روایتی ساده از کودتای هفتم ثور 1357
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۲    ۱۴۰۰/۲/۷ کد خبر: 166933 منبع: پرینت

صبحگاه بيست و هفتم آپريل 1978 مطابق با هفت ثور 1357 قيام نظامي عليه دولت محمد داوود آغاز شد. صدای توپ و غرش تانک ها فضای شهر را فراگرفت. کاروان تانک های چهار زره دار از 20 کیلومتری شرق شهر به سوی مرکز کابل حرکت کردند تلاشهای وزارت دفاع و سایر نهادها نتیجه برای مهار این حرکت نداد.

نخستین گلوله توپ حوالی ساعت 12 ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار داد و ارتباط رییس جمهور با فرمانده ارتش را قطع کرد و پس از آن حملات متواتر هوایی بر کاخ ریاست جمهوری مقاومت داوود خان را که خود اسلحه بر دست داشته می جنگید درهم شکست.
هفتم ثور کودتای بود که این روند در تضاد با خاص های مردم افغانستان قرار داشت.

در چنین روزی حزب دموکراتیک خلق با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت ، کودتای 7 ثور 1357 در پی تیرگی رابطه دوستانه سردار محمد داوود با اتحاد جماهیر شوروی و همچنان تیرگی روابط او با حزب کمونیستی دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت .

این کودتای به شکل غافل کننده ای به پیروزی رسید و شامگاه همین روز حفیظ الله امین سقوط خاندان سلطنتی و به قدرت رسیدن شورای نظامی را از طریق رادیوی دولتی افغانستان اعلام کرد.

قيامي مبهم وگنگ كه اثري از مردم در آن ديده نمي شد وسرانجام در همان روز ساعت پنج عصر بود كه كودتا گران راديو افغانستان را گرفتند.
برنامه هاي عادي راديو قطع شد وپخش آهنگ هاي ملي ادامه يافت. ساعت هفت شب حفيظ الله امين اعلام کرد: براي اولين بار در تاريخ افغانستان به آخرين بقاياي سلطنت، ظلم واستبداد و قدرت خانواده نادري پايان داده شد و تمام قدرت دولتي به مردم انتقال يافت. قدرت دولتي اكنون در دست شوراي نظامي-انقلابي است.

کودتای 7 ثور سال 1357 که پایان خونینی برای جمهوری محمد داوود خان بود پیامدهای ناگواری را برای کشور به وجود آورد.
با سرکوب مقاومت ناچیز طرفداران سردار محمد داوود در برخی ازقطعات ارتش های جمهوری وی، حلقه مقاومت تنها درارگ ریاست جمهوری محمد داوود محصور شد.

در این روز بیش از 30 تن از خانواده سر دار محمد داوود خان و نزدیک به 2000 تن دیگر از محافظین و طرفدار او از سوی کودتا گران کشته شدند و بدینگونه فصل جدیدی در تاریخ افغانستان آغاز شد.

کد (10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هفت ثور
کودتا
نظرات بینندگان:

>>>   نویسنده عالیقدرکود(۱۰)!
شایدهم ۱۰ سال بعدازین حادثه اززبان کدام طفل ۱۰ساله چیزی شنیده اید.
ازمن بپرس که درانزمان صنف دوم پوهنتون بودم.
۱-کودتا درتضادباخواست مردم نه بل درتطابق باخواست مردم بود.ازادی،عدالت،پیشرفت وترقی.
۲-حزب دیموکراتیک کمونیست نه،بل اگاه،بادانش،وطنپرست ووطندوست بودند.
۳-اگراثری ازمردم دران دیده نمیشد،مگرهمه این کودتاچیان رابت ها بودند؟
۴-پایان کودتاثورخونین نبود،صرف فامیل داوددراثراقدام احمقانه خودش تلف شد.
۵-عامل پیامدهای ناگواران دسایس اشراربیفرهنگ ومداخله دشمنان خارجی مابود.
۶-کشته شدن دوهزارتن یک دروغ شرم اوراست.
۷-مخلص تان عضو حزب دیموکراتیک نبودم ونیستم.
عاقل

