تواند باشد:
الف - به منظور انجام دادن مراسم آتشسپاری میت، دولت افغانستان باید در مرکز شهر کابل و دیگر ولایات یک قطعه زمین دولتی را با مدارک قانونی آن به اختیار جامعه هندوباور و سیکهـ افغانستان قرار دهد و یک یک پایه ماشین آتشسپاری میت را از کشورهایی که دولت افغانستان با آنها روابط همکاری دارد وارد نماید و مصارف آبادانی محل، خرید و راه اندازی ماشین یادشده را متقبل شود.
محلاتی به تصرف در آمده را از چنگ زورمندان رها ساخته و آنها را منحیث دارایی عامه و بنا های تاریخی در قید دفاتر محاکم و شاروالی ها گردند.

ب - کودکان هندوباور و سیکهـ افغانستان به گونهء دسته جمعی در یکی از مکاتب دولتی نزدیک محل زیست خانواده های این کودکان باید شامل گردند، تا امنیت شان آسانتر تامین شده بتواند. کودکان هندوباور و سیکهـ های افغانستان در این مکاتیب در پهلوی دیگر مضامین نصاب تعلیمی، لسان هندی و پنجابی و علوم دینی را مطابق تقسیم اوقات اداره‌ی مکتب در ساعات علوم مذهبی اسلامی، بیاموزند.

ج - دولت افغانستان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را وظیفه بدهد که از طریق رسانه های گروهی، صمیمیت و برادری و همزیستی را تبلیغ کند و ذهنیت های نادرست را که در مورد بازماند‌گان همباوران دیروز شان به وجود آمده برطرف گرداند.

اهالی کابل ناتهـ با توجه به نکات و مطالبات بالا، از همه نهادهای مدنی، مدافعین حقوق بشری، از شخصیت ها، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، رسانه های گروهی، تلویزیون ها، رادیوها و سایت های اینترنتی وهمه آنانی که به وظایف دفاع از حقوق حقۀ انسانی می اندیشند، آرزو می برد که در پخش این فراخوان همیاری نموده و با ابراز موافقت خویش در پای فراخوان نام خود را بنویسند.

این پیشنهادها به هیچ وجه در مغایرت قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیستند.

اهالی کابل ناتهـ


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   ما که درد غربت را بیش از همه چشیدیم خوب می دانیم هندو ها چی می کشند! چرا دولت کاری برای آنان نمی کند تا راحت تر باشد؟ کجای دین اسلام گفته است هرکه در قلمرو اسلام بود ولی مسلمان نبود حقی ندارد؟ ویا حق اورا پیمال کند؟ بر خورد ما اگر این باشد چه انتظاری از کشورهایی داریم که بسیاری از مرد عزیز افغانستان آنجا زندگی می کنند؟ بهتر است هرچه برای خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم. افراد هندوی که در افغانستان هستند هم انسان هستند وهم حقوقی دارند وجسارتی هم به دین اسلام نکردند پس عدالت اسلامی کجاست؟!

>>>   حقیقت غیر قابل انکار اینست که برادران هندو باور و سیکهـ از قدیم بعنوان افغانان وفادار به افغانستان، در پهلوی سایر اقوام افغان برادروار باین خاک خدمت نموده اند . انها باید بر اساس قانون اساسی از تمام حقوق مدنی و بشری مانند سایر افغانان با سربلندی مستفید باشند. من بعنوان یک افغان مسلمان برای هر زورمندی که خود را افغان بداند مایه شرم وننگ در دنیا و اخرت میدانم که به حقوق این برادران که در جمله اقلیتهای دینی میباشند تجاوز نموده وملکیتهای شانرا غصب نماید. من بعنوان یک افغان مسلمان از تمام پیشنهادات فوق انها حمایت نموده از دولت افغانستان با جدیت میطلبم که ظلم و تعدی را بر برادران و خواهران هندوباور و سیکهـ مابرای لحظه ای تحمل نکنند!!!!!
با احترام محمد کاظم

>>>   بلی آنها همانند سایر هموطنان افغان مان باید از تمام حقوق انسانی در چوکات قانون اساسی و سایر قوانین نافذه در سراسر کشور مستفید گردند. ادای مناسک دینی,تعلیم وتربیه, و سایر نیازمندی های آنها مطبق رسم وعنعنه دینی ایشان از جمله وظایف و مکلفیت های حاکمیت ملی افغانستان بشمار میرود. امید وارم تا تمام ملکیت های غضب شده توسط زور مندان و آدمکشان حرفوی در کمترین فرصت برایشان دوباره مسترد گردیده و سایر نیازمندیهای آنان از جمله دسترسی به تعلیم وتربیه,محلات ادای مناسک دینی,محل آتشسوزی معیت و غیره در اختیار ایشان قرار داده شود,زیرا هندوی باسواد و با دانش هندوی موثر برای جامعه هندو مذهب و هندوی موثر برای جامعه افغانی خواهد بود.
کندزی

