قاتل حقیقی مهسا کیست؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۰۶    ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ کد خبر: 157810 منبع: پرینت

سرنوشت تراژیدی مهسای معصوم و مظلوم به شدت ناراحت و غمگینم کرد. هر کس تا میتوانست، به قاتلانش لعنت و نفرین فرستاد. منهم لعنت شان میکنم، اما کسی به منشاء این حوادث تماس نگرفت!
مهسا رسانه‌یی شد و همه خبردار شدیم.
اما صدها واقعه بدتر از این در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ افغانستان به وقوع می‌پیوندد و رسانه‌یی نمیشود و یا اگر خبرش هم از جایی درز کند، به زودی فراموش میشود، بدون اینکه به عوامل اساسی این جرایم و جنایات پرداخته شود.

چرا در کشور های مرفه نظیر جاپان و اکثر کشورهای اروپایی دزدی و قتل و اختطاف و جرایم و جنایات نیست؟ اگر هم هست، خیلی اندک است که این اواخر همین مهاجران باعث افزایش جرایم و جنایات در اروپا شده اند.

به نظر من اگر در یک جامعه کار و معاش برای امرار حیات تأمین باشد، اکر قانون و عدالت بر همه‌گان به یکسان تطبیق شود، اگر فساد و تعصب و قومگرایی و دیکتاتوری فردی نباشد، میزان جرم و‌جنایت هم به شدت پایین می‌آید و رفته رفته به کلی محو یا به شدت کم میشود.

بیایید از دولت و حکومت انتقاد و پرسش کنیم!
من طرفدار قصاص این جنایتکاران بیرحم و سنگدل هستم، اما دولت ناکاره و غرق در فساد را که عامل اساسی فقر و بیکاری و ناامنی در کشور است، مقصر اصلی اینگونه قضایا میدانم!

شفیقه یارقین دیباج


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
قاتل مهسا
کابل
نظرات بینندگان:

>>>   شفیقه جان! دوهزار سال صبر کن هر وقت افغانستان به سویه جاپان رسید٫بعد هردویمان افغانستان وجاپان را به مقایسه میگیریم .
عاقل

>>>   یک ادم دونام بس نبود٫که نام سومی هم پیدا شد.
تبریک.

>>>   مهمترین دست‌آوردهای سیاست غلط و لجوجانه آقای غنی شرات انداز طی پنچ سال سال به این قرار است دولت ناکاره غنی کوچی و غرق در فساد را که عامل اساسی فقر و بیکاری و ناامنی در کشور است
حکومت غنی در کشورما ۵۴۲ انتحاری مهندس شده
حکومت غنی ۱۸۰۰۰۰ نفر مرد عادی در انتحاری کشته شدند
حکومت غنی 45000 افسروسرباز شهید
حکومت غنی ۱۶۰۰۰ نفر اردوی ملی شجاع کشور کشته شدند
حکومت غنی ۱۵۰ ساختمان در کابل از اثر آسیب انفجار و انتحار تخریب شد
حکومت غنی ۸۰۰۰ طالبان آزاد شد و از بین بردن روحیه جنگی درمیان نیروهای نظامی و امنیتی. امروزه دیگر حتی نیروهای امنیتی، روحیه و انگیزه مبارزه با طالبان را ندارند.
حکومت غنی ۶۰۰۰۰ هزار زن بیوه شد
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻨﻲ از اثرفقر و بیکاری ﻟﻜﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺭا ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺳﺎﺧﺖ شد.
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻨﻲ ﺩاﺭاﻱ ﻣﻠﺖ ﺭا ﺩﺯﺩﻱ ﻛﺮﺩ و ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اش افزوده اند.
حکومت غنی ۱۴ ولایت کشور به محاصره طالبان در آمده است
حکومت غنی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ دالر افغانستان از آمریکا قرضار شد
حکومت غنی ۳۲ وکیلان پارلمان کشته شد
حکومت غنی ۸۰ فیصد مردم کشوربرباد واز وطن فراری شد
حکومت غنی از هرنگاه در حکومت داری ۹۰ فیصد ناکام شد
حکومت غنی ۲۴۳ تظاهرات بزرگ برضد حکومت وحدت ملی شد
حکومت غنی ده ها نفر زد طالب کوش مالی و گرفتار شد
حکومت غنی قهرمان جبار و جنرال رازق کشته شد
حکومت غنی پارلمان تبدیل به ﻗﻮﻡ پرستی و فساد شد
حکومت غنی در ارگ غیره ﺗﻴﻢ ﺧﻮﺩﺵ دیگر قوم نیست
حکومت غنی سرک های مان از اثر بی توجه تخریب شد
حکومت غنی تعصیبات قومی سمتی به اوج خود رسید ، به خاطر سیاست‌های قوم‌گرایانه غنی،
حکومت غنی میان اقوام کشور تفریقه بی سابقه ایجات شد و بزرگ شدن شکاف‌های قومی و مذهبی
حکومت غنی داعش به کشورما بنام جعلی مهندسی شده پیدا شد.
حکومت غنی معاون اول را تبعید و توطعه و خانه نشین شد
حکومت غنی از بی کفایتی آن رای دادن مردم بر غنی پشیمان شدند
حکومت غنی از ترکیب لر و بر و داعش پیدا شد
حکو مت غنی دروغ گوی و گزافه گوی قانونی شد
حکومت غنی بلآخره کشور ما عنقریب است به بحران عظیم برود
حکومت غنی همکاران داخلی اش ناکام و شرمنده پیش باداراش شد
هم خدمت آقای اشرف غنی طی چهار سال با برنامه اسکان کوچی آن سوی مرز دیورند با تیم اش ﺑﺮاﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ

