طنز تلخ: رسوایی در سطح بین المللی
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۲۱    ۱۳۹۷/۸/۱۹ کد خبر: 155808 منبع: پرینت

به لحاظ خدا!
کنفرانس مسکو نشان داد که طالب وحشی به مراتب با نظم تر از نمایندگان بی سر و بی پای دولت غنی بودند.
هیات مزاکره کننده شورای صلح در دهلیز مانند گداهای روی جاده هر کدام مایک را کش میکردند که سوالی را پاسخ دهند.
جالب این است که کاکای پیر اشرف غنی که در گوشه یک کوچ لم داده بود چند آرنج خبرنگاران که دست خود را به جانب همان پلوخور شورای صلح با مایک دراز میکردند خورد. بعد دید که زیر پا میشود از جا نیمخیز شد و چند سوال را قاپید و از شکمبه خود پاسخ داد.
یکی از اعضای هیات شوربای صلح در روی زمین با دهان کشاد که از خنده جینگ مانده بود نشسته بود.
هیات شوربای صلح که در کل با کُرته و ایزار اوغانی، ریش تا ناف و لنگوته آمده بودند خبرنگاران را شوکه کرده بودند. بعضی ها فقط تماشاه میکردند که این موجودات از کدام جامعه دور از تمدن و از کدام گوشه فراموش شده ی این کره خاکی آمده اند که چهار چشمه به خبرنگاران موطلایی زن مانند قبایل وحشی جنگل های افریقا نگاه میکنند.
حتی کاکای غنی که از چندی به اینسو در مسکو سفیر است، در جواب خبرنگار زنی که از وی پرسید: شما کی هستید، گوش خود را در روی دختر چسپانده با انگلیسی کنده که دال پندکدار ادغانی در آن دم دم میکرد پاسخ داد" آیم دددداکتررر کوچَی"
در جایی در داخل صالون که نشرات زنده پخش میشد پس از اعلان تفریح کوتاه، هیات کابل بود یا طالبان (که هردو از یک قوم) مایک را خاموش نکرده و قصه اشتکای خود را با ملای پهلویش میکرد.
خلص هیات هیچ برنامه نداشت و قراری که از قبل معلوم بود فقط چکر آمده بودند.
برعکس هیات مذاکره کننده طالبان با اینکه بدتر از حیوانات وحشی در ساحه جنگ اند، ولی اعضای هیات در صالونی که ردیفی از خبرنگاران رسانه های بین المللی از قبل برای شان در نظر گرفته شده بود به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند.
خر خو هر دو خر ولی باور کنید که امروز فهمیدم بدتر از طالب هم پیدا میشود که همین حکومت با پلوخورانش است.
"کل بچه"


رسوایی در سطح بین المللی

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طنز
رسوایی بین المللی
نظرات بینندگان:

>>>   در مورد ترکیب هیأت صلح چند نقطه قابل توجه!
چرا حاجی دین محمد جلال آبادی که نه به انگلیسی و نه به عربی و نه هم به روسی صحبت کرده میتواند اشتراک میکند. چرا همه چیز و همه فرصتها برای ننگرهاریها. ننگرهاریهای که سبب تفرقه قومی و سمتی در افغانستان هستند تلویزونهای شمشاد و ژوندون کیها هستند و از کجا تمویل میشوند باید پند گرفت.
لطف سلیم پنجشیری که به یکی از زبانها صحبت کرده نمیتواند فقط بخاطر رضایت پنجشیریها اشتراک کرده است. خانم سرابی اصلا بشکل نمونه ای اشتراک نموده است. حکومت مسخره با کارهای مسخره.
اقبال عزیزی

>>>   چه توقع داشتی ؟استاد میشد برایت لکچر میداد؟ کسی که تا حال سر در نیاورده که برای چه در کجا و چه وقت فرستاده میشود نمونه های قدرت خود رادر میان مردم گم کرده اند برایت معجزه میکرد در آن صورت باز افغانستان زیر سوال میرفت به جهان ثبوت میشد که این مردم راستی یگان موضوع را میدانست . این ها کسانی هستند مانند طالبان اشخاص که تنها مسوَلیت را به ععهده میگیرند اما حرف واقعی راکسانی دگر میزنند شاید حیثیت یک نماینده را نه بل یک شنونده را داشته باشند اگر خواب شان نبرد

