خجالت بکشید همدیگر را متهم نکنید !
از آدرس حکومت نمایندگی می کنند اما تعبیر نادرست از این نظام دارند. باور من این است که آنان باید متعهد به کشور خود شان باشند، نه وابسته به سازمان استخبارات نظامی پاکستان 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۵۵    ۱۳۹۱/۱/۶ کد خبر: 34139 منبع: پرینت

شکریه بارکزی نماینده مردم کابل در پارلمان کشور خطاب به برخی از مسولین در دولت کنونی گفت : شرم آور ترین نقطه همین است کسانی هستند که از آدرس حکومت نمایندگی می کنند و سخن می زنند. اما، چندی پیش خودم شاهد بودم همین کسانی که امروز به حیث سخنگویان حکومت حاضر می شوند و بحث می کنند، از مرکز رسانه های حکومت به این نظام باور ندارند. و تعبیر نادرست از این نظام دارند. باور من این است که آنان باید متعهد به کشور خود شان باشند، نه وابسته به سازمان استخبارات نظامی پاکستان.

در همین حال ، شماری از نمایندگان روزشنبه گفته اند، کسانی که به جاسوسی کشورهای دیگر متهم هستند، ادامۀ کارشان در نظام کنونی برای آیندۀ کشور بسیار خطرناک است.
این گفته ها پس ازآن ابراز می شوند که اخیرأ رییس دفتر رییس جمهور، عبدالکریم خرم ومعین سیاسی وزارت امورخارجه، جاوید لودین که همدیگر را برای جاسوسی به پاکستان و وابستگی به امریکا، متهم کردند.

بربیناد گزارش ها، این دومقام مشاجرۀ لفظی، حتی به خشونت های فزیکی نیز انجامیده است.
گفته می شود که خشونت ها هنگامی آغاز شدند که فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان، جان الن خواستار پایان بخشیدن به لحن ضد امریکایی دفتر رسانه های حکومت، شد.

نمایندگان افزودند که اگر این ادعاها حقیقت داشته باشند، پس چرا رییس جمهور آنان را برکنار نمی کند؟
نمایندۀ مردم میدان وردک در مجلس نمایندگان،غلام حسین ناصری گفت: هنگامی که شاهد هستیم که معیین سیاسی وزارت امور خارجه و رییس دفتر، رییس جمهور کرزی یک دیگر را متهم به طرفداری از ایالات متحد امریکا و پاکستان می نمایند، هنگامی که یک قوه در درون خود یک سیاست واحد ندارد، آیا می شود که از منافع ملی کشور دفاع کرد.

در همین حال شمار دیگری از نمایندگان افزوده اند که اگراین مقام ها جاسوس نیستند پس چرا هم دیگر را به جاسوسی متهم می کنند و چنین گفته های غیر مسؤولانه در کاخ ریاست جمهوری ابراز می شوند.

نمایندۀ مردم قندوز در مجلس نمایندگان، عبدالودود پیمان گفت: آنان که کُرسی ها بند انداخته اند، چرا حرف های ناسنجیده می زنند؟ با این سخنان حیثیت ملی کشور را پائین می آورند. اگر موضوع جاسوسی حقیقت دارد یا ندارد، باید روشن شود.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   اوغان وخجالت کشیدن؟

>>>   بخوانیدوبخندید !
تابباشدچیزکی نگویندچیزها وشماعزیزان هم می فهمیدکه دردرون کاسه نیمکاسه بلکه نه نیم تغاره ایست که هرروزبرای شکم سیرکردن بادارانشان خمیرمیکنند ودرتنورگرم ریاست جمهوری افغانستان می پزند راستی درنامش اشتباه است اما رئیس صاحب جمهور نه فهمیده اند.خرم ( باحرکات مختلف حرف خ معنی مختلف می دهدالبته حرکت اول برای آن شخص قراریکه من میدانم بهتراست) ازبرای خدارئیس صاحب جمهور چندسال متباقی قسم مردم شجاع افغانستان که ازمردن سربریدن ودست وپنجه بریدن نه ترسیدندبه پای صندوق های رای رفتند وشماراانتخاب کردندشماهم حکومت کنیدوخودراازچنگال این وطن فروشان که خودخودرامتهم میکنندخلاص کنیدوآن مفسیدین رابه چنگال قانون بسپاریدوروزی ازشما هم مانند دیگروطن دوستان یادی درتاریخ کشورشود.
زنده بادافغانستان
ذبیح الله راسخ

>>>   من فکر میکنم از زمانیکه رئیس جمهور کرزی و تیمش به حکومت آمدند حیثیت ملی کشور را نابود کردند.
احمد جاوید از استرالیا.