2. از بین بردن روحیه جنگی در میان نیروهای نظامی و امنیتی: رفتار آقای غنی و حکومت دربرابر طالبان موجب قباحت‌زدایی از طالبان و مشروعیت‌زدایی از مقاومت نیروهای ضد طالبانی شده است. برای همگان روشن است که امروزه دیگر حتی نیروهای امنیتی، روحیه و انگیزه مبارزه با طالبان را ندارند.

3. عدم اعتماد مردم به حکومت و نیروهای نظامی و امنیتی: سیاست غلط حکومت و ضعف مدیریت‌ها شکست‌های سنگینی را برای نیروهای امنیتی و حکومت دربرابر طالبان درپی داشته است. این شکست‌ها و ضعف‌ها چنان است که حتی مردم هم متوجه این قضیه شده و اعتماد آنان از حکومت به کلی سلب شده است.

4. نابود شدن تمامی آنچه دست‌آوردهای حکومت در دوره پساطالبانی دانسته می‌شد؛ مانند دست‌آوردهای حقوق بشری و دموکراتیک که برای جامعه جهانی و حامیان بین المللی حکومت مهم بود. به همین دلیل است که امروزه، منزلت این حکومت در نظر جامعه جهانی تفاوتی چندانی با منزلت حکومت طالبانی ندارد

به خاطر این سیاست غلط بود که حکومت نه خود با طالبان مبارزه کرد و نه از حضور کشورهای دیگری مانند آمریکا استفاده کرد. حال که خروج نیروهای آمریکا از کشور قطعی به نظر می‌رسد، دیگر نه توان مبارزه با طالبان است و نه انگیزه آن در داخل کشور و نه جامعه جهانی تمایل زیادی به حفظ این حکومت دارد.

اما درعین‌حال، تنها زمانی می‌توان امید به آینده این حکومت داشت که آقای غنی بجای التماس و مماشات با طالبان و اعتماد بر رفتارهای قوم‌گرایانه و لجاجت در قبال منتقدان، بپذیرد که سیاست گذشته او غلط بوده و درصدد جبران سریع آن برآید. ادامه رفتار لجوجانه و کودکانه آقای غنی کشور را به وضعیت دهه هفتاد خواهد برد

>>>   اگر عوض لست گرفتن ودر هر وزارت تعداد ترکتبارها راحساب کردن٫بخاطرتامین صلح کار میکردیم٫امروز نه تروربود ونه اختطاف.
پاکزاد

>>>   مسول اصلی کسانی اند که مسایل قومی را دامن میزنند٫ تفرقه ایجاد میکنند٫ امنیت را مختل میکنند و درنتیجه همچو حوادث ناگوار رخ میدهد.
دهلوی

