مستشار سفارت افغانستان در فرانسه برطرف می شود
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۰۶    ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ کد خبر: 32149 منبع: پرینت

قرار اطلاع ازدفتر وزیر امور خارجه ،آقای ادریس امانی (که به ادریس چرسی ) مشهوراست ، عنقریب از فرانسه به مرکز فرا خوانده میشود.

قرار اظهارات آقای مالک قریشی ، رئیس دفتر وزیرامورخارجه ، آقای ادریس در زمانی که در مرکز وزارت بحیث رئیس منابع بشری ایفای وظیفه مینمود، به تعدا د 12 تن از رفقا و دوستان خویش را در زمانی که من به سفر میرفتم ، با همکاری آقای عبدالحی حیدرمعین اداری ، بدون درنظر داشت پروسیجر اداری با اخذ مبالغ هنگفت رشوه در سفارت خانه ها و جنرال قونسلی های جمهوری اسلامی افغانستان در خارج مقرر نموده است.

اسنادی که ریاست عمومی امنیت ملی به مقام وزارت ارائه داشته ، جرم آقای ادریس را کاملا به اثبات میرساند، این اسناد شامل ضبط صدا و عکس ها میباشد.
همچنان درنظر است این 12 تن که بدون رعایت نوبت و استحقاق در خارج مقرر گردیده اند دو باره به وطن برگردند.

ملالی
کارمند ریاست نشرات وزارت خارجه


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   وزارت خارجه بیمار
امراض مختلف وزارت امور خارجه افغانستان را تهدید میکند. شیوع این امراض در حالیست که مکروبی بنام حمید صدیق، در سیستم این اداره فعالیت داشته که زمینه ورد و تکثر بیماری ها را مساعد میسازد. این مکروب معلوم الحال و چاپلوس قرن که هدفی جز فساد، بدبختی و غارت ندارد؛ همواره میکوشد تا با استفاده از موقف رسمی و از نام رئیس جمهور و مارشال فهیم و همچنان با بکار گیری شیوه های شیطانی به وزارت امور خارجه حاکمیت و قُلدری براند. این مکروب که چندی قبل مرتکب قاچاق شیشه وسایط زرهی در پرواز آقای کرزی از مونشن آلمان به کابل شده بود، امروز با وارد نمودن شراب و ورود زنان روسپی از کشورهای آسیای میانه به رستورانت سردار یوسف، خود نمونه ی از صدها جنایت نابخشودنی این شخص فاسد است. به قول آگاهان که این مکروب از حمایت و پشتیبانی حامدکرزی و مارشال فهیم، برخوردار است.
از لقمان حکیم پرسیدند کدام یک از مردم ها بدترین است. پاسخ داد، کسی که پروا نکنند از آنکه مردم او را گناه کار وزشت کردار ببینند. این چهره گمنام که در آغاز حکومت انتقالی از نزد شاه سابق، بدلایل مفاسد اخلاقی رانده شده بود، توانست با حیله و نیرنگ های زیرکانه، بعد از دوسال تملق و دست بوسی به وزارت خارجه افغانستان راه پیدا کند. پس از افشا شدن چهره اصلی این جنایت کار و خاین ملی وزرای خارجه وقت داکتر عبدالله و داکتر سپنتا هر کدام به نوبه خود تلاش نمودند تا این چهره بدنام را برای همیشه از دستگاه دیپلوماسی کشور دور سازنند که متاسفانه موفق نگردیدند. ولی امروز نسبت به هر وقت دیگر فرصت طلایی نصیب این شخص گردیده است تا بیشتر از پیش دست به جنایت بزند و به حیث فرد تام الااختیار، سایه شومش را بالای وزارت خارجه گسترده سازد. وزیر خارجه فعلی بیچاره چنان در قبضه حمید صدیق، قرار دارد که بدون اجازه وی به اصطلاح عام، آب خورده نمیتواند و جالبتر اینکه برای معیینان وزارت یک چاشت نانه گپ است که در هیچ مورد صدای خود را نکشند. اما آنچه در میان مامورین وزارت خارجه به وضوح شنیده میشود، اینست که بدون شک مسوولیت این همه بدبختی ها و ناهنجاری های وزارت خارجه، متوجه رئیس جمهور کرزی و مارشال فهیم است که از شخصی با این همه بدنامی و مفاسد اخلاقی حمایت و پشتیبانی میکنند .
لطفاً این مضمون را در سایت وزین تان بنشر بسپارید.

فاطمه غیرت

>>>   گاو پیر در خواب کنجاره
ننگیالی طرزی بخاطر اینکه عمه اش خانم شاه امان الله بود، بیش از یک دهه است که سفیر مادالعمر افغانستان در کشورهای مختلف چون ایران، پاکستان، سویس و فعلاً در کشور هندستان ایفای وظیفه میکند. این شخص ضمن اینکه از سواد کافی فارسی برخوردار نیست، زبان دیپلوماتیک یعنی انگلیسی را تکلم نمیتواند و جالب این که حتی به زبان انگلیسی بلدیت و آشنایی ندارد و فقط چند کلمه گسسته و گریخته فرانسوی را بصورت کوچه یی تکلم میتواند. آقای طرزی که سالهاست از کشور دور بوده، اصلاً به کلتور و فرهنگ افغانی آشنایی ندارد، فقط به اساس روابطی که با یک تعداد مقامات بلند پایه حکومتی از مجرای همان خویشاوندی با امان الله خان که دارد، همواره خود را به این و آن چوکی سفارتخانه های افغانستان میخ کرده تا از پول بیت المال که در حقیقت روزی بیوه، یتیم، بیچاره و مظلوم کشور بحساب میآید، حیف و میل نماید. آقای ننگیالی طرزی که حدود 70 سال عمر دارد، بدون توجه به قانون و مقرره تقاعد کارکنان دولت، سالانه از جانب ریاست جمهوری مدت فعالیت کاری شان تمدید میگردد. در حقیقت این شخص نفس پرور جای آدم های تحصیلکرده و صاحب دانش را با دیده درایی و چشم سفیدی غضب میکند. شایان ذکر است که آقای ننگیالی طرزی بیش از یکسال میشود که در هوتلی با خانمش زندگی میکند که ماهوار 6000 هزار دالر کرایه اش را دولت افغانستان میپردازد، در حالی که سفارت افغانستان در دهلی دارای اقامتگاه میباشد و این شهزاده پیر و سالخورده بخاطری در اقامتگاه سفارت زندگی نمیکند که تعمیر اقامتگاه سفارت، به گفته این آقای توهین به شئن و شخصیت شان محسوب میگردد، «گاو پیر کنجاره خواب میبیند» در حالی که اقامتگاه سفارت احتمالاً به مراتب بهتر و زیباتر از قصرهای رهایشی وزیراکبرخان طراحی و ساخته شده باشد. اما با دیده درایی با این کار خود پافشاری دارد. تا حال وزارت خارجه قناعت این پیرمرد کنجاره ای را فراهم ساخته نتواسته است که در اقامتگاه سفارت زندگی نماید. من امیدوار بودم که وزارت امور خارجه در یک تصمیم عادلانه و جسورانه همچو افراد سالخورده و بی کاره را به تقاعد سوق داده و دیگر اجازه ندهد که اینگونه سفرا مدت خدمت شان تمدید گردد، اما متاسفانه در این تعینات جدید آقای طرزی را به صفت ریس در وزارت خارجه گماشته اند که جای خجالت و تعجب است.

>>>   کشور بحرانی و محصور انواع کاستی ها و معضلات ، بعد از آنکه در اثر دستبرد ها و کودتا ها میدان تاخت و تاز فرزندان ناخلف خود قرار گرفته و ضعف و فقر وطنخواهی و ایمان و عشق خاک و سرزمین ، زمینه ساز نفوذ اجانب و تعرضات و تجاوزات بیگانه شد، نقطۀ عطفی که امیدی برای مردم کشور خلق کرد ، همانا سهم و اشتراک و نفوذ سازمان ملل متحد و کشور های بزرگ دیموکراسی و برگزاری کنفرانس پیترزبرگ آلمان بود که عجالتاً دست غرض آلود همسایه ها گرفته شده و جنگهای وحشتناک داخلی اندکی فروکش نمود .

این گل امید و روزنۀ طلوع خورشید ، دیری به دوام نشد و در حالی که اندکی نفسی راحتی برای ملت دست داد ، خصم استعمار تاریخی برانگیخت و به پشتیبانی از سازمان جهنمی استخباراتی همسایۀ صاحب غرض در جنوب ، دامنۀ ناامنی و جنگ گسترش پپدا نموده و وسایل دست ناپاک خود را در چهره بدنام القاعده و طالب در نقاط مختلف افغانستان کشانده و در حال تحمیل اند.

در نتیجۀ گسترش جنگ دولت نوپای افغانستان کشور ما ، نتوانست مهره های استخبارات بیگانه را که با تمام وسایل دست داشته در بی ثباتی و فرصت فروشی ، بی باکانه فساد آفرینی میکنند و مملکت را در قطار فاسد ترین ادارات و حکومات جهان با خط درشت جای اول داده است ، ناامیدی های تلخی را عرضه نموده و در بسا نقاط کشور خون مظلومان کشوربدست نیرنگ و ظلم قاتلین مزدور میریزد.

فساد اداره در حال رشد بوده و راه های بیرون رفت از آن بنابر راهکار های مزدورمآبانه و قومپرستانۀ افراطی ترین احزاب حاکم در حاکمیت مورد سوال است.

در چنین جوی وزارت با پرستیژ و با وقار امور خاجۀ کشور که یکی از ارگان های کلیدی حاکمیت است ، در مبارزه علیه فساد سروچشم و ابرو بالا نموده و اما مثل که دارد در گلو این روند خفه شده روانست.

طور مثال در چنین یک وزارتخانۀ که بیش از قرن سابقۀ کار و هستی داشته است و در دوران های مختلف در آن اصول معین مورد احترام بوده ، درین اواخر در حالی که ظرفیتهای جدیدی در دسترس اند و از جمله تمویل مالی دولت و تأمین امنیت و مخارج آن از طریق ملیارها دالر و حضور نیروهای نظامی کشور های بزرگ دیموکراسی یکی از انگیزه های موجودیت ثبات بوده ، وزارت خارجه در بسا موارد و بخصوص در عزل و نصب کارد ها دچار واهمۀ بد قانونی و ارزش شکنی ها شده و موارد معینی را که به مقامات محترم جدیداً شامل حوزۀ حاکمیت و رهبری شاید مفیدیت و مؤثریت معقولی داشته تا در آیندۀ کارزار این وزارت تکرار نگردد.

کادر ها درچنین یک وزارت خانۀ در حقیقت نیروی محرک کار و پیشرفت و سازنده گی اند اما در وزارت خارجه افغانستان ، اشخاص ذیل مشت نمونۀ خروار با اسناد جعلی به چوکی های سفارت و رهبری وزارت چسپیده اند:

آقای حمید صدیق :
رییس فعلی تشریفات وزارت امور خارجه قبل از ازدواج دوم با فریب یک بیوۀ افغانستانی که در اثر قتل شوهرش از طرف خلقی ها ، به شهر مونشن آلمان پناهنده شده بود ، در حالیکه این آقای حمید صدیق آشپز آقای ضیاأالله محمود یکی از شخصیت های افغانستانی در مونشن بود و به هیچ صورتی شهادتنامۀ صنف دوازده را ندارد، با ازدواج طالعمندانۀ خود ، باجۀ آقای وزیری رییس دفتر شاه سابق ( آقای زلمی رسول )شده و به دربار شاه مهاجر راه پیدا نمود . ازین طریق نردبانهای ترقی و تعالی از طریق به اصطلاح ( حضور) یعنی ظاهر شاه پیموده شد.

این شخص با حضور اوباشانۀ خود در راس یکی از فعالترین ادارات وزارت خارجه ضمن تشبثات و تخریبات از جمله ترور شخصیتهای ملی و مستقل وزارت امور خارجه از طریق نمامی و خبر چینی به دربار رییس جمهور و وزیر خارجه میلونها دالر تصرفات گمرکی و مالیاتی میدانهای هوایی و محلات بازپرسی گمرک را بالوسیله از تاپۀ ریاست تشریفات وزارت امور خاجه به یغما برده و دزدان بیحیایی دور حاکمیت را به جمع خود کشاند.

در یکی از جلسات اداری وزرات امور خارجه در حالیکه آقای اسپنتا وزیر امور خارجه دو سه باری تلاش برطرفی او را نمده بود و ظاهراً زورش به دور کردن او ازین وزارت نکشید، با احساسات و گرمی خونی که طبیعتاً با آريالای اسپنتا و خونش عجین شده به او در حضور تمام مدیران سیاسی و روسای این وزرات گفت: " مثل تو رییس تشریفات بی کفایت در تاریخ وزارت خارجه وجود نداشته است "

جالب اینست که یقیناً به بسیار ناز و نعمت در یکی از کشور های اروپای غربی مثلاً ایتالیا سفیر میشود.

آقای سلطان احمد بهین:
شخصیت جعلی دیگری که نه پنهان بلکه بسیار آشکارا بحیث رییس مطبوعات و سخنگوی وزارت خارجۀ آقای اسپنتا بکار گمارده شد و ملت مظلوم بخصوص هری باستان و حوزۀ جنوبغرب کشور اکثراً باید با اجبار و زور چهرۀ خون آشام این ددمنش تارخ را در پردۀ تلویزیون خود تماشا کرده و سیاست خارجی کشور شان را از ورای چشمان سرخ و خونین این قاتل معروف و معاون اسدالله سروری می دیدند، همین آقای آقای سلطان احمد بهین بود .

