برای نخستین بار است که نمی دانم چه بگویم؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۱۵    ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ کد خبر: 157875 منبع: پرینت

کشور بر سر گزینش سرنوشت ساز، بسیار دشوار، پیچیده و خطرناکی قرار گرفته است. روشن است در قبال رویدادها نمی توان بی تفاوت ماند. باید موقف خود را روشن بسازیم.
دردمندانه در کل دو گزینه بیشتر نداریم:

۱. تلاش برای حفظ ساختار کنونی و جستجوی راه هایی برای اصلاح ، ساماندهی و بهبود ان و راه اندازی گفتمان جدی و سراسری به منظور جستجوی راه های جلوگیری از باز آمدن طالبان و وارد آوردن اصلاحات جدی و بنیادی در دولت وحدت ملی و تحکیم پایه های ان؛

۲. اجماع و تلاش در تسریع براندازی سیاسی ساختار کنونی دولت وحدت ملی و شتافتن به پیشواز تحولی که زیر طرح باز آمدن طالبان به شکلی از اشکال مهر صحه می گذارد.

راستش من زیر هیچ عنوانی با بازگشت طالبان و سپردن بخشی از کشور و دولت به طالبان و در واقع به پاکستان بر اساس معامله امریکا، انگلیس، پاکستان و عربستان سر سازش ندارم و عواقب ان را بسیار وخیم و جبران ناپذیر می بینم. اما ادامه وضعیت کنونی را هم ناپذیزفتنی و تحمل ناپذیر می پندارم.
راه سوم هم پیدا نیست.

دشواری در این است در اردوگاه دولت وحدت ملی انسجام و هماهنگی درست نیست و به قول معروف آبادی میخانه ز ویرانی ما است. اگر دولت وحدت ملی موفق می شد تیم نیرومندی با چیدمان خردورزانه بیاراید و راه اصلاحات بنیادی و ساختاری را پیش می گرفت، شاید به این روز نمی افتادیم. اما اکنون دیگر گلایه و گزاری و نکوهش و سرزنش دردی را دوا نمی کند و باید در صدد چاره جویی بنیادی برآییم.

باید نیک اندیشید که چه باید کرد؟ خطر بازگشت کشور به حالت‌ سهمگین و رقتباری مانند سال های دهه نود بسیار بزرگ است که این بار بسیار وحشتناکتر و ترسناکتر از آن دوره خواهد بود و می تواند در فرجام به فروپاشی کامل کشور و دامنه یابی جنگ های خونین فرسایشی بی پایان بینجامد.
نباید کاری کرد که به قول معروف
چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی
مسوولیت بسیار بزرگ است و نباید اشتباه کرد.

بیایید نیک بسنجیم که چه باید کرد؟
باید بستر یک گفتمان باز و همه جانبه را برای جستجوی راه های برونرفت از بحران کنونی هموار کرد. چگونه می توان چالش کنونی را حل کرد؟ چگونه می توان با کمترین هزینه و تلفات از این مرحله عبور کرد؟
باید سنجید که چه باید کرد؟
برای نخستین بار است که نمی دانم چه بگویم؟

عزیز آریانفر


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکومت
دولت
نظرات بینندگان:

>>>   عزیزنویسنده ! مافیای فساد ۱۸ سال ګذشته عامل بزرګ شکست تحولات نوین بوده - همه اخوانی ها بدون استثنا فساد کردند - اجماع جوانان راشد وبافهم وشخصیت های ملی (غیرمذهبی) میتواند راه حلی باشد ورنه اینبار پاکستان باچشم سفیدی مارا می بلعد

