غنی هم مانند حکمتیار باور کرد...
 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۰۰    ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ کد خبر: 157720 منبع: پرینت

جناب محترم اشرف غني بعد از اعتراف عالمانه شان در مورد مزدور بودن شاهان افغان از احمدشاه بابا تا كرزي بابا امروز در استان كنر از تاسيس دانشگاه هاي بين الافغاني ميان قبايل دو سوي سرحد خبر دادند.

سوال اين است كه چرا چنين دانشگاه هاي فرا وطني بر معيارهاي قومي در ولايات هم مرز با تاجكستان، ازبكستان، تركمنستان و ايران تاسيس نميشود كه همه تاجیك ها، ازبك ها، تركمن هاي دوسوي سرحد در آن حق تحصيل داشته باشند؟
اين سرحدات كه ميان تاجیك ها، ازبك ها و تركمن ها با همزبانان شان وجود دارد، چرا از بين نميرود تا مردم دو سوي سرحد با هم رفت و آمد كنند؟

واقعيت اين است كه اشرف غني واقعا مانند برادر مجاهد حكمتيار باور كرده است كه پشتونها را ميتواند همچو الاغ بازي بدهد و از احساسات جاهلانه قومي شان به نفع خود استفاده كند، حالا كه گند رسوايي سخنان قبلي اش در مورد شاهان افغان مشام ها آزار ميدهد، آقاي غني سخن از تاسيس دانشگاه هاي مشترك فرا كشىوري تنها براي يك قوم خاص بزبان مي آورد تا بتواند بار ديگر پشتون ها را سواري كند.

شبیر کاکر


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
چهارزانو
حکمتیار
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   اشرف غنی کوچی دو مین مغز فاشیستی در جهان بعد از هتلر
هدف سیاسی فاشیسم، استقرار تکه قومی وسلطه یک نظام خودکامه غیر پارلمانی و متکی به تمرکز قدرت در دولت بوده است که با برانداختن سوسیالیسم و آزادی های فردی همراه باشد.
غنی کوچی یک آدم نامرد است که در طول زندگی اش با هیچ قوم دیگر اصیل افغانستان وفا نکرده است.
غنی از همه اوغان های متعصب ا حکومت تکه قومی مستبد را غنی ساخته است و در کجای از این لست وحدت ملی است دراین سهمیه‌بندی کجاست؟
١. رييس جمهور - پشتون
٢. مشاور شوراي امنيت ملي - پشتون
٣. رييس عمومي امنيت ملي - پشتون
٤. وزير دفاع - پشتون
٥. وزير ماليه - پشتون
٦. وزير مخابرات - پشتون
٧. وزير انكشاف دهات - پشتون
٨. وزير زراعت - پشتون
٩. وزير اقوام و قبائل - پشتون
١٠. وزير دولت در امور پارلماني - پشتون
١١. وزير اطلاعات و فرهنگ - پشتون
١٢. رييس ستر محكمه - پشتون
١٣. لوي سارنوال - پشتون
١٤. رييس كميسيون ملي تداركات - پشتون
١٥. رييس كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي - پشتون
١٦. رييس شوراي عالي طبي - پشتون
١٧. رييس مجلس سنا - پشتون
17. رييس اكادمي علوم افغانستان - پشتون
١٨. رييس راديو تلوزيون ملي - پشتون
١٩. رييس دافغانستان بانك - پشتون
٢٠. رييس پشتني بانك - پشتون
٢١. رييس عمومي گاز مايع و مواد نفتي - پشتون
٢٢. رييس انكشاف زون كابل - پشتون
٢٣. رييس بورد عدلي و قضايي - پشتون
٢٤. رييس كريكت بورد - پشتون
٢٥. رييس كميته ملي المپيك و تربيت بدني - پشتون
٢٦. رييس عمومي احصائيه مركزي - پشتون
٢٧. رييس شركت هوايي آريانا - پشتون
٢٨. معين كُل گمركات افغانستان - پشتون
٢٩. رييس كميسيون انتخابات - پشتون
٣٠. رييس بانك ملي افغان - پشتون
٣١. معاون اول وزارت دفاع - پشتون
٣٢. معين تاميناتي وزارت دفاع - پشتون
٣٣. قوماندان قول اردوي كماندو - پشتون
٣٤. قوماندان قول اردوي شاهين - پشتون
٣٥. قوماندان قول اردوي ميوند - پشتون
٣٦. قوماندان قول اردوي اتل - پشتون
۳۷. قوماندان قول اردوی تندر - پشتون
۳۸. قوماندان قول اردوی سیلاب -پشتون
۳۹. قوماندان عمومي سرحدي - پشتون
۴۰ . پيژندوال وزارت دفاع - پشتون
۴۱. رييس ارتباط خارجه وزارت دفاع - پشتون
۴۲. رييس روابط عامه و سخنگوي وزارت دفاع - پشتون
۴۳. معاون اول وزارت داخله - پشتون
۴۴.معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
۴۵.معاون معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
۴۶. معين تاميناتي وزارت داخله - پشتون
۴۷. معين محافظت عامه وزارت داخله - پشتون
۴٨. معين اداري وزارت داخله - پشتون

