این اوغانان عجیب بی حافظه مخلوقی اند!
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۵    ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ کد خبر: 157870 منبع: پرینت

زمانیکه دولت پاکستان طالبان را بر ضد دولت استاد ربانی به سوی کابل قمچین میکرد و آنان ساحات تحت اداره دولت استاد ربانی یکی پی دیگر اشغال می کردند، این مخلوق از سرک تا پچک در هر نقطه از جهان که بودند هورا کنان و نعره تکبیر گویان پیروزی انان را با باز نمودند بوتل های ودکا و ویسکی و خواندن نماز های نفل و و غیره تجلیل می کردند. هرگاه کسی از مردمان غیر خودی دولت پاکستان را در پشتیبانی نظامی و سیاسی از طالبان متهم می کرد فورآ در دفاع از دولت پاکستان و طالبان یخن پاره می کردند!
حتی، شعار منفور دا پشتونستان زمونژ را نیز در تاق نسیان گذاشته بودند و دولت پاکستان را یگانه حامی و پشتیبان خود می شمردند.

اکنون که دولت پاکستان در همکاری با امریکا می خواهد دولت همه شمول را در کشور مان از نو بخاطر قطع جنگ و خونریزی پی ریزی نماید، اولتر از همه این ننگان تاریخ بخاطر حفظ قدرت و بقای حکومت فاسد و بدوی قبیله گرای اشرف غنی احمدزی دیوانه و خود رای، علیه دولت کنونی پاکستان و گروه طالبان شعار میدهند و آن را در مداخله امور داخلی اوغانستان ناشیانه متهم می سازند!

این در حالی است که از بد و پیدایش دولتی بنام اوغانستان از امیر عبدالرحمن تا غنی احمدزی دیوانه در اثر مداخله دولت های خارجی بوجود امدند و نفقه خور دولت های خارجی یا بشکل مستمری و یا هم کمکهای نقدی بوده اند و هستند!

امین بگرامیان


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اوغانان
بگرامی
نظرات بینندگان:

>>>   اقای بگرامیان!
تحلیل تان دقیق ولی اگر من وخودت هم پشتون میبودیم عین کار را میکردیم.من تاجک لذت انزمان را که استادربانی در قدرت بود٫ هیچگاهی فراموش کرده نمیتوانم. ما هیچگاه بالای منافع ملی عمومی فکر نمیکنیم٫بلکه ملیت ما ٫ولایت ما٫ ولسوالی وقریه ودر نهایت فامیل ما ودر فامیل خودمان.
عاقل

>>>   اینکه همه میتوانند متفق باشند از خوبی های شان است
( از کارته نویان)