>>>   صلح وامنیت داییمی خواست وآروزهای دیرینه مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده و هستند اگر این صلح زیر سايه حکومت وحدت ملى فعلی باشد ویا صلح وامنیت تحت حکومت موقت احتمالى باشد هدف اصلی، صلح وخاتمه جنگ در افغآنستان است.ملت مومن وزجرکشیده افغآنستان که درطی چهل سال گذشته صد ها هزار کشته ومعیوب داشته واکثر زیر بناهای اقتصادی افغانستان نابود شده اند وتاحال دو مليون مهاجر درخارج منتظر بازگشت به افغانستان هستند، متاسفانه اکنون بعضی مناطق درجنگ داخلی درحال تخریب بوده وانسان های بیگناه عم ازذکور واناث کشته میشوند.سرانجام هرجنگ ،صلح است تمامی جنگهای داخلی وبین المللی بالاخره باصلح خاتمه یافته اند لذا درافغانستان صلح وامنیت نهایت ضروری بوده و تمامی اقشار ملت مومن وزجر کشیده افغانستان نهایت ضروری میباشد که حتی الامکان برای تطبیق پروسه صلح ازهرنوع همکاری دريغ نفرمایند درقرآن کریم خداوند صلح را عمل خیر ونیکو دانسته وبر آن تآکید میورزد.الصلح الخیر یعنی صلح وامنیت عمل نیکو وبه خیر بشر است.خوشبختانه که درين اواخر تلاش جدى براى صلح وآرامش درداخل وخارج ازافغانستان با کومک جامعه جهانى ،کشورهاى منطقه،ممالک همسايه،احزاب وشخصيت هاى موثر درافغانستان وحکومت وحدت ملى ادامه دارد تا انشالله به جنګ خانمانسوز وويران ګر درافغانستان برای همیشه خاتمه يابد بازسازی ونوسازی درتمامی نقاط افغانستان ویران شده به سرعت ادامه یابد.به پیش به سوی صلح وامنیت دایمی درسراسر افغانستان ،محو ونابود باد گروه های جنگ طلب وماجراجو درافغانستان،به پیش به سوی ترقی،رشد، انکشاف همه جانبه،وهمزیستی مسالمت آمیز بین تمامی اقوام مومن وبرابر افغانستان.
و من الله التوفیق
انجنیر عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   برای رئیس صاحب جمهور نابودی مخالفین سیاسی از اولویت برخوردار است

>>>   والی باد غیس از سربازان اردوی ملی درتورغندی استقبال کرد آنان عقب نشینی تکتیکی الی ترکمنستان کرده بودند ، حکومت مصروغ بلخ بود

>>>   اقای اریانفر!از نظر من تشویش شما کاملا بیمورد است.مانه سر پیاز هستیم ونه بیخ پیاز.نه توان تشخیص حالت راداریم٫ نه استعداد طرح یک پلان را ونه هم قدرت عمل را.خار جیها براساس نشخیص منافع خود شان سر نوشت ما را رقم میزنند.خود را بیخواب نساز به اعصاب ارام قراراستراحت کن.
عاقل

>>>   من به تاریخ قبل از افغانستان اشاره نمی کنم،بلکه صرف از سال ۱۷۴۹ یعنی تشکیل افغانستان توسط امپراطوری روس و انگلیس و له تخت نشاندن احمد شاه بابا شروع میکنم.
انگلیس ها در قاره هند هستند،در مقابل دولت مسلمانان در هند ،هندو ها را دارند و در مقابل حملات هندو ها از جنوب به شمال،در مقابل دولت مسلمانها در هند،احمد شاه با با را.
هر وقتی که دولت مداران مسلمان هندوستان به گفت انگلیس ها نکردند،آنها از هندو های جنوب در مقابل اًنها استفاده کردند و هر وقت که هندو های جنوب به گفت شان نکرد،آنها از احمد شاه بابا در مقابل آنها استفاده کردند.
بالاخره انگلیس ها در تمام نیم قاره هند مسلط میشوند و بطزف لشکر کشی به سوی افغانستان میشوند.
اینجاست که روس ها خود را در خطر میبینند و در مقابل انگلیس ها از افغانها دفاع میکند و به آنها سلاح میدهد و سه مرتبه افغانها در مقابل انگلیس ها میجنگند.
آیا شما این جنگ ها را تمویل کردید؟
معلومدار نه،بلکه انگلیس ها و روس ها به شکا پول و سلاح دادند و شما جنگیدید.
حتی استقلال شما به کمک دولت شورا ها بدست تان آمد.
بعد از آن نیز از زمان امان الله خان گرفته تا بچه سقاو و نادرشاه و ظاهر شاه و داود خان،همیش شما به کمک خارجی نیاز داشتید و هیچ زمانی منحیث یک کشور پیشرفته صنعتی،سر پای خود ایستاد نیودید.
با انقلاب ثور نیز شما به کمک شوروی و مجاهدین به کمک پاکستان و غرب و کشور های عربی نیاز داشتند.
یگانه دورانی که شما سر پای خود ایستاد بودید،بعد از از بین رفتن حکومت داکتر نجیب بود ،که با پاهای خود کشور را آباد نکردید ،بلکه آن را با لغت زدید و جنگ و چور و چپاول کردید.
بعداً دوباره طالبان به کمک پاکستان آمدند و بعداً هم حادثه یازدهم سپتامبر شد و امریکا و جامعه جهانی آمد.
پس در طول تاریخ شما از نگاه اقتصادی و سیاسی و نظامی به پای خود ایستاده نبودید و صلاحیت سرنوشت خود را نداشتید،بلکه کشور های خارجی سرنوشت شما را تعیین کرده است.حالا نیز آنها سرنوشت شما را تعیین میکنند و شما هیچ کاری کرده نمیتوانید و هیچ کاری از دست شما بر نمی آید.

