معاون دادستانی کل :
برای گفته هایم سند دارم
در پی اظهارات اخیر دادستانی کل مبنی بر اینکه معاونش در رابطه با اعلام فهرست افراد بلندپایه دولتی دچار اشتباه لفظی شده است ؛آقای فقیر یار اعلام کرد که گفته هایم مستند است 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۶    ۱۳۸۸/۹/۳۰ کد خبر: 6142 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، فضل احمد فقیر یار، معاون دادستانی کل گفته های اخیر دادستان ارشد را در باره خود رد کرد و تأکیدنمود که گفته هایش نه تنها اشتباه لفظی نبوده بلکه مستند می باشد.

آقای فقیر یار در روز های اخیر اعلام کرد که از میان 21 تن از مقامات بلندپایه دولت که در پیوند با فساد اداری پرونده دارند ، پرونده دو تن از انان پس از بررسی ها تکمیل شدند.

در این لیست نامهاى 11 وزیر اسبق و فعلى، 6 والى فعلى و اسبق و چندین رئیس عمومی، مشاور وزیر و مسئولین دولتى شامل است كه از وقف دولتى سوء استفاده نموده و مبالغ هنگفت را حیف و میل نموده اند.

در این لیست چندین وزیر و والی اسبق حكومت كرزى، وزیران فعلی و تعدادی مشاور وزیران و رییسان عمومی شاملند كه گمان می رود تعدادشان در كابینه بعدى هم عضویت داشته باشند.

در این لیست رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه، حنیف اتمر، وزیر داخله، محمد صدیق چكرى، وزیر حج و اوقاف، جلیل شمس، وزیر اقتصاد، نعمت الله شهرانى، سرمشاور وزیر رئیس جمهور شامل اند.

همچنین در این لیست، اسماى وزراى سابق حكومت كرزى، حمیدالله قادرى، وزیرترانسپورت، اكبراكبر، وزیر مهاجرین، رامین، وزیر زراعت، عنایت الله قاسمى، وزیرترانسپورت، فرهنگ، وزیرتجارت، مسعوده جلال، وزیر زنان نیز شاملند.

علاوه بر وزیران یاد شده، در این لیست نامهاى شیرمحمد اعتبارى، بسم الله بسمل نیز شامل است.

همچنان در لیست والیان، والى ولایت بلخ، عطامحمد نور، والى غزنى، عثمانى، خواجه غلام غوث ابوبکر، والى كاپیسا، والى بدخشان، بازمحمد احمدى و والى اسبق خوست، پتان یاد شده اند كه از موقف دولتى خود سوء استفاده کرده و اختلاس نموده اند.

این در حالی است که محمد اسحاق الکو ، دادستانی کل گفته های معاونش رایک اشتباه لفظی عنوان کرد.

اعلام فهرست نام های 21 تن از مقامات بلند پایه دولتی از سوی دادستانی کل که در رابطه بافساد پرونده دارند به یک موضوع جدی مبدل شده است.

معاون دادستانی کل می گوید پس از آنکه فهرست نام های این مقامات بلندپایه را به مجلس نمایندگان معرفی کرد با مخالفتهایی روبرو شد.وی خاطرنشان کرد که در این باره مدارک مستندی وجود دارند.

دادستان کل روز گذشته با آنکه پرونده این مقامات بلندپایه دولتی را رد نکرد ؛گفته های اخیر معاونش را یک اشتباه لفظی خواند.

آقای الکو گفت پرونده های آنان موجود و تحت بررسی می باشد و ما نمی توانیم انها را مجرم بخوانیم ممکن است اشتباه شده باشد.