>>>   ....برکودتا گران نوکران کمنونیست های روسی باد

>>>   چرکستان را خدا داد تا آب را گل آلود ساخته و به کمک جاسوسان نوکر صفت خود (اخوانی ها) کشور را به جنگ داخلی بکشاند. جاسوسان شکست خورده یی که نتوانستند علیه داوود کاری کنند.
به خاطر باید داشت که اولین کشتار ها را از آن تاریخ نه خلقی ها و پرچمی ها بلکه اشرار در غند کنر ها و با حمله ناجوانمردانه در شب با کشتار دستجمعی افسران (مدافعین تمامیت ارضی) شروع کردند. خلقی ها و پرچمی هابی تجربه هم بدون تفکر به عکس العمل هایی شدید و بدون موقع دست زدند.
آتش خاوری

>>>   اگر پاکستان همی اشرارا ره تولید وتسلیح نمیکرد هیچ مشکلی نبود
همی کودتغا گران از جمع مردم نبودند؟ آنهائیکه درمارش هاای بزرگ اصلاحات اداری ومنع دختر فروشی وسواد آموزی اشتراک میکردند مردم نبودند؟ فلم های شان همین اکنون هم دربوتیوب هست ،
حالا مردم حسرت زمان حکومت داری آنان را می خورند نه رشوتی بود نه اختلاسی نه هژده نوع گوشت بود نه برای یک فرد قطار موترهای زره .نه راه بندی بود نه برای خود مارکیت ها وبلند منزل ساختن و نه شیرپوری بود نه شیرچوری.نه فرعونی بود ونه ساعت های بیست هزاردالری> نه کود 91 بود ونه کود 92 نه وزیرمالیه فرارمیکرد ونه کسی روزانه هفتاد ملیون پول عایدات گمرک را دزدی میکرد همی اشرارای ماوشما هم همان زمان اکثرا از پول های خاد مستفید میشدند هم از پاکستان می خوردند هم از افغانستان،
منشی کمیته ولایت داشتیم برایش یک موتر جیپ روسی داده بودند تا برای رفتو آمدخانه وسایرامورات رسمی ازان استفاده کند اما او آن موترک راهم درگارج قفلنمود وپیلاده رفت وآمد میکرد

حتی ببینید درجریان کودتا وطنجاربرای ترساندن مدافعین با تانکش صرف یک گوشه از تعمیروزارت دفاع را که قسمت بالائی وطرف چپ بود هدف قرارداد نه همه تعمیر را وهنگامیکه از استقامت پلچرخی طرف شهر روان بودند تانک وطنجار از سرک پخته حرکت نمیکرد بلکه از پیاده رو خامه میرفت ، برای تخریب نشدن سرک،
دیرور کسی گفت: دریک وزارتخانه معین وزارت موتر زره داشت اما صرف رنگش سفیدبود معین بعد از چند روز استفاده ازان مورد پسندش واقع نشد واز شهر موتر زره دیگری برنگ سیاه ماهانه دوصد هزار افغانی کرایه نموده ازان استفاده میکند وموتر زره سفیر توقف داده شده وزیرترپال محبوس است،
این تکنوکراتهای هستند که خلقی هاذ چپرچمی ها اکثر شان را درپلچرخی دربند ساخته بودند
درمورد مجاهدین ضرورت بعه نوشتن نیست همه میدانند

>>>   اگرمبارزه حزب دیموکراتیک بخاطروطن ومردم نه،بل بخاطرخودشان میبود بایدامروزهمه شان مثل( درنواشرارونه) صاحب قصروبلدینگ میبودند.بایسکل شق شقه رشیدارین وزیرعدلیه ومعاون شورای انقلابی وقت اثبات ادعایی من است.
بشیربشارت

>>>   عاقل خان از دنیا بی‌خبر نمی‌دانم در کدام خواب خرگوش فرورفته بودی که از قتل های سازمان یافته و هدفمند دستگاه ادمکشی اکسا چنین اظهار بی خبری می کنی، آنهمه محصلین بی‌دفاع دانشگاه های کشور، معلمین، استادان دانشگاه، انجنیران و دیگر تحصیلکرده ها بجرم کدام گناه از بین رفتند. یکبار به لست دوازده هزار نفری قتل های هدفمند که خود رژیم سفاک بیرون داده بود، نظر بینداز که کی ها را کشته اند. می گویند که سران خلق و پرچم دزدی نکردند، مگر پولپت، هتلر، موسولینی،چنگیز و دیگر خونریزان تاریخ پول اندوختند، خلق و پرچم سرمایه های معنوی کشور را دزدیدند و کشور را بخاک سیاه نشاندند. جنایات خلق و پرچم برای جنایات بعدی راهگشایی کردند و فلز زنگ زده اخوانیزم و دیگر نوکران اجنبی را صیقل زدند. چشم سفیدی هم حد و اندازه دارد.
شمس تمنا