بهین لومری بریدمن(اکسا) سازمان جهنمی تروریستی استخباراتی حفیظ الله امین از قول یکی از جنرالان کنونی که در دادگاه نظامی عضو است نقل قول میشود که دوسیۀ اسدالله سروری توسط فشار چند تن از جنرالان امریکایی مانع صدور حکم اعدام شده و در برار بسا سوالات ، آقای سروری موضوع را به آقای بهین رییس سابق مطبوعات وزرات خارجه و فعلاً سفیر برحال در چین ، محول نموده و ابراز داشته است که از بهین بپرسید.

از طرف دیگر بانوان در وزارت امورخارجه وجود دارند که شوهران شان توسط بهین شهید و یا هم به کشتارگاه فرستاده شده است و فعلاً آنها بیوه میباشند. در وزارت خارجۀ آقای اسپنتا شاید بخاطر وطنداری و یا هم مشارکت اندیشوی نفوذ آقای بهین بحدی بود که در نصب و فراهی بحیث معیین سیاسی و آوردن فرزندان اشخاصی مثل داوود پنجشیری به ماموریت درین وزارت و کشاندن تایپستها و سکرتران محلی سفارتخانه ها به حیث دیپلومات و تخریبات عناصر ملی و غیره نقش او قاطع و گیرنده و برنده بود.

اخیراً در حالی که همه رهبری وزارت امور خارجه از آقای اسپنتا تا دیگران از سوابق این شخص ناقض حقوق بشر و قاتل صد ها هموطن خبر بودند و خود آقای حامد کرزی هم از مسایل آگاهی داشت بحیث سفیر کبیر در کشور چین عز تقرر حصول نمودند.

بخت حافظ اگر این گونه مدد خواهد کرد
زلف معشوقه به دست دیگران خواهد بود

آقای داوود مرادیان :
موجود فوق الذکر جوان خون گرم کم عقل و از نظر اخلاقی ضعیف در حالیکه بخود لقب مشاور ارشد وزارت امور خارجه را داده بود ، بزودی به اثر بیباکی به کی از مضامین بسیار داغ لب و دندان و دهن راننده گان و کلینران و مدیریت محترم حمل و نقل وزارت خارجه تبدیل گردید. موصوف ظاهراً گویا نمایندۀ حضور انگلیس در وزارت خارجه افغانستان و شخصی که دوسه باری جنای وزیر امور خارجه آقای اسپنتا در مجلس اداری وزارت بیان داشتند که اوشان داکتر مرادیان را در گوشت و پوست و استخوان خود لمس و درک میکنند ، از دهن دروازۀ وزرات تا مقام رهبری همه را در کنترول گرفته و در امتحان اصلاحات اداری هم مقتدر آن شد که همه بستهای اول و دوم سهم گیرند گان امتحان را ناکام اعلان داشته و وزارت را به یک دستگاه مبتذل و غیر مسؤولانه حرمت گزاری مبدل نمود که در اثر آن بزودی هم آقای سپنتا با پاکدلی که جناب شان داشته اند ، مشت و لگدمال مجلس نماینده گان را بر فرق خود خوردند و سلب اعتماد شدند.

اعتقاد من برینست که آقای سپنتا خود مصمم به بی احترامی به قوانین و تخریب و تکدیر فضای وزارت امور خارجه نبوده و بر عکس با دلگرمی و احساسات پاک میخواست کار کند و کار شود . کشاندن دوسه نفر از عناصر غیر جنس خودش به کرسی های بالا جای ، بطور نمونه تقرر خانم خجسته بحیث معاون دفتر وزیر و همزمان آوردن شوهرش به کار در وزارت خارجه و بعد تقرر هر دو در بستهای بالا در دو نماینده گی جمهوری اسلامی افغانستان در ایالات متحده امریکا و معرفی خانم ذوالفقار بحیث سفیر کبیر در آلمان و سه چهار نفر دیگر را حواله به اندک شوخ چشمی های اوشان نموده و دوری از همسر و احتیاجات فطری انسانی را بهانه می آوریم.

اما رشد بهین و مرادیان و آوردن آقای یاسین رسولی از بست دهم بحیث رییس مطالعات و استراتیژیک بست اول و بعد هم مستشار سفارت لندن و آقای وهریز تایپست در سفارت مسکو و بعد هم به محض اینکه برای جناب وزیر کمپاین پارلمانی نموده اند ، رییس مطالعات استراتیژیک شده و مستشار توکیو و کوریای جنوبی شدند، گناه های نابخشودنی اند که خداناخواسته اگر در کدام گوشۀ تاریخ بیاید ، ماندگار خواهد ماند.

گپ روی آقای مرادیان بود به درازا کشیده شد ، به اضافه باید گفت که این تبعۀ انگلیس و نمونۀ کامل از عقده و فساد به سرنوشت صد ها مامور مظلوم وزارت امورخارجه بازی نمود که غیر قابل جبران است.

آقای محمد کبیر فراهی :
آقای فراهی یکی از چکیده های سخت بدنام و مفسد شاخۀ خلق حزب دیموکراتیک و چاپلوس معلوم الحالی که در یک جمله از حضور صافدلی آقای سپنتا حد اعظمی استفاده را در کشاندن جنایتکاران کمونیست به عرصۀ وزارت امور خارجه و سپردن مسؤولیت های بزرگی به آن سهم اعظمی داشت.

مثلاً رشد صمد خان ، ماما خسر و سفیر داکتر نجیب ، محمد داوود پنجشیری برادر دستگیر پنجشیری که اگر در افغانستان یک نفر کا – جی- بی بوده باشد ، همین دستگیر پنجشیری است. بهین و غیره از نفوذ این شخص سرچشمه گرفته و بخصوص در بازی قومی و زبانی شخص آقای فراهی وزارت را سخت لطمه زد و خورد ساخت.

بخاطر که حرف به درازا نکشد چند موارد دیگری را یاد نموده و داوری را به دوستان محول می سازم.

1- تقرر آقای محسنی از اقارب آقای فراهی شاید پسر کاکا، طی 6 ماه کسی که از اطلاعات و فرهنگ آمده و عرق خشک ناشده جنرال قونسل در شهر کویته کشور پاکستان مقرر گردید

2- تقرر آقای جیحون بحیث سفیر در آسترالیا که شنهادتنامه های جعلی او ورد زبان هاست. فکر میکنم دوستان داستان های ایشان را که در سفارت آسترالیا انجام داده اند ، از طریق شبکه های انترنتی مطالعه نموده اند.

3- تقرر آقای وهریز که قبلاً تایپست در سفارت مسکو بودید ، بحیث مستشار وزیر مقرر شدند.

4- تقرر آقای رسولی که یکدم از بست دهم به بست اول مطالعات و استراتیژیک آمده و بعد بزودی مستشار سفارت لندن مقرر شدند.

5- تقرر یکی از برادر زاده های خانوادۀ رییس جمهور که او را در وزارت بنام ( گوساله ) میشناختند و فقط دو و یا هم سه ماهی زیر نظر آقای فراهی تشریف آورده و فکر میشود که به لندن مقرر شده اند.

6- تقرر خانم ناهید به لندن و داستانهای پیهم او

7- تقرر خانم حکیمه (مشعل) به کانادا و داستانهای ناخواندۀ وی

8- تقرر آقای پنجشیری که ضعف انگلیسی دارند و بعد از دفاع شیرانه در تلویزیون به بلغاریا بحیث سفیر تشریف بردند.

9- تقرر آقای سادات که قبلاً سکرتر محلی در مسکو بودند ، بحیت مستشار به اوکراین مقرر شدند.

10- تقرر آقای سیفی نادان خوش لباس که بحیث خلقی در زمان کارمل و نجیب به تاشکند به تحصیل فرستاده شده و از آنجا کدام رقمی هم به بلغاریا آمد و در آنجا اجیر محلی بود ، ابتداء سکرتر سوم و بعد دوم و بعد شارژدافیر و بعد هم سفیر شد و از نظر اقتصادی هم از طریق شیرچور به سرمایه داران پیوست که با گرفتن سرمایه ، آقای سپنتا را دشنام و اهانت غیابی نموده و مفتخر بود.

از تقرر آقای پویش حرف گفته نشود که مبادا ایشان به قهر شوند. داستانهای علنی و مخفی اوشان خفت آفرین است. مثلاً دور ساختن اشخاصی شریفی مثل زلمی عزیز از صحنه های تصمیم گیری وزارت خارجه البته یک فاجعه بوده است.

در عرصۀ کنونی این وزارت طوری که دیده میشود لگام گسیخته گی های عبدالحی حیدر و حمید صدیق و زد و بند ها و خرید و فروشات شان قابل تأمل جداگانه است اما فقط اکتفاء به همین میکنیم که :

آقای عبدالحی حیدر که اخیراً بخود اجازه میدهد تا پیشروی نام شان داکتر انجنیر عبدالحی حیدر ینویسند. در زمان ظاهر شاه به تحصیل به پولند آمده و بدون آنکه دروس لیسانس را تکمیل نماید با زن پولندی خود به ایالات متحده امریکا میرود و خودش تبعۀ امریکا و خانمش تبعۀ پولندی و یگانه صبیه اش که شوهر امریکای الاصل دارد در امریکا بسر میبرد . این شخص با این ترکیب عالی ملی به سرنوشت صد ها تن از مامورین شریف وزارت امور خارجه دست یافت .

بی سوادی و ارتشاء و غصب و سوء استفادۀ بیت المال از شهکاریها و طبیعت عادی او می باشد که میتوانید از آقای عزیزالله کرزی کاکای آقای رییس جمهور بپرسید.

حیدر سکرتر و اجیر محلی بود و عزیز کرزی سفیر و یحیی جان آغا سکرتر اول و مستشار . حیدر این دومردم مقتدر را پس زده و خودش آنجا سفیر کبیر گردید. ایشان سواد نداشته و از نگاه تحصیل صفر و از نقطه نظر بی حیایی درجه اول.

ایشان درین اواخر معیین اداری وزارت امور خارجه شده که چپ و راست اکت میکند که خد پردۀ آقای زلمی رسول را بکند که بدون یک روز تجربۀ وزارت امور خارجه و بدن کمترین حقوقی درین وزارت ، چگونه خواهد توانست جلو اختلاس ، و فساد و دزدی حیدر و حمید صدیق را گرفته و وزارتی را که در آن یک مقدار نو سازی تشکیلات آقای سپنتا کم کم جان گرفته بود ، به عرصه های بهتری اداره بکشاند.

>>>   تشکر ملالی جان ، ولی می ماندید که اول برطرف میشد باز آوازه اش را می انداختید. حال چرسی صاحب از این آوازه استفاده میکند و پای خود را بند میکند. به والله هی اش که اگه ایلا بته!

>>>   بر طرف شدن عابد نجیب مستشار سفارت افغانستان نهائی شده است و مکتوب آن نیز به سفارت افغانستان در برلین رسیده ولی او مانند سالا های گذشته از کنار رفتن خود داری نموده و با کمک المانی ها از برطرف شدن خود جلوگیری میکند
اوگفته است من زمانی برطرفی خود را قبول میکنم که اشرف صاحب سفر هم بر طرف شود چنان معلوم میشود که رقابت شدید این دو نفر در سفارت افغانستان بالا گرفته این که این جنجال ها بکجا میرسد خدا میداند
هارون از کابل

>>>   ملالی جان واقع شدن همچو واقعات در مقرری های وزارت امور خارجه کاری جدیدی است و یا سابقه طولانی دارد وقبل از اقای ادرس اقای مصباح خانم شیما نصیری که یک خانم بی سواد بود و اگر حقیقتا خود تان کارمند وزارت امور خارجه باشید بخوبی می شناسید بنابر روابط عاشقانه که با هم داشتند بحیث مستشار در ابوظبی مقرر نمود و بهمین ترتیب اقای عبدالبار شوهر سیاسی خانم شیما را بحیث سکر تر اول به جنرال قنسلگری دبی مقرر نمود که هردو در عین زمان و مکان خلاف همه نورمه های وزارت امور خارجه و قانون نافذه کشور از خون ملت مسکین و بیچاره ماهانه 20 هزار دالر کرایه خانه و معاش میگرفتند.
اول اینکه همه کارمندان وزارت خارجه اگاه اند که خانم شیما بی سواد محض بود و فقط وفقط امضای خود را یاد داشت وبس ودر قانون دپ
پپلوماتیکه در دوره اول ماموریت در خارج باید سکرتر 3 مقرر میشد که ان هم از سویه شیما خانم بسیار بالا است.
دوم اینکه دوتن از یک فامیل و ان هم در یک کشور و دریک زمان.
سوم اگر هم مقرر شده بودند باید هر دو در دبی و یا ابوظبی مقرر میشد تا بهم در یک منزل زنده گی می کردند هم ایشان از زنده گی زن شوهری شان مستفید می شدند اگر چه این ازدواج یک از ادواج سیاسی و نفعی واقتصادی بود که اخیرا با فرار خانم شیما بعد از ختم وظیفه شان در کانادا به طلاق انجامید و اقای ابراهیمی بغیر از خانم شیما 3 خانم دیگر در کشور های مختلف دارد و همچنان به بودجه دولت منفعت می رسید بجای دو منزل یک منزل به کرایه میگرفتند.
چهارم اقای عبدالباری ابراهیمی خلاف تمامی این قانون شکنی ها بعد گذشت 3 سال در دبی و ان هم بدون کدام دست اورد همزمان بحیث سکر تر اول در جنرالقنسلگری استنبول مقرر گردید و قابل یاد اوری است که این اقا در دوران حکومت استاد ربانی مرحوم به کشور سودان بحیث سکرتر اول مقرر گردیده بود با استفاده از پاسپورت سیاسی با خانم دیگر خود به هالند پناه گزین شد بود و لی بدون کدام سوال که فرار با پاسپورت سیاسی یک خیانت عظمی در کشور هایکه خود را محترم می شمارند پس به وزارت خارجه مقرر گردیده حال خود شما قضاوت کنید و شاید بعد از گذشت چند وقت خانم شیما با پاسپورت کانادای خود به وزارت خارجه بحیث سفیر مقرر شود.
بنابر این هیچ شکایتی از ادرس جان نیست
عبدالنافع همکار وزارت امور خارجه

>>>   این ...دوازده پاس راباید هر چه عاجل به مرکز خواسته شود
اجمل کابل

>>>   چرسی در کابل کم بود که یکی دیگه اش را نیز از فرانسه به کابل می فرستند.