>>>   همه راست است و باید بحقوق شان رسیدگی شود چون ما افغان ها هم در اکثر کشور های دنیا که تابعیت همان کشور را داریم در اقلیت مطلق قرار داریم و خوب هموطنان هندو و سهک خود را درک میکنیم

>>>   هندوها همیشه مردمانی صلح طلب و بی آزار بوده اند
و گاهی خیلی مظلوم واقع شده اند
و حکومت سوسیال دموکرات باید همه را یکسان ببیند
و همانطور که به مساجد خودمان تعصب داریم نسبت به اماکن مذهبی دیگر ادیان نیز احترام بگذاریم

>>>   در وطن ما متاسفانه یک بدبختی ومشکل نه یک بلکه صدها بدبختی وجود دارد از کدام یک انها یاد اور شویم . امروزدوستان از مشکلات هموطنان عزیز هندو ما مینگارند که دولت بی کفایت کرزی بخاطر رفع مشکلات انان بیشرمانه سکوت نموده است انان بخاطر اقلیت بودن شان وهمجنان بخاطر متفاوت بودن مذهب شان باید عزیزترین مردم در نزد دولت وسایر ملیتهای وطن ما باشند نه اینکه انها مورد توهین وتحقیر قرار نگیرند و ملکیت های شان توسط زورمندان فاسد غضب نگردد بلکه با انان کمک های انسانی دیگر رفع نیازمندی شان باید صورت گیرد وبه رسوم های مذهبی شان باید احترام گردد.من مدت 16 سال هست که از وطن اواره هستم ومدت 12 سال است که در استرالیا زندگی میکنم درین مدت بعنوان یک مهاجیر در یک کشور بیگانه به هیچ مشکلی مواجه نگردیده ام مردم با من مانند یک هموطن خود نگاه میکنند.دولت در جهت رفع مشکلات مردم وتطبیق قانون با همگی یک سان رفتار دارد دوسال قبل من ووزیر ترانسپورت south australih را بخاطر تخلف در سرعت راننده گی که از جانب پولیس بطور مخفی کنترول میگردید وما دریک مسیر ومن در عقب وی در حرکت بودیم توقف داد ه بل جریمه را برای هریک ما تحویل داد من یک مهاجیر بودم وان شخص دیگر وزیر ترانسپورت وپولیس در مقابل ان وزیر با وجودیکه ان را میشناخت ذره گذشت نکرد.متاسفانه که در وطن ما یک ریس عادی از همه تخلفات معاف است وهر انچه که بدبختی است ملیت مظلوم وطن ان را میکشند .
به ارزوی تحقق عدالت یزدان ظفری

>>>   در شرایط یکه شگردان افغان در مکاتب از گزند طالبان به امان نیستند، مکتب ها سورانده میشود، شاگردان مسموم و بروی شان اسید پاشیده میشود، معلمان کشته میشوند، درین حالت بهتر خواهد بود که هموطنان اهل هنود ما یک مکتب خصوصی برای اطفال شان بسازند. پول تعمیر و مصارف معلم ، کتاب وغیره را حتماّ از یکی ازین مؤسسات خارجی خواهد پرداخت.
اگر به انتظار کمک از جانب دولت افغانستان باشند، شاید اولاد های شان برای مدت نامعلومی از رفتن به مکتب محروم بمانند و بیسواد بزرگ شوند.
نادر

>>>   هموطنان عزیزم!
هندوباوران کشور ما مردمان صادق, میهندوست, صلحجو و بی آزاری اند. اگر به تاریخ هم یک نگاه منتقدانه و بی تعصب بیندازیم, این سلاطین بی رحم و بی حریص ما , همیشه به کشور هند آنزمان دست به تاراج و چپاول و کشتار مردمان بیگناه وتخریب اماکن مذهبی آنها میزدند , و در کتاب های تدریسی مدارس از این متجاوزین چون سلطان محمود, احمدشاه بابا .. و از دستبرد های شان به چشم افتخارات ملی دیده میشد و میشود. هنودباوران کشور ما جز لاینفک کشور و جامعه ما بوده و بایستی به موجودیت شان در افغانستان افتخار کنیم. اما با تسلط احزاب پیشاوری و همدستان شان چه مصاییب بیشماری بر این مظلومان نبود که روا نداشتیم و حتی بعضی افسار گسیختگان از تجاوز و دست درازی به ناموس آنها نیز دریغ نداشتند , کجاست مروت, اسلامیت , انسانیت و قانونیت. و حالا هم اطفال این نیگون بختان در مدارس مورد استهزا, اذیت روانی و فزیکی قرار میگیرند, بدون اینکه از کسی ابایی داشته باشند و حالا زنده هار ا بگذار که حتی از مرده های آنها نیز دستبردار نیستیم. این چه فرهنگی داریم؟ من منحیث یک مسلمان و افغان از اعمال شنیع زورمندان و تهی مغزان کشورم شرمسار ام.
یک بار نگاه کنید که کشور هند با ما چگونه رفتار میکند و ما چه نامردی بر هموطنان هندوباورمان روا میداریم. امید که مقامات ذیصلاح دولتی مشکلات هموطنان هندو ما مرفوع کرده , تا باشد که آنها از تمام حقوق شهروندی خود برخوردار شوند.
با احترام
تیمور پویا مزار شریف