۵۰. رييس عمومي استخبارات وزارت داخله - پشتون

۵۱. قوماندان عمومي نظم و امن عامه وزارت داخله – پشتون

۵۲. رييس عمومي لوژستيك وزارت داخله – پشتون

۵۳. رييس عمومي تعميرات وزارت داخله - پشتون
۵۴. رييس تداركات وزارت داخله - پشتون
۵۵. رييس مالي وزارت داخله - پشتون
۵۶. معين سياسي وزارت امور خارجه - پشتون
۵۷. معين اقتصادي وزارت خارجه - پشتون
۵٨. رييس اداري وزارت خارجه - پشتون
۶۰. رييس تشريفات وزارت خارجه - پشتون
۶۱. رييس انستيتوت ديپلماسي وزارت خارجه - پشتون
۶۲. رييس همكاري هاي امنيتي وزارت خارجه - پشتون
۶۳. رييس امور پارلماني وزارت خارجه - پشتون
۶۴. رييس رياست پنجم سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۵. رييس رياست دوم سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۶. رييس رياست اول سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۷. رييس رياست ملل متحد وزارت وزارت خارجه - پشتون
۶٨. رييس همكاريهاي منطقه اي وزارت خارجه - پشتون
۶۹. رييس نمايندگي هاي ولايتي وزارت خارجه - پشتون
۷۰. سفير افغانستان در آمريكا - پشتون
۷۱. سفير افغانستان در كانادا - پشتون
۷۲. سفير افغانستان در جرمنى - پشتون
۷۳. سفير افغانستان در فدراسيون - پشتون
۷۴. سفير افغانستان در ويانا - پشتون
۷۵. سفير افغانستان در خلق چين - پشتون
۷۶. سفير افغانستان در پاكستان - پشتون
۷۷. سفير افغانستان در جاپان - پشتون
۷٨. سفير افغانستان در هندوستان - پشتون
۷۹. سفير افغانستان در ايتاليا - پشتون
٨۰. سفير افغانستان در ناروى - پشتون
٨۱. سفير افغانستان در كشور شاهي اوردن - پشتون
٨۲. سفير افغانستان در فرانسه - پشتون
٨۳. سفير افغانستان در دوحه قطر - پشتون
٨۴. سفير افغانستان در عربستان - پشتون
٨۵. سفير افغانستان در بلجيم - پشتون
٨۶. سفير افغانستان در كوريا جنوبي - پشتون
٨۷. جنرال قنسل افغانستان در دبى - پشتون
٨٨. جنرال قونسل افغانستان در پشاور - پشتون
٨۹. جنرال قونسل افغانستان در كراچى - پشتون
۹۰. جنرال قنسل در كويته - پشتون
۹۱. جنرال قنسل افغانستان در بن جرمنى - پشتون
۹۲. جنرال قنسل افغانستان در مرى تركمنستان - پشتون
۹۳. جنرال قونسل افغانستان در استانبول تركيه - پشتون
۹۴. سرپرست جنرال قونسل افغانستان در نيويارک - پشتون
۹۵. معين امور شاروالي هاي ارگانهاي محل - پشتون
۹۶. معين مالي و اداري ارگانهاي محل - پشتون
۹۷. رييس اداره مبارزه با فساد اداري - پشتون
۹٨.والی قندهار -پشتون
۹۹.والی ننگهار- پشتون
۱۰۰.والی غزنی- پشتون
۱۰۱.والی خوست -پشتون
۱۰۲.ولی پکتیا- پشتون
۱۰۳.والی پکتیکا -پشتون
۱۰٤.والی قندوز -پشتون
۱۰٥.والی بغلان -پشتون
۱۰۶.والی‌ کنر- پشتون
۱۰۷.والی میدان وردک-پشتون
۱۰٨.والی هلمند -پشتون
۱۰۹.والی لوگر - پشتون
۱۱۰. فرمانده پولیس ۲۰ولایت -پشتون
۱۱۱. ریاست های ۲۳ ولایتی امنیت ملی -پشتون
۱۱۲.قومندان قول اردوی هوایی- پشتون
۱۱۳.رییس میدان هوایی کابل- پشتون
۱۱۴.رییس شرکت برشنا- پشتون
۱۱۵.سی پست ریاست های ارگان محل- پشتون
اگر کانکور سهمیه‌بندی شد این بست‌ها هم باید سهمیه‌بندی شوند
غنی احمدزی ناکام‌ ترین سیاستگر قوم افغان « پشون » پساطالبانی است اعمال غنی صرفا شماری از نوچه‌ ناسیونالیست‌ های برتری طلب، کم سوادان قوم افغان و پیران شوونیست پشتو زبان را خوشحال می‌کند و بس غنی نه تنها رهبران ازبک، تاجیک و هزاره را از خود دور کرد که با شمار زیادی از متحدان سیاسی همتبار قوم افغان خودش نیز سر به مهر نشست.