>>>   امانی برای حیدر کارهای را میکرد که اینجا به تحریر آوردن اش شرم محسوس میکنم
کارمند تشریفات

>>>   در هفت صد کارمندان وزارت امورخارجه 350 دوازه پاس هستند که در آن جمله این آقا هم شامل است. در وزارت خارجه کسای کامیاب هستند که یا چاپلوس باشد، یا دوازده پاس ، ویا در امنیت و یا زوردار باشد، دیگر جای برای لیسانس، ماستر و دوکتور نیست
اکرمی- اسلام اباد

>>>   در سفارتهایکه از مستشار وزیر مختار گرفته تا مستشار و سکرتر اول کار های امور قونسلی را پیش میبرد از آن باز توقع ای دیّپلوماسی نداشته باش

>>>   آرزو دارم که هرچی زود تر به پنجه قانون سپرده شود.
نقوی

>>>   واه خدا کند که حقیقت داشته باشد

>>>   این موضوع کاملا واقعیت دارد.آقای ادریس بر علاوه اخذ رشوه به فساد اخلاقی نیزمتهم است او درزمان ریاست منابع بشری یک تعدا دکارمندان بخش اناث وزارت را مانند آقای عبدالحی حیدر به نام اینکه ایشان را در سفارت خانه ها مقرر میکند سؤ استفاده اخلاقی نموده وبنابر ملحوظاتی نام این خانم ها را نمی نویسم.
بشیر
کارمند وزارت

>>>   ملالي جان نيكه شمارا نوبت نرسیده بود یا چطور

>>>   از شتر سوال کرد که گردن تان خیلی درازاست . شتر گفت دیگه کدام جایم درست است که گردنم باشد . این دولت از 300 سال پیش از بنیاد خراب بود و شما نمیبنید که سخن گوی کرزی در خارج خانه پاکی میکرد و امروز سخن گوی کرزی است . سفارتخانه ها هم ازین بهتر نیست .

>>>   نویسنده محترم !
کارمندان وزارت خارجه همه و همه با جناب امانی معرفت دارند و ایشان را خوب میشناسند و از دوستی شان افتخار میکنند . ایشان تنها دوازده نفر دوست ندارند بلکه با اکثریت کارمندان دوست هستند و در زمان که ایشان ریس منابع بشری بوده شاید بیشتر از 100 نفر مقرر شده باشند و در قسمت چرسی بودن شان باید گفت که حقیقت ندارد اگر هم داشته باشد مسله شخصی است . اگر کار خوب نیست پس چرا ریس جمهور چرسی است بابایت(ظاهر شاه ) چرا میزد خودت هم شاید یا چرسی باشی یا شرابی اما آن هم مسله شخصی خودت است . در قسمت داکتر صاحب حیدر از وقتی که ایشان در وزارت خارجه آمده واقعآ وزارت خارجه فعال شده و اینکه در اواخر لودین معین سیاسی با نوشتن این چیز ها توسط افراد بی سواد و نادان مانند خودت میخواهد از آب خت ماهی بگیرد او خودت را مانند کاغذ تشناب استفاده دارد متوجه باش و یک نصیعت دیگر که وقتی اسم خودت را نوشته نمیتوانی حد اقل یک اسم مردانه انتخاب کن چون کار های زنانه ات باعث شده که اسمت را هم اسم خانم ها را بگذاری به اینده ات خوب نیست مامورین وزارت خارجه همه میدانند که گپ چیست .
عباس از وزارت خارجه

>>>   سلام به هم خوانندگان محترم
من یکتن از کارمندان محلی سفارت افغانستان در ابوظبی که اقای امانی را از نزدیک میشناسم یک شخص نهایت دلسور وطنپرست و مهربان میباشد، لیاقت و شایستگی ایشان در دوره کاری ایشان از هیچ کسی پوشیده نیست اما کمی شرم کنید خدا را حاضر بیبینید و از تهمت بستن پرهیز نماید آیا پیش خداوند رفتنی نیستید؟ حتی از بعضی همکاران در دوره کار شان چی قبل از ابوظبی و چی بعد از ابوظبی میشنویم که ماشاء الله واقعا جوان با استعداد است و رشت سریع شان باعث همه این بد بینی ها نسبت به موصوف گردیده است. اگر به واقیعت اقای امانی را بشناسید انگاه هیچ وقت به خود جرات همچو نوشته های کینه امیز را به خود نمیدهید.

>>>   اقای قریشی هیچگاه این تهمت ها را به امانی و یا به کسی دیگری نه بسته و نخواهند بست من ایشان را درست میشناسم

>>>   اگر ادریس انسان بد و چرسی و رشوت خور میبود شاید در این مدت نمیتوانست در وزارت به کار ادامه بدهد و من صنفی اش استم خوب به تمام معنی شناخت دارم به وی. حتما شما انسان های حسود هستید اگر لیاقت و ظرفیت اش را نمی داشت شاید به این مقام ها نمیرسید. کمی پیش وجدان خود فکر کنید و خدا بترسید شاید روزی شما را هم همین اشخاص به تهمت بیگیرند اگر کدام دشمنی شخصی با امانی دارید بفرماید شخصا به خودش بگوید این عمل ناجوانمردانه است باور کنید صد در صد ناجوانمردانه کمی عقلا فکر کنید . تا جایکه من می شناسمش حتی یک اطاق شخصی هم از خود ندارد اگر کسی رشوت داده لطفا با اسناد ثابت بسازد و اگر از کسی تقاضای نا مشروع نموده باشد لطفا بگویند که اینها کی ها استند ؟ من بسیاری از کارمندان وزارت امور خارجه را میشناسم ولی چی زن دختر مرد پیر و جوان از ایشان به نام نیکی یاد میکنند. شما اگر لیاقت و ظرفیت دارید به زور ان پیش بروید نه به پروپاگند های نا حق که باعث نام بدی یک شخص شوید

>>>   همگی مقامات وزارت امور خارجه اقای ادریس را می شناسند هیچگاه این چنین تصمیم را نخواهند گرفت دلتان جمع باشد

>>>   کبیر فراهی معین اسبق و سفیر فعلی افغانستان در چک یکی از چکیده های سخت بدنام و مفسد شاخۀ خلق حزب دیموکراتیک و چاپلوس معلوم الحالی که در یک جمله از حضور صافدلی آقای سپنتا حد اعظمی استفاده را در کشاندن جنایتکاران کمونیست به عرصۀ وزارت امور خارجه و سپردن مسؤولیت های بزرگی به آن سهم اعظمی داشت.
مثلاً رشد صمد خان، ماما خسر و سفیر داکتر نجیب. بهین و غیره از نفوذ این شخص سرچشمه گرفته و بخصوص در بازی قومی و زبانی شخص آقای فراهی وزارت را سخت لطمه زد و خورد ساخت.
بخاطر که حرف به درازا نکشد چند موارد دیگری را یاد نموده و داوری را به دوستان محول می سازم.
1- تقرر آقای محسنی از اقارب آقای فراهی شاید پسر کاکا، طی 6 ماه کسی که از اطلاعات و فرهنگ آمده و عرق خشک ناشده جنرال قونسل در شهر کویته کشور پاکستان مقرر گردید
2- تقرر آقای جیحون بحیث سفیر در آسترالیا که شنهادتنامه های جعلی او ورد زبان هاست. فکر میکنم دوستان داستان های ایشان را که در سفارت آسترالیا انجام داده اند ، از طریق شبکه های انترنتی مطالعه نموده اند.
3- تقرر آقای حضرت وهریز که قبلاً تایپست در سفارت مسکو بودید ، بحیث مستشار وزیر مقرر شدند.
4- تقرر یاسین رسولی که یکدم از بست دهم به بست اول مطالعات و استراتیژیک آمده و بعد بزودی مستشار سفارت لندن مقرر شدند.
5- تقرر یکی از برادر زاده های خانوادۀ رییس جمهور که او را در وزارت بنام ( گوساله ) میشناختند و فقط دو و یا هم سه ماهی زیر نظر آقای فراهی تشریف آورده و فکر میشود که به لندن مقرر شده اند.
6- تقرر خانم ناهید به لندن و داستانهای پیهم او
7- تقرر خانم حکیمه (مشعل) به کانادا و داستانهای ناخواندۀ وی
8- تقرر آقای سید انور سادات که قبلاً سکرتر محلی در مسکو بود، بحیت مستشار به اوکراین مقرر شدند و ده ها هزار دالر عواید صکوک سفارت مسکو را به جیب خود زده و در حال حاضر قضیه در لوی سارنوالی است تا در مورد سید انور سادات تحقیقات همه جانبه صورت گیرد.

عبدالغیاث توخی جنرال قونسل در کانادا

>>>   فساد بی حد و حصر در ادارات دولت؛ که در واقع به یکی از عمده ترین عوامل ناکامی در طول ده سال گذشته مبدل شده است تنها محدود به وزارتخانه ها و ارگان های بیرون از قصر ریاست جمهوری نمانده است.
آنچه خوانندگان محترم تحت این عنوان مطالعه خواهند نمود، نمونه ای است کوچک از سهیم بودن افراد دست اول قصر ریاست جمهوری و اطرافیان صاحب صلاحیت آقای کرزی، به کارهای غیر قانونی و فساد آفرین.

قرار است اوایل ماه فبروری سال روان ترسایی، رئیس جمهوری کرزی، جهت اشتراک در کنفرانس امنیتی کشورهای عضو ناتو، به شهر مونشن، کشور آلمان سفر کند.
سال قبل که آقای کرزی، به همین منظور، یعنی اشتراک در کنفرانس امنیتی کشور های عضو پیمان نظامی ناتو، به کشور آلمان سفر نموده بود، هوا پیمای حامل ایشان و هیات همراهان، برای مدت یک هفته در فرودگاه مونشن متوقف و خدمۀ پروازی منتظر ختم برنامۀ رئیس جمهور بودند، تا به کشور برگردند.

در جریان آن یک هفته آقای حمید صدیق، رئیس تشریفات، فرصت بدست آورد تا طی یک توافق غیر رسمی و نا نوشته، زمینۀ انتقال محمولۀ ای به وزن 40 تن شامل اسباب و قطعات یدکی موترهای ضد گلوله، از قبیل شیشه ها، دروازه ها، تایر و... مربوط به یکتن از تجاران افغانی الاصل باشندۀ آلمان به نام آقای "یوسف" را توسط هواپیمای ویژۀ رئیس جمهور کرزی و هیات همراهان به افغانستان، فراهم نماید. باید گفت که قطعات و وسایل یدکی خودروهای ضدگلوله نظر به مقرارت دولت فدرال آلمان شامل وسایل نظامی میشوند و نقل و انتقال آنها نیاز به اجازه نامۀ رسمی دولت آلمان دارد.
اما آقای حمید صدیق با نقض صریح قانون کشور آلمان، نه تنها محمولۀ 40 تنی مربوط به آن هموطن تجارت پیشه را بدون مجوز دولت آلمان، به هواپیمای ویژۀ رئیس جمهور بار میکند؛ که صاحب بار یعنی آقای یوسف، را نیز شامل فهرست هیات همراهان رئیس جمهور کرزی ساخته و با وجود اعتراض جدی و شدید مسوولین امنیتی رئیس جمهور، در معیت ایشان به کابل منتقل میسازد.

در ضمن در سفر سال قبل آقای کرزی به مونشن، سکرتر ایشان، دو نوع شیر پودری خاص برای کودکان به تعداد یک هزار جبعه را خریداری و توسط هواپیمای رئیس جمهور به افغانستان منتقل میسازد. ایشان هر باری که به کشور آلمان مسافرت داشته باشند، از کارمندان پائین رتبۀ سفارت افغانستان در برلین، یا هم از آشنایان دیگر شان تقاضا می کنند تا همان دو نوع شیر را برایش تهیه کنند. 500 کارتن شیر پودری برای کودکان تا یک سال و 500 کارتن برای کودکان از دو سال.

اینک در آستانۀ سفر ماه فبروری سال روان، آقای رئیس جمهور کرزی، رایزنی ها و مزایده برای انتقال محموله های تجاری متقاضیان توسط آقای عابد نجیب، کارمند سفارت افغانستان در برلین، و آقای یوسف از تجاران مقیم آلمان، به اشاره و هدایت آقای حمید صدیق رئیس تشریفات آغاز گشته است.
ناگفته نماند که آقای یوسف، از چندی بدینسو به جرم نپرداختن مالیات و تقلب در اطلاعات مالی، تحت پیگرد پولیس آلمان قرار دارد.

ما میدانم که آقای حمید صدیق برای رضای خدا دست به چنین قانون شکنی ها و سوء استفاده ها نمیزند و یقینا مبالغ هنگفتی از این راه بدست میارد، اما در این میان حیثیت و اعتبار (چیزی که این دولت از قبل نیز نداشت) دولت افغانستان را بیشتر از پیش پامال می نماید.

بناء اگر بتوان باور کرد که دم و دستگاه عریض و طویلی به نام "کمیسیون مبارزه با فساد اداری" واقعا به منظور مبارزه با فساد ویرانگر مروج در درون ادارات دولتی ایجاد شده است، پس به چنین افرادی نباید اجازه دهد تا فساد را تا آنجا که ممکن است دامن بزنند!