>>>   asrat
مشکل اساسی جامعه ما قبیله گرایی است.
قبل از ایجاد کشور پاکستان امیر عبدالرحمن خان مردم هزاره را قتل نمود نصف هزاره ها را از افغانستان فراری ساخت زمین های آنها را به ناقلین پشتون تقسیم کرد.
نادر غدار با نیرنگ و دسیسه و مهر در قرآن، حبیب الله کلکانی را خلاف عرف و شریعت به توپ بست ،دستور قتل عام و تاراج مردم شمالی را صادر نمود نادر رذیل بخاطر تحکیم حکومت فاشیستی ،مردم جنوبی را علیه مردم شمالی به جنگ وادار ساخت به مال جان و ناموس مردم تجاوز تجاوز صورت گرفت.
البته این جنایات از زمان عبدالرحمن تا نادر غدار از زمان طالب تا کرزی و اشرف غنی تا هنوز ادامه دارد.
بنا دشمن ما در ارگ ریاست جمهوری افغانستان است نه در اسلام اباد.

>>>   از چيزي كه نميداني هيچ نگو ، ملت بي احساس و مرا چي ، بايد همه مشقت را بكشد ، افغانستان به فاميلي ميماند كه خرد و كلان آن معلوم نباشد ، جنگجويان سابقه يعني مجاهدين سياسي كه غريب را شهيد كردند و فاميل هاي خود را چاق و سر مايه هاي گزاف حرام اندوختند ، خود را ميراث دار جهاد ميدانند بدون عقل و علميت رهبري، نادانسته وطن را در مقابل جيب خرچي خود فروخته اند و حالا فكر ميكنند كه پولهاي امريكا تحفه شكست شوروي از طرف امريكا بوده است ، در هژده سال گذشته افغانستان در گروي امريكا است ، هر چه ميخواهد ميكند، كرزي را رئيس خود مقرر كردند، دزد بود بيكاره و نا فهم بود، از تجربه دوكان كباب افغاني كه هم مشتري افغان و هم كار گر، در دنيا كس ديده نشده كه اولين كار رسمي اش. رياست دولت باشد، و بار ديگر عالم بي عمل و ناكاره غني را آوردند كه أصلاً تجربه اداري و سياسي افغانستان و كدام جاي ديگر را نداشت ، حتي در دوران وزارت ماليه صد ها مشاور بي تجربه مانند خود را از خارج آورد و مليونها دالر را زدند و رفتند، و اين بار هم ملت در تعين رئيس و دولت و حكومت كدام رول ندارد، امريكا نظر به پلانهاي خود كسي را مياورد كه بلي گفته ملتش را غرق نمايد، برايشان مهم نيست كه طالب باشد يا كمونست و يا غربزده مي زده .
ما هم مانند سابق مي نشينيم و مي بينيم و مي سوزيم كه چي خواهد شد.

>>>   Salam
روزگار پشم و ریش و روزگار د ملا دادالله اندیوالان می رسد . هژده سال جرت و پرت دموکراسی و حقوق بشر و مصرف ملیارد ها یورو ‌و دلار از پول مردم کارگر غرب برای عقب گرد شرم آور کنونی .
کسانی که مرا می شناسند می دانند که هم در محافل خصوصی و هم در دید گاه هایم تاکید می کردم که به امریکای ها و خارجی ها باور نکتید، شعار های دموکراسی و حقوق بشر شان دروغ بیش نیست .

>>>   این همه ازبرکت فسادیان شد که این 18 سال را فقط چور کردند-ناز کردن -مال مردم و بیت المال را غصب و غارت کردند،کمک های جهانی را به یغما بردند و با اختطاف های شان جلو سرمایه گذاری داخلی و خارجی خصوصی را گرفتند. دنیا میفهمد که شر و فساد به مراتب خطرناکتر و وحش تر از طالب هستند.
افغان

>>>   از رهبران تان شکایت کنید که به خاطر به دست آوردن قدرت و ثروت شخصی، مصالح ملی را قربانی کردند.

>>>   اغایانفر ملامت نیستید بخاطر یکه هنوز جوانمردی وقدرت تمیز از خود شناسی را تا دشمنان آزمون شده ندارید...
چیناییها می‌گویند اگر کسی ترا یک مر تبه فر یب داد فریب دهنده ملامت است و اگر ان شخص دوم دفعه ترا فر یب داد خودت ملامت استی که از دفعه قبل عبر ت نگر فتی!!!!!!!
اریاوفر اغا افغان هستید?؟؟؟؟؟؟ درافغانستان تولد و تحصیل یافته و بعد ر. شناس شد ید یا طور؟ مگر
شکرکه والدین مرحوم تان ز نده نیستند که بار خجالت شمارا بدوش گر فته نمیتوانستد. و حیف


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است