>>>   Arianfar
هر که نامخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
رییس جمهور به مشاورانی نیاز دارد که برایش در زمینه نوشتن سخنرانی ها یاری رسانند!
هر بار، پس از هر سخنرانی رییس جمهور ، پاره یی از اظهارات نسنجیده و جنجالی او با موجی از انتقادات و چه بسا که تمسخر و استهزای مخالفان روبه رو می شود.
برای نمونه، آن چه در قندهار گفت به هیچ رو درست نیست. زیرا کودک دبستانی هم می داند که پس از یازدهم سپتامبر رییس جمهور ما از سوی کاخ سپید گماشته می شود که باید حتما یک افغانستانی باشنده امریکا و پشتون تبار و دارای روابط معتمدانه خاص با امریکا باشد. هر دو رییس جمهور دوره پس از11سپتامبر را امریکایی ها سوار بر هواپیمای نیروی هوایی خود آوردند. انتخابات ریاست جمهوری ما هم نمایشی است برای مشروعیت بخشیدن به انتخاب کاخ سفید. از این رو به قول معروف خداوندگار سخن، سعدی شیرازی:
هر که او سجده کند پیش بتان در خلوت
لاف ایمان زدنش بر سر بازار چه سود
اگر نه چنین است، پس چرا باید حتما رییس جمهور ما دو تابعیته و حتمی دارای سیتیزن شیب امریکا باشد؟
از این ها که بگذریم، اطهارات آقای اشرف غنی احمدزی در کنر هم درست نیست.
هیچ تبعه پاکستان ولو اگر از برادران پشتون و بلوچ ما هم باشد، حق ندارد از سهمیه جوانان محروم و ستمدیده پشتون و بلوچ ما بهره مند شوند. زیرا ان ها ده برابر ما از امکانات آموزشی بهره مند اند.
تردیدی نیست که ما با برادران پشتون و بلوچ پاکستانی پیوندهای خویشاوندی و خونشریکی و همتباری و همفرهنگی و..... داریم. اما آن ها شهرمندان یک کشور دیگر اند و از حقوق برابری با سایر شهرمندان پاکستان برخوردار اند.
اگر پیوندهای همتباری و همزبانی معیار باشد، ما همین گونه با برادران ترکمان، ازبیک و تاجیک و نیز اقوام باشنده ایران نیز همتبار و همزبان و همفرهنگ و همتاریخ هستیم. از این رو، نمی توان به یکی از اقوام همتبار کشورهای همسایه امتیاز فوق العاده و استثنایی قایل شد. زیرا چنین چیزی می تواند رفتار تبعیض امیز تلقی شود. تازه مخالف قوانین نافذه کشور از جمله قانون اساسی هم می باشد.
در گذشته شوروی پیشین روی یک برنامه اطلاعاتی برای جوانان پشتون و بلوچ پاکستانی بورس های خاصی تخصیص می داد که از سوی افغانستان به ان ها داده می شد. اما ان ها هیچ کدام به سود کشور ما کار نکرده ، برعکس یا در خدمت ای اس ای پاکستان بودند و یا هم ک گ ب که ضد افغانستان فعالیت می کردند.
اما این تنها یک نیمرخ قضیه بود. دولت های وقت افغانستان هم میلیاردها افعانی دارایی کشور را در این راه هدر دادند و نتیجه صفر بود. اکنون نباید ان تجارب تلخ تکرار شوند.

