مذاکرات یکجانبۀ مقدمه تجزیۀ است !
برنارد لوئیس طرح تجزیۀ کشور هایی چون سودان ، عراق ، سوریه ، لبنان ، مصر ، ترکیه ، ایران ، افغانستان ، پاکستان و عربستان سعودی را ترسیم نموده ، با راهکار های عملی آن در دست مدیران سیاسی صهیونیزم بین المللی و امپریالیسم امریکایی داد تا در گذار زمان به طرح های مذکور جامۀ عمل بپوشانند 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۵۹    ۱۳۹۰/۱۱/۴ کد خبر: 31898 منبع: پرینت

آگاهان امور سیاسی نیک می دانند که بیشترین ائتلاف ها و اتحاد ها در چوکات سیاست کشور ها و گروه های سیاسی بر مبنای ارزش ها و منافع مشترک درون کشوری و درون گروهی صورت می پذیرد. این بدان معناست که گروه های سیاسی کوچک و یا کشور های متحد المنافع به منظور تحقق هدف بزرگتری که از عهدۀ یک کشور بر نمی آید، باهم متحد می شوند و منافع احتمالی خویش را باهم تقسیم می کنند.

کشور های ابر قدرت جهان در طول تاریخ منافع خود را در جنگ دیده اند، به عبارت بهتر معلول جنگ میان اقطاب و گروه ها همین منافع ملی و درون کشوری بوده است که برخی از قدرت ها برای به کرسی نشاندن آن، دست به ائتلاف های سیاسی موقتی میزنند، خواه میان دوکشور باشد یا بیشتر از آن.
به همین دلیل است که پس از جنگ سرد میان اقطاب شرق و غرب که بیشترین تلفات مالی و مادی را در پی داشت، کشور های غرب به منظور جبران این خسارات اعم از مادی، سیاسی و حتی ایدیولوژیکی دست به ائتلاف زدند و سپس به منظور تحقق اهداف این ائتلاف راهکار ها و پیش فرض هایی را طرح نمودند تا در گذر زمان و با درنظر داشت جو حاکم آنرا عملی سازند.

از جملۀ طرح های مهم و اساسی ائتلاف غرب و صهیونیزم جهانی یکی هم طرح تجزیۀ کشور هایی است که تصور میشود در آینده، افزایش اقتدار سیاسی ایشان منافع این ائتلاف را به مخاطره مواجه سازد. کشور های اسلامی از جملۀ کشور هایی اند که غرب، به ویژه صهیونیزم بین المللی بیشترین خطر را از این ناحیه احساس می کند و به همین دلیل است که برنارد لوئیس خاور شناس یهودی الاصل انگلیسی خطرناکترین طرح قرن ،یعنی تجزیۀ جهان اسلام را ریخت.

اکنون عملاً غرب و صهیونیزم بین المللی پیش زمینه های عملی این طرح را فراهم نموده اند، چه جدایی شمال کشور سودان از جنوب آن اتفاقی نبوده بلکه جزئی از یک طرح استعماری و صهیونیستی است تا کشور های اسلامی را به کشور های مجزا و کوچک تجزیه نماید و زمینۀ استیلا و حاکمیت رژیم اشغالگر اسرائیل را در کوتاه مدت بر فلسطین و دردراز مدت بر منطقه فراهم سازد.

برنارد لوئیس طرح تجزیۀ کشور هایی چون سودان ، عراق ، سوریه ، لبنان ، مصر ، ترکیه ، ایران ، افغانستان ، پاکستان و عربستان سعودی را ترسیم نموده ، با راهکار های عملی آن در دست مدیران سیاسی صهیونیزم بین المللی و امپریالیسم امریکایی داد تا در گذار زمان به طرح های مذکور جامۀ عمل بپوشانند. در این طرح کشور مصر به چهار کشور سینا، تحت نفوذ یهود ، کشور مسیحی که پایتخت آن اسکندریه باشد ، کشور نوبه ، کشور مصر اسلامی تحت اثر اسرائیل . کشورسودان نیز باید به چهار کشور کوچک تقسیم شود که مقدمۀ آن جدا شدن بخش شمال آن از بخش جنوب این کشور می باشد . کشور فلسطین باید از نقشه حذف شود و به نقشۀ اسرائیل بزرگ وصل گردد.

بنا بر این طرح برخی از اراضی ترکیه باید از آن جدا شده و به قلمرو کردستان محلق گردد و همچنان سوریه باید به چهار کشور ذیل تقسیم شود :
کشور شیعه در سواحل ،کشور سنی در حلب ، کشور سنی در دمشق و کشور دروزی ها در جولان.

لبنان به کشور سنی در طرابلس ، کشور مارونی ، کشور علوی دشت بقاع که پایتخت آن بعلبک باشد و کشور عراق به کشور های شیعه در جنوب بصره و کشور سنی در مرکز عراق در حوالی بغداد.

شبه جزیرۀ عربستان و خلیج فارس به کشور های چون کشور سنی نجد ، کشور سنی حجاز و کشور شیعی احساد که کویت ، امارات ، قطر ، عمان و بحرین را در بر می گیرد.

ایران ، پاکستان و افغانستان به کشور های ، کردستان ، آذر بایجان ، ترکستان ، عربستان ، ایرانستان ، بوخوستان ، بلوچستان ، افغانستان ، پاکستان و کشمیر تجزیه خواهد شد.

از این طرح می توان در یافت که ائتلاف کشور های غرب و اسرائیل میخواهند هر طور که شده کشور های اسلامی را به پارچه ها تقسیم نمایند تا هر یک از این کشور ها با ریشه های ضعیف خویش در تیررس باد قرار گیرد و در برابر طوفان حملات اسرائیل و غرب حیثیت کاهی راداشته باشد که برخی از قسمت های این طرح در کشور های عراق ، لبنان ، ترکیه ، فلسطین و افغانستان در حال اجرا است.

محققین و جواسیس ایالات متحدۀ امریکا و غرب اکنون در یافته اند که ترفند طالب سازی و استفادۀ ابزاری از آنان دیرینه شده است و اکنون همه می دانند که در رأس این گروه ها چه کسانی قرار دارند و از سوی کی ها دستور می گیرند حتی برخی از مقامات اینان همچون هیلاری کلینتون بر حقیقت شکل گیری طالبان اعتراف نمودند.
از این لحاظ ایجاب می نمود تا ترفند های جدیدی را روی کار بیاورند و در این مقطع عمده ترین گزینه برای ایشان پیشکش پروسۀ صلح با طالبان بود که در تحقق پلان لوئیس ایشان را کمک فراوان می نمود.