>>>   همایون صادقی
دا زمونژ زیبا طالب
دا زمونژ لیلا طالب
دا طالب مو زان دی
دا اوغانستان دی دا اوغانستان دی
دا ارگ بیداد کوی
ورور طالب ته داد کوی
دا ارگ او طالبان دی تولو اوغانان دی
د انگلیسانو او روسانو نوکران دی
د خلکو پر منز‌ کی خودکفانان دی
دا ارگ او طالبان دی تولو‌ اوغانان دی
دا اوغانستان دی دا اوغانستان دی
په هر جا او هر چا ته چمتو دی
‌ د وطن د خرید او فروش کی تولو رهبران اوغانان دی
په هر چا او هر جا ته چمتو دی
دا ارگ او طالبان دی تولو اوغانان دی
دا اوغانستان دی دا اوغانستان دی

>>>   Kakar
یکی از مشخصات ګروه طالبان؛ پنهانکاری و فرار از انظار عامه واستفاده از هویت های جعلی است۰ چنانچه دومین امیر المومنین طلبه های کرام ملا اختر منصور نیز در پاکستان دارای پاسپورت پاکستانی ولی بنام وهویت دیګر در انظار ظاهر شده و با نام جعلی میان ایران وپاکستان ودبی در رفت وآمد بود

>>>   Salam
تعجب نکنید اگر غنی و طالبان ، هزاره و تاجیک و ازبیک می کشند، اینها دشمنی با هم ندارند ، هدف شان زدودن دیگران است . این ها یکی اند و پشتونوالی برای شان هدف است نه چیزی دیگری !
در رسم دیپلوماتیک چنین حرکتی نهایت نزدیکی میان دوگروه را نشان می دهد .

>>>   داکتر امیر انصاری
اینها حیثیت دو تیغ یک قیچی را دارند. با جنگیدن شان هزاره ها و تاجیکها و اوزبیکها را قیچی و نابود میکنند

>>>   Khorasani
هارون جان ) مردم جهان بشمول پاکستان از پشتونها استفاده بنفع خود میکنند پاکستان ازین تقابل دوباره خزینه میلیارد دالری خودرا می‌گیرد شوروی انتقام خودرا از امریکا می‌گیرد خراب سرزمین من میشود بدست پشتونها همین میگویند امریکا براید که ادم‌ادم‌را بخورد وبس مثلیکه نجیب به بینن سوان گفت کسی قبول نکرد جوی خون روان شد ‌کابل ویران اردو ونظام برباد شد پاکستان عین سناریو را بازی دارد پای طالب را توسط خود غنی گل بی دین وکرزی به همانجا کشید ‌اعتبار بین المللی به یک گروه تروریستی داد واینک خودشان در چال خود بند مانده اند جالب تر اینکه غنی هم احمد زی ‌استانکزی هم زی دو زی از قوم پشتون یکش در امریکا ودیگرش هم در دامن روس از دو‌قدرت بزرگ جهان طالب کمک هستند که بیاید مردم مارا بکشند آنها که تقابل کنند امریکا نبراید وطالب را روس‌ها کمک کنند کی می میرد بیوه میشود همه مردم همین سرزمین یعنی از پشتون کرد وطنفروش اگر کسی در دنیا یافت بیاید دستهای مر ببرید ؟؟؟؟ دریغا ای دریغا که وطن بدست کوچی اوغان افتید