این در حالی است که چندی پیش کنفرانس مبارزه ملی مبارزه بافساد درکابل برگزار شده بود و رییس جمهور بار دیگر متعهد به ریشه کنی فساد در کشور شد اما مردم افغانستان و اشتراک کنندگان در کنفرانس مبارزه با فساد به جای اینکه پیام خاصی از سخنرانی وی گرفته باشند همه دچار شک و تردید شده و پیامی که از این کنفرانس انتظار می رفت به یأس مبدل گردید.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که در دستگاه حاکم یک اراده ملی برای مبارزه بافساد بوجود نیاید فساد کماکان ادامه خواهد داشت.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   زنده باشید شما واقعا از اینکه بر گفته های خویش قایم بوده وتاکید بر حقانیت ان دارید همه مردم را خوشحال ساختید فقط متوجه دسایس دشمنان باشید زیرا دشمن داخلی ما  درحالیکه برضد مردم ومنافع ملی ما میباشند خویشتن را ناجی وحامی ملت معرفی منماید پس بر جناب محترم شما است تا هرچه اسناد ودوسیه های را که علیه این مفسدین جمع اوری نموده اید در اسرع وقت به رسانه های داخلی و خارجی تقدیم نمایید . در اخیر موفقیت مزید شما را از بارگاه ذات منان میطلبم .البته شما با این کار انشاء الله چشمان بستهّ آقای لودین را هم باز خواهیدکرد که متاسفانه مدتی است روی هم گذاشته اند .
هروی

>>>   سلام و درود بر جناب محترم و معزز فقیریار صاحب. واقعاً که اثبات نمودید که یار فقیران و درماندگان هستید . همه مردم رنج کشیده افغانستان بدون شک با شما هستند. چهره ای نورانی تان از طریق تلویزون به مردم حرف میزد، چشمانتان با مردم حرف میزد. حرکات چشمانتان به مردم می گفت که شما را دشمنان قسم خورده ای مردم و کشور تهدید هم نموده است. ولی شما استقامت و پایداری تانرا حفظ نماید. چون بزگترین افتخار را کمائی کرده اید.
موفق و کامگار باشید جناب محترم فقیر یار صاحب.
مخلص شما صمیم

>>>   تشکر از شما آقای فقیر یار صاحب!
ما مردم افغانستان بسیار خوشحال هستیم که حد اقل یک نفرعالی رتبه از دستگاه دولتی وجدان شان بیدار است ،
تشکر از شما
براهوی از ولایت نیمروز

>>>   اظهارات ضدونقیض مقامات عالیرتبه دادستانی درموردافشای اسامی افرادواشخاص آغشته به فسادمبین این مدعای ماست که درخودادارات عدلی وقضای رشوت وفسااداری بشکل گسترده آن موجوداست وبه صوت قطع هماهنگی درامورمحوله وجودندارد.
اصلاح رابایدازخودشروع کنیددرغیراین صورت هرگزبه منزل مقصودکه همانامبارزه جدی درجهت محووریشه کن نمودن فساداداری میباشدنخواهیم رسید.
وازطرف دیگرهرنوع شتابزدگی وعجله درموردبستن اتهام علیه اشخاص وافرادبدون شک به اتوریته وشخصیت شان صدمات جبران ناپذیری واردخواهدنمودامیدوارم درزمینه ادرات عدلی وقضای دقت عمل بشتری بخرچ دهندتاخدای نه خواسته آبروی هیچکس ذایل نگردیده وعدالت اجتماعی تآمین گردد.
ازجانب دیگرمگررشوت وفساداداری پدیده یکروزه بوده که به یکباره گی درباره موجودیت وگستردگی آن درادارات دولتی هیاهوی تبلیغاتی براه افتاده وانگشت انتقادبطرف هرفردوشخصی نشانه گیری میگردداین موضوع ایجاب بررسی های کارشناسانه ،جمع آوری اسنادوشواهدی دال برمتهم بودن افرادواشخاص حقیقی وحقوقی به فسادادار ی رامینمایدتا بعداز تکمیل دوسیه های نسبتی شان ازطریق محاکم ثلاثه مجرم تشخیص ومحاکمه عادلانه گردند.
درغیراین صورت قانونآهرمضنونی ازافراد متهم که تابه حکم قاضی عادل ازطریق محکمه جرمیت آن ثابت ومحکوم به جزانگرددهرگزمجرم پنداشته نمی شودوبیگناه است.تشکر
انجینیرعبدالحی رئوفی