>>>   اولتر از همه شما باید این چنین سخنان احمقانه خود را بیان نکنید کنر هم سرحد پاکستان نیست چون این خط منحوس دیورند سرحد شده نمیتواند دوم سرحد افغانستان همرای کشور های همسایه تاجکستان ازبکستان معلوم است و آنها به سطح بین الملی همرای ما روابط دارد و ضرورت به ایجاد پوهنتون در سرحد نیست سوم شما که افغان نیستید و خود را از افغانستان نمیشمارید و در قلب افغانستان زنده گی میکنید این یک نمکحرامی است و نباید به خود اجازه بدهید که در باره مردم افغانستان سخن به لب بیاورید

>>>   شبیر کاکر از کتاب جنرال قادر، می آرند:
«جنرال قادر وزیر دفاع در حکومتهای خلق وپرچم در خاطراتش می نویسد که بعد از سقوط رژیم حفیظ الله امین؛ جنگها علیه دولت و قوای شوروی شدت کسب کرد۰
من با صدور یک فرمان نظامی؛ به تمام گروپهای عملیاتی جلب واحضار دستور صادر کردم که کارتهای معافیت عسکری وزارت اقوام وقبایل دیگر اعتبار قانونی ندارد هرجا که پشتونهای لر وبر را یافتید کارتها را پاره کرده و افراد واجد عسکری را به کندک های تجمع برده وبه عسکری سوق نمایید۰
یک دو روز نگذشته بود که دیدم در مقابل دفتر وزارت دفاع تعداد از قبایل جنوبی تجمع کرده و بر ضد من تظاهرات براه انداخته اند۰
من نمایندهء وزارت دفاع را تعین کردم وبرایش گفتم که نزد این اعتراض کننده ها برود و بازبان پشتو بگوید که اگر شما باشنده گان این کشور استید باید به خدمت عسکری بروید این وطن بالای تان حق دارد۰ تاجیک؛ ازبک وهزاره عسکری میکنند شما چرا خودتان را از زیر خدمت معاف ساخته اید۰
اما چند روز بپس، یک مشاور روسی در دفترم آمد و گفت:
سلیمان لایق؛ به سفارت شوروی مراجعه کرده و گریه کرده است که جنرال قادر آبروی او را نزد پشتونها به زمین زده است یا باید فرمان خود را پس بگیرد ویا سلیمان لایق از وزارت استعفا میدهد۰ من گفتم: بگذارید که استعفا بدهد۰ اما مشاور روسی گفت: متاسفانه ما این را قبول کرده نمیتوانیم.»

تا چه زمانی و چرا باشد این قبیله بازی و ستمگری های افغاتباری؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است