>>>   . کودتای ثور "بذر خشونت و انتقام گیری را برای سال‌های طولانی در افغانستان" کاشت که پس از چهل و سه سال، از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ هنوز این بذر، در زمین افغانستان حاصل و میوۀ تلخِ خون و خشونت می دهد و نشانی از خشکی این بذر تلخ و خونبار دیده نمی‌شود.
شرىف همراز

>>>   سلام روح واروح خانواده سردار محمد داود خان و تمام شهیدان آنروز را تا به امروز که برای منافع ملی وآرامش مردم شهید شدن خداوند بزرگ بیامرزد لعنت خدا به کسانیکه این همه بد بختی را در افغانستان به راه انداخته است

>>>   آغاز بدبختی افغانستان که تا حالا ادامه دارد.

>>>   کودتاچیان، زنگ اول پیروزی خود را با کشتار سردار محمدداوود خان و خانواده‌اش نواختند و سپس این کشتار را تا کشتارهای دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در پلیگون پلچرخی و کشتارگاه های ولایات ادامه دادند. آنها با کودتای خونین و حاکمیت توتالیتر خون و خشونت، افغانستان را به میدان جنگ گرم بازیگران جهانی و منطقه‌ای جنگ سرد تبدیل کردند که دیگر نقش آن ها در این میدان، چیزی بیشتر از ابزار این جنگ نبود. پس از آن نه تنها نقش آنها که نقش مجاهدین در این طرف جبهۀ داخلی مقابل آنها نیز نقش ابزاری در این جنگی بود که مدیریتش را بازیگران رقیب و متخاصم جنگ سرد در دست داشتند. این جنگ و مدیریت آن هنوز پس از ۴۳ سال در دستان آن بازیگران منطقه‌ای و جهانی قرار دارد؛ هر چند که دیگر کودتاچیان مدل نوین انقلاب پرولتری هیچ نقش و حضوری حتی ابزاری در این جنگ ندارند و به تاریخ پیوسته‌اند

>>>   عاقل
از تو کرده بی عقل تر کسی نیست
در همان پنجشنبه من در ساحه بالا حصار حضور داشتم و تانک ها بالا حصار را محاصره کرده بودند.
نه عسکر میفهمید که قصه چیست ک نه افسر ، عقط چند تا پرچمی و خلقی مادر خطا میدانستند که چه کنند.
مردم مثل من مات و مبهوت بودند و از نام خلق و پرچم فقط چند روز پیشتر آگاه شده بودند که این خبیث ها در مرگ خیبر راهپیمایی کردند.
مردم از زمان احمد شاه ابدالی تا الحال تصمیم گیرنده نبودند و نیستند و فقط از نام شان استفاده شده.

>>>   من ازمقایسه قصرهای کارمل ونجیب باگلووسیفو به سهولت توانستم باایمان وبی ایمان، باوجدان وبی وجدان ووطندوست ووطنفروش رابشناسم. اگرخواسته باشید شماهم میتوانید عین کارراکنید.
نورانی

>>>   ۸ثور ماتم ملی به مناسبت ویرانی و سرقت بیتالمال و چور و چپاول کشور و تخریب اردو و پولیس و امنیت ملی به دستور جمغیت اسلامی که از رادیو وقت اعلان شد . تخریب کابل زیبا و قتل ۶۰ هزار انسان در کابل و مهاجرت گروهی مردم از بیناموسی محاهذین و نبود امنیت به پاکستان و انجا دختران افغان را بنام کابلی نمسخر و سو استفاده کردند .
اصلن جنگ خو تا امروز تمام نشد و به مسلک مردم تبدیل شده نمی دانم چرا رهبران وقت حکومت جمهوری دوکتور نجیب و او ابلهه شدند و صلح شود گفته به دزدان جهادی حکومت را تسلیم دادند؟
باید جنگ میکردند و پاکستان و مجاهدین ساخت پاکستان را نابود میکردند . تاکه پاکستان و مزدوران شان در افغانستان است این کشور روز خوب را تنها در خواب دیده میتانند و بس .
ملت احمق و گوسفندی فریب اسلام پاکستانی را خوردند ازین کرده روز اش بد نمیشه .