بر همین مبنا اینان بدون در نظر داشت حضور دولت افغانستان ، با طالبان و گروه های مختلف سیاسی تشنۀ قدرت، وارد مذاکره شدند که ایجاد دفتر طالبان در قطر با وجود مخالف بودن دولت افغانستان و دعوت از سران گروه های سیاسی به کشور جرمنی و مذاکرات روی نظام لیبرالیسم در افغانستان ، این فرضیه را تقویت می بخشد وگمان میرود که در مرحلۀ آغازین برخی از ولایات جنوبی و جنوب شرقی را برای طالبان واگذارند و برخی مناطق شمالی را نیز دراختیار نیرو های شمال بگذارند تا میزان حساسیت مردمان در این مناطق را به بررسی بگیرند و در درازمدت طرح تجزیۀ افغانستان را عملی سازند.

اما کشور های غرب و متحدان ایولوژیک ایشان فراموش کرده اند که نمی توان با خرید چند فرد ملتی را سرنگون کرد ، ملت افغانستان همواره با وجود مخالفت های داخلی و مشکلات خانوادگی در برابر بیگانگان یک دست بوده اند.
مردم افغانستان رسنی دارند که می توان از آن به عنوان مرجعیت واحد تامین وحدت و یک پارچه گی یاد آور شد که هر از گاهی مردم این مرز وبوم به آن چنگ میزنند و آن عبارت از قرآن خداست که بر وحدت و یک پارچگی مسلمانان تاکید می دارد، چنانچه در قران کریم می خوانیم که خالق بزرگ می فرماید : مسلمانان با هم برادر اند پس کوشش کنید که میان برادران صلح کنید و در جای دیگری می فرماید به رسن الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید.

با در نظر داشت این آیۀ متبرک قرآن کریم مسلمانان همواره متحد و یک پارچه اند و هیچ فردی نمی تواند برای ایشان راهکار زندگانی اجتماعی و سیاسی را تعیین نماید چنانچه در نوشته های قبلی خویش نیز تذکر داده ام شاعر چه زیبا می سراید :
قلب ما از هند و روم و شام نیست
مرزوبوم ما بجز اسلامی نیست
یقین دارم که برادران مسلمان و آگاه ما هیچگاه این اجازه را نمی دهند که خانواده های شان از هم بپاشد چون کشور ها حیثیت خانواده را دارد وبنا بر روایت حدیث شریف دوستی وطن از ایمان است و مردم شریف این کشور همه درگروه دساتیر دینی خویش اند.

نویسنده : خلیل صالح زاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   واقعآ این درست است این شیطان صفت ها برای تجزیه کشور های اسلامی برامده اند و هیچ وقت دوست مسلمان نمیشود بلی در قران نیز امده است که کافر هیچ وقت دوست مسلمان نمیشود
پس ای مردم غیور افغانستان نگزارید تا پلان خینزیر ها کامیاب شود این چند تشنه گان قدرت و کسانیکه بنام طالب که در حقیقت انگلیس ها استند نمیتواند که مردم افغانستان را از جدا سازند
زنده باد شیعه ها و سنی های افغانستان
زنده باد تاجیک ها ، هزاره ها ، پشتون ها ، اوزبیک ها ، ترکمن ها خلاصه تمام اقوام سر افراز کشور و مرگ به تمام دشمنان مسلمانان و افغانستان
شغنانی
کابل

>>>   ای برادر عزیز همین رهبران جهادی و همین دوستم که ما می شناسیم عاقباالامر یک بلای نه یک بلای بخاطر قدرت بسر مردم بیچاره افغانستان می آورد طالب کو وطن نداره و رسانه ها ما را به نام افغا نستانی و غیره جدا می کند
شمس الدین از هرات

>>>   آقای صالح زاده،‌مردم افغانستان دیگر آن مردم 80 سال قبل نیستند، اتحاد و متحاد هم دیگر به درد شان نمی خورد، به نام اسلام و وحدت ملی و این و آن دیگر فاشیست های مزدور نمی توانند بر این مردم حکومت کنند، خوب است که ولایات جنوب را به طالبان داده شود تا حکومت مورد علاقه ای مردم خود را تشکیل دهند.

>>>   سلام بر همه،
خوب برای این هم حرف مدرکی دارید؟؟ امریکا می خواهد با طالبان صلح کند و دولت هم از آن حمایت می کند، چی ضرری در صلح است؟
چند نفر افغانی رفته اند و چند نفر امریکایی را دیده اند، دنیا خراب شد؟ از چی می ترسید؟ اگر این ملک فرض محال بنا به در خواست مردم دو نیمه به دو نیمه تقسیم شود، باز هم خواسته مردم است. می خواهید بگویید خواسته مردم مهم نیست؟
من چندین صفحه را که به نحوی با خواسته گروپ های ائتلاف شمال ربط داشت خواندم. آنها فعلاً صرف یک نظام پارلمانی می خواهند نه حتی یک نظام فدرالی چی رسد به تجزیه! یک عده زیاد برادران از تجزیه کشور می ترسند، خوب اگر می ترسید که با هفتاد فیصد بی سوادی در بین مزارع تریاک تنها می مانید، کمی به دیگر اقوام احترام بگذارید، آنها را در قدرت سهیم سازید ، آنها را سرمشق خود قرار دهید و خود پیشرفت کنید.
اگر امروز شمالی ها متحدانه اعلام استقلال کنند، کشور های زیادی آنها را به رسمیت خواهند شناخت، آنوقت اگر پاکستان جنوب را نبلعد، جنوب هم به راحتی حکومت مقتدر با یک زبان رسمی بر پایه عنعنات قومی و قبیله ای خود درست خواهد کرد. این می شود مثل حالت چک و اسلواک که هردو خیلی خوب هم پیشرفت می کنند.
با احترام
جانان از هلمند

