استراتژی بیرون سازی سرمایه از چین به امریکا
ترامپ، با سیاست استراتژی بیرون سازی شرکت های امریکایی از چین و طرح مشوق های ده تا پانزده میلیون دالری به شرکت ها، در پی برگرداندن سرمایه از بازار چین به امریکا، با یک تیر دو نشان بزند 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۷    ۱۳۹۹/۶/۱۷ کد خبر: 164719 منبع: پرینت

دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا با پیشنهاد ارایه مشوق های اعتباری مالیاتی شرکت های امریکایی را ترغیب به خروج از چین کرده است. او همچنان تهدید کرده است که دولت امریکا شرکت های پیمان کاری که به بیرون سازی تولیدات {تولید در خارج از کشور به دلیل ارزان بودن نیروی کار} با چین ادامه دهند را کنار خواهد گذاشت.

ترامپ، در یک سخنرانی وعده داد که: «طی 10 ماه ده میلیون شغل در امریکا ایجاد می کند و وابستگی به چین پایان می دهد.» {هفته نامه پارسیان: نمبر صادره 1178 روز پنجشنبه بیست اگوست 2020، سدنی استرالیاص اول} در واقعیت، قسمی که دیده می شود دونالد ترامپ پس از جنگ اقتصاد تعرفه ای 25 درصدی بر اموال و کالا های ساخت چینایی، که با حمله متقابل دولت شین چین شاوپنگ رییس جمهوری چین که تعرفه 25 درصدی گمرکی بر صد پنجاه قلم اموال ساخت امریکایی به چین وضع نموده بود همراه است که صادرات سوی شرکت های بزرگ امریکا و دهقانان آن کشور را هدف قرار داده، در یک چرخش سیاسی در ادمه کارزار جنگ اقتصاد تعرفه ی که شکل دیگر از باج گیری اقتصاد سیاسی امپریالیسم از شرکت های چینایی در بازار نجارت جهان و در همان حال حمایت از منافع ابر شرکت داران و بانکداران امریکایی و شرکایی اروپایی در رزوق خونین شناور است به بیرون سازی شرکت های امریکایی و ترغیب آنها به مشوق های چند ده میلیون دالری که بساط دسترخوان تجارت و تولید کالاها را از چین برچینید و آن بساط را در داخل بازار اقتصاد تولیدی امریکا هموار کنید و به یمن لطف کمک های چند ده میلیونی دولت چرخه اقتصاد تولیدی امریکا را از نو دوباره به چرخش و گردش آورند و در شگوفایی اقتصاد کشورشان نقش سازندگان امریکای نوین را بازی کنند، خطر چین را بر جسته نموده و در همین بستر روح ناسیونالیستی مردم و دهقانان و گارگران نژادپرست سفید پوست امریکایی را همزمان برضد چین و خرید تولیدات چینایی و شرکت های امریکای که به دلیل کارازان در چین به تولید ادامه می دهند و به سیاست بیرون سازی پشت کرده اند، تحریک کند و در انتخابات ماه نوامبر از استراتیژی بیرون سازی وعده های آن چنانی ایجاده میلیون شغل تا ده ماه آینده و پایان وابستگی اقتصادی به چین و شعار بگرداندن شرکت ها و شغل ها و فرصت ها ازچین به امریکا، حربه پولادین در کمپین مقدماتی ریاست جمهوری در جنگ تلیغاتی علیه جوبایدن سازد که سیاست ادامه همکاری های اقتصادی با چین را شعار کار تلیغاتی کرده است.

و با این شعارها روح ناسیونالیستی چپ و راست و احزاب سفید پوست و بنابراین سرمایه برزگ را شاداب جنگ تمام العیار اقتصادی و تجاری و تولیدی علیه غول زرد نماید که در سال 2013 پروژه یک کمربند و یک راه {BRI} را با هزینه 100 میلیارد دالر در 65 کشور آسیایی و افریقای را به هدف افزیش نفوذ در یک شاهراه تجاری بزرگ و عظیم الجثه ی که آسیا افریقا و بخش های از اروپا را دور می زند و امریکا را را کنار به حاشیه می کشد، رو نمایی ساخته است.