>>>   تا زمانیکه دیورند خواهان و لر و بر خواهان وجود دارد ، جنگ هم ادامه دارد.

>>>   اگرحزب دیموکراتیک سیاف راازپلچرخی رهاکرد،پس کدام بیگناه راکشتند؟
یکی ازانهایی راکه نکشتند راکتیاراست.ایانه کشتن اوصواب است یاخطا؟
قضاوت باشما.
نوروزی

>>>   شمس تمنا:
خلقی هاپرچمیها کشتند اما گلچین کرده کشتند شاید مجموعا ده هزار را کشته باشند
اما ای اشرارا تروخشک مردم بیگناه را کشتند شصت هزار مردو زن بیگناه را کشتند شهر را ویرانه کردند کیبل های برق را توسط تانک از زیرزمین کشیدند وبرای مولاناهای ترورست پاکستان فروختند
آیا ازین جنایات خبرنداری؟؟

>>>   جواب به اندوستی که محترم عاقل را بی عقل خطاب کرده است:
دوست عزیز من به عقل و تفکر فیلسوفانه ای شما متحیرم.اولا اینکه پرچمی ها در تمام ولایات افغانستان منحیث یک حزب چپ فعال و مدافع منافع زحمتکشان افغانستان معروف بود و عملا فعال. اینکه شما چیزی نمیدانستید به معنی این بود که در خواب خرگوش فرو رفته بودید.
دوم اینکه کاش شما سواد نوشتن و خواندن نمیداشتید زیرا از دشنامهاییکه شما به مادران پاکدامن پر چمی و خلقی ها داده اید میزان تربیه ای خانوادگی
شما تعیین گردیده است....
نظام پنجشیری

>>>   دوستان چرا به هم فحاشی میکنید هرکس ار اتفاقات ۴سال بدین سو برداشتی دارد یا دراثر دیدن وتجربه کردن یا خواندن تاریخ به هم انگ نزنیم واحترام بگذاریم نظر همه محترم است ولی لزوما صحیح نیست نظر بنده هم اینه از خوده ظاهر شاه مقصر اتفاقات این چهل وخورده ای سال هست تا تمام حکومت های کوتاه وبلند شاه ممکلت حاضر نشود برگردد واز مردمش دفاع کند نوبرش هست بخدا داوود هم ثابت کرد اصلا انچه فکر میکرد نیست واز پس حوادث ریز و درشت برنیامد بعدی ها هم همینطور هیچ کدوم دلسوز ملت نبودند زیر و رو کردم صدبار تاریخ را واقعیت همین است وما زیادی ایده ال گرا هستیم همیشه فکر کردیم این حکومت نباشد فلان حکومت میشود گویی که امام زمان قرار است حاکم بعدی باشد چنان که هم اکنون هم چنین فکر میکنیم وهمه میگیم فقط غنی برود رفت خواهید دید بعدی اش بدتر است مردم اصلاح شوند دولت هم میشود این دولتی ها هم از دل همین مردم بیرون امدند

>>>   یاد هفت ثور ونورمحمدتره کی وحفیظ اله امین وببرک کارمل وداکتر نجیب اله بخیر... برکسانی که تاامروز مردم بی دفاع ومظلوم افغانستان را به خاک وخون میکشند.

