قصه جنرالستان و مدالستان سی سال بعد چایخانه
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۱۲    ۱۳۹۷/۸/۶ کد خبر: 155582 منبع: پرینت

به تعقیب قصه های چایخانه اینبار قصه جنرالستان و مدالستان!
سی سال بعد چایخانه:
در او غایتا بچیم ما یک رییس جمهور داشتیم که در چند چیز ریکارد جهانی قایم کرده بود. ها بچیم مه خو حقیقت هاره میگم و خو شاید شما مردم باور نکنین همی جماعت کلش شاهد است و خدا شاهد است که ریس جمهور ما ریکارد جهانی قایم کرده بود در چند چیز:

یکیش همی ارگ ریاست جمهوری ره به فابریکه جنرال سازی تبدیل کده بود٫ به خدا ایقه ایقه هوشتوکا که نو یاد میگرفت بینی خوده پاک کنه ترق زدنی پیش ریس جمهور میرفت و بریش یک رتبه جنرالی میداد. ما گفتیم خدا پدر کارمله و نجیبه بیامرزه که حداقل ضابط ماشینی تولید میکدن و رتبه یش هم از دریم بریدمن زیاد نمیبود ولی او رییس جمهور بیخی همی جنرال شدن ریشخند کده بود. مردم میگفت ای چرا جنرال شد؟ میگفت سه ماه د روسیه درس نظامی خانده٫ بچه وکیل است٫ پدرش یا بیادرشه طالبا کشتن یا بیخی میگفت خوب کدم قواریش خوشم آمد هموطو مثل جنرالا راه میرفت! همو طور جنرالی داد به مردم که تا دور دوم انتخابات رسید همی جنرالا که تعداد شان به پانزده میلیون رسیده بود پیشنهاد کردند که نام افغانستان به جنرالستان تبدیل شود! او رییس جمهور خدا بیامرزد جنرال سازی د دنیا ریکارد قایم کرده بود. د سی میلیون نفوس پانزده میلیون جنرال داشتیم بیادرجان! نی ببخشی پانزده میلیون و سه نفر٫ چون یک سه تا خانما هم بعد از چهل سال خدمت جنرال شده بودن.

دومیش قربان چی درد سر بتم شما ره که همی رییس جمهور ارگه به فابریکه مدال سازی تبدیل کده بود٫ به خدا هرشو تلویزیونه که چالان میکدیم میدیدیم که به صد نفر که نود و نه تایش نا اهل٫ بیکاره٫ دروغگو٫ مفسد٫ کم کاری و بی سواد بودن ای رییس جمهور بریش مدال میداد. بیادر مردم ما خو بسیار شوقی مردم استند٫ یگان تا همی مشاور های رییس جمهوره در مراسم ختنه٫ آذان و نام ماندن نوزاد و از ای چیزا که داوت میکدن باز مشاورین کتی خود تحفه مدال میر مسجدی خان٫ مدال وزیر اکبر خان و از ای چیزاره به نوزاد میاوردن و میگفتن رییس صیب جمهور به طفل شما عمر طولانی خواست و ای مداله داد که شاید در مکتب به دردش بخوره که کتیش جزک بازی کنه٫ یا لیشپ پرانی کنه یا اگه لایق بود حد اقل دایره و نیم دایره خو کتیش بکشه. به خدا بیادر ای مدال اوطور زیاد شد که دگه کسی از شرم نمیگفت که مره رییس جمهور مدال داده!
بیادر جان دانت چرا واز مانده؟ مه خو شوخی و مزاق نمیکنم همی جماعت کلش شاهد است. به خدا عین همو سی سال پیش مردم بیچاره دان شان هموطو واز میماند و چیزی نمیگفتند

خلاصه بیادر جان اگه همی سیاسر ها نمی بودند و کتی دولت جنگ و دعوی نمیکدن حالی نام وطن ما و شما یا جنرالستان میبود یا مدالستان! خو خدا همی سیاه سر هاره خیر بته اگه نی ای شرم تاریخی ره ما کجا میبردیم و شما کجا می بردین!

حوریه مصدق


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طنز
مصدق
نظرات بینندگان:

>>>   بسیار زیبا ومقبول.طبع طنز شیوا یی دارید بیشتر بنویسید مخصوصا باهمین لهجه //
داکتر عبدالرب اچک زی

>>>   واقعا که درست است. این بچه خر نام جنرالان اصلی را بد کرد. میگه به بی بی گل یهودی هم رتبه جنرال داده. ههههههههه

>>>   دادن رتبه جنرالی را بان بجایش از دادن رتبه مارشالی خود را خبر کن که به طور سخاوت مندانهاز طرف حامد کرزی به فهیم خان قسیم داده شده که هیچ قل ومنطق آنر ا قبول نمیکند دادن رتبه مارشالی زمانی به کسی داده میشود که در جنگ منظم دومملکت اشتراک نموده باشد وکشور متخاصم را شکت داده باشد بعد آ از سوی پارلمان پیشنهاد میگردد وشاه یا ریس جمهور آن را تاید نماید مازشال پوفکی ماچوک ارغندی ، سنگ نوشته ، تنگی پلچرخی را هم فتح کرده نتوانست که بیسار جای شرم وخجالتی است به دادن وگرفتن همچو رتبه علی نظامی بعد از فروپاشی حکومت داکتر نجیب بیسوادترین افراد تنظیم ها رتبه های ستر جنرالی ، دگر جنرالی ، تورنجرالی را گرفتن که اصلآ به مفهوم رتبه نه می فامیدند این به آن معنی است که با لای خر کتاب بار کنی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است