>>>   برادر بزگوار صالح زاده صاحب نگرانی تان درک می کنم، که امروز جهان اسلام در یک حالت وخیم قرار دارد. می پذیریم که اشتباهات خود مان دامنگیر مان شده و ما را از باطن می خورد، احساسات تان درک می کنم، این خو طرح یهودی و اسراییلیها است، و واقعا خطرناک است این که عملی میشود یا نه موضوع علیحده است. اما در رابطه به کشور خود باید بگویم که این وطن انقدر بی سرپرست هم نیست. مدافعین و ولادهای مدافع غیور دراد که در طور قرنها از ان پاسداری نموده و می کند. واجب ما و شما این است که یک دیگر را در جریان بگزاریم که باخبر باشیم از نیات شوم دشمنان ما و شما. دیگر واقعیت دارد که بعض چهره های نامتجانس کوشش دارند که به این گونه نیات شوم یهودی ها جامه عمل بپوشد، شاید خبر داشته باشید که در مجلس برلین ( محقق، دوستم، و ضیا مسعود) هم سر همین موضوع و حذف شدن افغانستان از نقشه جهان هم صحبت شده بود، این موضوع را بادران شان که انها را به انجا خواسته بودند، فاش ساختند و خداوند این ها را همین گونه شرمنده و خوار داشته باشند که با این کشور تاریخی این گونه نیات شوم و خسیس دارند.
امین صافی از کابل

>>>   ما افغانها عادت داریم به هر چیز ننها منفی نگاه کنیم. این گمان زنی ها اذهان مردم را مخشوش میکند. هرچه مردم ترسیم کنند آن چیز نمی شود. سرنوشت افغانها را خود ترسیم کنید، به وحدت ملی چنگ بزنید و از زبان پرستی، قوم پرستی و غیره پرهیز کنید و همه اقوام را اعضای یک خانواده قبول نماید. به فرهنگ، هویت، زبان دیگران احترام کنید تا احترام شوید. آن وقت زوز همه دنیا به شما نمی رسد.
حاجی خان محمد

>>>   ما هم از اين ... فاشست به جان رسيديم . بهتر استكه يك سيستم فدرالى جاگزين اين ستسيم كثيف كه كرزى در راس آن قرار دارد شود . تابتواند مردم شريف شمال از شر اين جاهلين در امان بيماند و بتوانند يك چند روزي بدون انتحار از شر اين بيوجدانها وفاسشت هاي قبيله گرا در امان زنده گى كنند.
طوفان از شمال سرزمين مجاهدين را ه حق و آزادى افغانستان.

>>>   برادران افغان اسلام وعلیکم ورحمت اله برکاته.یاداشت برادر گرامی صاح زاده صاحب را دقیقا مطالعه نموده و نگذارید تادسیسه های دشمنان اسلام جامهء عمل بپوشددر غیر صورت اینده گان به ما وشما لعنت خواهد فرست .
با احترام فارسی زبان افغان دوست

>>>   اگر راست باشد یکیش تا حال عملی شده/ سودان.
و با ایجاد تفرقه در میان ملیت های کشور های دیگر انها هم به سوی تجزیه و ویرانی میروند.
جنت گل شینواری

>>>   اگر راست باشد یکیش تا حال عملی شده/ سودان.
و با ایجاد تفرقه در میان ملیت های کشور های دیگر انها هم به سوی تجزیه و ویرانی میروند.
عراق شیعه و سونی /افغانستان پشتو و پارسی و همینگونه در کشور های باقیمانده.
جنت گل شینواری

>>>   بابا همین کشور آرام شوه و امنیت حاکم شوه، با تجزیه می شه با فدرالیسم می شه با هر چه می شه، آرام شوه. امنیت برقرارشود. ما که پیر شدیم، یک روزی ندیدیم که مردم از وضع امنیت راضی باشد.
آمینه مهتاب از کابل

>>>   وقتی فاشیزم قبیلوی خود را در خطر می بیند صد حیله و بهانه و از ان جمله مسلهء دین را پیش کش میکند که این چال ها همه از آب بر امده و مردم غیر ... حق خود را می طلبد . اکر گرفتن این حق به سرحد تجزیه افغانستان باشد. دیگر زیر سلطه ... بازار زندگی کرده نمی توانیم.
زنده باد ازادی از اسارت ...

>>>   درود بر شما نویسنده محترم که مسلمانان را متوجه پلان شوم کفار نموده اید و به یک پارچگی دعوت نموده اید
حارث وردک از کارته پروان کابل

>>>   ممالک اروپائی برای خود اتحادیه اروپا را ساختند، که مبنی به آن مرز ها را بین خود برداشتند، ویزا برای سفر، اجازه کار و اقامت را برای مردمان خود از بین بردند، مالیات را بر کالا های تجارتی از بین بردند. خلاصه 27 مملکت اروپائی با همدیگر متحد شدند و در صورت لزوم به همدیگر کمک های اقتصادی میکنند.
اما برای ما بیچاره های نادان تجزیه و چندپارچگی نسخه میدهند و افراد قدرت طلب و وطنفروشان را درین راه یاری میکنند.
نادر

>>>   طالبان هرگز این عمل وقیح وشرم آور را عملی نخواهند کرد چنانچه چند روز قبل در اعلامیه خویش ذکر کردند که افغانستا ن جزء لاینفک است ، ولی چهرهای فساد ومجادلت ، وجنگسالاران از بدو پیدایش تاکنون دنبال این عمل شرم اور بوده وهستند ،
احمدی

>>>   تخیل و خیالات ابهام در بعضی مواقع که شرایط سیاسی , اقتصادی و نظامی به اثر مداخله های استعمار و غلامان حلقه بگوش از آنها چون طالبان و گلبدینی ها در افغانستان که بحران افزا میباشند انسان را در هراس و بیم می اندازند که ممکن کشور بوسیله استعمار گران به جزیه سوق داده شود . شاید این تصور عاری از حقیقت باشد که طالبان و گلبدینی ها به باداران خویش در برابر اعطای قدرت و کرسی تعهد و تضمین داده باشند که در تجزیه ای افغانستان , پاکستان و به تعقیب آن ایران , امریکا و کشور های غربی را کمک میکنند . اما اینرا باور داریم , نیروهای رزمی و مقاومت مردمی تا امروز در برابر طالبان و گلبدینی ها که استادگی و مقاومت نموده اند بازهم به ادامه آن مبادرت می ورزند . نویسنده و دانشمندان امور سیاسی بمنظور رسالت شهره طلبی برای انسان ها با ارائه نظریات خویش واهمه ها را خلق میکنند, که ممکن چنین پدیده هرگز در جامعه و کشور مستولی نخواهد شد . هرگاه چنین امری پیاده شود ,به زمان های بعدی وابستگی دارد . اما بازهم فکر نمیکنم امریکا و کشور های غربی گزینه پرداخت بیشتر از این را برای تجزیه کشور ها داشته باشند . زیرا اقتصاد کشور های صنعتی به اثر مداخله آنها در عراق و افغانستان رو به زوال و رکود است . از این لحاط به اساس آمار و نظر سنجی ها که بوجود آمده است شهروندان کشور های مذکور از جنگ عراق و افغانستان شدیدآ متضرر و خسته شده اند که نمیخواهند بیشتر از این گزینه پرداخت خسارات مالی و جانی را متقبل شوند . اگر امریکا و کشور های غرب امروز و یا فردا دست از جنگ بر ندارند, وضعیت سیاسی و اقتصادی آنها باعث خواهد شد که شهروندان آنها دست به اعتراضات گسترده علیه دولت های خویش بزنند .
ح . آ .ن