>>>   برداشت من این است هرگاه برای کسانیکه امکانات دولتی +دزدی مساعد نباشد به رسانه ها به ایجاد احزاب سیاسی وگروپ سازی شروع میکنند اماوقتیکه دولت یک کمی امکانات برایشان قائل شد باز خود خدا وطن ...............تمام چیز را فراموش کرده کوشش میکنند که ازدیگران خوب طرغلامی شرق غرب رابکنند

>>>   با عرض احترام و تقدیر
همه می دانند که اقای خرم یک شخص ملی و وطن دوست است واقای جاوید لودین به خاطر اینکه در نزد باداران خود ثابت بسازد که مخلص به انها است چنین اقدامی را در حضور انها نموده است و موقف گیری اقای خرم ثایت میسازد که منافع ملی را از همه مسایل ترجیح میدهد و نباید رسانه ها بلی گوی بوده باشد. اشاره به اینکه اقای خرم را متهم به جاسوسی پاکستان نموده است به همه معلوم است که کی جاسوس است وهمه می دانند و جاسوس انرا میگویند که برای خشنودی باداران خود منافع ملی را نادیده گرفته وفقط بلی گوی باشند

>>>   ماابتداباید تااثبات جرم گمان نیک داشته باشیم لکن ارگانهای نظارتی قوی ومقتدر...تمامی حقوق ومعاش فوق العاده دولتی هاووزراودستگاه دولت ازخارجیان باید قطع شود چراکه الزام اور می باشند ونکته اخیر اینکه امریکاییهاازیک سو ادعای ازادی بیان دررسانه هارامطرح می کنند وازسوی دیگر به لحن اعتراض ازانهاتهدید میکنند ودرامورداخلی حکومتی هم رسمادخالت دارند .نهاد نواندیشان

>>>   اگر ریس جمهور کرزی واقعاً رییس دولت این سرزمین باشد آنها را باید به جزای گقبته های خویش برسانند.
نوریالی

>>>   جاوید لودین خو معلوم میشود که یک جوان پر انرزی است و پرکار است اما نمیدانم که این خرم که همه روزه خون ملت را خورده خورده نزدیک است بکفد و بدستور بادارخود یعنی آی اس آی و راکتیار خ ا ی ن تمام ملت را متفرق ساخته و اگر دیگه درباریان کرزی وخودش درین مورد توجه نکند شاهد یک فاجعه کلان در وطن خواهد بودیم باید که این خایین را محکمه کنند
یا ور از مزار باستان

>>>   به نظر من درک اینکه شخصیت های همچون لودین و خرم شایسته نیستن نسبت به همه به جناب کرزی بهتر معلوم است بدلیل اینکه امثال این شخصیت ها رمز های را می دانند که به اساس آن جناب کرزی بخاطر خاموش نگهداشتن آنها باید قیمت پرداخت کند.

>>>   ریس دفتر ریس جمهور یک کشور در مقابل یک جنرال خارجی با کسی برخورد فزیکی میکند و یا معین سیاسی یک مملکت که دیپلومات کشور است در دفتر ریس جمهور برخورد فزیکی میکند اگر وزیر شود که از یخن خود ریس جمهور میگیرد هردو نه تنها باید بر طرف شوند بلکه به ارگان های قضایی سپرده شوند تا برای دیگران هم یک پند شود . غریب بچه کابلی

>>>   اگر همی خانم بارکزی کاندید ریاست جمهوری شود من برایش رای میدهم و هم رای جمع میکنم
واقعا راست خو میگه
دادمحمد تخار

>>>   در جواب آن برادر که نوشته:بخوانید وبخندید باید گفت که بحال مردم افغانستان باید بخوانید وگریه کنید!‏ که این مردم کی را انتخاب کرده که از آنها ومنافع کشورشان دفاع کند؟ وکرزی وتیم کاریش را ببین که چه اعمال ننگین وشرم آوری را برای افغانستان ومردمش به ارمغان نیاورده؟وچه ها که نکرده ؟ کاری بجای رسیده که به جای اینکه کرزی ازسران کشورهای خارجی درافغانستان حساب رسی کند آنها از سران کشور حساب پس میخواهد؟سران کشور خودشان برای دیگران جاسوسی میکند! پناه بر خدا،نادرچاووشی 

>>>   بسیار دقیق ګفتید این کسان همان کارشناسان و آګاهان امور هستند که قدرت ندارند هرګاه برای شان امکانات دولتی مساعد شد باز نی انتقاد است و نی ملت
کراچی وان کابل

>>>   چیزی که عیان است، چه حاجب به بیان است. همه میدانند که کدام مقام گماشتۀ کدام کشور است.