>>>   مهمترین دست‌آوردهای سیاست غلط و لجوجانه آقای غنی شرات انداز منطقه طی پنچ سال سال به این قرار است دولت ناکاره غنی کوچی و غرق در فساد را که عامل اساسی فقر و بیکاری و ناامنی نابودی آثار تاریخی رسم و رسوم آریایی های در کشور است
حکومت غنی در طی پنچ سال در کشورما ۵۴۲ انتحاری برای نابودی مردم بومی کشور از ارگ مهندس شده
حکومت غنی ۱۸۰۰۰۰ نفر مردم عادی کشور ما در انتحاری کشته شدند
حکومت غنی 45000 افسروسرباز کشو ر نا کاره گی س قومندان عالی غنی شهید
حکومت غنی ۱۶۰۰۰ تن افسر اردوی ملی شجاع کشور کشته شدند
حکومت غنی ۱۵۰ ساختمان در کابل از اثر آسیب انفجار و انتحار تخریب شد
حکومت غنی ۸۰۰۰ طالبان آزاد شد و از بین بردن روحیه جنگی درمیان نیروهای نظامی و امنیتی. امروزه دیگر حتی نیروهای امنیتی، روحیه و انگیزه مبارزه با طالبان را ندارند.
حکومت غنی ۶۰۰۰۰ هزار زن در کشور بیوه شد
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻨﻲ از اثرفقر و بیکاری ﻟﻜﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺭا ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺳﺎﺧﺖ شد.
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻨﻲ ﺩاﺭاﻱ ﻣﻠﺖ ﺭا ﺩﺯﺩﻱ ﻛﺮﺩ و ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اش افزوده اند.
حکومت غنی از اثربی کفایتی ضعف حکومت داری غنی ۱۴ ولایت کشور به محاصره طالبان در آمده است
حکومت غنی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ دالر افغانستان از آمریکا قرضار شد
حکومت غنی ۳۲ وکیلان پارلمان کشته شد
حکومت غنی ۸۰ فیصد مردم کشور اثر فقر وجنگ خانمان سوز غنی برباد و 300000 جوان وطن از اثر بیکاری و نادری فراری از کشو شد
حکومت غنی از هرنگاه در حکومت داری اثر بی نامه در رفا وآسایش ۹۰ فیصد ناکام شد
حکومت غنی ۲۴۳ تظاهرات بزرگ برضد حکومت فاشیستی نا وحدت ملی شد
حکومت غنی ده ها نفر زد طالب توسط افرادغنی کوش مالی و گرفتار شد
حکومت غنی قهرمان جباروطن دوست و جنرال رازق میهن کشته شد
حکومت غنی پارلمان تبدیل به ﻗﻮﻡ پرستی کوچی های و ناقلین و فساد شد
حکومت غنی در ارگ غیره ﺗﻴﻢ ﺧﻮﺩﺵ از قوم کوچی دیگر قوم نیست
حکومت غنی سرک های مان از اثر بی توجه توسط قطار شترآن آنها تخریب شد
حکومت غنی تعصیبات قومی سمتی حتی بین دارانها وغلجی ها به اوج خود رسید ، به خاطر سیاست‌های قوم‌گرایانه غنی کوچی متعصب قبیله ،
حکومت غنی میان اقوام کشور تفریقه بی سابقه ایجات شد و بزرگ شدن شکاف‌های قومی و مذهبی
حکومت غنی داعش به کشورما بنام جعلی مهندسی از اقوام لر بر شده و پیدا شد.
حکومت غنی معاون اول را دوستم بار دوم تبعید به ترکیه و توطعه و خانه نشین شد
حکومت غنی از بی کفایتی آن رای دادن مردم بر غنی پشیمان شدند
حکومت غنی از ترکیب لر و بر و داعش واوغان متعصب پیدا شد
حکو مت غنی دروغ گوی و گزافه گوی آن غیر قانونی شد
حکومت غنی بلآخره کشور ما عنقریب است به بحران عظیم برود
حکومت غنی همکاران داخلی اش ناکام و شرمنده پیش باداراش خود شد
هم خدمت آقای اشرف غنی طی پنچ سال با برنامه اسکان کوچی آن سوی مرز دیورند با تیم اش ﺑﺮاﻱ ضرر رساندن ویر انی و خرابی به املاک و مستغلات ﻣﺮﺩﻡ بومی کشور ﻣﺎ شد.
غنی کوچی بی فر هنگ دربرابر زبا و ادب فارسی همواره با کینه ورزی عمل کرده است.

2. از بین بردن روحیه جنگی در میان نیروهای نظامی و امنیتی: رفتار آقای غنی و حکومت دربرابر طالبان موجب قباحت‌زدایی از طالبان و مشروعیت‌زدایی از مقاومت نیروهای ضد طالبانی شده است. برای همگان روشن است که امروزه دیگر حتی نیروهای امنیتی، روحیه و انگیزه مبارزه با طالبان را ندارند.

3. عدم اعتماد مردم به حکومت و نیروهای نظامی و امنیتی: سیاست غلط حکومت و ضعف مدیریت‌ها شکست‌های سنگینی را برای نیروهای امنیتی و حکومت دربرابر طالبان درپی داشته است. این شکست‌ها و ضعف‌ها چنان است که حتی مردم هم متوجه این قضیه شده و اعتماد آنان از حکومت به کلی سلب شده است.

