پاکستانی ها از جده عربستان پاسپورت افغانی می گیرند
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۰۸    ۱۳۹۷/۲/۲۳ کد خبر: 150946 منبع: پرینت

ﺩﺭ کنسولگری ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺷﺘﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﭘﺍﮐﺳﺘﺎنی ﮐﻩ ﭘﺍسپوﺭﺕ ﭘﺍﮐﺳﺘﺎنی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻮﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ تحقیق ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ پاسپورت ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺭ ﺯﻣﺎنی ﺑﺪﯾﻧﺴﻮ ﺟﺮﯾﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻤﺎسی ﮐﻩ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺍﺭﻣﻨﺪﺍﻥ کنسولگری ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﯾﺷﺎﻥ چنین ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﮐﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺎ ﭘﺍﮐﺳﺘﺎﻥﯽ ﮐﻩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺷﺘﻮﻥ می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺑﺪﻝ ﭘﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﯾﮏ ﻓﻮﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﺩﺍﻡ تحقیقات ﮐﻩ ﺁﯾﺍ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻮﺭﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﺍﺳﺖ ﯾﺍ ﭘﺍﮐﺳﺘﺎنی پاسپورت ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﺩﺍﺩﻩ می ﺷﻮﺩ.

ﮐﺍﺭﻣﻨﺪ ﻣﺬﮐﻭﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﮐﻩ ﻫﻤﻪ می دانیم ﮐﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﮐﻭﺭ ﭘﺍﮐﺳﺘﺎنی ﻭ ﺍﺯ ﻗﻮﻡ ﭘﺷﺘﻮﻥ می ﺑﺎﺷﻨﺪ ولی ﺍﺟﺎﺯﻩ تحقیق ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯾﻡ. ﭼﻭﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺟﺎﯼ چنین ﮔﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻠﺖ چنین ﮐﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﮐﺛﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﻮﻡ ﭘﺷﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ است.

وی افزود: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯾﻥ ﮐﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﮐﻩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺭﮒ ﻣﺪﯾﺭﯾﺕ می ﺷﻮﺩ ﺟﻨﺎﯾﺕ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻗﻮﺍﻡ غیر ﭘﺷﺘﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ خیاﻧﺖ ﻣلی می ﺑﺎﺷﺪ.

حاسنات یکتاپرست
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عربستان
پاسپورت
نظرات بینندگان:

>>>   نظر به خواست گلو انهاباید درانتخابات هم رای بدهند

>>>   Baha
یک پاسخ تاریخی یه یک استدلال پوچ فاشیستی
فاشیستان با خشم می گویند: اگرملیت های غیرپشتون افغان نیستند، پس چرا در خارج به نام افغان می روند با پاسپورت افغانی و افغان هم شناخته می شوند.
پاسخ : زمانی که نام سرزمین ما جعل شده، تاریخ و هویت مان جعل شد شناسنامه ها و اسناد ما جعل شد با شرمندگی در خارج هم افغان شناخته شدیم ، همه ملیت های بیگناه غیر پشتون هم محکوم به نام بد افغان شدند و در خارج افغان یعنی وحشی، افغان یعنی دزد، افغان یعنی تروریست، افغان یعنی مافیای مواد مخدر. پس افغان کدام افتخاری ندارد، دردا که ما با نام افغان در خارج چقدر اهانت و توهین می شویم و حتا در میدان های هوایی افغان ها بیشتر بازرسی می شوند تا مواد منفجره و خودکفانی را با خود به هواپیما نبرند. اما افغان واقعی از لجنزار بدویت تاریخ به نام افغان فخرمی فروشد که اگرنام جعلی افغان بر ما تحمیل نمی شد ما از سیاره زمین بیرون پرتاب می شدیم ، هچنانی که آنها از اسراییل برسرزمین ما پرتاب شدند