>>>   اميد نشر شود /
از قضاؤت وطندارانى در شكفتم كه دسترسى به دانش كمبيوتر را دارند وبا اين قضاؤت ساده لوحا نه؟شماكه در موضع كيرى هاى تان بين خرم ولودين احساساتى ايستادكى مينمائد واز هموطن بيسواد ما جه كيله است؟ لودين منافع دراز مدت كشور را با دسايس كه در منطقه عليه حاكميت ملى ما در وجود أجينت هاى معلوم الحال كه سرو كله شان در ميديا ديده ميشود وبا تلاشهاى خرم ها در قصر رياست جمهورى ميخواهند بور ازديد مردم معامله فرداى خودرا انجام دهند ودوستان محترم جامعه جهانى ازين توطئه بخوبى أكاه است ونمى خواهد كه بيشتر ازين فرزندان خود واقتصاد خودرا با زير سوال بردن حيثيت بين المللى شانرا در حمايت ازيك حاكميت غير مشروع وغير شفاف كه تهديدى براى ازبين بردن دست اورد هاى ده ساله شان در مورد حقوق بشر از جمله حقوق زنا ن واين إعلاميه ضد دينى ملا ها ى بيسواد ما نوعى از تمايل وحق دادن به زن ستيزان جاهل اند ازبين ببرد وحاكميت إصلاح نايذير وغرق در فسا د مالى را با اين وضع نا بسامان ملى خودشان كه همواره از تكس ملتهاى شان جهت حكومت دارى خوب وزير سأخت هاى مملكت حاتم أسا كمك ميكند واين كمك ها به دوبى وقطر ويلا ها خريدارى ميكردد ووضع زندكى مردم افغانستان روز بروز خرابتر ميشود .بناء لودين كه اين سيا ست هارا بهتر به تحليل ميكيردوازنارضايتى جامعه جهانى مطلع است كه درفكر تغير حاكميت فساد زاى تيم كرزى وخانواده أش است تا حدودى تلاش خود را به بهبود مناسبات با كشور هاى بزرك را دارد وأما ازانجائكه باند حكمتيار طالبان در حاكميت فراكير است وكر زى تحت الشعاع اين تيم كه نقاط ضعف ،كرزى را بخوبى ميدانند قرار دارد كه سكوت را اختيار نموده است ورنه اين خرم يسر أشيز را به سياست بازى كى شامل ميسازد ؟كه ثابت است كه اين كار بفر مائش داود زى وطالبان ازياكستان صورت حرفته وازينرو نظر دهندكان محترم ازينكه نظر شما را همه أقشاريكه به اين صندوقجه اسرار أميزساخته دست بشر أشنائ دارند مطالعه ميكنند ودر مورد جوهر علمى شما قضاؤت ميكنند وأميد وإرم كه با مسؤليت ودقت بيشتر در ارزيابى هاى خود توجه نمائيد .زيرا اين تحليل هاى شخصيت أقاى لودين وخرم بستكى به سالم انديشيدن انها دارد ودر كذشته نيز خرم به جاقو كشى وزور كوئ هاى خرد نا ورزانه در وزارت اطلاعات وفرهنك شهرت داشت وشما از قواره ظا هرى او وطرز در بر كردن لباس جركين أوكه در قصر رياست جمهورى را شاهد هستيد كه نماد فرهنك كرسى نشينان نيست بلكه نمايندكى از لباس أطرافى ها ميكند منظورم بد ديدن لباس نيست بلكه باكى وصفائ در لباس يوشيدن واو هم در ارك رياست جمهورى وعر بده كشى وبرخورد فزيكى با يك شخص عالى رتبه وممثل عر صه سياست در مقابل قوماندان نيروهاى خارجى وسفير ايالات متحده امريكا ديكر جفا ئ بحال ملت در موجوديت جنين كادريكه دفتر مقام رياست جمهوري را اداره كندنيست جيست ?باً احترام بمقام انسان فرشيد 

>>>   خواهر عزیزم مشکل افغانستان را یقینا کشف کرده ای که یکی مزدور و وابسته به پاکستان و...است وشما مزدور و وابسته به آمریکا، پس دلسوز به کشور که باشد! همین. بحردالدین از ایران

>>>   أقاى كراجى وان شما خودرا با اين لقب يادكرديد وفكر نموديد كه ديكران باور كردند كه شما كراجى وان هستيد ودرين زمانه هركى حرفى را بزبان بياورد از فهواى كلمات او دانسته ميشود كه در بساط خود جى دارد؟لذا شما كراجى وان نيستيد ويكى از طرفداران يارا يا قرص دولت ميباشيد وطرفدار دولت بودن ويا مخالف ان عيب نيست ولى بهتر است كه تحت نام نيك كراجى وان وجوالى وكار كر ودهقان تغير قيافه نداده وازجمله جياول كران عصر حاضر خواهى بود . 

>>>   شکریه جان بارکزی واقعا همین طور که گفته اند درست و واقعیت است
شرم است برای شما وطن فروشان خاینان مزدوران بی غیرت

>>>   عزیزان!
هر کس قهر شود از دهنش هر چیز بیرون میشود. خیلی احساساتی نشوید .
انور
لوگر

>>>   بنیاد کج، عاقبت کج بلاخره حاصل کج.
شرم کسی بکند که شرم را بشناسد و خجالت هم کسی بکشد که خجالت را بفهمد، بهر صورت این کار شان شمعه از خیانت های ملی این وطنفروشان و مفسدین است.
این گروه مفسدین با دین خدا بازی کردن و با خون مردم تجارت کردن و میکنند، اخر برای سفاکان شرم و خجالت هیچ معنی ندارد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است