4. نابود شدن تمامی آنچه دست‌آوردهای حکومت در دوره پساطالبانی دانسته می‌شد؛ مانند دست‌آوردهای حقوق بشری و دموکراتیک که برای جامعه جهانی و حامیان بین المللی حکومت مهم بود. به همین دلیل است که امروزه، منزلت این حکومت در نظر جامعه جهانی تفاوتی چندانی با منزلت حکومت طالبانی ندارد

به خاطر این سیاست غلط بود که حکومت نه خود با طالبان مبارزه کرد و نه از حضور کشورهای دیگری مانند آمریکا استفاده کرد. حال که خروج نیروهای آمریکا از کشور قطعی به نظر می‌رسد، دیگر نه توان مبارزه با طالبان است و نه انگیزه آن در داخل کشور و نه جامعه جهانی تمایل زیادی به حفظ این حکومت دارد.

اما درعین‌حال، تنها زمانی می‌توان امید به آینده این حکومت داشت که آقای غنی بجای التماس و مماشات با طالبان و اعتماد بر رفتارهای قوم‌گرایانه و لجاجت در قبال منتقدان، بپذیرد که سیاست گذشته او غلط بوده و درصدد جبران سریع آن برآید. ادامه رفتار لجوجانه و کودکانه آقای غنی کشور را به وضعیت دهه هفتاد خواهد برد.

>>>   Salam
روزگار پشم و ریش و روزگار د ملا دادالله اندیوالان می رسد . هژده سال جرت و پرت دموکراسی و حقوق بشر و مصرف ملیارد ها یورو ‌و دلار از پول مردم کارگر غرب برای عقب گرد شرم آور کنونی .
کسانی که مرا می شناسند می دانند که هم در محافل خصوصی و هم در دید گاه هایم تاکید می کردم که به امریکای ها و خارجی ها باور نکتید، شعار های دموکراسی و حقوق بشر شان دروغ بیش نیست .

>>>   قبل از این که نظر تان را به نشر بسپارد یک بار خودتان نیز بخوانید، بخدا شرم است که یک تعداد که در این چندسال گیر دار همیشه در پهلو بی ننگان و جنایت کاران بودند حال میخواهند با راه انداز ی تشنجات قومی براءت بگیرند.

>>>   عاقل جان عقلت قد نداد.
منظور نویسنده این است که چرا دیروز در پیروزی طالب جشن میگرفتند مگر امروز ماتم میگیرند.

>>>   برادر محترم که من را بیعقل خوانده اید!
درک من ازین نوشته اینست که درانزمان از طالبها پشتیبانی میشد زیرا خالص پشتون بودند.وحالا از غنی پشتیبانی میشود زیرا تقریبا میدان برای پشتونها صاف شده. دیگر طالب را نمیخواهند٫زیرا با دیگران قدرت را تقسیم خواهد کرد.اگر تحلیل شما درست تر ازمن باشد برایم مایه مسرت است.
عاقل

>>>   هههههه راستی هم که عجب مخلوقاتی بی حافظه یی هستند. ولی شما ها بی حافظه نی بلکه بیغیرتی هستید که اصلا نمونه تان در دنیا نادر است.
سالها با هم اوغانها جنگیدید اما امروز سرمداران تان بزرگان تان پیوسته با همین اوغان ها معامله میکنند و امتیاز میگیرند و شما هم چک چک میکنید. تنها اوغانها از چتلستان پیشتیبانی نکردند همه سیاستمدران دزدان و رهبران ات در اغوش شان خوابیده بودند و فعلا هم به نفع دال خوران با هم اوغانان تحت نام صلح در مسکو به شمول امپراطور پلاستیکی ات دوور یک میز بخاطر برگشتن به قدرت در تیم اوغانها در مقابل اوغانها نشسته بودند و امروز مثل خودت داد از اوردن صلح میزنند.
سوال اینجاست که کی حافظه ندارد ؟ و چرا این جنابان در دوره قدرت خود از صلح حرف نمی زدنند و چون فعلا زد نظام اند باید به شکلی از اشکال با تیم دزدان تاریخ این کشورحکومت نیمه جان را هم به فرمایش بادار شان عمران خان ساقط کنند؟

>>>   افغانها بی حافظه نیستند پائیتخت شما را درکولاب خوب بیاد دارد
همچنان املا ات ضعیف است زیرا که افغان را ازسوخت ..... اوغان می نویسی ههههه
کولاب کولاب کولاب کولاب خوب بیادم است حافظه ما قوی است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است