شاید آقای کرزی و حواریون معظم و تکنوکرات و متخصص ایشان! که شعار دموکراتیزه کردن و قانونیزه نمودن کشور را ده سال تکرار نموده اند، حالا که از دموکراتیزه کردن و قانونیزه نمودن عاجز آمده اند؛ تصمیم گرفته اند تا حتما باید کشور را "فسادیزه" نمایند!
حــــالی درون پــــرده بسی فتنــــه میـرود
تا آن زمان که پرده بر افتد چها کنند؟!

سمیر بدرود، کارمند اسبق وزارت امور خارجه

>>>   افرین بر شما تا به کی به نام این و ان بروی یکدیگر میکوبید تا به کی
شریفی

>>>   صدا و عکس سند شده نمی تواند .
سید انور سادات معاون دفتر

>>>   ایا این واقیعیت دارد که عزیزالله کرزی سفیر روسیه در مسکو دیپلومات های اتی را که خوشش شان نمی امد و از وی فرمان روایی نداشت خلاف عرف دیپلوماتیک بواسطه برادرزاده خود ریس جمهور از کار گشیده اند و انرا به نام این که یا عضو و یا هم با شورای نظار روابطه داشته از سفارت گشیده اند:
- محترم علی احمد بابک
- -- - حفیظالله عبادی
- --- - جنرال غیور
-- - جنرال شریف
-- - دگروال عبیدالله اندر
-- - مجیب فراهی
--- -عبدارزاق بخشی
-- - محمد لطیف بهاند و
-- - محافظ سفارت عبدالجمیل
سید انور سادات معاون دفتر

>>>   ملالی جان فکر میکنم به خود تو نوبت نرسیده است یا از صداقت خود این حرف ها را میزنی به هر صورت موفق باشی که از داخل گپ ها را افشا میکنی واقعآ جرت خوب داری زنده باد تشویش مکن نوبت تو هم می رسد هیش نوش را میبینی.
من تا جای که میشنوم انقدر فساد که به وزارت خارجه است به دیگر وزارت خانه ها نیست . اگر جلو اینگونه فساد گرفته نشود و افراد غیر مسلکی به منیحث دیپلومات به خارج اعزام شود پس باید فاتحه وزارت خارجه خوانده شود .(با این مدیریت ضعیف تان)
لعنت بر آنانیکه به غور وشجاعت مردم افغانستان معامله گری میکنند و مسولین وزارت امور خارجه بدانید که خشم خداوند روزی بالای تان نازل خواهد شد امین
غنی زاده از ولایت تخار

>>>   لطفا خواننده ګان عزیز وقت تان را با افواات بیهوده تلف نه کنید همه در مورد شخصیت امانی کاملا دروغ محض است چون او یک پسر با استعداد است که زود تر با اثر لیاقت وشایسته ګی خود ارتقا نموده بعض ها تحملش را نه دارند و تخریب بیجا میکنند بګزارید که این ګونه جوان ها رشته کار را بدست ګیرند تا به کی پیرو مامورین کهنسال کهنفکر باشیم
مودودی مدیر مطبوعات

>>>   یکی از اشخاص 12 نفر آقای امید نجرابی است که با دادن 10 هزار دالر به ادریس به صفت سکرتر سوم در ریاض مقرر شده و همچنان برای دو تن از برادران خود از وزارت خارجه پاسپورت خدمت گرفتست که اصلا هیچ مستحق پاسپورت خدمت را ندار د.
>>>   امیدوارم که همی امانی گک بیسواد خو زودتر از فرانسه راسآ بره خانه خود چرا که در وزارت خارجه جای بیسواد ها وبد اخلاق ها نیست.

>>>   عبدلنافع جان شما راست میگین من با شما موافقم واقعا که این شیما نصیری بیسواد مطلق بود باید با شوهرش برخورد قانونی شود اگر کدام قانون ونورمی در وزارت خارجه وجود دارد شیما خو گریخت ولی شوهرش خو است و راستی بسیار خانم ها استن که لیاقت مستشاری را د ارند ولی واسطه ندارند مقرر نمیشن مثلا خانم منیره کاظم زاده بیچاره گک ره پوپنک زد ده وزارت چرا مقررش نمیکنن؟؟؟

>>>   أيا اين خانم ها سواد ندارند كه از خود دفاع كنند؟يا خودت تيكه داري مينمودي؟
علي از باغ علي مردان

>>>   باتشکر از برادريکه در فوق از جنايت کاران و رشت انها در زمان معينيت اقاي فراهي ياداورشدن از يک جنايت کار ديگر که دست هاي خودش وهم دست پدراش درخون مردم مظلوم وبيگنا ملت مجاهد و قهرمان اغشته ميباشد فراموش کرده اند وياداوري نسده است بافهم اينکه چهره چنين جنايت کاران پت نماند من به اجازه شما اين جنايت کار را افشا مينمايم اين شخص اقاي يونس فرمان پسر اسماهيل فرمان ريس ضبط وحوالات حکومت سردار داود وفعلان سفير در کورياي جنوبي ميباشد

>>>   كارمندان 12 پاس اگه اناث، چرسي، مورده گاو ويا زور دار باشد بدون در نظرداشت كميسون وغيره عاجل مقرر ميشود. مثل فرشته سعيد . هوتك .خيري .ايوبي . عبير . تالقاني. اغامحمد وغيره ديگران به بي سواد مسمي ميشوند در حاليكه 20 سال سابقه كاري دارند بايد در مورد توجه گردد . به جناب وزير ازين ناحيه كميسيون نان نهاد چيزي نميگويند در غير ان تصميم ميگيرد و خود مامور بيچاره راه ندارد به معين ووزير ديدن كه صداي خود را بلند كند.
مامور متضرر وزارت

>>>   برادران عزیز
برادریکه یکی را خلقی دیگری را پرچمی دیگری را شاه دوست و غیره و غیره نام گذاشته است خودش چه کاره می باشد ؟
اقای طرزی شخصیت فهمیده کهنه کار دیپلومات با تجربه , وزارت خارجه به نام او و دانش او افتخار دارد
اقای جیحون شخصیت تحصیل کرده و با سواد همه با او احترام میگذارند
اقای سیفی نیز شخصیت ایکه همه او را در وزارت خارجه دوست داشتند و لایق و همچنان پر تلاش که نمونه های کار او برای همه در وزارت خارجه هویدا است
اقایایان دیگری نیز انقدر که جناب شما با عصبانیت و تبعیض تحریر نموده اید نیستند
خداوند شما را شفا کامل نصیب نماید تا این استعداد نویسندگی ایکه دیده میشود دارید به جای خوبتر استفاده شود
خالد

>>>   با اظهار تشکر از نویسنده محترمه ملالی جان و همچنان از سایت محترم شبکه اطلاع رسانی افغان.
این اولین و اخرین واقعه نیست که در سایت های انترنیتی بنشر سپرده میشود و یا اشخاص مفسد و فاسد به پست های حساس و ان هم دیپلوماتیک مقرر میگردند و سوال در اینجا است که ایا وزیر صاحب خارجه و دیگر مسولین این خبر ها را مطالعه میکنند و دستیاران شان به اطلاع انها این موضوعات را می رسانند و یانه وفکر نمی کنم همچو چیزی باشد.
خواهش بنده از دوستان و بخصوص کارمندان وزارت خارجه این است تا هرچه بیشتر در مورد همچو فاسد بی نویسند و هم کاپی کنند به مسولین گوشزد کند که فجایع شما دنیا را گرفته است و از هیچ کس پنهان نیست که اقای حمید صدیق ریس تشریفات بی سواد رسوایی ان دنیا را مملو نموده و فقط افشا گری ویکلیکس کافی است ولی مسولین افغانستان با وجود ان هم این چاپلوس را هیچ محاسبه نکرد و همچنان من نظریه برادر ما که مورد مقرری خانم شیما و شوهر شان اقای عبدالباری ابراهیمی نوشته است کاملا تایید میکنم و اقای داکتر حیدر که همه میشناسند که یکی از فاسد ترین و مفسد ترین شخص از نگاه اخلاقی و اداری است از همچو اشخاص فاسد مثل خودش دفاع میکند و فاسد ها به مهارت و وسیله که دارند همواره در هر عصر و زمان میتواند از ان استفاده کرد وخانم شیما که در دوره اقای اسپنتا با چاپلوسی و مهارت شوهرش اقای ابراهیم بحیث مستشار مقرر گردید و شکایت به مقام وزارت گردید که از فامیل دونفر و ان هم بی سواد در یک کشور تعیی شده اند و ماهانه 20 هزار دالر اخذ می نمایند این اقای حیدر از انها دفاع کرد و به این هم اکتفا نکرده بلکه اقای ابراهیمی بعر از ختم وظیفه اش از دبی به استنبول مقرر نمود. پس برادران چرا سکوت اختیار نموده اید بی نوسی و بی نویسید تا این اشخاص فاسد را اقلا به ملت معرفی نمایید و لو مسولین در مور تصمیم نگیرند اقلا در نزد خدای خود شیطان ساکت نباشرد.

احمد شاه عل زی

>>>   جالب است که برخی از جاهلان پرس زدن، نوشیدن شراب و فحاشی فاسدان را یک امر شخصی محسوب میکنند و ایا این دوستان مسلمان و انسان هستند و به قران ایمان دارند در قران کریم شراب را مادر خباثت ها معرفی کرده است و همچنان در حدیث شریف امده است که کسی شراب را را چشیده باشد جنت بر ان حرام است ولی ای افراد به کدام جرات شراب ، چرس و فحاشی را حلال و یک امر شخصی می شمارند.
حقیقتا انسان تعجب میکند خانم شیما نصیری کارمند فراری وزارت خارجه در همین سایت در نظریات خود نوشه بود که شراب خوردن یک امر شخصی است به خود ان شخص ارتباط میگیرد و همپنان از اقای سید جمال فیروز دفاع کرده از انجایکه من با ایشان در امریکا و بلغاریا در یک اتاق زتدگی میکردم شراب مینوشید و نماز های خود نیز قضا نمیکرد . شما بی بینید که جهالت به چهحد رسیده است یک دختر با یک مرد نامحرم در یک اتاق زندهگی میکند و با کمال افتخار اظهار میدارد که شراب مینوشید و نماز های خودرا هم قضا نمی کرد.
جالب دیگر این اقای عبدالباری ابراهیمی شوهر این خود را بحیث مفسر قران هم معرفی میکند وای وای به حال این ملت
عبدالحد علیزاده

>>>   من با تمام مسئولیت گفته میتوانم که؛ این همهء نابسامانی در وزارت از زمان شخص احساساتی، بی فکر و به فکر خودش چالاک و .... اسپنتا آغاز شده است. او که از افغانستان و طبیعت مردم آگاهی نداشت و به دل خودش میخواست ریفورم قایم کند؛ ندانسته به کاهدان زد و امثال بهین خادیست، مرادیان مالیخولیایی و... را در اطراف خود گرفت و وقتی خبر شد که کار از کار گذشته و وزارت خارجه را بی سواد، ...بی بندوبار و در مجموع شعله ای های دهن دریده ای بی حیا اشغال کردند. امروز اگر بخواهیم این افراد را از وزارت پاک کنیم، وقت زیادی ضرورت است و واقعا به یک ریفورم جدید ضرورت است؛ باید شهادتنامه های همه بر رسی شود، سوابق دیده شود و حتی دیده شود که به چه واسطه و به چقدر رشوت و غیره مقرر شده است. من از جناب وزیر صاحب که واقعا شخص سنگین، با کرکتر و در عین حال یک افغان به معنای واقعی کلمه است، خواهش میکنم که از طریق افراد مخلص و با اخلاق مثل آقای قریشی یک کمیسیون مستقل از افراد با شخصیت وزارت که در وزارت کم نیستند تشکیل دهد و یک ریفورم واقعی را قایم بسازد. تا جایی که من خبر دارم 190 در وزارت در پست های دپلماتیک مقرر شده اند که همه شهادت نامهء صنف دوازده دارند. به تعداد 50 نفر کمی بیشتر یا زیادتر اصلا از صنوف 8 به بالا نخوانده اند. همهء اینها باید دراپ شوند. کارمندان دیگری داریم که از سن تقاعد شان دهها سال گذشته است، حتی بعضی از ایشان یکبار تقاعد کردند و دوباره با دق الباب دروازه های چاپلوسی دوباره به وزارت برگشته اند و ده سال میشود که در پست های مهم کار میکنند. از جمله همین عزیز الله امین رئیس اداری که امسال دهسال است که بعد از تقاعد قانونی مصروف کار است و از کارشکنی این وزارت را به اوج بدنامی رسانده است.
من کاملا از ادارهء امروز راضی هستم، ولیکن خواهش میکنم که از مصلحت بینی و زیاد گذشت بگذرند و یک ریفورم قایم کنند.
در ادارهء امروز یک چیزی که قابل لمس است، حیثیت و وقار آنست، ولی این کافی نیست! باید فساد های گذشته از زمان داکتر صاحب عبدالله و در زمان استپنتا و مرادیان هم جنس باز به اوج خود رسیده بود پاک کاری شود!! یا هوووو

>>>   سوال من از کسانی است که از ادریس دفاع میکنند:
ـ آیا ادریس چرس نمی کشید؟ میکشید.
ـ آیا ادریس شراب نمی نوشید؟ مینوشید
ـ آیا ادریس قبلآ کمپیوتر کار بود؟ بود
ـ آیا ادریس تا صنف دوازده از طریق شپی لیسه درس خواند؟ خوانده
ـ آی اسناد تحصیلی عالی وی جعلی است ؟ جعلی است
ـ آیا ادریس برای خود دفتر سوانح جعلی ترتیب نه کرده ؟ کرده
ـ آیا رفقای چرسی خود را با گرفتن رشوه ،تحفه رفتن به دعوت ها این اشخاص ،مقرر نکرده؟ کرده
ـ آیا او از خانم های ساده لوح سؤ استفاده نکرده است؟ کرده است
جوابش را رفقای کم سواد ادریس که در فوق از وی دفاع کرده اند میگذارم
بااحترام
همایون نظامی

