مجریان متقلب انتخابات، کشور را چور کردند (سند)
مردم ما به نان شب شان محتاج هستند و هر روز از گرسنگی و فقر و بدبختی گزارش های فراوان نشر می گردد اما جناب غنی به هرکدام از اعضای کمیسیون های انتخاباتی به اندازه مخارج تقریبی بیست خانواده معاش میدهد 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۴۷    ۱۳۹۹/۳/۲۹ کد خبر: 163857 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)از اوضاع و احوال انتخابات و روند برگزاری آن در افغانستان همه مردم ما مطلع هستند که جهانیان نیز بر رسوایی انتخابات در افغانستان اذعان دارند اما در این میان گوش های "کر" و چشم های "کور" اشرف غنی و دیگر مسوولان تشریفاتی و نوکر مآب خارجی ها بجای اینکه از اشتباهات مکرر اعضای متقلب کمیسیون های انتخاباتی بکاهند و حتی آنان را مورد محاکمه و نقد قرار بدهند، به آنان معاشات امتیازی نیز اعطا می کنند.

از غرب آمده هایی مانند اشرف غنی بعید است که هنوز نمیدانند، انتخابات در هر کشور وظیفه مسوولان وزارت داخله آن کشور است و هرگز کمیسیون مجزایی برای آن درنظر گرفته نمی شود که مخارج سنگینی بر روی دوش کشور و دولت تحمیل گردد.

اما در این کشور بیچاره تحت استعمار آمریکا و انگلیس و سعودی های مفتخور و پاکستانی های شیاد، کمیسیون مجزا تشکیل می شود.
جالب اینجا است که چور و چپاول اموال دولتی و امکانات کمیسیون های انتخاباتی در هردوره از انتخابات کم بود که معاش های امتیازی جناب اشرف غنی نیز بر آن افزوده شده است.

اینها خجالت نمی کشند! حیا نمی کنند! شرم ندارند!
مردم ما به نان شب شان محتاج هستند و هر روز از گرسنگی و فقر و بدبختی مردم گزارش های فراوان نشر می گردد اما جناب غنی به هرکدام از اعضای کمیسیون های انتخاباتی به اندازه مخارج تقریبی بیست خانواده معاش میدهد.

کسی نیست که به این اعضای کمیسیون های انتخاباتی بگوید اگر اشرف غنی و برخی از متقلبان کمیسیون های انتخاباتی از خدا نمی ترسند، شما افرادی که هنوز به خدا ایمان دارید و نماز می خوانید و به اعتقادات پایبند هستید، کنار بکشید و در چپاول های این شیادان شراکت نکنید. این حق و حقوق و معاش شما نیست بل این خون ملت است که بنام معاش و امتیاز به شما داده می شود تا بازهم به نفع نوکران اجنبی تقلب کنید.

اشرف غنى براى هر عضو كميسيون انتخابات، یکصدهزار افغانى معاش امتيازى منظور كرده است.
حکمی که به تازگی همگانی شده و امضای رییس جمهور غنی را دارد، دیده می شود که آقای غنی پیشنهاد افزودی یکصد هزار معاش امتیازی به رییس و اعضای کمیسیون انتخابات را تایید کرده است.

بربنیاد این حکم، رییس و اعضای کمیسیون انتخابات از رییس جمهور خواهان ازدیاد دوصدهزار افغانی امتیاز مالی در کنار امتیازات کنونی شان شده اند.
درحال حاضر، حوا علم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات، پنجصدهزار افغانی معاش ثابت، یکصدهزار افغانی خرج دسترخوان، ۶۵ هزار افغانی کرایه خانه و ده هزار افغانی کریدت کارت دریافت میکند که با اقدام تازه امتیاز وی نزدیک به هشت صدهزار افغانی میرسد.

همینگونه امتیازات مالی اعضای کمیسیون های انتخاباتی هرکدام نزدیک به هفتصد هزار افغانی میرسد؛ یعنی معاش ثابت پنجصد هزار افغانی، خرج دسترخوان یکصد هزار افغانی، کرایه خانه ۶۵ هزار افغانی و مصرف کریدت کارت ۵ هزار افغانی میباشد.

از سوی هم کمیسیون انتخابات در یک تصمیم تازه ۱۲۰ کارمند این نهاد را اخراج و بجای آنها افراد تازه استخدام کرده است.
این است حال و روز متقلب هایی که باید محاکمه می شدند و مردمی که از گرسنگی و فقر، محتاج نان خشک با منت حکومت هستند.