>>>   من باهموطن بودن بانظام پنجشیری میبالم ومینازم.
عاقل

>>>   کودتای خونین هفت ثور 1357 شمسی که به قومانده مستقیم برژنف ملعون وفاشیست و رهبری وهمکاری مشاورین شوروی که دراردوی افغانستان ایفای وظیفه میکردندو بامشارکت چند صاحب منصب بی سواد وخودخواه افغانستان صورت گرفت که بیشتر ازچهل سال است نتایج خونبارآنرا تاحال هم مردم شریف ومومن افغانستان درشهر ها ودهات لمس میکنند.
میراث کودتای خونین هفت ثور دها هزارکشته، صدهاهزاریتیم ومعلول ومعیوب ومیلیون ها آواره در ممالک همسایه ودور میباشد.رهبران بیخرد وخودفروخته احزاب خلق وپرچم تحت شعار سرخ بلوک شرق قرارگرفته بودند وازاحساسات وعقاید مردم مومن افغانستان هیچگونه آگاهی نداشتند.علاوه برآن رهبران بیعقل وبی شعور احزاب خلق وپرچم برسرقدرت خیلی زود باهم درگیر شدند بالاخره جناح پرچم مزدور وخودفروخته ازبدنه دولت رانده شدند.یکسال وچهارماه که ازکودتای ننگین هفت ثور گذشت بین خلقی های آدم کش نیز برسر قدرت جنگ درداخل ارگ صورت گرفت.
بالشکر کشی نیروهای شوروی به افغانستان قدرت سیاسی به دست پرچمی ها قرارگرفت.پرچمی هاباارتباط مستقیم وهمه جانبه بادولت وقت شوروی ،دختران وجوانان را به نام پیشاهنگان برای تربیه درشوروی میفرستادند که این حرکت های جاهلانه شان بیشتر حزب پرچم را از جامعه ومردم افغانستان دور ومنزوی کردند.
درکنگره های حزبی وسیاسی احزاب خلق وپرچم ازلنین به عنوان رهبر زحمت کشان جهان یادمیشدند درحالیکه مردم مومن افغانستان ازین شعار های کمونیستی متنفر بودند وبه جهاد ومبارزات آزادی بخش شان سرعت بیشترمیدادند .احزاب کمونیستی خلق وپرچم هیچگونه تلاش برای برابری حقوق ملیت های افغانستان نکردند بلکه برعکس برای اختلافات قومی ومذهبی فعالیت های زیاد نمودند تا ازین طریق بتواندصفوف متحد ویکپارچه مجاهدین ومبارزین آزادیخواه را متلاشی کنندکه درین مرام نفاق افگانه خود ناکام شدندو احزاب خلق وپرچم ناچار به تسلیمی گردید.
درروزهای پسین حکومت خلق وپرچم تمامی دارای وپول بانک های افغانستان به اعضای حزب خلق وپرچم تقسیم شدند که این عمل شان به یک دزدی آشکار وشرم آور به همه ملت مومن افغانستان معلوم است،طوریکه مرحوم سبقت الله مجددی موسس دولت مجاهدین بعد از گرفتن قدرت درکابل گفت که در بانک های افغانستان یک افغانی هم باقی نمانده است.بعدازسقوط حکومت خلق وپرچم وروی کار آمدن حکومت مجاهدین متاسفانه بنا به خودخواهی بعضی جناح های مجاهدین جنگ خانمانسوز دیگری درافغانستان شعله ورشد وشهر کابل به ویرانه مبدل گردید وهزاران کشته وآواره نتیجه چهارسال حکومت مجاهدین درافغانستان میباشد.
ع.ناصری

>>>   تلفات وکشتار8ثور بسیار وحشتناک تر از 7ثور بوده ومیباشد

>>>   افغانستان بهترین فرصت ها را در طول صد سال اخیر از دست داده است . این فرصتها چرا از دست رفت ؟؟؟ علت اصلی و اساسی استفاده نادرست از دین مقدس اسلام و تعصبات احمقانه بود. انگلیس از دین اسلام علیه شاه امان الله استفاده کرد. ناتو برای انکه در جنگسرد علیه بلاک سوسیالیستی پیروز گردد از دین اسلام علیه حضور نظامیان شوروی استفاده کرد و موفق هم شد.بعدا نوبت امریکا برای اشغال افغانستان رسید چنین اشغال را کمک به مردم افغانستان نام نهادند و افغانهای که نان و نمک امریکاییان را طی ۱۲ سال جنگ خورده بودند یعنی رهبران تنظیمها با صدور ایات قران و احادیث حضور نیروهای امریکایی را مشروع وانمد کردند زیرا در تجارت استفاده از دین با کفار امریکایی شریک و هم کاسه بودند.
حالا قضاوت به شما مردم و خوانند گان است که چه میگویید و چگونه قضاوت میکنید ولی هر قضاوتی که میکنید شبیه استدلال غیر منطقی اقای ناصری نباشد ...زیرا خوانند گان عزیز در انصورت به عدم اگاهی تان از قضایای افغانستان تان خواهند خندید.
نظام پنجشیری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است