این بار هدف ترکیه است
بوجود آمدن طالبان دسیسه ای بود جهت داخل شدن امریکا به افغانستان و اکنون اینکه امریکا داخل خاک کشور ما گردیده و نیازی به طالبان نیست. فقط امریکا طالبان را در مقابل دولت و دولتمردان افغانستان به شکل یک درنده آورده است 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۴۲    ۱۳۹۰/۱۰/۱ کد خبر: 30682 منبع: پرینت

کسانیکه رسانه ها ار تعقیب میکنند میدانند که در این اواخر مسئلهء به رسمیت شناخته شدن دفتر رسمی طالبان و محل آن موضوعی است که اکثر سیاستمداران ، دولتمردان و انسانهای مظلوم افغانستان در بارهء آن فکر میکند.
زیرا بعد از اینکه امارت دسیسه شدهء طالبان سقوط کرد افغانستانی ها توانستند که یک نفس راحت بگیرند. چونکه در زمان طالبان و جنگهای دلخراش داخلی امکان آن جود نداشت که مردم به راحتی زندگی کنند. تقریباً تمام مردم یک حالت وخیم روانی داشتند. هر روز و شبی که میگذشت هراس مرگ یک قدم بیشتر می آید هیچ کس ضمانت آنرا کرده نمیتوانست که آیا یک ساعت و یا یک روز بعد در خانهء خود میباشد و یا اینکه بنا بر اصابت پارچهء راکت، هاوان، توپ و یا بر اثر ضرب شلاق زیر خاک گردیده است.

حالات فوق برای کسانیکه در خارج از کشور زندگی کردند و یا تازه جوان شده اند شاید مبالغه آمیز بیاید. باور کنید که جملات فوق مبالغه آمیز نبوده بلکه بیانگر یک گوشهء ازحالات خراب ما میباشد چونکه مردم ستم دیدهء افغانستان روزهای بسیار بدی را پشت سر گذاشتیم که اصلاً تحمل آن ممکن نمیباشد.
اما باز هم ملت قهرمان و غیور افغانستان پیر وجوان؛ مرد و زن نگفته همه بایک صدا در مقابل دشما ن قد برافراشته مردانگی خود را در جهانیان به نمایش گذاشتند. خصوصاً بعد از شکست دادن روسها قهرمانی و شجاعت مردم افغانستان به زبان مردم جهان خصوصاً مسلمانان شکل داستان را گرفته بود؛ در هر گوشه و کنار ممالک اسلامی اگر سفری کنید خواهید دید که انسانهای آن سرزمین هنوز هم از قهرمانی و شجاعت مردم غیور افغانستان به نیکی یاد نموده جهاد و مقاومت آنها را در مقابل انگلیسها و روسها الگوی خوبی تلقی مینمودند برای خویش.

متأسفانه ببینید که امروز در چه حالتی قرار داریم! فقر و گرسنگی حد ندارد در سطح کشور. توازن کلاً از بین رفته زیرا بعضیها بسیار ثروتمند اند واکثر انسانها بی حد بیچاره و ناتوان. اما بر رغم این همه مشکلات انسانها اگر بر زبان هم باشد دارای آزادی میباشند و یا اینکه تشویش روحی ندارند. فقط چندیست که باز مردم با شنیدن مسئلهء دفتر رسمی طالبان تشویش آنرا دارند که آیا دوباره طالبان بر این خاک مقدس حاکم گردیده حالت قبلی را بالای خواهند آورد؟ خصوصاً عکس العمل نشان ندادن امریکا و دیگر ممالک غربی تا جایی پاسخگوی سوال فوق میباشد. اما من چنان فکر نمیکنم.

بوجود آمدن طالبان دسیسه ای بود جهت داخل شدن امریکا به افغانستان و اکنون اینکه امریکا داخل خاک کشور ما گردیده و نیازی به طالبان نیست. فقط امریکا طالبان را در مقابل دولت و دولتمردان افغانستان به شکل یک درنده آورده است و آن اینکه گویا امریکا چنین کاری میکند.
ای دولتمردان و مردم اقغانستان! خوب متوجه شوید اگر در مورد پیمان استراتیژیک من مخالفت نمودید من در حال طالبان را - آنطوریکه در سابق حمایه مینمودم باز هم حمایه نموده - در مقابل شما داخل میدان جنگ میکنم.
یعنی دوباره به اریکهء قدرت رسیدن طالبان چیزی حال میباشد. اما امریکای استفاده جو از راه دور آنرا برضد افغانستانی ها استفاده نموده در صدد آن میشود که صدای مارا خاموش سازد.
از این لحاظ ما نباید فریب آنرا بخوریم.
اگر به حوادث تروریستی و غیر انسانی- غیر انسانی میگویم چونکه کشتن انسانهای بیگناه هیچ دینی تصویب نمیکند. اما گروهی بنان طالبان با انجام دادن انفجارات و یا حملات انتحاری سبب از بین بردن بسیاری از انسانهای بی گناه میشوند- طالبان نگاهی کنیم خواهیم دریافت که اکثراً حملات آنها زمانی بوقوع میپیوندد که یک برعلیه امریکا سخنی گفته شده و یا اینکه مسئلهء خروج نیروهای نظامی امریکا مورد بحث قرار گرفته باشد. یعنی امریکا میخواهد که دولت و دولتمردان افغانستان با طالبان مصروف شده مسئلهء خروج نیروهای نظامی خودش را تا چندی فراموش کنند.