کد (4)


مجریان متقلب انتخابات

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مجریان انتخابات
معاش امتیازی
تقلب
نظرات بینندگان:

>>>   زهر را بخورید آدم های بی شرم . با این انتخابات برگزار کردن شما که رسوای عالم کردید کشور را. خاک بر سر شما خون غریب را در شیشه می کنید. مردم انگشتشان قطع می شود برای انتخابات. شما یک انتخابات پر تقلب را با 800 هزار معاش برگزار می کنید. ننگ بر شما. ننگ بر شما.

>>>   خجالت باد بر تو ای زن بی ...، رئیس کمیسیون شیطان های انتخاباتی
ای انسان شرف باخته و جسم فروخته و ایمان باخته،
تو و تمام اعضای کثیف کمیسیون های انتخابات از الف تا ی همه غرق در فساد و خود فروشی و شرف ساختگی هستید.
شما کثیف ها انتخابات را به تقلب کشاندید و بر رای ملت نجاست کردید و با قرار دادن شرف و عزت خود در لیلام بی حیایی پول اندوختید و غنی متقلب را بر سر نوشت ملت حاکم ساختید و حال با بی حیایی معاش امتیازی میخواهید ، آری امتیاز سازماندهی تقلب.
غنی هم چون خجالت است و میداند که اسرار تقلب در نزد شما کثیف ها وجود دارد با این امتیاز دهی احمقانه بر زخم ملت نمک می پاشد.
بعد از این نه انتخاباتی در کار است و اگر احتمالا" بعد پروسه صلح انتخابات با گذار شود به وسیله این تیم متقلب نخواهد بود مگر این کثیف های بی حیا و چشم پاره در آخرین لحظات باز هم از چرک و ریم و خون این ملت زخمی باز هم بیشتر میمکند تا شکم های گنده شان گنده تر شود.
.... باد بر همه شما و نفرین دائمی ملت غریب و بیچاره بر شما و تیم متقلب غنی تا به روز قیامت جاری باد
کثیف ها
بی عزت ها
شرف باخته ها

>>>   Haji Said Ahmad Wafa
تبریک برای داکتر صاحب عبدالله!
نظر به فشارهای تیم عبدالله جزای لازم برای رهبران کمیسیون انتخابات داده شد وماهانه صدهزار افغانی درمعاشات پنجصدهزاری شان اضافه گردید حرام شان باد۰

>>>   دیگر جمع کنید این بساط شرم آور را از اسم این کمیسیون حالت تهوع می آورد .

>>>   قبل از کودتای ۷ ثور در ریاست برق کابل ایفای وظیفه میکردم انوقت ماکولات مامورین (6) افغانی و از اجیران (4) افغانی بود ، با نظر داشت (2) افغانی تفاوت نان چاشت مامورین نسبت به نان اجیران یک کمی بهتر بود ، او زمان گذشته خداوند را شاهد میگرم در هنگام خوردن نان چاشت بخصوص اگر همرای کدام کارمند اجیر در یک میز نان قرار میگرفتم می شرمیدم و سخت نا راحت بودم فقط میتوانستم نان مانرا با هم شریک کنیم که اکثرا" طرف مقابل نمی پذیرفت ، اما با امدن حزب دموکراتیک ماکولات همه (10) افغانی شد.خوشحال شدم ، حالا که این معاشات رنگارنگ، چور و چپاول و دزدی سیتماتیک و تفاوت های زندگی را می بینم به این باور رسیده ام که اینها نه به خداوند اعتقاد دارن و نه به روز اخرت ونه هم به انسانیت وسلام

>>>   جاسوسان ، قاتلان ، دزدان ، رشوه خواران ، خایینان و ظالمان :
باور داشته باشین یک روز مثل ... میمیرید و وقت توبه کردن را هم نخواهید داشت .

>>>   نه فرمایش دهنده تقلب می‌شمرد و نه فرمایش گیرنده تقلب
عجب بازاری است بازار فساد
جسم و جان و روح و روان و عزت و شرف و ناموس ایمان و وجدان و در نهایت همه و همه را در بدل پول باید در ای بازار فروخت تا حتی دختر خود و خانم دیگری را.
اینجا و
در بازار فساد و تقلب فقط پول ارزش دارد و دیگر هیچ.
درخواست گدایی ریس کمیسیون و اعضایش نهایت پست فطرتی و اسارت این افراد در چنگال شکم و زیر شکم را نشان میدهد.
پناه به خدا از شر فاسدترین و مقدسین ارگ و و کمیسیون های انتخابات.