>>>   قاتل همان دو نو جوان شمالي است كه در سايه رژيم هاي نا مسلمان بزرگ شده اند، و اگر حكومت طَي هژده سال گذشته از قرآن پيروي ميكر كس جرأت. تجاوز، قتل و اختطاف را نميداشت، هنوذ هم وقت است غني بايد حكم شرعيت را تطبيق نمايد، در فكر ديموكراسي نباشند،

>>>   این هم از یک ملیون شعل کاری که همین اشرف غني احمق زی در انتخابات ریاست جمهوری 2014 که به مردم وعده داده بود یکی ازهمین اختطاف چیان می‌گوید از فقر و تنگدستی به چنین جنایت هولناک دست زده است پس مجرم اصلی ع و غ میباشد که یکتعداد جوانان بیکار معتاد و یا به مجرمین تبدیل شده اند تمام جوانان بیکار آینده اش همین است یا به گروه های تباه کار می‌پیوندند یا معتاد، طالب انتحاري می‌شوند کلش عاملش اشرفک و عبدالله گگ است که باید اول دادگاه صحرایی بالای همین دو مفسد فی الارض .... وطن فروش عوامفریب اجرا و تطبیق گردد و لاش شان مدت یک هفته بر سر چوبه دار به خاطر عبرت دیگر خائنین بماند

>>>   ملتی که عقلی خریت داشته باشد ولو که در کانادا ببرد شان باز هم همان خر که است که است.
چرا هر لعنی گه تان که رفت به گردن غنی میندازید بی خردان
....

>>>   حامد کرزی ریس قبیله درانی حامی اصلی طالبان است.
اشرف غنی زی ریس قبیله غلجای نیز از طالبان حمایت می کند و صدها طالب خطرناک را بدون محاکمه از زندان ها آزاد ساخت. اما اختلاف قبیله ای است و نه امنیتی و برسر صلح. اختلاف سران قبایل مثل گذشته ها ادامه دارد.
دوستانی که تاریخ افغانستان را خوانده اند ،خوب میدانند که اختلاف و درگیری و جنگ خونین بین دو قبیله بزرگ پشتون عامل اصلی فقر و گرسنگی، قتل و خونریزی و مهاجرت میلیونی در افغانستان است.
اختلاف و تفرقه، جنگ و خونریزی بین این دو قبیله پشتون دلیل آمدن انگلیس، شوروی، تروریست های عرب، پاکستان و در نهایت آمریکا به افغانستان شد.

>>>   خلاصه هرچند در مرحله اول فریب خوردید حالا مواظب و باهوش باشید که دوباره فریب عوام فریبانه اشرف غنی را نخورید هم چنان هوشیار باشید که فریب جنایتکار تاریخ وقاتل صدها اشخاص بیگناه و قصاب کابل یعنی گل بیدین راکیتیار و مزدوران دنباله روش را نخورید که آنگه پشیمانی سودی ندارد اگر این قصاب کابل یعنی راکیتیار بقدرت رسید آنگه از تعصب و ملیتگرائی و فاشیستی گل بیدین بوجود به ملیتگرا و قوم پرست اشرغ غنی صد ها بار شکر خواهیدکرد.

>>>   قاتل اصلی غنی عبدالله اتمر محقق و یونس قانونی است و دیگر مزدوران غربی .... بر اینا زمان طالبان دزدی نبود آدم کشی نبود طلاق نبود فساد نبود غربیها و مزدورانش برای تان کارها خواهد کرد یکی از دست آوردهای هجده ساله ی یونس قانونی پنج سانتی و دیگر مزدوران غربیها همین قتل مهسا و امثالش است که هر روز مثل گل پرپر میشوند جوان مرگ میشوند تا یک دولت اسلامی رویکار نشود اوضاع همین است ازینم بد تر میشود لعنت بر این قاتلین وحشی ....
حمید هراتی

>>>   شفیقه جان ،جان جان.دلم راکردی ویران.
این قاتلین خو بیکار نبودند.دوکاندار بودند.
مثل عطا نور روی اغراض شخصی پروپا کند میکنی.
کابل.