>>>   در ارتباط به امانی صاحب صادقانه بیطرفانه میگم که هی گپ هاکاملا دروغ محض است ادریس یک جوان با استعداد مسلمان واز یک خانواده شریف است این نوشته ها کاملا مغرضانه و کینه توزانه است شما یک بار بروید از کارکرد امانی صاحب در ابوظبی اطلاع بگیرد که به چه شایسته گی کار کردند به تمام وزارت خارجه معلوم است که ادریس از اخلاق عالی برخوردار است ویک چیز را باید یاد آور شویم که تمام تقرری ها در سفارتخانه از سوی مقامات بلند رتبه وزرات وحتی ریاست جمهوری صورت میگیرد که هیچ نقشی آقای امانی در تقرر افراد نداشته واین صلاحیت را هم ریس منابع بشری ندارد یک کمی شرم هم خوب است اگر مسلمان استید اگر انسان استید از تهمت دست بکشید دروغ گو دشمن خدا ورسول است
م . ذ کارمند وزارت خارجه

>>>   من تمام نظریات دوستان را مطالعه نمودم وچنین برداشتم که بی عدالتی ها و فساد در وزارت خارجه بیداد میکند وایجاب می کند یک بازنگری در فعالیت های وزارت و جنرال قونسلگری افغانستان در خارج کشور صورت گیرد در غیر آن فاتحه وزارت امور خارجه در مسجد عید گاه کابل خوانده شود .
لعنت بر انانیکه از دست به فساد می زنند .
سید طاهر " غنی زاده " از ولایت تخار

>>>   این چی بد بختی است که در وزارت خارجه جریان دارد؟ کرزی صاحب تا کی میخواهد بخوابد؟
وطندار از کابل

>>>   سلام به همه
به عنوان یک خانم که مدت هاست در وزارت امور خارجه ایفای وظیفه می نمایم هیچوقت و هیچگاه که از امانی این حرف ها را نشینده ام و نه کسی دیگری از خانم های وزارت این چنین موضوعات را به وی نسبت دادند، ایشان یک انسان نهایتا مهربان و شریف استند و همیشه به نیازمند ها کمک نموده اند، در سالها ما از کسی نشنیده ایم که اقای امانی رشوت و یا بداخلافی کرده باشد بنا بد است ...

>>>   یک تعداد کوشش دارند تا با سبوتاژ نمودن مطلب فوق در باره تقرر غیر قانونی اقای ادریس امانی اذهان کارمندان وزارت خارجه با چرندیات نویسی خارج از موضوع مصروف سازند به همه هویدا است که تقرر اقای ادیس امانی چی در پست ریاست منابع بشری و چه در پست مستشاریت فرانسه همه کارمندان وزارت خارجه را شاک داده است تا جای همه میدانند اقای ادریس امانی در سال 1384 منحیث اجیر در بست کامپیوتر کار در مدیریت منابع بشری وقت تقرر حاصل نمود نظر به سوانح خانه پوری شده توسط شخص خودش نامبرده فارغ صنف دوازده هم لیسه دوستی که فعلا انرا الفتح مینامند میباشد قرار بیان دوستان خودش موصوف 12 سال را نیز در 16 سال به پایان رسانیده است نه تحصیلات دارد و نه رویه و اخلاق مناسب پست که در ان تعین گردیده اما وزارت خارجه که بوسیله بیسوادترین و فاسدترین افراد اداره میشود ایا میتوانست شخص بهتر تر دیگر را از ادریس امانی بیابند ؟ البته که نه . باید اضافه نمود که اقای ادریس قبلا طی یک پلان که از سوی عبدالحی حیدر متعصب و اسد عمر طرح شده بود خیلی به عجله در پاریس مقرر شد تعداد از افغان های مقیم فرانسه نیز شاکی استند که اقای ادریس امانی با داشتن پست خیلی بالا حتی قادر نیست تا با یکی از زبان های خارجی صحبت کند چی رسد به زبان فرانسوی که تکلم به ان در فرانسه خیلی مهم است حتی شایعات در وزارت خارجه وجود دارد که پست متذکره در فرانسه در بدل 50 هزار دالر به فروش رسیده است چون برای همه این موضوع تکاندهنده است که چیطور امکان دارد که پست مستشاریت ان هم در فرانسه به یک شخصی دوازده پاس ، فاقد تحصیل و فاقد تجربه کاری و کسی که حتی الفبا زبان فرانسوی را نمیداند اعطا شود . در اخیر اگر شبکه اطلاع رسانی افغانستان حاضر به چاپ سوانح ادریس امانی باشد ما میتواند یک نقل انرا به ساید محترم ارسال بداریم ؟

کارمندان ریاست منابع بشری

>>>   نمی دانم مردم چرا اینقدر پشت خانم شیما نصیری و شوهرش را گرفته اند من این خانم را از نزدیک میشناسم با جرئت تمام خدمت همه خوانندگان عرض میکنم که این ها همه تهمت و دروغ است و اصلا به ان خانم محترم نمی چسپد این نوشته کسانی است که از مقرری خانم شیما به حیث مستشار اتش گرفتند کسی این را نمی گوید که او 7 سال در وزارت کار کرده و یک سال معاون ریاست قونسلی بود بعد از ان پست که امر عادی است به حیث مستشار رفته من قسم میخورم که خانم شیما این سید جمال را اصلا نمی شناسد و ندیده است و یک خانم نهایت با اخلاق اسلامی است این حرف ها همه تهمت است و اینکه به کانادا رفته دلیل اش این است که از خبر های خسته کن وزارت و وصعیت نابسامان ان اگاه شده تصمیم گرفته که دیگر کار نکند بنا رفت به کانادا
لطفا از خدا بترسید اینقدر پشت مردم تهمت نزنید
مها کاظم زاده کارمند وزارت خارجه

>>>   برادران سلام
خوب است که این شبکه مارا از نا آگاهی نجات میدهد و معلوم میشود که دز وزارت خارجهء ما پیشرفت های خوبی صورت گرفته یعنی درسابق در یک سفارت یک مستشار حیثیت معاون سفیر را داشت که همه چیز را کنترول و رهنمائی میکرد. اما امروز شکر از خیرات سر وزیر نالایق ما در سفارت ها درجن های مستشار مقرر میباشد که معاش و امنتیازات آنها هریک تا ده هزار دالر در ماه میرسد. شما فکر کنید که در امریکا همین حالا 9 تا ده نفر مستشار مقرر میباشد. اینها چه میکنند آیا گاهی از وزیر گرفته تا معین های اداری و سیاسی واقای مالک قریشی رئیس دفتر که حامی بعضی ازین مستشاران است پرسیده است که با این قدر مصرف، از اینها چه فایده ای بدست می آید. از یکطرف میگویند که ما ملک بیچاره هستیم که دست تگدی جانب هرکشور دراز میکنیم. از جانب دیگر اینقدر به شاخی مصرف کرفن چه معنی میدهد. آیا کدام نفر است که از این مسئولین وزارت خارجه پرسان کند. مگر در شوری هیچ یک حاضر نیست که وزیر خارجه یا معین را درین رابطه استیضاح کنند. افسوس به ملک بیچاره و مردم بی وسیله و نا آگاه ما. از همکاران دفتر وزیر تشکر که متوجه اعمال آقای مالک قریشی هستند تا روزش برسد و رسوائی آغاز گردد. در سفارت ها ده ها کارمند دیپلوماتیک مقرر میباشد که معاش و مصارف امتیازی آنها ماهوار تا هشت هزار دالر میرسد. اما ضرورت به تقرر آنها درحالت صفر است که خدا میداند در آینده چه خواهند کرد.
همکار شما در وزارت خارجه

>>>   سلام به همه
من صرف يك سوال را ميخواستم مطرح كنم. من ايشان را تقريباً ده سال است كه ميشناسم. چرا در هفت سال كارشان در مركز و سفارت در أبوظبي نامي از ايشان به اين الفاظ بي جا ياد نميگرديد كه بعد از رئيس شدن و به موقف رسيدم شان شروع شد؟ شايد همگي بدانند. اين اتهامات از طرف كساني است كه ديده ندارند. و از بخل شان است. بگذارين تا چي وقت و چي فايده شايد روزي شما هم به تهمت بسته شويد و انگهه پيش خداوند روي دعا داشته باشيد.
و برادريكه حرف هاي يكي از دوستان را انتقاد نموده كه عمل خلاف شخصي نيست. شما به نوشته هاي دروغ چيطور ادعا داريد كه درست است و خود را مسلمات واقعي معرفي ميداري؟اگر واقعا مسلمان استي سرت را به گريبانت پاين كن و به خود و چهار اطرافت نظر كن. شما عيب جوي ناحق داريد بگذاريد خداوند عيب هاي واقعي تانرا حفظ نمايد.
تشكر
دوست واقعي همه تان

>>>   تاسف فراوان بر حال تمام همکارهای وزارت امور خارجه که بدون از غیبت و ناسزا گفتن از انترنت واستفاده از انترنت کدام کار دیگر ندارند ای دوست ای برادر و ای خواهر که به خودت اجازده اظهار این همه حرف ها را می دهی یک روزه خودت نیز در این مقام و پست قرار خواهی گرفت . بس است غیبت بس است توعین تا بکی بشت این او ان بگردیم همه ما میدانیم که افغا نستان صدا ها مشکلی دیگری هم دارد . و همه ان ناشی از بی بند و باری و بی تفاوتی ما افغانها و ما موظفین و مامورین دولتی که بست ها و پست های دولتی افغانستان را اشغال کرده ایم میباشد . بیاید برادر وار و خواهر وار در حل و رفع مشکل بپردازیم حتی اگر نزدیک ترین فرد خانواده و یا یک هموطن ما هم باشد برایش کمک و معاونت نمایم تا از این بد بختی بدر ایم و بیاید بجای استفاده از صرف وقت برای تحریر همچو موارد ابتکار و خلاقیت های خود را عرضه و به نمایش قرار دیم تا این کار ما با عث افتخار و سربلندی ما در جامعه و نزد خدواند گردد . اگر حرف زشت و یا بد زدم از همه اظهار پوزش می طلبم
یک کارمند بسیار عادی و معمولی وزارت خارجه

>>>   ایا کسی میتانه بگویه که همی باری ابراهیمی ده چی دکتورا داره؟؟
فتح محمد از کابل

>>>   اتحاديه معصلان پوهنتون اسلامي ماليزيا اظهارات اسناد جعلي محترم امان اله جحيون را شديدن تقبع نموده وانرا يک دروغ معز ميداند جيحون صاحيب تحصيلات خويش را موافقانه تا درجه ليسانس ماستري ودوکتوراا در اين کشور بپليان رسانيده اند

>>>   سلام دوستان
منکه از دوران طفولت و حتی دوره ماموریت اقای ادریس که حال خوش دارد که بنام امانی یاد شود میشناسم ایشان فارغ صنص 12 هم نیست فقط یک کورس انگلیسی را خوانده و سپس به اثر همین فساد اخلاقی خود به وزارت خارجه مقرر گردید و زمانی دیری نگذشت که با چالاکی در دبی بحیث سکر تر 3 مقرر گردید و مقرر شان در انحا فرصت خوبی بو د برای تقدیم نمودن تحفه و تقدیم خدمات لوجیستکی برای معین صاحب اقای حیدر در هوتل های دبی که واقعا این خدمات قابل قدر اقای امانی صاحب پیش چشم اقای حیدر و حمید صدیق ریس تشریفات را گرفته ایشان را بحیث ریس منابع بشری مقرر نمود .
در وزارت امور خارجه یک کسی پیدا نشد که سوال کند که جناب عالی شهادتنامع 12 هم ندارد و دوم اینکه موصوف سکرتر 3 بوده چطور یکبار ریس منابع بشری که مهترین پست است مقرر گردید و اقای امانی با تکیه زدن در این پست حساس که همه مقرری ها بدست ان است باز هم خواست اخلاص بیشتری با اقای حیدر معین ادری و اقای حمید ریس تشرفات تقدیم نماید تا در ایند در یکی نماینده گی به پست مهم تعین شود که همانطور نبز شد.
در ابتدا این شخص دختران مقبول و زیبای وزارت خارجه را بدور اقای حیدر و ریس تشرفات توظیف نمود که همه کارمندان وزارت خارجه شاهد ان است که دفتر اقای حیدر را خرم سرای نام گذاشته بودند و بعد از ان دیری نگذشت که در دفتر اقای ادریس چندین کبیلوگرام چرس پیدا شد و حتی ریاست امنیت از سگ های پولیسی حهت دریافت چرس و مواد استفاده نمودند که ان هم به جناب عالیقدر وزیر صاحب و دیگر مسولین وزارت امور خارجه بخوبی معلوم است.
بنابر فجایع اشکار اقای ادریس امانی که دیگر مشاهده شکل چرسی ان در وزارت امور خارجه برای کارمندان قابل تحمل نبود اقای حیدر نامبرده را بحیث مستشار وزیر مختار و ان هم در فرانسه مقرر نمود وبا شکایت های متعدد امنیت ملی و برخی ارگان های دیگر مپیشنهاد وزارت خارجه از جانب ریاست جمهوری پذیرفته نشد واین بار اقای حیدر از صلاحیت خود کار گرفته ایشانر به اضای وزیر خارجه بحیث مستشار در فرانسه مقرر نمود.
در ارتباط همان 12 نفر که اقای ادریس و اقای حیدر خلاف همه قوانین وزارت امور خارجه مقرر کردند باید گفت انها بیشتر شان خانم های هستند که رابطه عاشقاته با این دو نفر داشتند و روز ها در هوتل انتر کانیتل و سیرینا با اقای حیدر و اقای حمید صدیق دیده می شدند که وظیفه اقای ادریس فقط رهنمایی تا انجا بود.
عبدالولی همکار کارمند وزارت امور خارجه