>>>   داکترعتیق الله امین
خبر تکان دهنده!
کشتار تاجیکان در استان غزنی
در استان غزنی وضعیت تاجیکان خیلی خراب است. به ویژه در منطقه های تاجیک نشین « آرزو» و «اسفندی» قتل تاجیکان جریان دارد. هم طالبان حمله می کنند و مردم را می کشند، هم نیرو های رسمی دولت پوشالی کابل مردم تاجیک را می کشند. مردم تاجیک از دو طرف زیر فشار قرار دارند که مجبور به ترک مناطق خود شوند.
۲۲۰ خانواده تاجیک از منطقه « آرزو» و ۳۰۰ خانواده از منطقه «اسفندی» مجبور به فرار شده و مناطق خود را ترک کرده اند. دولت به جای آنکه به مردم یاری برساند، در حدود سه صد ۳۰۰ نفر از تاجیکان آن مناطق را به بهانه های مختلف به زندان انداخته است.
کشتار تاجیکان و راندن شان از مناطق زیست شان، در چندین بخش خراسان به شدت جریان دارد و کسی هم در این مورد صدای خود را نمی کشد.

>>>   داکترعتیق الله امین
در شمالی شهيد ساختن هر دگروال ۵۰۰ هزار افغانی، ساتنمن ۲۵۰ هزار افغانی و سرباز ۱۰۰ هزار افغانی قيمت گذارى شده هست.

جانباخته هاى اخیر، منسوبین ارتش، پولیس و کارمندان رياست امنیت ملی بستگی به همین برنامه ها ترور و دهشت دارد این ‌که کی‌ها عقب این ترور ها هست نمی‌دانم، اما هر روز درین جغرافیا بخصوص ولايات پروان و کاپیسا چندین جوانی که در صف نیروهای امنیتی وظیفه اجرأ مى نمودند به شهادت رسيدند.

مسئولین امنیتی با نشر يك خبرنامه همه‌چیز را پس گوش می‌کنند در حاليكه این جغرافیا (شمالی بزرگ) بیش از ۲۰ نماینده در پارلمان دارد، رئیس مجلس نمايندگان، معاون سنا، روسأی چندین کمیسیون متصل به این حوزه است و هر روز بدون وقفه چندین پست فیسبوکی با حرف‌های خیلی بزرگ و خودستايى تمام که سر و تَه شان معلوم نیست در خور مردم می‌دهند. اما در زیر ریش و چشم شان همتباران آنها در برابر پول ناچیز سلاخی ميشود، تنها عمل شان نوشتن تسلیت و همدردى است که با این روش می‌خواهند خاک به چشم مردم بپاشند و یا از مراسم فاتحه این جوانان چند تصوير نشر می‌کنند و با پیام های پوپولیستی مردم را فریب میدهند.

مردم نیز انتظار حضور خدا و ملايکه را ‌براى نجات در سر دارند که چه وقت فرود می آيد، در ضمن هیچ پند ازین روزهای دشوار خود نمی ‌گیرند همین که انتخابات نزدیک شد جوگیر شده و بخاطر مقدارى پول، چند تصویر و جلسه رأی خود را به صندوق شرکای قاتلین می‌ریزند، این زندگی ذلت ‌بار و شهادت پيهم را تكرار می‌کنند به يقين که این اعمال مان در دنیا و آخرت جز ذلت و خوارى حاصل دیگری نخواهد داشت.

>>>   حیا کنید
این پول های که میگیرید حرام است همه این پولها درد و مرض میشود انشاالله بجان شما و خانواده شما

>>>   ماباید افتخارکنیم که انتخابات ما الکترونیکی شده است ، اگرالکتروتنیکی نمیشد خدامیداند چی زمانی نتیجه اش معلوم میشد !!!

>>>   مردم به انتخابات و دموکراسی بی باور شده اند

>>>   مردم ما در چهار دهه اخیر، انواع انتخابات ها را در کشور به تجربه نشسته اند و بعینه دیدند که نه انتخابات کاغذی و سنتی در این کشور جواب میدهد و نه انتخابات پیشرفته و الکترونیکی و...
مردم عملا به رد انتخابات در کشور رای داده اند! اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم که در هر انتخابات میزان مشارکت مردم کمتر شده تا جایی که در انتخابات اخیر حدود شانزده درصد افراد واجر شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کردند. یعنی از حدود سیزده میلیون واجد شرایط رای دهی فقط یک میلیون و هشتصد هزار تن شرکت کرده اند که آنهم با اختلاف در رای غیر واقعی و تقلبی زیر سوال می رود.