اصل سوال اینجاست که چرا اکثر ممالک غربی طرفدار آن اند که دفتر سیاسی طالبان در کشور ترکیه ایجاد شود؟
اگر مسئله کشور اسلامی بودنش باشد این کار غلط است. زیرا دولت ترکیه یک دولت اسلامی نبوده باالعکس یک دولت سکولار میباشد. طبعاً که تقریباً تمام مردم آن مسلمان میباشد.
اگر به موضوع به شکل درست آن فکر کنیم گفته میتوانیم که امریکا این بار کدام پلانی دارد بالای ترکیه. زیرا ترکیه نیز از جمله ممالکی بشمار میرود که تندروان زیادی را در آغوش خود جا داده است. چونکه مردم مسلمان و متدین ترکیه بنا بر فشار حکومت وقت به شکل مجبوری سالهای زیادی از تعلیم و تربیهء دینی دور ماندند. بناءً اکثر آنها یک عهدهء دارند در مقابل سکولار ها.
یعنی در ترکیه هستند کسانیکه بخاطر جهاد راه افغانستان، چیچنستان و غیره را ترجیح میدهند. که دیروز نیز چند تن به چنان اتهامی دستگیر گردیدند. از این لحاظ احتما ل آن وجود دارد که امریکا میخواهد با تأسیس نمودن دفتر سیاسی طالبان در ترکیه سبب بسیج شدن تندروان گردیده بالای مردم ترکیه نیز یک حالت خرابی را بیاورد. زیرا ترکیه یکی از جمله قدرتمند ترین ممالک اسلامی بشمار میرود و امریکا نیز از نقوذ آن در هراس میباشد.
بناءً امریکا و هم پیمانش با تأسیس دفتر سیاسی طالبان پلان شوم رخود را علیه مردم و دولت ترکیه نیز پیاده سازند.
اینجاست که وظیفهء بزرگی منتظر دولتمردان و سیاستمردان کشور دوست ترکیه میگردد. آنها باید خردمندانه عمل نموده پلان ضد اسلامی و انسانی دشمان را خنثی سازند.
شایان ذکر است که منبعد خیال آنرا هم نکنید که باطالبان دوباره به همان مفکوره و چهره به اریکهء قدرت دست بزنند. اما با تغییر دادن نا م وسیاست ممکن میباشد. بلکه در دولت کنونی نیز اشخاص زیاده وجود داشته باشند که وابسته به طالبان بوده و میباشند.

سید مبین "هاشمی"


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   بازم همین سیاست تروریزمی آمریکا!!!
من می گویم آهای افغانهای قهرمان،آهای ملتهای آزاده جهان بدانیدودرک کنیدکه این طالب هاطالب نیستندبلکه بلکه دست نشانده آمریکاویک مشت یهودی به اسم مسلمان هستندکه بهانه خوبی به غربیهاهستندتابه ملتهابتازنداهداف شوم غیرانسانی سیاسی خویش رابه پیش ببرند!
شمارا خدا بروید در مورد ملاعمر در مورد اسامه تحقیق کنید در می یابیدکه یهودی ودست نشانده صهونیستها هستند!
خوب چراما اینقدر بی تحقیق ملاعمر را امیرالمومینین واسامه راجانشین پیامبر(ص) میدانیم؟
به خدا این غربیها این ها را درست کردند که بهانه خوبی باشدبرای اینها تا بتوانندبه اهداف شوم شان برسند
بعدبه تاکه توانستندفرهنگ شان رابه ماتحمیل نمایند
و.....

>>>   آقای هاشمی با شما کاملا موافق میباشم.فکر کنم ترکیه اجازه ای چنین کار را به امریکا نخواهد داد.
شادان/استانبول

>>>   وحالا تمام مردم كه دران جاي تسلطت حكومت نيست از دست حكومت وصليبيها در یک حالت وخیم روانی است. هر روز و شبی که میگذرد هراس مرگ یک قدم بیشتر می آید هیچ کس ضمانت آنرا کرده نمیتواند که آیا یک ساعت و یا یک روز بعد در خانهء خود میباشم و یا اینکه بنا بر اصابت پارچهء راکت، هاوان، توپ و یا بر اثر ضرب شلاق زیر خاک ميگردد.

>>>   بسیار خوب ن.شته کرده فکر میکنم از اسلام عزیز دور ماندی

>>>   امریکا ییها و اروپاییها تمام دنیا را به بهانه های مختلف چور و چپاول کردند غارت کردند دزدیدند . اینها از افریقا گرفته تا استرالیا اسیا همه همه را خوردند .خداوند اینها را نابود کند.
احمد

>>>   بیشترین افراد طالبان یهودی هستند . باور کنید که بیشتر شان پشتو دری یا فارسی را نمیهمند . اینها توسط شیطان بزرگ یعنی امریکا و انگلیس اداره میشوند . هوشیار باشید.

>>>   باعرض سلام ملت قهرمان وجهاد گر افغانستان از جهاد مقابل کفار دست بر نمیدارن کاری به طالب و حکومت مزدور کرزی نداره هدف بیرو ن راندن کفار از وطن است به شما ی که فکر میکنیدبامخالفت بااسلام روشن فکر اشتبا میکنید چون اسلام دین بر تر جهان هست
غلام سخی مقیم ایران


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است