>>>   جالب و عجیب وغریب که برخی از عالیجنابان بدون در نظر داشت اخلاقی و ایمانی همچو انسانها مانند اقای عبدالباری ابراهیمی و خانم شان شیما دفاع میکنند و هم فرار ایشان را علت بی نظمی وزارات خارجه را محسوب می نمایند ویا اینکه شیما جان به نام مستعار نوشته است واز خود دفاع نموده و گفته است که اورا خوب میشناسد. قراریکه اقای ابراهیمی و شیما را می شناسم به حرف ها اصلا فکر نمی کند چون تربیه شان همینطور بوده است و ایا کسی از سفر خانم شیما در امریکا وبلغاریا با اقای سید جمال فیروز انکار کرده میتواند و خود شان به زبان خود اعتراف نموده است و ایا کسی انکار کرده میتواند که خانم شیما همسر چهارمی اقای ابراهیمی نیست و ایا کسی انکار کرده میتواند که اقای ابراهیمی در سوداتعیت شده بود و با استفاده از پاسپورت سیاسی با خانم دمی خود به هالند فرار نمود و باز دوباره خودش وخانم چهارمی اش یعنی شیما خانم نصیری بدون کدام سوال و خلاف تمامی نورم های دیپلو ماتیک به یک کشور مقرر شدند و ماهانه بیشتر از 20 هزار دالر را بعنوان کرایه خانه ومعاش اخذ میکردند و ایا کسی انکار کرده میتواند که شیما بعد از ختم وظیفه اش به کانادا فرار نمود و انجا قلمداد نمود که بخاطر فساد ادری افغانستان وخطر جانش فرار نموده وایا فرار نمودن با پاسپورت سیاسی یک جرم نیست و ایا انکار کرده میتوانید که اقای ابراهیمی خلاف تمامی قونین وزارت خارجه همزمان با ختک وظیفه اش در استبول مقرر گردید و ایا انکار کرده میتوانید که اقای ابراهیمی به زبان ترکی و انگلیسی و همچنان کمپیوتر اشنا نیست و اگر دوستان باور تدارند به سوانح انها به منابع بشری وزارت خارجه مراجعه نمایید و منکه که یقین دارم همه تان می دانید ولی میخواهید دیگران را جاهل بسازید. ایا جوانان تحصیل کرده ما در وزارت خارجه سال ها ایفای وظیف نمودند حق ندارند که اقای ابراهیمی با همه این فجایع بار سوم وچهارم به خارج مقرر میشود بخدا قسم شرم است و جای خجالت است و این را هم می دانم که خانم شیما به با فرارنمودنش در کانادا به ارمانهای خود رسیده دیگر پس نمی اید چون در وزارت خارجه بی نظمی است تا اینکه سفیر مقرر شود ولی باید حقیقت هارا بیان کرد و جنایت کران را اشکار نمود تا دیگر ابروی افغانستان به باد های تند از این اوباشان ندهند.
ولی الله شاهین وزارت خارجه

>>>   در جواب برادر ما که سوال کرده که اقای عبدالباری به چه دکتورا گرفته است . اقای ابراهیمی بسیار به درجه پایین از پوهنتون دعوت جهاد شیخ سیاف در پشاور در علوم اسلامی لیسانس گرفته است که ایشان متاسفانه از اسلام هم بسیار فاصله دارد و حتی به قران هم استغفر الله بخاط خوشنودی اسپنتا و اقای عبدالحی حیدر که خانم عسوی و پواندی دار توهین میکند و هیچ نوع باور به ارزش های اسلامی ندارد وایشان جهت فراگیری فوق لیسانس به کشور سودان سفر نموده است که انرا ناتکمیل به کشور هالند با استفاده از پاسپرت سیاسی پناه گزین شد و بعد از اسناد جعلی ماستری و دوکتوراه را به چالاکی ساخته پس بدون کداک پرسان و سوال به واسطه اسپنتا بحیث سکر تر اول در دبی و خانمی چهارمی شان یعنی شیما خانم بحیث مستشار در ابوظبی همزمان مقرر گردیدند و اقای ابراهیمی از ان جایکه اسناد تحصیلی حعلی را داشت بسیار تلاش نمود که بحیث استاد در یکی از موسسات تعلیمی کشور های عربی مقرر شود ولی همه می دانیستند که اسناد ان جعلی است و همچنان به هیچ از زبانهای خارجی اشنانیست و بیشتر از دول سال بحیث کرمند محلی در جنرالقنسگری دبی کار میکرد و شما خود تا فکر کنید که اقا اگر واقعا دکتورا می داشت دوسال بحیث کارمند محلی کار میکرد و انها در کشور های عربی مانند دبی.
این بود سوانح جعلی اقای ابرهیمی و شهکاری های ان با خانم شما جان

>>>   من خودم یکی از کارمندان محلی سفارت افغانستان در ابوظبی بودم و در جریان 4 سال که ادریس جان منحیث سکرتر سوم ایفای وظیفه داشت ایشان به جز از چاپلوسی به اقای فرید ذکریا دیگر قادر به انجام هیچ کاری نبود اقای ادریس با سو استفاده از رویه و اعتماد که اقای سفیر با تمام کارمندان خود داشت همیشه پرابلم ایجاد میکرد ما به اقای ادریس لقب خوش گذرانی بیکاره را داده بودیم اما با وجود حوصله زیادی جناب ذکریا اکثرا عدم کارایی و ضعف تحصیلی وی باعث عصبانیت سفیر میشد که حتی چندین بار موضوع تا مشاجره لفظی پیش رفت اما هر بار اقای ادریس می گفت من پروا هیچ کس را ندارم . زمانی از تقرر وی بحیث ریس منابع بشری باخبر شدیم همه شگفت زده شدند بعضی ها میگفت که نه شاید اشتباه گرفته باشیم چون چیطور ممکن است که نامبرده به حیث ریس منابع بشری وزارت خارجه مقرر گردد اما دیر نگذشت که یک تن از کارمندان ما که جدیدا به حیث کارمند محلی تعین شده بودن و جهت پیشبرد کار هایش به کابل رفته بود از طریق تلیفون به ما اطلاع داد که راستی ادریس ریس شده است ما همه خندیم و گفتم پس اگر ما به کابل برویم حتما معین خواهیم شد و حال سرحد ادیس جان به مستشاریت در فرانسه رسیده اگر همین حکومت کرزی تا یک سال دیگر دوام کرد به زودی وزیر نیز خواهد شد . در اخیر میخواهم برای ادریس جان میگویم که بخور و بخور چون اگر قانونیت و عدالت حاکم شد به امید تقرر سکرتر سوم نیز 10 سال انتظار خواهی کشید .
البرز

>>>   در بالا از منفک شدن عابد نجیب از سفارت افغانستان در برلین خواندم که منحیث شاهد انرا تائید مینمایم. از عابد نجیب در وزارت خارجه اسناد و مدارک زیادی وجود داشت که همه در سالهای قبل هنگام دوره اول کاری وی جمع اوری شده بود. حالا در وزارت نظر به اتفاقات جدید و شکایات مجدد تمامی این اسناد جمع اوری و ارائه گردید.از جمله حساب باقیداری وی از سالهای قبل از جنرال قونسلی افغانستان در بن. چند تن از هم پیک های شراب عابد نجیب عبدالحی معین اداری و حمید صدیق نیز از وی فاصله گرفته اند.
کارمند وزارت خارجه

>>>   سلام
و این هم جواب نام مستعار (همایون نظامی) منحیث یک کارمند وزارت
اول دروغ شما هویدا است که اسم شما همایون نظامی نیست و خواسته اید از ان به حیث یک وسیله کار گیرید که این تمامی ادعاهای شما را مثل نام تان دروغ ثابت میکند.
دوم اقای امانی در سال 81 از طریق یک امتحان داخل وزارت شدند و بحیث کارمند رسمی نه اجیر و در رابطه به کارمند کمپیوتر اکثر مامورین انزمان نسبت نبودن بست در ان بست ها تقرر حاصل نمودند مثل حضرت وهریز دانشیار و غیره و ایشان برای مدت کوتاهی در ان بست بودند بحیث کارمند رسمی نه اجیر
سوم ایشان تحصیلات خویشرا الی مافوق لسانس تمام نموده اند و به لسان های دری پشتو انگلیسی و عربی تسلط دارند
چهارم هیچگاه ایشان نه چرسی بودن و نه شرابی و شرکت نمودن در مهمانی ها یک امر معمول و نشانه از دوستی است مثلیکه شما از این معاشرت محرومید و ایشان بار ها از طریق مقام عالی ریاست جمهوری و وزراء امور خارجه مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته اند و واقعا یک کارمند با استعداد استند و همگی میدانند که استعداد شان دشمن شان شده است. در رابطه به تقرری ها به دست امانی نبوده و در دست هیچ یک از روسای منابع بشری نخواهد بود زیرا تمامی تصامیم خود شما میدانید که در مقام وزارت اخذ میگردد و متاسفانه جنجال و سخن های پوچ مثلی شما را مسوولین منابع بشری میشنوند
پنچم به خانم ساده لوح ( که شاید از خود شما باشد) نصحیت نماید که وزارت خارجه جای خانم های ساده لوح نیست که از خود دفاع نتوانند و یا بخاطری رسیدن به یک مقام مورد سوء استفاده قرار گیرند
و در اخیر اگر بار دیگر کوشش کردی چتیات بنویسی حتما تمام مشخصات ات را به همین سایت نشر خواهم کرد چرا که خوب درست می شناسمت باز اگر توان دشمنی را داشتی از نام خود استفاده کن
باز هم خواهش برادرانه من از تمامی شما اینست که به هیچ کس تهمت نبندید کار عاقلانه و خردمندانه نیست و آینده خوبی ندارد باز هم تصمیم به دست خود شماست. ایا به کدام سایتی از کشور های دیگر مراجعه نموده اید ؟ ایا دیده اید که کارمندان دولتی بخصوص از وزارت خارجه یکدیگر اینطور رسوا و ذلیل نمایند؟ کمی فکر کنید بگذارید که بالاخره ای وطن جور شود به این دلایل و کینه ورزی ها وطن جور نمیشود. بلکه دشمنی کینه و کدورت بین شما بیشتر میگردد و یک روز تو میگی و یک روز کسی دیگری علیه تو. شاید زندگی شما در همین موضوعات ضایع گردد و حتما روزی پیشمان خواهی شود اما انزمان پیشمانی سودی نخواهد داشت.
از سایت محترم تقاضامندم که حتما نشر نمایند
کاکه وزارت

>>>   چیزیکه دوستان در مورد عبدالحی حیدر نوشته اند، همه درست است. من نیز او را برای مدت سی سال میشناسم و مدتی هم او در نزدیکی های ما در شهر بولدر در ایالت کالورادو زنده گی مینمود که در آنزمان نیز از پول اتحادیۀ افغانها سو استفاده های زیادی نموده است که همه افغانهای مقیم کالورادو از آن خبر دارند.
رحیم رشیدی

>>>   گیریم که اقای امانی برطرف منفک شد فایده اش به شما چی؟ خدا را حاضر دانسته جواب بدهید ایا مفادش به شما میرسد یا به شخص ثالث؟
راستی خجالت اور است تهمت زدن و دروغ گفتن همگی میفهمند که گاو سیاه است و شیرش سفید هرچه که است یا باشد پس شما چرا گناه میکنید و یک شخص را بدنام میسازید؟ گاهی به خود و یا فامیل خود فکر کردیده اید؟ اکر همچو موضوعات نادرست در رابطه به شما نشر شود انگاه دوستان فامیل و همکاران چی قضاووت خواهند کرد؟

>>>   اگر این نوشته ها از مامورین وزارت خارجه که خود را دیپلومات های واقعی میدانند با شد مرحبا به این دانش و تخصص و من میشرمم که چطور کارمندان سیاسی یک کشور راز های داخلی وزارت خود را به همه بیان می کنند و اصلا رازی و محرمیتیکه اصل کار دیپلوماسی است مراعات نمی نمایم .
خالد

>>>   باور کنید که من لازم نمیبینم که از امانی دفاع کنم بخاطریکه همه کارمندان محترم وزارت از اخلاق و شایستگی ایشان با خبر اند،صرف بعضی اشخاص مغرض بیجا کمر تخریب بسته اند. اما خود شان نیز منتظر چنین روزی باشند. کجا کند عاقل کاری که عاقبت بار ارد پشیمانی
دوم از نگاه اخلاقی زیاد بد است که همکاران تانرا ناسزا و زشت میگین قسم است که اشخاص که از این نوشته های رکیک استفاده میکنند نه تنها لیاقت کارمند وزارت را ندارند بلکه لیاقت زندگی در اجتماع را ندارند. از حرف های بیشتر شما بوی حسادت و کینه شخصی می براید خداوند شفا کامل نصیب شما بگرداند و توبه کنید

>>>   قابل توجه شخصی تحت نام ( کاکه + خرابات ) !