براساس برآوردهای ابتدایی، هرکدام از دو نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری، کمتر از هفت درصد آرا را بخود اختصاص داده اند که با این وجود اگر هم کمیسیون انتخابات برنده انتخابات را اعلام کند، رییس جمهوری خواهیم داشت که با پول و زور و واسطه گری و تبلیغات فراوان فقط توانسته هفت درصد رضایت مردم را برای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری به دست آورد.

>>>   در کشورهای دیگر انتخابات در همان روز برگزاری به نتیجه می رسد اما همین کشورها که بانی برگزاری انتخابات و ناظر بر انتخابات افغانستان نیز هستند، تلاش می کنند تا برگزاری و اعلام نتیجه انتخابات در افغانستان همواره با چالش تقلب و جعل مواجه باشد و هرگز مردم به این اصل دموکراسی به باور نرسند.

>>>   واقعیت قضیه این است که هر دو رییس و اعضای کمیسیون های انتخاباتی بدرد کار انتخابات نمی خورند و باید هر دو کمیسیون بصورت رسمی تعطیل و تمامی سران و اعضای متخلف آنان به دادگاه معرفی شوند و از همین حالا منتظر آن روز باشید که سران این کمیسیون ها مانند گذشته به زندان بروند.
بقول یکی از دوستان؛ "اینها را ببرید و سر بازار پیشاور بفروشید تا به بردگی بروند"...!

>>>   یک زن در ارگ و دو زن در کمیسیون های انتخابات جلو مرد ها را در دست گرفته و معلوم نیست که به کجا می کشانند شاید در نهایت به اتاق... بینجامد.
کاش این زن ها اهل فهم و فن و خرد میبندند و توانایی ریاست کردن را می داشتند مگر نه اهل فیشن و درشن و پول اندوختن هستند و نه اهل به پایان رساندن کاری به این بزرگی
جلو دار گر شود یک بی خرد زن
به گمراهه کشاند کاروان را
اگر فهم و خرد باشد نصیبش
چو آفتاب روشنی بخشد جهان را
و حال بد بختی ما در این است که نه با خرد زن بلکه سه بی خرد ترین جلو دار هستند و از همین حالا معلوم است که قافله را به ترکستان خواهند برد.

>>>   یک پیشنهاد عالی و کم خرج به امریکا و سایرکشورهای که دست نشاندگان شانرا بر مردم افغانستان تحمیل می کنند و نامش را می گذارند “ دموکراسی و انتخابات”.
۱. پس از این دست نشانده شانرا مادام العمر بر چوکی سلطنت افغانستان سرش کنند تا نه دموکراسی بدنام شود و نه مردم بخاطر انتخابات دروغین سرگردان شوند و یا دست و یا انگشتان شان توسط مزدوران دیگر شان بریده شود.
۲.شخصی باید به مقام سلطنت سرش شود که بیشتر از همه داماد، خسربُره، بچه های کاکا، ماما، خاله و عمه داشته باشد تا در تعین کادرهای سرسپرده به مرام مزدوری دچار کمبود پرسونل نشود.
۳. شخصی باید به مقام سلطنت سرش مادام العمر شود که دارای چند صفت ساختگی و تخیلی باشد، اما دودقیقه بدون کاغذ گپ زده نتواند، هنگام خواندن خط دچار لغزش های فراوان گویشی شود تا چاشنی طنز نویسان هرگز خالی نباشد و حداقل خنده های نمکین روی دسترخوان هر افغان حضور داشته باشد.
علیزاده