>>>   جناب محترم فقیر یار از دلسوزی تان برای ملت مظلوم تان سپاسگذاری میکنم من واقعا افتخاراین را دارم که مانند شما معاون داستان داریم از شما خواهش میکنم که تمام ثبوت ها را در جای درست حفظ کنید که مبادا مانند فیلم های هندی همه آن توسط بدماشان از بین بروند لطفا تمام اسنادها را هزاران کاپی کنید و به تمام این ملت که در راستای مبارزه با فساد شامل اند توضیح کنید از اشخاص که شما ذکر کرده اید صد در صد فسادپیشها اند من خودم کی از دوستان بسیارنزدیک و حتی از اقوام بسیارنزدیک آن هستم ولی چون من توانائی آن را ندارم که برایش بگوییم ولی از شما بازهم تقاضامیکنم که ثبوت ها به صورت درست پراگنده بسازید بین اقوام تان چراکه از این فسادپیشه های اشرار شک نیست ممکن آن را از شما بگیرد کوشش کنید که این بزرگترین جهاد و بزرگترین خدمت شما برای مردم افغانستان است انشاالله پاداش آن را خداوند برای تما قوم تان حتی برای نسل های بعدی تان اعطا خواهد کرد موفق و سرفراز باشید مردم افغانستان پهلوی تان است هیچ هراس نداشته باشید.
بااحترام منیر احمد از کوچه مارمول مزارشریف از این که سواد درست ندارم ممکن اشتبا نوشته باشم ببخشید

>>>   محترم معاون صاحب!
من میدانم که شما به زودترین فرصت مقام تان از دست خواهد رفت به خاطری که شما یاد اوری از اشخاص زورمند و اشخاص که وابسته به ممالک قدرتنمد هستند نمودید. اگر مانند دگه اشخاص چوکی را دوست داری این گپ ها را هسته اهسته بزن تا کسی به درستی نشنود.
شاه محمود هیواد

>>>   سلام دوستان فکر کنم که فقیریار صاحب فکر امریت را کرده تشکر امید است موفق باشد

>>>   محترم فقیریار صاحب
از خداوند متعال تمنا دارم که تشنه گان قدرت موقف شما راحذف ننمایند و در راهیکه روان هستید استقامت و پایداری نصیب تان گرداند و روی لوی سارنوال را سیاه گرداند که با وجود فهمیدن این حقیقت باز هم در مقابل رشوت و یا ترس از بین رفتن چوکی اش حرف های شما را بی اساس میخوانند تا به مرام خود رسیده باشد . خداوند شما را در راه خدمت به وطن و مردم همراهی نماید
خالد از کابل کارته پروان

>>>   محترم فقیر یار صاحب کامیاب باشی <آمین>
تولقم از دوبی.

>>>   جناب فقیریار صاحب !
از اینکه تا این اندازه از خود استقامت نشان داده اید و به سخنان خویش استوار هستید خیلی ها خوشحالم . ولی باید خاطرنشان ساخت که نشود شما را به بهانه اینکه سن شما زیاد است به تقاعد سوق بدهند و یا اینکه شما را مجبور بسازند که از پست خود استعفا بدهید. و من اینطور پیشبینی میکنم که شاید در روز های نزدیک ما شاید استعفا و یا تقاعد آقای فقیریار خواهیم بود.
وطندوست

>>>   جناب فقير يار صاحب از خداوند موفقيت بيشتري را در راه افشاي حقايق و استقامت در مقابل تطبيق حق و عدالت را براي شما آرزومندم هيچگاه تشويش از دست دادن موقف خود را نكنيد چون شما بمردم خويش كار مينمائيد همان وجدان پاك و بي آلايش شما و پشتيباني مردم و شناخت شما با مردم تان كافي است شكر همه خوبي ها را داريد و ازين بيشتر احتياج به چوكي كه با شيرين زباني و كتمان حقيقت حفظ نمائيد نداريد خداوند شما را سر فراز بگرداند و اي كاش لودين هم چند قدمي جاي پاي شما را تعقيب مينمود .
سعادت آرزو از هرات


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است