>>>   برادر محترم صالحزاده صاحب!
شما تحلیل خوبی ارائه داده اید، گرچه از جهات معینی قابل بحث میباشد، ولی بصورت کل میتوان انرا از جمله تحلیلهای جدی دانست. مثلا در مورد منافع ستراتژیک اسرائیل در باره تجزیه کشورهای اسلامی بخصوص اعرب و کشورهای مسلمان در منطقه ما، حقایق بسیار روشنی بر ملا گردیده اند. بنظر من این "جنبشی" !! بتام "بهار عرب"!! که کشورهای با ثبات عرب را بی ثبات ساخت و گویا "دموکراسی"؟؟؟ را به قیمت تلفات جانی هزاران جوان بیگناه عرب، ویران ساختن اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع انها پیاده نمود، سر اغاز توطئه اسرائیل و یهود بخاطر تجزیه و پارچه ساختن کشورهای مسلمانی است که باصطلاح " سر شان به تن شان" می ارزد و یا یک وقتی میارزید و یا شاید فرداها بیارزد!!!!
میخواهم در روشنی تحلیل شما ، تاسف خود را در دو مورد ذیل اظهار نمایم:
1. در صورتیکه توطئه یهود بی ثبات ساختن و تجزیه کشورهای عرب باشد، چرا این برادران و خواهران عرب ما به صدها هزار به جاده ها ریختند و اگاهانه یا غیر اگاهانه زمینه های خشونت وبدبختی خود را بدست خویش اماده ساختند؟؟!! و باز چرا حکومتهای بعضی از این کشوزها با ان خشونت با این اغفال بزرگ برخورد نمودند. من در گرماگرم "یهار عرب" با تحلیل خودم از این توطئه از طریق همین سایت افغانپیپر پیش بینی کرده بودم { و از صمیم قلب بخاطر برادران عرب از خداوند التجا میکنم که ان پیس بیتیها غلط از اب در اید!!) من در انوقت توشته بودم که این برادران پس از فروکش کردن هوسهای کاذب "انقلابب"!! درک خواهند کرد که شکار چه توطئه خطر ناکی گردیده اند و با دست خود خانه خود را ویران کرده اند!!!
2. متاسفانه در داخل کشور ما و حتی در بالاترین مقامات دولتی ما اشخاص و گروههائی وجود دارند که اگاهانه و یا غیر اگاهانه با تمام قواء تلاش دارند توطئه اسرائیل و یهود را مبنی بر " تجزیه افغانستان" زیر نامهای "غیر متمرکز"، "غیر مرکزی" "فدرالیسم " و غیره و غیره سهولت میبخشند!!!! (اگر این اقایان واقعا طرفدار نظام پارلمانی بودند چرا بعد از "بن اول" با تمام قوا کوشیدند علیه طرح نظام پارلمانی به زعامت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ، که نمونه خوب انرا در زمان پادشاهی خود در دهه دموکراسی ارائه نموده بودند، توطئه کنند؟؟)

بهر حال اقای صالح زاده از تحلیل تان خوشم آمد!!!!
با عرض احترام بی پایان
ک.م. از بدخشان زیبا

>>>   بسم الله الرحمن الرحيم
اقاي صالح زاده با وصفيكه احساسات شما قابل قدر است و لي بعضي نقاط متذكره تان استوار بر مبالغات و ارزوهاي غير عملي است,شكي نيست كه استعمار تقسيماتي را در ممالك اسلامي ايجاد كرد تا همه كشور هاي زير اشغال و مخصوصا كشور هاي اسلامي را مجزا سازد ولي اينرا نيز نبايد فراموش كرد كه اكر روند تمدن جهان به همين فسم كه فعلا هست ميبود باز هم بسياري از ملت ها ي مسلمان در تعيين سر نوشت و مرزبندي هاي خود شايد راه ايجاد ساختار هاي سياسي و جغرافيايي مستقلي را روي دست ميكرفتند, و همجنين تقسيمات را كه از برنارد لويس نقل كرديد جنبه عملي ندارد و در سرحد ارزوها ي غير عملي باقي ميماند,ايا ممكن است كه در كشور مصر هشت فيصد مسيحي منتشر در طول و عرض مصر دولتي تشكيل دهند كه بايتخت ان شهر اسكندريه باشد كه مركز اخوان المسلمين است و نفوس مسلمانان نسبت به مسيحيان به مراتب بيشتر است,و هكذا برداشت شما از تقسيم جغرافيايي استوار بر انفصال مذهبي در جزيره عرب و امارت هاي خليجي كاملا دور از واقعيت است ,شايد كوشيده ايد به اشاره موضوع ديكري را به ذهن خواننده برسانيد,,اما در مورد افغانستان بايد بكويم كمترين كشوريست كه تا هنوز موضوع تجزيه در ان مطرح نشده است ,در افغانستان مردم شمال برداشت حقوقي و سياسي از موضوع تجزيه نداشتند ورنه در وقت كه شمال كاملا به دستشان بود و نيروي قوي داشتند اين كار را ميكردند,و حتي همين رهبران جبهه ملي در نشست بن همت مطرح كردن فيدراليزم را نكردند,نظام بارلماني به معني فيدراليزم نيست,ولي روي هم رفته ايا در سايه شرايط فعلي كه كه دست تعصب بيداد ميكند و رياست جمهوري كشور به مركز فاشيستي تبديل شده ,حركت هاي تندرو مذهبي با حمايت اين و ان فعال تر شده و امنيت مذهبي موجود را زير تهديد قرار داده است ,هر روز به طالبيكه نه به قانون احترام قايل است نه ساختار اتني افغانستان را قبول دارد و تنها يك قوم را وحده لا شريك له ميداند , و فرهنك و ابزار ان را مسخره ي بيش نميداند ,هر روز اين طالب مدارا ميشود و عذر و زاري ميشود ,امروز كه رهبران و شخصيت هاي با نفوذ تاجك و ازبك يكايك ترور ميشوند,حتي برهان الدين رباني كه يك عمر دست بوسي بشتون هارا كرد حتي اورا نيز بهدف حذف فيزيكي هويت اقوام ديكر ترور ميكنند,ايا فيدراليزم در سايه اين همه ماسي و فجايع يك طرح معقول و يك هدف رشيد و يك حق طبيعي و يك خدمت انساني نيست؟ولو كه از هر كه مطرح شود,ايا يك حق طلبي در افغانستان نيازمند اين همه هياهو ها است؟
( با احترام ايشان عبدالقيوم تخاري)

