ایتلاف غنی، عبدالله و حکمتیار در یک تکت انتخاباتی!
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۰۹    ۱۳۹۷/۱۱/۳ کد خبر: 157046 منبع: پرینت

ایتلاف جدید غنی و عبدالله در یک تکت انتخاباتی!

یک گزارش تازه دیگر رساننده ایتلاف مجدد عبدالله با اشرف غنی است.
گفته می شود که رایزنی ها میان اشرف غنی و عبدالله آغاز شده و قرار است این دو تیم بار دیگر باهم ایتلاف کنند و مانند گذشته عبدالله بازهم به عنوان رییس اجرایی و اشرف غنی همچنان به عنوان رییس جمهور، دولت آینده را تشکیل دهند.

در این هماهنگی جنرال دوستم و کریم خلیلی و ربانی شریک هستند.
در طرح ایتلافی جدید، اشرف غنی رییس جمهور، جنرال دوستم معاون اول، کریم خلیلی معاون دوم و صلاح الدین ربانی همچنان وزیر خارجه است.

در همین حال یک خبر دیگر حکایت دارد که فردی از جناح حکمتیار به ملاقات دانش رفته و با وی جهت کنار آمدن تیم های انتخاباتی اشرف غنی و گلبدین حکمتیار گفتگو کرده است. به زودی جلسه ای در اینباره میان غنی و حکمتیار برگزار خواهد شد.
هنوز این خبرها قطعی نشده اما رایزنی ها آغاز شده است.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعات
غنی
حکمتیار
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   اگرمردم افغا نستان خر باشند که دیگر برای این چهره های کنه رهی بدهند

>>>   شاایعه است حقیقت ندارد
کلبدین حکمتیار همین قدر باهمت و با غیرت به عقیده و فکرش است که هردو معاون اش کاملا اخوانی اصل هستند لین نمایندګی از عقید و تیوری اش میباشد
دیګران هیچ ایدیالوژی ندارند ماش و نخود یکجا شده اتحاد و همبستګی ایدیولوژیک ندارند هدفش فساد و دربدری ممکلک است حتی بشمول اشرف غنی و عبدالله
فرامورز تمنا هم بهتر است
عبدالله و غنی هم متحد نمی شود اتمر همراه قانوتی و محقق دیوانه میشوند
خیر ملت را می خواهم
خواست امریګا قبول میشود هدایا خیر
احمدی کابل افغانستان

>>>   دوست و برادر احمدی صاحب از کابل!
چاپلوسی هم اندازه دارد!
بیدانشی هم اندازه دارد!
بی غیرتی هم اندازه دارد!
بی ننگی و بیخبری هم اندازه دارد!
ضرور نیست که بخاطر یک اجنت اسرائیل اینقدر وقت خود را صرف مدیحه سرایی برای یک انسان قاتل، خون آشام، مریض، سادیزم بسازی!
برادر عزیز یا از قومت است و یا کدام سرخمی شاید داشته باشید که چنین شعر سرودی به جناب گلبیدین شیطانیار!
حیف است

>>>   تجربه انتخابات ولسی جرگه نشان داد که تیل فروش ها برنده هستند دربین نامزدان ریاست جمهوری اگر کدام تیل فروش باشد حتما برنده است

>>>   من ازين بيش ندانيم كه كفن دزدي چند
بهر تقسيم قبور انجمني ساخته اند
مهاجر كابلي

>>>   درین کشور ویرانه هر چیز ممکن است وهر شایعه میتواند قرین به یقین باشدیک مشت عناصر مزدور وبی اراده هرانچه ازبالا هدایت صادر میشود مجبوراند تعمیل نمایند وباز در بعض مواردبی اندازه خودنمای وبیهوده کاری می نمایند مصارف یک طیاره تا سویس کم از کم سی تا چهل هزار دالر میشودکه برای سه هزار افغان برای مدت یک ماه اعاشه واباطه میگردد واین رقم را اگر ضرب دو نماید شش هزار نفر میشود چه ضرور که عین وغین هردو به دوطیاره ای جداگانه سفر مینمایند از خیرات دیگران کاکگی واسراف وبزرگ نمای میکنندیک ریس ارگ با انصاف وریس سپیدار منصف میتواند در شرایط بحرانی واقتصاد خراب ملت با طیاره های عادی به دوهزار دالر مصرف خودرا انجاجهت جمع نمودن تکدی وگدای مملکت ها بروند در انگلیس بچه های مکتب نظر به اظهارات یکی از معلمین انجا در بی بی سی از صندوق های کثافات نان مبخورند همچنان در امریکا وسایر کشور ها وبرای این اوباش هاپول میدهند واینها هوسرانی می نمایندواین دوکثیف با طیاره های چار تر انهم جدا جدا سفر مینمایند مگر خارجی ها نمی بینند وچشم ندارند ونمی خوانند وگوش ندارند به حکمتیار ناروا ماها نه ۵۰۰۰۰۰دالر دستر خوان پولی میدهند
لالی از ننگرهار

>>>   براي عبدالله پول ومقام تشريفاتي مهم است. امكان دارد غني اورا در تيّم خود بگيرد. اما غني و حكمتيار هرگز در يك تكت نميايند. زيرا حس خود خواهي آنها اجازه نميدهد كه نَفَر دوم باشند. حكمتيار وقتي چربي پله ترازو را ديد، باز بخاطر امتياز گيري با هر كس همراه است. اگر دوستم اينبار همراي غني يكجا شود، بهتر زهر بخورد.