ترامپ، که بیزنیس مین ماهر در فن کلاه برداری مستغلات با سابقه کالاهبرداری های است، مساله چین و جنگ اقتصادی با غول زردرا در شعارهای کمین انتخاباتی برجسته کرده که با خروج بخش از عساکر امریکا از افغانستان همراه است تا خوراک فکری و سیاسی شود تا مردم امریکا را در پای صندوق های رای گیری با روحیه ضد چینایی از دیموکرات ها که ساز نقد و ساز مدارا ادامه روابط مسالمت آمیز با چین و همکاری های اقتصادی و تجاری با پیجینگ را می نوازند، جدا سازد. در مرگز کارزار تبلیغاتی ستاد طرفدار ترامپ، این شعار ضد چینایی بر جسته شده است که چین «امنیت ملی امریکا» و هژمونی جهانی آن کشور را تهدید می کند.

ترامپ، در مشورت با با سران سیاسیون ارشد حزب جمهوری خواهان که در آن میان محافظه کاران که به سرمایه بزرگ شرکت سالاری 200 غول انحصاری بانکداران بین المللین نزدیک هستند، نه تنها رسماً از طرف حزب جمهوری خواهان نماینده رسمی حزب جمهوری خواه معرفی شد، بلکه یکی از پسران ترامپ، پسر جوبایدن، رقیب انتخاباتی ترامپ را به تمسخر گرفت و او را «نامزد آیدال حزب کمونبسن چین خواند.» ما یک پنس معاون رییس جمهور، با شور از پیروزی ترامپ سخن گفت پنیس نیز «جوبایدن رقیب ترامپ از حزب دموکرات را نامزد آیدال چپ رادیکال خواند» {هفته نامه پارسیان. نمبر مسلسل صادره: 1179 پنجشنبه 27 اگوست 2020 شدنی استرالیا ص اول} در گرد همایی کنوانسون ملی که بیشتر به شکل مجازی در شهر شارلوت در آیالت کارولنیان شمالی برگزار شد، بیشتر هیات های نمایندگی حزب جمهوری ها رای خود را به ترامپ دادند. رییس جمهور ترامپ، در این گرد همایی پشت تریبون ادعا خود را باز تکرار کرد که: «اینبار مردم امریکا با یک انتخابات «تقلب آمیز» سر و کار دارند، زیرا بیشترین مردم قصد دارند، از جمله به خاطر ویروس کرونا، به شیوه پستی در انتخابات شرکت کنند و رای دهند و همین موضوع تقلب را برای حزب دموکراتیک آسان می سازد.».

در هر صورت، ترامپ، با بر جسته کردن مبارزه علیه چین و طرح استراتیژی بیرون سازی شرکت های امریکایی از چین و انتقال آنها به داخل امریکا و همچنان هشدار به مردم امریکا که انتخابات به دلیل پستی ارسال شدن اوراق به نقلب دیموکرات ها آلوده خواهد شد، در گرماگرم کمپین انتخاباتی، رییس جمهور، در یک چرخش سیاسی به هدف تشدید فشارها بر چین و تحریک روحیه ناسیونالیستی مردم امریکا، شرکت های چینایی که در زمینه فن آوری در امریکا فعالیت دارند از جمله تیک تاک را تهدید علیه امنیت ملی امریکا خوانده است.

در طی ماه های اخیر که ترامپ استراتژی بیرون سازی سرمایه از چین به امریکا را در مبارزه با چین در دستور کار زارهای سیاسی قرار داده، اخیر ترامپ، گفت که: «ما به شرکت ها که شغل ها را از چین به امریکا بر می گردانند، اعتبار مالیاتی می دهیم. ما بزرگترین اقتصاد جهان را ساختیم و نوباره باید این کار را بکنیم.».