>>>   سلام... این مقاله به درد کرزی و برادرانی افغان ملیتی هایش میخورد که قدرت را انحصار یک گروی وقومی خاص خود کرده و روز به روز کشور را به تجزیه نزدیک میسازند . چرا که دیگر مردم به حرفهای مفت وشعار های احساساتی فریب نمیخورند. همه مردم این سرزمین حق دارند که در قدرت عادلانه سهم داشته باشند.. نه یک قوم خاص که دعوای میراث کند بگوید که بابا های ما حکومت کرده پس بنااند این ما استیم که حکومت کنیم.. ...خاکسار

>>>   افغانستان یک رهبر دلسوزندارد که از منافع افغانستان دفاع کند چشم ګوش اقای کرزی یکطرفه به یک جناح دوخته شده فقط طلبان اقای کرزی ۳۰میلیون مردم افغانستان را نادیده میګرد به خاطر یک ګروب تروریست اقای کرزی از منافع باکستان بیشتر دفاع میکنند تا افغانستان طور مثال تا امریکا ګفت بالای باکستان حمله میکنیم مګر اقای کرزی نګفت من به طرفداری باکستان با امریکا استاده هستم مګر اقای تروریست ها را به ارګ ریاست جمهوری استقبال نکرد روی های شان را نه بوسید تشویق نکرد ۰که کاری خوب کردن که مردم افغانستان را به خاک خون کشاندن مردم افغانستان بالا اقای کرزی اعتماد ندارند در شرایط اساس وظیفه وطن دوستان است نګذارند ګروب ناکار امد اقای کرزی را تا سرنوشت ملت را به تباهی بکشاند ۰

>>>   اگردوستان جبهه شمال در فکرامتیاز گیری نیستند باید نوشته آقای صالح زاده را دو باربخوانند و از دسایس آگاه شوند. شوق فدرالیزم در حالیکه هشتاد در صد مردم ما سواذ خواندن نوشتن ندارند کمی زود است. راجع به نظام پارلمانی بهتر است به مشکلات موجود در پارلمان توجه نمایند که برای اخذ کرسی یکساله معاونیت چه جنجال براه افتیده است.
طاهرچنداولی

>>>   برادر گرامی
سلام تقدیم میدارم
مطلب تان جالب است اما در اخر شعار گفته اید
شما میفرمایید که امت اسلامی متحد است. به نظر من این حقیقت ندارد. یک مسلمان اندونیزیایی یا یک مسلمان افغان هیچ گاه یک احساس مشترک ندارد. همچنان یا شیخ عربسیتان سعودی به مراتب با دوستان انگلیسی خود نزدیکتر است تا به بردران مسلمان افغانی خود
مسلمان افریقا در یک عالم دیگر و با جالش های دیگر مواجه استند. فلهذا گفته های شما فقط شعار است هیچ کدام در عمل وجود ندارد
سی سال است که افغانستان در جنگ های مختلف و متنوع میسوزد اما هیچ یک احساس برادری و مسلمانی را ما از کشور های مسلمان خود ندیده ایم. اگر دیده ایم همه اش در تفرقه و جنگ افروزی بوده است
بااحترام

>>>   آفرین! خوشحال میشویم که افغانانی هستند که قلم شان تیز تر از شمشیر است!

>>>   اگر منابع و مستدلات خود را نیز در پایان متن ذکر میکردید مناسب تر بود
رضا

>>>   پیش از پلان برنارد اقوام غیر ... خواهان تجزیه اوغانستان بوده اند. از ...مسلمان کرده یهود بهتر است.
شما خود تان قضاوت کنید که درین 250 سال حاکمیت ...دیگر اقوام را قتل غارت چور و انتحار کردن.
این مردم است که به ستوه می آیند و همچو تصمیمی میگیرند.
قیوم

>>>   من فکر می کنم شما باید دهان خود را ببندید، اگر شما یک مسلمان واقعی و سپس شما این مقاله نوشت : هرگز ، و فکر می کنم یک روز شما را به خداوند متعال پاسخ، زیرا شما فقط پایان وحدت مسلمانان ، برادر عزیز شما فکر می کنید قبل از تو می نویسم، شماباید نوشتن در مورد وحدت مسلمانان، بخواهند شما فکر می کنید... من فارسی نداردفونت های که من می نویسم شما درست، با تشکر بسیار

>>>   طالب مزدور آی اس آی و حکمتیار ... همیشه در صدد فروش وطن بوده نه مجاهدین سر بکف آغای احمدی چشمان خود را خوب بازکن بتاریخ واقیعی وطن نگاه کن ....
م ح چ