>>>   گلبدین پاس صوفی صاحب را هم میکرد پسر متوفی را منحیث معاون اول تعین میکرد تا روح آن مرحومی آرام وپاس وطنداری اش هم بجا می شد. زر داد <اکبری>

>>>   ببینید ریس جمهور محترم ما واقعا شخص تحصیل کرده و خارج دیده است.وهمیشه آماده است که وطنی عزیز ما را با فکر آرام و راحت رهبری کند هیچ وقت دوست ندارد که اشخاص مفتخور وخودخواه را در نزدیک خود بپذیرد اگر کسی سر به سر اش نگذارد و اذیت اش نکنند بهتر در امورات مملکت داری رسیدگی میکند.اما متاسفانه در احاطه اشخاص های واقعا بدنفس.شرور.بی فرهنگ .گرفتار،شده.که همين اشخاص هیچ سودی نی به نفعی مردم دارد وني به نفعی کشور یک هزینه سنگین را بالای دوش حکومت گذاشتن.
در صورت که میلیون ها نفر از هموطنان ما زیر خط فقر وگرسنه زندگی.میکنند.شما فکر و قضاوت کنید که ها به دادی این مردم گرسنه میرسد.مثلا بودن ویا نبودن حکمتیار چه سودي به این کشور دارد نی بدردي مردم ميخورهد وني چیزی دیگری.البته دراین کشور مثلی حکمتیار خیلی از این لات ولبندهاي مفتخور افتاده.که یک درخت لب سرک ارزش اش بیشتر است یک چهار تا انسان زیری سایه اش مينشند
(قاری‌ شاه گل غزنی

>>>   همه چیز بستگی به شعور سیاسی ملت دارد تا شخیص بدهد که کدام تیم به درد ملت میخورد

>>>   من ازین اعتلاف چیزی نفهمیدم.
غنی رییس جمهور،دوستم معاون اول،خلیلی معاون دوم،داکتر عبدالله رییس اجراییه.
حالا سرنوشت معاون های آنها که فعلاً خود را ثبت نام کرده اند،چه میشود؟
از همه مهمتر جای گلبدین درین اعتلاف چیست؟
کدام چوکی را به او در نظر گرفته اند؟
آیا کدام پوست جدیدی بنام سر مشاور عمومی بالا گرفتن خایه های رییس جمهور و رییس اجراییه برای او در نظر گرفته شده است؟

>>>   Kohistani
ایا واقعا این کشوراز همه است
وقتی ریاست جمهوری از پشتون باشد طالب پشتون مجازات نشود دزد پشتون مجازات نشود وزندانی های شان از بیرون وداخل رها میشود وهرکه بر ضد میراث گرای صدا بکشد بنام دزد وسقا سرش از تنش جدا شود تنها برای دوسوی دیورند وزارتی بسازند بنام وزارت قبایل وده کرسی فوق العاده به بخشی از نازدانه های کوچی نه مالیه میدهند ونه خدمت زیر بیرق مینمایند در پارلمان ویا برای طالب قومی شان که خسته نشود خانه ها د ر بیرون وداخل کشوراجاره میکنند طالبان شان را توسط چرخبال های نیرو های امنیتی فرار میدهند وهم چرخبال دولتی مرده های شان را در قبرستان های شان در حالی که مرده نیرو های امنیتی در صنددوق عقب موتر تسلیم خانواده های شان میشود برای طالب پشتون شورای مفت خوران صلح ساخته اند که به ملیون ها دالر مصرف ناحق داده اند یک نفر شان در سه پست معاش میگیرد امروز با وجودی که صد ها جنرال را قبل از وقت باز نشسته ساخته اند ریس شورای امنیتی یک ادم کم تجربه ۲۵ الی ۳۰ ساله فارغ از تخصص استخبارای را همزمان سرپرست وزارت داخه هم شده

>>>   نجرابي
گپ راست را از زبان دیوانه بشنوید
غلام غنی طی یک گفتگوئی در سویس گفت
بزرگترین دست آورد دوران حکومت داری من قتل عام 45000 تن از نیرو های امنیتی کشور بود.

>>>   حکومات در تمام کشورهای جهان از فهم ودانش مردم همان کشور نمایندگی میکنند ، در کشور ما به لطف امریکا ، پاکستان ، ایران وغبره کشورها ، چنان تخم نفاق و تفرقه افگنی تقویت گردیده که حالا اکثر جوانان و روشنفکران فقط وفقط دنبال احزاب و شخصیت های قومی روان اند ، ورنه راکت یار سلاخ کابل ، اتمر جاسوس معلوم الحال روس وانگلیس ، غنی نوکر امریکا ، خلیلی ، محقق ، قانونی و ده ها شخصیت بدنام ، مزدور ، نوکرصفت ، مستبد ، معامله گر دیگر نمی توانستند قدرت را بین هم تقسیم وبه ریش مردم بخندند.
کوه کن

>>>   هی هی چی وقت هایی بود که گلبدین خان به هیچ کس تن در نمیداد و میگفت می زرما تول زما. یا افرادش میگفتند (دین هغه وخت دین شی چی پادشاهی د کلبدین شی) که یک نفر دگه نوشته کرد بود که دین هفه وخت دین شی چی په کونه گلبدین غین شی.
به هر صورت به حدی ذلیل شده است که هیچ کس برایش رای نمیدهد و خود را ناگزیر در تکت های دگه بزند درحالیکه آنها در اول سرش پاک هم نکردند
شاهین شمالی

>>>   مردکسی است که از این نام بد ها بنام کمپیان پول ییکیرد و چرا خود را کند. کدام انتخابات . با خبر که انتخابا ت نمی شود . و طالب اماده شده که حکومت موقت را میسازد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است