ترامپ، با استراتژی بیرون سازی سرمایه از چین به امریکا جنگ سرنوشت سازی را در دستور کار قرار داده است که شرکت های مخابراتی چین نظیر هولوی در ماه های گذشته مکرراً موردحمله دولت امریکا بوده اند و دیروز 6 سپتامبر هم محدویت های جدیدی برای خرید تجهیزات الکترونیکی این شرکت در امریکا اعلام شد. ترامپ، تهدید کرده شرکت های فن آوری چینی بیشتری را در فهرست سیاه خود قرار خواهد داد. ترامپ، در جنگ اقتصادی سرنوشت ساز در بازار جهانی تجارت با غول زرد که بیش از 3 تریلئون دالر ذخیره ارزی دارد، پیچیده شده است که در گرما گرم انتخابات لحن سیاسی اش چنان انتقادی وتند و تیز و برنده به شمشیر دو سره شده که نه تنها شرکت های چینی را به «دزدی شغل و مالکیت معنوی متهم کرده است و با بیان این که ما داروهای حیاتی را همین جا در امریکا خواهیم ساخت، با شمشیر سیاست استراتیژی بیرون سازی، ضربه ی اقتصادی به شاه رگ گردن به هم پیوسته اقتصاد دولتی و شخصی چین که با شرکت های امریکایی در آن کشور پیچیده وارد کند، بلکه در همین بسترسیال جوبایدین را مرد آیدال و نامزد حزب کمونیست چین معرفی کند که قصد سوسیالیستی ساختن اقتصاد امریکا را دارد.

بیرون سازی سرمایه از چین به امریکا و قرار گرفتن سرمایه خصوصی نمبر سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم تحت پوشش امدادی مشوق های اعتاری مالیاتی دولتی ترامپ، خواهی نخواهی سرمایه خصوصی را به قسمی سرمایه داری مختلط اقتصاد دولتی و خصوصی به سوی شکل از سوسیالیزه شده اقتصاد دولتی می برد که دو صد شرکت و بانک بزرگ بانکداران بین المللی که چرخه سیاست خارجی و داخلی حکومت های دیموکراسی امریکا را در یک مرتبه نهایی می چرخاند به وقوت بانک مرکزی، از این سوسالیزه شدن و ادعام همه بانک ها به بانک مرکزی بیشترین سود را می برند.

چهره اقتصاد سیاسی نیولیبرالیسم در میدان بگیل باخته امریکا در حال تغییر به سوی اقتصاد سیاسی مختلط دولتی و خصوصی در حال تغییر است. سرمایه حصوصی پس از بحران اگوست 2008، کمر از وابستگی اقتصادی به دولت راست نکرده است. آیا انقلابات سوسیالیستی دموکراتیک طرازنوین طرح شده از قبل <مردم سالاری> توطئه نظم اقتصادی جهانی از راه صتدوق بین المللی پول و بانک بین المللی تسویه حساب ها و نظم سیاسی و اجتماعی اقتصادی که از راه شاهراه سوسیالسیم سیاست توطئه در تاریخ می گذرد در امریکا و در اروپا همراه خواهد شد؟ چه کسی می داند که فردا چه چگونه خواهد بود؟ بانکداران بین المللی چپ و راست احزاب امریکا و اروپا و فیمینیست ها را حول کانون مرکز توطئه های جهانی می چرخاند چرخاندنی.