>>>   شفیقه جان!اگر لطف کنید ویک تخلص تان را به به داکتر عبداله بدهید٫هم او خوش میشودوهم بار ازشانه های شما کم میشود.به یقین رضای خدا نیز در همین است .باقی خود مخیرهستید.
بیغرض

>>>   مثل معروف است چیزی که دوشد٫سه هم میشود.از یک هفته به اینسو چرت میزنم که تلخص سوم شما چه خواهدبود؟.

>>>   همه افغانهای که انتقاد میکنند٫اگر عوض انتقاد کار میکردند٫امروز مااول میبودیم وامریکا دوم.

>>>   اگر دزدی و خیانت های بزرگ است و یا قتل و قتال های دستجمعی و یا ویران کشور است و بیکاری و عدم مراعات عدالت و یا اختلاس های کلان و یا دستبرد در قرارداد ها و یا قومگرایی و تعصب قومی و زبانی و دشمنی با دیگر اقوام همه وهمه ان لکه بدنامی ان در دستان و دامان اشرف غنی احمدزی دروغگو عوام فریب نا مسلمان ریس جمهور توافقی است خداوند انرا ز.دتر از سر مردم گم کند تا مردم از شر این شرارت پیشه ظالم خاین دروغگو نجات پیدا کنند اقای ایوبی نماینده مردم قندهار در خانه ملت بسیار یک نام خوب را به غنی احمدزی انتخاب کرده بود اشرف غنی را شر غنی نام گذاری کرده است واقعا که شر انداز است .

>>>   نمیدانیم چرا و در هر کار باید حکومت را ملامت کرد اگر چه با شما موافق هستم که حکومت غنی در اکثر جا ها خلا های سیاسی و اجتماعی خود را دارد ولی قسمیکه مصاحبه قاتلین مهسا را در تلویزیون ها دیدیم و شنیدیم یکی از ایشان در کوچه مهسا دوکاندار بود به این معنی که گرسنه نبوده و برای گذراندن شب و روز خود یک لقمه نان داشته و در پهلوی آن طلبیدن سه و نیم لک دالر از مجبوریت نه بلکه از روی هوس به پولدار شدن است آیا اگر دولت ملامت است بنظر شما نویسنده دولت موظف است تا باید به هر فرد وطن پول بپردازد تا آنقدر ایکه تمام هوس هایش برآورده شود تا قتل نکند.

>>>   لست ۱۶ متره حکومت غنی٫حکومت غنی راخواندم.
-دولتهای همسایه بر اساس منافع شان مخالف حکومت غنی.
-طالب٫ داعش و...و... مخالف حکومت غنی.
- من وتوکه که در زیر سایه امنیتی حکومت غنی زندگی داریم واز ان معاش میگیریم٫ مخالف حکومت غنی.
مگر این حکومت چطور موفق شود؟
بهتر نخواهد بود عوض انتقاد بی مفهوم وکورکورانه همکار دولت باشیم؟
عادل

>>>   سلام !
از دولت به يكبارهگي توقع نداشته باشين كه به ٢٦ مليون نفر وظيفه مهيا بسازه با يكي دو نفر يك كشور هرگز آباد نميشه
بيايين خوده تكان بتيم خود برأي آينده بهتر تلاش كنيم
و باز اگر مصروفيتي نبود بايد بروند به قتل قتال دست بزنن ما شكر مسلمان هستيم و در دين اسلام همچون چيزي گفته نشده
بيايين ياد بگيريم بار دوش خود مان ره به گردن حكومت نيندازيم

>>>   این همه افتخارات که ازغنی پوک ودیوانه نامبرده شده است مایه شرمساری اووطرفداران بی شرم اش میباشد، تاسف به حال مردم که این دیوانه درراس شان قرارگرفته است.
(یک هم وطن تان)

>>>   مسول حقیقی خودمان هستیم چون اصلاع نیستیم ،غرور تکبر خودفروشی قومگرایی بیتفاوت است که پشتون است ویا تاجک و. هزاره و. یا ازبک ،همه افغانها در مجموع قومگرا و. خودپرست اند ،از اوامر الهی بدور اند سخنان و. اندرز های رسول الله صل الله وسلم را کاملآ فراموش کرده اند به فسق وفساد غرق اند ،پس جامعه که اصلاع نبود مانند این مهسا صد مهسا دیگررا این نابخردان به قتل میرسانند،باید به جهالت پایان داده شود .
عبدالله ریحان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است