>>>   باعرض سلام وحرمت به نویسنده محترم!
اینکه این آقای ... صفت مذاکرات یک جانبه راتجزیه کشورقلمدادنموده است، باهمین فهمی که دارد، بخصوص درقسمت راه حل های مشکلات درونی افغانستان خیلی یک سنجش عجولانه وبی خردانه نموده است.
مسأله تجزیه افغانستان خبری جدیدی نیست. اگراین آقا حال متوجه این موضوع شده است بایدبگویم که خیلی دیربه این گزینه دورازمنطق که منافع ملی خود را درآن حس میکنند، پرداخته است. کشورعزیزما افغانستان طی چندین دهه گذشته
این آزمون خطرآفرین راسپری نموده است.
میخواهم بطورخیلی فشرده به این موضوع بپردازم.
نخست باورود رژیم اشغالگربریتانیای کبیروبعدآ هم توسط کشوراستعمارگر،شوروی سابق که هردوبه پلان های شوم شان باگذشت زمان به ناکامی مواجه شدند. وبعدآکه نوبت به امریکارسیدتوانست با استفاده ازاسخبارات نظامی پاکستان وهمچنان با کمک مالی کشورعربستان گروه تندرو وافراط گرا راتحت نام القاعده وطالبان تشکیل دهند تاافغانستان رابخواست خودشان پارچه پارچه بسازند، وتاجای هم به رسیدن به اهداف خودپیروزگردیده بودند ازجمله اینکه 95 درصد خاک افغانستان توسط این رژیم دست نشانده تصرف شده بود آنگاه بعدازمحاصره تمام ولایات افغانستان گمان آن میرفت که پاکستان باگذشت زمان وبااستفاده ازهمین گودی گک ها بخش ازافغانستان را بنام خاک خودقلمداد کندودری زبانان را به کشورهای چون ایران، تاجکستان ودیگرکشورهای آسیایی متفرق سازند. انتظارمیرفت که امریکا در درازمدت باپاکستان درین بازی تجارتی تصفیه حساب کند ،که به کمک غیب الهی این پلان شوم آنهابه ناکامی انجامید.
ماافغانان وطن پرست که محبت وعشق این سرزمین که همیشه سپرمردمش درمقابل متجاوزین وقت وحال میباشدهرگزتنهایش نخواهیم ماندو تحت هیچ نوع شرایطی ازهم جدا نمیشویم وناممکن است ملتی که باگذشت تاریخ طولای که درکناریکدیگرزیست کردیم ودارای رسوم وعنعنات مشابهی هستیم ومهمترازهمه که حب وطن دوستی ماروزبروزبیشترازبیش گردیده است این خودبیانگراتحاد ویکپارچه گی ماافغان هاست. وهیچ قدرتی توان این رانخواهد داشت تاملت باغیورو وطن پرست کشورعزیزمان راازهم جداسازندو به رسیدن به اهداف شوم شان شادمانی برپاکنند. بازهم لازم به یادآوری میدانم،تجزیه افغاستان خیال است ومحال است وجنون!
زنده باد افغانستان، پاینده باد وحدت ملی و ثبات وبقای سرزمین ما! تشکر.
رامین شریفی محصل درخارج ازکشور.

>>>   سلام به همه ملت نجیب افغانستان!
خوب است که بحث و استدلال ها در کنار تفاهم باشد تا مشکل حل گردد. آیا کسی راضی هست که برادران جنوبی افغانستان در زیر عملیات نیروهای خارجی قرار داشته باشند؟ که جواب واضیح است نه اماّ چرا جلو اینگونه عملیات ها گرفته نمیشود؟ پس باید اصل علل را ارضیابی بینمایم.همه میدانیم که اگر جلو رشد یک مکروب در وجود بیمار گرفته نشود مریض شفا نخواهد یافت.
بنابرین، اصل علّت انحصارطلبی، خودخواهی ، طرز تفکّر وه عملکرد دهشت افگنی خود برادران جنوبی است که باعث بی تفا وتی ساير اقوام یا در جهت مخالف قرار گرفتن آنها میشود. هرکسی خارج از افغانستان سفر کند میداند که اقتدار و یگپارچگی کشورش چه ارزش دارد امّا متاّسفانه که این علل ها حکومت آقای کرزی را نیز تحت تأثرقرار داده وه باعث بحران موجود در افغانستان شده است هرگاه هر اتفاقی غیر منتظره که بوجود بیاید این آقای کرزی است که مسئول وه پاسخگوه خواهد بود چون ایشان درجهت مخالف اسول دمکراسی حرکت میکند.
نعمت الله از ویلینگتون

>>>   سلام به تمام افغان ها. شما که این همه از تجزیه و فدرالی حرف میزنید به این فکر کردیدکه شمال را به چند بخش تقسم کنیم فکر میکنین اقوام که در شمال است باهم میسازند.
سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ افغانستان تقریبا تجزیه شده بودشاید به یاد داشته باشسدکه در شمال چند دولت بود این اینهایی که با هم میشینن ودم برادری میزنند چقدر جوان این وطن را به خاطر تقسیم سالنگ ها ۰ تخارو قندوز کشتن بنام جنبش و شورای نظار یا جمعیت .
مردم مزار شریف حتما بیاد دارند جنگ دوستم واستاد عطا و علم سیا را هراره و جمعیت و هزاره جنبش را.در انوقت پشتون اصلا در منطقه حق پشتو گپ زدن را نداشت. چرا انزمان با هم نساختن وهزاران جوان را کشتنو به خاک وخون کشیدن
امروز هم اگر پشتون در وسط نباشد همان کوزه و همان کاسه است به دلیلی که قبلا هم ما شاهد این حادثه بودیم قبل از سال ۱۳۷۰ همین رهبران همین طور باهم نشستن واتحاد شمال را درست کردن و طرح صلح امیز تسلیم قدرت را به چالش کشیدند و این اتحاد بشتر از ۳ ماه طول نکشید و کابل را به ویرانه تبدیل کردند شاید مردم کابل خوب به یاد داشته باشند او ویرانی ها و بی ناموسی ها را شاید بعضی ها بگویند حکمتیار بود بلی او هم بود اما یک طرف قضیه ۳ طرف دیگر دوستم. مزای ومسعود بود.
در انزمان که تمام شمال مرکز حتی قندهار .جلال اباد به انها بو یگانه مضاهم شان حکمتیار بود نتوانستن با هم بسازند حالا چه تضمینی وجود داره دباره همان حالت نمیاید
لطفا جواب این را منحیث ناضر بتین چون بیشتر تان این حادثات را از دیدن و معلومات بیشتر هم دارید نمیگم منحیث افغان چون افغان ها چنان به جان هم افتادن که از درک خوب بد عاجز شدن
وحید از جوزجان.

>>>   گوسفندی برد این گرگ مزور همه روز
گوسفندان دیگر خیره درو مینگرند
دشمنی کفار با مسلمین از امروز نیست قرانکیم گه زیبا بیانی دارد {ولن ترضی عنک الیهود و لن نصاری حتی تتبع ملتهم}یعنی یهود ونصاری از شما تا انوقت که از ملت خود { اسلام }برنگرذید وبه ملت انها داخل نشوید ازشما راضی نمیشوند ولی افسوس درینجاست کهملت ما میان خود چنان درگیر شده اند که امکان اشتی ومصالحه را ازبین برده اند اختلافت تشیع وتسنن واختلافات منطقوی وفرقه پرستی های نجادی و...چنان مارا مشغول ساخته ویا به عباره دیگر انها با خلق این مسایلدربین ما وتشدید ان زمینه تجزیه وتفرقه ودرگیری های هرچه بیشتر را مساعد ساخته وخودما را وسیله بهتر به انجام نیات شوم واستعماریشان نموده اند