>>>   دوستان ارجمند درود بر شما .
به این چهره ها خوب دقت کنید ، ببینید و دستاورد بزرگ دمکراسی غربی را در افعانستان کیف کنید . چند دهه جنگ خانمانسوز برای همین بود که این عمامه پوشان بی فرهنگ سرنوشت ما را رقم بزنند و بر تقدیر ما اقتدار پیدا کنند . اینها نماینده گان سرزمین با فرهنگی هستند که برای بشریت مولانا و پورسینا پیشکش نموده بود . زهی وقاحت و بی شرمی فرمانروایان سرزمین بی صاحب ما که لکه ننگی را با انتخاب این ها به حیث نماینده بر جبین هر شهروند کشور ما کشیده اند .
این موجودات ریشندود با این قیافه ها و چهره های اهریمنی ، شرف یاب حضور میدان سرخ و آرامگاه لینین شدند تا سیاه ترین برگه تاریخ سرزمین مان را خط خطک کنند و بر ریش هر چی فرهنگ و تمدن است بخندند . این پستانداران بدسرشت بی شرمانه به حضور همان کرملنی های ستاره نشان شرف یاب شده حضور یافتند که دهه ها به خاطر حضور شان در سرزمین من و شما جهاد کردند ، انسانها کشتند ، مکاتب به آتش کشیدند ، کتاب ها سوختند ، زن ها سنگسار کردند و تا امروز با خودکفانی ها خون می ریزند تا رستگار شوند . این دیگر انتهای باختن شرف است .
این چهره ها بازمانده همان هایی اند که به مکه و مدینه شتافتند، سوگند به حضور الله و رسول مقبول خوردند ، میثاق بستند که دیگر با هم جنگ نمی کنند ، اما همین که احرام کشیدند و سنت بریدند ، همان کاری کردند که در سرشت شان بود . جنگ کردند ، کشتند ، بستند و ریختند تا بر مسند مزدوری پهنا و درازا بیابند . شاید اینبار روان حضرت و.لینین بتواند این موجودات خردستیز را سر عقل بیاورد اما در سری که عقل نباشد آوردنش نه در توان حضرت لینین است و نه به زور حضرت عزازیل . آدم شدن این هرزه های گوشه مدرسه بعید است و محال ، در مکه و مدینه که نشده بود در عرش معلا هم نخواهد شد چی رسد که در سرزمین کفر و کمونیزم شود .
اگر این اهل تف و تفدانی نماینده مردم ما باشند نه تنها که به صلح و قراری نمی رسیم بلکه اگر در درازای تاریخ آبرو ، عزت و حیثیتی را هم اگر سر هم نموده باشیم به تبراق ذلت و مزدوری نزد بیگانه گان سیاستمدار می ریزند و اخمی هم به آبرو نمی آورند جز فروختن افتخار دروغین غیرت اوغانی . نگیری حاصل نیکو از درختی که بدگهر باشد !
منصور بدری

>>>   با سلام:
اولا بگم که من پشتون بودن و حتی افغان بودن طالبان و داعش را قبول ندارم
همان طور که افغان ها به لسان های انگلسی صحبت میکنیم آن ها نمیتوانند که به لسان پشتو صحبت کنند؟؟؟؟
اما چرا پشتو!؟؟؟:
بخاطر که پشتون ها بیشترین نفوس را دارند و بعضی ها که حماقت شان بر عقل شان غالب است با پشتون ها اختلاف میکنند و با این کار خود جنگ های خانگی را دوباره زنده میکنند
مخصوصا هموطنان پنجشیری
لطفا این موضوعات را دامن نزنید
و در این طنز یک چیز دیگر را متوجه شدم که توهین به مقدصات اسلام بود:
توهین به ریش! توهین به ملا! توهین به حجاج!! دیگر به کی و چه میخواهید توهین کنید؟؟؟
‏ ‏ یعنی پیامبر گرامی ما عقبمانده بود آیا متمدن نبود؟
‏ ‏ تعریف شما از تمدن چیست؟؟؟
اگر ملا ها بد میبودند هیچ وقت از نام آن ها استفاده نمیشد
‏ لطفا طرز فکر تان را تغیر دهید
بسیار طولانی شد ببخشید.
عبدالله از ولسوالی بگرامی ولایت کابل.

>>>   وا وا نوش نوش عجب فكاهي بود اين قصه مسكو هم. قصه كووووووو قصه كو


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است