اولین اینکه وزارت خارجه جای کاکه ها ، خراباتی ها ، چاقو باز ها ، قلندری ها نیست اگر به درست بودن حرف هایت اعتماد داشتی اسمی دروغی را برایت انتخاب نمی کردی خوب به هر صورت از کاکه صاحب میخواهم بپرسم که اقای ادریس در کدام بخش از کجا و چی وقت سند فوق لسانس را بدست اورده ؟ معلوم میشود که شما در همان پوهنتون که اقای ادریس تحصیلات فوق لسانس خود را به اتمام رسانده ، استاد و یا پرفیسور بودید این موضوع مرا به فکر فکاهی انداخت که میگویند : ( روزی از شخصی پرسیدن چی کار میکنید گفت با برادرم همکار استم گفت پس برادرت چی کار میکند گفت بیکار است ) بنا معلوم میشود که شما نیز مانند شاگرد تان دوکتورا دارید و شبه فکاهی استاد ادریس امانی بودید و دیگر اینکه میشود بگوید امتحان کانکور چی وقت ، از طرف کی ها و در کجا از وی گرفته شد ؟ باز هم مانند همان فکاهی شاید شما مسوول گرفتن امتحان وی بوده و نامبرده در امتحان اخذ شده از سوی شما اول نمره کامیاب گردید ، در اخیر باید گفت ایا ممکن است از اقای ادریس بخواهید که اقلا یک سطر به زبان پشتو ، انگلیسی و یا عربی بنویسید چه رسد به صحبت کردن و تسلط به زبان های متذکره موصوف به جز از صحبت کردن به زبان دری حتی املا و انشا درست ندارد به اقای کاکه میگویم که هیچ چیز پنهان نمی ماند چنانکه میگویند هر انچه که در دیگ است در کاسه میبراید و یا اینکه باز هم مانند فکاهی ، شما هم صحبت زبان های انگلیسی ، پشتو و عربی وی بودید .
ریاست دفتر

>>>   بسیار جای شرم و جیجالت است برای یک کارمند وزارت امورخارجه من فکر میکنم درو قت اخذ رشوت و کار های دیگر خودت انهارا همکاری میکردی چون زیاد معلومات داری و در بعضی از کار ها ترا هم به مقصد دلت میرسیاند
ذکیه

>>>   عرض أدب بشما جوانان
بنده يكي از افغانان مقيم اروپا استم نه ادريس نام را ميشناسم و نه شما نظر دهندگان محترم را. بأور كنيد با خوانش اين مطالب اشك از چشمانم جاري شد و صد ها افسوس نمودم كه شما ها افراد تحصيلكرده و كار فهم افغانستان هستيد و به يكي از لسان هاي خارجي و كمپيوتر بلديت داريد. اما افسوس كه دانش خويشرا عليه يكديگر استفاده مي كنيد چرا عوض الفاظ زشت مطالعه علمي نميكنيد چرا از انترنت به معلومات آفاقي خويش علاوه نميكنيد اخر چرا. لطفا تمام افغان ها را شما چي معرفي ميكنيد اخر. بياد دارم در يكي از شبكه هاي اجتماعي اروپا افغان ها را حذف نمودند بخاطريكه گفته بودند شما اداب و اخلاق نوشتن را ياد نداريد. زياد جاي تاسف است واقعا اشكم جاريست به حال شما ها. از قرار نوشته هايتان اكثريت شما كارمندان وزارت خارجه هستيد يك بار بيرون از اين موضوعات فكر كنيد و وقت تانرا صرف نمايد تا چالش هاي موجود و سر راي كشورتان را بيبينيد و چاره سأزي نمايد از اين پروپاگند ها عذر كنيد. اما خودم سخت ناراحت شدم به حال شما. و افسوس ميكنم. لطفا جشمان تانرا باز كنيد از بدبيني و انتقام جوي خون هزار ها هموطن ما ريخت يا در حالت ريختن است شما روشنفكر ها چگونه به خود اجازه ميدهيد تا عليه يكديگر قرار گيريد.منطقا فكر كنيد به لحاظ خدا بس كنيد و به وطن و مردم خود فكر كنيد. به راه بيرون رفت چالش ها وقت تانرا صرف كنيد. من باور دارم كه برادران و خواهرانم متوجه حرف هاي من خواهند شد. در همين سايت بسا مسايل مهم سياسي نيز مطرح ميگردد كوشش كنيد نظريات سياسي و عاقلانه خود را با رعايت اداب ژورناليستيكي به شكل شايد و بايد ان بنويسيد تا ديگران هم مستفيد شوند و همه جهانيان درك كنند كه افغانها درك و شهور بيدار سياسي دارند ميتوانند أراده سياسي و مستقل خويشرا تمثيل كنند. در غير از اين نظريات منفي و بدبيني شما عليه يكديگر چي قضاووت خواهند كرد خود بهتر ميدانيد. كامياب و موفق باشيد
عزيزي از سويس

>>>   در وزارت امور خارجه میگویند که اشخاص متخصص نیست
من به تمام هموطنان خود اعلان میدارم که متخصصین در وزارت امورخارجه نام خدا زیاد شده این افتخار است
دیپلومات یعنی مامور سیاسی کشور که راز و محرمیت های وزارت و کار خود را در خود دفن داشته باشد ولی متخصصین ما مانند وسایل تولیدی پاکستانی است

>>>   قابل توجه اقای خالد !
من نمیدانم که ایا توان تعریف نمودن سیاست ، دیپلوماسی ، دیپلومات ، تخصص و هم چو مسایل دیگر را داری یا نه ؟ تا جای که از جملات تان معلوم میشود به باور کامل که خارج از توان ات محسوب میشود پس برایت عرض بدارم که راز و اسرار محرم یک وزارت همانا پوشیده نگهداشتن موضوعات مهم دولتی و ملی میباشد نه عدم افشای تقرر افراد بیسواد و کم سواد ، بلکه برعکس در کشور های دیموکراتیک افشای ان نه تنها اسرار گفته نمیشود بلکه وجیبه ملی همه کارمندان یک وزارت متخصص و با مسولیت بشمار میرود اما این بار اول است میشنوم که افشای تقرر افراد بی تحصیل بی دانش که بدون در نظر داشت معیار های لازمه تقرر یافته اند ، محرمات و اسرار یک کشور و یا یک ارگان دولتی پنداشته میشود دوم اینکه کارمندان داخل وزارت خارجه را هیچ زمان دیپلومات خطاب مکن چون دیپلومات به کسی اطلاق میشود که مصروف پیشبرد وظیفه رسمی اعطا شده از سوی دولت فرستنده باشد و از مصونیت های دیپلوماتیک برخوردار باشد نه در داخل کشور . به امید انکه تحصیلات و مطالعه ات را بیشتر ساخته و از تحریر چرندیات به پرهیزی .
میلاد - فرانسه

>>>   خانم شیما نصیری خودت کارمند محلی نبودی بلکه مستشار بودی چطور که یکبار پیشمان شدی؟ امانی صاحب را در سفارت همگی دوست داشت و از اخلاق و پشت کار وی همگی با خبر بودند و بخش اعظم کار های سفارت را ایشان به پیش میبرند و شخص سفیر بی حد و اندازه از فعالیت و ظرفیت شان شاد بود و میتوانید این مطلب را شخصا از خود جناب سفیر صاحب بپرسید شاید مطلب بالا را در رابطه به خود نوشته ئی. که همه روزه سفیر بیچاره و تمام همکاران از دست به فغان بود و هیچ کاری از تو ساخته نبود و همگی در سفارت و مرکز باخبر بودند پس چرا برف بام خود را دیگه طرف پرتاب میکنی. وقتی که سرپرست بودی یادت رفته که هر روز بعد از چاشت دروازه را سرت قفل میکردی و خواب میشدی توبه کو حالی خو فراری استی تو را چی به ای موضوعات را میگی . ما تا فعلا از امانی صاحب به خوبی یاد میکنیم و از خودت نی و تمام افغان های ابوظبی شاهد تمام موضوعات استند. امانی صاحب ادم خوب است که هیچ چیز نمیگه اما تو واقعا کم استی حتی میشود که از واحد علی سوال گردد در رابطه به شما که زیاد دوست دان داشت دلیل اش را خودت بهتر میدانی.
از طرف کارمندمحلی واقعی

>>>   خالد جان کارمند وزارت امور خارجه بسیار تنگ نظری نکن در مورد ارایه معلومات همکارانتان از داخل وزارت تمام مردم شریف افغانستان از عملکرد تان اطلاع دارند, همیشه برخورد زشت در مقابل تمام مراجعین انجام میشود فکر نکنید دیپلومات هستید از کار تان مردم اطلاع نداشته باشد حرف اشتباه است شما کارمندان وزارت مزدور مردم هستید نه بادار مردم وتشکری میکنم از دوستان وهمکارانتان معلومات را با مردم افغانستان شریک ساخته است . بی عدالتی , فساد قوم گرای در وزارت شما به اوج خود رسیده است .
سید طاهر (( غنی زاده )) از ولایت تخار

>>>   حالا که گپ از جعلی بودن اسناد تحصیلی دیپلومات ها در میان است بهتر است سری به اسناد جعلی عابد نجیب بزنید که فقط تا صنف 9 درس خوانده است
یکی از همکاران سابق عابد نجیب در بن آلمان

>>>   متاسفانه شما اصلاح شدنی نیستیت خداوند هدایت کند و رحم کند سر شما مردم بیچاره ای کاش میتوانستید نوشته هایم را درک کنید
عزیزی از سویس

>>>   وای به حال وزارت خارجه، که چین کارمندان ویا به گفته خودشان دیپلومات ها، که همه شان به فکر چی حرف های هستند، یکی را خوب ویکی را بد میگویند، اتفاق پیدا کنید و به فکر آبادی وطن باشید.
منافقت وظیفه مسلمان نیست ، همه باهم یکجا شوید و برای وطن خدمت کنید.
خداوند شما را توفیق بدهد.

>>>   همه روز انتقاد انتقاد بدگوي أيا به خود فكر نموده ايد؟ كه ساعت معاش و وقت دولت بيچاره را مصرف مي نمايد و در عقب كمپيوتر هاي تان به نظر اندازي ميپردازيد عجيب نيست مثل كور خود بيناي مردم. من نظريات برادرانم را كه شما را به يكپارچگي و اتحاد دعوت نموده اند تائيد مي نمايم. اميدبرادرانم متوجه واقعي نوشته هاي اغاي عزيزي أر سويس شوند تشكر أز ايشان

>>>   در وزارت که وزیر خارجه ان وترنر حیوانات باشد اما نداند قلب حیوان در کجا موقعیت دارد با معین که از مکتب حرفوی تخنیک فارغ شده و حتی نمیداند انجن موتر چی کاری را انجام میدهد با اکثریت روسای که یا دوازده پاس استند و یا اهل کسبه ( شاکرد هوتلی ، شاکرد ساعت ساز ، مستری ، کهنه فروش و سایر کسب ها به جز از رشته لازمه وزارت خارجه که همانا دیپلوماسی و روابط بین المللی میباشد ) اما هیچ زمانی خود را کم نمیزنند که نمیدانند بلکه به جز از رشته که در ان بخش تحصیل کرده اند دیگر در هر بخش معلومات دارند یعنی در هر کجای که پول باشد انها ساخته شده و تحصیل یافته همان رشته استند بجز از مسلک خودشان . بنا از ادریس جان اجیر که فارغ صنف 10 بوده و حال به پست مستشاریت رسیده نه باید شکایت کرد این کاری داکتر حیوانات زلمی رسول و مستری موتر عبدالحی حیدر بود که ادریس امانی و امثال انرا در پست های خیلی بالاتر از سویه شان میگمارد از مدتی یست که در وزارت خارجه این روش معمول شده که یک مشت بیسواد را بخاطر اینکه خوب متی و فرمان بردار باشند باید بالاتر از سویه و تقاضا و خواست ایشان پست و موقف بدهی که در این صورت وی خود را غرق در احسان مقامات احساس کرده و دست به انجام هر عمل خلافی به نفع مقامات رده اول وزارت میزنند بنا ادریس جان نیز در عین حالت قرار دارد در مدت کوتاهی به چنان موقف های بلندی رسید که در خواب نیز نمی دید چون اجیر بودن بعدش سکرتر سوم بعدش ریس منابع بشری و بعدش مستشار وزیر مختار در پاریس این را میگویند کار و فعالیت کمیسیون اصلاحات اداری و مطابقت با شعار چون ( سپردن کار به اهل اش ) ها ها ها ها .
افغان های مقیم خارج شاهد استند که از برکت کمیسیون اصلاحات اداری و روند تحت نام ظرفیت سازی در سفارت خانه ها تایتل وظایف تعداد زیادی از واسطه داران بیسواد چنین بوده :
متخصص جهاز بولی و تناسلی دوکتور مسجدی دیپلومات افغان در روم .
مستری بابه جلندر کاردان سلنسر ، دیزل پمپ ، گیربکس مستشار امور سیاسی سفارت افغانستان در واشنگتن .
ظابط شرین اغا قومندان تولی توپچی سفیر افغانستان در برلین .
دیپلوم انجنیر چاربلاق سکرتر اول مسوول بخش تشریفات سفارت افغانستان در اوتاوا .
اجیر و کامیوتر اپرتر نورالدین مسوول بخش حقوقی سفارت افغانستان در پاریس .

وا به حال این ملت و این کشور

>>>   اقای ولی الله شاهین باید بگویم همه چیز های که در مورد خانم شیما وابراهیمی گفته اید غلط است و صحت ندارد شما را بخیلی تان میاید . هردو اشخاص باشخصیت تحصیل کرده ومسلمان اند ونظر به لزوم دید مقامات مقرر شدند.