>>>   پایمال کردن و نادیده گرفتن حقوق برادارن هندو و سیک ما، یک شرم و یک ننگ بزرگ است برای تمام ملت افغان، خصوصاً برای حکومت بی بندوبار و لجام گسیخته ی کرزی. ع. عبیر

>>>   بنده به عنوان یک شهروند افغان ابراز همدردی میکنم با برادران اقلیت خود . کجا است گوش شنوا ؟ واقعا جای تاسف است .
همه اقوام افغانستان از حقوق مساوی بر خوردار میباشند.
اصلا قابل درک نسیت که چرا دولت تا حالا این مسله را جدی نگرفته.
سید اکرم
کابل

>>>   زنده باد هندوپرستان

>>>   یگانه مردمیکه در افغانستان ظلم ، آدم کشی و دستهای شان بخون مردم آلوده نیست و،وطن فروشی نکرده اندفقط همین ساکنین هندوباوران افغانستان میباشند. باید رئیس جمهور آینده افغانستان از اینها انتخاب شود مگر حکومت اسلامی باشد.

>>>   آ نــانــیکه مــالکــیتها ی مـــظلو مـا ن را غـصب نـمو ده ا نــــــد
نـــه ز و ر آ و ر ا نــند بــلـکـه بـــــز د لا نــــند .

>>>   سلام و احترام به تمام شما
دوستان عزیز لطف نماید هندوها را هموطن خطاب کنید
مومن برادر مومن هست نه هندو برادر مومن
هندی ها فقط هموطن ما است نه برادر ما
پیش از حد سخن نگوید .
کابلی

>>>   هندو ها باید برای تداوم حیات شان از گوشه و کنار افغانستان جمع شوند و جای مشخصی را برای سکونت اختیار کنند. تا به مشکلات آنان رسیدگی شود.

>>>   جناب (کابلی)، اولاً شما باید تخلص خود را عوض کنید زیرا تعداد مردم اصیل ولایت کابل حداقل به صد ها هزار نفر میرسند. شما با کدام جراَت خود را از همه مستحق تر دانسته و نام مقدس این شهر را برای خود تان تخلص انتخاب کرده اید. آیا اجداد محترم شما بنیاد گذار این شهر تاریخی بوده اند یا چطور ؟

ثانیاً کسانیکه اول انسان اند و بعد مومن وغیره وغیره، یکدیگر را برادر خطاب میکنند چون انسانها همه برادران همدیگر اند. اشخاص مانندی شما که اول به گفته خود شان مومن اند و بعداً انسان، از چوکات این برادری خارج اند. من برادری یک هموطن هندو و سیک خود را که هیچ گونه آزارش بمن و به وطن مشترک ما نرسیده باشد، بر برادری ملیونها مومن و مسلمان جاهل و مردم آزار ترجع میدهم.

و بلاخره شما و امثال شما باید بدانند که شما هیچ حق ندارید که دهن دیگران را ببندید و بگوید که: ( بیش از حد سخن نگوید). شما کی هستید؟ به گفته مردم سر پیاز اید یا بیخ پیاز؟ این روش یکتعداد ملا های جاهل است که جهت پوشاندن نقایص خود، کوشش میکنند دهن دیگران ببندند چون دلیل و منطق روشن باعث زوال تجارت ایشان میشود. فواد -
از کوچه قاضی کابل

>>>   برخورد با زندگی هندوها وسکهـ های افغان می تواند محک ومعیاری باشد برای تشخیص سطح فرهنگی/ اجتماعی یک انسان.
آ«انی که در پی دفاع از حقوق این بخش مردم زیر فشار ومحروم جامعه نباشند،هرنوع ادعای دیگی هم که دارا باشند، پذیرفتنی نیست.
دفاع از حقوق ومطالبات کاملاً معقول وعادلانۀ این برادرهای ما،یک وجیبۀ انسانی است.
محمد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است