>>>   بنظر من هر کشور میخواهد منافع اش در منطقه و جهان محفوظ باشد و به اساس آن پلان گذاری مینماید، چه غرب باشد ویا شرق. اما حقیقت امر اینست که کشورهای اسلامی بحدی ظالم و خداناترس هستند که روی غرب و اسرائیل را با اعمال شنیع خود سفید کرده اند. در همین جریان چند سال اخیر عربستان سعودی و دیگر عرب ها جمع پاکستان که همه داد از اسلام میزنند چه مظالم ایرا که بر سر مردم بیچارهء ما آوردند..از کشتن مردم مسلمان ما گرفته تا سوختاندن درخت و خانه و مواشی، و تا کشیدن استخوان های مرده ها از قبرستان ها که همه مردم به آن آگاه هستند. مردم شریف و مسلمان ما در طول تاریخ ازین خطه با دادن جان و مال و فرزندان خود دفاع کرده اند اما یک طائفهء خاین و و طنفروش فاشیست که جز خود و جهل قومی و زبانی خود به دیگر چیزی ارج قایل نیستند، به انسانیت چه که به اسلامیت هم اعتقادی ندارند بالای مردم این مرز و بوم خواسته اند تسلط تام داشته و حقوق همه آنها را پامال نمایند...خواسته ها و اهداف این قوم فاشیست گاهی بنام حزب اسلامی، گاهی بنام طالب و افغان ملتی و گاهی هم بنام تکنوکرات ها و غیره چهرهء نامیمون خود را ظاهر میسازد اما همه شان در یک مسیر روان هستند. در طول تاریخ اگر کسی درین سرزمین از حق خود دفاع کرده و یا خواسته است زندگی آبرومندی داشته باشد توسط همین فاشیست ها بنام های مختلف خاین ملی، دشمن وحدت ملی، کافر و غیره مورد حمله قرار گرفته اند.
نمایندگان سه قوم بزرگ تاجیک، هزاره و اوزبیک در طی این ده سال اخیر آرام نشسته و همراه با مردم خود منتظر این قوم بی فرهنگ فاشیست بودند که شاید روزی بهوش بیایند و یوغ اسارت بیگانگان را از سر خود دور کنند و با دیگر اقوام مانند انسانها زندگی کنند اما بالاخره به این نتیجه رسیدند که قوم فاشیست هرگز سایر اقوام را پذیرفته نمیتواند و از تمامیت خواهی خود دست نمیکشد. بسیار حقیقت دارد که از کثافت بجز بوی بد چیزی دیگری نمیتوان توقع داشت.
رهبران سه قوم بزرگ افغانستان بلاخره به ندای مردم خود گوش داده و در مقابل قوم فاشیست صدای خود را بلند نمودند. به دشمنان مردم افغانستان بخصوص به جناب صالحی بصراحت میگویم که مردم افغانستان در پشت هر کسیکه از حقوق شان دفاع نمایند مردانه ایستاده میشوند و مانند همیشه از دین، وطن و ناموس خود دفاع میکنند. و اینکه حالا وقت آن گذشته است که مردم را بنام اسلام، وحدت ملی (چیزیکه هیچوقت وجود نداشته)، و غیره نام ها فریب بدهند... و از ان منحیث حرفه ای در خفه نمودن صدای حق و آزادی خواهی استفاده سوء کنند..زنده باد مردم مسلمان و آزاده ما و مرگ بر تمامیت خواهان معامله گر....

>>>   تا آنکه زمام امور افغانستان به دست ... ها باشد این کافران به کمک پشتو ها به تمام اهداف خود در منطقه خواهند رسید.اگر می خواهید نتیجه غیر این باشد ... ها را از قدرت کنار بزنید.
مامون سرخرودی

>>>   سلام . برادر محترم جناب آقای خلیل صالح زاده از مقاله و تحلیل تان خوشم آمد خیلی خوب گفتید .
تشکر واحترام . م . ک . کابل

>>>   من نمی دانم که غیر ... چی سهم را بزگتر از سهم فعلی شان در چوکات دولتی خوهان اند.اگر کرزی .. است فهیم تاجک خلیلی هزاره. اگر ساختار کابینه را نیز ببینیم در آن نیز سهم بارز دارد. اگر کدام وزارت یا ریاست هم بروید از در گرفته تا سکرتر تاجک است یا هزاره. اگر فاتحه پنجشیریها باشد آن را مردم به بسیار آسانی از موجودیت موترهائ اوردوئ ملی و پولیس ملی حتی در بسیاری موارد از قطعه تشریفات خاص حکومتی شناسائ کرده میتواند. اگر تپه هائ اطراف پایتخت را نضر بیاندازیم تمام شان توسط تاجکستانی ها بالائ قوم خویش فروخته شده. در هر قسمتی شهر کسانیکه هشت سال قبل قصابی داشتند حلا بلند منزل آباد ساختند. اگر مراد تان از حکومت ... موجودیت کرزی در راس حکومت فاسد است کی شما جز عمده این فساد بودید و هستید پشتونها هم از شما بیشتر از بارگاه خداوند منان دست به دعا اند تا از این حکومت بدنام خدا به فضل و مرحمت خود خلاص شان کند.به همین حالت شکر بکشید که خدا شکر منکران را حتماً از نعمت خود محروم میسازد.
مایار

>>>   خلاصه رهای از دست ترور دهشت وحشت و بد بختی فقط و فقط تجزیه اوغانستان است . خسته شده ام از این همه بدبختی
مسلم از مزار

>>>   نهادنواندیشان بارهابیان نموده که فدرالی ساختن کشوری که حکومت مرکزی ضعیف وتجزیه طلبان فاسد عاملین جنگهای خانگی دهه هفتادوالیان وسران ونه نمایندگان اصلی مردم متقاضیان ان هستندمصداق سیاستهای استعماری تفرقه بینداز وحکومت کن از سوی مهمانان طغیانگر ماست .