>>>   دوست عزیز اقای ادریس جان محترم فرق نمی کند این موضوع تا چند وقت محدود روی سایت میباشد و ختم میشود خسته نباشید و خود را تکلیف ندهید به نام های مستعار کاکه و غیر کاره ننویسید و از خود دفاع نکنیدمنکه همکار دیرینه شما هستم و ما وشما ادبیات همدیگر را درست میشناسیم ضرورت به نام های مستعار نیست که خود را ماستر و زبان شناس خاور میانه معرفی کردید و خودن می دانید که اسناد های جعلی را که خیبر بازار پشاور درست کردید و تاریخ ان هم به یاد من است دیگر نیاز به این امر ندارد.
من را مجبور نساز تا جهت اثبات جعل بودن اسناد تان به وزارت های مربوطه مراجعه نمایم و نه خود را پروفیسر معرفی کن همیم کافی است از طریق مدرک جعلی به ریاست منابع بشری و پست مستشاریت نایل شدی و اقلا لقب پروفیسری را به مالکین بگذار من هم می دانم و تو هم میدانی که گپ در کجا است.
رفیق طفولیت تان

>>>   دیپلومات های با تجربه و لایق چرا بالای شخصیت ها اینقدر انتقاد بیمعنی دارید و روی شخصیت کشی تمام نوشته های شما است

>>>   عجب مردم بدبخت استید.که از همه خواس های نیک انسانی تنها بخل وحسادت آن نصیب شماها شده. ..
ا

>>>   میلاد فرانسوی
سواد داشتن تنها نوشتن چند جمله نیست که شما روی ان نوشته های خود را متمرکز نموده اید
من به حال شما خیلی تاسف میکنم که شما با وصف اینکه تعلیم و تربیه درستی دیده اید ولی باز هم فرهنگ مامورشدن وزارت خارجه راندارید زیرا یک مامور واقعی وزارت خارجه روی چنین موضوعات بیمعنی ایکه شما بخاطر کشتن شخصیت ها تحریر نمده اید وقت خود را ضایع نمی سازد .
امیدوارم از کلمات زشت و رکیک اجتناب نموده اندکی بافرهنک ا متمدن امروزه خود را عیار سازی.
خالد

>>>   شما دوستان باسوادان کشور خود هستید
من از سواد شما میشرمم
خالد کاب

>>>   قابل توجه اقای عزیزی !
به عوض این نصیحت های پدرانه کوشش کنید تا خیانت ، جنایت ، فساد دامنگیر وزارت خارجه را افشا و دوستانت را در مبارزه علیه موارد فوق تشویق کنید معلوم میشود شما نیز خلاف تمام معیار های تقرر حاصل نموده اید چون صرف انعده کسانیکه در یک سطح تحصیلی خیلی ضعیف قرار داشته و با استفاده از واسطه به پست های خیلی بالاتر از سویه شان دست یافته باشند مانند موسفیدان دیگران را پند میدهند اما اگر خودش پست و موقف را که خلاف قانون بدست اورده بود از دست بدهد در ان زمان دست از نصحیت های پدرانه برداشته و مسبب اصلی نفاق میشود . چرا نمیگوی که خودت ادریس امانی مشهور به ملازم چرسی استی و یا از چاپلوسانی وزیر و معین اداری متعصب که ملازم را ریس و ریس را ملازم میسازد . نفرین به حکومت و وزارت خارجه که تبدیل به مرکز فساد ، بی عدالتی و اندرز گویان شده .
عملگرا

>>>   گفته میشود که وزیر خارجه اقای زلمی رسول با تیم مافیایی که از متعصب ترین تاجکان ایجاد شده میخواهد تا مانع تقرر کادر های سایر اقوام شوند قرار معلوم تیم مافیایی وزارت خارجه به رهبری زلمی رسول ، عبدالحی حیدر و تمامی روسای وزارت خارجه که همه از برادران تاجک میباشند تصمیم گرفته اند تا به جز از تاجکان دیگر هیچ کسی را حق تقرر را در خارج از کشور ندهند و اگر اتفاقا تقرر در حوزه امریکا و بخصوص اروپا صورت گیرد و شخصی تقرر یافته وابسته به سایر اقوام افغانستان بجز از تاجکان باشد اولا از سوی روسای وزارت خارجه سبوتاژ ساخته شده و در صورت عدم کارایی رده دوم باید عبدالحی حیدر و زلمی رسول منحیث رده اول داخل اقدام شده تا جلو تقرر شخص را بگیرند . حتی این باند مافیایی یک تعداد از پشه یی ، سادات ، سید ، قریشی ، قزلباش ، عرب و سایر اقلیت های کشور را تحت نام پشتون جا زده و از ایشان بر سرکوب پشتون ها استفاده میکنند گفته میشود که تیم مافیایی عبدالحی حیدر مشهور به پشتون ستیز با نیرنگ ( تفرقه بی انداز و حکومت کن ) پشتون را بر علیه پشتون استعمال میکند اقای حیدر با یافتن چندین تن فرومایه و فاسد تحت نام پشتون و نصب ایشان در بعضی از پست ها با معاش سپر سکیل ، نامبرده ها را بر علیه سایر پشتون مانند یک سک استعمال میکند این تبعیض قومی زلمی رسول و تیم فاشیستی اش سبب شده تا تعدادی زیادی از پشتون ها وزارت خارجه را رها کرده و جهت حفظ حیثیت خویش خود را به ارگان های دیگر تبدیل نمایند .
جهت اثبات ادعا فوق میشود نمونه کوچک از قومگرایی را در مقرری های خارجی از سوی تیم مافیایی وزارت ان هم صرف در حوزه اروپا صورت گرفته برای خوانند گان برملا سازیم :

جرمنی
عبدالرحمان اشرف سفیر تاجک
عبدالرزاق یعقوب جنرال قونسل تاجک
محمد بشیر امان جنرال قونسل تاجک
سایر مستشاران و سکرتران همچنان تاجک

انگلستان
عبدالحمید هامی شاژدافیر تاجک
رسولی مستشار هزاره
به جز از پاینده سایر همه تاجک

فرانسه
اسد عمر سفیر تاجک
ادریس امانی مستشار تاجک
محمد قاسم فاضلی سفیر در یونسکو تاجک
سایر پست های سکرتریت همه و همه تاجک

بلژیک
همایون تندر سفیر تاجک
نعیم پویش مستشار تاجک
مسعود مستشار تاجک
سایر پست های سکرتریت همه تاجک

اتریش
عبدالمحمد شگوفان سفیر تاجک
سلیم بهادر مستشار تاجک
سایر همه سکرتریت ها تاجک

اسپانیا
مسعود خلیلی سفیر تاجک
مقدس مستشار تاجک
به جز از ذبیح الله سایر سکرتریت ها تاجک

ناروی
منیژه باختری سفیر تاجک
جاوید مجددی مستشار تاجک
سایر پست سکرتریت همه تاجک

سویس
زلمی عزیز سفیر تاجک
خالد مستشار تاجک
سایر پست های سکرتریت همه تاجک

بلغاریا
محمد داود پنجشیری سفیر تاجک
سایر پست های سکرتریت همه تاجک

اوکراین
محمد اصف دلاور سفیر تاجک
سایر پست های سکرتریت همه تاجک

پولند
ضیا الدین مجددی سفیر تاجک
سایر پست های سکرتریت همه تاجک

منابع بشری

>>>   برادر عالیقدر یقین داشته باشید یگانه نقطه مثبت که در میان جنایت کاران وجود دارد این است که فقط به منفعت و مصلحت خود شان فکر میکنند ونه قوم وملیت خاص جناینت و خیانت پشتو و فارسی را نمی شناسد و اگر میخواهید منافع تان حفظ باشید فقط به خیانت انها تن دهید و جنایت شان شریک شوید پشتو وفارسی را برای رسیدن به قدرا عتوان نکید که این یک جنایت بزرگ در حق ملت مظلوم است و سطح فکری اینها انقدر پایین است که قوم و حتی مذهب را هم نمی شناسند.
بطور مثال اقای ادریس برای اینکه به مقامات برسد خود را در نزد پشتونها پشتو زبان معرفی میکرد و همچان اقای عبدالباری ابراهیمی برای اینکه به اقای اسپنتا و داود مرادیان نردیگ شود به قران و دین مبین اسلام توهین میکرد و همیشه اقای اسپنتا ایشان را یک عالم دین روشن و مدرن توصیف میکرد که ملقب مفتی اسپنتا شهرت یافته بود وروی همین هدف با خانم شیما نصیری که یک خانم ازاد است ازدواج نمود که حتی هیچ کس باور نمی کرد چون اقای ابراهیمی منسوب به یکی از تنظیم های جهادی بود در یکی از روز اقای ابراهیمی با همقطاران حهادی خویش در مجلس حضور یافت که خانم شان شیما نصیری نیز در ان جا بود و وی نمی خواست که دوستان شان اگاه شوند که این خانم ازاد همسر اقای ابراهیمی است در نهایت اقای ابراهیمی مجلس را ترک کرده به دهلیز استاده بود و یکی از دوستان که موضوع را درک کرد اقای ابراهیمی را صدا کرده و به حاضرین معرفی نمود که خانم شیما نصیری همسر اقای ابراهیمی است تا حاضرین درست چهره فریب کار اقای ابراهیمی را بی شناسند.
بنابر این اقایان همه ارزش ها زیر پا کردن و هیچ نوع تعهدی به دین ، قوم و مذهب ندارند.
عاطف کارمند وزارت خارجه

>>>   پیام دوستانه وبرادرانه برای کارمندان غیور و محترم وزارت امور خارجه:
این اولین بار نیست که در مورد نارسایی های کارمندان وزارت خارجه در مطبوعات و سایت های انترنیتی بنشر میرسد و همپنان همه کارمندان وزارت امور خارجه قبل از همه اگاه اند که قانون شکنی ها و فجایع زیادی در رستای تقرری و عملکرد کارمندان وزارت خارجه صورت میگیرد ولی شما غیو ران حالت سکوت را به خود گرفته اید و فقط به نام های مستعار مینوسید و جراات انرا هم ندارید که نام های حقیقی هم بنوسید و این افرادیکه ابروی مردم افغانستانرا در خارج و داخل از کشور در معرض سوال قرار داده افشا کنید و مسولین وزارت خارجه را در جریان قرارداهد متوجه بسازید و اگر امکان ندارد با شجاعت با مظاهره نهاد ها یعنی در داخل وزارت خارجه مظاهره نمایید چنانچه در دیگر کشور ها صورت میگیرد و در نتیجه ثابت شده است که مسولین وزارت خارجه نوشتن همچو موضوعات را کاملا نادیده میگیرد وایا اولین مرتیه است که در مورد ادریس امانی همچو مقاله نوشته میشود بلکه بارها در همین سایت در مورد خیانت و قانون شکنی این جوان مقاله نوشته شد که متاسفانه هیچ کس توجه نکرد و همچنان همه ایان در وزارت خارجه اطلاع دارند و اقای عبدالباری ابراهیمی و خانم شان شیما نصیری را می شناسند که خلاف همه نورم های دیپلوماتیک و قانون تقرری در وزارت خارجه مقرر شدند و این خانم دومی اقای ابراهیمی است که با استفاده از پاسپورت دیپلوماتیک به خارج فرار داده میشود و روی همین سبب امروز پاسپورت سیاسی افغانستان اعتبار خود را از دست داده است و کانا و برخی از دیگر کشور ها به دیپلوماتان افغانی ویزه نمی دهد تا تضمین نشود که دوباره به افغانستان برمیگردند.
پس چرا دوستان مهر سکوت را بر لب نهادند و ایا با تقرری غیر قانونی اقای ابراهیم ها حق ده ها از کرمندان شریف وزارت خارجه ضایع نشده که این سوم بار است اقای ابراهیمی با ختم وظیفه اش همزمان به دیگر کشور تعیین میشود. به اصطلاح عامیانه برادران کمتر غیرت کنید جلو همچو تخلفات را بگیرید در غیر ان نوشتن بیهوده فایده ندارد و نخواهد داشت و جالب اینکه با وجود این فجایع برخی از اشخاص ضعیف از ایشان دفاع مینماید چون می دانیم که انها از منفعت بدست می اورند.
لطف الله حکیمی کارمند وزارت خارجه

>>>   ابلیس چرسی بی آب بود بی آب تر شد.وچلو صاف او و رفقای چرسی اش از آب بر آمد.
میر سیف الرحمن
ریس آرشیف

>>>   برادر غلط کردی. مجددی ،آصف دلاور ،مسعود خلیلی ،زلمی عزیز پشتون اند.

>>>   با این نوشته ها ادریس نزدیک بود بی آب شود.
هه هه هه هه هه هه .

>>>   فکر کنم قشر اندیشمند افغانستان با اقوام مشکلی ندارند بلکه با شایسته ستیزی مشکل دارند. اگر چنین باشد من با ایشان موافقم. ای کاش همه سفیران کشور و یا ریسان و مدیران بلند رتبه همه از یک قوم خاص باشند، یا همه تاجیک، یا همه هزاره، یا پشتون، اوزبیک، بلوچ، پشه یی و هندو. اما متعهد، کارفهم، و وطن پرست. اما افسوس که چنین نیست. پس از تمام دوستان می خواهم اگر چنین افرادی را می شناسند صرف نظر از زبانش و قومش، با ناب ترین جملات ازش استقبال کنند.
نام انسان
مکان فعلن زمین

>>>   دوستان عزیز همه ای تان این نظریات فوق الذکر را مطالعه کردید و هم صد در صد یقین دارید که این اطلاعات درست است.
پس شما اگر واقعا مسلمان و افغان وطن دوست هستید و ایمان بخدا و منفت این کشور دارید با شجاعت کامل این نظریات به گوشاقایان زلمی رسول، داکتر حیدر، معین سیاسی و حتی اعضای پارلمان و مجلس سنا و حتی به ریاست جمهوری برسانید و هر شخص به نوبه خود جهت جلوگیری از فساد وافشای این فاسدین سعی نماید تا اقلا این جنایت کاران از جنایت به حق این دست بر دارند و هم یک روز مشخص را در در وزارت امور خارجه برای تظاهرات علیه این ظلم وستم معین نموده وهمه با شجاعت برای بیرون راندن این فاسد سعی نماییم دیگر کافی است .
ایا برای اقای حمید صدیق ریس تشریفات مادام العمر کافی نیست که بیشتر شش سال با وجود صد ها خیانت و فروش پاسپورت های سیاسی و اخذ ویزه برای خویشاندان در این ریلست باقی مانده و اگر مسولین ما واقغا مسول باشند فقط اظهارت اقای حمید صدیق که در ویکلیکس کشف شد برای محاسبه ان کافی است
احمد ذکی وزارت خارجه


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است