دولت ترامپ، با سیاست استراتژی بیرون سازی شرکت های امریکایی از چین و طرح مشوق های ده تا پانزده میلیون دالری به شرکت ها در واقع، در پی برگرداندن سرمایه از بازار چین به امریکا، با یک تیر دو نشان بزند. یک ضربت اقتصادی بر اقتصاد تولیدی چین وارد کند که نتواند مازاد کالاها را به خارج بفروشد و بحران در مارکیت داخلی آن کشور وارد سازند و رهمان حال سرمایه حضوصی را با دادن آن مشوق ها وابسته به دولت و بنابراین قرضدار دولت و باج دهنده به دولت مرکزی سازند و از این طرق اقتصاد پلانیزه را جایگزین سازند و نبظ سرمایه درجه چهارم و پنجم و ششم و هفتم را دردست گیرند که در این داستان سرمایه بزرگ که بانک مرکزی را در دست و اختیار و قدرت چاپ پول را در دست دارد به دولت امریکا قرضه سرسودمی دهد و دولت قرضدار بانکداران بین المللی و بدین ترتیب، سرمایه داری مختلط دولتی و خصوصی در قسمی تنش در چرخه اقنصاد سیاسی باج دهی سرمایه خصوصی در بند به دولت و دولت در چرخه سود رسانی به الیکارشی درجه اول پیچ در پیچ بسته می شود که مردم در این چرخه به گاوان شیرده دولت و سرمایه خصوصی تبدیل می شوند که باید مالیات سر مالیات جدید بپرادازند.

سرمایه داری با اقتصادسیاسی لیبرالیستی و نولیبرالیسم که خصوصی سازی را شعارکرده بود درخم وپیچ فتنه ها از دهه 90 قرن بیستم، دود ازدمار مردم متوسط الحال وخانواده های کم درآمد وکارگران روزدمزد کشید وچرخه فقرجهانی را تندترچرخاند که سبب پهن شدن شکاف های طبقاتی گزدید که پس از بحران اگوست 2008، نخبگان نیولیبرال ها درپیچ بحرانی گیرکردند که سرمایه خصوصی مستقل از کمک دولت ها قادر نبود که چرخه را بچرخاند.

چنگ اقتادی تجاری که ترامپ، بر ضد چین تا سر حد بیرون سازی شرکت های امریکایی از بازار کار ارزان چینایی شده است، نه تنها عمق تضاد منافع آشتی ناپذیر امریکا و چین را می نماید، بلکه زنگ خطری است در گوش سرمایه داران امریکا در چین بوجود آورده که با بیرون سازی بنگاه ها و شرکت های تولید و کار ارزان از چین هم منافع را از دست خواهند داد و هم در چرخه چند جانبه باج دهی اقتصاد مختلط دولتی و شخصی بسته می شوند که که عاقبت الامر در چرخه سود و باج دهی اصل سرمایه را تیز از دست خواهند داد و به کارگران روز مزد دولت والگارشی بانک مرکزی تبدیل خواهند شد.

کسی نمی داند چگونه تضادهای درونی اردوگاه سرمایه داری امپریالیستی در خم و پیچ انبوه از اختلافات جا به جا خواهد شد. اما این روشن است که سازمان های مردم نهاد در امریکا و اروپا با شعار نظارت دیموکراتیک مردمی بر ثروت اجتماعی و چرخه تولید و تمام بدنه حکومت و دولت، در پی آن هستند تا در این شب تار روزنه ای روشن شود به سوی عدالت اجتماعی-یعنی نظارت دیموکراتیک مردمی تا باشد که جمعیت های میلیونی سرود نظارت دیموکراتیک مردمی را هم دل و همزبان با هم بخوانند. جنگ طبقاتی مرگبار در اردوگاه سرمایه داری چهره گشوده است.

سرمایه داری امپریالیستی امریکا قسمی که از دهه دوم قرن بیستم پس از جنگ جنگ جهانی دوم دیده می شود بدون وقفه افریقا و اسیا و امریکا لاتین را استثمار و استعمار کرده و جنبش های مردمی را سرکوب و از رژیم های فاسد ضد مردمی در جهان سوم از جمله افغانستان حمایت کرده است.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سرمایه آمریکا
چین
نظرات بینندگان:


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است