>>>   یک معلم هشت هزار معاش میگیرد و این بیوجدانها هشتصد هزار؟؟؟

>>>   تا آمریکا نخواهد هیچ کسی اشرف غنی را خلع کرده نمیتواند ؛ روزیکه امریکا خواست همان روزی است که دعای مردم مظلوم افغانستان قبول میشود و بخواست آمریکا اشرف غنی هم خایین ملی میشود و هم تروریست و ...
آمریکا ، اسرائیل ، انگلیس ؛ ناتو ، یوناما و متحدانشان این مزدور فرومایه خویش را بالای مردم مظلوم افغانستان تحمیل نموده اند و هر قدر مردم بیچاره افغانستان داد و فریاد دادخواهی میکنند ، کسی نیست که صدای شان را بشنود و این بار نوبت خانه ملت رسید و اشرف غنی را خایین ملی قلمداد کردند ، میدانیم که این خواست وکلا نیز به جایی نمی رسد و امریکآ و متحدانش از وی دفاع نموده و کشتار بی رحمانه و اعمال تروریستی شان را بر ضد مردم مظلوم افغانستان دوام میدهند . گرچه آمریکا و متحدانش غرض تحمیل جاسوسان خود چون کرزی و اشرف غنی احمدزی نزد مردم افغانستان نهایت منفور شده اند که عکس العمل مردم مظلوم افغانستان را در دفاع از آرای پاک انتخابات ریاست جمهوری در تمام افغانستان میبینید که با یک صدا فریاد میزنند :
مرگ بر تقلب ؛ مرگ بر تقلب کاران ؛ مرگ بر حامیان تقلب که معلومدار هدف شان آمریکا انگلیس و یوناما و ... میباشد ؛ باز هم آمریکا از سر اشرف غنی دست وردار نبوده و بخ حمایت ترور و تروریستان و آدمکشان و تقلبکاران ادامه می‌دهد ؛ این عمل وحشیانه آمریکا در مقابل مردم مظلوم افغانستان ثبت تاریخ خواهد شد
ام مردم به دفاع از حق خویش به مبارزه شان ادامه داده و انشاءالله پیروزی از آن مردم افغانستان خواهد بود

>>>   امریکا با این وضعیت افغانستان برای مرحله سوم هم می تواند اشرف غنی را رئیس جمهور بسازد. مردم ما در برابر آمریکا شکست خورده است و نمی تواند بر خلاف میل آمریکا از خودش ان حرکتی نشان دهند.

>>>   این معامله خانم نورستانی خود بر تقلب و طرفداری کمیسیون از تیم دولت ساز مهر تایید می گذارد. در افغانستان آنقدر بی حیایی به اوج خود رسیده که ما یک نمونه آنرا در این معامله می بینیم. بازهم وای بر مردم که در گرو این خاینین گیر مانده و رنج می برند.

>>>   همین خود واضح نشان میدهد که تیم اشرف غنی در رای تقلبی که دیگر کاندیدان کشیدن ان از ارای پاک مردم هستند و تیم غنی با کمیسون انتخابات مشترک همین دو علیه خواست قانونی سایر نامزادان قرار گرفته مبین این حقیقت است کهتمام همین رای های غیر قانونی بنفع غنی احمدزی در صندوق ها جابجا شده و تعداد از اعضای کمیسون انتخابات همکار با تیم غنی است همچنان در هر جا که خلاف رای های تقلبی حرف و حدیثی به میان اید با تغیر رنگ چهره ستاد انتخاباتی غنی فورنا بدفاع ان قرار میگیرند این خود میرساند که تیم دولت باخت تابوت ساز غنی در رای های تقلبی پر شده در صندوق های رای به همکاری بعضی از کمیشنران کمیسون های انتخاباتی و در راس همه ریس دبیر خانه بنام ننگ در جابجایی ارای تقلبی دست دارند این چیزیست که خود شان واضح ساخته اند .

>>>   ریس کمیسیون یک زن است ایا در افغانستان مرد نبود که زن را ریس کمیسونساخت

>>>   کمسیو ن که به دست یک زن رهبری شود او هر گز نتیجه نمی دهد خا طر جمع باشید فقط دولت مردم را بازی می دهد

>>>   خانم نورستانی بر علاوه نقدینه هاث فراوان ، حق خود را با یکجا کردن دامادش با اشرف غنی و وعده پست وزارت و یا سفارت گرفته و حالا دهن پر آب است نا گزیر است به همین تقلب تن و نتیجه را به نفع غنی اعلان کند اینکه فردا چه می شود خدا میداند.

>>>   حبیب الرحمان ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات ماهانه ۱۳۰۰۰۰ افغانی به عنوان معاش، ۷۰۰۰۰ افغانی به عنوان مدد معاش و ۱۵۰۰۰۰ بحیث خرج دسترخوان دریافت می‌کند.
این امتیازات فوق‌العاده به دستور اشرف‌غنی برای ننگ در نظر گرفته شده است. البته این امتیازها همان طور که در تاریخ حکم درج است، از ماه‌های قبل است. به تازگی برای آقای ننگ مبلغ ۷ صد هزار معاش پیشنهاد شده است.
>>>   از این ...تقلب، وطنفروش، نوکر بیگانه،انتحاری، و خیانتکار شما چه توقع دارید؟