>>>   ما سمت شمالی تجزیه میخواهیم... بس خون خواری.
رستاقی

>>>   بیرون رفت از این مشکلات تجزیه است .
بعد از تجزیه مردم قضاوت میکنند که منشه خرابی های افغانستان و سبب تجاوز کشورهای کفری در افغانستان کدام ها اند! کسانیکه از تاریخ آگاهی ندارد تا حال نمیدانند و کسانیکه تاریخ را خوانده اند میدانند که کدام ها اند به خاطر جاه طلبی شان دست خود را به دامان پاکستان مزدور امریکا انداخته بر سر مردم افغانستان هر ظلم را که متیوانند انجام میدهند تاکه به قدرت برسند.
تجزیه بهتر است
تجزیه را ما ترجیع میدهم با این حالت که مردم ما دارند
وسلام
غوری

>>>   نعمت الله عزیز!
همانطوریکه گفتید هرکس خارج ازافغانستان سفرکندبعد قدریک پارچگی رامیداند، این نظرشخصی خودتان بوده میتواند شایدشمااین احساس رابا ترک همیش ازوطن نموده باشید. وبرای بنده هم خیلی راه گریزموجوداست که مانندشما خودرا درجاهای بهترتری برسانم ومانند دیگران همه روزه تحقیرومنت بکشم. آخرچرا؟ آیامشکلی برای ماپیش میآیدبهتراست بآن مقابله کنیم ویاراه های گریزازآنرا پیداکنیم؟! آینده مملکت چی کس بخواهدویانه بدست جوانان عزیزخواهدبود. امریکاامروزبازی راکه درمنطقه شروع کرده است، راه منتهی شدن آن برایش نامعلوم است ومطمینآ یک روزمانند شوروی سابق بطورخجالت زده وظاهرآباقبول شکست کشورعزیزماراترک خواهندگفت چون هیچ ابرقدرتی تاامروزباامکانات وتجهیزات نظامی که دراختیارداردنتوانسته درافغانستان به خواسته های خودبرسند. اینرا تاریخ ثابت نموده است.
رامین شریفی.

>>>   سلام عرض ادب خدمت هموطنان عزیز!
برزگترین مشکل ما فقط بیکاری است و بس
هر شخص این وطن شغل داشته باشند شکم شان از یک القمه نان خشک سیر باشد هرگز به کوه بالا شده با برادر مسلمانش جنگ نمیکند مشکل اساسی ما مردم همانا بیکاری است تا حل نشود کشور ارام نخواهد بود .
هر گروهی که پول داد به همان گروه کار خواهیم کرد فرق ندارد گروهی که چه پلان دارد چه میکند افغانستان تجزیه میشود نمیشود ترقی میکنیم نمیکنیم اول خوب باید شکم گرسنه را سیر کرد.
اگر من شغل داشته باشم کی وقت میسر میشود که بفکر خرابی وطن باشم صبح بروم به وظیفه شام برگردم و به خوب خرابی حکومت هم احتیاج ندارم (اگر بکارم بودم خوب اشاره کردم)
ادریس

>>>   ازبک ها ترکمن ها و ان عیده تاجک ها که در ایجاد این خاک مقدس پدارن شان سهم نداشتند نباید تحلیل تجزیوی کنند .لطف کرده در مملکت خود عدالت خود راخواهان شوید.
حیدر حیدری از کابل

>>>   بهتـــــرین راه نجــــــات از بحــران کنـــونی تجـــزیــــه تجـــــــــــزیــه .... است وبس ....... جنــــــــوب چـــند ولایات از پشـــــتــونهـــا وبــاقی ولایات به شمــــول کابل و شمـــــال از اقــوام غیــــــــــر پشــــتــون ... خــواهیـــــــد یـــا نخـــــــواهیـــــــــد امروز یـــا فــردا کار حتمی است .. تـــا به کی با انتحــــــــاری هــای طالب نمـــــا تا به کی بــا تــــروریســـتــان جاهل تــابه کی با اشخــاص فرهنگ ستیز . مســــلمانان شمــال از ادست این انتحــــــاری هــای فـاشست وجــاهلان..صفت بیـــزار هســتــنــد جنــــوب شــان ملت شــان طالب شــــــــان ..... ملت هــــای بیچــــاره شمــــال میخــواهنــــد بـــدون طالب بدون پشـــــتـون بدون انتحــــــــاری هــای طالب هــا در فضــای امن زندگی شــانرا ادامه بدهنــــــد همـــه ملیت هــای شمــال یک لســــان یک فرهنگ بــوده ( فــارسی شـــکر تــرکی هنــر باقی همــــه ....... ) جـــوانــــان تـرکمن در شهـــر جـــــــــده

>>>   سلام براي مسلمانان دنيا به خصوص افغانان عزيز
خيلي تحليل عالي لكن مسلمانان دنيا هم دست به دست هم داده به ريسمان خدا جنك بزنند
انشاالله خدا با اسلام عزيز است
ح/م/خادم

>>>   با این وضعیت که در افغانستان دیده میشود احتمال جدایی بسیار دیده میشود. ولی اتحاد و موفقیت را از خدا میخواهیم و مردم باید به این وضعیت بشیتر اگاه باشد.

از هلمند

>>>   برادران نهایت گرامی و دوستان معزز !
السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته
قبل از اینکه ابراز نظری داشته باشم، از تک تک شما عزیزان تشکری میکنم که نظریات موافق ویا مخالف خویش را ابراز داشته اید و یقین دارم که از روی حسن نیت و بعضاً وطن دوستی بوده است.
میخواهم به یک نکتۀ اساسی اشاره نمایم ،این نوشتۀ من به هیچ قومی مربوط نمی شود و هیچ قومی از اقوام معزز افغانستان در آن هدف قرار نگرفته اند ومن نیز هیچگاه روا نخواهم داشت که کسی به برادرانم توهین نماید . دوستان معضم نیک می دانند که معیار برتری قوم و قبیله نیست کسانیکه برتری را در قوم و قبیلۀ خویش می دانند برخلاف دستور قرآن ایستاده اند که فرموده( ان اکرمکم عند الله اتقاکم ) در اینجا نیامده که تاجک، پشتون ، ازبک و یا هزاره برتر است فقط معیار برتری تقوا و نیکویی است.
دوستان معظم آنچه را من تحریر داشته ام در حد یک آگاهی از این طرح است اینکه آیا جنبۀ عملی میگیرد یا خیر ؟ قضاوت آنرا به وقت می گزاریم با تأسف فراوان باید گفت که در کشور عزیز مان افغانستان دست هایی وجود دارد که آتش تفرقه ها را تیز تر می سازند و یقین بدانید که این همه تعصب ها از روی تصادف نیست و حتا بد بختانه که دولت نیز از این مرض به دور نبوده است زیرا همواره روی تناسب اقوام و گروه ها تاکید ورزیده و مصلحت های سیاسی را در اولویت قرار داده که این خود باعث زیر پا شدن نظام شایسته سالاری و منافع ملی و عقب مانی مان شده است .

>>>   هموطن عزیزم! تنها راهی که میتوان از طرح پلید برناردلوئیس جلوگیری کرد و یکپارچه و متحد ماند همان چنگ زدن به قرآن و توجه داشتن به اینکه همه مسلمان هستیم ، هست. به امید اینکه هرگز این طرح صهیونیزم عملی نشود .
آباد و آزاد باد اففانستان !


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است