>>>   نوشته ايى از جناب استاد عبدالحی خراسانی:
هشدار
احیاء نهضت خراسان برگشت ناپذیراست
بعضی از معامله گران فاسد و جبون سیاسی تاجیک و برخی از به اصطلاح حواریون رهبران بازماندهٔ نسل پیشاور در پشت روایات و تفاسیر و آیات پنهان شده اند، تا مردم ما را به تمکین در برابر تسلط فاشیسم وادارند.
آنها به جای اینکه با تذکر ؛ عدالت، اذهان خداوند به تکثر هویت، ایمان فردی و تقوا سیاسی فاشیسم ارگ را به تمکین در برابر میثاق سیاسی دعوت نمایند، هر روز با ذکر روایات من درآوردی و رویکرد منافقانه و شیطانی جوانان و مردم ما را از پیوستن به نهضت مقدس و تمدن اسلامی خراسان باز می دارند.
من نمی خواهم در ابن شرایط ایکه فاشیسم کشور را به طرف بحران هدایت می کند، بحث را به انحراف ببرم و تاریخ صدر اسلام را به این منافقان و حواریون پنهان و پیدا تذکر بدهم.
مگر شما ها جریان بحث های گسترده را از سقیفه بنی ساعده مطالعه نکرده اید؟
تمام دلایل اصلی و محوری قریش در مجلس سقیفه چه بود؟
فقط یک جمله بود: که قریش به غیر از خود به کسی به عنوان جانشین حضرت محمد(ص) تمکین نمی کند و آن جانشین هم باید از میان نزدیک ترینها به پیامبر اسلام باشد، یعنی تأکید بر هویت .
کسانیکه حمایت خود را از اشرف غنی فاشیست در پناء احادیث و روایات
جلوه شرعی می دهند باید متوجه باشند که جامعه و مردم ما چهره واقعی آنها را شناخته است.
من از تمام این به اصطلاح بازماندگان کهنسال نسل پیشاور سوال می کنم ؟
آیا در تاریخ اسلام تمدنی درخشان‌تر از تمدن خراسان سراغ دارید؟
کاخ های بلند تاریخ اسلام در تمدن خراسان قابل دسترسی و تعریف است.
تمام فلسفه، علم کلام ، حدیث، ریاضیات، هندسه،نجوم ، عرفان، شعر، ادب، سیاست ، مدیریت، نهضت ترجمه و اخلاق دستاورد همین تمدن است.
با کدام عقل و خرد «افغانستان» را که یک واژه قومی و قبیله ای و دستاورد استعمار امپراطوری روسیه تزاری و بریتانیای کبیر است بر خراسان که تمام عصاره ای فضایل تاریخ اسلام در آن جمع شده ترجیح می دهید؟
مخالفت افغان‌ها (پشتونها) قابل درک است اما مخالفت تاجیک ها با احیاء نهضت مقدس خراسان ننگ تمدن و شرم تاریخ است .
اگر به هر دلیلی همراهی نمی کنید حداقل سکوت کنید و بدانید که
احیاء نهضت خراسان برگشت ناپذیراست .

>>>   هزار ها نفر پاسپورت پاکستانی دارد افغانها اگر چند پاسپورت افغانی گرفت آخر زمان میشود چرا این قدر بی انصاف هستید 2ملیون افغانی در پاکستان است اکثریت تذکره پاکستانی دراد چرا مردم پاکستان اعتراض نمیکندید خدا را در نظر بگیر

>>>   برادرعزيز اين سخن عاري وخالي ازحقيقت است باكمال احترام بايد بكويم اين خبربلكل دروغ است. درست بعضي برادران افغانستاني مان باسبورت باكستاني دارندبه بسيارمشكل ميتوانند به باسبورت افغاني تبديل كنند.

>>>   من خودم افغان هستم ، مدت بيشتر از سي سال پاسپورت پاكستاني داشتم، ولي در اين أواخر سفر با آن مشكل شده بود، و در وقت تمديد و تجديد آن دچار مشكلات ميشديم، حتي بسيار افغانها در هنگام سفر به پاكستان گير شده و حبس شده اند، و شايد بعضي ها كه مشكل مهاجرت را نديده باشند فكر ميكنند كه چرا پاسپورت پاكستاني داشتيم، صرف بخاطر كسب رزق برا فاميل جهت كار و أخذ ويزه سعودي مجبور بوديم در مقابل پول گزاف پاسپورت پاكستاني ميگرفتيم، و باز هم خانه پاكستان آباد اكثراً ميدانستند كه ما پاكستاني نخواهد باشيم، ولي در مقابل پول كار ما را اجرا ميكردند، و حالا روابط خراب سياسي ما را مجبور ساخت تا پاسپورت افغاني بگيريم، و فعلاً تبديل ويزه به پاسپورت افغاني برايما مشكل است، و دولت افغانستان با سفير لوگري نابغه بيعقلش تنها در فكر جمع كردن پول خود است و چندان كمك در اين مورد نميكند، در حاليكه خودش هم از همين طريق به سعودي آمده بود، و بعد ها شايد پاسپورت سعودي گرفته باشد،

>>>   سلام من که یک مهاجری از افغانستان هستم که در هر کجای دنیاباشم یک هزاره هستم همه هم خوب می شناسد کی امی آدم هزاره هست و از خاک افغانستان هست ولی اگر کاری در سفارتهای افغانستان داشته باشم روز هاباید رفت آمد داشته باشم و چند تا شاهید باید باخودم ببرم تا دست به روی قرآن بگاذارم وشاهدان هم همچنین تا قبول کند که من هم یک افغان هستم ولی حال برای دیگران دیگر خود تان قضاوت کنید .
یک هزاره مهاجر

>>>   موضوع فوق کاملا بهتان و عاری از حقیقت است
در دوره محترم کرزی صاحب بعد از تورافق پادشاه سعودی برای ان عده افغانها یکه با پاسپورت پاکستانی مقیم عربستان هستند میتوانند پاسپورت افغانستان را اخذ نماید که این موضوع جندین بار تمدید شده است به یقین میتوان تحریر نمود ما سرحد مشترک با کشور های همسایه خود داریم که از لحاظ لهجه ، فرهنک و زبان وجوه مشترک داریم این بدان معنا نیست که ما برای شان پاشپورت بدهیم برای ایشان هیچ ارزش ندارد
و نمی توان هیچ کاری را انجان داد
احمدی
کابل افغانستان

>>>   امر است وقتی دال خور ها سوار پشتون میشه صدایشان بالا نمیشه پاسپورت که هیچ جای سوال نداره


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است