>>>   باید بدهند چون ریئس جمهور را مردم انتخاب نکرد نورستانی انتصاب نمود ،
این ملت را هرکس زور وضردارد استعمال کردند چون ما ملت نبودیم باهرکس هرچه کرد حتی برادر وفرزند ماراکشتند چک چک کردیم لعنت بخود باید بگویم گرنه این مسئولین لاش شانرا اززیر پل سوخته جمع باید می کرد
جوزجانی

>>>   مگر تاجکان را چه شده که از خود دفاع کرده نمیتوانند؟
دشمن معلوم است.
اگر یک تاجیک را کشتند ۱۰ دشمن را بکشید.
در نتیجه مصونیت خود را تامین میکنید.

>>>   از قبیله زیاد توقع انسایت را نکنید۰ همین که دزدی اختلاس ویا تقلب و جعل کردند بابا یا انا ویا ملی اتل میشوند۰ از این قوم تقلب، وطنفروش، نوکر بیگانه،انتحاری، و خیانتکار شما چه توقع دارید؟ از یک ولسوالی دوردست در حدود نیم ملیون رای نشان دادند که ۴۰ درصد آن رای بانوان بود، در حالیکه در تمام آن ولسوالی یک زن هم در دولت کار نمیکند و حتا یک مکتب دخترانه فعال هم ندارد۰ متقلب اعظم و چُنوک هایش هم سرسخت ایستاد بودند که ما از این راه ها دفاع میکنیم۰ این ها همینکه به چهار پای راه نمیروند خوش هم باشید۰

>>>   ننگ در بدل این پول عزت و شرف و ایمان و ناموس خود را لیلام کرده و در طفلی هم شاید از آن بی عقلی های طفلانه.
بی ننگ تر از ننگ نیست و جسم فروش تر از ریس کمیسیون انتخابات و شکایات و آرزو نورستانی
هرکه پول بیشتر بدهد فرصت بیشتر در اختیارش قرار داده میشود.

>>>   دخترش هم حال در خدمت فضلی گروپ جان فشانی میکند، در همان گذرگاه ....ارگ که خودش زمانی گفته بود۰ همین مادر همان دختر۰

>>>   اوغان به تقلب خیانت زورگویی انتحار قاچاق نوکری بیگانهوطنفروشی و دزدی آموخته شده و عادت کرده و حال این کوچکی گک و مخکش هایش هم کدام استثنا نیستند۰

>>>   اوغان آنقدر جاهل و بیغیرت است هر سال در میدان آمده اتن رقص میکند که جشن استقلال را تجلیل میکنیم، در حالیکه در حال همان رقص امنیت اش را عسکر چهل کشور اشغالگر خارجی گرفته می باشند۰ شما از این غول های لافوک چه توقع دارید؟
دموکراسی را هم این طایفه جاهل با مسابقه تقلب قوم ها اشتباه گرفته اند۰ مگر به چشم خود ندید که تعلیم یافته این ها خر کوچی صاحب دست های گوسفندخیل بابای شان را در داخل پارلمان کشور بلند کرد؟ آن هم شد متفکر دوم تمام دنیا برای این گنده غر های جاهل۰ همان گوسفند خیل به زور همین متقلب حال وزیر است و کسی چیزی هم نتوانست، به حمایت همان اشغالگران امریکایی و به مشوره آن یک اوغان دیگر امریکایی شده خلیلزی۰ افتخار هم میکنند۰

>>>   ۳ تریلیون دالر پول کمک خارجی به این کشور ریخت، ولی تحت رهبری این شیاد ها چون کرزی، خلیلزی، غنی احمدزی و چند تا زی دیگر امروز نه اقتصاد داریم و نه هم زیر بنا و طالبان هم قوی تر از پیش عرض وجود کردند۰

>>>   دموکراسی را هم این طایفه جاهل با مسابقه تقلب قوم ها اشتباه گرفته اند۰ مگر به چشم خود ندید که تعلیم یافته این ها خر کوچی صاحب دست های گوسفندخیل بابای شان را در داخل پارلمان کشور بلند کرد؟ آن هم شد متفکر دوم تمام دنیا برای این گنده غر های جاهل۰ همان گوسفند خیل به زور همین متقلب حال وزیر است و کسی چیزی هم نتوانست، به حمایت همان اشغالگران امریکایی و به مشوره آن یک اوغان دیگر امریکایی شده خلیلزی۰ افتخار هم میکنند۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است